Идет загрузка документа (194 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Инструкции по организации участия национальных контингентов (персонала) Вооруженных Сил Украины в международных операциях по поддержанию мира и безопасности

Минобороны
Перечень, Приказ, Инструкция от 28.12.2011 № 840
Утратил силу

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

28.12.2011

м. Київ

N 840

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
30 січня 2012 р. за N 125/20438

Про затвердження Інструкції з організації участі національних контингентів (персоналу) Збройних Сил України в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки

Із змінами і доповненнями, внесеними
наказом Міністерства оборони України
від 1 квітня 2013 року N 220

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства оборони України
 від 18 січня 2016 року N 23)

(У тексті наказу слова "миротворча операція", "миротворчий контингент", "миротворчий персонал" у всіх відмінках замінено відповідно словами "операція з підтримання миру і безпеки", "національний контингент", "національний персонал" у відповідних відмінках згідно з наказом Міністерства оборони України від 1 квітня 2013 року N 220)

Відповідно до Законів України "Про Збройні Сили України", "Про порядок направлення підрозділів Збройних Сил України до інших держав", "Про участь України в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки" та з метою виконання завдань національними контингентами (персоналом) Збройних Сил України під час їх участі в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки, коригування та перерозподілу функцій та повноважень органів військового управління, задіяних у системі миротворчої діяльності Збройних Сил України,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Інструкцію з організації участі національних контингентів (персоналу) Збройних Сил України в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки, що додається.

2. Наказ Міністра оборони України від 10.05.2006 N 252 "Про затвердження Інструкції з організації участі миротворчих контингентів і персоналу Збройних Сил України в міжнародних миротворчих операціях", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 25.05.2006 за N 605/12479 (із змінами), визнати таким, що втратив чинність.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Наказ розіслати згідно з розрахунком розсилки.

 

Міністр оборони України

М. Б. Єжель

 

ІНСТРУКЦІЯ
з організації участі національних контингентів (персоналу) Збройних Сил України в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки

(У тексті Інструкції слова "миротворча операція", "миротворчий контингент", "миротворчий персонал" у всіх відмінках замінено відповідно словами "операція з підтримання миру і безпеки", "національний контингент", "національний персонал" у відповідних відмінках згідно з наказом Міністерства оборони України від 1 квітня 2013 року N 220)

I. Загальні положення

1.1. Ця Інструкція визначає порядок підготовки національних контингентів (персоналу) для участі в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки, керівництва їх повсякденною діяльністю, організації всебічного забезпечення, вивчення та впровадження миротворчого досвіду, а також пов'язані з цим завдання структурних підрозділів Міністерства оборони України, Генерального штабу Збройних Сил України та підпорядкованих їм органів військового управління.

1.2. Характер та форми участі України в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки визначаються Конституцією України та законодавством України, її міжнародними зобов'язаннями, а також рішеннями Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй (ООН) та вимогами регіональних організацій, під егідою яких проводиться міжнародна операція з підтримання миру і безпеки.

1.3. Підготовка, направлення (ротація, виведення) національних контингентів (персоналу) та виконання ними миротворчих завдань на території інших країн здійснюються на підставі міжнародних договорів України у порядку і на умовах, визначених законодавством України.

Пріоритетні цілі участі України у міжнародній миротворчій діяльності, завдання та механізми реалізації національних інтересів у цьому процесі визначаються Стратегією міжнародної миротворчої діяльності України, затвердженою Указом Президента України від 15.06.2009 N 435 (далі - Стратегія міжнародної миротворчої діяльності України).

II. Обов'язки посадових осіб Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України, інших органів військового управління з організації участі національних контингентів (персоналу) у міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки

2.1. Міністр оборони України:

подає відповідно до вимог Закону України "Про порядок направлення підрозділів Збройних Сил України до інших держав" пропозиції Міністерства оборони України щодо воєнно-політичної доцільності направлення національних контингентів (персоналу) для участі в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки;

організовує та контролює виконання рішень Президента України про участь національних контингентів (персоналу) у міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки;

у межах своїх повноважень підписує накази з питань участі національних контингентів (персоналу) у міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки та організовує контроль їх виконання;

виконує інші функції відповідно до законів України та актів Президента України, а також інших нормативно-правових актів, що регламентують підготовку і застосування Збройних Сил України.

2.2. Перший заступник Міністра оборони України:

організовує підготовку пропозицій Міністерства оборони України щодо воєнно-політичної доцільності направлення національних контингентів (персоналу) для участі в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки;

забезпечує в межах своїх повноважень реалізацію завдань щодо участі національних контингентів (персоналу) у міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки;

погоджує проекти наказів Міністерства оборони України щодо участі Збройних Сил України в міжнародній миротворчій діяльності України;

за дорученням Міністра оборони України виконує інші функції щодо участі національних контингентів (персоналу) у міжнародній миротворчій діяльності України.

2.3. Заступники Міністра оборони України (згідно з розподілом обов'язків) у межах компетенції організовують виконання відповідних заходів щодо оперативного, тилового, технічного, гуманітарного, соціально-правового та фінансового забезпечення підготовки та участі національних контингентів (персоналу) у міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки.

2.4. Керівники структурних підрозділів Міністерства оборони України, Генерального штабу Збройних Сил України та органів військового управління Збройних Сил України в межах своєї компетенції беруть участь у виконанні завдань щодо забезпечення підготовки та участі національних контингентів (персоналу) у міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки з моменту їх попередньої підготовки до повернення в Україну та розформування (повернення до місць проходження служби / дислокації).

2.5. Департамент кадрової політики Міністерства оборони України організовує заходи кадрового забезпечення в межах визначених повноважень.

2.6. Департамент воєнної політики та стратегічного планування Міністерства оборони України бере в установленому порядку участь у підготовці пропозицій і висновків щодо воєнно-політичної доцільності направлення національних контингентів (персоналу) для участі у міжнародній операції з підтримання миру і безпеки.

2.7. Департамент міжнародного оборонного співробітництва Міністерства оборони України:

за дорученням керівництва Міністерства оборони України організовує розробку та підписання відповідних міжнародних договорів щодо міжнародної миротворчої діяльності Збройних Сил України;

забезпечує взаємодію із закордонними дипломатичними установами України з питань підготовки, направлення (ротації, виведення) та виконання завдань (за потреби) національних контингентів (персоналу);

забезпечує отримання через Міністерство закордонних справ України дозволу на транзит національних контингентів через території інших держав за поданням командування виду Збройних Сил України, на яке покладено підготовку національного контингенту.

2.8. Департамент фінансів Міністерства оборони України:

бере в установленому порядку участь у підготовці пропозицій і виконанні рішень щодо фінансування заходів, пов'язаних з підготовкою та забезпеченням участі підрозділів Збройних Сил України у міжнародних операціях, та окремих військовослужбовців Збройних Сил України, направлених для тимчасового проходження військової служби за межами України;

за поданням Головного управління військового співробітництва та операцій з підтримання миру і безпеки Генерального штабу Збройних Сил України готує платіжні вимоги (рахунки) до міжнародних організацій щодо відшкодування витрат, пов'язаних з участю підрозділів Збройних Сил України у міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки під егідою цих організацій, та здійснює оперативний облік компенсаційних надходжень;

здійснює тарифікацію затверджених в установленому порядку штатів (переліків змін до штатів) національних контингентів.

2.9. Департамент розробок і закупівлі озброєння та військової техніки Міністерства оборони України:

організовує під час підготовки до направлення та ротацій національних контингентів, у межах кошторисних призначень на відповідні цілі, укладання договорів на закупівлю озброєння, військової техніки, майна та послуг за поданими заявками, а також забезпечує контроль їх виконання.

2.10. Головне управління розвідки Міністерства оборони України бере участь у здійсненні інформаційно-аналітичного забезпечення заходів підготовки та участі національних контингентів (персоналу) у міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки.

2.11. Національний університет оборони України:

проводить загальну підготовку з миротворчої тематики в рамках програм підготовки фахівців оперативно-тактичного та оперативно-стратегічного рівнів;

здійснює підготовку національного персоналу, перекладачів (бортових перекладачів), керівного складу та офіцерів багатонаціональних штабів зі складу національних контингентів Збройних Сил України на курсах у навчально-науковому центрі міжнародної миротворчої діяльності;

вивчає та впроваджує досвід участі національних контингентів (персоналу) у міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки, відпрацьовує пропозиції щодо внесення необхідних змін до нормативно-правових документів із зазначеної тематики;

бере участь у визначенні вимог до підготовки національних контингентів (персоналу);

у межах компетенції бере участь у визначенні потреби у фінансовому ресурсі для забезпечення підготовки та участі національних контингентів (персоналу) у міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки;

бере участь в удосконаленні підготовки керівного складу національних контингентів складом мобільних груп викладачів безпосередньо в районах їх підготовки.

2.12. Департамент преси та зв'язків із засобами масової інформації Міністерства оборони України:

організовує висвітлення в засобах масової інформації міжнародної миротворчої діяльності Збройних Сил України;

організовує підготовку кандидатів на посади офіцерів (зв'язку з засобами масової інформації) - помічників командирів національних контингентів щодо практичних аспектів інформаційного забезпечення діяльності національних контингентів у міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки.

2.13. Координацію і контроль заходів з організації участі національних контингентів (персоналу) у міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки здійснює начальник Генерального штабу - Головнокомандувач Збройних Сил України через своїх заступників.

2.14. Начальник Генерального штабу - Головнокомандувач Збройних Сил України:

подає пропозиції Міністру оборони України щодо направлення національного контингенту і персоналу для участі у міжнародній операції з підтримання миру і безпеки;

подає пропозиції Міністру оборони України щодо підготовки проекту наказу Міністерства оборони України про організацію підготовки, направлення, ротації та повернення національних контингентів, які беруть участь у міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки (далі - наказ Міністерства оборони України);

затверджує план направлення (ротації, виведення) національного контингенту;

здійснює загальне керівництво діяльністю національних контингентів (персоналу) та організовує всебічне забезпечення їх діяльності.

2.15. Заступники начальника Генерального штабу Збройних Сил України здійснюють координацію заходів з підготовки та діяльності національних контингентів (персоналу) (згідно з розподілом обов'язків).

2.16. Командування видів Збройних Сил України:

беруть участь у підготовці пропозицій начальнику Генерального штабу - Головнокомандувачу Збройних Сил України щодо направлення національних контингентів для участі у міжнародній операції з підтримання миру і безпеки;

надають пропозиції до Головного управління військового співробітництва та операцій з підтримання миру і безпеки Генерального штабу Збройних Сил України для підготовки проекту наказу Міністерства оборони України;

здійснюють підготовку національних контингентів;

розробляють проекти штатів (переліків змін до штатів тощо) національних контингентів, погоджують їх з відповідними структурними підрозділами Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України;

забезпечують своєчасне доведення затверджених та протарифікованих штатів (переліків змін до штатів тощо) до національних контингентів;

розробляють та надають до Головного управління зв'язку та інформаційних систем Генерального штабу Збройних Сил України пропозиції щодо організації зв'язку і використання інформаційних систем, забезпечення захисту інформації та кібернетичної безпеки в інформаційно-телекомунікаційних системах, безпеки всіх видів зв'язку, у тому числі засекреченого, IP-шифрування у національних контингентах;

здійснюють практичні заходи щодо забезпечення захисту інформації та кібернетичної безпеки в інформаційно-телекомунікаційних системах, безпеки всіх видів зв'язку, у тому числі засекреченого, IP-шифрування, під час підготовки національних контингентів до участі в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки;

(абзац восьмий пункту 2.16 у редакції наказу
Міністерства оборони України від 01.04.2013 р. N 220)

визначають потребу в озброєнні, військовій техніці, боєприпасах, фінансовому ресурсі, інших матеріальних засобах, необхідних для підготовки та виконання завдань національних контингентів, беруть участь у здійсненні контролю за якістю та прийомом робіт, проведених ремонтними підприємствами Міністерства оборони України з ремонту (відновлення) авіаційної техніки (кораблів та суден);

(абзац дев'ятий пункту 2.16 у редакції наказу 
Міністерства оборони України від 01.04.2013 р. N 220)

абзац десятий пункту 2.16 виключено

(згідно з наказом Міністерства
 оборони України від 01.04.2013 р. N 220,
у зв'язку з цим абзаци одинадцятий - двадцятий
 вважати абзацами десятим - дев'ятнадцятим)

надають необхідні заявки до Головного управління особового складу Генерального штабу Збройних Сил України щодо навчання керівного складу національних контингентів наступних ротацій на курсах вивчення іноземних мов як в Україні, так і за кордоном;

надають необхідні (детальні та обґрунтовані) заявки на здійснення всебічного забезпечення до структурних підрозділів Міністерства оборони України, Генерального штабу Збройних Сил України та органів військового управління Збройних Сил України, у віданні яких знаходиться відповідна номенклатура товарів, робіт і послуг, а тих, що потребують закупівлі, - у тому числі і до відповідального виконавця бюджетної програми (підпрограми), за рахунок коштів якої здійснюватиметься закупівля;

відпрацьовують розрахунки на перевезення національних контингентів транспортом загального користування та подають їх до Центрального управління військових сполучень Збройних Сил України;

організовують переміщення національних контингентів Збройних Сил України до району виконання завдань за призначенням;

абзац чотирнадцятий пункту 2.16 виключено

(згідно з наказом Міністерства
 оборони України від 01.04.2013 р. N 220,
у зв'язку з цим абзаци п'ятнадцятий - дев'ятнадцятий
вважати абзацами чотирнадцятим - вісімнадцятим)

здійснюють (відповідно до закріпленої номенклатури товарів, робіт і послуг) матеріально-технічне забезпечення підготовки національних контингентів;

(абзац чотирнадцятий пункту 2.16 у редакції наказу 
Міністерства оборони України від 01.04.2013 р. N 220)

у встановлені строки опрацьовують обґрунтовані належним чином фінансово-економічні розрахунки, здійснюють фінансове планування, використання та звітування за отримані бюджетні асигнування на організацію підготовки національних контингентів у міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки;

(абзац п'ятнадцятий пункту 2.16 у редакції наказу 
Міністерства оборони України від 01.04.2013 р. N 220)

здійснюють розподіл (внесення змін до розподілу) виділених бюджетних асигнувань за погодженням з відповідальним виконавцем бюджетної програми (підпрограми), визначеної для забезпечення участі в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки;

організовують митне оформлення озброєння, військової техніки, матеріально-технічних засобів та підготовку пакета документів для отримання дозвільного документа Державної служби експортного контролю України на товари військового призначення та подвійного використання, які тимчасово вивозяться (ввозяться) за межі України (в Україну);

організовують управління (підтримання системи управління, яка дозволяє у цілодобовому режимі здійснювати управління національними контингентами) та здійснюють безпосереднє управління діяльністю національних контингентів (на етапах формування, підготовки, бойового злагодження, переміщення до району виконання завдань, ротації та повернення в Україну) до моменту передачі в оперативне підпорядкування Головному командному центру Збройних Сил України.

(абзац вісімнадцятий пункту 2.16 у редакції наказу 
Міністерства оборони України від 01.04.2013 р. N 220)

2.17. Головне управління військового співробітництва та операцій з підтримання миру і безпеки Генерального штабу Збройних Сил України:

узагальнює та готує пропозиції і висновки начальнику Генерального штабу - Головнокомандувачу Збройних Сил України та, за його дорученням, Міністру оборони України щодо направлення національних контингентів (персоналу) для участі у міжнародній операції з підтримання миру і безпеки;

організовує підготовку та надає до Міністерства закордонних справ України інформацію, необхідну для підготовки відповідних законів України, інших нормативно-правових актів з питань участі національних контингентів (персоналу) у міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки відповідно до вимог Закону України "Про порядок направлення підрозділів Збройних Сил України до інших держав";

здійснює, в межах компетенції, підготовку національних та міжнародних проектів нормативно-правових документів щодо участі Збройних Сил України в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки;

розробляє проекти наказів Міністерства оборони України, начальника Генерального штабу - Головнокомандувача Збройних Сил України щодо організації підготовки, направлення, проведення ротацій та виведення українських національних контингентів;

організовує взаємодію з центральними органами виконавчої влади України з питань виконання заходів, спрямованих на практичну реалізацію Стратегії міжнародної миротворчої діяльності України;

здійснює загальне планування участі (направлення, ротації, виведення) національних контингентів (персоналу) у міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки;

організовує взаємодію зі стратегічними органами військового управління міжнародних організацій та збройних сил інших держав щодо направлення, застосування, всебічного забезпечення, ротації та, у разі необхідності, виведення (евакуації) національних контингентів (персоналу);

абзац дев'ятий пункту 2.17 виключено

(згідно з наказом Міністерства
оборони України від 01.04.2013 р. N 220,
у зв'язку з цим абзаци десятий - двадцятий
відповідно вважати абзацами дев'ятим - дев'ятнадцятим)

бере участь у визначенні потреби в озброєнні, військовій техніці, боєприпасах, інших матеріальних засобах, необхідних для виконання завдань національними контингентами;

абзац десятий пункту 2.17 виключено

(згідно з наказом Міністерства
оборони України від 01.04.2013 р. N 220,
у зв'язку з цим абзаци одинадцятий - дев'ятнадцятий
 відповідно вважати абзацами десятим - вісімнадцятим)

здійснює управління діяльністю національного персоналу під час виконання ним завдань у складі миротворчих місій;

бере участь у роботі комітетів міжнародних організацій з метою створення сприятливих умов для виконання завдань національними контингентами (персоналом), отримання матеріально-технічної допомоги, подання до міжнародних організацій платіжних вимог (рахунків) для сплати, витребування від цих організацій відповідних відшкодувань та детальної інформації про складові частини фінансових платежів та проведених утримань;

забезпечує отримання від національних контингентів та командувань видів Збройних Сил України документальних підтверджень та інших документів, їх перевірку та подання до Департаменту фінансів Міністерства оборони України для подальшої обробки та підготовки платіжних вимог (рахунків) до міжнародних організацій щодо відшкодування понесених Україною витрат;

організовує перевірку платіжних вимог (рахунків), отриманих від міжнародних організацій, на предмет їх правильності та відповідності укладеним міжнародним договорам України, вживає необхідних заходів до скорочення обсягу сум, утриманих згаданими організаціями під час відшкодування понесених Україною витрат;

на підставі фінансово-планових документів, отриманих від структурних підрозділів Міністерства оборони України, Генерального штабу Збройних Сил України та органів військового управління Збройних Сил України формує пропозиції до плану утримання та розвитку Збройних Сил України та бюджетного запиту Міністерства оборони України на відповідний рік з питань забезпечення участі в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки;

формує пропозиції та фінансово-економічні розрахунки до паспорта бюджетної програми, кошторису Міністерства оборони України, помісячного розпису та розподілу бюджетних асигнувань, а також внесення до них змін у частині, що стосується миротворчої діяльності Збройних Сил України;

формує пропозиції до звіту Міністерства оборони України про виконання паспорта бюджетної програми та плану утримання та розвитку Збройних Сил України на відповідний рік у частині, що стосується миротворчої діяльності Збройних Сил України;

організовує та здійснює попередній і поточний фінансовий контроль у межах відповідальності Головного управління військового співробітництва та операцій з підтримання миру і безпеки Генерального штабу Збройних Сил України;

на підставі наданих заявок здійснює паспортне та візове забезпечення національних контингентів (персоналу).

2.18. Головне управління оперативного забезпечення Збройних Сил України, Озброєння та Тил Збройних Сил України:

беруть участь у розробці пропозицій начальнику Генерального штабу - Головнокомандувачу Збройних Сил України щодо направлення національних контингентів (персоналу) для участі у міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки;

у межах компетенції беруть участь у визначенні потреби у фінансовому ресурсі для забезпечення підготовки та участі національних контингентів (персоналу) у міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки;

на підставі наданих заявок видів Збройних Сил України, органів військового управління Збройних Сил України, на які покладено завдання щодо підготовки національних контингентів (персоналу), відповідно до закріпленої номенклатури планують та здійснюють оперативне та матеріально-технічне забезпечення підготовки, направлення (ротацій) і утримання національних контингентів (персоналу) у межах виділених асигнувань;

здійснюють узгодження проектів штатів (табелів до штатів) національних контингентів, а також змін до них;

за напрямками діяльності здійснюють підготовку фахівців до складу національних контингентів (персоналу).

2.19. Головне фінансово-економічне управління Генерального штабу Збройних Сил України забезпечує координацію заходів з організації фінансового забезпечення підготовки та участі національних контингентів (персоналу) у міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки.

2.20. Головне управління по роботі з особовим складом Збройних Сил України:

(абзац перший пункту 2.20 у редакції наказу 
Міністерства оборони України від 01.04.2013 р. N 220)

організовує та здійснює контроль заходів морально-психологічного забезпечення під час підготовки національних контингентів (персоналу) та виконання ними завдань у складі міжнародних операцій з підтримання миру і безпеки;

контролює та оцінює ефективність проведення заходів морально-психологічного забезпечення національних контингентів (персоналу);

у межах компетенції бере участь у визначенні потреби у фінансовому ресурсі для забезпечення підготовки та участі національних контингентів (персоналу) у міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки.

2.21. Центральне управління військових сполучень Збройних Сил України:

забезпечує перевезення національних контингентів (персоналу) на відповідних видах транспорту до району виконання завдань за призначенням та у зворотному напрямку;

здійснює оформлення документів, необхідних для організації та проведення процедур закупівель транспортних послуг (укладання договорів з компаніями-перевізниками);

за 50 діб до початку передислокації контингенту до району виконання завдань надає до командування виду Збройних Сил України, яке направляє контингент, дані про пункти перетину державного кордону при здійсненні перевезень.

2.22. Головне управління оборонного та мобілізаційного планування Генерального штабу Збройних Сил України:

бере участь у розробці пропозицій начальнику Генерального штабу - Головнокомандувачу Збройних Сил України щодо направлення національних контингентів (персоналу) для участі у міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки;

бере участь у розробці та внесенні змін до проектів схем організації, штатів, переліків змін та табелів до штатів національних контингентів, які розробляються відповідними штабами видів Збройних Сил України;

організовує своєчасне доведення згаданих документів до відповідних структурних підрозділів Міністерства оборони України, Генерального штабу Збройних Сил України, служб забезпечення Збройних Сил України.

2.23. Головне управління особового складу Генерального штабу Збройних Сил України:

бере участь у розробці пропозицій начальнику Генерального штабу - Головнокомандувачу Збройних Сил України щодо направлення національних контингентів (персоналу) для участі у міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки;

організовує заходи кадрового забезпечення в межах визначених повноважень.

2.24. Центральне військово-медичне управління Збройних Сил України:

організовує медичне забезпечення національних контингентів (персоналу);

організовує санітарно-карантинні заходи, поглиблене медичне обстеження особового складу національних контингентів (персоналу) після повернення до України та їх медичний нагляд у встановлені терміни;

у межах компетенції бере участь у визначенні потреби у фінансовому ресурсі для забезпечення підготовки та участі національних контингентів (персоналу) у міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки.

2.25. Головне управління зв'язку та інформаційних систем Генерального штабу Збройних Сил України:

здійснює організацію зв'язку з національними контингентами;

здійснює контроль за станом захисту інформації та кібернетичної безпеки в інформаційно-телекомунікаційних системах, безпеки всіх видів зв'язку, у тому числі засекреченого, IP-шифрування під час підготовки національних контингентів кожної ротації та виконання ними завдань на території іноземних держав;

у межах компетенції бере участь у визначенні потреби у фінансовому ресурсі для забезпечення підготовки та участі національних контингентів (персоналу) у міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки;

забезпечує національні контингенти (персонал) засобами зв'язку та автоматизації.

2.26. Центральне управління захисту інформації і криптології Генерального штабу Збройних Сил України:

здійснює планування скритого зв'язку з національними контингентами, забезпечує їх засобами криптографічного захисту інформації та іншими матеріально-технічними засобами відповідної номенклатури;

організовує перевезення техніки і документів з обмеженим доступом через державний кордон та доставку їх у пункти дислокації національних контингентів;

здійснює контроль за станом охорони державної таємниці, захисту іншої інформації з обмеженим доступом, що є власністю держави, технічного захисту інформації, протидії технічним розвідкам, безпеки спеціальних видів зв'язку відповідно до розподілу повноважень під час підготовки національних контингентів кожної ротації та виконання ними завдань;

у межах компетенції бере участь у визначенні потреби у фінансовому ресурсі для забезпечення підготовки та участі національних контингентів (персоналу) у міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки.

2.27. Фінансове управління Генерального штабу Збройних Сил України є забезпечувальним фінансовим органом для військових підрозділів зі складу національних контингентів:

здійснює фінансування діяльності національного персоналу за межами України відповідно до укладених міжнародних договорів;

забезпечує зарахування на спеціальні карткові рахунки грошового забезпечення в національній валюті (у передбачених випадках) та щомісячної грошової винагороди в іноземній валюті військовослужбовцям зі складу національних контингентів (персоналу);

формує та подає на затвердження начальнику Генерального штабу - Головнокомандувачу Збройних Сил України пропозиції стосовно:

обсягу готівкових коштів в іноземній валюті, які підлягають вивезенню за межі України для забезпечення окремих потреб національних контингентів (з урахуванням Переліку, попередньо затвердженого відповідно до пункту 2.16 цього розділу, потреби в коштах на авансові виплати грошової винагороди та забезпечення інших невідкладних потреб);

способів забезпечення готівковою іноземною валютою потреб національних контингентів та визначення повноважного представника на вивезення коштів за межі України, з яким укладатиметься договір про повну матеріальну відповідальність;

здійснює супроводження оформлених документів щодо відкриття спеціальних карткових рахунків у банківській установі;

бере участь у здійсненні контрольних заходів, пов'язаних з перевіркою фінансової діяльності військових підрозділів зі складу національних контингентів за межами України.

2.28. За потреби до виконання завдань щодо участі національних контингентів (персоналу) у міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки (за належністю) можуть залучатись інші структурні підрозділи Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України.

2.29. Головний командний центр Збройних Сил України:

приймає підготовлені національні контингенти в оперативне підпорядкування та здійснює комплекс заходів з безпосереднього управління національними контингентами та оперативного реагування на кризові ситуації (на етапі застосування);

організовує збір та аналіз інформації у районах виконання завдань національними контингентами, а також прогнозування можливих сценаріїв розвитку обстановки;

бере участь у визначенні потреби в озброєнні, військовій техніці, боєприпасах, інших матеріальних засобах, необхідних для виконання завдань національними контингентами;

розробляє та затверджує обґрунтований належним чином проект переліку товарно-матеріальних цінностей (у кількісних та вартісних показниках), які підлягають придбанню за межами України в іноземній валюті за готівку (далі - Перелік), погодженого з Фінансовим управлінням Генерального штабу Збройних Сил України, службами забезпечення Збройних Сил України, у віданні яких знаходиться відповідна номенклатура товарів, та відповідальним виконавцем бюджетної програми, за рахунок коштів якої здійснюватиметься закупівля;

розробляє та надає до Головного управління зв'язку та інформаційних систем Генерального штабу Збройних Сил України пропозиції щодо організації зв'язку і використання інформаційних систем, забезпечення захисту інформації та кібернетичної безпеки в інформаційно-телекомунікаційних системах, безпеки всіх видів зв'язку, у тому числі засекреченого, IP-шифрування у національних контингентах;

забезпечує подання до Департаменту фінансів Міністерства оборони України (через Головне управління військового співробітництва та операцій з підтримання миру і безпеки Генерального штабу Збройних Сил України) документальних підтверджень та інших належним чином оформлених документів щодо понесених витрат, які відповідно до укладених міжнародних договорів України підлягають відшкодуванню міжнародними організаціями;

здійснює координацію діяльності структурних підрозділів Генерального штабу Збройних Сил України та органів військового управління Збройних Сил України з питань підготовки, направлення (ротацій, виведення), виконання завдань національними контингентами, а також їх матеріально-технічного і фінансового забезпечення;

планує та організовує проведення поточних перевірок під час підготовки та виконання завдань національними контингентами (персоналом).

(розділ II доповнено пунктом 2.29 згідно з наказом
 Міністерства оборони України від 01.04.2013 р. N 220)

III. Основи планування участі національних контингентів (персоналу) у міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки

3.1. Планування участі включає:

підготовку проектів та удосконалення нормативно-правових актів з питань участі національних контингентів (персоналу) у міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки;

розробку проектів відповідних планів, директив, інструкцій з питань підготовки, направлення та виконання миротворчих завдань під час участі національних контингентів (персоналу) у міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки;

розробку нових або доопрацювання існуючих навчальних програм підготовки національного персоналу в Національному університеті оборони України;

прогнозування подальшої участі національних контингентів (персоналу) в існуючих та нових міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки;

визначення потреби в коштах, необхідних для формування, підготовки, направлення (повернення) та забезпечення діяльності національних контингентів (персоналу) за межами України;

аналіз можливостей фінансового забезпечення запланованих заходів шляхом порівняння обсягів визначених потреб та наявності відповідних кошторисних призначень;

досягнення підрозділами, які плануються до участі в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки, відповідних рівнів взаємосумісності, які визначаються вимогами відповідних місій (операцій);

удосконалення роботи органів військового управління з питань керівництва підготовкою, направлення та діяльності національних контингентів (персоналу);

оснащення національних контингентів (персоналу) сучасною технікою та озброєнням;

створення запасів матеріально-технічних ресурсів;

підготовку керівного складу національних контингентів (персоналу).

3.2. Відповідно до Законів України "Про участь України в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки", "Про Порядок направлення підрозділів Збройних Сил України до інших держав" та Указу Президента України від 01.02.2000 N 153 "Про Порядок розгляду пропозицій щодо участі України в міжнародних миротворчих операціях" Міністерство оборони України бере участь у підготовці пропозицій щодо доцільності направлення національних контингентів (персоналу) для участі в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки.

До підготовки пропозицій Міністерства оборони України щодо доцільності направлення національних контингентів (персоналу) для участі в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки залучаються структурні підрозділи Міністерства оборони України, Генерального штабу Збройних Сил України, органи військового управління Збройних Сил України та командування видів Збройних Сил України за рішенням Міністра оборони України і начальника Генерального штабу - Головнокомандувача Збройних Сил України.

Пропозиції мають включати наявні на момент їх внесення дані про райони дій, завдання, загальну чисельність національних контингентів і персоналу, тип і склад їх озброєння, військової техніки, підпорядкованість, строки перебування та порядок їх можливого продовження, порядок заміни та умови виведення, про гарантії і компенсації особам військового і цивільного персоналу, а також інформацію про обсяги, порядок фінансування та умови відшкодування витрат, пов'язаних із участю України в міжнародній операції з підтримання миру і безпеки.

3.3. Під час планування участі національних контингентів (персоналу) у міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки опрацьовуються відповідні двосторонні або багатосторонні договори (меморандуми, технічні угоди тощо), які визначають умови участі національних контингентів (персоналу) у міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки.

З метою визначення умов участі національних контингентів у міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки під егідою ООН опрацьовується Меморандум про взаєморозуміння між Україною та ООН щодо внесення ресурсів до конкретної миротворчої місії ООН (далі - Меморандум) та, за потреби, Лист про допомогу щодо надання послуг або окремих зразків військової техніки (далі - Лист про допомогу). Тексти Меморандуму та Листа про допомогу є стандартними документами ООН і опрацьовуються на підставі Настанови ООН "Політика і процедури по відшкодуванню і контролю за технікою та майном контингентів країн-контрибуторів, які беруть участь в миротворчих місіях ООН" від 2008 року (схвалена Генеральною Асамблеєю ООН, резолюція A/RES/62/252 від 21.07.2008).

Умови участі національних контингентів (персоналу) у міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки під егідою НАТО (ЄС) або багатонаціональних сил визначаються відповідними Меморандумами про взаєморозуміння між Україною та НАТО (ЄС) або міністерствами оборони країн, які беруть участь у певній операції.

До підготовки проектів меморандумів та технічних угод залучаються структурні підрозділи Міністерства оборони України, Генерального штабу Збройних Сил України, органи військового управління Збройних Сил України і командування видів Збройних Сил України відповідно до рішень Міністра оборони України та начальника Генерального штабу - Головнокомандувача Збройних Сил України.

IV. Підготовка національних контингентів (персоналу)

4.1. Підготовка національних контингентів (персоналу) розподіляється на загальну, попередню, безпосередню та підготовку в районі проведення міжнародної операції з підтримання миру і безпеки.

4.2. Підготовка для участі у визначеній міжнародній операції з підтримання миру і безпеки організовується:

національних контингентів - командуваннями видів Збройних Сил України;

керівного складу національних контингентів, а також кандидатів на посади у національних контингентах, які передбачають роботу у складі багатонаціональних штабів, - Генеральним штабом Збройних Сил України на базі Національного університету оборони України;

національного персоналу - Департаментом кадрової політики Міністерства оборони України на базі Національного університету оборони України. Крім того, за потреби, підготовка окремих спеціалістів може організовуватись із залученням структурних підрозділів Міністерства оборони України, Генерального штабу Збройних Сил України, органів військового управління Збройних Сил України та видів Збройних Сил України, до компетенції яких належить підготовка цих спеціалістів.

4.3. Організація підготовки національних контингентів (персоналу) включає:

вивчення та аналіз нормативно-правових документів, а також оцінку обстановки в майбутньому районі виконання завдань національними контингентами (персоналом);

вивчення можливостей Збройних Сил України щодо відбору, підготовки, всебічного забезпечення та направлення сил та засобів для участі в міжнародній операції з підтримання миру і безпеки;

визначення потреби в коштах, складання детальних фінансово-економічних розрахунків, проведення фінансового планування, витребування та використання (своєчасне взяття зобов'язань) бюджетних асигнувань;

прийняття рішення на підготовку національних контингентів (персоналу);

постановку завдань посадовим особам та органам військового управління з підготовки національних контингентів (персоналу);

планування заходів з підготовки національних контингентів (персоналу);

організацію системи управління, взаємодії, координації та контролю;

організацію всебічного забезпечення заходів з підготовки національних контингентів (персоналу);

здійснення контролю, надання практичної допомоги підлеглим (виконавцям).

4.4. Загальна підготовка здійснюється постійно і передбачає:

надання базових знань з миротворчої тематики особовому складу Збройних Сил України: офіцерському складу, особам рядового, сержантського та старшинського складу - у з'єднаннях, військових частинах та підрозділах у рамках програм командирської підготовки та бойової й гуманітарної підготовки відповідно; слухачам Національного університету оборони України - у рамках програм підготовки фахівців оперативно-тактичного та оперативно-стратегічного рівнів; національного персоналу, перекладачів (бортових перекладачів), керівного складу національних контингентів на курсах у навчально-науковому центрі міжнародної миротворчої діяльності Національного університету оборони України - у рамках програми підготовки національного персоналу та національних контингентів;

досягнення визначеними органами військового управління, з'єднаннями, військовими частинами і підрозділами рівня взаємосумісності та бойової готовності, необхідного для повноцінної участі в усьому спектрі операцій у складі багатонаціональних сил під проводом міжнародних організацій;

поповнення Резерву кандидатів для призначення на посади національного персоналу до багатонаціональних органів військового управління та закордонних дипломатичних установ України, командирів військових підрозділів (далі - Резерв) (проведення обліку, кадрового моніторингу та навчання особового складу).

4.4.1. Департамент кадрової політики Міністерства оборони України організовує проведення спеціальної підготовки кандидатів до складу Резерву у Національному університеті оборони України.

4.4.2. Національний університет оборони України проводить заняття з кандидатами до складу Резерву для проходження служби на посадах:

офіцерів багатонаціональних штабів (за напрямами діяльності);

військових перекладачів (бортових перекладачів);

військових експертів ООН (військових спостерігачів, штабних офіцерів та офіцерів зв'язку ООН);

керівного складу національних контингентів;

фахівців у сфері цивільно-військового співробітництва;

офіцерів військової поліції;

інших фахівців за потреби.

Заняття складаються з теоретичної та практичної частини і проводяться англійською мовою.

Теоретична частина занять поєднує перелік тем до програм загальної підготовки (для всіх категорій військовослужбовців) та підготовки офіцерів відповідно до додатка 1 до цієї Інструкції.

Практичні заняття можуть проводитись на фондах навчальних центрів видів Збройних Сил України (із залученням штатних інструкторів центрів).

До проведення занять як з теоретичної, так і практичної частини як викладачі (інструктори) можуть бути залучені військовослужбовці, які не пізніше одного року завершили виконання завдань у складі відповідних національних контингентів (персоналу).

Проведення занять під час підготовки національних контингентів може бути організовано шляхом розгортання мобільних груп викладачів Національного університету оборони України у районі проведення їх безпосередньої підготовки.

Перелік тем до програми практичної підготовки військових спостерігачів та типовий зміст курсу підготовки офіцерів (персоналу) для багатонаціональних штабів за стандартами НАТО (ЄС) наведено у додатках 2, 3 до цієї Інструкції.

4.4.3. Підготовка фахівців до складу Резерву також може здійснюватись на відповідних курсах за кордоном.

4.5. Попередня підготовка національного контингенту починається після надходження до Міністерства оборони України відповідного запиту від Секретаріату ООН, іншої міжнародної організації (країн-контрибуторів, багатонаціональних сил) і продовжується після надання до Міністерства закордонних справ України пропозицій Міністерства оборони України щодо доцільності участі в міжнародній операції з підтримання миру і безпеки.

4.5.1. Під час попередньої підготовки національного контингенту:

командування виду Збройних Сил України:

бере участь в аналізі вихідних даних від міжнародної організації, під егідою якої проводиться міжнародна операція з підтримання миру і безпеки, щодо основних завдань і чисельності національного контингенту, його оснащення і фахової підготовки, місця дислокації та термінів готовності;

(абзац третій підпункту 4.5.1 пункту 4.5 у редакції наказу
Міністерства оборони України від 01.04.2013 р. N 220)

готує та надає до Головного управління військового співробітництва та операцій з підтримання миру і безпеки Генерального штабу Збройних Сил України пропозиції до проекту наказу Міністерства оборони України;

розробляє проекти штатів національних контингентів, погоджує їх з відповідними структурними підрозділами Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України;

визначає потребу в коштах на фінансування заходів, пов'язаних з формуванням, підготовкою, направленням (поверненням) національного контингенту до (з) району проведення міжнародної операції з підтримання миру і безпеки, а також його утриманням під час участі в міжнародній операції з підтримання миру і безпеки;

готує, узгоджує із службами забезпечення Збройних Сил України та подає відповідальному виконавцю бюджетної програми детальний та зведений фінансові розрахунки та обґрунтування визначеної потреби в коштах;

розробляє та надає до Головного управління зв'язку та інформаційних систем Генерального штабу Збройних Сил України перелік обладнання зв'язку, програмного забезпечення, комплексів засобів захисту інформації та забезпечення кібернетичної безпеки в інформаційно-телекомунікаційних системах, що плануються до використання в національних контингентах;

безпосередньо організовує професійно-психологічний відбір особового складу, його психологічну підготовку до виконання завдань за призначенням в особливих умовах;

уточнює (відпрацьовує) програму підготовки національного контингенту;

пропонує військову частину, штатні сили та засоби якої складуть основу національного контингенту. При цьому може застосовуватись модульний принцип, при якому комплектування національного контингенту здійснюється за рахунок штатних взводів, рот, батальйонів інших військових частин, з'єднань видів Збройних Сил України, а також частин, безпосередньо підпорядкованих Міністерству оборони України та Генеральному штабу Збройних Сил України;

планує та забезпечує навчання особового складу, у тому числі мовну підготовку керівного складу національних контингентів;

планує заходи всебічного забезпечення підготовки національного контингенту.

Головне управління військового співробітництва та операцій з підтримання миру і безпеки Генерального штабу Збройних Сил України:

аналізує вихідні дані від міжнародної організації, під егідою якої проводиться міжнародна операція з підтримання миру і безпеки, щодо чисельності національного контингенту, його оснащення, фахової підготовки, місця дислокації, основні завдання та терміни готовності;

готує проект наказу Міністерства оборони України;

абзац сімнадцятий підпункту 4.5.1 пункту 4.5 виключено

(згідно з наказом Міністерства
 оборони України від 01.04.2013 р. N 220,
у зв'язку з цим абзаци вісімнадцятий - двадцять третій
 вважати абзацами сімнадцятим - двадцять другим)

формує загальну потребу в коштах на підготовку, направлення та утримання національного контингенту в пропозиціях до бюджетного запиту Міністерства оборони України на відповідний рік з урахуванням вимог бюджетного законодавства України.

Головне управління особового складу Генерального штабу Збройних Сил України на підставі наданих командуваннями видів Збройних Сил України заявок організовує навчання керівного складу національних контингентів наступних ротацій на курсах вивчення іноземних мов як в Україні, так і за кордоном.

Центральне військово-медичне управління Збройних Сил України:

визначає потребу в медичній техніці та майні, необхідних для медичного забезпечення особового складу національного контингенту;

готує та надає до Головного управління військового співробітництва та операцій з підтримання миру і безпеки Генерального штабу Збройних Сил України інформацію щодо медико-географічних особливостей території перебування національного контингенту;

бере участь у розробці фінансово-планових документів, необхідних для закупівлі медичної техніки та майна.

Головний командний центр Збройних Сил України:

(підпункт 4.5.1 пункту 4.5 доповнено абзацом двадцять третім
 згідно з наказом Міністерства оборони України від 01.04.2013 р. N 220)

бере участь в аналізі вихідних даних від міжнародної організації, під егідою якої проводиться міжнародна операція з підтримання миру і безпеки, щодо основних завдань і чисельності національного контингенту, його оснащення і фахової підготовки, місця дислокації та термінів готовності;

(підпункт 4.5.1 пункту 4.5 доповнено абзацом двадцять четвертим
 згідно з наказом Міністерства оборони України від 01.04.2013 р. N 220)

за рішенням Міністра оборони України спільно з іншими органами військового управління та заінтересованими структурними підрозділами Міністерства оборони України і Генерального штабу Збройних Сил України формує та організовує направлення рекогносцирувальних груп до майбутнього району виконання завдань національним контингентом (у разі необхідності).

(підпункт 4.5.1 пункту 4.5 доповнено абзацом двадцять п'ятим
 згідно з наказом Міністерства оборони України від 01.04.2013 р. N 220)

4.5.2. Під час попередньої підготовки національного персоналу:

Головне управління військового співробітництва та операцій з підтримання миру і безпеки Генерального штабу Збройних Сил України:

аналізує вихідні дані від міжнародної організації, під егідою якої проводиться міжнародна операція з підтримання миру і безпеки, щодо чисельності національного персоналу, його оснащення, фахової підготовки, місця дислокації, основних завдань, термінів готовності доводить їх до відповідних кадрових органів та, за потреби, надає відповідні аналітичні матеріали до Національного університету оборони України для їх подальшого врахування при уточненні програм підготовки національного персоналу;

на підставі отриманої інформації від міжнародної організації, під егідою якої проводиться міжнародна операція з підтримання миру і безпеки, інформує відповідні кадрові органи стосовно вимог до посад національного персоналу;

визначає потребу в коштах та складає фінансово-економічні розрахунки (за потреби);

формує загальну потребу в коштах на підготовку, направлення та утримання національного персоналу в пропозиціях до бюджетного запиту Міністерства оборони України на відповідний рік з урахуванням вимог бюджетного законодавства України.

Департамент кадрової політики Міністерства оборони України та Головне управління особового складу Генерального штабу Збройних Сил України на підставі отриманих від Головного управління військового співробітництва та операцій з підтримання миру і безпеки Генерального штабу Збройних Сил України відомостей (вимог до національного персоналу) організовують кадрове забезпечення та підготовку національного персоналу.

Національний університет оборони України:

проводить уточнення програм підготовки національного персоналу;

у встановлені терміни здійснює фінансове планування витрат на підготовку національного персоналу;

надає пропозиції до Головного управління військового співробітництва та операцій з підтримання миру і безпеки Генерального штабу Збройних Сил України щодо можливості додаткового проведення підготовки кандидатів до складу Резерву (за потреби).

4.6. Безпосередня підготовка національних контингентів (персоналу) починається після видання Указу Президента України (про направлення національного персоналу) та відповідного Закону України (про схвалення рішення Президента України щодо направлення національного контингенту).

Підготовка національних контингентів (персоналу) здійснюється на базі Національного університету оборони України, навчальних центрів (навчальних військових частин) або на базі військових частини, які відповідним рішенням Міністра оборони України визначенні для формування та підготовки національних контингентів. На період формування та підготовки національного контингенту військова частина, на базі якої здійснюється таке формування і підготовка, вважається навчальною військовою частиною (у частині, що стосується підготовки національних контингентів).

4.6.1. Під час безпосередньої підготовки національних контингентів:

командування виду Збройних Сил України:

опрацьовує план підготовки національного контингенту та план морально-психологічного забезпечення підготовки до виконання завдань національним контингентом;

здійснює формування національного контингенту та екіпірування особового складу;

організовує проведення поглибленого медичного обстеження особового складу та відповідних профілактичних щеплень, професійно-психологічного відбору кандидатів до складу контингенту;

організовує проведення занять з особовим складом та злагодження підрозділів національного контингенту шляхом організації табірних зборів у пунктах постійної дислокації визначених військових частин (навчальних центрах) з урахуванням умов місцевості, близьких до району проведення міжнародної операції з підтримання миру і безпеки (у разі можливості створення таких умов);

уточнює завдання національного контингенту;

створює запаси матеріально-технічних засобів та визначає порядок їх поповнення;

організовує підготовку штатного озброєння, військової техніки та запасів матеріально-технічних засобів;

здійснює взаємодію з Головним управлінням виховної та соціально-психологічної роботи Збройних Сил України під час проведення заходів морально-психологічного забезпечення підготовки національного контингенту;

визначає перелік осіб, які потребують оформлення сертифікатів перевірки персоналу на допуск до роботи з інформацією НАТО за відповідною категорією, та надсилає до Служби безпеки України відповідні запити для оформлення таких сертифікатів (за потреби);

подає пропозиції до Головного управління військового співробітництва та операцій з підтримання миру і безпеки Генерального штабу Збройних Сил України щодо підготовки плану направлення (ротації, виведення) національного контингенту;

за 90 діб до початку передислокації національного контингенту до району проведення міжнародної операції з підтримання миру і безпеки подає до Центрального управління військових сполучень Збройних Сил України розрахунки на перевезення національного контингенту (особовий склад, озброєння, військова техніка та майно) повітряним, морським та залізничним транспортом для складання заявки на проведення процедури закупівлі транспортних послуг відповідальним виконавцем бюджетної програми;

не менше ніж за 75 діб до початку передислокації національного контингенту подає до Управління військово-технічного співробітництва та експортного контролю Міністерства оборони України пакет документів для отримання дозвільного документа Державної служби експортного контролю України на тимчасове вивезення товарів військового призначення та подвійного використання;

не пізніше ніж за 50 діб до початку передислокації національного контингенту до району проведення міжнародної операції з підтримання миру і безпеки подає до Головного управління військового співробітництва та операцій з підтримання миру і безпеки Генерального штабу Збройних Сил України документи щодо оформлення (видачі) службових паспортів України військовослужбовцям національного контингенту та за 15 діб - дані англійською мовою в друкованому вигляді та на магнітних носіях (електронною поштою) щодо переліку майна, яке буде направлено до району проведення міжнародної операції з підтримання миру і безпеки (Major equipment provided by the Government); загальний перелік вантажу (General cargo load list summary), дані щодо небезпечного вантажу (Dangerous cargo manifest) та пасажирський маніфест (Passenger manifest);

за 45 діб до початку передислокації національного контингенту до району проведення міжнародної операції з підтримання миру і безпеки подає до Центрального управління військових сполучень Збройних Сил України копії дозвільних документів Державної служби експортного контролю України на тимчасове вивезення товарів військового призначення та подвійного використання;

за 30 діб до початку передислокації національного контингенту до району проведення міжнародної операції з підтримання миру і безпеки подає до Департаменту міжнародного оборонного співробітництва Міністерства оборони України дані для оформлення та отримання через Міністерство закордонних справ України дозволу на транзит національного контингенту територією інших держав. Транзит національного контингенту територією інших держав здійснюється на підставі відповідних дозволів або відповідно до міжнародних договорів України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України;

здійснює взаємодію з Державною митною службою України та Державною прикордонною службою України щодо проходження митного та прикордонного контролю при перетинанні національним контингентом державного кордону;

готує документи на перевезення через державний кордон озброєння, військової техніки та матеріальних засобів національного контингенту;

організовує зв'язок підрозділу, визначеного для направлення (чергової ротації) національного контингенту, з відповідними органами управління;

опрацьовує план (схему) зв'язку під час направлення національного контингенту та виконання завдань за призначенням;

організовує проведення процедур закупівель товарів, робіт і послуг за децентралізованими закупівлями та за централізованими закупівлями в частині, що стосується номенклатури товарів, робіт і послуг виду Збройних Сил України, необхідних для підготовки, направлення та утримання національного контингенту;

організовує підготовку до переміщення національного контингенту до району виконання завдань за призначенням;

організовує та координує роботу щодо опрацювання номенклатури посад працівників національного контингенту, зайняття яких потребує оформлення допуску до державної таємниці;

безпосередньо забезпечує підготовку документів щодо отримання військовою частиною національного контингенту спеціального дозволу на провадження діяльності, пов'язаної з державною таємницею;

здійснює контроль за роботою щодо надання особовому складу національного контингенту допуску до державної таємниці.

Головне управління військового співробітництва та операцій з підтримання миру і безпеки Генерального штабу Збройних Сил України:

забезпечує взаємодію відповідних структурних підрозділів Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України з Постійним представництвом України при ООН, Постійним представництвом України при міжнародних організаціях у Відні, Місією України при НАТО, Представництвом України при Європейських Співтовариствах (Європейському Союзі), Військовим представництвом Збройних Сил України в Коаліційному координаційному центрі при Об'єднаному центральному командуванні Збройних Сил США, апаратами аташе з питань оборони України за кордоном та військових аташе іноземних держав в Україні, представниками інших міжнародних організацій і держав з питань підготовки та направлення національного контингенту;

здійснює координацію та контроль виконання заходів з підготовки підрозділів, визначених для участі в міжнародній операції з підтримання миру і безпеки;

опрацьовує плани направлення (ротації, виведення) національного контингенту до району виконання завдань за призначенням;

(абзац тридцятий підпункту 4.6.1 пункту 4.6 у редакції
 наказу Міністерства оборони України від 01.04.2013 р. N 220)

абзац тридцять перший підпункту 4.6.1 пункту 4.6 виключено

(згідно з наказом Міністерства
 оборони України від 01.04.2013 р. N 220)

абзац тридцять другий підпункту 4.6.1 пункту 4.6 виключено

(згідно з наказом Міністерства
 оборони України від 01.04.2013 р. N 220)

абзац тридцять третій підпункту 4.6.1 пункту 4.6 виключено

(згідно з наказом Міністерства
 оборони України від 01.04.2013 р. N 220,
у зв'язку з цим абзаци тридцять четвертий - п'ятдесят третій
 вважати абзацами тридцять першим - п'ятдесятим)

здійснює забезпечення військовослужбовців національного контингенту службовими паспортами України на підставі наданих заявок щодо оформлення (зняття зі зберігання) службових паспортів України та списку особового складу національного контингенту, затвердженого командувачем виду Збройних Сил України, на якого покладено завдання підготовки національного контингенту.

Головне управління оборонного та мобілізаційного планування Генерального штабу Збройних Сил України подає на затвердження начальнику Генерального штабу - Головнокомандувачу Збройних Сил України штати національних контингентів, розроблені та узгоджені відповідно до нормативної бази з організаційно-штатних питань.

Головне управління зв'язку та інформаційних систем Генерального штабу Збройних Сил України забезпечує національні контингенти засобами зв'язку та автоматизації відповідно до потреби.

Центральне управління захисту інформації і криптології Генерального штабу Збройних Сил України:

організовує та здійснює контроль за проведенням спеціальної підготовки особового складу підрозділу захисту інформації національного контингенту при 2-му окремому навчальному центрі (спеціального зв'язку);

за 30 діб до передислокації національного контингенту до району проведення міжнародної операції з підтримання миру і безпеки подає до Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України перелік засобів криптографічного захисту інформації, які плануються до вивезення за кордон;

розробляє схему скритого зв'язку, уточнює розпорядження зі скритого зв'язку та прихованого управління національними контингентами, доводить їх до органів військового управління та військових частин, які включені у відповідні мережі;

бере участь у роботі комплексних комісій для проведення перевірок готовності національних контингентів до виконання завдань, у тому числі щодо виконання необхідних заходів для провадження діяльності, пов'язаної з державною таємницею, а також поводження з інформацією НАТО з обмеженим доступом;

подає пропозиції начальнику Генерального штабу - Головнокомандувачу Збройних Сил України щодо доцільності включення до оперативної групи Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України для проведення ротацій (направлення, виведення) національних контингентів представників Центрального управління захисту інформації і криптології Генерального штабу Збройних Сил України;

забезпечує національні контингенти засобами криптографічного та технічного захисту інформації, організовує проведення атестацій комплексів технічного захисту інформації та державної експертизи комплексної системи захисту інформації автоматизованих систем;

здійснює контроль та надає допомогу під час підготовки органу спеціального зв'язку національного контингенту та під час кожної ротації у розгортанні, вивченні особливостей умов їх розташування, організації та здійснення скритого зв'язку, організації охорони державної таємниці, захисту іншої інформації з обмеженим доступом, технічного захисту інформації, протидії технічним розвідкам, забезпечення безпеки спеціальних видів зв'язку;

організовує та здійснює захищений обмін інформацією з грифом обмеження доступу "Для службового користування" між Міністерством оборони України та Генеральним штабом Збройних Сил України з Постійним представництвом Міністерства оборони України при Організації Об'єднаних Націй та Військовим представництвом Місії України при НАТО.

Головне управління по роботі з особовим складом Збройних Сил України здійснює контроль заходів морально-психологічного забезпечення підготовки національного контингенту та ефективності професійно-психологічного відбору особового складу.

(абзац сорок третій підпункту 4.6.1 пункту 4.6 у редакції
 наказу Міністерства оборони України від 01.04.2013 р. N 220)

Центральне військово-медичне управління Збройних Сил України:

вивчає санітарно-епідеміологічну обстановку в районах виконання завдань, організовує проведення профілактичних заходів (щеплення, інструктажі з правил поведінки);

спільно з Військово-медичним департаментом Міністерства оборони України організовує допідготовку медичних фахівців.

Головне управління оперативного забезпечення Збройних Сил України, Озброєння та Тил Збройних Сил України відповідно до своєчасно наданих заявок здійснюють (за визначеною номенклатурою) оперативне, технічне та тилове забезпечення.

Національний університет оборони України проводить заняття з визначеними кандидатами на посади командирів, заступників командирів національних контингентів, а також кандидатами на посади у національних контингентах, які передбачають роботу у складі багатонаціональних штабів з видачею відповідного свідоцтва.

Департамент преси та зв'язків із засобами масової інформації Міністерства оборони України проводить інструкторсько-методичні заняття з офіцерами, які призначаються на посади помічників командирів національних контингентів по роботі з засобами масової інформації (прес-секретарями), щодо практичних аспектів інформаційного забезпечення діяльності вітчизняних та багатонаціональних контингентів у міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки.

Фінансове управління Генерального штабу Збройних Сил України організовує оформлення документів для відкриття спеціальних карткових рахунків для зарахування військовослужбовцям національного контингенту щомісячної грошової винагороди в іноземній валюті.

Головний командний центр Збройних Сил України:

(підпункт 4.6.1 пункту 4.6 доповнено абзацом п'ятдесят першим
 згідно з наказом Міністерства оборони України від 01.04.2013 р. N 220)

формує рекогносцирувальні групи із залученням зацікавлених структурних підрозділів Міністерства оборони України, Генерального штабу Збройних Сил України, органів військового управління Збройних Сил України та видів Збройних Сил України для направлення до майбутнього району виконання завдань національним контингентом (за потреби);

(підпункт 4.6.1 пункту 4.6 доповнено абзацом п'ятдесят другим
 згідно з наказом Міністерства оборони України від 01.04.2013 р. N 220)

формує відповідні комплексні комісії із залученням зацікавлених структурних підрозділів Міністерства оборони України, Генерального штабу Збройних Сил України та органів військового управління Збройних Сил України та організовує перевірку готовності національного контингенту до виконання завдань за призначенням;

(підпункт 4.6.1 пункту 4.6 доповнено абзацом п'ятдесят третім
 згідно з наказом Міністерства оборони України від 01.04.2013 р. N 220)

формує оперативні групи із залученням зацікавлених структурних підрозділів Міністерства оборони України, Генерального штабу Збройних Сил України, органів військового управління Збройних Сил України та видів Збройних Сил України для проведення ротацій (направлення, виведення) національних контингентів та подає на затвердження Міністру оборони України їх склад.

(підпункт 4.6.1 пункту 4.6 доповнено абзацом п'ятдесят четвертим
 згідно з наказом Міністерства оборони України від 01.04.2013 р. N 220)

4.6.2. План направлення (ротації, виведення) національного контингенту розробляється Головним управлінням військового співробітництва та операцій з підтримання миру і безпеки Генерального штабу Збройних Сил України на підставі наказу Міністерства оборони України, пропозицій міжнародної організації, під егідою якої проводиться міжнародна операція з підтримання миру і безпеки, та двосторонніх угод (меморандумів, технічних угод тощо).

Проект плану направлення (ротації, виведення) національного контингенту, у якому зазначаються основні терміни, спосіб здійснення перевезень та їх орієнтовна вартість, погоджується з причетними структурними підрозділами Міністерства оборони України, Генерального штабу Збройних Сил України, органами військового управління Збройних Сил України і командуваннями видів Збройних Сил України та в строк не пізніше ніж за 45 діб до початку перевезень направляється для подальшого погодження Головним управлінням військового співробітництва та операцій з підтримання миру і безпеки Генерального штабу Збройних Сил України до штабу міжнародної організації, під егідою якої проводиться міжнародна операція з підтримання миру і безпеки.

Після отримання погодження проекту плану направлення (ротації, виведення) національного контингенту від міжнародної організації командування виду Збройних Сил України, на яке покладено підготовку національного контингенту, забезпечує своєчасне направлення до Центрального управління військових сполучень Збройних Сил України погодженої вартості перевезень національного контингенту до району проведення міжнародної операції з підтримання миру і безпеки (у випадках, коли перевезення здійснюється за рахунок України).

За результатом погодження проекту плану направлення (ротації, виведення) національного контингенту, отриманого від міжнародної організації, опрацьовується його остаточний варіант та не пізніше ніж за два тижні до початку направлення (ротації, виведення) національного контингенту подається на затвердження начальнику Генерального штабу - Головнокомандувачу Збройних Сил України.

4.6.3. Заняття з особовим складом національного контингенту під час безпосередньої підготовки проводяться визначеним складом офіцерів (осіб рядового, сержантського та старшинського складу), який має досвід участі в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки та відповідну підготовку. Заняття складаються із теоретичної, спеціальної (фахової) та практичної частин і проводяться відповідно до розроблених програм підготовки.

4.6.4. Психологічна підготовка до виконання завдань за призначенням в екстремальних (бойових) умовах проводиться під час безпосередньої підготовки з усім особовим складом національного контингенту.

Основним завданням психологічної підготовки є формування психологічної готовності та емоційно-вольової стійкості особового складу до виконання завдань за призначенням.

Методи психологічної підготовки залежать від конкретної мети і матеріальної бази, можливостей і специфіки виконання завдань.

Особовий склад, який не пройшов заходів бойового злагодження, професійно-психологічного відбору та психологічної підготовки, до виконання миротворчих завдань не допускається.

4.6.5. Кандидати до складу національного контингенту на підставі термінів, визначених наказом Міністерства оборони України, та відповідних рішень командувачів видів Збройних Сил України прибувають до визначеної військової частини (навчального центру), на базі якої проводиться підготовка національного контингенту.

Кандидати від військових частин А0515, А1988 та К1410 прибувають до місця проведення підготовки національного контингенту за два тижні до початку перевірки готовності національного контингенту.

Під час бойового злагодження національних контингентів і підготовки персоналу перевищення чисельності кандидатів може бути не більше ніж 10 відсотків штатної чисельності національних контингентів та квот (посад) національного персоналу.

4.6.6. Під час безпосередньої підготовки національного персоналу:

Головне управління військового співробітництва та операцій з підтримання миру і безпеки Генерального штабу Збройних Сил України:

готує проект рішення Міністра оборони України щодо порядку переміщення військовослужбовців з числа національного персоналу до району виконання завдань та під час повернення із зазначенням маршруту, виду транспорту та місць транзитних зупинок з необхідністю проживання;

здійснює перевірку готовності національного персоналу до виконання завдань за призначенням;

здійснює взаємодію з Постійним представництвом України при ООН, Постійним представництвом України при міжнародних організаціях у Відні, Місією України при НАТО, Представництвом України при Європейських Співтовариствах (Європейському Союзі), Військовим представництвом Збройних Сил України в Коаліційному координаційному центрі при Об'єднаному центральному командуванні Збройних Сил США, апаратами аташе з питань оборони України за кордоном та військових аташе іноземних держав в Україні, представниками інших міжнародних організацій і держав з питань підготовки та направлення національного персоналу;

визначає перелік необхідного екіпірування національного персоналу та надає відповідні заявки до Головного управління оперативного забезпечення Збройних Сил України, Озброєння та Тилу Збройних Сил України;

організовує проведення відповідних профілактичних щеплень (через Центральне військово-медичне управління Збройних Сил України та Військово-медичний департамент Міністерства оборони України), оформлення службових паспортів України особовому складу, відкриття необхідних віз та направлення національного персоналу до району проведення міжнародної операції з підтримання миру і безпеки, управління та координацію діяльності національного персоналу.

Головне управління оперативного забезпечення Збройних Сил України, Озброєння та Тил Збройних Сил України відповідно до наданих заявок здійснюють матеріально-технічне забезпечення підготовки національного персоналу за визначеною номенклатурою в межах виділених асигнувань.

Головне управління зв'язку та інформаційних систем Генерального штабу Збройних Сил України забезпечує національний персонал засобами зв'язку і автоматизації (за потреби).

Фінансове управління Генерального штабу Збройних Сил України організовує оформлення документів для відкриття спеціальних карткових рахунків для зарахування військовослужбовцям національного персоналу щомісячної грошової винагороди в іноземній валюті, а також грошового забезпечення в національній валюті.

4.6.7. У разі необхідності підготовки фахівців служб озброєння, тилу та інших фахівців така підготовка організується структурними підрозділами Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України за напрямами діяльності та проводиться у відповідних центрах Збройних Сил України.

4.7. Підготовка національного контингенту в районі проведення міжнародної операції з підтримання миру і безпеки проводиться командиром національного контингенту з урахуванням специфіки виконання завдань, яку неможливо було передбачити під час безпосередньої підготовки.

Підготовка національного персоналу в районі проведення міжнародної операції з підтримання миру і безпеки, як правило, організовується штабом міжнародної місії.

4.8. Контроль за якістю проведення заходів підготовки національного контингенту і персоналу здійснюється постійно.

Контроль за ходом підготовки національного контингенту і персоналу здійснюють:

штаби видів Збройних Сил України - під час підготовки національного контингенту, який формується відповідним видом Збройних Сил України;

керівники структурних підрозділів Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України - національних контингентів і персоналу відповідно до компетенції та повноважень структурного підрозділу.

Контроль готовності національного контингенту до виконання завдань за призначенням здійснюється комплексною комісією, яка створюється Головним командним центром Збройних Сил України, за участю представників зацікавлених структурних підрозділів Міністерства оборони України і Генерального штабу Збройних Сил України та представників інших органів військового управління.

(абзац п'ятий пункту 4.8 у редакції наказу
 Міністерства оборони України від 01.04.2013 р. N 220)

V. Забезпечення підготовки та діяльності національних контингентів (персоналу)

5.1. Забезпечення підготовки національних контингентів (персоналу) включає: навчально-методичне, оперативне (бойове), технічне, тилове, морально-психологічне, медичне, фінансове та інші види забезпечення і здійснюється в загальній системі забезпечення Збройних Сил України.

Відповідальними за організацію всебічного забезпечення національних контингентів (персоналу) під час їх підготовки є командування видів Збройних Сил України, Головне управління оперативного забезпечення Збройних Сил України, Озброєння та Тил Збройних Сил України та відповідні структурні підрозділи Міністерства оборони України і Генерального штабу Збройних Сил України згідно з розподілом функціональних повноважень.

Керівники структурних підрозділів Міністерства оборони України, Генерального штабу Збройних Сил України та органів військового управління Збройних Сил України відповідають за своєчасне комплектування (забезпечення) національних контингентів (персоналу) озброєнням, військовою технікою та іншими матеріально-технічними засобами відповідно до закріпленої за ними номенклатури згідно з наданими заявками в межах виділених асигнувань.

5.2. Навчально-методичне забезпечення підготовки національних контингентів покладається на командування видів Збройних Сил України, відповідні структурні підрозділи Генерального штабу Збройних Сил України та органи військового управління Збройних Сил України.

Департамент військової освіти та науки Міністерства оборони України, Національний університет оборони України беруть участь у підготовці методичних рекомендацій щодо підготовки національних контингентів і персоналу.

Навчально-методичне забезпечення навчання і спеціальної підготовки національного персоналу, керівного складу та офіцерів багатонаціональних штабів зі складу національних контингентів покладається на Національний університет оборони України.

Керівництво навчально-методичним забезпеченням підготовки військовослужбовців у вищих військових навчальних закладах Міністерства оборони України з питань участі національних контингентів (персоналу) у міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки покладається на Департамент військової освіти та науки Міністерства оборони України.

5.3. Забезпечення навчально-матеріальної бази підготовки національних контингентів покладається на командування відповідного виду Збройних Сил України.

Забезпечення навчально-матеріальної бази підготовки національного персоналу та керівного складу національних контингентів покладається на Національний університет оборони України, а під час проведення практичних занять на базі навчальних центрів видів Збройних Сил України та спеціальних військ - на командування відповідного виду Збройних Сил України та органу військового управління Збройних Сил України.

Відповідальність за навчально-матеріальну базу підготовки в районах виконання завдань міжнародних операцій з підтримання миру і безпеки покладається на командирів національних контингентів.

5.4. Технічне та тилове забезпечення підготовки національних контингентів (персоналу) організовується відповідно до встановлених норм забезпечення. Порядок та організація технічного та тилового забезпечення національного контингенту визначаються наказом Міністерства оборони України.

5.5. Планування та визначення потреб в озброєнні, військовій техніці та інших матеріально-технічних засобах, підготовка та подання заявок до центральних управлінь забезпечення Збройних Сил України покладаються:

на командування виду Збройних Сил України, яке здійснює підготовку національного контингенту, у частині, що стосується національних контингентів;

на Головне управління військового співробітництва та операцій з підтримання миру і безпеки Генерального штабу Збройних Сил України у частині, що стосується національного персоналу.

5.6. З метою забезпечення національних контингентів (персоналу) озброєнням, військовою технікою та іншими матеріально-технічними засобами командування виду Збройних Сил України (Головне управління військового співробітництва та операцій з підтримання миру і безпеки Генерального штабу Збройних Сил України) надсилає заявку у відповідні центральні управління забезпечення Збройних Сил України для отримання даного виробу з центрів забезпечення (центральних баз, складів) зберігання озброєння, військової техніки та інших матеріально-технічних засобів чи з інших військових частин або включення до плану закупівлі.

У разі відсутності того чи іншого зразка озброєння, військової техніки та матеріально-технічних засобів командування виду Збройних Сил України надсилає заявку у відповідні служби забезпечення Збройних Сил України для отримання даного виробу з центральних баз (складів) зберігання озброєння, військової техніки та інших матеріально-технічних засобів (центрів забезпечення) чи з інших військових частин або включення до плану закупівлі.

Заявки на постачання (закупівлю) необхідних зразків озброєння, військової техніки та інших матеріально-технічних засобів подаються до центральних управлінь забезпечення Збройних Сил України не пізніше ніж за чотири місяці до направлення національного контингенту до місця виконання завдань за призначенням.

Національні контингенти забезпечуються боєздатними з достатнім запасом ресурсів зразками озброєння і військової техніки вітчизняного та іноземного виробництва, що знаходяться на озброєнні або надходять для переозброєння з'єднань, військових частин та підрозділів Збройних Сил України. При цьому запаси запасних частин та витратних матеріалів створюються із розрахунку збереження автономності національного контингенту на період не менше ніж шість місяців.

Місця зосередження озброєння та військової техніки, запасів боєприпасів та військово-технічного майна для відправки (ротації) національного контингенту до місця виконання завдань за призначенням визначаються рішенням командування виду Збройних Сил України.

5.7. Безпосереднє забезпечення національних контингентів (персоналу) під час їх підготовки озброєнням, військовою технікою та іншими матеріально-технічними засобами здійснюється центральними управліннями забезпечення Збройних Сил України та командуваннями видів Збройних Сил України відповідно до закріпленої за ними номенклатури озброєння, військової техніки та інших матеріальних засобів.

5.8. Морально-психологічне забезпечення підготовки та виконання завдань національними контингентами (персоналом) організовується і здійснюється Головним управлінням по роботі з особовим складом Збройних Сил України.

(абзац перший пункту 5.8 у редакції наказу
 Міністерства оборони України від 01.04.2013 р. N 220)

Заходи морально-психологічного забезпечення національних контингентів і персоналу включають:

психологічне забезпечення;

інформаційно-пропагандистське забезпечення та зв'язки з громадськістю;

психологічну допомогу особовому складу, який отримав психічні травми, та проведення з ним психологічної корекції;

згуртування військових колективів, запобігання, профілактика та розв'язання міжособистісних конфліктів;

психологічне корегування поведінки військовослужбовців, запобігання порушенням військової дисципліни та проявам протиправної поведінки;

прискорення психологічної адаптації особового складу національних контингентів і персоналу до умов службової діяльності;

соціально-правове забезпечення;

культурологічне забезпечення;

захист особового складу від негативного психологічного впливу.

5.9. Медичне забезпечення національних контингентів (персоналу) здійснюється відповідно до Положення про організацію медичного забезпечення військовослужбовців Збройних Сил України, які залучаються до участі в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки, затвердженого наказом Міністра оборони України від 13.12.2004 N 611, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04.01.2005 за N 1/10281.

5.10. Забезпечення національних контингентів (персоналу) технічними засобами виховання та культурно-просвітницьким майном здійснюється Головним управлінням по роботі з особовим складом Збройних Сил України у межах виділених асигнувань.

Відповідальним за безпосередню організацію забезпечення технічними засобами виховання та культурно-просвітницьким майном є командування органу військового управління Збройних Сил України, яке здійснює підготовку національних контингентів (персоналу).

(пункт 5.10 у редакції наказу Міністерства
 оборони України від 01.04.2013 р. N 220)

5.11. Забезпечення національних контингентів (персоналу) топографічними картами районів виконання завдань та необхідним навігаційним обладнанням покладається на Головне управління оперативного забезпечення Збройних Сил України, крім випадків, коли забезпечення здійснюється міжнародною організацією, під егідою якої проводиться міжнародна операція з підтримання миру і безпеки.

5.12. Офіцери, особи рядового, сержантського та старшинського складу, які є кандидатами до складу національного контингенту, зараховуються на види забезпечення (за потреби) наказом командира військової частини, на базі якої здійснюються формування та підготовка національного контингенту.

Кандидати до складу національного персоналу під час проведення практичних занять на базі відповідних військових частин (навчальних центрів) зараховуються на всі види забезпечення наказами командирів цих військових частин (навчальних центрів).

5.13. Після затвердження кандидатів до складу національних контингентів (персоналу) до Тилу Збройних Сил України відповідним кадровим органом подається заявка на виготовлення розпізнавальних медальйонів.

5.14. Перевезення особового складу, військової техніки та майна національних контингентів до району виконання завдань здійснюється встановленим порядком на підставі заявок командування виду Збройних Сил України, які направляються до Центрального управління військових сполучень Збройних Сил України не пізніше ніж за 90 діб до початку переміщення національного контингенту.

5.15. Тимчасове розміщення кандидатів під час їх безпосередньої підготовки до участі в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки здійснюється безкоштовно на фондах визначених військових частин, навчальних центрів і вищих військових навчальних закладів Міністерства оборони України.

У разі неможливості безкоштовного розміщення цих кандидатів під час їх підготовки в Національному університеті оборони України та в Міжнародному центрі миротворчості та безпеки Збройних Сил України відшкодування витрат, пов'язаних з оплатою за піднайом житла, здійснюється у сумах та у порядку, встановлених постановою Кабінету Міністрів України від 02.02.2011 N 98 "Про суми та склад витрат на відрядження державних службовців, а також інших осіб, що направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів".

5.16. Військовослужбовцям, які призначаються до складу національних контингентів (персоналу), оформлення (переоформлення) допуску до державної таємниці, а також видача довідок про допуск до державної таємниці здійснюються за місцем їх попередньої служби.

За потреби підготовка, направлення до Служби безпеки України та отримання відповідних запитів з метою оформлення сертифікатів перевірки персоналу на допуск до роботи з інформацією НАТО за відповідною категорією здійснюються за місцем їх попередньої служби. Облік та видача наявних сертифікатів покладаються на:

командування виду Збройних Сил України - у частині, що стосується національних контингентів;

Головне управління військового співробітництва та операцій з підтримання миру і безпеки Генерального штабу Збройних Сил України - у частині, що стосується національного персоналу.

5.17. Фінансування заходів, пов'язаних з підготовкою, направленням (ротацією, виведенням) та утриманням національних контингентів (персоналу), здійснюється за рахунок та в межах асигнувань, виділених Міністерству оборони України з Державного бюджету України на відповідні цілі.

5.17.1. Забезпечення військовослужбовців національних контингентів грошовим забезпеченням у національній валюті здійснюється фінансовим органом за попереднім місцем служби.

5.17.2. Після затвердження кандидатів до складу національного персоналу на цих військовослужбовців у строк не пізніше ніж за два тижні до передбаченого направлення оформлюються та передаються до Фінансового управління Генерального штабу Збройних Сил України для зарахування на фінансове забезпечення:

розрахункова книжка військовослужбовця;

довідка про належну військовослужбовцю виплату суми індексації за останній місяць за попереднім місцем служби.

5.17.3. Для відкриття спеціальних карткових рахунків військовослужбовці національних контингентів (через начальника фінансового органу) і персонал (особисто) надають до Фінансового управління Генерального штабу Збройних Сил України такі документи:

анкету-заяву на відкриття спеціального карткового рахунку;

договір про обслуговування рахунку;

копію паспорта громадянина України (з 1 по 6 сторінку та сторінку з відміткою про реєстрацію постійного місця проживання громадянина);

копію реєстраційного номера облікової картки платника податків.

5.17.4. Командир військової частини, на фондах якої сформовано національний контингент, протягом 5 робочих днів інформує командирів інших військових частин, від яких призначено військовослужбовців до складу контингенту, стосовно дати відбуття до місця виконання завдань та дати перетину державного кордону України.

5.18. Керівники структурних підрозділів Міністерства оборони України, Генерального штабу Збройних Сил України та органів військового управління Збройних Сил України, які отримують бюджетні кошти на забезпечення участі в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки, щомісячно (до 10 числа) надають до відповідального виконавця відповідної бюджетної програми (підпрограми) звіт про використання коштів та взяття зобов'язань під бюджетні асигнування, виділені на підготовку, направлення та утримання національного контингенту (персоналу).

5.19. Позапланове забезпечення національного контингенту в районі проведення міжнародної операції з підтримання миру і безпеки матеріально-технічними засобами, які потребують постачання з України, здійснюється централізовано відповідними службами забезпечення Збройних Сил України. Організація забезпечення покладається на Головний командний центр Збройних Сил України.

(абзац перший пункту 5.19 у редакції наказу
 Міністерства оборони України від 01.04.2013 р. N 220)

Відповідальними за повноту та якість забезпечення національного контингенту в районі проведення міжнародної операції з підтримання миру і безпеки є командир національного контингенту та служби забезпечення Збройних Сил України.

5.20. Кадрове забезпечення національних контингентів (персоналу) здійснюється відповідно до вимог Указу Президента України від 10.12.2008 N 1153 "Про Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України" та наказу Міністра оборони України від 10.04.2009 N 170 "Про затвердження Інструкції про організацію виконання Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19.05.2009 за N 438/16454.

VI. Направлення до району виконання завдань, ротація та повернення національних контингентів (персоналу)

6.1. Завдання щодо організації направлення до району виконання завдань, ротації та повернення національних контингентів визначаються наказом Міністерства оборони України на поточний рік.

6.2. Координація заходів з:

направлення, проведення ротацій та повернення національних контингентів здійснюються Головним командним центром Збройних Сил України;

направлення, проведення ротацій та повернення національного персоналу здійснюються Головним управлінням військового співробітництва та операцій з підтримання миру і безпеки Генерального штабу Збройних Сил України;

погодження вартості та термінів перевезень з міжнародними організаціями здійснюється Головним управлінням військового співробітництва та операцій з підтримання миру і безпеки Генерального штабу Збройних Сил України через Постійне представництво України при ООН, Постійне представництво України при міжнародних організаціях у Відні, Місію України при НАТО, Представництво України при Європейських Співтовариствах (Європейському Союзі), Військове представництво Збройних Сил України в Коаліційному координаційному центрі при Об'єднаному центральному командуванні Збройних Сил США та представників інших міжнародних організацій.

(пункт 6.2 у редакції наказу Міністерства
 оборони України від 01.04.2013 р. N 220)

6.3. Перевезення національних контингентів під час проведення зазначених заходів забезпечується Центральним управлінням військових сполучень Збройних Сил України, а також транспортними засобами, наданими ООН.

6.4. Командування виду Збройних Сил України, яке проводило підготовку національного контингенту, здійснює планування відповідних заходів, які необхідно провести після повернення національного контингенту до України.

6.5. Організація направлення до району виконання завдань, ротація та повернення національного персоналу покладаються на Головне управління військового співробітництва та операцій з підтримання миру і безпеки Генерального штабу Збройних Сил України.

VII. Управління діяльністю національних контингентів (персоналу) під час виконання миротворчих завдань

7.1. Управління національними контингентами під час участі у міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки здійснюється Головним командним центром Збройних Сил України (з моменту прийому контингенту в оперативне підпорядкування).

Прийом національного контингенту в оперативне підпорядкування Головним командним центром Збройних Сил України здійснюється з моменту прийому контингентом повноважень в зоні відповідальності.

(пункт 7.1 у редакції наказу Міністерства
 оборони України від 01.04.2013 р. N 220)

7.2. Управління національним персоналом під час участі в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки здійснюється Головним управлінням військового співробітництва та операцій з підтримання миру і безпеки Генерального штабу Збройних Сил України.

7.3. Командири національних контингентів (старші персоналу) здійснюють безпосереднє управління підрозділами (персоналом) і відповідають за якісне виконання підлеглим особовим складом завдань міжнародної операції з підтримання миру і безпеки та дотримання ним статутного порядку і військової дисципліни відповідно до вимог Статутів Збройних Сил України.

7.4. Для забезпечення управління національними контингентами під час виконання миротворчих завдань створюється система зв'язку національного контингенту, основу якої становлять мережі та напрямки радіо та супутникового зв'язку.

7.5. Управління діяльністю національних контингентів (персоналу) в кризових ситуаціях здійснюється з метою зменшення ризику втрат серед особового складу, військової техніки та майна національних контингентів (персоналу) під час раптового загострення обстановки в районі проведення міжнародної операції з підтримання миру і безпеки шляхом упровадження відповідних заходів з боку керівництва Збройних Сил України, командування національного контингенту (персоналу), а також з боку командування міжнародної операції з підтримання миру і безпеки.

Для управління діяльністю національних контингентів у кризових умовах Головним командним центром Збройних Сил України завчасно готуються відповідні плани (плани екстреного виводу).

(абзац другий пункту 7.5 у редакції наказу
 Міністерства оборони України від 01.04.2013 р. N 220)

Під час опрацювання плану дій в умовах раптового загострення обстановки враховуються положення існуючого плану дій міжнародної місії на період кризової ситуації.

7.6. Національний персонал під час виконання службових обов'язків в умовах раптового загострення обстановки діє згідно з планом командування міжнародної місії на період кризової ситуації.

VIII. Виконання національними контингентами (персоналом) завдань міжнародної операції з підтримання миру і безпеки

8.1. Національні контингенти (персонал) виконують завдання міжнародної операції з підтримання миру і безпеки на підставі:

чинного законодавства України;

мандату міжнародної операції з підтримання миру і безпеки;

визначених командуванням міжнародної миротворчої місії завдань;

стандартних операційних процедур (далі - СОП) / Standard operating procedures (SOP);

правил застосування і можливостей своїх сил та засобів;

правил застосування сили (у разі якщо ці правила не входять до СОП).

8.2. Під час виконання завдань національний контингент керується вимогами СОП, правилами застосування сили та іншими нормативними документами відповідної міжнародної миротворчої місії. СОП є статутом окремої місії та визначає порядок функціонування всіх складових міжнародної миротворчої місії.

На підставі СОП міжнародної миротворчої місії штаб національного контингенту розробляє власну СОП, у якій визначаються (конкретизуються) завдання підпорядкованих підрозділів та порядок їх виконання.

У разі отримання наказів або розпоряджень від командувача (штабу) сил (багатонаціональних) з підтримання миру і безпеки, які суперечать законодавству України, командир національного контингенту негайно доповідає начальнику Головного командного центру Збройних Сил України, старший українського національного персоналу доповідає начальнику Головного управління військового співробітництва та операцій з підтримання миру і безпеки Генерального штабу Збройних Сил України та діють відповідно до отриманих вказівок.

(абзац третій пункту 8.2 у редакції наказу
 Міністерства оборони України від 01.04.2013 р. N 220)

8.3. Правила застосування сили (Rules of engagement - ROE) визначають рівень та способи застосування сили і встановлюють обмеження, у рамках яких може діяти особовий склад національного контингенту.

Правила передбачають мінімально необхідне для виконання поставлених завдань застосування сили і ґрунтуються на основних вимогах міжнародного права, чинного законодавства України, правилах ведення збройної боротьби та мандаті міжнародної операції з підтримання миру і безпеки і можуть корегуватися в процесі її проведення.

Національний персонал (за винятком військових спостерігачів) має право носіння стрілецької зброї, а її застосування визначається правилами застосування сили окремої міжнародної операції з підтримання миру і безпеки.

8.4. Під час виконання завдань міжнародної операції з підтримання миру і безпеки військовослужбовці національних контингентів (персоналу) дотримуються норм поведінки, що викладені в додатку 4 до цієї Інструкції.

IX. Вивчення та впровадження досвіду підготовки та участі національних контингентів (персоналу) у міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки

9.1. Вивчення та впровадження досвіду підготовки та застосування національних контингентів (національного персоналу) проводяться постійно з метою підвищення якості їх підготовки до виконання завдань за призначенням та впровадження передового досвіду в практику навчання та виховання особового складу.

Вивчення та впровадження досвіду підготовки та участі національних контингентів (персоналу) у міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки включає такі етапи:

збір інформації - складання у національних контингентах (персоналі) звітів, підсумкових зведень і донесень щодо виконання миротворчих завдань та подання їх до відповідних органів військового управління та Національного університету оборони України;

вивчення досвіду - обробка отриманої інформації, її аналіз і розповсюдження у структурних підрозділах Міністерства оборони України, у Збройних Силах України та військових навчальних закладах;

впровадження досвіду - коригування існуючої нормативно-правової бази з питань підготовки та виконання завдань національними контингентами (персоналом), урахування досвіду їх участі в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки у теорії й практиці підготовки та ведення миротворчих дій національними контингентами (персоналом) Збройних Сил України.

9.2. Загальне керівництво вивченням і впровадженням досвіду підготовки та участі національних контингентів (персоналу) в операціях з підтримання миру і безпеки покладається на Генеральний штаб Збройних Сил України.

Безпосереднє керівництво вивченням і впровадженням досвіду участі Збройних Сил України в операціях з підтримання миру і безпеки здійснюється:

видами Збройних Сил України - у частині, що стосується підготовки національних контингентів;

Головним командним центром Збройних Сил України - у частині, що стосується виконання завдань з підтримання миру і безпеки національними контингентами;

Головним управлінням військового співробітництва та операцій з підтримання миру і безпеки Генерального штабу Збройних Сил України - у частині, що стосується виконання завдань з підтримання миру і безпеки національним персоналом;

Національним університетом оборони України імені Івана Черняховського - у частині, що стосується підготовки національного персоналу.

(пункт 9.2 у редакції наказу Міністерства
 оборони України від 01.04.2013 р. N 220)

9.3. Збір інформації, отриманої під час підготовки та участі в операціях з підтримання миру і безпеки, покладається на командирів національних контингентів (персоналу) та здійснюється:

постійно - окремими посадовими особами, які визначені для узагальнення досвіду у складі національних контингентів; старшими національного персоналу (посадовими особами з числа національного персоналу) - під час підготовки та участі в операціях з підтримання миру і безпеки;

за окремим планом (окремим дорученням) - дослідними групами (окремими дослідниками) під час перевірок готовності, інспекційних перевірок, ротацій та виконання завдань національними контингентами (персоналом).

Інформація надсилається за встановленим порядком від національних контингентів - через Головний командний центр Збройних Сил України, а від національного персоналу - через Головне управління військового співробітництва та операцій з підтримання миру і безпеки Генерального штабу Збройних Сил України. Зазначені органи військового управління здійснюють первинну обробку отриманих звітів, підсумкових зведень і донесень щодо виконання завдань з підтримання миру і безпеки та надають для подальшого вивчення узагальнену інформацію до Національного університету оборони України, Центрального науково-дослідного інституту Збройних Сил України та командування виду Збройних Сил України, від якого направляється контингент.

(абзац четвертий пункту 9.3 у редакції наказу
 Міністерства оборони України від 01.04.2013 р. N 220)

9.4. Вивчення досвіду участі Збройних Сил України у міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки проводиться у Національному університеті оборони України, Центральному науково-дослідному інституті Збройних Сил України, науково-дослідних установах видів Збройних Сил України. За потреби до вивчення окремих специфічних питань миротворчої діяльності (соціальних, відбору та комплектування, всебічного забезпечення, ведення миротворчих дій тощо) залучаються інші вищі військові навчальні заклади, науково-дослідні установи Збройних Сил України. За результатами вивчення досвіду видаються інформаційно-аналітичні, тематичні збірники, бюлетені, посібники, які розповсюджуються у Збройних Силах України, а також розробляються рекомендації щодо подальшого упровадження досвіду.

9.5. Упровадження досвіду участі Збройних Сил України в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки здійснюється у структурних підрозділах Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України, органах військового управління Збройних Сил України, видах Збройних Сил України, а також у Національному університеті оборони України, вищих військових навчальних закладах і науково-дослідних установах Збройних Сил України, навчальних центрах та військових частинах, де проходить підготовка, відповідно до їх компетенції, функцій та завдань у миротворчій діяльності на основі відпрацьованих на етапі вивчення рекомендацій, що надходять від науково-дослідних установ та власного аналізу набутого досвіду.

X. Організація перевірок готовності національних контингентів

10.1. Організація перевірок готовності національних контингентів здійснюється комплексними комісіями Генерального штабу Збройних Сил України та завершується за 45 діб до початку направлення (ротації).

10.2. До складу цих комісій залучаються представники заінтересованих структурних підрозділів Міністерства оборони України та інших органів військового управління.

 

Заступник Міністра оборони
України - керівник апарату

В. П. Омельянчук

 

Перелік
тем до програми загальної підготовки (для всіх категорій військовослужбовців)

1. Організація Об'єднаних Націй:

структура ООН та перелік поточних операцій з підтримання миру і безпеки;

типова структура миротворчої місії ООН;

правові основи операцій з підтримання миру і безпеки ООН.

2. Підготовка миротворців:

управління стресом;

культура країни перебування;

правила поведінки миротворців;

міни та вибухонебезпечні предмети;

порядок роботи на засобах зв'язку;

персональна безпека і пильність;

діти у збройних конфліктах;

деякі аспекти статевої належності та миротворчості;

протидія сексуальній експлуатації та знущанням.

3. Основні питання, над якими працює ООН:

права людини;

гуманітарна допомога;

цивільно-військове співробітництво;

взаємодія та проведення переговорів;

роззброєння, демобілізація та реінтеграція;

робота із засобами масової інформації.

4. Забезпечення ООН:

адміністративні питання щодо особового складу;

система тилового забезпечення ООН;

медичне забезпечення (захист від ВІЛ/СНІД та малярії, поради щодо забезпечення життєздатності, гігієна);

надання медичної допомоги.

5. Умови проведення конкретної операції з підтримання миру і безпеки:

мандат (угода) на проведення операції з підтримання миру і безпеки;

воєнно-політична обстановка в районі проведення операції з підтримання миру і безпеки;

завдання українського національного контингенту чи персоналу.

Перелік тем до програми підготовки офіцерів

1. Основні вимоги до виконання завдань операції з підтримання миру і безпеки:

знання основних видів озброєння та військової техніки сторін конфлікту;

керування автомобілем у складних дорожніх умовах (тільки для кандидатів, які готуються на посади національного персоналу, за відповідними фаховими (кваліфікаційними) вимогами);

мовна підготовка;

орієнтування за картою та на місцевості, використання приладу GPS (тільки для кандидатів, які готуються на посади національного персоналу, за відповідними фаховими (кваліфікаційними) вимогами).

2. Персональна безпека:

використання захисного обладнання, екіпірування та місцевості;

дії при нападах з боку збройних формувань та снайперів;

техніка виживання;

діти у збройних конфліктах;

міни та вибухонебезпечні предмети;

протидія терористичним загрозам.

3. Переговори та посередництво (тільки для кандидатів, які готуються на посади національного персоналу, за відповідними фаховими (кваліфікаційними) вимогами):

правила ведення переговорів і посередництва;

використання перекладачів;

урегулювання кризових ситуацій.

4. Зв'язок (у частині, що стосується, відповідно до фахових (кваліфікаційних) вимог):

процедура радіообміну;

використання засобів зв'язку та інформаційних (автоматизованих) систем;

організація роботи офісу.

5. Підготовка керівного складу:

керівні документи ООН про міжнародні операції з підтримання миру і безпеки;

правила поведінки миротворців та дисциплінарні питання;

догляд за постраждалими;

протидія сексуальній експлуатації та знущанням;

культура керівного складу;

статева належність в ООН та гендерна політика;

права людини в операціях з підтримання миру і безпеки.

6. Основні процедури роботи штабів (у частині, що стосується, відповідно до фахових (кваліфікаційних) вимог):

взаємосумісність національних контингентів у операціях з підтримання миру і безпеки;

організація та проведення брифінгів;

формати доповідей та донесень (основні правила та стиль написання);

процедура надання доповідей;

основні правила аналізу ситуації в операціях з підтримання миру і безпеки;

процес прийняття рішення.

7. Правові основи операцій з підтримання миру і безпеки ООН:

правила застосування зброї;

правовий статус та договори щодо національного персоналу ООН.

8. Умови проведення конкретної операції з підтримання миру і безпеки:

мандат (угода) на проведення операції з підтримання миру і безпеки;

воєнно-політична обстановка в районі проведення операції з підтримання миру і безпеки;

завдання українського національного контингенту чи персоналу.

9. Цивільно-військове співробітництво в районі конфлікту.

10. Основи логістики під час міжнародної операції з підтримання миру і безпеки.

11. Робота з пресою.

Примітка. Матеріали до проведення занять з особовим складом національних контингентів і персоналу містяться на Інтернет-сайті ООН:

http://www.un.org/depts/dpko/training/sgtm/sgtm.htm.

 

Перелік
тем до програми практичної підготовки військових спостерігачів

1. Виконання завдань операції з підтримання миру і безпеки:

проведення інспекцій озброєння та військової техніки;

керування автомобілем у складних дорожніх умовах;

орієнтування за картою та на місцевості, використання приладу GPS;

поводження на небезпечній (замінованій) місцевості;

проведення переговорів з використанням перекладача;

урегулювання кризових ситуацій;

проведення патрулювання.

2. Персональна безпека:

поводження у разі збройних нападів та захоплення в заручники;

техніка виживання;

надання першої медичної допомоги пораненим і хворим;

протидія терористичним загрозам.

3. Зв'язок:

процедури радіообміну;

використання засобів зв'язку та інформаційних (автоматизованих) систем.

4. Доповіді та донесення:

формати доповідей та донесень про обстановку;

організація та проведення брифінгів.

5. Робота в складі команди військових спостерігачів.

 

Типовий зміст
курсу підготовки офіцерів (персоналу) для багатонаціональних штабів за стандартами НАТО (ЄС)

1. Міжнародні організації безпеки. Основні функції та повноваження.

2. Протидія кризовим ситуаціям.

3. Правила застосування сили в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки (далі - ММО).

4. Боротьба з міжнародним тероризмом.

5. Інформаційна боротьба та психологічні операції.

6. Структура НАТО. Аспекти політики та стратегія Альянсу.

7. Відомості про країну перебування (операцію).

8. Військова термінологія НАТО.

9. Медична підготовка.

10. Мінна безпека.

11. Робота з картами НАТО.

12. Робота із засобами супутникової навігації (GPS).

13. Організація зв'язку в багатонаціональному формуванні.

14. Структура та організація роботи штабу багатонаціонального формування (дивізія/бригада).

15. Цивільно-військове співробітництво в ММО.

16. Основи логістики НАТО.

17. Робота з пресою під час ММО.

18. Процес оперативного планування НАТО.

19. Управління та організація взаємодії між підрозділами багатонаціонального формування.

20. Тактика підрозділів під час ММО.

21. Організація розвідки.

22. Підготовка та проведення брифінгів (нарад).

23. Робота командира та штабу багатонаціонального формування по плануванню участі в ММО.

24. Робота командира і штабу багатонаціонального формування відповідно до процедур НАТО під час управління підрозділами.

 

Норми поведінки
військовослужбовців національних контингентів (персоналу)

1. Одягатися, думати, говорити, діяти та поводитися так, як личить дисциплінованому, старанному, витриманому, зрілому військовослужбовцю, який користується повагою і довірою, демонструє високий ступінь сумлінності та неупередженості. Пишатися званням миротворця, не перевищувати своїх повноважень і не зловживати ними.

2. Поважати закони, які діють на території країни, що приймає, а також культуру, традиції, звичаї та порядки місцевого населення.

3. Виявляти повагу, ввічливість та уважність у ставленні до місцевих жителів країни. Усвідомлювати себе гостем для надання допомоги. Не домагатися та не приймати ніякої матеріальної винагороди, нагород і подарунків.

4. Не вчиняти аморальних актів, пов'язаних із сексуальним, фізичним чи психологічним примусом або експлуатацією місцевого населення чи співробітників Місії (Операції), особливо жінок і дітей.

5. Поважати та дотримуватися прав людини щодо місцевого населення. Надавати підтримку та допомогу інвалідам, хворим і немічним. Не піддаватися почуттю помсти або злоби, особливо під час поводження з полоненими.

6. Приділяти належну увагу стосовно переданих під особисту відповідальність коштів, транспортних засобів, обладнання та майна Місії (Операції) і не перетворювати їх на предмет купівлі-продажу або обміну з метою отримання власної вигоди.

7. Демонструвати військову ввічливість та з належною повагою ставитися до всіх співробітників місії, уключаючи персонал інших контингентів Місії (Операції), незалежно від їхніх переконань, статі, звання.

8. Виявляти повагу та турботу про навколишнє середовище, включаючи флору і фауну країни, що приймає.

9. Не зловживати алкоголем і не займатися торгівлею наркотиками.

10. Проявляти максимальну обачливість до секретної інформації та службових питань, розголошення яких може поставити під загрозу життя людей або підірвати авторитет Місії (Операції).

____________

Опрос