Идет загрузка документа (17 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка присвоения квалификационных классов судебных экспертов работникам научно-исследовательских учреждений судебных экспертиз Министерства юстиции Украины

Минюст
Порядок, Приказ от 30.12.2011 № 3660/5
редакция действует с 08.05.2020

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

30.12.2011

м. Київ

N 3660/5

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
3 січня 2012 р. за N 2/20315

Про затвердження Порядку присвоєння кваліфікаційних класів судових експертів працівникам науково-дослідних установ судових експертиз Міністерства юстиції України

Із змінами і доповненнями, внесеними
наказами Міністерства юстиції України
 від 17 грудня 2018 року N 3952/5
,
від 24 квітня 2020 року N 1510/5

Відповідно до статті 16 Закону України "Про судову експертизу", постанови Кабінету Міністрів України від 30.03.2011 N 314 "Про умови оплати праці працівників державних спеціалізованих установ судових експертиз"

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок присвоєння кваліфікаційних класів судових експертів працівникам науково-дослідних установ судових експертиз Міністерства юстиції України, що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства юстиції України від 09.07.2008 N 1163/5 "Про кваліфікаційні класи судових експертів", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 10.07.2008 за N 627/15318.

3. Управлінню експертного забезпечення правосуддя (Головченко Л. М.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03.10.92 N 493 "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади" (із змінами).

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Міністр

О. Лавринович

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Національного
агентства України
з питань державної служби

В. Толкованов

 

Порядок
присвоєння кваліфікаційних класів судових експертів працівникам науково-дослідних установ судових експертиз Міністерства юстиції України

1. Цей Порядок визначає процедуру присвоєння кваліфікаційних класів судових експертів працівникам науково-дослідних установ судових експертиз Міністерства юстиції України (далі - установа).

2. Кваліфікаційні класи судових експертів присвоюються працівникам установ залежно від посади, стажу, досвіду роботи, наукового ступеня та рівня професійних знань за наявності кваліфікації судового експерта.

3. Присвоєння кваліфікаційного класу судового експерта є підставою для встановлення та виплати працівнику установи надбавки у розмірах, визначених постановою Кабінету Міністрів України від 30.03.2011 N 314 "Про умови оплати праці працівників державних спеціалізованих установ судових експертиз".

4. Працівникам, які вперше прийняті на роботу або переведені на вищу посаду, присвоюється найнижчий кваліфікаційний клас судового експерта, передбачений для відповідних посад працівників установ згідно з додатком 1 до цього Порядку.

5. Черговий кваліфікаційний клас судового експерта в межах займаної посади може бути присвоєний працівникові, який успішно відпрацював у раніше присвоєному кваліфікаційному класі не менше ніж 2 роки.

Питання про присвоєння працівникові чергового кваліфікаційного класу судового експерта розглядається за поданням його безпосереднього керівника.

Строки перебування працівників установ у присвоєних кваліфікаційних класах судових експертів не обмежуються.

6. Якщо працівник перейшов на посаду, якій відповідає нижчий кваліфікаційний клас судового експерта, або залишив роботу, на яку потім повернувся, за ним зберігається присвоєний кваліфікаційний клас.

7. Кваліфікаційні класи судових експертів директорам установ присвоюються відповідно до наказу Міністерства юстиції України за поданням структурного підрозділу Мін'юсту, на який покладено функції організаційно-управлінського та науково-методичного забезпечення судово-експертної діяльності.

(пункт 7 у редакції наказу Міністерства
 юстиції України від 24.04.2020 р. N 1510/5)

8. Іншим працівникам установ кваліфікаційний клас судового експерта присвоюється наказом директора установи на підставі рішення Центральної експертно-кваліфікаційної комісії при Міністерстві юстиції України (далі - ЦЕКК), яка діє відповідно до Положення про Центральну експертно-кваліфікаційну комісію при Міністерстві юстиції України та атестацію судових експертів, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 03 березня 2015 року N 301/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04 березня 2015 року за N 249/26694.

(пункт 8 у редакції наказу Міністерства
 юстиції України від 24.04.2020 р. N 1510/5)

9. Пункт 9 виключено

(пункт 9 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства юстиції України від 17.12.2018 р. N 3952/5
,
виключено згідно з наказом Міністерства
 юстиції України від 24.04.2020 р. N 1510/5,
у зв'язку з цим пункти 10 - 15
 вважати відповідно пунктами 9 - 14)

9. Підставою для розгляду ЦЕКК питання про присвоєння кваліфікаційного класу судового експерта є подання директора установи.

(пункт 9 у редакції наказу Міністерства
 юстиції України від 24.04.2020 р. N 1510/5)

10. Подання працівника має містити розгорнуту оцінку професійних знань, компетентності, виконання посадових обов'язків та інформацію про результати діяльності за період після останнього присвоєння кваліфікаційного класу судовому експерту.

(абзац перший пункту 10 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства юстиції України від 24.04.2020 р. N 1510/5)

Абзац другий пункту 10 виключено

(згідно з наказом Міністерства
 юстиції України від 24.04.2020 р. N 1510/5)

11. За результатами розгляду подання ЦЕКК приймає одне з таких рішень:

(абзац перший пункту 11 у редакції наказу
 Міністерства юстиції України від 24.04.2020 р. N 1510/5)

присвоїти працівнику відповідний кваліфікаційний клас судового експерта;

залишити раніше присвоєний кваліфікаційний клас судового експерта без змін.

12. Якщо ЦЕКК прийнято рішення про залишення судовому експерту раніше присвоєного кваліфікаційного класу, повторно питання про присвоєння чергового кваліфікаційного класу може бути розглянуто не раніше ніж через шість місяців.

(пункт 12 у редакції наказу Міністерства
 юстиції України від 24.04.2020 р. N 1510/5)

13. Рішення ЦЕКК протягом 5 робочих днів направляється до відповідної установи та доводиться до відома працівника, щодо якого прийнято рішення.

(пункт 13 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства юстиції України від 17.12.2018 р. N 3952/5
,
у редакції наказу Міністерства
 юстиції України від 24.04.2020 р. N 1510/5)

14. Питання щодо пониження кваліфікаційного класу судового експерта розглядається в порядку розгляду питань дисциплінарної відповідальності судових експертів, передбаченому Положенням про Центральну експертно-кваліфікаційну комісію при Міністерстві юстиції України та атестацію судових експертів, затвердженим наказом Міністерства юстиції України від 03 березня 2015 року N 301/5, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 04 березня 2015 року за N 249/26694.

(пункт 14 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства юстиції України від 17.12.2018 р. N 3952/5
,
у редакції наказу Міністерства
 юстиції України від 24.04.2020 р. N 1510/5)

 

Начальник
Управління експертного
забезпечення правосуддя

Л. М. Головченко

 

Посади працівників НДУСЕ,
що мають кваліфікацію судового експерта

Кваліфікаційний клас судового експерта

Директор

вищий, перший

Заступник директора, завідувач структурного підрозділу (завідувач відділення), учений секретар

вищий, перший, другий

Головний судовий експерт

вищий, перший, другий

Провідний судовий експерт

вищий, перший, другий

Старший судовий експерт

перший, другий, третій, четвертий

Судовий експерт

третій, четвертий, п'ятий

Головний науковий співробітник

вищий, перший, другий

Провідний науковий співробітник

вищий, перший, другий

Старший науковий співробітник

вищий, перший, другий, третій

Науковий співробітник

третій, четвертий, п'ятий

Молодший науковий співробітник

четвертий, п'ятий

 

АТЕСТАЦІЙНИЙ ЛИСТ N ___

Додаток 2 виключено
(згідно з наказом Міністерства юстиції України
 від 24 квітня 2020 року N 1510/5)

____________

Опрос