Идет загрузка документа (18 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения об иммиграционной карточке

Администрация Государственной пограничной службы
Положение, Приказ от 15.12.2011 № 987
Утратил силу

АДМІНІСТРАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

15.12.2011

м. Київ

N 987

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
3 січня 2012 р. за N 3/20316

Про затвердження Положення про імміграційну картку

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства внутрішніх справ України
 від 22 серпня 2018 року N 697)

Відповідно до пункту 4 частини першої статті 1, частин першої та другої статті 16 Закону України "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства", частини другої статті 11, пункту 2 частини першої статті 12 Закону України "Про прикордонний контроль"

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про імміграційну картку, що додається.

2. Визнати такими, що втратили чинність, накази:

Державного комітету у справах охорони державного кордону України від 25.07.2001 N 440 "Про запровадження імміграційної картки іноземця", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 09.08.2001 за N 686/5877;

Державного комітету у справах охорони державного кордону України від 16.10.2001 N 623 "Про внесення змін до наказу Державного комітету у справах охорони державного кордону України від 25 липня 2001 р. N 440", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 02.11.2001 за N 927/6118;

Державного комітету у справах охорони державного кордону України від 19.04.2002 N 248 "Про внесення змін до наказу Державного комітету у справах охорони державного кордону України від 25 липня 2001 року N 440 "Про затвердження імміграційної картки іноземця", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 13.05.2002 за N 429/6717;

Адміністрації Державної прикордонної служби України від 26.01.2004 N 98 "Про внесення змін до наказу Державного комітету у справах охорони державного кордону України від 25 липня 2001 року N 440 "Про затвердження імміграційної картки іноземця", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 09.02.2004 за N 171/8770;

Адміністрації Державної прикордонної служби України від 02.08.2010 N 583 "Про визначення випадків заповнення імміграційної картки іноземця, особи без громадянства", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 18.08.2010 за N 702/17997.

3. Управлінню прикордонного контролю та реєстрації Департаменту охорони державного кордону в установленому порядку і терміни забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Голови Державної прикордонної служби України - директора Департаменту охорони державного кордону генерал-полковника Шишоліна П. А., начальників регіональних управлінь, начальників органів охорони державного кордону.

5. Наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Голова Державної прикордонної
служби України
генерал армії України

М. М. Литвин

 

Положення
про імміграційну картку

I. Загальні положення

1.1. Це Положення розроблено відповідно до Законів України "Про прикордонний контроль", "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства".

1.2. Це Положення встановлює:

випадки та порядок заповнення імміграційної картки іноземцями, особами без громадянства;

порядок зберігання та знищення імміграційних карток.

1.3. У цьому Положенні терміни вживаються у значеннях, наведених у Законах України "Про прикордонний контроль", "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства".

II. Випадки заповнення імміграційної картки

2.1. Імміграційна картка за формою, наведеною у додатку до цього Положення, заповнюється іноземцями або особами без громадянства у випадках:

якщо під час здійснення прикордонного контролю вони надають для перевірки паспортний документ, у якому не передбачено сторінок для відміток про перетинання державного кордону;

на прохання іноземця або особи без громадянства про непроставлення у паспортному документі відмітки про перетинання державного кордону;

перетинання державного кордону особами, які регулярно, але не рідше одного разу на тиждень, перетинають державний кордон, якщо інше не встановлено міжнародними договорами України.

2.2. В інших випадках імміграційна картка не заповнюється.

III. Порядок заповнення імміграційної картки

3.1. Імміграційна картка заповнюється особисто іноземцем або особою без громадянства або, як виняток, особою, яка супроводжує іноземця чи особу без громадянства, окремо на кожну особу, яка вписана в паспортний документ і перетинає державний кордон разом з власником цього документа:

у пункті пропуску через державний кордон під час в'їзду в Україну;

у транспортному засобі міжнародного сполучення.

3.2. Представники підрозділів охорони державного кордону, які здійснюють видачу іноземцю або особі без громадянства імміграційної картки, у разі потреби надають роз'яснення про порядок її заповнення.

3.3. Імміграційна картка заповнюється друкованими латинськими літерами або кирилицею окремо в кожному файлі відповідного пункту картки, ідентично в обох її частинах. Картка заповнюється чорнилом або кульковою ручкою чорного, синього чи фіолетового кольору.

3.4. Пункти "Дата народження", "N паспорта", "N візи", "рік народження дітей", "N транспортного засобу (рейсу)" заповнюються арабськими цифрами.

3.5. Заповнивши пункти 1 - 11 частини "Прибуття" та пункти 1 - 5 частини "Вибуття", іноземець або особа без громадянства ставить свій особистий підпис у пунктах 12 і 6 відповідно.

IV. Порядок зберігання та знищення імміграційних карток

4.1. Відповідальними за зберігання імміграційних карток є посадові особи, які визначаються начальником органу охорони державного кордону.

4.2. Для зберігання імміграційних карток у відділах прикордонної служби створюються умови, що забезпечують їх надійну схоронність.

Залишати та зберігати бланки імміграційних карток у шафах (металевих сейфах), що не замикаються, забороняється.

Видача бланків імміграційних карток у пункти пропуску через державний кордон та пункти контролю здійснюється без ведення окремого обліку в міру потреби.

4.3. Заповнені частини "Прибуття", "Вибуття" імміграційних карток зберігаються у відділах прикордонної служби до трьох місяців з дня їх заповнення у спеціально виділених приміщеннях (місцях, шафах тощо) для унеможливлення доступу до них сторонніх осіб.

4.4. Заповнені частини "Прибуття", "Вибуття" імміграційних карток, термін зберігання яких закінчився, знищуються комісією у складі трьох посадових осіб відділу прикордонної служби, які визначаються начальником органу охорони державного кордону, шляхом їх спалювання або з використанням машини для знищення паперу, про що складається акт із зазначенням загальної кількості знищених заповнених імміграційних карток, який надсилається до органу охорони державного кордону.

 

Начальник управління прикордонного
контролю та реєстрації
генерал-майор

О. А. Біньковський

 

Форма імміграційної картки

Лицьовий бік імміграційної картки

Частина "Прибуття"

Назва поля

Значення елемента даних

Максимальна кількість знаків

Номер імміграційної картки

-

8

1. Прізвище
    Фамилия
    Surname

Прізвище особи

14

2. Ім'я
    Имя
    Name

Ім'я особи

14

3. Громадянство
    Гражданство
    Citizenship

Громадянство (підданство) особи

13

4. Дата народження
    Дата рождения
    Date of birth

Дата народження особи

12

5. Стать
    Пол
    Sex

Стать особи

4

6. Серія, N паспорта
    Серия, N паспорта
    Passport N

Серія, N паспортного документа особи

12

7. Тип, N візи, термін дії
    Тип, N визы, срок действия
    Type, Visa N, term of Visa

Тип, N візи України, термін дії візи

12

8. Діти (ім'я, рік народження)
    Дети (имя, год рождения)
    Children (name, date of birth)

Ім'я та рік народження дитини

9

9. Мета прибуття
    Цель прибытия
    Purpose of journey

Мета прибуття особи

12

10. Назва, адреса сторони, що
      приймає
      Название, адрес принимающей
      стороны
      Destination name, address

Адреса сторони, що приймає, для фізичних осіб - місце проживання

37

11. N транспортного засобу (рейсу)
      N транспортного средства, рейса
      Vehicle (flight) N

Номер транспортного засобу, N рейсу повітряного судна;
N поїзда; порт відходу та назва морського (річкового судна)

8

12. Підпис пред'явника
      Подпись предъявителя
      Signature of bearer

Особистий підпис особи

-

Частина "Вибуття"

Назва поля

Значення елемента даних

Максимальна кількість знаків

1. Прізвище
    Фамилия
    Surname

Прізвище особи

14

2. Ім'я
    Имя
    Name

Ім'я особи

14

3. Громадянство
    Гражданство
    Citizenship

Громадянство (підданство) особи

13

4. Дата народження
    Дата рождения
    Date of birth

Дата народження особи

12

5. Серія, N паспорта
    Серия, N паспорта
    Passport N

Серія, N паспортного документа особи

12

6. Підпис пред'явника
    Подпись предъявителя
    Signature of bearer

Особистий підпис особи

-

Подається разом з паспортним документом посадовій особі органів охорони державного кордону під час перетинання державного кордону та зберігається протягом усього часу перебування в Україні.

Предоставляется вместе с паспортным документом должностному лицу органов охраны государственной границы при пересечении государственной границы и сохраняется в течение всего времени пребывания в Украине.

This card must be presented together with the passport to Ukrainian border authorities when crossing the State border of and is kept for the whole period of stay in Ukraine.

Зворотний бік імміграційної картки іноземця, особи без громадянства

1. У частині "Прибуття" заповнення граф імміграційної картки наводиться українською, російською та англійською мовами.

2. У частині "Вибуття" розміщується інформація для іноземця, особи без громадянства.

____________

Опрос