Идет загрузка документа (16 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О представлении запроса на публичную информацию

Министерство здравоохранения
Порядок, Форма, Приказ от 27.12.2011 № 968
Утратил силу

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

27.12.2011

м. Київ

N 968

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
18 січня 2012 р. за N 64/20377

Про подання запиту на публічну інформацію

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства охорони здоров'я України
 від 6 травня 2014 року N 299)

З метою виконання статті 19 Закону України "Про доступ до публічної інформації", статті 2 Указу Президента України від 5 травня 2011 року N 547 "Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації" та пункту 4 постанови Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 року N 583 "Питання виконання Закону України "Про доступ до публічної інформації" в Секретаріаті Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органах виконавчої влади"

НАКАЗУЮ:

1. Установити, що Міністерство охорони здоров'я України (далі - МОЗ України):

1.1 є розпорядником інформації:

яка отримана або створена в процесі здійснення МОЗ України своїх повноважень та перебуває у його володінні;

яка отримана або створена під час забезпечення діяльності підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління МОЗ України, консультативно-дорадчих органів при МОЗ України та перебуває у його володінні;

1.2. не є розпорядником інформації за запитами на інформацію:

стосовно інформації інших державних органів України, органів влади інших держав, міжнародних організацій;

стосовно інформації, яка може бути отримана шляхом узагальнення, аналітичної обробки даних або яка потребує створення в інший спосіб.

2. Затвердити такі, що додаються:

форму запиту на публічну інформацію;

Порядок складення та подання запитів на публічну інформацію, розпорядником якої є Міністерство охорони здоров'я України.

3. Департаменту з реформ та розвитку галузі охорони здоров'я забезпечити подання в установленому порядку цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра - керівника апарату Калішенко Г. М.

 

Міністр

О. В. Аніщенко

 

ФОРМА ЗАПИТУ НА ПУБЛІЧНУ ІНФОРМАЦІЮ
(в письмовому вигляді, електронною поштою або по телефону)

Розпорядник інформацій:   Міністерство охорони здоров'я України

Запитувач

_______________________________________________________________________
                          (прізвище, ім'я, по батькові - для фізичних осіб, найменування організації,
_______________________________________________________________________
                     прізвище, ім'я, по батькові представника організації - для юридичних осіб та
_______________________________________________________________________
                                  об'єднань громадян, що не мають статусу юридичної особи,
_______________________________________________________________________
                              поштова адреса або електронна адреса, контактний телефон)
_______________________________________________________________________

ЗАПИТ НА ПУБЛІЧНУ ІНФОРМАЦІЮ

     Прошу відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації" надати
_____________________________________________________________________________________
                                     (загальний опис інформації або вид, назва, реквізити чи зміст документа)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

      Запитувану інформацію прошу надати у визначений законом строк (необхідне зазначити):

на поштову адресу

______________________________________________________________
                          (поштовий індекс, область, район, населений пункт, вулиця,
______________________________________________________________
                                                          будинок, корпус, квартира)
______________________________________________________________

на електронну адресу

______________________________________________________________

телефаксом

______________________________________________________________

за телефоном

______________________________________________________________

          _________________
                             (дата)

____________________________
(підпис)

Примітки:

1. Система обліку, що містить інформацію про документи, які перебувають у володінні МОЗ України, розміщена на веб-сайті http://moz.gov.ua/ua/portal/mtpi_doclist/.

2. Запит може бути поданий:

на поштову адресу

МОЗ України, вул. М. Грушевського, 7,
м. Київ, Україна, 01601;

на електронну адресу

info@moz.gov.ua;

телефаксом

(044) 200-08-14;

за телефоном

(044) 200-08-14.

3. Запит може бути поданий особисто до приймальні громадян Міністерства охорони здоров'я України (відділу по роботі із зверненнями громадян та доступу до публічної інформації Адміністративного управління) кожного робочого дня з 9.30 до 17.30, за винятком часу на обідню перерву з 13.00 до 13.45.

4. У запиті необхідно зазначити спосіб отримання інформації.

5. Відповідь на запит на публічну інформацію надається у спосіб, обраний запитувачем, протягом п'яти робочих днів з дня надходження запиту.

6. У разі коли запит на публічну інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, інформації щодо стану навколишнього природного середовища, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних ситуацій, що сталися або можуть статися і загрожують безпеці громадян, відповідь надається протягом 48 годин з дня отримання запиту.

7. У разі коли запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду запиту може бути продовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку запитувачу повідомляється в письмовій формі не пізніше п'яти робочих днів з дня надходження запиту.

8. Інформація на запит надається безоплатно.

9. У разі коли запитувана інформація містить документи обсягом більш як 10 сторінок, про це протягом п'яти робочих днів з дня надходження запиту повідомляється запитувачу із зазначенням обсягу фактичних витрат, пов'язаних із копіюванням або друком документів, та реквізитів і порядку відшкодування таких витрат. Надання інформації здійснюється протягом трьох робочих днів після підтвердження оплати вартості фактичних витрат.

10. У задоволенні запиту може бути відмовлено у таких випадках:

10.1 МОЗ України не володіє і не зобов'язане відповідно до його компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;

10.2 інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом;

10.3 запитувач не оплатив фактичні витрати, пов'язані з копіюванням або друком документів, відповідно до пункту 9 цих приміток;

10.4 не дотримано вимог до складення та подання запиту на інформацію, передбачених частиною п'ятою статті 19 Закону України "Про доступ до публічної інформації", а саме не зазначено:

прізвище, ім'я, по батькові (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв'язку (якщо такий є);

загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит (якщо запитувачу це відомо);

підпис і дату (за умови подання письмового запиту).

 

Директор Департаменту
з реформ та розвитку
галузі охорони здоров'я

Л. М. Підгорна

 

ПОРЯДОК
складення та подання запитів на публічну інформацію, розпорядником якої є Міністерство охорони здоров'я України

1. Запит на інформацію подається фізичною або юридичною особою, об'єднанням громадян без статусу юридичної особи в усній чи письмовій формі під час особистого прийому або шляхом надсилання поштою, електронною поштою, телефаксом або по телефону.

2. Запит на інформацію подається у довільній формі.

3. Запит на інформацію повинен містити:

прізвище, ім'я, по батькові (найменування) запитувача, поштову адресу, адресу електронної пошти або номер засобу зв'язку (якщо такий є);

загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит (якщо запитувачу це відомо);

підпис і дату (за умови подання письмового запиту).

4. Для подання письмового запиту запитувач може використати форму, яка надається в приймальні громадян або яка розміщується на офіційному веб-сайті Міністерства.

5. Запит може бути поданий особисто до приймальні громадян Міністерства охорони здоров'я України (відділу по роботі із зверненнями громадян та доступу до публічної інформації Адміністративного управління) кожного робочого дня з 9.30 до 17.30, за винятком часу на обідню перерву з 13.00 до 13.45.

6. Під час подання запиту на інформацію запитувач зазначає зручну для нього форму отримання інформації.

7. У разі коли з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит, його оформлює співробітник приймальні громадян Міністерства із зазначенням прізвища, імені, по батькові, контактного телефону та надає копію запиту особі, яка його подала.

8. На вимогу запитувача на першому аркуші копії запиту проставляється відбиток штампа Міністерства із зазначенням дати надходження та вхідного номера запиту. Така копія повертається запитувачу.

 

Директор Департаменту
з реформ та розвитку
галузі охорони здоров'я

Л. М. Підгорна

Опрос