Идет загрузка документа (57 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений в Порядок взятия на учет и снятия с учета в органах Пенсионного фонда Украины плательщиков единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование

Пенсионный фонд
Постановление от 26.12.2011 № 39-2
действует с 03.02.2012

ПРАВЛІННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

26.12.2011

м. Київ

N 39-2

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
19 січня 2012 р. за N 78/20391

Про затвердження Змін до Порядку взяття на облік та зняття з обліку в органах Пенсійного фонду України платників єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування

Відповідно до Закону України від 19.05.2011 N 3384-VI "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення процедур припинення юридичних осіб та підприємницької діяльності фізичних осіб - підприємців за їх рішенням" та підпункту 3 пункту 11 Положення про Пенсійний фонд України, затвердженого Указом Президента України від 06.04.2011 N 384, правління Пенсійного фонду України

ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Зміни до Порядку взяття на облік та зняття з обліку в органах Пенсійного фонду України платників єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, затвердженого постановою правління Пенсійного фонду України від 27.09.2010 N 21-6, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27.10.2010 за N 995/18290, що додаються.

2. Департаменту надходження доходів (Литвиненко В. В.) та юридичному управлінню (Рябцева Т. Б.) подати цю постанову на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на першого заступника Голови правління В. О. Кравчука.

4. Ця постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.

 

Голова правління

Б. Зайчук

ПОГОДЖЕНО: 

 

Перший заступник Голови
Спільного представницького органу
сторони роботодавців на
національному рівні

О. Мірошниченко

Перший заступник
Керівника СПО

Г. В. Осовий

Перший заступник Міністра
соціальної політики України

В. Надрага

Директор Державного центру
зайнятості - керівник виконавчої
дирекції Фонду загальнообов'язкового державного
соціального страхування України
на випадок безробіття

В. Галицький

Директор виконавчої дирекції
Фонду соціального страхування
від нещасних випадків на виробництві
та професійних захворювань України

Ю. Мельников

Директор Фонду соціального
страхування з тимчасової
втрати працездатності

Е. Д. Ушаков

Заступник Міністра економічного
розвитку і торгівлі України

В. П. Павленко

 

Зміни
до Порядку взяття на облік та зняття з обліку в органах Пенсійного фонду України платників єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування

1. У главі 5:

1.1. У пункті 5.1:

1.1.1. Абзац другий викласти у такій редакції:

"За наявності заборгованості у платника, державна реєстрація якого припиняється, орган Пенсійного фонду України заявляє вимоги як кредитор у строки, передбачені у повідомленні про внесення запису до Єдиного державного реєстру щодо прийняття рішення засновників (учасників) юридичної особи, суду або уповноваженого ними органу про припинення юридичної особи шляхом направлення голові ліквідаційної комісії, уповноваженій ним особі або ліквадатору довідки про борг за всіма видами платежів, а також документів, що підтверджують суми недоїмки (звіти платника, картки особових рахунків платника, рішення про застосування фінансових санкцій, акт перевірки тощо).".

1.1.2. Абзац п'ятий викласти у такій редакції:

"Після проведення позапланової перевірки платника, здійснення ним розрахунків у вищевказаному порядку та на підставі довідок про відсутність заборгованості із сплати страхових коштів, наданих фондами соціального страхування за формою згідно з додатком 6 до цього Порядку, орган Пенсійного фонду України складає довідку про відсутність заборгованості із сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та страхових коштів до Пенсійного фонду України і фондів соціального страхування за формою згідно з додатком 4 до цього Порядку (далі - довідка про відсутність заборгованості).".

1.1.3. Доповнити пункт новими абзацами такого змісту:

"За зверненням голови ліквідаційної комісії, уповноваженої нею особи або ліквадатора довідка про відсутність заборгованості може бути видана органом Пенсійного фонду України такій особі безпосередньо в органі Пенсійного фонду України, але не пізніше третього робочого дня, наступного за днем реєстрації довідки в органі Пенсійного фонду України. Після закінчення триденного строку вона направляється поштою за адресою, указаною у зверненні.

У разі якщо фонди соціального страхування не надали органу Пенсійного фонду України довідки про відсутність заборгованості із сплати страхових коштів за формою згідно з додатком 6 до цього Порядку або рішення про відмову в видачі довідки про відсутність заборгованості із сплати страхових коштів за формою згідно з додатком 7 до цього Порядку за 10 днів до закінчення строку заявлення кредиторами своїх вимог юридичній особі, що припиняється, то орган Пенсійного фонду України при відсутності заборгованості із сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та страхових коштів до Пенсійного фонду України видає голові ліквідаційної комісії, уповноваженій ним особі або ліквадатору довідку про відсутність заборгованості, в якій зазначається інформація про відсутність довідки про відсутність заборгованості із сплати страхових коштів відповідного фонду соціального страхування.

У разі якщо платник не здійснив розрахунки з Пенсійним фондом або фонди соціального страхування надали органу Пенсійного фонду України рішення про відмову в видачі довідки про відсутність заборгованості із сплати страхових коштів за формою згідно з додатком 7 до цього Порядку за 10 днів до закінчення строку заявлення кредиторами своїх вимог юридичній особі, що припиняється, орган Пенсійного фонду України видає голові ліквідаційної комісії, уповноваженій ним особі або ліквадатору рішення про відмову в видачі довідки про відсутність заборгованості із сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та страхових коштів до Пенсійного фонду України і фондів соціального страхування за формою згідно з додатком 8 до цього Порядку.".

1.2. У пункті 5.2:

1.2.1. Абзац третій викласти у такій редакції:

"Після проведення позапланової перевірки фізичної особи - підприємця, яка має найманих працівників, звірення розрахунків з платником єдиного внеску, проведення ним остаточного розрахунку та на підставі довідок про відсутність заборгованості із сплати страхових коштів, наданих фондами соціального страхування за формою згідно з додатком 6 до цього Порядку, орган Пенсійного фонду України складає довідку про відсутність заборгованості.".

1.2.2. Доповнити пункт новими абзацами такого змісту:

"За зверненням фізичної особи - підприємця або уповноваженої нею особи довідка про відсутність заборгованості може бути видана органом Пенсійного фонду України такій особі безпосередньо в органі Пенсійного фонду України, але не пізніше третього робочого дня, наступного за днем реєстрації довідки в органі Пенсійного фонду України. Після закінчення триденного строку вона направляється поштою за адресою, указаною у зверненні.

У разі якщо фонди соціального страхування не надали органу Пенсійного фонду України довідки про відсутність заборгованості із сплати страхових коштів за формою згідно з додатком 6 до цього Порядку або рішення про відмову в видачі довідки про відсутність заборгованості із сплати страхових коштів за формою згідно з додатком 7 до цього Порядку за 10 днів до закінчення строку заявлення кредиторами своїх вимог фізичній особі - підприємцю, то орган Пенсійного фонду України при відсутності заборгованості із сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та страхових коштів до Пенсійного фонду України видає фізичній особі - підприємцю або уповноваженій нею особі довідку про відсутність заборгованості, в якій зазначається інформація про відсутність довідки про відсутність заборгованості із сплати страхових коштів відповідного фонду соціального страхування.

У разі якщо фізична особа - підприємець не здійснила розрахунки з Пенсійним фондом України або фонди соціального страхування надали органу Пенсійного фонду України рішення про відмову у видачі довідки про відсутність заборгованості із сплати страхових коштів за формою згідно з додатком 7 до цього Порядку за 10 днів до закінчення строку заявлення кредиторами своїх вимог фізичній особі - підприємцю, орган Пенсійного фонду України видає такій особі рішення про відмову у видачі довідки про відсутність заборгованості із сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та страхових коштів до Пенсійного фонду України і фондів соціального страхування за формою згідно з додатком 8 до цього Порядку.".

1.3. У пункті 5.4:

1.3.1. В абзаці першому слова "неможливість проведення спрощеної процедури державної реєстрації припинення юридичної особи (припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця)" замінити словами та цифрою "повідомлення про неможливість проведення спрощеної процедури державної реєстрації припинення юридичної особи (припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця) за формою згідно з додатком 9 до цього Порядку із зазначенням причин заперечення органів Пенсійного фонду України щодо здійснення такої процедури.".

1.3.2. Доповнити пункт новими абзацами такого змісту:

"Довідка про відсутність або про списання заборгованості юридичної особи (фізичної особи - підприємця) або повідомлення про наявність боргу із сплати страхових внесків формуються на підставі карток особових рахунків платників за результатами позапланової перевірки платника (у разі проведення).

Причинами заперечень органу Пенсійного фонду України щодо здійснення державної реєстрації припинення юридичної особи шляхом її ліквідації чи державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця можуть бути:

наявність заборгованості із сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та страхових коштів до Пенсійного фонду і фондів соціального страхування;

неможливість проведення перевірки із зазначенням обґрунтованих обставин, які підтверджують неможливість її проведення (неможливо здійснити перевірку платника у зв'язку з відсутністю його за місцезнаходженням, ненаданням бухгалтерських документів тощо);

наявність судових спорів між платником єдиного внеску та органом Пенсійного фонду України чи кримінальних справ за фактами умисного ухилення від сплати єдиного внеску та/або внесків на загальнообов'язкове державне соціальне страхування;

інші заперечення в межах повноважень органів Пенсійного фонду України.

У разі усунення причин та обставин, які були підставою для заперечень органу Пенсійного фонду України щодо здійснення державної реєстрації припинення платника, орган Пенсійного фонду України не пізніше десяти робочих днів з дати, коли він дізнався про усунення обставин, які були підставою заперечень проти проведення державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті її ліквідації, відкликає повідомлення про наявність таких заперечень, про що направляє державному реєстратору повідомлення про зняття заперечень щодо проведення спрощеної процедури державної реєстрації припинення юридичної особи шляхом її ліквідації чи державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця.".

2. Додаток 4 викласти в такій редакції:

N __ "___" _____________ 20__ року
    (номер та дата реєстрації довідки)

ДОВІДКА
про відсутність заборгованості із сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та страхових коштів до Пенсійного фонду України і фондів соціального страхування

_____________________________________________________________________________________
                      (найменування органу Пенсійного фонду України, в якому платник перебуває на обліку)
повідомляє, що у зв'язку з прийняттям рішення про _________________________________________
_____________________________________________________________________________________,
                                                    (ліквідацію, реорганізацію юридичної особи, припинення
                                             підприємницької діяльності фізичною особою (потрібне вказати))
про що до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців внесено запис "___" _____________ 20__ року,

платником єдиного внеску

 

                             (код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер платника єдиного внеску/реєстраційний номер облікової картки
платника податків з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб,
які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків
та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті) (потрібне підкреслити))
_____________________________________________________________________________________
                                 (найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи)
_____________________________________________________________________________________
                                        (місцезнаходження юридичної особи (місце проживання фізичної особи))
проведені остаточні розрахунки щодо платежів, стосовно яких контролюючими органами є органи Пенсійного фонду України.

Станом на дату реєстрації цієї довідки у платника відсутня заборгованість зі сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування.

Відсутня заборгованість по платежах до фондів соціального страхування:

за даними Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності
_____________________________________________________________________________________;
                                                (номер та дата довідки Фонду або відмітка про відсутність довідки)
_____________________________________________________________________________________;

за даними Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок
безробіття ____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                      (номер та дата довідки Фонду або відмітка про відсутність довідки)
_____________________________________________________________________________________;
за даними Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних
захворювань України __________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                   (номер та дата довідки Фонду або відмітка про відсутність довідки)

Довідка видана для проведення державної реєстрації припинення платника єдиного внеску та дійсна протягом тридцяти календарних днів від дати її реєстрації.
 
 

Начальник управління
Пенсійного фонду України

 

 

_________________________________
              (у районі, місті, районі в місті)

__________
(підпис)

__________________
(прізвище та ініціали)

М. П. "

 

 

3. У тексті та додатках до цього Порядку слова "ідентифікаційний код за ЄДРПОУ/ідентифікаційний номер за наявності" замінити словами "код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті)" у відповідних відмінках.

4. Доповнити Порядок додатками 6 - 9, що додаються.

 

Директор департаменту
надходження доходів

В. В. Литвиненко

 

"___" ____________ 20__ року

N __________

ДОВІДКА
про відсутність заборгованості із сплати страхових коштів

Фонд соціального страхування __________________________________________________________
                                                                                              (найменування Фонду соціального страхування)
_____________________________________________________________________________________
                                                                               (найменування робочого органу Фонду)
повідомляє, що ________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________,
                         (найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця)
_____________________________________________________________________________________,
   (код за ЄДРПОУ або реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб -
              платників податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання
         відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це
                                            відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті))
_____________________________________________________________________________________,
                                                      (місцезнаходження юридичної особи (місце проживання фізичної особи))
станом на дату реєстрації цієї довідки проведено остаточні розрахунки зі сплати страхових коштів та заборгованість перед Фондом відсутня.

______________________
                         (посада)

____________
(підпис)

________________
(прізвище та ініціали)

М. П.

 

 

 

Директор департаменту
надходження доходів

В. В. Литвиненко

 

Фонд соціального страхування __________________________________________________________
                                                                                                    (найменування Фонду соціального страхування)
_____________________________________________________________________________________
                                                                           (найменування робочого органу Фонду)

Рішення про відмову у видачі довідки
про відсутність заборгованості із сплати страхових коштів

"___" ____________ 20__ року

N __________

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________,
                    (найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця)
_____________________________________________________________________________________
   (код за ЄДРПОУ або реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб -
                   платників податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання
            відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це
                                         відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті))
_____________________________________________________________________________________,
                                             (місцезнаходження юридичної особи (місце проживання фізичної особи))
станом на дату реєстрації цієї довідки має заборгованість перед Фондом із сплати страхових коштів у сумі _________________________________________________________________________________  
грн., в тому числі: _____________________________________________________________________
                                                                                                       (вид платежу та сума боргу)

________________________
                           (посада)

____________
(підпис)

_________________
(прізвище та ініціали)

М. П.

 

 

 

Директор департаменту
надходження доходів

В. В. Литвиненко

 

"___" ____________ 20__ року N ___

_____________________________________
           (найменування органу, до якого подається
                                       повідомлення)

 

____________________________
                      (місцезнаходження)

Рішення про відмову у видачі довідки
про відсутність заборгованості із сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та страхових коштів до Пенсійного фонду України і фондів соціального страхування

У зв'язку з ____________________________________________________________________________
                                                                                                              (причина)

платника єдиного внеску

 

                                                (код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер платника єдиного внеску/реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті) (потрібне підкреслити))

_____________________________________________________________________________________,
                                   (найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові для фізичної особи)
_____________________________________________________________________________________,
                                             (місцезнаходження юридичної особи (місце проживання фізичної особи))
_____________________________________________________________________________________,
                                                                       (найменування органу Пенсійного фонду України)
повідомляє, що платник єдиного внеску має такі суми заборгованості зі сплати платежів, контроль за справлянням яких здійснюють органи Пенсійного фонду України:

N
з/п

Вид платежу

Сума усього,
грн.

У тому числі

заборгованість за платежами

штрафні санкції

пеня

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

Грошові зобов'язання, щодо яких проводиться адміністративне оскарження або оскарження в судовому порядку:

N
з/п

Вид платежу

Сума усього,
грн.

У тому числі

заборгованість за платежами

штрафні санкції

пеня

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

Платник має заборгованість перед фондами соціального страхування:

за даними Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності _________________
_____________________________________________________________________________________
                                             (номер та дата довідки Фонду або відмітка про відсутність довідки)
_____________________________________________________________________________________
                                                                            (вид платежу та сума заборгованості)
_____________________________________________________________________________________;
за даними Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок
безробіття ____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                    (номер та дата довідки Фонду або відмітка про відсутність довідки)
_____________________________________________________________________________________
                                                                                    (вид платежу та сума заборгованості)
_____________________________________________________________________________________;
за даними Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних
захворювань України __________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                (номер та дата довідки Фонду або відмітка про відсутність довідки)
_____________________________________________________________________________________
                                                                                      (вид платежу та сума заборгованості)
_____________________________________________________________________________________

Начальник управління
Пенсійного фонду України

 

 

_______________________________
              (у районі, місті, районі в місті)

____________
(підпис)

____________________
(прізвище та ініціали)

М. П.

 

 

 

Директор департаменту
надходження доходів

В. В. Литвиненко

 

Повідомлення
про неможливість проведення спрощеної процедури державної реєстрації припинення юридичної особи чи підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця

_____________________________________________________________________________________
                              (найменування органу Пенсійного фонду України, в якому платник перебуває на обліку)
заперечує щодо проведення спрощеної процедури припинення

платника єдиного внеску

 

                                                       (код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер платника єдиного внеску/реєстраційний номер 
облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті) (потрібне підкреслити))
_____________________________________________________________________________________
                                (найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові для фізичної особи)
_____________________________________________________________________________________
                                                (місцезнаходження юридичної особи (місце проживання фізичної особи))

З таких причин:

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

 

Начальник управління
Пенсійного фонду України

 

 

_______________________________
               (у районі, місті, районі в місті)

____________
(підпис)

___________________
(прізвище та ініціали)

М. П.

 

 

 

Директор департаменту
надходження доходів

В. В. Литвиненко

Опрос