Идет загрузка документа (15 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений в Положение о порядке сертификации лиц на право осуществления временной администрации финансовых учреждений

Государственная комиссия по регулированию рынков финансовых услуг
Распоряжение от 01.12.2011 № 718
действует с 10.01.2012

ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З РЕГУЛЮВАННЯ РИНКІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

01.12.2011

м. Київ

N 718

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
27 грудня 2011 р. за N 1542/20280

Про затвердження Змін до Положення про порядок сертифікації осіб на право здійснення тимчасової адміністрації фінансових установ

Відповідно до пункту 1 частини першої статті 28 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", підпункту 2 пункту 10 Положення про Державну комісію з регулювання ринків фінансових послуг України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.02.2010 N 157, та з метою вдосконалення порядку сертифікації осіб на право здійснення тимчасової адміністрації фінансових установ Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України

ПОСТАНОВИЛА:

1. Затвердити Зміни до Положення про порядок сертифікації осіб на право здійснення тимчасової адміністрації фінансових установ, затвердженого розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 27.05.2005 N 4081, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.06.2005 за N 654/10934, що додаються.

2. Департаменту реєстрації, ліцензування та дозвільних процедур разом з департаментом юридичного забезпечення здійснити подання цього розпорядження до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

3. Відділу зв'язків з державними органами, громадськістю та протоколу департаменту організаційно-аналітичного, документального та кадрового забезпечення забезпечити розміщення цього розпорядження на офіційній сторінці Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України в мережі Інтернет після його державної реєстрації.

4. Це розпорядження набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника Голови відповідно до розподілу обов'язків.

 

В. о. Голови Комісії

А. Литвин

ПОГОДЖЕНО: 

 

В. о. Першого заступника Голови -
Голови ліквідаційної комісії
Державного комітету України
з питань регуляторної політики
та підприємництва

С. І. Свищева

 

 

Зміни до Положення про порядок сертифікації осіб на право здійснення тимчасової адміністрації фінансових установ

1. Пункт 1.4 глави 1 викласти в такій редакції:

"1.4. Сертифікат на право здійснення тимчасової адміністрації відповідного виду фінансових установ (далі - Сертифікат) видається Держфінпослуг безстроково за встановленою формою згідно з додатком 1 до цього Положення і є чинним на всій території України.".

2. У главі 3:

2.1. У підпункті "в" пункту 3.1 слова "відповідного виду" виключити.

2.2. Доповнити главу новим пунктом 3.2 такого змісту:

"3.2. На отримання сертифіката на право здійснення тимчасової адміністрації кредитних спілок також має право претендувати:

а) особа, яка має чинний сертифікат на право здійснення тимчасової адміністрації, виданий Національним банком України;

б) фізичні особи - підприємці, які мають ліцензію, видану в установленому законодавством порядку для провадження господарської діяльності арбітражних керуючих (розпорядники майна, керуючі санацією, ліквідатори).".

У зв'язку з цим пункт 3.2 вважати пунктом 3.3.

3. У підпункті 6.1.2 пункту 6.1 глави 6 цифри "3.2" замінити цифрами "3.3".

4. Доповнити Положення новою главою такого змісту:

"8. Переоформлення Сертифіката

8.1. Підставами для переоформлення Сертифіката є зміна інформації, що міститься у документах, поданих для одержання Сертифіката.

8.2. У разі переоформлення Сертифіката до Держфінпослуг подаються такі документи:

а) заява про переоформлення Сертифіката (додаток 6);

б) оригінал Сертифіката, що підлягає переоформленню;

в) копія документа, який містить відповідні зміни, засвідченого в установленому законодавством порядку.

8.3. Держфінпослуг має право залишити заяву про переоформлення Сертифіката без розгляду, якщо:

а) документи оформлені з порушенням вимог цього Положення;

б) документи подані не в повному обсязі.

8.4. Держфінпослуг протягом п'ятнадцяти робочих днів приймає рішення про залишення заяви про переоформлення Сертифіката без розгляду та направляє заявнику відповідне повідомлення із зазначенням підстав залишення заяви про переоформлення Сертифіката без розгляду та документи, що подавалися для переоформлення Сертифіката, протягом трьох робочих днів з дати прийняття відповідного рішення.

Залишення заяви про переоформлення Сертифіката без розгляду не перешкоджає повторному зверненню до Держфінпослуг у загальному порядку після усунення причин, що були підставою для залишення заяви без розгляду.

8.5. Держфінпослуг приймає рішення про переоформлення Сертифіката протягом п'ятнадцяти робочих днів з дати надходження заяви про переоформлення Сертифіката та всіх необхідних документів, що додаються до заяви. Не пізніше ніж протягом п'яти робочих днів з дати прийняття рішення про переоформлення Сертифіката Держфінпослуг оформлює Сертифікат на новому бланку, про що повідомляється заявник.

8.6. Для одержання безстрокового Сертифіката особа, яка має чинний сертифікат Держфінпослуг на право здійснення тимчасової адміністрації фінансових установ відповідного виду з терміном дії на три роки, подає до Держфінпослуг заяву про переоформлення сертифіката згідно з додатком 6 до цього Положення, до якої додається оригінал Сертифіката, що підлягає переоформленню.

8.7. У разі переоформлення Сертифіката Держфінпослуг приймає рішення про визнання недійсним попереднього Сертифіката.".

5. У додатках до Положення:

5.1. У додатку 1 слова "термін дії сертифіката з ___ до ___" виключити.

5.2. У додатку 2:

назву графи 8 викласти в такій редакції:

"Підстави для видачі дубліката або переоформлення сертифіката (N і дата розпорядження Держфінпослуг)";

назву графи 9 викласти в такій редакції:

"Відмітка про отримання дубліката або переоформлення сертифіката (підпис особи, що його отримала)".

6. Доповнити Положення новим додатком 6 (додається).

 

Член Комісії - директор
департаменту реєстрації,
ліцензування та дозвільних процедур

О. М. Калінін

 

Заява
на переоформлення сертифіката на право здійснення тимчасової адміністрації відповідного виду фінансових установ

___________________________________________________________
                                                                         (назва виду фінансової установи)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                     (прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи, якій був виданий сертифікат)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                                                        (місце проживання)
_____________________________________________________________________________________,
                                                                          (реєстраційний номер сертифіката)
_____________________________________________________________________________________,
                                                                                    (дата видачі сертифіката)
_____________________________________________________________________________________,
просить переоформити сертифікат на право здійснення тимчасової адміністрації відповідного виду фінансових установ
_____________________________________________________________________________________
                                                                               (назва виду фінансової установи)

У зв'язку з
_____________________________________________________________________________________
                                                                                             (зазначити причину)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

До заяви додаються такі документи:

1) оригінал сертифіката, що підлягає переоформленню;

2) копія документа, засвідченого в установленому законодавством порядку, який містить відповідні зміни.

"___" ____________ 20__ року

Підпис кандидата ____________

____________

Опрос