Идет загрузка документа (74 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Инструкции о порядке принятия органами охраны государственной границы Государственной пограничной службы Украины решений о запрете въезда в Украину иностранцам и лицам без гражданства

Администрация Государственной пограничной службы
Приказ, Инструкция от 05.12.2011 № 946
редакция действует с 14.01.2020

АДМІНІСТРАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

05.12.2011

м. Київ

N 946

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
29 грудня 2011 р. за N 1564/20302

Про затвердження Інструкції про порядок прийняття органами охорони державного кордону Державної прикордонної служби України рішень про заборону в'їзду в Україну іноземцям та особам без громадянства

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
наказами Міністерства внутрішніх справ України
 від 6 травня 2015 року N 520
,
 від 2 березня 2016 року N 150
,
від 26 листопада 2019 року N 981

Відповідно до пункту 4 статті 20 Закону України "Про Державну прикордонну службу України", статей 13, 14, частини другої статті 26 Закону України "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства", статті 80 Закону України "Про виконавче провадження"

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Інструкцію про порядок прийняття органами охорони державного кордону Державної прикордонної служби України рішень про заборону в'їзду в Україну іноземцям та особам без громадянства (додається).

2. Управлінню прикордонного контролю та реєстрації Адміністрації Державної прикордонної служби України забезпечити подання цього наказу до Міністерства юстиції України на державну реєстрацію.

3. Наказ довести до відома особового складу органів охорони державного кордону.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Голови Державної прикордонної служби України - директора Департаменту охорони державного кордону, начальників регіональних управлінь та органів охорони державного кордону.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Голова Державної
прикордонної служби України
генерал армії України

М. М. Литвин

 

Інструкція
про порядок прийняття органами охорони державного кордону Державної прикордонної служби України рішень про заборону в'їзду в Україну іноземцям та особам без громадянства

I. Загальні положення

1.1. Ця Інструкція визначає порядок прийняття органами охорони державного кордону Державної прикордонної служби України (далі - орган охорони державного кордону) рішень про заборону в'їзду в Україну іноземцям та особам без громадянства (далі - іноземець).

1.2. Терміни, що вживаються у цій Інструкції, застосовуються у значеннях, передбачених Законами України "Про Державну прикордонну службу України", "Про прикордонний контроль", "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства".

II. Підстави для прийняття органом охорони державного кордону рішення про заборону іноземцю в'їзду в Україну

2.1. Рішення про заборону в'їзду в Україну іноземцю (далі - рішення про заборону в'їзду в Україну) приймається органом охорони державного кордону в разі:

а) якщо при клопотанні про в'їзд в Україну іноземець подав про себе завідомо неправдиві відомості або підроблені документи;

б) якщо паспортний документ іноземця, віза підроблені, зіпсовані чи не відповідають установленому зразку або належать іншій особі;

в) якщо іноземець порушив у пункті пропуску через державний кордон України (далі - пункт пропуску) правила перетинання державного кордону України або не виконав законних вимог посадових та службових осіб органу охорони державного кордону;

г) якщо іноземця затримано під час незаконного перетинання державного кордону України поза пунктами пропуску;

ґ) якщо під час попереднього перебування на території України іноземець або особа без громадянства не виконали рішення суду або органів державної влади, уповноважених накладати адміністративні стягнення, або мають інші не виконані майнові зобов'язання перед державою, фізичними або юридичними особами, включаючи пов'язані з попереднім видворенням, у тому числі після закінчення терміну заборони подальшого в'їзду в Україну;

д) якщо іноземця затримано у межах контрольованого прикордонного району під час спроби або після незаконного перетинання державного кордону України;

е) якщо іноземець здійснив в'їзд на тимчасово окуповану територію України або до району проведення антитерористичної операції чи виїзд з них з порушенням встановленого законодавством України порядку або вчинив спробу потрапити на ці території поза контрольними пунктами в'їзду-виїзду;

(пункт 2.1 доповнено підпунктом "е" згідно з наказом
 Міністерства внутрішніх справ України від 06.05.2015 р. N 520
,
підпункт "е" пункту 2.1 у редакції наказу Міністерства
 внутрішніх справ України від 26.11.2019 р. N 981)

є) якщо іноземець не виконав рішення уповноваженого державного органу про заборону в'їзду в Україну;

(пункт 2.1 доповнено підпунктом "є" згідно з наказом
 Міністерства внутрішніх справ України від 26.11.2019 р. N 981)

ж) в інтересах забезпечення національної безпеки України у сфері безпеки державного кордону України та охорони суверенних прав України в її виключній (морській) економічній зоні.

(пункт 2.1 доповнено підпунктом "ж" згідно з наказом
 Міністерства внутрішніх справ України від 26.11.2019 р. N 981)

2.2. Рішення про заборону в'їзду в Україну іноземцю може бути прийнято органом охорони державного кордону:

щодо осіб, зазначених у частині другій статті 26 Закону України "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства", у разі прийняття рішення про їх примусове повернення;

за поданням державного виконавця у разі невиконання особою рішення про накладення штрафів за правопорушення, розгляд справ за якими належить до компетенції Державної прикордонної служби України.

2.3. Рішення про заборону в'їзду в Україну іноземцю приймається органом охорони державного кордону відповідно до частини третьої статті 13 Закону України "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства" строком на три роки.

Рішення про заборону в'їзду в Україну відповідно до частини другої статті 14 і частини першої статті 30 Закону України "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства" приймається строком на п'ять років стосовно іноземців:

1) які незаконно перетнули державний кордон України поза пунктами пропуску через державний кордон України;

2) стосовно яких адміністративним судом прийнято рішення про примусове видворення з України;

3) виявлених в пункті пропуску (пункті контролю) через державний кордон України під час їх виїзду з України після закінчення терміну, визначеного для виконання ними рішення про примусове повернення.

Рішення про заборону в'їзду в Україну строком на десять років приймається відповідно до частини третьої статті 13 Закону України "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства" стосовно іноземців, яких уповноваженою посадовою особою органу (підрозділу) охорони державного кордону притягнуто до адміністративної відповідальності, передбаченої статтею 2031 Кодексу України про адміністративні правопорушення, за умисне невиконання рішення уповноваженого державного органу про заборону в'їзду в Україну.

(пункт 2.3 у редакції наказу Міністерства
 внутрішніх справ України від 26.11.2019 р. N 981)

2.4. У разі виявлення в пункті пропуску службовою особою Державної прикордонної служби України іноземця, якому уповноваженим органом заборонено в'їзд в Україну, але в паспортному документі якого відмітки "Заборонено в'їзд в Україну терміном на..." немає, уповноважена службова особа підрозділу охорони державного кордону проставляє таку відмітку із зазначенням терміну, вказаного в базі даних осіб, яким заборонено в'їзд в Україну.

III. Порядок прийняття рішення про заборону в'їзду в Україну у разі виявлення підстав для прийняття такого рішення прикордонним нарядом у пункті пропуску або у разі затримання іноземця під час незаконного перетинання державного кордону України поза пунктами пропуску

3.1. У разі наявності підстав для прийняття рішення про заборону в'їзду в Україну в пункті пропуску старшим прикордонних нарядів у пункті пропуску або у разі затримання особи за незаконне перетинання державного кордону поза пунктами пропуску старшим зміни прикордонних нарядів (далі - старший зміни) складається довідка.

3.2. У довідці зазначаються:

а) відомості про особу за такими обов'язковими реквізитами: "Громадянство", "Прізвище, ім'я особи", "Стать", "Дата народження" (день, місяць та рік), "Вид документа" (паспортний документ, що підтверджує громадянство іноземця або посвідчує особу без громадянства), "Серія, номер документа".

Реквізит "Прізвище, ім'я особи" повинен зазначатися літерами верхнього регістру (великими літерами) у називному відмінку:

для громадян Російської Федерації та Республіки Білорусь (залежно від виду документа) - латинськими або російськими літерами;

для іноземців та осіб без громадянства інших держав - тільки латинськими літерами;

б) обставини, що є підставою для прийняття рішення про заборону в'їзду;

в) у чому саме полягають діяння, які є підставою для прийняття рішення про заборону в'їзду, зокрема:

обставини і характер вчинення особою діяння;

результати досліджень паспортних документів такої особи чи візи;

г) термін заборони в'їзду в Україну особі, визначений відповідно до пункту 2.3 розділу II цієї Інструкції.

До довідки додаються копії сторінок паспортного документа особи, які містять фотокартку або інше зображення обличчя особи та відомості про неї ("Громадянство", "Прізвище, ім'я особи", "Стать", "Дата народження" (день, місяць та рік)), копії протоколів, постанов про вчинення особою адміністративних правопорушень, відповідальність за які передбачена статтями 18510, 202, 203, 2031, 2041, 2042, 2044 Кодексу України про адміністративні правопорушення (за наявності), віз або відміток уповноважених державних органів та результатів їх досліджень, пояснення свідків, витяги з баз даних про осіб, які перетнули державний кордон (далі - бази даних).

(абзац одинадцятий пункту 3.2 із змінами, внесеними згідно з
наказами Міністерства внутрішніх справ України від 06.05.2015 р. N 520,
від 26.11.2019 р. N 981)

3.3. На підставі відомостей, викладених у довідці, старшим зміни готується постанова про заборону в'їзду в Україну (далі - постанова) (додаток 1).

Постанова складається у двох примірниках, які підписуються старшим зміни.

3.4. Підготовлені довідка та два примірники постанови (далі - матеріали) невідкладно надсилаються начальнику зміни оперативно-чергової служби центру управління службою органу охорони державного кордону (далі - начальник зміни) для доповіді начальнику органу охорони державного кордону або його першому заступнику (далі - уповноважена посадова особа) для прийняття рішення.

3.5. Отримавши матеріали, начальник зміни реєструє їх у журналі обліку матеріалів щодо заборони в'їзду в Україну іноземцям та особам без громадянства (додаток 2) та невідкладно доповідає про їх надходження уповноваженій посадовій особі для прийняття рішення. При цьому в журналі в обов'язковому порядку зазначаються час отримання матеріалів начальником зміни та час доповіді про їх надходження уповноваженій посадовій особі, що засвідчується підписом начальника зміни.

3.6. Уповноважена посадова особа зобов'язана протягом трьох годин після доповіді розглянути отримані матеріали та:

а) за наявності підстав прийняти шляхом затвердження обох примірників постанови рішення про заборону іноземцю в'їзду в Україну. Затверджені примірники постанови передаються начальнику зміни;

б) за відсутності достатніх підстав утриматися від прийняття рішення, наклавши на постанові відповідну резолюцію. Незатверджені примірники постанови передаються начальнику зміни.

Про прийняте рішення начальник зміни невідкладно із застосуванням засобів телефонного зв'язку інформує старшого зміни.

3.7. Строк заборони в'їзду в Україну особі обчислюється з дати затвердження постанови.

У разі одночасної наявності стосовно однієї і тієї самої особи декількох рішень про заборону в'їзду в Україну різних органів обчислення строку кожної з таких заборон здійснюється окремо.

У випадках, передбачених законом, строк заборони в'їзду в Україну додається до строку заборони в'їзду в Україну, який особа мала до цього. Таке додавання здійснюється з наступної доби після закінчення останнього дня попереднього строку заборони в'їзду в Україну. У випадках скасування в установленому законодавством порядку попереднього рішення про заборону в'їзду в Україну строк обчислення доданої заборони в'їзду змінюється та розпочинається з дати затвердження постанови про встановлення попередньої заборони в'їзду в Україну.

(пункт 3.7 у редакції наказу Міністерства
 внутрішніх справ України від 26.11.2019 р. N 981)

3.8. Перший примірник постанови із зазначеним на ній рішенням та довідка зберігаються в органі охорони державного кордону, який затвердив постанову. Другий примірник постанови, завірений гербовою печаткою, штабом органу охорони державного кордону (головним відділом) надсилається в підрозділ охорони державного кордону, яким ініційовано питання про заборону в'їзду в Україну іноземцю.

3.9. Після отримання в установленому порядку від начальника зміни інформації про прийняте уповноваженою посадовою особою рішення старший зміни:

оголошує рішення органу охорони державного кордону, мовою якою володіє іноземець;

проставляє у паспортному документі іноземця відмітку "Заборонено в'їзд в Україну терміном на..." (додаток 3), засвідчує її підписом та печаткою (додаток 4);

записує рішення про заборону в'їзду в Україну до журналу обліку іноземців, яким заборонено в'їзд в Україну (додаток 5).

3.10. Іноземці, яким заборонено в'їзд в Україну:

а) у разі спроби в'їзду в Україну в пункті пропуску не перетинають державний кордон України та в найкоротший строк повертаються в державу, з якої вони прибули, або в державу, яка видала паспортний документ. Рішенням уповноваженої службової особи підрозділу охорони державного кордону їм відмовляється у перетинанні державного кордону в порядку, визначеному статтею 14 Закону України "Про прикордонний контроль".

У разі неможливості негайного повернення цих іноземців вони перебувають у пункті пропуску до їх повернення;

б) у разі незаконного перетинання державного кордону України поза пунктами пропуску затримуються та, у разі якщо порушення ними законодавства України не передбачає кримінальної відповідальності, повертаються до країни попереднього перебування у встановленому порядку.

IV. Особливості прийняття рішення про заборону в'їзду в Україну іноземцям, щодо яких органом охорони державного кордону прийнято рішення про їх примусове повернення, примусове видворення чи реадмісію

(назва розділу IV із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства внутрішніх справ України від 26.11.2019 р. N 981)

4.1. У разі примусового повернення, примусового видворення чи реадмісії іноземців довідка, передбачена пунктом 3.1 розділу III цієї Інструкції, не складається.

(пункт 4.1 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства внутрішніх справ України від 26.11.2019 р. N 981)

4.2. Постанова готується підрозділом адміністративно-юрисдикційної діяльності органу охорони державного кордону. Розгляд матеріалів та затвердження постанови здійснюються у порядку, визначеному пунктом 3.6 розділу III цієї Інструкції.

(пункт 4.2 із змінами, внесеними згідно з наказами
 Міністерства внутрішніх справ України від 06.05.2015 р. N 520,
від 26.11.2019 р. N 981)

4.3. Відмітка в паспортному документі іноземця про заборону в'їзду в Україну проставляється у визначеному начальником органу охорони державного кордону пункті пропуску, розташованому на ділянці відповідальності органу охорони державного кордону, яким прийнято рішення про заборону йому в'їзду в Україну, або в пункті пропуску на ділянці відповідальності іншого органу охорони державного кордону, з якого іноземець виїжджає.

(пункт 4.3 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства внутрішніх справ України від 26.11.2019 р. N 981)

V. Особливості прийняття рішення про заборону в'їзду в Україну іноземцям за поданням державного виконавця або іноземцям, які не виконали рішення органу (підрозділу) охорони державного кордону про накладання штрафу, чи в інтересах національної безпеки України

(назва розділу V із змінами, внесеними згідно з наказами
 Міністерства внутрішніх справ України від 06.05.2015 р. N 520,
від 26.11.2019 р. N 981)

5.1. У разі невиконання іноземцями рішень органу (підрозділу) охорони державного кордону про накладання штрафу за правопорушення, розгляд справ за якими належить до компетенції Державної прикордонної служби України, або надходження до органу охорони державного кордону подання державного виконавця про заборону в'їзду в Україну іноземцям чи у випадках заборони в'їзду в інтересах національної безпеки України довідка, передбачена пунктом 3.1 розділу III цієї Інструкції, не складається.

(пункт 5.1 із змінами, внесеними згідно з наказами
 Міністерства внутрішніх справ України від 06.05.2015 р. N 520,
від 26.11.2019 р. N 981)

5.2. Постанова у разі невиконання рішень про накладання штрафу готується підрозділом адміністративно-юрисдикційної діяльності відповідного органу (підрозділу) охорони державного кордону, Морської охорони не пізніше трьох робочих днів після закінчення строку, передбаченого статтею 307 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

(абзац перший пункту 5.2 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства внутрішніх справ України від 26.11.2019 р. N 981)

Постанова за поданням державного виконавця готується штабом органу охорони державного кордону.

Розгляд матеріалів і затвердження постанови здійснюються у порядку, визначеному пунктом 3.6 розділу III цієї Інструкції.

(пункт 5.2 у редакції наказу Міністерства
 внутрішніх справ України від 06.05.2015 р. N 520)

5.3. Рішення про заборону в'їзду в Україну приймається уповноваженою посадовою особою на строк до виконання зобов'язань, покладених на іноземця рішеннями судів та інших органів (посадових осіб), не пізніше ніж протягом п'яти робочих днів з дня надходження відповідного подання.

5.4. Рішення про заборону в'їзду в Україну в інтересах забезпечення національної безпеки України у сфері безпеки державного кордону України та охорони суверенних прав України в її виключній (морській) економічній зоні готується уповноваженою начальником органу охорони державного кордону посадовою особою.

(розділ V доповнено пунктом 5.4 згідно з наказом
 Міністерства внутрішніх справ України від 26.11.2019 р. N 981)

VI. Особливості прийняття рішення про заборону в'їзду в Україну іноземцям у разі невідшкодування ними витрат, пов'язаних з їх примусовим видворенням

6.1. У разі прийняття рішення про заборону в'їзду в Україну іноземцям, якими не відшкодовано витрати, пов'язані з їх примусовим видворенням, довідка, передбачена пунктом 3.1 розділу III цієї Інструкції, не складається.

6.2. Постанова готується підрозділом адміністративно-юрисдикційної діяльності органу охорони державного кордону. Розгляд матеріалів та затвердження постанови здійснюються у порядку, визначеному пунктом 3.6 розділу III цієї Інструкції.

(пункт 6.2 із змінами, внесеними згідно з наказами
 Міністерства внутрішніх справ України від 06.05.2015 р. N 520,
від 26.11.2019 р. N 981)

6.3. Відмітка в паспортному документі іноземця про заборону в'їзду в Україну проставляється у визначеному начальником органу охорони державного кордону пункті пропуску, розташованому на ділянці відповідальності органу охорони державного кордону, яким прийнято рішення про заборону йому в'їзду в Україну.

VII. Ведення обліку іноземців, щодо яких органами охорони державного кордону прийнято рішення про заборону в'їзду в Україну

7.1. Орган охорони державного кордону, яким прийнято рішення про заборону в'їзду в Україну, протягом години з часу його прийняття телеграмою інформує про це Головний центр обробки спеціальної інформації Державної прикордонної служби України про іноземця, якому заборонено в'їзд в Україну.

7.2. У телеграмі обов'язково зазначається інформація відповідно до вимог підпункту "а" пункту 3.2 розділу III цієї Інструкції.

7.3. Формування баз даних про осіб, яким органами охорони державного кордону заборонено в'їзд в Україну, обробка цієї інформації (уведення, записування, зчитування, зберігання, знищення, приймання, передавання) здійснюються Головним центром оброблення спеціальної інформації Державної прикордонної служби України з використанням інформаційно-телекомунікаційної системи прикордонного контролю "Гарт-1" Державної прикордонної служби України, яка функціонує відповідно до Положення про інформаційно-телекомунікаційну систему прикордонного контролю "Гарт-1" Державної прикордонної служби України, затвердженого наказом Адміністрації Державної прикордонної служби України від 30.09.2008 N 810, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 07.11.2008 за N 1086/15777.

VIII. Оскарження рішення про заборону в'їзду в Україну та вилучення інформації з баз даних

(назва розділу VIII із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства внутрішніх справ України від 02.03.2016 р. N 150)

8.1. Іноземець, якому органом охорони державного кордону заборонено в'їзд в Україну, має право оскаржити відповідне рішення до регіонального управління Державної прикордонної служби або до суду.

Рішення начальника органу охорони державного кордону центрального підпорядкування з цього питання оскаржується до Адміністрації Державної прикордонної служби України або до суду.

(абзац другий пункту 8.1 із змінами, внесеними згідно з наказом
Міністерства внутрішніх справ України від 26.11.2019 р. N 981)

Оскарження зазначеного рішення не зупиняє його дії.

Суд у порядку забезпечення адміністративного позову може відповідною ухвалою зупинити дію рішення суб'єкта владних повноважень чи його окремих положень, що оскаржуються.

Ухвала негайно надсилається до суб'єкта владних повноважень, що прийняв рішення, та є обов'язковою для виконання.

8.2. У випадку скасування заборони в'їзду (зміни її терміну) органами, зазначеними у пункті 8.1 цього розділу, або рішенням суду, яке набрало законної сили:

а) орган охорони державного кордону:

негайно письмово повідомляє про це Головний центр обробки спеціальної інформації Державної прикордонної служби України з обов'язковим зазначенням інформації відповідно до вимог підпункту "а" пункту 3.2 розділу III цієї Інструкції;

скасовує в паспортному документі особи відмітку "Заборонено в'їзд в Україну терміном на..." шляхом проставлення на ньому штемпеля "Анульовано", форма якого наведена в додатку 6 до цієї Інструкції;

проставляє у паспортному документі нову відмітку "Заборонено в'їзд в Україну терміном на...", засвідчує її підписом та печаткою, із зазначенням нового терміну заборони (у разі зміни терміну заборони в'їзду);

б) Головний центр обробки спеціальної інформації Державної прикордонної служби України вилучає зазначену інформацію (вносить зміни) з баз даних.

8.3. У разі припинення обставин, які стали причиною для заборони в'їзду в Україну відповідно до розділу V цієї Інструкції за невиконання рішень про накладання штрафу за правопорушення, розгляд справ за якими належить до компетенції Державної прикордонної служби України:

а) орган охорони державного кордону, який прийняв рішення про заборону в'їзду в Україну, невідкладно:

виносить постанову про скасування заборони в'їзду в Україну (додаток 7);

вживає заходів, передбачених абзацом другим підпункту "а" пункту 8.2 цього розділу;

б) орган охорони державного кордону, уповноваженою посадовою особою якого виявлено під час здійснення прикордонного контролю особу, щодо якої прийнято рішення про заборону в'їзду в Україну іншим органом охорони державного кордону, негайно:

письмово повідомляє відповідний орган охорони державного кордону про виявлення таких обставин;

надсилає копію документа, що підтверджує сплату штрафу (за наявності);

в) Головний центр обробки спеціальної інформації Державної прикордонної служби України вилучає відповідну інформацію з баз даних після надходження повідомлення від органу охорони державного кордону, яким скасовано заборону в'їзду в Україну.

(розділ VIII доповнено пунктом 8.3 згідно з наказом
 Міністерства внутрішніх справ України від 02.03.2016 р. N 150)

У разі скасування іноземцю заборони в'їзду в Україну відповідно до цього пункту особа вважається такою, що не має заборони в'їзду в Україну та не порушила рішення про заборону в'їзду.

(пункт 8.3 доповнено абзацом дев'ятим згідно з наказом
 Міністерства внутрішніх справ України від 26.11.2019 р. N 981)

8.4. Вилучення інформації з бази даних у випадках припинення обставин, які стали причиною для заборони особі в'їзду в Україну за поданням державного виконавця, здійснюється у порядку, визначеному законодавством України.

(розділ VIII доповнено пунктом 8.4 згідно з наказом
 Міністерства внутрішніх справ України від 02.03.2016 р. N 150
,
пункт 8.4 у редакції наказу Міністерства
 внутрішніх справ України від 26.11.2019 р. N 981)

8.5. Вилучення інформації з бази даних у випадках припинення обставин, передбачених підпунктом "ж" пункту 2.1 розділу II цієї Інструкції, здійснюється в порядку, що визначений підпунктом "а" пункту 8.3 цього розділу.

(розділ VIII доповнено пунктом 8.5 згідно з наказом
 Міністерства внутрішніх справ України від 26.11.2019 р. N 981)

IX. Порядок видачі та зберігання штампа "Заборонено в'їзд в Україну терміном на ...", печатки "Державна прикордонна служба України" та постанов

9.1. Штамп "Заборонено в'їзд в Україну терміном на..." та печатка зберігаються у металевій шафі у службовому приміщенні старшого зміни. Старший зміни під час несення служби відповідає за зберігання і використання штампа та печатки. Приймання, передавання штампа і печатки відмічаються в журналі приймання-передавання під час зміни прикордонних нарядів.

9.2. Постанови про заборону в'їзду зберігаються в органах та підрозділах охорони державного кордону протягом 1 року.

 

Начальник управління прикордонного
контролю та реєстрації
генерал-майор

О. А. Біньковський

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Начальник (перший заступник начальника)
органу охорони державного кордону
_____________________________________
                               (військове звання)
_____________________________________
                                       (підпис)
_____________________________________
                              (ініціали, прізвище)

"___" ____________ 20__ року

 

ПОСТАНОВА
про заборону в'їзду в Україну

"___" ____________ 20__ року

м. ____________

_____________________________________________________________________________________
      (посада, відділ, орган охорони державного кордону, військове звання, прізвище та ініціали військовослужбовця)
_____________________________________________________________________________________,
розглянувши наявні матеріали стосовно
_____________________________________________________________________________________
                                                 (прізвище, ім'я, по батькові (українськими та латинськими літерами),
_____________________________________________________________________________________
 число, місяць, рік народження, стать, громадянство (підданство) або країна постійного проживання, домашня адреса,
_____________________________________________________________________________________
                                                                            номер телефону, місце роботи, посада)
_____________________________________________________________________________________,
                                                      (документ, що посвідчує особу та громадянство, українська віза)

ВСТАНОВИВ, ЩО:

_____________________________________________________________________________________
      (при клопотанні про в'їзд в Україну він (вона) подав(ла) про себе завідомо неправдиві відомості або підроблені
_____________________________________________________________________________________
документи; його (її) паспортний документ, віза підроблені, зіпсовані чи не відповідають встановленому зразку або
належать іншій
_____________________________________________________________________________________
особі; він (вона) у пункті пропуску через державний кордон України порушив(ла) правила перетинання державного
_____________________________________________________________________________________
кордону України або не виконав(ла) законних вимог посадових та службових осіб органів охорони державного
кордону;
_____________________________________________________________________________________
під час попереднього перебування на території України не виконав(ла) рішення суду або органів державної влади,
_____________________________________________________________________________________
уповноважених накладати адміністративні стягнення, або має інші невиконані майнові зобов'язання перед державою,
_____________________________________________________________________________________
фізичними або юридичними особами, включаючи пов'язані з попереднім видворенням, у тому числі після закінчення
_____________________________________________________________________________________
терміну заборони подальшого в'їзду; незаконно перетнув(ла) державний кордон України поза пунктами пропуску;
_____________________________________________________________________________________
затриманий(а) у межах контрольованого прикордонного району під час спроби або після незаконного перетинання
_____________________________________________________________________________________
державного кордону України)

Керуючись частиною ____ статті ____ (статті 13, 14 або 26) Закону України "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства",

ПОСТАНОВИВ:

Заборонити громадянину (підданому, особі без громадянства) ________________________________
_____________________________________________________________________________________
            (прізвище, ім'я, по батькові, число, місяць, рік та місце народження, стать, країна постійного проживання)

в'їзд в Україну строком на ____________ місяців (років).

_____________________________________________________________________________________
(посада)

_______________________
(військове звання)

____________
(підпис)

________________________________________
(ініціали та прізвище особи, яка склала постанову)

"___" ____________ 20__ року

 

 

ЖУРНАЛ
обліку матеріалів щодо заборони в'їзду в Україну іноземцям та особам без громадянства

N з/п

Дата і час отримання матеріалів

Дата і час доведення матеріалів до начальника органу охорони державного кордону (першого заступника)

Дата і час надходження матеріалів після їх розгляду

Дата і час доведення рішення до старшого зміни

Підпис начальника зміни

1

2

3

4

5

6

 

Форма відмітки "Заборонено в'їзд в Україну терміном на ..."

N ___________/___________

        Заборонено
               в'їзд в Україну

  Терміном на____________
  до "___" _________ 20__ р.

  Підпис ________________

  "___" ________ ___ р.  м. п.

Штамп відмітки "Заборонено в'їзд в Україну терміном на ..." виготовлено у вигляді прямокутника, який утворює рамку заввишки 37 мм, завширшки 58 мм.

Товщина ліній рамки - 1 мм.

Зверху відмітки розміщується напис "N ____/_______", висота знака - 4,5 мм;

під ним ліворуч - зображення малого Державного Герба України (висота - 13 мм, ширина - 9,5 мм), посередині - напис "Заборонено в'їзд в Україну".

Висота великих літер - 4 мм, маленьких - 2,5 мм.

Нижче розміщено такий напис: "Терміном на ____________".

Під ним розміщено напис: до "___" ____________ 20__ р.".

Висота маленьких літер - 2 мм.

Під ним розміщено графи - "Підпис ________", "___" ____________ ___ р. м. п.".

Висота великої літери - 2,5 мм, маленьких літер - 1,5 мм.

Графи відмітки заповнюються таким чином:

"N ___/____" - у першій частині вказується номер печатки, якою засвідчується відмітка, в другій частині - порядковий номер відмітки за журналом обліку осіб, яким заборонено в'їзд в Україну;

"Терміном на ___" - вказується термін, на який заборонено в'їзд в Україну;

"до "___" ____________ 20__ р." - вказується дата, до якої заборонено в'їзд в Україну;

"Підпис __________", "___" ____________ ___ р. м. п." - ставиться підпис посадової особи, вказується дата проставлення відмітки та засвідчується номерною печаткою.

 

Форма печатки "Державна прикордонна служба України"

  

Печатку "Державна прикордонна служба України" виготовлено у вигляді кола діаметром 25 мм.

Товщина лінії зовнішнього кола - 1 мм.

Уздовж зовнішнього кола розташовано текст "Державна прикордонна служба України", виконаний способом мікродруку, з висотою літер 0,5 мм.

У центрі печатки в колі діаметром 16 мм розміщається малий Державний Герб України, який має такі розміри: висота - 10 мм, ширина - 7 мм.

Товщина лінії внутрішнього кола - 0,5 мм.

Між колами зроблено напис "Державна прикордонна служба України".

Висота великих літер - 3,5 мм, маленьких літер - 2,5 мм.

Між словами "Державна" та "України" розміщується тризначний номер від 1 до 400, висота цифр - 3 мм.

 

Журнал
обліку іноземців, яким заборонено в'їзд в Україну

________________________________________________
(назва органу (підрозділу) охорони державного кордону)

Том N ____________________

 

Розпочато _________________

 

Закінчено _________________

 

На _______________ аркушах

 

Журнал у ___________ томах

 

N з/п

Громадянство, серія, номер паспортного документа

Прізвище, ім'я, дата народження

Дата, місце, обставини порушення

Термін заборони в'їзду

Хто прийняв рішення про заборону в'їзду

N відмітки про заборону в'їзду

N печатки

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Форма відтиску штемпеля для скасування відтиску штампа "Заборонено в'їзд в Україну терміном на ..."

АНУЛЬОВАНО

"___" __________ 20__ р.

Підпис ____________

  

000

Штемпель для скасування візи (далі - штемпель) має форму прямокутника розміром: висота - 15 мм, ширина - 55 мм та розділяється на дві частини вертикальною рискою завтовшки 1 мм.

У лівій частині штемпеля розміром: висота - 15 мм, ширина - 45 мм розміщуються:

у верхньому рядку - напис "АНУЛЬОВАНО";

у середньому рядку - напис ""___" "____________ 20__ р.";

у нижньому рядку - напис: "Підпис ____________";

У правій частині штемпеля розміром: висота - 15 мм, ширина - 10 мм розміщуються:

угорі - зображення малого Державного Герба України висотою - 10 мм, шириною - 7 мм;

нижче зображення малого Державного Герба України - тризначний порядковий номер штемпеля, висота цифр - 3 мм.

У всіх написах висота великих літер - 3 мм, маленьких літер - 2 мм.

Краї штемпеля обрамлено бортиком завтовшки 1 мм.

Штемпель виготовляється з гуми.

 

ПОСТАНОВА
про скасування заборони в'їзду в Україну

"___" ____________ 20__ року

_______________________________
(місце винесення постанови)

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________,
                                       (посада, звання, прізвище та ініціали начальника (першого заступника начальника)
                                                         органу охорони державного кордону, який виносить постанову)
розглянувши наявні матеріали стосовно гр. ________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
           (прізвище, ім'я та по батькові (українськими та латинськими літерами), день, місяць, рік народження, стать,
                                                            громадянство (підданство) або країна постійного проживання,
_____________________________________________________________________________________
                                                                           домашня адреса, місце роботи, посада)
_____________________________________________________________________________________,
                                                                    (документ, що посвідчує особу та громадянство)

ВСТАНОВИВ:

_____________________________________________________________________________________
                (викласти суть та обставини винесення постанови про заборону в'їзду в Україну та підстав її скасування)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

На підставі викладеного, відповідно до абзацу сьомого частини першої статті 13 Закону України "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства"

ПОСТАНОВИВ:

Скасувати заборону в'їзду в Україну гр. ___________________________________________________
                                                                                                      (прізвище, ім'я та по батькові (українськими та латинськими
_____________________________________________________________________________________,
            літерами), день, місяць, рік народження, стать, громадянство (підданство) або країна постійного проживання)
рішення про яку прийняте постановою від "___" ____________ 20__ р., затвердженою
_____________________________________________________________________________________.
                                              (посада особи, яка затвердила постанову про заборону в'їзду в Україну)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                           (посада, звання, підпис, ініціали та прізвище начальника (першого заступника начальника)
                                                  органу охорони державного кордону, який виносить постанову)

                                   М. П.

(Інструкцію доповнено додатком 7 згідно з наказом
 Міністерства внутрішніх справ України від 02.03.2016 р. N 150)

____________

Опрос