Идет загрузка документа (529 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения о порядке составления, формирования и представления администратором негосударственного пенсионного фонда отчетности по негосударственному пенсионному обеспечению

Государственная комиссия по регулированию рынков финансовых услуг
Распоряжение, Положение от 27.10.2011 № 674
редакция действует с 17.12.2019

ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З РЕГУЛЮВАННЯ РИНКІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

27.10.2011

м. Київ

N 674

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
13 січня 2012 р. за N 41/20354

Про затвердження Положення про порядок складання, формування та подання адміністратором недержавного пенсійного фонду звітності з недержавного пенсійного забезпечення

Із змінами і доповненнями, внесеними
розпорядженнями Національної комісії, що здійснює державне
регулювання у сфері ринків фінансових послуг,
від 27 листопада 2012 року N 2421
,
 від 5 березня 2013 року N 712
,
від 17 жовтня 2013 року N 3723
,
від 28 січня 2014 року N 238
,
 від 29 квітня 2014 року N 1319
,
 від 9 червня 2016 року N 1214
,
від 12 грудня 2017 року N 4462
,
від 11 вересня 2018 року N 1583
,
від 8 серпня 2019 року N 1512

Відповідно до статті 28 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", статті 52 Закону України "Про недержавне пенсійне забезпечення" та підпункту 25 пункту 4 Положення про Державну комісію з регулювання ринків фінансових послуг України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.02.2010 N 157, а також з метою вдосконалення державного регулювання діяльності з надання послуг з недержавного пенсійного забезпечення Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України

ПОСТАНОВИЛА:

1. Затвердити Положення про порядок складання, формування та подання адміністратором недержавного пенсійного фонду звітності з недержавного пенсійного забезпечення, що додається.

2. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 22.06.2004 N 1100 "Про затвердження Положення про подання адміністратором недержавного пенсійного фонду звітності з недержавного пенсійного забезпечення", зареєстроване в Міністерстві юстиції України 19.07.2004 за N 898/9497 (із змінами).

3. Департаменту пруденційного нагляду разом з департаментом юридичного забезпечення забезпечити подання цього розпорядження до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

4. Відділу зв'язків з державними органами, громадськістю та протоколу департаменту організаційно-аналітичного, документального та кадрового забезпечення забезпечити розміщення цього розпорядження на офіційній сторінці Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України в мережі Інтернет після його державної реєстрації.

5. Це розпорядження набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника Голови відповідно до розподілу обов'язків.

 

В. о. Голови Комісії

А. Литвин

ПОГОДЖЕНО:

 

Заступник Міністра економічного
розвитку і торгівлі України -
керівник апарату

В. П. Павленко

 

 

Положення про порядок складання, формування та подання адміністратором недержавного пенсійного фонду звітності з недержавного пенсійного забезпечення

I. Загальні положення

1. Це Положення, розроблене відповідно до статті 52 Закону України "Про недержавне пенсійне забезпечення", пункту 1 частини першої статті 28 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", Законів України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність", "Про електронні документи та електронний документообіг", "Про електронні довірчі послуги", визначає вимоги до звітності з недержавного пенсійного забезпечення та порядок її подання адміністратором недержавного пенсійного фонду (далі - Адміністратор) Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, та радам недержавних пенсійних фондів (далі - рада пенсійного фонду).

2. Адміністратор складає та подає таку звітність з недержавного пенсійного забезпечення:

звітність про діяльність недержавного пенсійного фонду (окремо по кожному недержавному пенсійному фонду, з радою якого Адміністратором укладено договір про адміністрування недержавного пенсійного фонду);

звітність про здійснення діяльності з адміністрування недержавних пенсійних фондів.

3. Одноосібний засновник, який прийняв рішення про самостійне адміністрування створеного ним корпоративного недержавного пенсійного фонду, до подання звітності уперше має подати до Нацкомфінпослуг реєстраційну картку юридичної особи в електронній формі через вебінтерфейс на офіційному вебсайті Нацкомфінпослуг у мережі Інтернет у режимі онлайн та повідомити про це Нацкомфінпослуг.

4. Статутом недержавного пенсійного фонду та умовами договору про адміністрування недержавного пенсійного фонду, укладеного радою пенсійного фонду з Адміністратором, може бути встановлено подання раді такого фонду додаткової звітності, не передбаченої цим Положенням.

5. Форми звітності, передбачені цим Положенням, заповнює Адміністратор на підставі даних бухгалтерського обліку, даних системи персоніфікованого обліку та інформації, отриманої від осіб, що здійснюють управління активами.

Усі реквізити типу "грошовий" та "відсотки" заповнюються з розділовим знаком "кома".

Усі реквізити типу "дата" заповнюються у форматі "дд.мм.рррр", де:

"дд" - двозначне число, що означає календарний день у місяці;

"мм" - двозначне число, що означає місяць року;

"рррр" - чотири цифри числа року.

6. Звітність з недержавного пенсійного забезпечення, що подається до Нацкомфінпослуг, має бути достовірною та повною.

7. Державний контроль за дотриманням Адміністратором вимог щодо порядку складання, формування та подання звітності з недержавного пенсійного забезпечення здійснює Нацкомфінпослуг.

8. У разі виявлення порушень вимог цього Положення щодо подання звітності з недержавного пенсійного забезпечення Нацкомфінпослуг має право застосовувати заходи впливу згідно із законодавством про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг.

II. Порядок і терміни подання Адміністратором звітності з недержавного пенсійного забезпечення до Нацкомфінпослуг

1. Звітним періодом для складання річної звітності з недержавного пенсійного забезпечення, яка подається до Нацкомфінпослуг, є календарний рік. Проміжна звітність складається щокварталу за I квартал, I півріччя та 9 місяців наростаючим підсумком з початку звітного періоду станом на кінець останнього дня кварталу.

2. Адміністратор подає звітність з недержавного пенсійного забезпечення до Нацкомфінпослуг у такі строки:

проміжну - не пізніше 25 числа місяця, наступного за звітним кварталом;

річну - до 28 лютого року, наступного за звітним.

У разі виникнення технічної проблеми, пов'язаної з функціонуванням інформаційно-телекомунікаційної системи, засобами якої формується та подається звітність піднаглядними установами, що унеможливлювала подання звітності та тривала понад одну добу, Нацкомфінпослуг на сайті оприлюднює повідомлення про наявність такої проблеми. Після усунення технічних проблем Нацкомфінпослуг публікує на сайті повідомлення про нормальне функціонування інформаційно-телекомунікаційної системи, засобами якої формується та подається звітність піднаглядними установами, та можливість подання звітності. У такому разі строк подання звітності продовжується на строк тривалості усунення технічної проблеми. Подана відповідно до продовжених строків звітність вважається такою, що відповідає строкам, визначеним цим пунктом.

3. За результатами проведеної оцінки фінансового стану недержавного пенсійного фонду відповідно до чинного законодавства про недержавне пенсійне забезпечення Нацкомфінпослуг може встановлювати іншу періодичність подання Адміністратором звітності з недержавного пенсійного забезпечення, але не частіше одного разу на тиждень.

4. Адміністратор подає звітність про діяльність недержавного пенсійного фонду, починаючи з наступного кварталу, що настає за кварталом, у якому було укладено договори про адміністрування недержавного пенсійного фонду, про управління активами недержавного пенсійного фонду та про обслуговування недержавного пенсійного фонду зберігачем.

5. Звітність про здійснення діяльності з адміністрування недержавних пенсійних фондів подає Адміністратор, починаючи з наступного кварталу, що настає за кварталом, у якому було вперше прийнято рішення Нацкомфінпослуг про видачу такому Адміністратору ліцензії на провадження діяльності з адміністрування недержавних пенсійних фондів.

6. У разі якщо останній день строку подання звітності припадає на вихідний, святковий або інший неробочий день, останнім днем строку вважається наступний за ним робочий день.

7. Звітність з недержавного пенсійного забезпечення Адміністратор складає та подає до Нацкомфінпослуг в електронній формі, яка заповнюється державною мовою, у вигляді документів, передбачених цим Положенням, з використанням вебінтерфейсу доступу до спеціалізованого програмного забезпечення, який розміщений на офіційному вебсайті Нацкомфінпослуг, та з дотриманням вимог Законів України "Про електронні документи та електронний документообіг", "Про електронні довірчі послуги".

Обов'язковим реквізитом звітності з недержавного пенсійного забезпечення, яка подається до Нацкомфінпослуг, є кваліфіковані електронні підписи керівника та головного бухгалтера Адміністратора (для звітності про діяльність недержавного пенсійного фонду - Адміністратора, з яким радою пенсійного фонду було укладено договір про адміністрування такого фонду), накладені з дотриманням вимог законодавства у сфері електронних довірчих послуг.

Якщо пакет звітності підписаний кваліфікованим електронним підписом інших осіб, а не тих, інформація про яких наявна в Нацкомфінпослуг, така звітність вважається поданою лише за наявності у складі пакета звітності у супутніх документах інформації (копій установчих та/або організаційно-розпорядчих документів), що підтверджує право таких осіб засвідчувати своїми підписами документи Адміністратора.

8. Дата подання звітності з недержавного пенсійного забезпечення підтверджується відправленням пакета звітності із наявними кваліфікованими електронними підписами керівника та головного бухгалтера Адміністратора з додаванням кваліфікованої електронної позначки часу в автоматичному режимі програмно-технічними засобами вебінтерфейсу на вебсайті Нацкомфінпослуг.

9. Звітність з недержавного пенсійного забезпечення вважається не поданою Адміністратором до Нацкомфінпослуг у разі, якщо:

звітність подано не в повному обсязі (відсутні обов'язкові форми та додатки, зазначені в цьому Положенні, звітність не заповнено або заповнено частково);

під час подання пакета звітності не було дотримано вимог, встановлених пунктом 8 цього розділу.

10. У разі подання звітності з недержавного пенсійного забезпечення з порушенням строків, визначених пунктом 2 цього розділу, така звітність вважається поданою несвоєчасно.

11. Звітність з недержавного пенсійного забезпечення вважається такою, що містить недостовірну інформацію, у разі, якщо:

звітність містить суперечливу інформацію щодо передбачених нею показників;

показники фінансової звітності, визначеної Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", суперечать показникам звітності з недержавного пенсійного забезпечення, яка подається Адміністратором до Нацкомфінпослуг.

III. Склад та вимоги до звітності з недержавного пенсійного забезпечення, яку подає Адміністратор до Нацкомфінпослуг

1. Звітність про діяльність недержавного пенсійного фонду подається до Нацкомфінпослуг у такому складі:

1) титульний аркуш звітності про діяльність недержавного пенсійного фонду (додаток 1);

2) звітні дані згідно з формами:

НПФ-1 "Загальні відомості про недержавний пенсійний фонд" (додаток 2);

НПФ-2 "Звіт про склад, структуру та чисту вартість активів недержавного пенсійного фонду" (додаток 3);

НПФ-3 "Звіт про зміну чистої вартості пенсійних активів недержавного пенсійного фонду" (додаток 4);

НПФ-4 "Звітні дані персоніфікованого обліку учасників недержавного пенсійного фонду" (додаток 5);

НПФ-5 "Звітні дані про результати діяльності корпоративних і професійних недержавних пенсійних фондів" (додаток 6) (складається тільки тими Адміністраторами, які здійснюють обслуговування корпоративного або професійного Фонду на підставі договору про адміністрування Фонду, укладеного з радою такого Фонду. Кожен рядок звітних даних включає дані з розбивкою за всіма засновниками та роботодавцями-платниками);

НПФ-6 "Звітні дані про учасників недержавного пенсійного фонду за віковою категорією" (додаток 7);

НПФ-7 "Звіт про склад та структуру активів недержавного пенсійного фонду" (додаток 8);

НПФ-8 "Звіт про договори, що були укладені за цінними паперами українських емітентів, які входять (входили) до складу активів недержавного пенсійного фонду" (додаток 9);

НПФ-9 "Інформація щодо зміни чистої вартості одиниці пенсійних активів" (додаток 10).

Довідка про чисту вартість активів ПФ, складена згідно з додатком до Положення про порядок визначення чистої вартості активів пенсійного фонду, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 11 серпня 2004 року N 339, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 січня 2005 року за N 96/10376 (у редакції рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 28 лютого 2012 року N 333), подається у складі пакета звітності у супутніх документах у форматі pdf;

3) фінансова звітність, визначена Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", складена за міжнародними стандартами фінансової звітності.

Примітки до фінансової звітності, складені відповідно до вимог міжнародних стандартів фінансової звітності, подаються у складі пакета звітності у супутніх документах у форматі pdf;

4) пояснювальна записка (довільна форма) за потреби подається у складі пакета звітності у супутніх документах у форматі pdf.

2. Звітність про здійснення діяльності з адміністрування недержавних пенсійних фондів подається до Нацкомфінпослуг у такому складі:

1) титульний аркуш звітності про здійснення діяльності з адміністрування недержавних пенсійних фондів (додаток 11);

2) звітні дані згідно з формою АПФ-1 "Загальні відомості про адміністратора недержавного пенсійного фонду" (додаток 12);

3) фінансова звітність, визначена Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", складена за міжнародними стандартами фінансової звітності.

Примітки до фінансової звітності, складені відповідно до вимог міжнародних стандартів фінансової звітності, подаються у складі пакета звітності у супутніх документах у форматі pdf;

4) пояснювальна записка (довільна форма) за потреби подається у складі пакета звітності у супутніх документах у форматі pdf;

5) звіт про корпоративне управління у складі річної звітності (для Адміністраторів у формі акціонерних товариств) подається у складі пакета звітності у супутніх документах у форматі pdf.

3. У разі самостійного виявлення помилок, що містяться в раніше поданій проміжній або річній звітності з недержавного пенсійного забезпечення, Адміністратор має право подати виправлену звітність у формі коригуючого звіту не пізніше ніж протягом десяти календарних днів з дати кінцевого терміну подання такої звітності.

У разі внесення за результатами аудиторської перевірки змін до раніше поданої Адміністратором річної фінансової звітності та/або звітних даних Адміністратор повинен подати не пізніше 01 квітня року, наступного за звітним, виправлену звітність у формі коригуючого звіту відповідно до пункту 4 цього розділу разом із відповідним(и) звітом(ами) суб'єкта аудиторської діяльності.

4. Коригуючий звіт з недержавного пенсійного забезпечення подається до Нацкомфінпослуг разом із титульним аркушем згідно з додатками 1, 11 до цього Положення та з урахуванням вимог, визначених у розділі II цього Положення.

До складу коригуючого звіту з недержавного пенсійного забезпечення входять:

виправлені форми звітності з недержавного пенсійного забезпечення;

пояснювальна записка з описом допущених помилок, що подається у складі пакета звітності у супутніх документах у форматі pdf.

IV. Порядок підтвердження та подання річної звітності з недержавного пенсійного забезпечення

1. Достовірність і повнота річної фінансової звітності, річної консолідованої фінансової звітності (якщо Адміністратор відповідно до законодавства складає консолідовану фінансову звітність) та надання впевненості щодо річних звітних даних підтверджуються суб'єктом аудиторської діяльності, який відповідно до законодавства має право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності та внесений до Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності, що ведеться відповідно до Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність", якщо інше не передбачено законодавством.

2. Копії аудиторських звітів за результатами проведення аудиту річної фінансової звітності, річної консолідованої фінансової звітності (якщо Адміністратор відповідно до законодавства складає консолідовану фінансову звітність) та звіту про надання впевненості щодо річних звітних даних, визначених цим Положенням, мають бути подані Адміністратором у паперовій формі до Нацкомфінпослуг разом із супровідним листом не пізніше 01 квітня року, наступного за звітним.

Датою подання аудиторського звіту вважається:

у разі подання аудиторського звіту безпосередньо до Нацкомфінпослуг - дата його реєстрації службою діловодства Нацкомфінпослуг;

у разі надходження аудиторського звіту поштою - дата відбитка календарного штемпеля або відмітки про прийняття поштового відправлення оператором поштового зв'язку, що обслуговує відправника.

3. Фінансова звітність та звітні дані подаються Адміністратором радам пенсійних фондів, з якими укладено договір про адміністрування недержавних пенсійних фондів, в обсягах, встановлених цим Положенням, та у строки, передбачені статутом відповідного недержавного пенсійного фонду та/або умовами договору про адміністрування недержавних пенсійних фондів.

 

Директор департаменту державного
регулювання та методології нагляду
на ринках фінансових послуг

Н. Лех

 

Титульний аркуш
звітності про діяльність недержавного пенсійного фонду

Звітний період (I квартал, I півріччя, 9 місяців, рік)

Повне найменування
недержавного пенсійного фонду

Код за ЄДРПОУ

 

Загальні відомості про недержавний пенсійний фонд

9. Інформація про державну реєстрацію недержавного пенсійного фонду

10. Інформація про пов'язаних осіб недержавного пенсійного фонду:

інформація про пов'язаних осіб недержавного пенсійного фонду - засновників недержавного пенсійного фонду

інформація про юридичних осіб, у яких пов'язані особи недержавного пенсійного фонду беруть участь

інформація про пов'язаних осіб, які здійснюють контроль за пов'язаними особами (юридичними особами) недержавного пенсійного фонду

11. Інформація про юридичних осіб, з якими рада недержавного пенсійного фонду уклала договори

12. Інформація про склад ради недержавного пенсійного фонду

____________________________________________
(прізвище, ініціали керівника Адміністратора)

________________________
(підпис)

____________
* Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті).

** П - інший недержавний пенсійний фонд, т - торговець цінними паперами, з - зберігач, к - особа, яка здійснює управління активами, а - аудиторська фірма або аудитор, адм - адміністратор, і - інше господарське товариство.

*** Адм - адміністратор, з - зберігач, к - особа, яка здійснює управління активами, а - аудиторська фірма або аудитор.

У формі НПФ-1 зазначаються загальні відомості про недержавний пенсійний фонд станом на останній день звітного періоду.

У таблиці "Інформація про пов'язаних осіб недержавного пенсійного фонду - засновників недержавного пенсійного фонду" зазначається інформація про кожного із засновників недержавного пенсійного фонду - юридичних або фізичних осіб залежно від виду недержавного пенсійного фонду.

У таблиці "Інформація про юридичних осіб, у яких пов'язані особи недержавного пенсійного фонду беруть участь" зазначається інформація про юридичних осіб, за якими кожен із засновників недержавного пенсійного фонду, членів ради недержавного пенсійного фонду здійснює контроль.

У таблиці "Інформація про пов'язаних осіб, які здійснюють контроль за пов'язаними особами (юридичними особами) недержавного пенсійного фонду" зазначається інформація про юридичних та фізичних осіб, які здійснюють контроль за засновниками недержавного пенсійного фонду (юридичними особами).

У таблиці "Інформація про юридичних осіб, з якими рада недержавного пенсійного фонду уклала договори" зазначається інформація про договори, укладені радою недержавного пенсійного фонду, в тому числі у звітному періоді. Інформація про дату та номер рішення органу, який видав ліцензію, дату укладення та номери договорів, укладених радою, зазначається станом на останній день звітного періоду.

У таблиці "Інформація про склад ради недержавного пенсійного фонду" зазначається інформація про голову та всіх членів ради недержавного пенсійного фонду станом на останній день звітного періоду.

 

Звіт про склад, структуру та чисту вартість активів недержавного пенсійного фонду

станом на ____________ 20__ року

______________________________________________________________________
(повне найменування недержавного пенсійного фонду, код за ЄДРПОУ)

(грн)

Показники

Код рядка

Дані на початок звітного періоду

Наростаючим підсумком на кінець звітного періоду

1

2

3

4

Частина перша

Грошові кошти, розміщені на вкладних (депозитних) банківських рахунках

010

 

 

у тому числі ощадні (депозитні) сертифікати банків

011

 

 

Цінні папери, дохід за якими гарантовано Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими радами відповідно до законодавства

020

 

 

Цінні папери, дохід за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України

030

 

 

Облігації підприємств, емітентами яких є резиденти України

040

 

 

Акції українських емітентів

050

 

 

Цінні папери, дохід за якими гарантовано урядами іноземних держав

060

 

 

Цінні папери іноземних емітентів (р. 071 + р. 072), з них:

070

 

 

акції іноземних емітентів, визначених відповідно до Закону України "Про недержавне пенсійне забезпечення"

071

 

 

облігації іноземних емітентів з інвестиційним рейтингом, визначеним відповідно до законодавства

072

 

 

Іпотечні цінні папери

080

 

 

Об'єкти нерухомості

090

 

 

Банківські метали

100

 

 

у тому числі депозитні рахунки в банківських металах

101

 

 

Дебіторська заборгованість (р. 111 + р. 112 + р. 113 + р. 114), з неї:

110

 

 

заборгованість, пов'язана з придбанням (продажем) активів

111

 

 

заборгованість з нарахованих дивідендів, відсотків за депозитами та купонів за облігаціями

112

 

 

заборгованість, пов'язана з оплатою послуг, наданих фонду

113

 

 

інша дебіторська заборгованість

114

 

 

Активи, не заборонені законодавством України (з розбивкою за видами активів)

120

 

 

Загальна сума інвестицій фонду
(р. 010 + р. 020 + р. 030 + р. 040 + р. 050 + р. 060 + р. 070 + р. 080 + р. 090 + р. 100 + р. 110 + р. 120)

130

 

 

Кошти на поточному рахунку

140

 

 

у тому числі кошти, що знаходяться на кліринговому рахунку

141

 

 

Загальна вартість активів фонду (р. 130 + р. 140)

150

 

 

Частина друга

Кредиторська заборгованість (р. 161 + р. 162 + р. 163)

160

 

 

неперсоніфіковані внески

161

 

 

заборгованість з перерахування помилково сплачених коштів

162

 

 

інше

163

 

 

Заборгованість фонду з виконання зобов'язань перед учасниками та перерахування коштів (р. 171 + р. 172), у тому числі:

170

 

 

заборгованість з перерахування пенсійних коштів до іншої установи (іншого пенсійного фонду, страховика, банку)

171

 

 

заборгованість за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами (за договорами виплати пенсії на визначений строк або нарахованими одноразовими пенсійними виплатами учасникам (спадкоємцям учасників))

172

 

 

Заборгованість з відшкодування нарахованих, але не здійснених оплат недержавного пенсійного фонду
(р. 1810 + р. 1811 + р. 1812 + р. 1813 + р. 1814 + р. 1815 + р. 1816), у тому числі:

180

 

 

заборгованість з витрат на оплату послуг з адміністрування недержавного пенсійного фонду

1810

 

 

заборгованість з винагороди за надання послуг з управління активами недержавного пенсійного фонду

1811

 

 

заборгованість з оплати послуг зберігача

1812

 

 

заборгованість з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок недержавного пенсійного фонду

1813

 

 

заборгованість з оплати послуг, пов'язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами

1814

 

 

заборгованість з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість

1815

 

 

заборгованість з оплати інших послуг, надання яких передбачено чинним законодавством з недержавного пенсійного забезпечення (з розбивкою за видами)

1816

 

 

Заборгованість щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені недержавним пенсійним фондом активи (з розбивкою за джерелами формування)

190

 

 

Загальна сума зобов'язань фонду

200

 

 

Чиста вартість активів фонду (р. 150 - р. 200)

210

 

 

___________________________________________
(прізвище, ініціали керівника Адміністратора)

_____________________
(підпис)

___________________________________________
(прізвище, ініціали бухгалтера Адміністратора)

_____________________
(підпис)

Інформація, наведена у формі НПФ-2, зазначається у графі 3 "Дані на початок звітного періоду" станом на кінець попереднього звітного фінансового року, у графі 4 "Наростаючим підсумком на кінець звітного періоду" - станом на останній день звітного періоду.

Пояснення до частини першої

Визнання, первісна оцінка, подальша оцінка відповідних активів недержавного пенсійного фонду та припинення їх визнання визначаються відповідними міжнародними стандартами фінансової звітності.

Активи недержавного пенсійного фонду відображаються за справедливою вартістю на останній день звітного періоду. У разі якщо неможливо оцінити справедливу вартість активу, розкриваються причини, через які не використовується справедлива вартість, у кожному випадку.

Справедлива вартість цінних паперів, внесених до біржового списку, оцінюється за біржовим курсом організатора торгівлі на дату розрахунку чистої вартості активів. Облікова політика пенсійного фонду має визначати підходи в оцінці цінних паперів, які обертаються більш як на одній фондовій біржі.

Щодо цінних паперів, для яких активний ринок відсутній, справедлива вартість розраховується з використанням інших методів оцінки фінансових інструментів, дозволених МСФЗ 13 "Оцінки за справедливою вартістю".

У рядку 010 наводяться дані про суму коштів, розміщених на вкладних (депозитних) банківських рахунках, без урахування відсотків, нарахованих, але не сплачених, які відображаються у рядку 110 "Дебіторська заборгованість".

У рядку 140 зазначаються дані про залишки коштів на поточному рахунку недержавного пенсійного фонду, не включаючи відсотків, що підлягають нарахуванню за звітний період, у тому числі кошти, що знаходяться на кліринговому рахунку. В окремому пояснювальному листі, який подається разом зі звітністю про діяльність недержавного пенсійного фонду, зазначаються дата передання таких коштів і дата закінчення кінцевого терміну, протягом якого ці кошти має бути інвестовано.

У разі якщо пенсійні внески, що надійшли на рахунок недержавного пенсійного фонду, не було інвестовано протягом звітного періоду, в окремому пояснювальному листі, який подається разом зі звітністю про діяльність недержавного пенсійного фонду, зазначаються дата надходження таких коштів і дата закінчення кінцевого терміну, протягом якого ці кошти має бути інвестовано.

Пояснення до частини другої

У рядку 161 зазначається сума внесків, сплачених до недержавного пенсійного фонду, що надійшла на поточний рахунок недержавного пенсійного фонду, але не була розподілена за індивідуальними пенсійними рахунками учасників недержавного пенсійного фонду.

У рядку 162 зазначається сума коштів, що надійшла на поточний рахунок недержавного пенсійного фонду помилково та підлягає поверненню.

У рядку 171 зазначаються суми простроченої та поточної заборгованості Адміністратора з перерахування пенсійних коштів до іншої фінансової установи.

У рядку 172 зазначаються суми простроченої та поточної заборгованості Адміністратора за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами (за договорами виплати пенсії на визначений строк або нарахованими одноразовими пенсійними виплатами учасникам (спадкоємцям учасників)).

У рядках 1810 - 1816 зазначаються суми простроченої та поточної заборгованості з витрат недержавного пенсійного фонду, пов'язаних зі здійсненням недержавного пенсійного забезпечення, оплата яких проводиться за рахунок пенсійних активів. У рядку 1816 зазначається заборгованість з оплати інших послуг, не заборонених законодавством з питань недержавного пенсійного забезпечення, яка не увійшла до рядків 1810 - 1815.

У рядку 190 наводяться дані про заборгованість щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені недержавним пенсійним фондом активи. У цьому рядку зазначається актив, за яким було сформовано заборгованість.

 

Звіт про зміну чистої вартості пенсійних активів недержавного пенсійного фонду

станом на ____________ 20__ року

____________________________________________________________
(повне найменування недержавного пенсійного фонду, код за ЄДРПОУ)

(грн)

Показники

Код рядка

Дані на початок звітного періоду

Усього за останній квартал звітного періоду

Наростаючим підсумком на кінець звітного періоду

1

2

3

4

5

Чиста вартість пенсійних активів на початок звітного періоду

1

Х

Х

 

Частина перша

1. Надходження пенсійних внесків

 

 

 

 

Пенсійні внески від фізичних осіб (р. 011 + р. 012), з них:

010

 

 

 

від учасників, які є вкладниками

011

 

 

 

від третіх осіб (подружжя, діти, батьки)

012

 

 

 

Пенсійні внески від фізичних осіб - підприємців

020

 

 

 

Пенсійні внески від юридичних осіб
(р. 031 + р. 032 + р. 033), з них:

030

 

 

 

від засновника недержавного пенсійного фонду

031

 

 

 

від роботодавця-платника, що не є засновником

032

 

 

 

від професійного об'єднання

033

 

 

 

Переведено кошти фізичної особи до недержавного пенсійного фонду
(р. 041 + р. 042), з них:

040

 

 

 

від банку

041

 

 

 

від іншого недержавного пенсійного фонду

042

 

 

 

Усього (р. 010 + р. 020 + р. 030 + р. 040)

050

 

 

 

2. Виконання зобов'язань перед учасниками недержавного пенсійного фонду

 

 

 

 

Здійснено пенсійних виплат (р. 061 + р. 062)

060

 

 

 

пенсійні виплати на визначений строк
(р. 0611 + р. 0612 + р. 0613), з них:

061

 

 

 

строком виплат від 10 до 15 років

0611

 

 

 

строком виплат від 15 до 20 років

0612

 

 

 

строком виплат понад 20 років

0613

 

 

 

одноразові пенсійні виплати
(р. 0621 + р. 0622 + р. 0623 + р. 0624), з них:

062

 

 

 

у разі медично підтвердженого критичного стану здоров'я, настання інвалідності

0621

 

 

 

у зв'язку з недосягненням мінімального розміру накопичень

0622

 

 

 

у зв'язку з виїздом на постійне проживання за межі України

0623

 

 

 

у разі смерті учасника - його спадкоємцям

0624

 

 

 

Перераховано пенсійних коштів до іншого недержавного пенсійного фонду (р. 071 + р. 072), з них:

070

 

 

 

на підставі укладеного пенсійного контракту

071

 

 

 

на підставі укладеного договору про виплату пенсії на визначений строк

072

 

 

 

Перераховано пенсійних коштів до страховика для оплати договорів страхування довічної пенсії

080

 

 

 

Перераховано пенсійних коштів до страховика для оплати договорів страхування ризику настання інвалідності або смерті учасника

090

 

 

 

Перераховано пенсійних коштів до банку на підставі відкритого депозитного пенсійного рахунку

100

 

 

 

Заборгованість недержавного пенсійного фонду з виконання зобов'язань перед учасниками та перерахування коштів (р. 111 + р. 112), у тому числі:

110

 

Х

 

заборгованість з перерахування пенсійних коштів до іншої установи (іншого пенсійного фонду, страховика, банку)

111

 

Х

 

заборгованість за нарахованими, але не здійсненими поточними пенсійними виплатами (за договорами виплати пенсії на визначений строк або нарахованими одноразовими пенсійними виплатами учасникам (спадкоємцям учасників))

112

 

Х

 

Загальний обсяг виконаних та нарахованих зобов'язань перед учасниками (р. 060 + р. 070 + р. 080 + р. 090 + р. 100)

120

 

 

 

Витрати на оплату послуг Адміністратору, наданих учаснику за рахунок пенсійних коштів та не пов'язаних зі здійсненням пенсійних виплат та переведенням пенсійних коштів

130

 

 

 

Частина друга

Дохід (втрати) від управління активами недержавного пенсійного фонду:

 

 

 

 

1. Прибуток (збиток) від здійснення операцій з активами недержавного пенсійного фонду:

 

 

 

 

Цінні папери, дохід за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України (р. 141 + р. 142):

140

 

 

 

дохід від продажу

141

 

 

 

переоцінка

142

 

 

 

Цінні папери, дохід за якими гарантовано Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими радами відповідно до законодавства (р. 151 + р. 152):

150

 

 

 

дохід від продажу

151

 

 

 

переоцінка

152

 

 

 

Облігації місцевих позик (р. 161 + р. 162):

160

 

 

 

дохід від продажу

161

 

 

 

переоцінка

162

 

 

 

Облігації підприємств, емітентами яких є резиденти України (р. 171 + р. 172):

170

 

 

 

дохід від продажу

171

 

 

 

переоцінка

172

 

 

 

Акції українських емітентів (р. 181+ р. 182):

180

 

 

 

дохід від продажу

181

 

 

 

переоцінка

182

 

 

 

Цінні папери, дохід за якими гарантовано урядами іноземних держав (р. 191 + р. 192):

190

 

 

 

дохід від продажу

191

 

 

 

переоцінка

192

 

 

 

Акції іноземних емітентів (р. 201 + р. 202):

200

 

 

 

дохід від продажу

201

 

 

 

переоцінка

202

 

 

 

Облігації іноземних емітентів (р. 211 + р. 212):

210

 

 

 

дохід від продажу

211

 

 

 

переоцінка

212

 

 

 

Іпотечні цінні папери (р. 221 + р. 222):

220

 

 

 

дохід від продажу

221

 

 

 

переоцінка

222

 

 

 

Об'єкти нерухомості (р. 231 + р. 232):

230

 

 

 

дохід від продажу

231

 

 

 

переоцінка

232

 

 

 

Банківські метали (р. 241 + р. 242):

240

 

 

 

дохід від продажу

241

 

 

 

курсова різниця

242

 

 

 

Списання кредиторської заборгованості

250

 

 

 

Вибуття активів, які перестають відповідати такому стану, за якого вони визнаються активами (із зазначенням активу)

260

 

 

 

Інші активи, не заборонені законодавством України (з розбивкою за видами активів)

270

 

 

 

Усього
(р. 140 + р. 150 + р. 160 + р. 170 + р. 180 + р. 190 + р. 200 + р. 210 + р. 220 + р. 230 + р. 240 + р. 250 + р. 260 + р. 270)

280

 

 

 

2. Пасивний дохід, отриманий на активи недержавного пенсійного фонду:

 

 

 

 

дохід (втрати) від коштів, розміщених на вкладних (депозитних) банківських рахунках, з них:

290

 

 

 

дохід від коштів, розміщених в ощадних (депозитних) сертифікатах банків

291

 

 

 

дохід від боргових цінних паперів
(р. 301 + р. 302 + р. 303 + р. 304 + р. 305 + р. 306 + р. 307):

300

 

 

 

цінних паперів, дохід за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України

301

 

 

 

цінних паперів, дохід за якими гарантовано Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими радами відповідно до законодавства

302

 

 

 

облігацій місцевих позик

303

 

 

 

облігацій підприємств, емітентами яких є резиденти України

304

 

 

 

цінних паперів, дохід за якими гарантовано урядами іноземних держав

305

 

 

 

облігацій іноземних емітентів

306

 

 

 

іпотечних цінних паперів

307

 

 

 

Дивіденди від (р. 311 + р. 312):

310

 

 

 

акцій українських емітентів

311

 

 

 

акцій іноземних емітентів

312

 

 

 

Плата за користування об'єктами нерухомості

320

 

 

 

Відсотки, нараховані на кошти, розміщені у банківських металах

330

 

 

 

Відсотки, нараховані на кошти, що знаходяться на поточному рахунку

340

 

 

 

Дохід від користування іншими активами, не забороненими законодавством України (з розбивкою за видами активів)

350

 

 

 

Усього (р. 290 + р. 300 + р. 310 + р. 320 + р. 330 + р. 340 + р. 350)

360

 

 

 

3. Інші доходи (втрати) недержавного пенсійного фонду

370

 

 

 

4. Витрати, що відшкодовуються за рахунок пенсійних активів

 

 

 

 

Витрати на оплату послуг з адміністрування недержавного пенсійного фонду (р. 381 + р. 382 + р. 383), з них:

380

 

 

 

послуги з адміністрування недержавного пенсійного фонду

381

 

 

 

рекламні послуги

382

 

 

 

витрати на оприлюднення інформації про діяльність недержавного пенсійного фонду

383

 

 

 

Винагорода за надання послуг з управління активами недержавного пенсійного фонду

390

 

 

 

Оплата послуг зберігача

400

 

 

 

Оплата послуг з проведення аудиторських перевірок недержавного пенсійного фонду

410

 

 

 

Оплата послуг, пов'язаних зі здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами (р. 421 + р. 422 + р. 423), з них:

420

 

 

 

послуг торговців цінними паперами (посередника)

421

 

 

 

витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на цінні папери

422

 

 

 

витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість

423

 

 

 

Оплата інших послуг, надання яких передбачено чинним законодавством з недержавного пенсійного забезпечення (з розбивкою за видами)

430

 

 

 

Загальна сума витрат, що відшкодовані за рахунок пенсійних активів
(р. 380 + р. 390 + р. 400 + р. 410 + р. 420 + р. 430)

440

 

 

 

Прибуток (збиток) від інвестування активів недержавного пенсійного фонду
(р. 280 + р. 360 + р. 370) - р. 440

450

 

 

 

Чиста вартість пенсійних активів на кінець звітного періоду (р. 050 - р. 120 - р. 130 + р. 450)

2

Х

Х

 

Зміна чистої вартості пенсійних активів
(р. 2 - р. 1)

3

Х

Х

 

___________________________________
(прізвище, ініціали керівника Адміністратора)

___________________
(підпис)

___________________________________
(прізвище, ініціали бухгалтера Адміністратора)

____________________
(підпис)

У графі 3 (за винятком рядків 110 - 112) "Дані на початок звітного періоду" дані для I кварталу діяльності першого року діяльності дорівнюють нулю. Для наступних років діяльності дані на початок I кварталу відповідають даним на кінець попереднього звітного фінансового року і дорівнюють сумі даних на початок попереднього звітного року (графа 3) та даних за попередній звітний рік (графа 5 звітності за попередній звітний рік).

У графі 4 "Усього за останній квартал звітного періоду" зазначаються дані за останній квартал звітного періоду станом на останній день цього звітного кварталу.

У графі 5 "Наростаючим підсумком на кінець звітного періоду" зазначаються дані тільки за звітний період (I квартал, I півріччя, 9 місяців, рік) станом на останній день звітного періоду без додавання даних на початок звітного періоду, зазначених у графі 3. У рядку 1 графи 5 "Чиста вартість пенсійних активів на початок звітного періоду" зазначається інформація про чисту вартість пенсійних активів недержавного пенсійного фонду наростаючим підсумком станом на початок звітного періоду (на початок календарного року).

Пояснення до частини першої

У розділі 1 "Надходження пенсійних внесків" зазначаються дані про фактично отримані недержавним пенсійним фондом у звітному періоді та зараховані на індивідуальні пенсійні рахунки учасників суми пенсійних внесків, а також суми переведених коштів фізичної особи (від банку, іншого недержавного пенсійного фонду).

У рядках 060 - 0624 зазначаються дані про нараховані та здійснені пенсійні виплати учасникам недержавного пенсійного фонду, включаючи нараховані суми податку на доходи фізичних осіб та витрати на здійснення виплати, якщо вони покриваються за рахунок пенсійних коштів таких учасників.

У рядках 070 - 100 зазначаються дані про кошти учасників, які нараховані та переведені до інших фінансових установ, включаючи витрати на переведення таких коштів, якщо вони покриваються за рахунок пенсійних коштів таких учасників.

У рядках 110 - 112 зазначається сума заборгованості недержавного пенсійного фонду з виконання зобов'язань перед учасниками та перерахування коштів (розкриття інформації про суми невиконаних зобов'язань, які обліковані у рядках 060 - 100). У графі 3 зазначаються дані станом на початок звітного періоду, у графі 5 - сума заборгованості, що обліковується станом на кінець звітного періоду.

У рядку 120 зазначається інформація про загальний обсяг виконаних та нарахованих зобов'язань перед учасниками щодо пенсійних виплат (рядок 060), переведених пенсійних коштів до іншого недержавного пенсійного фонду (рядок 070), до страховика для оплати договорів страхування довічної пенсії (рядок 080), до страховика для оплати договорів страхування ризику настання інвалідності або смерті учасника (рядок 090), до банку на підставі відкритого депозитного пенсійного рахунку (рядок 100).

Пояснення до частини другої

Щодо заповнення рядків 141, 151, 161, 171, 181, 191, 201, 211, 221, 231, 241:

у разі відчуження активів недержавного пенсійного фонду прибуток (збиток) складається з різниці між доходом, отриманим від продажу (відчуження іншим способом) відповідного активу недержавного пенсійного фонду, та вартістю, за якою такий актив обліковується на дату проведення останньої оцінки такого активу.

Щодо заповнення рядків 142, 152, 162, 172, 182, 192, 202, 212, 222, 232:

переоцінка активів недержавного пенсійного фонду здійснюється станом на останній день звітного періоду за методикою, визначеною Положенням про порядок визначення чистої вартості активів пенсійного фонду, затвердженим рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 11 серпня 2004 року N 339, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25 січня 2005 року за N 96/10376 (у редакції рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 28 лютого 2012 року N 333), з урахуванням міжнародних стандартів фінансової звітності.

Дохід (збиток) від зміни вартості фінансових інвестицій відображається у тому кварталі звітного періоду, в якому було здійснено визнання такого доходу.

У рядку 242 курсова різниця банківських металів визначається відповідно до Міжнародного стандарту бухгалтерського обліку 21 "Вплив змін валютних курсів".

Рядок 260 - у разі вибуття активу в звітному періоді до пакета звітності Адміністратор додає пояснювальний лист із роз'ясненням причин і обставин, що спричинили вибуття активу.

У рядку 270 зазначається прибуток (збиток) від здійснення операцій з іншими активами, не забороненими законодавством України (з обов'язковою розбивкою за видами активів).

Дохід від інвестування, отриманий у вигляді дивідендів, купонів та інших відсотків, визнається та відображається у тому кварталі звітного періоду, до якого він відноситься, виходячи з бази нарахування, ставки і строку утримання відповідних фінансових активів.

Рядок 320 "Плата за користування об'єктами нерухомості" визначається відповідно до Міжнародного стандарту бухгалтерського обліку 17 "Оренда".

У рядку 350 зазначається дохід від користування іншими активами, не забороненими законодавством України (з обов'язковою розбивкою за видами активів).

Рядок 370 "Інші доходи (втрати) недержавного пенсійного фонду" складається з доходу, отриманого недержавним пенсійним фондом в результаті сплати на його користь штрафних санкцій, а також інших доходів (втрат) недержавного пенсійного фонду, дозволених законодавством.

Інші доходи (втрати) недержавного пенсійного фонду визнаються та обліковуються відповідно до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку.

У рядках 380 - 430 зазначаються нараховані суми витрат недержавного пенсійного фонду, пов'язаних із здійсненням недержавного пенсійного забезпечення. У рядку 430 зазначається оплата інших послуг, надання яких передбачено чинним законодавством з недержавного пенсійного забезпечення (з розбивкою за видами), яка не увійшла до рядків 380 - 420.

 

Звітні дані персоніфікованого обліку учасників недержавного пенсійного фонду

станом на ____________ 20__ року

_______________________________________________________________________
(повне найменування недержавного пенсійного фонду, код за ЄДРПОУ)

(осіб)

Показники

Код рядка

Дані на початок звітного періоду

Усього за останній квартал звітного періоду

Наростаючим підсумком на кінець звітного періоду

1

2

3

4

5

Загальна кількість учасників фонду, з них:

010

 

 

 

учасників за укладеними на їх користь пенсійними контрактами

011

 

 

 

учасників, які мають пенсійні рахунки, відкриті на підставі договору про виплату пенсії на визначений строк

012

 

 

 

учасників, переведених до недержавного пенсійного фонду на підставі документа, визначеного законодавством

013

 

 

 

Кількість укладених пенсійних контрактів:

020

 

 

 

із вкладниками - фізичними особами, з них:

021

 

 

 

з учасниками, які є вкладниками

0211

 

 

 

з третіми особами (подружжя, діти, батьки), які укладають пенсійний контракт на користь учасника

0212

 

 

 

із вкладниками - фізичними особами - підприємцями

022

 

 

 

із вкладниками - юридичними особами, з них:

023

 

 

 

із засновником недержавного пенсійного фонду

0231

 

 

 

з роботодавцем-платником, що не є засновником недержавного пенсійного фонду

0232

 

 

 

з професійним об'єднанням

0233

 

 

 

Кількість вкладників - юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, що сплачують пенсійні внески за учасників чисельністю:

030

 

 

 

до 500 осіб

031

 

 

 

від 500 до 1000 осіб

032

 

 

 

понад 1000 осіб

033

 

 

 

Кількість вкладників - фізичних осіб

040

 

 

 

Кількість учасників, за яких відповідно до укладених на їх користь пенсійних контрактів фактично сплачено внески:

050

х

 

х

вкладниками - фізичними особами

051

х

 

х

вкладниками - фізичними особами - підприємцями

052

х

 

х

вкладниками - юридичними особами, у тому числі:

053

х

 

х

засновником недержавного пенсійного фонду

0531

х

 

х

роботодавцем-платником, що не є засновником недержавного пенсійного фонду

0532

х

 

х

професійним об'єднанням

0533

х

 

х

Кількість учасників, за яких згідно з укладеними на їх користь пенсійними контрактами тимчасово припинено сплату пенсійних внесків:

060

 

х

 

вкладниками - фізичними особами

061

 

х

 

вкладниками - фізичними особами - підприємцями

062

 

х

 

вкладниками - юридичними особами:

063

 

х

 

у тому числі: засновником недержавного пенсійного фонду

0631

 

х

 

роботодавцем-платником

0632

 

х

 

професійним об'єднанням

0633

 

х

 

Кількість договорів страхування ризику настання інвалідності або смерті учасника фонду, укладених на користь учасників фонду

070

 

 

 

Кількість учасників, на користь яких укладено договори страхування ризику настання інвалідності або смерті

080

 

 

 

Кількість учасників, за якими існує заборгованість з пенсійних внесків

090

 

х

 

Кількість достроково розірваних пенсійних контрактів

100

 

 

 

Кількість учасників, які вибули внаслідок:

110

 

 

 

передання коштів страховику відповідно до укладеного договору страхування довічної пенсії

111

 

 

 

передання коштів банку відповідно до укладеного учасником недержавного пенсійного фонду договору про відкриття пенсійного депозитного рахунку

112

 

 

 

повного виконання зобов'язань недержавним пенсійним фондом щодо здійснення пенсійних виплат учаснику

113

 

 

 

передання коштів іншому недержавному пенсійному фонду

114

 

 

 

смерті учасника недержавного пенсійного фонду

115

 

 

 

з інших причин

116

 

 

 

Кількість контрактів, за якими вкладник остаточно виконав свої зобов'язання

120

 

 

 

Кількість учасників, за якими вкладник остаточно виконав свої зобов'язання щодо сплати пенсійних внесків

130

 

 

 

Кількість пенсійних контрактів, укладених із залученням агентів

140

 

 

 

Кількість учасників, які отримують пенсію на визначений строк, з них:

150

 

 

 

строком виплат від 10 до 15 років

151

 

 

 

строком виплат від 15 до 20 років

152

 

 

 

строком виплат від 20 до 25 років

153

 

 

 

строком виплат від 25 до 30 років

154

 

 

 

строком виплат понад 30 років

155

 

 

 

Кількість учасників, за рахунок коштів яких було здійснено пенсійні виплати одноразово:

160

 

 

 

у разі медично підтвердженого критичного стану здоров'я, настання інвалідності

161

 

 

 

у зв'язку з недосягненням мінімального розміру накопичень

162

 

 

 

у разі виїзду на постійне проживання за межі України

163

 

 

 

у разі смерті учасника

164

 

 

 

Кількість учасників-нерезидентів

170

 

 

 

Кількість вкладників-нерезидентів, з них:

180

 

 

 

юридичних осіб

181

 

 

 

фізичних осіб

182

 

 

 

___________________________________
(прізвище, ініціали керівника Адміністратора)

_____________________
(підпис)

У формі НПФ-4 зазначається інформація про кількісні показники діяльності недержавного пенсійного фонду.

У графі 3 "Дані на початок звітного періоду" дані для першого року діяльності дорівнюють нулю. Для наступних років діяльності дані на початок I кварталу звітного періоду відповідають даним на кінець попереднього звітного фінансового року і дорівнюють сумі даних на початок попереднього звітного року (графа 3) та даних за попередній звітний рік (графа 5 звітності за попередній звітний рік).

У графі 4 "Усього за останній квартал звітного періоду" зазначаються дані за останній квартал звітного періоду станом на останній день цього кварталу.

У графі 5 "Наростаючим підсумком на кінець звітного періоду" зазначаються дані тільки за звітний період (I квартал, I півріччя, 9 місяців, рік) станом на останній день звітного періоду без додавання даних на початок звітного періоду, зазначених у графі 3, з урахуванням проведених коригувань (за винятком рядка 060).

Значення рядка 010 для граф 3 - 5 розраховується як сума рядків 011, 012, 013 та відображає кількість учасників недержавного пенсійного фонду, які мають у системі персоніфікованого обліку відкриті (діючі) індивідуальні пенсійні рахунки.

У рядку 011 зазначаються дані про кількість учасників недержавного пенсійного фонду, які мають у системі персоніфікованого обліку відкриті (діючі) індивідуальні пенсійні рахунки, відкриті на підставі укладеного на їх користь пенсійного контракту (внесення змін до пенсійного контракту з метою включення такого учасника до пенсійного контракту, укладеного на користь декількох учасників). У разі якщо на користь учасника існує більше ніж один пенсійний контракт, дані про такого учасника заносяться до цього рядка тільки один раз, якщо хоча б один із укладених на його користь контрактів є діючим.

У рядку 012 зазначаються дані про кількість учасників недержавного пенсійного фонду, які мають у системі персоніфікованого обліку відкриті (діючі) індивідуальні пенсійні рахунки, відкриті на підставі договору про виплату пенсії на визначений строк.

У рядку 013 зазначаються дані про кількість учасників недержавного пенсійного фонду, які мають у системі персоніфікованого обліку відкриті (діючі) індивідуальні пенсійні рахунки, відкриті на підставі договору про переведення коштів учасника недержавного пенсійного фонду, що укладається між недержавними пенсійними фондами в особі їх Адміністраторів, у випадках, визначених законодавством, чи іншого внутрішнього розпорядчого документа Адміністратора. У разі якщо на користь учасника існує більше ніж один із зазначених документів, дані про такого учасника заносяться до цього рядка тільки один раз, якщо хоча б один із зазначених документів є діючим.

Для рядків 010, 011, 012, 013 коригування на кількість учасників, які вибули у звітному періоді, здійснюється у графі 5.

Значення рядка 020 для граф 3 - 5 розраховується як сума рядків 021, 022, 023 та відображає кількість укладених пенсійних контрактів, не включаючи внесення змін до пенсійного контракту з метою включення або виключення учасника до пенсійного контракту, укладеного на користь декількох учасників. При цьому значення рядка 021 для граф 3 - 5 розраховується як сума рядків 0211, 0212, а значення рядка 023 для граф 3 - 5 розраховується як сума рядків 0231, 0232, 0233.

Для рядків 020, 021, 0211, 0212, 022, 023, 0231, 0232, 0233 коригування на кількість пенсійних контрактів, які було розірвано у звітному періоді, здійснюється у графі 5.

У рядках 030, 031, 032, 033 граф 3 - 5 зазначаються дані про кількість вкладників - юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, які уклали пенсійні контракти. У разі якщо вкладниками - юридичними особами та фізичними особами - підприємцями укладено більше ніж один пенсійний контракт, дані про таких вкладників - юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців заносяться до відповідного рядка тільки один раз, якщо хоча б один із укладених ними контрактів є діючим. Для рядків 030, 031, 032, 033 коригування на кількість вкладників - юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, які вибули у звітному періоді, здійснюється у графі 5.

Для зазначення даних у рядках 030, 031, 032, 033 для відкритого, корпоративного та професійного недержавного пенсійного фонду до вкладників - юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців слід відносити:

роботодавців-платників, які сплачують пенсійні внески на користь своїх працівників за укладеними пенсійними контрактами;

фізичних осіб - підприємців, які сплачують пенсійні внески до відкритого або професійного недержавного пенсійного фонду на користь своїх працівників за пенсійними контрактами, укладеними за відповідною пенсійною схемою.

У рядку 031 зазначаються дані про кількість вкладників - юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, які уклали пенсійні контракти на користь до 500 учасників включно. У рядку 032 зазначаються дані про кількість вкладників - юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, які уклали пенсійні контракти на користь від 500 до 1000 учасників включно. У рядку 033 зазначаються дані про кількість вкладників - юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, які уклали пенсійні контракти у звітному періоді на користь понад 1000 учасників.

У рядку 040 граф 3 - 5 зазначаються дані про кількість вкладників - фізичних осіб, які уклали пенсійні контракти. У разі якщо вкладником - фізичною особою укладено більше ніж один пенсійний контракт, дані про такого вкладника - фізичну особу заносяться до відповідного рядка тільки один раз, якщо хоча б один із укладених ним контрактів є діючим. Коригування на кількість вкладників - фізичних осіб, які вибули у звітному періоді, здійснюється у графі 5.

У рядках 051, 052, 053, 0531, 0532, 0533 зазначаються дані про кількість учасників, на користь яких фактично сплачувались пенсійні внески протягом звітного періоду, станом на останній день звітного періоду в розрізі вкладників з урахуванням такого:

якщо на користь учасника фактично сплачено пенсійні внески різними вкладниками відповідно до укладених пенсійних контрактів, дані про такого учасника заносяться до кожного рядка відповідно до вкладників;

якщо на користь учасника пенсійні внески було фактично сплачено за кількома пенсійними контрактами, укладеними на користь учасника одним вкладником або кількома вкладниками одного виду, інформація про такого учасника заноситься до рядка відповідного виду вкладника тільки один раз.

Значення рядка 050 графи 4 може не дорівнювати сумі значень рядків 051, 052, 053. Значення рядка 053 графи 4 може не дорівнювати сумі значень рядків 0531, 0532, 0533.

У рядку 060 графи 5 зазначаються дані про кількість учасників, на користь яких відповідно до укладених на їх користь пенсійних контрактів від вкладника надійшов протягом звітного періоду будь-який документ щодо припинення сплати внесків або внесення вкладником відповідних змін до пенсійного контракту, станом на останній день звітного періоду з урахуванням даних станом на початок звітного періоду та проведених коригувань протягом цього періоду. У графі 3 зазначаються дані станом на початок звітного періоду з урахуванням такого:

якщо на користь учасника припинено сплату пенсійних внесків за кількома укладеними на його користь пенсійними контрактами, дані про такого учасника заносяться до цього рядка, якщо хоча б за одним із цих контрактів було припинено сплату пенсійних внесків на підставі поданого Адміністратору документа (або внесення змін до пенсійного контракту);

якщо на користь учасника припинено сплату пенсійних внесків на підставі поданих Адміністратору документів (або внесення змін до пенсійного контракту) за кількома пенсійними контрактами, укладеними на користь такого учасника, інформація про такого учасника заноситься до цього рядка тільки один раз.

У рядках 061, 062, 063, 0631, 0632, 0633 графи 5 зазначаються дані про кількість учасників, на користь яких відповідно до укладених на їх користь пенсійних контрактів від вкладника надійшов протягом звітного періоду будь-який документ щодо припинення сплати внесків, станом на останній день звітного періоду з урахуванням даних станом на початок звітного періоду та проведених коригувань протягом цього періоду. У графі зазначаються дані станом на початок звітного періоду з урахуванням такого:

якщо на користь учасника припинено сплату пенсійних внесків за кількома пенсійними контрактами, укладеними на його користь різними видами вкладників, дані про такого учасника заносяться до кожного рядка відповідно до виду вкладника;

якщо на користь учасника припинено сплату пенсійних внесків на підставі поданих Адміністратору документів (або внесення змін до пенсійного контракту) за кількома пенсійними контрактами, укладеними на користь учасника одним вкладником або кількома вкладниками одного виду, інформація про такого учасника заноситься до рядка відповідного вкладника тільки один раз.

Значення рядка 060 графи 5 може не дорівнювати сумі значень рядків 061, 062, 063. Значення рядка 063 графи 5 може не дорівнювати сумі значень рядків 0631, 0632, 0633.

У рядку 070 зазначаються дані про кількість укладених на користь учасників договорів страхування ризику настання інвалідності або смерті учасника недержавного пенсійного фонду, не включаючи внесення змін до такого договору з метою включення учасника до пенсійного контракту, укладеного на користь кількох учасників. У графі 3 зазначаються дані на початок періоду, у графі 4 - дані про кількість укладених договорів страхування ризику настання інвалідності або смерті в останньому кварталі звітного періоду, у графі 5 - дані про кількість укладених (діючих) договорів страхування ризику настання інвалідності або смерті за звітний період станом на останній день звітного періоду. Коригування на кількість розірваних договорів у звітному періоді здійснюється у графі 5.

У рядку 080 зазначаються дані про кількість учасників, на користь яких укладено договори страхування ризику настання інвалідності або смерті, включаючи внесення змін до зазначеного договору, укладеного на користь кількох учасників, з метою включення або виключення учасника. У графі 3 зазначаються дані на початок періоду, у графі 4 - дані про кількість учасників, на користь яких в останньому кварталі звітного періоду укладено договори страхування ризику настання інвалідності або смерті, включаючи внесення змін до зазначеного договору, укладеного на користь кількох учасників, з метою включення учасника, у графі 5 - дані про кількість учасників, на користь яких укладено (діють) договори страхування ризику настання інвалідності або смерті, включаючи внесення змін до зазначеного договору, укладеного на користь кількох учасників, з метою включення або виключення учасника, за звітний період станом на останній день звітного періоду. Коригування на кількість учасників, на користь яких розірвано зазначені договори у звітному періоді, здійснюється у графі 5.

У рядку 090 зазначаються дані про кількість учасників за діючими пенсійними контрактами, за якими існує прострочена заборгованість за пенсійними внесками. У графі 5 зазначаються дані про кількість учасників за пенсійними контрактами, за якими існує прострочена заборгованість станом на останній день звітного періоду, у графі 3 - дані на початок періоду. Якщо періодичність сплати пенсійних внесків більша, ніж звітний період, прострочена заборгованість за такими учасниками відображається, починаючи з того звітного періоду, у якому виникла така заборгованість.

Значення рядка 100 для граф 3 - 5 відображає дані про кількість достроково розірваних пенсійних контрактів, не включаючи внесення змін до пенсійного контракту, укладеного на користь кількох учасників, з метою виключення одного або кількох окремих учасників. У графі 4 зазначається інформація про кількість розірваних пенсійних контрактів за останній квартал звітного періоду, у графі 5 - інформація про кількість розірваних пенсійних контрактів у звітному періоді станом на останній день звітного періоду.

Значення рядка 110 для граф 3 - 5 розраховується як сума рядків 111 - 115, 116 і відображає дані про кількість учасників недержавного пенсійного фонду, яким було закрито індивідуальний пенсійний рахунок через їх вибуття.

У рядку 111 зазначаються дані про учасників недержавного пенсійного фонду, яким було закрито індивідуальний пенсійний рахунок у зв'язку з переданням всіх пенсійних коштів до страховика відповідно до укладеного договору страхування довічної пенсії та розірванням всіх відносин з недержавним пенсійним фондом.

У рядку 113 зазначаються дані про учасників недержавного пенсійного фонду, яким був закритий індивідуальний пенсійний рахунок у зв'язку з повним виконанням зобов'язань недержавного пенсійного фонду щодо здійснення пенсійних виплат учаснику та закінченням всіх відносин з недержавним пенсійним фондом.

У рядку 114 зазначаються дані про учасників недержавного пенсійного фонду, яким було закрито індивідуальний пенсійний рахунок у зв'язку з переданням усіх пенсійних коштів до іншого недержавного пенсійного фонду відповідно до укладеного нового пенсійного контракту або договору про виплату пенсії на визначений строк та розірванням всіх відносин з недержавним пенсійним фондом.

У рядку 115 зазначаються дані про учасників недержавного пенсійного фонду, яким було закрито індивідуальний пенсійний рахунок у зв'язку з виплатою спадкоємцям у повному обсязі пенсійних коштів учасника.

У рядку 116 зазначаються дані про учасників недержавного пенсійного фонду, яким було закрито індивідуальний пенсійний рахунок у зв'язку з причинами, відмінними від зазначених у рядках 111 - 115, з обов'язковим описом таких причин.

У рядку 120 зазначаються дані про кількість діючих пенсійних контрактів, за якими вкладник остаточно виконав свої зобов'язання щодо сплати пенсійних внесків відповідно до умов укладених контрактів. У разі укладення пенсійного контракту на користь кількох учасників інформація про такий контракт включається до цього рядка, тільки якщо не залишилося жодного учасника, на користь якого вкладник продовжує сплачувати пенсійні внески.

У рядку 130 зазначаються дані про кількість учасників, які мають у системі персоніфікованого обліку відкриті (діючі) індивідуальні пенсійні рахунки, за якими вкладник остаточно виконав свої зобов'язання щодо сплати пенсійних внесків відповідно до умов укладених пенсійних контрактів.

У рядку 140 зазначаються дані про кількість пенсійних контрактів, укладених із залученням агентів.

Значення рядка 150 для граф 3 - 5 розраховується як сума рядків 151 - 155. Зазначаються дані про кількість учасників, які уклали договори про виплату пенсії на визначений строк, та учасників, які отримують пенсію на визначений строк.

Значення рядка 160 для граф 3 - 5 розраховується як сума рядків 161 - 164.

Інформація про учасника, за рахунок пенсійних коштів якого у разі його смерті було здійснено виплату спадкоємцям, заноситься до рядка 164 тільки один раз.

У рядку 170 зазначається кількість учасників недержавного пенсійного фонду, що є нерезидентами.

Значення рядка 180 для граф 3 - 5 розраховується як сума рядків 181 та 182.

 

Звітні дані про результати діяльності корпоративних і професійних недержавних пенсійних фондів

станом на ____________ 20__ року

_______________________________________________________________
(повне найменування недержавного пенсійного фонду, код за ЄДРПОУ)

Показники

Код рядка

Дані на початок звітного періоду

Усього за останній квартал звітного періоду

Наростаючим підсумком на кінець звітного періоду

1

2

3

4

5

1. Кількісні показники за кожним роботодавцем-платником окремо (осіб)

 

 

 

 

Кількість учасників, на користь яких вкладником сплачуються пенсійні внески

010

 

 

 

Кількість вкладників - фізичних осіб, що перебувають у трудових відносинах із засновником, роботодавцем-платником

020

 

 

 

Кількість учасників, за яких згідно з укладеними на їх користь пенсійними контрактами тимчасово припинено сплату пенсійних внесків

030

 

 

 

Кількість учасників, за якими існує заборгованість за пенсійними внесками

040

 

 

 

Кількість учасників, які вибули:

050

 

 

 

внаслідок передання коштів іншому пенсійному фонду

051

 

 

 

внаслідок передання коштів страховику відповідно до укладеного договору страхування довічної пенсії

052

 

 

 

внаслідок передання коштів банку відповідно до укладеного учасником недержавного пенсійного фонду договору про відкриття пенсійного депозитного рахунку

053

 

 

 

2. Грошові показники за кожним роботодавцем-платником окремо (грн)

 

 

 

 

Сума внесків, з них:

060

 

 

 

від вкладників - фізичних осіб, що перебувають у трудових відносинах з роботодавцем-платником

061

 

 

 

від вкладників - юридичних осіб:

062

 

 

 

у тому числі: засновника недержавного пенсійного фонду

0621

 

 

 

роботодавця-платника

0622

 

 

 

професійного об'єднання

0623

 

 

 

Сума заборгованості за внесками вкладників - фізичних осіб, що перебувають у трудових відносинах з роботодавцем-платником недержавного пенсійного фонду

070

 

 

 

Сума заборгованості за внесками вкладника - юридичної особи

080

 

 

 

__________________________________
(прізвище, ініціали керівника Адміністратора)

_________________
(підпис)

Форма НПФ-5 заповнюється тільки для корпоративних та професійних недержавних пенсійних фондів.

У формі НПФ-5 зазначається інформація про кількісні та грошові показники діяльності недержавного пенсійного фонду з розбивкою за кожним роботодавцем-платником корпоративного або професійного недержавного пенсійного фонду, яким укладено пенсійний контракт за відповідною пенсійною схемою.

Кожний рядок форми НПФ-5 заповнюється з розбивкою за кожним роботодавцем-платником окремо, а також зазначається загальне сумарне значення показника за всіма роботодавцями-платниками.

У разі укладення одним роботодавцем-платником кількох пенсійних контрактів на користь одного учасника дані про такого учасника заносяться один раз.

У графі 3 "Дані на початок звітного періоду" дані для I кварталу першого року діяльності дорівнюють нулю. Для наступних років діяльності дані на початок I кварталу звітного року відповідають даним на кінець попереднього звітного фінансового року і дорівнюють сумі даних на початок попереднього звітного року (графа 3) та даних за попередній звітний рік (графа 5 звітності за попередній звітний рік).

У графі 4 "Усього за останній квартал звітного періоду" зазначаються дані за останній квартал звітного періоду станом на останній день цього звітного кварталу.

У графі 5 "Наростаючим підсумком з початку звітного періоду" зазначаються дані тільки за звітний період (I квартал, I півріччя, 9 місяців, рік) станом на останній день звітного періоду без додавання даних на початок звітного періоду, зазначених у графі 3.

У рядку 010 графи 4 зазначаються дані про загальну кількість учасників, на користь яких було фактично сплачено пенсійні внески роботодавцями-платниками на підставі пенсійних контрактів, укладених станом на останній день останнього кварталу звітного періоду, з урахуванням такого:

якщо на користь учасника недержавного пенсійного фонду укладено кілька пенсійних контрактів, дані про такого учасника заносяться до цього рядка, якщо хоча б за одним із цих контрактів було сплачено пенсійні внески;

якщо пенсійні внески було сплачено за кількома пенсійними контрактами, укладеними на користь одного учасника недержавного пенсійного фонду, інформація про такого учасника заноситься до зазначених даних тільки один раз.

У рядках за кожним роботодавцем (011...01n) графи 4 зазначаються дані про кількість учасників, на користь яких відповідно до пенсійних контрактів, укладених за цією пенсійною схемою, фактично сплачено пенсійні внески, станом на останній день останнього кварталу звітного періоду у розрізі вкладників з урахуванням такого:

якщо на користь учасника фактично сплачено пенсійні внески різними вкладниками відповідно до укладених пенсійних контрактів, дані про такого учасника заносяться до кожного рядка відповідно до вкладників;

якщо на користь учасника пенсійні внески було фактично сплачено за кількома пенсійними контрактами, укладеними на користь учасника, одним роботодавцем-платником, інформація про такого учасника заноситься до рядка відповідного виду вкладника тільки один раз.

Значення рядка 010 графи 4 може не дорівнювати сумі значень рядків за кожним роботодавцем (011...01n) цієї самої графи. Значення рядка 010, а також за кожним роботодавцем (011...01n) для граф 3, 5 не заповнюються.

У рядку 020 графи 4 зазначаються дані про кількість вкладників - фізичних осіб, які уклали пенсійні контракти й перебувають у трудових відносинах із засновником або роботодавцем-платником корпоративного або професійного недержавного пенсійного фонду та фактично сплатили пенсійні внески відповідно до укладених пенсійних контрактів, станом на останній день останнього кварталу звітного періоду з урахуванням такого:

якщо вкладником - фізичною особою укладено декілька пенсійних контрактів, дані про такого вкладника заносяться до цього рядка, якщо хоча б за одним із цих контрактів було сплачено пенсійні внески;

якщо пенсійні внески було сплачено за кількома пенсійними контрактами, укладеними одним вкладником - фізичною особою, інформація про такого вкладника заноситься до зазначених даних тільки один раз.

У рядках за кожним роботодавцем (021...02n) графи 4 зазначаються дані про кількість вкладників - фізичних осіб, які перебувають у трудових відносинах із відповідним роботодавцем та фактично сплатили пенсійні внески відповідно до пенсійних контрактів, укладених станом на останній день останнього кварталу звітного періоду, з урахуванням такого:

якщо вкладник - фізична особа перебуває у трудових відносинах із різними роботодавцями та фактично сплатив пенсійні внески відповідно до укладених пенсійних контрактів, дані про такого вкладника заносяться до кожного рядка відповідно до роботодавця;

якщо пенсійні внески було фактично сплачено за кількома пенсійними контрактами, укладеними одним вкладником - фізичною особою, інформація про такого вкладника - фізичну особу заноситься до рядка відповідного виду вкладника тільки один раз.

Значення рядка 020 графи 4 може не дорівнювати сумі значень рядків за кожним роботодавцем (021...02n) цієї самої графи. Значення рядка 020, а також за кожним роботодавцем (021...02n) для граф 3, 5 не заповнюються.

У рядку 030 графи 5 зазначаються дані про кількість учасників, вкладники яких прийняли рішення щодо тимчасового припинення сплати пенсійних внесків за власні кошти на період до одного року, повідомивши про це Нацкомфінпослуг, станом на останній день звітного періоду з урахуванням такого:

якщо на користь учасника припинено сплату пенсійних внесків за кількома укладеними на його користь пенсійними контрактами, дані про такого учасника заносяться до цього рядка, якщо хоча б за одним із цих контрактів було припинено сплату пенсійних внесків на підставі прийнятого вкладником рішення;

якщо на користь учасника припинено сплату пенсійних внесків на підставі поданих Адміністратору документів (або внесення змін до пенсійних контрактів) за кількома пенсійними контрактами, укладеними на користь такого учасника, інформація про такого учасника заноситься до цього рядка тільки один раз.

У рядках за кожним роботодавцем (031...03n) графи 5 зазначаються дані про кількість учасників, щодо яких вкладником прийнято рішення стосовно тимчасового припинення сплати пенсійних внесків за власні кошти на період до одного року з повідомленням про це Нацкомфінпослуг, станом на останній день звітного періоду з урахуванням такого:

якщо на користь учасника припинено сплату пенсійних внесків за кількома пенсійними контрактами, укладеними на його користь різними засновниками або роботодавцями-платниками, дані про такого учасника заносяться до кожного рядка відповідно до засновника або роботодавця-платника;

якщо на користь учасника припинено сплату пенсійних внесків на підставі поданих Адміністратору документів (або внесення змін до пенсійних контрактів) за кількома пенсійними контрактами, укладеними на користь учасника одним засновником або роботодавцем-платником, інформація про такого учасника заноситься до рядка відповідного засновника або роботодавця-платника тільки один раз.

Значення рядка 030 граф 3, 5 може не дорівнювати сумі значень рядків за кожним роботодавцем (031...03n) цієї самої графи. Значення рядка 030, а також за кожним роботодавцем (031...03n) для графи 4 не заповнюються.

У рядку 040 графи 5 зазначаються дані про кількість учасників за діючими пенсійними контрактами, укладеними за цією пенсійною схемою, за якими існує прострочена заборгованість із пенсійних внесків. У графі 5 зазначаються дані про кількість учасників за пенсійними контрактами, за якими існує прострочена заборгованість, станом на останній день звітного періоду.

Якщо періодичність сплати пенсійних внесків більша, ніж звітний період, прострочена заборгованість за такими учасниками відображається, починаючи з того звітного періоду, у якому виникла така заборгованість, з урахуванням такого:

якщо на користь учасника припинено сплату пенсійних внесків за кількома укладеними на його користь пенсійними контрактами, дані про такого учасника заносяться до цього рядка, якщо хоча б за одним із цих контрактів було припинено сплату пенсійних внесків на підставі поданого Адміністратору документа (внесення змін до пенсійних контрактів);

якщо на користь учасника припинено сплату пенсійних внесків на підставі поданих Адміністратору документів (внесення змін до пенсійних контрактів) за кількома пенсійними контрактами, укладеними на користь такого учасника, інформація про такого учасника заноситься до цього рядка тільки один раз.

У рядках за кожним роботодавцем (041...04n) графи 5 зазначаються дані про кількість учасників за діючими пенсійними контрактами, укладеними за цією пенсійною схемою, за якими існує прострочена заборгованість за пенсійними внесками, станом на останній день звітного періоду з урахуванням такого:

якщо на користь учасника існує прострочена заборгованість за пенсійними внесками за кількома пенсійними контрактами, укладеними на його користь різними засновниками або роботодавцями-платниками, дані про такого учасника заносяться до кожного рядка відповідно до засновника або роботодавця-платника;

якщо на користь учасника існує прострочена заборгованість за пенсійними внесками за кількома пенсійними контрактами, укладеними на користь учасника одним засновником або роботодавцем-платником, інформація про такого учасника заноситься до рядка відповідного засновника або роботодавця-платника тільки один раз.

Значення рядка 040 граф 3, 5 може не дорівнювати сумі значень рядків за кожним роботодавцем (041...04n) цієї самої графи. Значення рядка 040, а також за кожним роботодавцем (041...04n) для графи 4 не заповнюються.

У рядку 050 граф 3 - 5 зазначаються дані про кількість учасників, які вибули внаслідок передання коштів іншому недержавному пенсійному фонду, страховику чи банку.

Якщо учасник вибуває з недержавного пенсійного фонду внаслідок передання коштів одночасно до кількох фінансових установ, інформація про такого учасника заноситься до відповідних рядків з відомостями про кожну фінансову установу, до якої було переведено кошти учасника.

Значення рядка 060 для граф 3 - 5 розраховується як сума рядків 061, 062 та відображає суму фактично сплачених і персоніфікованих внесків, сплачених відповідно до пенсійних контрактів, без урахування суми переведених до недержавного пенсійного фонду коштів учасника. Значення рядка 062 для граф 3 - 5 розраховується як сума рядків 0621, 0622, 0623.

У кожному з рядків 061, 062, 0621, 0622, 0623 зазначається підсумкове значення та здійснюється розбивка кожного рядка за роботодавцями-платниками відповідно до виду такого роботодавця. Дані про вкладників - фізичних осіб - підприємців зазначаються в рядку 0622 і включаються до підсумку рядків 060 та 062 відповідно.

У рядку 070 зазначається сума простроченої заборгованості за внесками вкладників - фізичних осіб, що перебувають у трудових відносинах із роботодавцями-платниками та уклали пенсійні контракти.

У рядках за кожним роботодавцем (071...07n) зазначається сума простроченої заборгованості за внесками вкладників - фізичних осіб, що перебувають у трудових відносинах із роботодавцями-платниками та уклали пенсійні контракти.

У рядку 080 зазначається сума простроченої заборгованості за внесками вкладників - юридичних осіб, які уклали пенсійні контракти, включаючи вкладників - фізичних осіб - підприємців.

У рядках за кожним роботодавцем (081...08n) зазначається сума простроченої заборгованості за внесками вкладників - юридичних осіб, які уклали пенсійні контракти, включаючи вкладників - фізичних осіб - підприємців.

 

Звітні дані про учасників недержавного пенсійного фонду за віковою категорією

________________________________________________________________________________
(повне найменування недержавного пенсійного фонду, код за ЄДРПОУ)

станом на ____________ 20__ року

Показники

Код рядка

Кількість учасників на початок звітного періоду (осіб)

Кількість учасників на кінець звітного періоду (осіб)

Пенсійні кошти на індивідуальних пенсійних рахунках учасників станом на початок звітного періоду (грн)

Пенсійні внески, сплачені та переведені кошти до недержавного пенсійного фонду у звітному періоді (грн)

Виконання зобов'язань перед учасниками недержавного пенсійного фонду у звітному періоді (грн)

Пенсійні кошти на індивідуальних пенсійних рахунках учасників станом на кінець звітного періоду (грн)

одноразові пенсійні виплати

пенсія на визначений строк

перераховано пенсійних коштів до

плата за послуги, що надаються безпосередньо учаснику та відшкодовуються за рахунок коштів такого учасника, не пов'язані зі здійсненням пенсійних виплат та переведень

дані за звітний період

у разі критичного стану здоров'я

якщо сума не досягає мінімального розміру

у разі виїзду учасника за межі України

у разі смерті учасника

страховика

банку

іншого недержавного пенсійного фонду

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Загальна кількість учасників, з них:

010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

жінок віком

020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

до 25 років

021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 - 50 років

022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50 - 60 років

023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

понад 60 років

024

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

чоловіків віком

030

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

до 25 років

031

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 - 50 років

032

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50 - 60 років

033

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

понад 60 років

034

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

похибка

040

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________
(прізвище, ініціали керівника Адміністратора)

________________
(підпис)

У формі НПФ-6 зазначаються дані про учасників недержавного пенсійного фонду, отримані із системи персоніфікованого обліку, з розбивкою за віковою категорією на кінець звітного періоду.

У рядках "до 25 років" зазначаються дані про учасників (жінок або чоловіків), вік яких - до 25 років включно.

У рядках "25 - 50 років" зазначаються дані про учасників (жінок або чоловіків), вік яких - від 25 до 50 років включно.

У рядках "50 - 60 років" зазначаються дані про учасників (жінок або чоловіків), вік яких - від 50 до 60 років включно.

У рядках "понад 60 років" зазначаються дані про учасників (жінок або чоловіків), вік яких перевищує 60 років.

Значення рядка 010 для кожної графи розраховується за такою формулою:

сума рядків 020, 030, 040.

Значення рядка 020 розраховується за такою формулою:

сума рядків 021, 022, 023, 024.

Значення рядка 030 розраховується за такою формулою:

сума рядків 031, 032, 033, 034.

У графі 3 зазначається інформація про загальну кількість учасників недержавного пенсійного фонду, які мають у системі персоніфікованого обліку відкриті (діючі) індивідуальні пенсійні рахунки, відкриті на підставі документа, визначеного в Положенні про провадження діяльності з адміністрування недержавного пенсійного фонду, затвердженому розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання ринків фінансових послуг, від 03 грудня 2013 року N 4400, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 04 лютого 2014 року за N 218/24995, станом на перший день звітного періоду (наростаючим підсумком) з розбивкою за віковою категорією. Дані для I кварталу першого року діяльності дорівнюють нулю. Для наступних років діяльності дані на початок I кварталу дорівнюють даним на кінець попереднього звітного фінансового року.

У графі 4 зазначаються дані про загальну кількість учасників недержавного пенсійного фонду, які мають у системі персоніфікованого обліку відкриті (діючі) індивідуальні пенсійні рахунки, відкриті на підставі документа, визначеного в Положенні про провадження діяльності з адміністрування недержавного пенсійного фонду, затвердженому розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання ринків фінансових послуг, від 03 грудня 2013 року N 4400, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 04 лютого 2014 року за N 218/24995, станом на останній день звітного періоду (наростаючим підсумком) з розбивкою за віковою категорією.

У графі 5 відображаються суми пенсійних коштів, що обліковуються на індивідуальних пенсійних рахунках учасників недержавного пенсійного фонду, станом на перший день звітного періоду (наростаючим підсумком) з розбивкою за віковою категорією. Дані для I кварталу першого року діяльності дорівнюють нулю. Для наступних років діяльності дані на початок I кварталу дорівнюють даним на кінець попереднього звітного фінансового року.

У графі 6 зазначаються дані про розмір сплачених на користь учасників та зарахованих на індивідуальні пенсійні рахунки учасників сум пенсійних внесків та сум переведених коштів фізичної особи протягом звітного періоду з розбивкою за віковою категорією.

У графах 7 - 14 зазначаються дані про всі види пенсійних виплат, які було нараховано та здійснено протягом звітного періоду, станом на останній день звітного періоду з розбивкою за віковою категорією. У графах 7 - 11 зазначаються дані про нараховані та здійснені пенсійні виплати з урахуванням податку на доходи фізичних осіб залежно від виду виплати, у графах 12 - 14 зазначаються суми переведених до інших фінансових установ коштів учасника. Суми в цих графах включають витрати на оплату послуг Адміністратора, які пов'язані з цими виплатами та які здійснюються за рахунок пенсійних коштів учасника.

У графі 12 зазначаються розміри переведених коштів за договорами страхування довічного ануїтету та за договорами страхування ризику настання інвалідності та смерті учасника, у графі 14 зазначаються дані про кошти, перераховані до іншого недержавного пенсійного фонду згідно з укладеним договором про виплату пенсії на визначений строк, а також дані про кошти, перераховані до іншого недержавного пенсійного фонду в разі розірвання пенсійного контракту, у тому числі й унесення змін до пенсійного контракту, укладеного на користь кількох учасників, у графі 13 зазначаються дані про кошти, перераховані до банківської установи за договорами про відкриття пенсійних депозитних рахунків. Суми в цих графах включають витрати на оплату послуг Адміністратора, які пов'язані із цими виплатами та які здійснюються за рахунок пенсійних коштів учасника.

У графі 16 зазначаються дані про сукупний розмір нарахованих та здійснених пенсійних виплат та коштів фізичної особи, переведених до інших фінансових установ за звітний період, станом на останній день звітного періоду та плати за послуги, що надаються безпосередньо учаснику та відшкодовуються за рахунок коштів такого учасника, не пов'язані зі здійсненням виплат та переведень, з розбивкою за віковою категорією без урахування даних на початок звітного періоду.

 

ЗВІТ
про склад та структуру активів недержавного пенсійного фонду

станом на ____________ 20__ року

_____________________________________________________________
(повне найменування недержавного пенсійного фонду, код за ЄДРПОУ)

1. Перелік інвестицій у цінні папери

N з/п

Вид цінних паперів

Найменування емітента

Код за ЄДРПОУ емітента (або ідентифікаційний код (номер) нерезидента в країні резиденції)

Рівень лістингу котирувального списку біржового реєстру, до якого включено цінний папір

Рейтингова оцінка цінного папера емітента

Найменування кредитного агентства, яким присвоєно рейтингову оцінку цінних паперів емітента

Дата придбання цінного папера

Вартість цінних паперів (грн)

Кількість (шт.)

Дата погашення*

Частка в загальній балансовій вартості активів НПФ (%)

Код ISIN

собівартість придбання

оцінка

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1

Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими радами

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Акції українських емітентів (з розбивкою за емітентами)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Облігації українських емітентів (з розбивкою за емітентами)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано урядами іноземних держав (з розбивкою за емітентами)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Акції іноземних емітентів (з розбивкою за емітентами)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Облігації іноземних емітентів (з розбивкою за емітентами)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Іпотечні цінні папери (з розбивкою за емітентами)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

Ощадні (депозитні) сертифікати (з розбивкою за банками)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________
* Для облігацій та інших боргових цінних паперів, щодо яких передбачено їх погашення.

2. Перелік інвестицій в об'єкти нерухомого майна

3. Грошові кошти на вкладних (депозитних) та поточних рахунках у банку

4. Перелік інвестицій у банківські метали

5. Дебіторська заборгованість

6. Перелік інших інвестицій

____________________________________________
(прізвище, ініціали керівника Адміністратора)

________________
(підпис)

У формі НПФ-7 зазначається інформація станом на останній день звітного періоду про склад та структуру активів Фонду відповідно до Положення про порядок визначення чистої вартості активів пенсійного фонду, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 11 серпня 2004 року N 339, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 січня 2005 року за N 96/10376 (у редакції рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 28 лютого 2012 року N 333).

Надання компанією з управління активами Адміністратору інформації для заповнення форми НПФ-7 передбачається договорами про управління активами та адміністрування Фонду, а також обліковою політикою Фонду.

У розділі 3 "Грошові кошти на вкладних (депозитних) та поточних рахунках у банку" у графах 2 - 4 зазначаються окремо дані про розмір коштів, розміщених на депозитах у банках, станом на останній день звітного періоду. Для рахунків, відкритих в іноземній валюті, у графі 3 зазначається оцінна вартість вкладу в гривнях за офіційним обмінним курсом Національного банку України. У графі 4 зазначається інформація лише про отримані відсотки на рахунках у банках.

Розмір нарахованих відсотків відповідно до умов договору банківського вкладу, щодо яких існує дебіторська заборгованість, наводиться у розділі 5 "Дебіторська заборгованість" у розрізі депозитних рахунків. Дані щодо нарахованих відсотків за депозитами, відкритими в іноземній валюті та банківських металах, наводяться у гривні за офіційним валютним (обмінним) курсом чи офіційним (обліковим) курсом Національного банку України відповідно станом на останній день звітного періоду.

У розділі 6 "Перелік інших інвестицій" зазначаються дані про інші об'єкти інвестування активів Фонду, які не увійшли до попередніх розділів.

 

Звіт про договори, що були укладені за цінними паперами українських емітентів, які входять (входили) до складу активів недержавного пенсійного фонду

____________________________________________
(прізвище, ініціали керівника Адміністратора)

________________
(підпис)

Форма НПФ-8 заповнюється відповідно до Положення про порядок визначення чистої вартості активів пенсійного фонду, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 11 серпня 2004 року N 339, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 січня 2005 року за N 96/10376 (у редакції рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 28 лютого 2012 року N 333), та складається за результатами укладених договорів за цінними паперами українських емітентів незалежно від способу укладення договорів з учасником торгів.

Дані про договори зазначаються у формі НПФ-8 окремо за договорами придбання (частина перша) та продажу (частина друга) цінних паперів.

 

Інформація щодо зміни чистої вартості одиниці пенсійних активів

_______________________________________________________________
(повне найменування недержавного пенсійного фонду, код за ЄДРПОУ)

________________________________________
(прізвище, ініціали керівника Адміністратора)

________________
(підпис)

У рядку "На початок періоду" зазначаються дані на перший день звітного періоду, які відповідають даним на кінець попереднього звітного фінансового року.

У рядку "На кінець попереднього кварталу" зазначаються дані за останній день кварталу, що передує останньому кварталу звітного періоду.

У графі 5 зазначається зміна чистої вартості одиниці пенсійних активів у відсотках до попереднього місяця. Алгоритм розрахунку показника:

від чистої вартості одиниці пенсійних активів на кінець останнього дня місяця віднімається чиста вартість одиниці пенсійних активів на кінець останнього дня попереднього місяця;

отримана різниця ділиться на чисту вартість одиниці пенсійних активів на кінець останнього дня попереднього місяця;

частка від ділення множиться на 100 %.

 

Титульний аркуш
звітності про здійснення діяльності з адміністрування недержавних пенсійних фондів

Звітний період (I квартал, I півріччя, 9 місяців, рік)

 

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ
про адміністратора недержавного пенсійного фонду

12. Інформація про кількість працівників Адміністратора та осіб, що надають агентські послуги

13. Участь в об'єднанні фінансових установ (найменування об'єднання), у тому числі саморегулівних організаціях

14. Інформація про керівництво Адміністратора

15. Інформація про засновників Адміністратора

16. Інформація про статутний (складений) капітал Адміністратора

17. Інформація про власний капітал Адміністратора

18. Інформація про Фонди, адміністрування яких здійснює Адміністратор

____________________________________________
(прізвище, ініціали керівника Адміністратора)

________________
(підпис)

____________
* У разі здійснення самостійного адміністрування корпоративного Фонду одноосібним засновником цього Фонду.

** Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку в паспорті).

Адміністратор складає форму АПФ-1 з урахуванням такого:

у пункті 12:

у рядку "Кількість штатних працівників Адміністратора":

професійний Адміністратор зазначає дані про кількість працівників згідно зі штатним розписом, включаючи керівника юридичної особи;

компанія з управління активами, яка отримала ліцензію на провадження діяльності з адміністрування недержавних пенсійних фондів, зазначає інформацію про кількість працівників у структурному підрозділі з адміністрування недержавних пенсійних фондів згідно зі штатним розписом, включаючи керівника такого підрозділу та керівника юридичної особи;

у рядку "Дата видачі та номер кваліфікаційних свідоцтв фахівців Адміністратора":

професійний Адміністратор зазначає інформацію про реквізити кваліфікаційних свідоцтв фахівців Адміністратора, включаючи керівника юридичної особи;

компанія з управління активами, яка отримала ліцензію на провадження діяльності з адміністрування Фондів, зазначає інформацію про реквізити кваліфікаційних свідоцтв фахівців структурного підрозділу з адміністрування Фондів, включаючи керівника такого підрозділу та керівника юридичної особи;

у рядку "Кількість працівників структурного підрозділу" одноосібний засновник корпоративного Фонду, який самостійно здійснює адміністрування створеного ним корпоративного Фонду, зазначає інформацію про кількість працівників структурного підрозділу з адміністрування Фондів, включаючи керівника такого підрозділу та керівника юридичної особи;

у рядку "Дата видачі та номер кваліфікаційних свідоцтв фахівців Адміністратора" одноосібний засновник корпоративного Фонду, який самостійно здійснює адміністрування створеного ним корпоративного Фонду, зазначає інформацію про реквізити кваліфікаційних свідоцтв фахівців структурного підрозділу з адміністрування Фондів, включаючи керівника такого підрозділу та керівника юридичної особи;

у рядках "Кількість працівників у підрозділах, що провадять адміністрування" і "Дата видачі та номер кваліфікаційних свідоцтв фахівців Адміністратора" професійний Адміністратор, компанія з управління активами, яка отримала ліцензію на провадження діяльності з адміністрування Фондів, та одноосібний засновник Фонду, який самостійно здійснює адміністрування створеного ним корпоративного Фонду, зазначають інформацію про працівників своїх відокремлених структурних підрозділів, які перебувають поза місцем розташування зазначених юридичних осіб (відділення, філії, представництва) та надають послуги з адміністрування Фондів;

у рядку "Прізвище, ім'я, по батькові осіб, які мають право вчиняти юридичні дії від імені Адміністратора без довіреності, у тому числі підписувати договори" пункту 14 зазначається інформація про всіх осіб, включаючи керівника юридичної особи, які мають право вчиняти юридичні дії від імені Адміністратора без довіреності, у тому числі підписувати договори;

у рядку "Частка в статутному (складеному) капіталі Адміністратора" пункту 15 зазначається інформація про розмір фактично сплаченої частки кожного із засновників у статутному (складеному) капіталі Адміністратора;

у рядку "Зареєстрований розмір статутного (складеного) капіталу (грн)" пункту 16 зазначається інформація про розмір зареєстрованого статутного (складеного) капіталу Адміністратора у гривнях;

у рядку "Розмір власного капіталу (грн)" пункту 17 зазначається інформація про розмір власного капіталу Адміністратора станом на останній день звітного періоду без урахування коштів спільного інвестування.

(Положення із змінами, внесеними згідно з розпорядженнями
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері
 ринків фінансових послуг, від 27.11.2012 р. N 2421
,
 від 05.03.2013 р. N 712
,
від 17.10.2013 р. N 3723
,
від 28.01.2014 р. N 238
,
 від 29.04.2014 р. N 1319
,
 від 09.06.2016 р. N 1214
,
від 12.12.2017 р. N 4462
,
від 11.09.2018 р. N 1583
,
у редакції розпорядження Національної комісії, що здійснює державне
 регулювання у сфері ринків фінансових послуг, від 08.08.2019 р. N 1512)

____________

Опрос