Идет загрузка документа (14 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об обеспечении Государственной регистрационной службой Украины доступа к публичной информации

Минюст
Порядок, Приказ от 18.01.2012 № 77/5
действует с 10.02.2012

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

18.01.2012

м. Київ

N 77/5

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
23 січня 2012 р. за N 87/20400

Про забезпечення Державною реєстраційною службою України доступу до публічної інформації

З метою забезпечення виконання Закону України "Про доступ до публічної інформації" та Указу Президента України від 05.05.2011 N 547 "Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації" у Державній реєстраційній службі України

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити:

1.1. Порядок складання та подання запитів на інформацію до Державної реєстраційної служби України, що додається.

1.2. Форму запиту на інформацію в Державній реєстраційній службі України, що додається.

2. Департаменту взаємодії з органами влади (Зеркаль О. В.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03.10.92 N 493 "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади".

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Департамент взаємодії з органами влади (Зеркаль О. В.).

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Міністр

О. Лавринович

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної реєстраційної
служби України

Л. В. Єфіменко

 

Порядок
складання та подання запитів на інформацію до Державної реєстраційної служби України

1. Запит на інформацію подається фізичною або юридичною особою, об'єднанням громадян без статусу юридичної особи до Державної реєстраційної служби України в усній чи письмовій формі під час особистого прийому або шляхом надсилання поштою, електронною поштою, телефаксом або по телефону.

2. Запит на інформацію подається у довільній формі.

3. Запит на інформацію повинен містити:

прізвище, ім'я, по батькові (найменування) запитувача, поштову адресу, адресу електронної пошти або номер засобу зв'язку (якщо такий є);

загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит (якщо запитувачу це відомо);

підпис і дату (за умови подання письмового запиту).

4. Для подання письмового запиту запитувач може використати форму, яку надає розпорядник інформації або яка розміщена на офіційному веб-сайті розпорядника.

5. Запит на інформацію може бути подано особисто до спеціального структурного підрозділу або посадовим особам, які організовують у встановленому порядку доступ до публічної інформації, якою володіє розпорядник інформації, в робочий час згідно з правилами внутрішнього трудового розпорядку.

6. Під час подання запиту на інформацію запитувач зазначає зручну для нього форму отримання інформації.

7. У разі коли з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит, його оформлює представник спеціального структурного підрозділу або посадова особа, яка організовує у встановленому порядку доступ до публічної інформації, якою володіє розпорядник інформації, із зазначенням у запиті прізвища, імені, по батькові, контактного телефону та надає копію запиту особі, яка його подала.

8. На вимогу запитувача на першому аркуші копії запиту проставляється відбиток штампа із зазначенням найменування розпорядника інформації, дати надходження та вхідного номера запиту. Така копія повертається запитувачу.

 

Директор Департаменту
взаємодії з органами влади

О. В. Зеркаль

 

Форма
запиту на інформацію в Державній реєстраційній службі України

Розпорядник інформації

Державна реєстраційна служба України

Запитувач

________________________________________________________________________
                             (прізвище, ім'я, по батькові - для фізичних осіб, найменування організації,
________________________________________________________________________
                                   прізвище, ім'я, по батькові представника організації - для юридичних
________________________________________________________________________
                                    осіб та об'єднань громадян, що не мають статусу юридичної особи,
________________________________________________________________________
                                            поштова адреса або електронна адреса, контактний телефон)

ЗАПИТ НА ІНФОРМАЦІЮ

Прошу відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації" надати _____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________
                                                 (загальний опис інформації або вид, назва, реквізити чи зміст документа)

Запитувану інформацію прошу надати у визначений законом строк (необхідне зазначити):

на поштову адресу

____________________________________________________________
(поштовий індекс, область, район, населений пункт, вулиця,
____________________________________________________________;
будинок, корпус, квартира)

на електронну адресу

____________________________________________________________;

телефаксом

____________________________________________________________;

за телефоном

____________________________________________________________

___________________
(дата)

 

____________________
(підпис)

Примітки:

1. Система обліку, що містить інформацію про документи, які перебувають у володінні Державної реєстраційної служби України, розміщена на веб-сайті www.drsu.gov.ua.

2. Запит може бути поданий:

на поштову адресу: 02002, м. Київ, вул. Марини Раскової, 15;

на електронну адресу: skosir@drsu.gov.ua;
                                     (електронна адреса розпорядника інформації)

телефаксом 517-63-01;

за телефоном 517-63-01.

3. Запит може бути поданий особисто до спеціального структурного підрозділу або посадовим особам, які організовують у встановленому порядку доступ до публічної інформації, якою володіє розпорядник інформації, в робочий час згідно з правилами внутрішнього трудового розпорядку.

4. У запиті необхідно зазначити спосіб отримання інформації.

5. Відповідь на запит на інформацію надається у спосіб, обраний запитувачем, протягом п'яти робочих днів з дня надходження запиту.

6. У разі коли запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, інформації щодо стану навколишнього природного середовища, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних ситуацій, що сталися або можуть статися і загрожують безпеці громадян, відповідь надається протягом 48 годин з дня отримання запиту.

7. У разі коли запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду запиту може бути продовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку запитувачу повідомляється в письмовій формі не пізніше ніж протягом п'яти робочих днів з дня надходження запиту.

8. Інформація на запит надається безоплатно.

9. У разі коли запитувана інформація містить документи понад 10 сторінок, про це протягом п'яти робочих днів з дня надходження запиту повідомляється запитувачу із зазначенням обсягу фактичних витрат, пов'язаних із копіюванням або друком документів, та реквізитів і порядку відшкодування таких витрат. Надання інформації здійснюється протягом трьох робочих днів після підтвердження оплати вартості фактичних витрат.

10. У задоволенні запиту може бути відмовлено у таких випадках:

1) розпорядник інформації не володіє і не зобов'язаний відповідно до його компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;

2) інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом;

3) запитувач не оплатив фактичні витрати, пов'язані з копіюванням або друком документів, відповідно до пункту 9 цих приміток;

4) не дотримано вимог до складення та подання запиту на інформацію, передбачених частиною п'ятою статті 19 Закону України "Про доступ до публічної інформації", а саме не зазначено:

прізвище, ім'я, по батькові (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв'язку (якщо такий є);

загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит (якщо запитувачу це відомо);

підпис і дату (за умови подання письмового запиту).

 

Директор Департаменту
взаємодії з органами влади

О. В. Зеркаль

Опрос