Идет загрузка документа (30 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка осуществления контроля за доставкой к таможне назначения товаров, перемещаемых транзитом через территорию Украины на условиях Таможенной конвенции о международной перевозке грузов с применением книжки международной дорожной перевозки

Минфин
Порядок, Перечень, Приказ от 26.12.2011 № 1718
Утратил силу

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

26.12.2011

м. Київ

N 1718

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
18 січня 2012 р. за N 60/20373

Про затвердження Порядку здійснення контролю за доставкою до митниці призначення товарів, що переміщуються транзитом через територію України на умовах Митної конвенції про міжнародне перевезення вантажів із застосуванням книжки міжнародного дорожнього перевезення

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства фінансів України
від 9 жовтня 2012 року N 1066)

Відповідно до статті 11  Митного кодексу України та Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого Указом Президента України від 08.04.2011 N 446, з метою посилення контролю за доставкою до митниці призначення транзитних товарів, що переміщуються через митну територію України, та впровадження в Україні електронного попереднього інформування про міжнародне дорожнє перевезення

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок здійснення контролю за доставкою до митниці призначення товарів, що переміщуються транзитом через територію України на умовах Митної конвенції про міжнародне перевезення вантажів із застосуванням книжки міжнародного дорожнього перевезення, що додається.

2. Визнати такими, що втратили чинність, накази Державної митної служби України згідно з переліком, що додається.

3. Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку (Чмерук М. О.) та Департаменту організації митного контролю та оформлення Держмитслужби (Сьомка С. М.) в установленому порядку подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Цей наказ набирає чинності через 45 днів після його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра фінансів України Мярковського А. І. та першого заступника Голови Державної митної служби України Дороховського О. М.

 

Міністр

Ф. Ярошенко

ПОГОДЖЕНО:

 

Заступник Міністра економічного
розвитку і торгівлі України -
керівник апарату

В. П. Павленко

 

Порядок здійснення контролю за доставкою до митниці призначення товарів, що переміщуються транзитом через територію України на умовах Митної конвенції про міжнародне перевезення вантажів із застосуванням книжки міжнародного дорожнього перевезення

I. Загальні положення

1.1. Цим Порядком регламентовано процедуру здійснення контролю за доставкою до митниці призначення товарів, що переміщуються транзитом через митну територію України на умовах Митної конвенції про міжнародне перевезення вантажів із застосуванням книжки міжнародного дорожнього перевезення (далі - Конвенція МДП).

1.2. Терміни вживаються в цьому Порядку в такому значенні:

документи транзиту товарів - міжнародна автомобільна накладна (CMR), рахунок-фактура (Invoice) або інший документ, у якому зазначено вартість товару; пакувальний лист (специфікація); книжка міжнародного дорожнього перевезення (Carnet TIR) (далі - книжка МДП), вантажна митна декларація (далі - ВМД);

митниця відправлення - будь-яка митниця України, з якої починається переміщення на умовах Конвенції МДП всієї кількості товарів або їх частини;

митниця призначення - будь-яка митниця України, у якій закінчується переміщення на умовах Конвенції МДП всієї кількості товарів або їх частини;

однорідні товари - товари, що не є ідентичними, але мають схожі характеристики і складаються із схожих компонентів, у результаті чого виконують однакові функції;

партія товарів - товари, що відправляються на адресу одного одержувача за одним перевізним документом відповідно до законодавства з питань перевезення вантажів;

попередня електронна інформація про операцію міжнародного дорожнього перевезення (далі - МДП-ЕПД) - інформація, яка надається в електронному вигляді Міжнародним союзом автомобільного транспорту (далі - МСАТ) до Державної митної служби України;

транзитні товари - товари, що переміщуються під митним контролем на умовах Конвенції МДП транзитом між двома пунктами пропуску через державний кордон України без будь-якого використання таких товарів на митній території України.

Інші терміни в цьому Порядку вживаються в значеннях, наведених у Митному кодексі України, Законі України "Про транзит вантажів", інших нормативно-правових актах з питань застосування положень Конвенції МДП.

1.3. Дія цього Порядку поширюється на транзитні товари, крім:

міжнародних поштових відправлень, багажу, зброї, наркотичних засобів, психотропних речовин, небезпечних та шкідливих відходів, товарів подвійного призначення;

підакцизних товарів;

товарів, до яких відповідно до законодавства обов'язково застосовуються заходи гарантування доставки, якщо сума митних платежів, що підлягала б сплаті у разі випуску цих товарів у вільний обіг, перевищує суму, еквівалентну 60000 євро у гривнях в перерахунку за курсом, установленим Національним банком України на день подання книжки МДП до оформлення;

товарів, при переміщенні яких умови Конвенції МДП не виконуються або книжка МДП не прийнята до оформлення митницею відправлення.

1.4. Книжка МДП подається митниці відправлення у разі декларування транзитних товарів.

Якщо в складі партії транзитних товарів є підакцизні товари, то митне оформлення всієї партії товарів проводиться за умови подання митниці відправлення ВМД та відсутності ознак порушення митних правил.

Якщо у запломбованій частині дорожнього транспортного засобу (зчепу транспортних засобів), яким переміщуються транзитні товари, міститься партія товарів, не зазначена у вантажному маніфесті книжки МДП, то митне оформлення цієї партії товарів проводиться за умови подання митниці відправлення ВМД та відсутності ознак порушення митних правил.

1.5. Якщо виявлено порушення при виконанні операції МДП, то підготовка та подання держателю книжки МДП або гарантійному об'єднанню претензій щодо сплати передбачених законодавством України сум митних платежів за недоставку українським чи іноземним держателем книжки МДП товарів здійснюються відповідно до законодавства з питань реалізації положень Конвенції МДП.

1.6. Обробка персональних даних під час здійснення контролю за доставкою до митниці призначення товарів, що переміщуються транзитом через митну територію України на умовах Конвенції МДП, здійснюється відповідно до вимог Закону України "Про захист персональних даних".

II. Митне оформлення транзитних товарів та контроль за їх доставкою в митницю призначення

2.1. Оформлення книжки МДП митницею відправлення, контроль виконання зобов'язань про доставку транзитних товарів до митниці призначення здійснюються відповідно до вимог законодавства з питань реалізації положень Конвенції МДП.

2.2. При направленні транзитних товарів до митниці призначення посадова особа митниці відправлення вносить з персональної електронної обчислювальної машини, розміщеної в приміщенні структурного підрозділу митниці, до Єдиної автоматизованої інформаційної системи Державної митної служби України (далі - ЄАІС) таку інформацію про переміщувані товари:

серію та номер книжки МДП;

номер сторінки книжки МДП;

реєстраційні номери транспортних засобів, якими переміщуються транзитні товари;

найменування підприємства-перевізника;

місцезнаходження підприємства-перевізника;

прізвище, ініціали водія, його паспортні дані;

код митниці відправлення;

код митниці призначення;

найменування та місцезнаходження відправника;

найменування та місцезнаходження одержувача;

код країни відправлення;

код країни призначення;

реквізити документів транзиту товарів (крім книжки МДП);

товарну позицію УКТЗЕД, зазначену у документах транзиту товарів, назву товару, його вартість, вагу брутто, кількість вантажних місць;

контрольну дату доставки товарів до митниці призначення;

номер службового посвідчення та номер особистої номерної печатки посадової особи митниці відправлення, що здійснює митне оформлення.

Інформація про відправника, одержувача, коди країни відправлення та країни призначення, реквізити документів транзиту товарів (крім книжки МДП), товарна позиція УКТЗЕД, назва товару, його вартість, вага брутто, кількість вантажних місць вноситься до ЄАІС за кожною партією товарів окремо.

За умови переміщення у складі однієї партії однорідних товарів інформація про назву цих товарів, вагу брутто, кількість вантажних місць вноситься до ЄАІС з вантажного маніфесту книжки МДП, а інформація про вартість товарів - з інших документів транзиту товарів.

У разі переміщення у складі однієї партії товарів, що не є однорідними, ці товари групуються на рівні товарної позиції УКТЗЕД. Інформація про кожну групу товарів вноситься з документів транзиту товарів до ЄАІС окремо.

2.3. Після внесення інформації до ЄАІС посадовою особою митниці відправлення роздруковується витяг з ЄАІС (далі - Витяг), який містить інформацію, зазначену в абзацах першому - сімнадцятому пункту 2.2 цього розділу.

2.4. Особа, яка приймає заявлені товари до перевезення, бере зобов'язання перед митними органами щодо доставки товарів до митниці призначення в строк, установлений митницею відправлення, про що на зазначеному Витягу вчиняється запис:

"Я, _____________________________________________________________________, ознайомлений
(прізвище, ім'я та по батькові; номер і серія паспорта)

зі змістом статей 331, 336, 337, 338, 349 Митного кодексу України і зобов'язуюся доставити задекларовані товари до митниці призначення в установлений митницею відправлення строк", який завіряється особистим підписом цієї особи.

На Витягу проставляються відбиток штампа "Під митним контролем/транзит" і відбиток особистої номерної печатки посадової особи митниці відправлення.

На всіх документах транзиту товарів проставляється відбиток штампа "Під митним контролем/транзит". Витяг разом з примірниками документів транзиту товарів або їх завіреними копіями залишаються у митниці відправлення.

2.5. Контроль за виконанням перевізниками наданих ними зобов'язань щодо доставки транзитних товарів до митниці призначення здійснюється митницею відправлення.

2.6. При надходженні транзитних товарів до митниці призначення не пізніше встановленого митницею відправлення строку посадова особа митниці призначення перевіряє відповідність відомостей, зазначених у документах транзиту товарів та (або) на самих товарах, відомостям, унесеним митницею відправлення до ЄАІС.

У разі відповідності даних про транзитні товари в ЄАІС даним, зазначеним у документах транзиту товарів, та (або) самим товарам посадова особа митниці призначення проставляє в документах транзиту товарів відбиток штампа "Під митним контролем" і вносить до ЄАІС відмітку про надходження транзитних товарів у митницю призначення.

2.7. Після доставки транзитних товарів до митниці призначення вони перебувають під митним контролем в цій митниці до моменту їх фактичного вивезення за межі митної території України.

2.8. Митниця призначення здійснює пропуск за межі митної території України транзитних товарів у повному обсязі, за винятком:

частини партії товарів, якій унаслідок дії обставин непереборної сили строк доставки був продовжений відповідним митним органом;

частини партії товарів, що не може бути доставлена до митниці призначення внаслідок її втрати або неможливості використання як виробів чи матеріалів;

товарів, щодо яких було прийняте рішення про зміну митного режиму, про що складено відповідні документи.

2.9. Після пропуску транзитних товарів за межі митної території України посадова особа митниці призначення одразу вносить інформацію про пропуск товарів до ЄАІС.

2.10. У разі відсутності в ЄАІС на момент надходження до митниці призначення транзитних товарів інформації про ці товари їх митний контроль, митне оформлення та пропуск за межі митної території України здійснюються на підставі документів транзиту товарів з відмітками митниці відправлення.

Митниця призначення засобами зв'язку невідкладно повідомляє митницю відправлення про зазначені обставини з метою внесення відповідної інформації до ЄАІС уповноваженою особою митниці відправлення.

2.11. У разі відсутності зв'язку з ЄАІС у пункті пропуску через державний кордон України митниці відправлення та (або) митниці призначення пропуск транзитних товарів на митну територію України та (або) за її межі здійснюється на підставі оформлених відповідно до законодавства документів транзиту товарів.

Одразу після поновлення зв'язку з ЄАІС у пункті пропуску посадові особи митниці, до складу якої входить цей пункт пропуску, вносять до ЄАІС інформацію про митне оформлення транзитних товарів.

2.12. У разі зміни митного режиму та (або) переадресування товарів, попередньо заявлених до митного режиму транзиту, такі зміна та (або) переадресування здійснюються у встановленому законодавством порядку.

Наявна в ЄАІС інформація про переміщувані транзитні товари знімається з контролю митницею відправлення шляхом унесення до ЄАІС митницею, якою прийнято рішення про зміну митного режиму, реквізитів оформленої ВМД або іншого документа, оформленого відповідно до законодавства цією митницею.

2.13. Процедури продовження строку доставки товарів до митниці призначення, заміни транспортного засобу, внесення інформації про втрату транзитних товарів, переміщуваних за операцією МДП, виконуються відповідно до законодавства з питань реалізації положень Конвенції МДП.

2.14. У разі недоставки транзитних товарів до митниці призначення чи доставки їх з порушенням встановленого митницею відправлення строку доставки посадовими особами митниці вживаються заходи відповідно до положень Митного кодексу України та інших нормативно-правових актів з питань митної справи.

III. Особливості оформлення МДП-ЕПД

3.1. Держатель книжки МДП може здійснювати переміщення товарів транзитом через митну територію України на умовах Конвенції МДП із застосуванням МДП-ЕПД.

Для здійснення такого переміщення держатель книжки МДП (або уповноважена ним особа) до або після відправлення товарів з місця завантаження створює МДП-ЕПД за формою та у форматі, що встановлені МСАТ.

Одній книжці МДП повинно відповідати одне МДП-ЕПД.

3.2. Держатель книжки МДП (або уповноважена ним особа) надсилає електронне повідомлення МДП-ЕПД до МСАТ.

Держатель книжки МДП має право на внесення змін до надісланих ним до МСАТ МДП-ЕПД. Такі зміни повинні відповідати змінам паперового примірника книжки МДП. Зміни вносяться відповідно до вимог Конвенції МДП та надсилаються до МСАТ.

Для визнання МДП-ЕПД недійсним держатель книжки МДП (або уповноважена ним особа) надсилає відповідне повідомлення до МСАТ.

3.3. До ЄАІС вносяться від МСАТ в електронному вигляді:

МДП-ЕПД з присвоєними тимчасовими ідентифікаційними номерами;

зміни до МДП-ЕПД, розміщених в ЄАІС;

інформація про визнання недійсними МДП-ЕПД, розміщені в ЄАІС.

3.4. Внесення змін до МДП-ЕПД, розміщених в ЄАІС, або визнання їх недійсними допускається лише до початку переміщення митною територією України транзитних товарів з використанням цієї МДП-ЕПД.

3.5. Інформація МДП-ЕПД повинна ідентифікуватись як інформація з конкретної книжки МДП.

IV. Особливості застосування МДП-ЕПД під час здійснення контролю за доставкою транзитних товарів до митниці призначення

4.1. При поданні перевізником книжки МДП до митниці відправлення посадова особа митниці відправлення за серією та номером книжки МДП проводить зчитування за допомогою сканера штрих-коду, який містить серію та номер книжки МДП, після чого проводить автоматичний пошук за зазначеними реквізитами в ЄАІС МДП-ЕПД.

4.2. У разі наявності МДП-ЕПД в ЄАІС ЄАІС автоматично присвоює цій МДП-ЕПД постійний ідентифікаційний номер та формує витяг з МДП-ЕПД.

4.3. У разі відповідності інформації у МДП-ЕПД даним, зазначеним у книжці МДП, митниця відправлення приймає МДП-ЕПД до оформлення.

4.4. Невідповідність інформації у МДП-ЕПД даним, зазначеним у книжці МДП, є підставою для відмови митним органом у митному оформленні транзиту товарів із застосуванням МДП-ЕПД.

4.5. При доставці товарів до митниці призначення не пізніше строку, визначеного митницею відправлення, посадова особа митниці призначення перевіряє відповідність відомостей, зазначених у документах транзиту товарів, та (або) на самих товарах, відомостям у витягу з МДП-ЕПД з присвоєним митницею відправлення номером в ЄАІС.

4.6. У разі відповідності даних МДП-ЕПД даним про товари, зазначеним у документах транзиту товарів, та (або) на самих товарах, митниця призначення здійснює пропуск транзитних товарів за межі митної території України.

4.7. Після пропуску транзитного товару за межі митної території України посадова особа митниці призначення формує електронне повідомлення в ЄАІС щодо фактичного вивезення товару за МДП-ЕПД.

4.8. У разі відсутності дійсного МДП-ЕПД в ЄАІС Державної митної служби України митне оформлення та пропуск товарів здійснюються згідно з вимогами розділу II цього Порядку.

 

Директор Департаменту податкової,
митної політики та методології
бухгалтерського обліку

М. О. Чмерук

 

ПЕРЕЛІК
наказів Державної митної служби України, що втратили чинність

1. Наказ Державної митної служби України від 03.08.2004 N 564 "Про затвердження Порядку здійснення контролю за доставкою в митниці призначення транзитних товарів, що переміщуються через територію України на умовах Митної конвенції про міжнародне перевезення вантажів із застосуванням книжки міжнародного дорожнього перевезення", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 16.08.2004 за N 1014/9613.

2. Наказ Державної митної служби України від 12.01.2005 N 10 "Про внесення змін до Порядку здійснення контролю за доставкою в митниці призначення транзитних товарів, що переміщуються через територію України на умовах Митної конвенції про міжнародне перевезення вантажів із застосуванням книжки міжнародного дорожнього перевезення", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 24.01.2005 за N 75/10355.

3. Наказ Державної митної служби України від 25.04.2005 N 328 "Про внесення змін та доповнень до Порядку здійснення контролю за доставкою в митниці призначення транзитних товарів, що переміщуються через територію України на умовах Митної конвенції про міжнародне перевезення вантажів із застосуванням книжки міжнародного дорожнього перевезення", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 11.05.2005 за N 486/10766.

 

Директор Департаменту
податкової, митної політики
та методології бухгалтерського обліку

М. Чмерук

Опрос