Идет загрузка документа (63 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины

Национальный банк
Постановление от 30.12.2011 № 497
Утратил силу

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

30.12.2011

м. Київ

N 497

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
30 січня 2012 р. за N 147/20460

Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Правління Національного банку України
 від 5 лютого 2019 року N 31)

Відповідно до статей 7, 44, 45 Закону України "Про Національний банк України", статті 47 Закону України "Про банки і банківську діяльність", статей 1, 4, 8, 14, 22 Закону України "Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними", статей 1, 5, 6, 11 Декрету Кабінету Міністрів України від 19.02.93 N 15-93 "Про систему валютного регулювання і валютного контролю" та з метою подальшого впорядкування операцій з банківськими металами Правління Національного банку України

ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Доповнити пункт 2.2 глави 2 Правил вивезення з України і ввезення в Україну уповноваженими банками національної та іноземної валюти, банківських металів, бланків чеків, затверджених постановою Правління Національного банку України від 06.08.2003 N 327, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 29.08.2003 за N 753/8074 (зі змінами), після абзацу першого новим абзацом такого змісту:

"Уповноважений банк здійснює вивезення банківських металів, виготовлених українськими виробниками, за наявності письмової відмови Національного банку від купівлі банківських металів (виготовлених українськими виробниками), що вивозяться".

У зв'язку з цим абзац другий уважати абзацом третім.

2. У заголовку та пункті 1 постанови Правління Національного банку України від 06.08.2003 N 325 "Про затвердження Положення про здійснення уповноваженими банками операцій з банківськими металами та внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України", зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 29.08.2003 за N 749/8070 (зі змінами), слова "уповноваженими банками" виключити.

3. Унести зміни до Положення про здійснення уповноваженими банками операцій з банківськими металами, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 06.08.2003 N 325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29.08.2003 за N 749/8070 (зі змінами), виклавши його в редакції, що додається.

4. Доповнити пункт 2.1 глави 2 Правил функціонування Системи підтвердження угод на міжбанківському валютному ринку України Національного банку України та перерахування (зарахування) коштів за окремими операціями з іноземною валютою і банківськими металами, затверджених постановою Правління Національного банку України від 10.08.2005 N 281, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 29.08.2005 за N 951/11231 (зі змінами), після абзацу першого новим абзацом такого змісту:

"Уповноважений банк також включає в Заявку потреби клієнтів та власні потреби щодо купівлі-продажу за гривні банківських металів у Національного банку України із зазначенням виду банківського металу, курсу та обсягу його купівлі та/або продажу, а також ознаки операції: за дорученням клієнта або операція за власними потребами в межах лімітів відкритої валютної позиції".

У зв'язку з цим абзаци другий - шостий уважати відповідно абзацами третім - сьомим.

5. Унести до Інструкції про порядок організації та здійснення валютно-обмінних операцій на території України, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 12.12.2002 N 502, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 14.01.2003 за N 21/7342 (зі змінами), такі зміни:

5.1. У главі 5:

в абзаці десятому пункту 5.1 слова "або операції з купівлі-продажу банківського металу" виключити;

у пункті 5.15:

в абзаці першому слова "/вид банківського металу", "/маса" виключити;

в абзаці другому слова "а в графі "Комісія в %" проставляється цифрами тариф комісійної винагороди в процентах" виключити.

5.2. Додаток 11 викласти в такій редакції:

___________________________
(найменування банку)

Форма N 377-К

Квитанція N
про здійснення валютно-обмінної операції

Дата ________________________

Час здійснення операції ____________

Назва операції

______________________________________________________________________
(купівля, продаж, конвертація іноземної валюти, купівля, продаж дорожніх чеків)

Назва валюти

Сума

Курс, крос-курс

До видачі

назва валюти

сума

Усього

 

 

 

 

Сума комісії _________________________________________________________________________.

Клієнт _______________________________________________________________________________
                                                                         [прізвище, ім'я та по батькові (за наявності) фізичної особи]
_____________________________________________________________________________________.

Пред'явлений _________________________________________________________________________
                                                     (назва документа - паспорт або будь-який документ, що посвідчує особу)
серії _______ N __________, ____________________________________________________________,
                                                                                                          (ким виданий, дата видачі)
_____________________________________________________________________________________.
                                                  (зазначається резидентність фізичної особи: резидент або нерезидент)

_____________________________________________________________________________________.

Підпис клієнта ____________ Підпис працівника банку (фінансової установи) ____________".

6. Генеральному департаменту грошово-кредитної політики (Щербакова О. А.) після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України довести зміст цієї постанови до відома територіальних управлінь Національного банку України та банків України для використання в роботі.

7. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на першого заступника Голови Національного банку України Колобова Ю. В.

8. Постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.

 

Голова

С. Г. Арбузов

ПОГОДЖЕНО:

 

Т. в. о. Голови Державної
митної служби України

О. М. Дороховський

 

Положення
про здійснення операцій з банківськими металами

I. Загальні положення

1.1. Це Положення визначає порядок здійснення операцій з банківськими металами на міжбанківському валютному ринку України (далі - міжбанківський валютний ринок) та на міжнародних ринках.

Уповноважені банки здійснюють операції з банківськими металами на підставі генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій.

1.2. У цьому Положенні терміни вживаються в такому значенні:

банківські метали - це золото, срібло, платина, метали платинової групи, доведені (афіновані) до найвищих проб відповідно до світових стандартів у зливках і порошках, що мають сертифікат якості, а також монети, вироблені з дорогоцінних металів. З металів платинової групи береться лише паладій;

визнані виробники - це афінажні компанії - визнані постачальники на Лондонський ринок дорогоцінних металів, які внесені до спеціального списку афінажних компаній, що зареєстровані Лондонською асоціацією ринку дорогоцінних металів (LBMA), або до списку афінажних компаній, які є учасниками Лондонського ринку платини та паладію (LPPM);

виробники - це афінажні підприємства України, які здійснюють афінаж дорогоцінних металів із виготовленням зливків банківських металів та не належать до визнаних виробників;

маса металу в лігатурі (лігатурна маса) - це фактична загальна маса сплаву або порошку, яку містить дорогоцінний метал;

маса металу в чистоті (хімічно чистого металу) - це фактичний уміст основного дорогоцінного металу в сплаві або порошку;

металеві рахунки - поточні, вкладні (депозитні), кореспондентські рахунки, які відкриваються уповноваженими банками України для обліку операцій, що здійснюються з банківськими металами;

мірні зливки - це зливки банківських металів масою 1 кг і менше, проба яких становить не менше ніж: 999,9 - для золота, 999 - для срібла, 999,5 - для платини і паладію;

монети, вироблені з дорогоцінних металів (далі - монети):

вітчизняні монети з пробами не нижче ніж: для золота - 995, для срібла - 999, для платини і паладію - 999,5, які не є засобом платежу на території України;

іноземні монети з пробами не нижче ніж: для золота - 900, для срібла - 925, для платини і паладію - 999;

інвестиційні монети України - монети з пробами для золота - 999,9, для срібла - 999,9, для платини - 999,5, які призначені для інвестування та накопичення;

монетний двір - юридична особа, яка здійснює виготовлення (карбування) монет із дорогоцінних металів;

найвищі проби банківських металів у зливках і порошках - це проби не нижче ніж: для золота - 995, для срібла - 999, для платини і паладію - 999,5;

порошки банківських металів - це золото, срібло, платина і паладій у вигляді порошкоподібної субстанції (гранули, губка), що упаковані в скляні ампули, пластмасові банки або мішки з маркуванням визнаного виробника;

представник визнаного виробника - фізична або юридична особа, яка має повноваження на реалізацію банківських металів визнаного виробника;

представник монетного двору - фізична або юридична особа, яка має повноваження на реалізацію монет монетного двору;

сертифікат якості банківських металів - офіційний штамп (клеймо, товарний знак) або письмовий документ визнаного виробника, виробника, що засвідчує пробу банківського металу та ідентифікує назву визнаного виробника або виробника;

стандартні зливки - це зливки банківських металів, які відповідають стандартам якості, прийнятим LBMA та LPPM, або технічним умовам ГОСТ 28058-89, ГОСТ 28595-90, прийнятим Міждержавною радою зі стандартизації, метрології і сертифікації, та національним стандартам України ДСТУ ГОСТ 31290:2007, ДСТУ ГОСТ 31291:2007;

торгівля банківськими металами - це купівля, продаж банківського металу, конвертація одного банківського металу в інший, здійснення операцій з деривативами, базовим активом яких є банківські метали;

фізична поставка банківських металів - це операція, яка супроводжується фізичним переміщенням банківських металів між учасниками операції.

1.3. Операції з банківськими металами та їх облік здійснюються окремо за кожним видом банківських металів, а саме:

золото в стандартних зливках - у кількісних одиницях маси хімічно чистого металу;

золото в мірних зливках та порошках - у кількісних одиницях лігатурної маси металу;

срібло, платина і паладій у стандартних і мірних зливках та порошках - у кількісних одиницях лігатурної маси металу;

золото, срібло, платина і паладій у монетах, проби яких відповідають або перевищують проби, установлені для мірних зливків відповідного банківського металу, - у кількісних одиницях лігатурної маси металу, а проби яких нижчі, ніж установлені для мірних зливків відповідного банківського металу, - у кількісних одиницях маси хімічно чистого металу.

II. Види операцій з банківськими металами

2.1. Уповноважені банки мають право здійснювати на міжбанківському валютному ринку такі види операцій з банківськими металами:

а) відкриття металевих рахунків у Національному банку України (далі - Національний банк), в уповноважених банках та здійснення операцій за ними;

б) відкриття та ведення металевих рахунків інших уповноважених банків, металевих рахунків юридичних осіб-резидентів (крім відокремлених підрозділів), фізичних осіб;

в) купівля-продаж за гривні;

г) конвертація одного банківського металу в інший;

ґ) залучення на вклади (депозити) клієнтів (крім банків);

д) залучення та розміщення міжбанківських депозитів;

е) надання та отримання міжбанківських кредитів;

є) надання кредитів резидентам - юридичним особам та фізичним особам - суб'єктам підприємницької діяльності;

ж) надання та отримання у заставу;

з) відповідальне зберігання у Національному банку, в уповноважених банках, у власному сховищі;

и) перевезення.

2.2. Уповноважені банки мають право здійснювати на міжнародних ринках такі види операцій з банківськими металами:

а) відкриття металевих рахунків у банках-нерезидентах та здійснення операцій за ними;

б) купівля-продаж за іноземну валюту;

в) залучення та розміщення міжбанківських депозитів;

г) надання та отримання міжбанківських кредитів;

ґ) надання та отримання у заставу;

д) відповідальне зберігання у банках-нерезидентах;

е) перевезення.

III. Особливості здійснення операцій з банківськими металами

3.1. Відкриття та закриття металевих рахунків уповноваженими банками здійснюються в порядку, установленому нормативно-правовими актами Національного банку, що регулюють відкриття та закриття рахунків в іноземній валюті.

3.2. Унесення банківських металів на вкладний (депозитний) металевий рахунок, видача та погашення кредиту в банківських металах та списання з вкладного (депозитного) металевого рахунку здійснюються виключно через поточні металеві рахунки клієнтів і кореспондентські металеві рахунки уповноважених банків.

3.3. Унесення банківських металів на металевий рахунок фізичної особи-нерезидента здійснюється за умови підтвердження джерел походження банківських металів, копії підтвердних документів підшиваються до документів дня банку.

3.4. Квитанція про здійснення операції з купівлі-продажу у фізичної особи-нерезидента банківських металів не є підставою для внесення гривні/банківського металу на власний поточний рахунок.

3.5. Використання банківських металів на території України як застави здійснюється за умови отримання індивідуальної ліцензії Національного банку на право проведення такої валютної операції.

3.6. Відповідальне зберігання банківських металів у Національному банку, в уповноважених банках, у власному сховищі, перевезення банківських металів та порядок забезпечення кас банків здійснюються в порядку, установленому нормативно-правовими актами Національного банку, що регулюють ведення касових операцій банками.

3.7. Зарахування банківських металів на металеві рахунки клієнтів здійснюється без використання розподільчих рахунків.

3.8. Комісійна винагорода за здійснення операцій з банківськими металами стягується уповноваженими банками виключно в гривнях.

3.9. Уповноважений банк повинен мати експерта під час здійснення операцій з банківськими металами з фізичною поставкою.

3.10. Уповноважені банки не мають права:

а) використовувати банківські метали як засіб платежу, крім сплати процентів у банківських металах;

б) розміщувати від свого імені банківські метали, що прийняті на відповідальне зберігання або у заставу;

в) випускати ощадні (депозитні) сертифікати в банківських металах;

г) здійснювати перерахування банківських металів з металевих рахунків юридичних осіб (крім уповноважених банків) на металеві рахунки інших юридичних осіб (крім уповноважених банків) та фізичних осіб, з металевих рахунків фізичних осіб на металеві рахунки юридичних осіб (крім уповноважених банків), а також з металевих рахунків фізичних осіб-резидентів на металеві рахунки фізичних осіб-нерезидентів.

IV. Операції з торгівлі банківськими металами

4.1. Операції з торгівлі банківськими металами дозволяється здійснювати виключно Національному банку, уповноваженим банкам або за посередництвом цих банків.

4.2. Уповноважені банки мають право здійснювати операції з торгівлі банківськими металами з фізичною поставкою або без неї:

від свого імені, за дорученням і за рахунок коштів клієнтів (у тому числі на підставі платіжних вимог на стягнення банківських металів, оформлених державними виконавцями);

у межах лімітів відкритої валютної позиції банку.

4.3. Уповноважені банки виконують операції з купівлі-продажу банківських металів виключно за безготівкові гривні за дорученням клієнтів (крім банків) із використанням поточних металевих рахунків цих клієнтів.

4.4. Уповноважені банки мають право проводити на міжбанківському валютному ринку операції з:

купівлі-продажу банківських металів на умовах "тод", "том", "спот", "форвард" або "своп" за гривні;

конвертації одного банківського металу в інший.

4.5. Уповноважені банки мають право проводити на міжнародних ринках на умовах "тод", "том", "спот", "форвард" або "своп" операції з:

а) купівлі банківських металів за будь-яку іноземну валюту;

б) продажу - за іноземну валюту 1-ї групи Класифікатора іноземних валют та банківських металів, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 04.02.98 N 34 [у редакції постанови Правління Національного банку України від 02.10.2002 N 378, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 24.10.2002 за N 841/7129 (зі змінами)] (далі - Класифікатор).

4.6. Уповноважені банки не мають права проводити інші операції з деривативами, базовим активом яких є банківські метали, крім операцій, передбачених цією главою.

4.7. Уповноважені банки під час функціонування Системи підтвердження угод на міжбанківському валютному ринку України Національного банку України (далі - Система підтвердження угод) підтверджують:

угоди (договори) з купівлі-продажу банківських металів за гривні, укладені з іншими уповноваженими банками та/або з Національним банком;

операції за заявами та дорученнями клієнтів (крім банків) з купівлі-продажу банківських металів за гривні, що виконуються в межах самого банку. Підтвердження цих операцій здійснюється за кожним видом банківського металу за загальним обсягом купівлі та/або продажу із зазначенням середньозваженого курсу.

Порядок функціонування Системи підтвердження угод визначається нормативно-правовими актами Національного банку, що регулюють порядок та умови торгівлі іноземною валютою.

4.8. Уповноважені банки на міжнародних ринках мають право здійснювати операції з купівлі-продажу банківських металів з визнаними виробниками (або представниками визнаних виробників), монетними дворами (або представниками монетних дворів) та банками-нерезидентами.

4.9. Уповноважені банки під час продажу банківських металів, виготовлених виробниками, зобов'язані першочергово пропонувати такі банківські метали Національному банку.

4.10. Уповноважені банки мають право здійснювати купівлю банківських металів, виготовлених виробниками, безпосередньо у виробників за наявності письмової відмови Національного банку від купівлі банківських металів із зазначенням інформації про такі банківські метали.

4.11. Нотаріально засвідчена копія письмової відмови Національного банку від купівлі банківських металів залишається в уповноваженому банку, що здійснює операції з купівлі-продажу таких банківських металів.

4.12. Порядок оформлення заяв про купівлю або продаж банківських металів, а також платіжних доручень на переказ банківських металів визначається нормативно-правовими актами Національного банку, що регулюють порядок та умови торгівлі іноземною валютою та порядок виконання банківських документів на переказ в іноземній валюті та банківських металах.

4.13. Національний банк здійснює купівлю та продаж інвестиційних монет України у порядку, визначеному нормативно-правовими актами Національного банку, що регулюють організацію виготовлення та випуску в обіг інвестиційних монет України.

V. Здійснення операцій з банківськими металами в операційних касах уповноважених банків

5.1. Уповноважені банки здійснюють операції з банківськими металами в операційних касах у порядку, установленому нормативно-правовими актами Національного банку, що регулюють ведення касових операцій банками, з урахуванням вимог, визначених цим Положенням.

5.2. До операцій з банківськими металами в операційних касах належать:

а) купівля у фізичних осіб - резидентів і нерезидентів банківських металів за готівкові гривні;

б) продаж фізичним особам - резидентам і нерезидентам банківських металів за готівкові гривні;

в) видача банківських металів клієнтам з їх металевих рахунків через операційну касу банку;

г) приймання банківських металів від клієнтів для зарахування на металеві рахунки;

ґ) конвертація одного банківського металу в інший.

5.3. В операційних касах уповноважених банків у доступному для огляду клієнтами місці розміщується така інформація:

а) копія наказу (розпорядження) банку про встановлення курсів купівлі та/або продажу банківських металів;

б) перелік операцій з банківськими металами, які здійснюються в операційних касах;

в) витяг з наказу (розпорядження) про встановлення тарифів комісійної винагороди за здійснені операції з банківськими металами.

5.4. Не допускається відмова в здійсненні операцій, зазначених у переліку операцій з банківськими металами, які здійснюються в операційних касах.

5.5. Приймання (видача) банківських металів з металевих рахунків клієнтів здійснюється за заявою про приймання (видачу) банківських металів (додаток 1).

5.6. Заяви про приймання (видачу) банківських металів та квитанції до них мають бути належним чином оформлені згідно з поясненням щодо заповнення реквізитів заяв про приймання (видачу) банківських металів (додаток 2).

5.7. Уповноважений банк під час здійснення операцій з купівлі-продажу, конвертації банківського металу видає клієнту квитанцію за формою, наведеною в додатку 3 до цього Положення.

Квитанція про здійснення операції з купівлі-продажу, конвертації банківського металу виписується у двох примірниках. Перший примірник видається клієнту як підтвердження проведення операції, другий залишається в документах дня банку.

Квитанції про здійснення операції з купівлі-продажу, конвертації банківського металу оформляються згідно з поясненням щодо заповнення реквізитів квитанцій про здійснення операції з купівлі-продажу банківського металу, конвертації одного банківського металу в інший (додаток 4).

5.8. Переміщення та передавання банківських металів під відповідальність працівників банку оформляється прибутково-видатковими ордерами (додаток 5).

VI. Порядок визначення маси банківських металів

6.1. Маса банківського металу може бути виражена в грамах або в тройських унціях. Облікова вагова одиниця банківських металів - тройська унція (31,1034807 грама).

6.2. Зважування банківських металів здійснюється на ваговимірювальних приладах (вагах) відповідного класу точності, що допускають похибку залежно від зважуваної ваги і відповідно до технічних вимог ГОСТ 24104-88, прийнятого Міждержавною радою зі стандартизації, метрології і сертифікації.

Допустимі похибки ваговимірювальних приладів (вагів), що використовуються під час зважування банківських металів, не мають перевищувати значень, зазначених у ГОСТ 24104-88.

6.3. Маса банківських металів визначається за фактичними показниками ваговимірювальних приладів (вагів) без заокруглення з точністю:

для золота, платини і паладію (у стандартних та мірних зливках) - до 0,1 г;

для срібла (у стандартних та мірних зливках) - до 1 г;

для золота, срібла, платини і паладію (у монетах) - до 0,01 г.

6.4. Золото, срібло, платина і паладій, що поставляються у вигляді порошку в заводській упаковці (ампули, банки, мішки), приймаються і видаються уповноваженими банками без розпакування і перевірки лігатурної маси та хімічного складу за реквізитами визнаного виробника, нанесеними на зовнішню поверхню упаковки (ампул, банок, мішків), але з перевіркою ваги брутто.

6.5. Маса хімічно чистого основного металу визначається шляхом множення лігатурної маси на пробу сплаву, подану як десятковий дріб, у якому після коми проставляються всі цифри значення проби.

6.6. Уповноважений банк самостійно визначає потребу контрольного визначення проби банківських металів під час їх зберігання та приймання-передавання. Якщо в експерта немає змоги самостійно провести контрольне визначення проби банківських металів, то подальшу експертизу цих металів проводить або Національний банк, або лабораторія, акредитована відповідно до законодавства України про метрологію та метрологічну діяльність.

6.7. У разі переведення значення маси з грамів у тройські унції результат визначається з точністю із заокругленням до 0,001 тройської унції.

VII. Контроль за здійсненням операцій з банківськими металами

7.1. Уповноважені банки здійснюють контроль за операціями з банківськими металами, що проводяться їх клієнтами, відповідно до законодавства України про валютне регулювання, валютний контроль та запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму.

7.2. Порушення уповноваженими банками вимог пунктів 4.1 - 4.8 розділу IV цього Положення тягне за собою відповідальність згідно зі статтею 16 Декрету Кабінету Міністрів України від 19.02.93 N 15-93 "Про систему валютного регулювання і валютного контролю", а порушення інших вимог Положення - відповідальність, що передбачена законом.

 

Директор Генерального департаменту
грошово-кредитної політики

О. А. Щербакова

 

Заява про приймання (видачу) банківських металів

N ____________

____________________
(дата)

Клієнт _______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Банк _________________________________________________________________________________
                                                                                          (найменування банку)

Вид банківського металу

 

N рахунку

Маса

Вартість у гривнях (облікова)

 

Дебет

 

 

 

Кредит

 

 

 

Маса ________________________________________________________________________________
                                                                                                      (словами)

Вартість у гривнях _____________________________________________________________________
                                                                                                                (словами)

Зміст операції _________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Пред'явлений документ ________________________________________________________________
серії ____________ N ____________, виданий _____________________________________________
____________________________________________________________________________________,
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________.

Підпис клієнта __________________      Підписи банку ______________________________________

Квитанція
N ______

____________________
(дата)

Клієнт _______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Банк _________________________________________________________________________________

Вид банківського металу

 

N рахунку

Маса

Вартість у гривнях (облікова)

 

Дебет

 

 

 

Кредит

 

 

 

Маса ________________________________________________________________________________
                                                                                                (словами)

Вартість у гривнях _____________________________________________________________________
                                                                                                               (словами)

Зміст операції _________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Пред'явлений документ ________________________________________________________________

серії ______________________________ N _________, виданий _______________________________
_____________________________________________________________________________________,
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________.
_____________________________________________________________________________________

Підпис клієнта __________________      Підписи банку ______________________________________

 

Пояснення щодо заповнення реквізитів заяв про приймання (видачу) банківських металів

Назва обов'язкового реквізиту

Вимоги щодо заповнення реквізиту

Номер і дата здійснення операції

Зазначаються порядковий номер реєстрації первинного документа, який проставляє банк, що здійснює операцію, дата фактичного пред'явлення в банк заяви про приймання (видачу) банківських металів. Дата здійснення операції зазначається так: число цифрами "ДД", місяць словом, рік цифрами "РРРР"

Клієнт

Зазначаються найменування юридичної особи та прізвище, ім'я, по батькові особи, яка уповноважена діяти від імені юридичної особи. У разі здійснення операції фізичною особою зазначаються її прізвище, ім'я та по батькові (за наявності)

Банк

Зазначаються найменування та місцезнаходження банку

Вид банківського металу

Зазначаються літерний і цифровий коди банківського металу згідно з Класифікатором

Дебет/кредит

Зазначаються відповідні рахунки за операціями

Маса

Маса банківського металу зазначається одночасно цифрами в тройських унціях із заокругленням з точністю до третьої цифри після коми включно, а також у грамах

Маса (словами)

Зазначається маса банківського металу в грамах словами, вид банківського металу повністю (наприклад, золото)

Вартість у гривнях (облікова)

Зазначається цифрами вартість банківського металу за офіційним (обліковим) курсом гривні до банківського металу, установленим Національним банком України на день проведення операції, гривні відокремлюються від копійок комою, копійки позначаються двома цифрами

Вартість у гривнях (словами)

Зазначаються словами вартість банківського металу за офіційним (обліковим) курсом гривні до банківського металу, установленим Національним банком України на день проведення операції, назва грошової одиниці повністю "гривень" або скорочено "грн.". Якщо сума виражена в цілих гривнях, то зазначається "00 коп." або "00 копійок"

Зміст операції

Зазначається словами зміст операції, за якою приймається або видається банківський метал

Ідентифікаційні дані про фізичну особу

Під час проведення фізичною особою операцій за власним рахунком незалежно від суми зазначаються назва пред'явленого документа (паспорт або інший документ, який посвідчує особу), його серія та номер, дата видачі та орган, що його видав. Якщо сума операції дорівнює або перевищує 150000 гривень, то додатково зазначаються дата народження, місце проживання або місцеперебування (для нерезидентів - місце проживання або місце тимчасового перебування в Україні), реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта, у якому проставлено відмітку органів державної податкової служби України про відмову від одержання реєстраційного номера облікової картки платника податків (для резидентів), відомості про громадянство (для нерезидентів)

 

________________________
(найменування банку)

 

Квитанція N _______
про здійснення операції з купівлі-продажу банківського металу, конвертації одного банківського металу в інший

Дата ___________________

Час здійснення операції _____________

Назва операції: _______________________________________________________________________
(купівля, продаж банківського металу, конвертація одного банківського металу в інший)

Вид банківського металу

Сума/маса

Курс, крос-курс

До видачі

вид банківського металу

сума/маса

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

Сума комісії _________________________________________________________________________.

Клієнт _______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Пред'явлений документ ________________________________________________________________
серії ____________ N ____________, виданий ______________________________________________
_____________________________________________________________________________________,
_____________________________________________________________________________________

Підпис клієнта ____________                                                                      Підписи банку ____________

 

Пояснення щодо заповнення реквізитів квитанцій про здійснення операції з купівлі-продажу банківського металу, конвертації одного банківського металу в інший

Назва обов'язкового реквізиту

Вимоги щодо заповнення реквізиту

Номер і дата здійснення операції

Зазначається порядковий номер реєстрації первинного документа, який проставляє банк, що здійснює операцію. Дата здійснення операції зазначається так: число цифрами "ДД", місяць словом, рік цифрами "РРРР"

Час здійснення операції

Час здійснення операції зазначається так: години і хвилини цифрами "ГГ:ХХ"

Назва операції

Зазначається вид операції: купівля банківського металу, продаж банківського металу, конвертація банківського металу

Вид банківського металу

Під час здійснення банком операцій з купівлі або конвертації банківського металу проставляється код металу згідно з Класифікатором

Сума/маса

Під час здійснення банком операції з купівлі або конвертації банківського металу проставляються цифрами загальна маса металу в тройських унціях і грамах (для різних за масою зливків окремо для кожного виду зливків). Під час здійснення банком операції з продажу банківського металу проставляються цифрами сума в гривнях (для різних за масою зливків зазначається окремо для кожного виду зливків) та літерний код гривні відповідно до Класифікатора

Курс, крос-курс

Зазначаються курс купівлі або курс продажу банківського металу, крос-курс конвертації банківського металу, що встановлений уповноваженим банком на час проведення операції (для різних за масою зливків курс зазначається окремо для кожного виду зливків)

До видачі

Під час здійснення банком операції з купівлі банківського металу проставляються літерний код гривні відповідно до Класифікатора та цифрами - сума гривень, що видається клієнту (для різних за масою зливків сума в гривнях зазначається окремо для кожного виду зливків).
Під час здійснення банком операції з продажу або конвертації банківського металу проставляються літерний код металу відповідно до Класифікатора та цифрами - загальна маса металу для одного або однакових зливків у тройських унціях і грамах (для різних за масою зливків маса зазначається окремо для кожного виду зливків)

Усього

Під час здійснення банком операції з купівлі банківського металу цифрами зазначаються маса прийнятого металу та сума гривень.
Під час здійснення банком операції з продажу банківського металу цифрами зазначаються сума гривень та маса виданого металу.
Під час здійснення банком операції з конвертації банківського металу цифрами зазначаються маса прийнятого металу та маса виданого металу

Сума комісії

Під час здійснення операцій, за якими сплачується комісійна винагорода, цифрами зазначається сума комісії за проведення операції, гривні відокремлюються від копійок комою, копійки позначаються двома цифрами

Клієнт

Зазначаються прізвище, ім'я та по батькові (за наявності) фізичної особи, яка здійснює операцію з банківським металом. Заповнюється під час здійснення фізичною особою операції на суму, що дорівнює або перевищує 150000 гривень

Ідентифікаційні дані про фізичну особу

У випадку проведення фізичною особою операцій з банківськими металами на суму, що дорівнює або перевищує 150000 гривень, банк повинен зазначити назву документа, що пред'явлений фізичною особою, яка здійснює операцію з банківським металом (паспорт або інший документ, який посвідчує особу), його серію та номер, дату видачі та орган, що його видав, дату народження, місце проживання або місцеперебування (для нерезидентів - місце проживання або місце тимчасового перебування в Україні), реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер паспорта, у якому проставлено відмітку органів державної податкової служби України про відмову від одержання реєстраційного номера облікової картки платника податків (для резидентів), відомості про громадянство (для нерезидентів)

 

Прибутково-видатковий ордер N ____________

______________________________
              (дата здійснення операції)

Найменування банку ___________________________________________________________________

Вид банківського металу

 

N рахунку

Маса

Вартість у гривнях (облікова)

 

Дебет

 

 

 

Кредит

 

 

 

Маса ________________________________________________________________________________
                                                                                                          (словами)

Отримувач/платник ____________________________________________________________________
                                                                                                (непотрібне закреслити)
_____________________________________________________________________________________

Зміст операції _________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Пред'явлений документ _______________________________ N _______________________________
                                                                        (посвідчення, перепустка)

Підпис платника/отримувача ____________

Підписи банку __________________________

____________

Опрос