Идет загрузка документа (97 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения об организации и осуществлении государственного горного надзора, государственного надзора (контроля) в сфере промышленной безопасности и охраны труда в системе Госгорпромнадзора Украины и унифицированной формы Акта проверки субъекта хозяйствования (производственного объекта)

Министерство чрезвычайных ситуаций Украины
Положение, Акт, Приказ от 11.08.2011 № 826
редакция действует с 21.05.2017

МІНІСТЕРСТВО НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ УКРАЇНИ

НАКАЗ

11.08.2011

м. Київ

N 826

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
27 грудня 2011 р. за N 1531/20269

Про затвердження Положення про організацію та здійснення державного гірничого нагляду, державного нагляду (контролю) у сфері промислової безпеки та охорони праці в системі Держгірпромнагляду України та уніфікованої форми Акта перевірки суб'єкта господарювання (виробничого об'єкта)

Із змінами і доповненнями, внесеними
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 10 березня 2017 року N 169-р

Відповідно до Конвенцій Міжнародної організації праці N 81 1947 року про інспекцію праці у промисловості й торгівлі, ратифікованої Законом України від 08.09.2004 N 1985-IV, та N 129 1969 року про інспекцію праці в сільському господарстві, ратифікованої Законом України від 08.09.2004 N 1986-IV, Законів України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності", "Про охорону праці", підпункту 41 пункту 4 Положення про Міністерство надзвичайних ситуацій України, затвердженого Указом Президента України від 06.04.2011 N 402, Положення про Державну службу гірничого нагляду та промислової безпеки України, затвердженого Указом Президента України від 06.04.2011 N 408, пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 28.04.2009 N 413 "Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері промислової безпеки та охорони праці і визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю)" та з метою впорядкування організації та здійснення державного нагляду органами Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки України

НАКАЗУЮ:

1. Пункт 1 скасовано як такий, що не відповідає Закону України "Про основні засади державного нагляду  (контролю) у сфері господарської діяльності"

(згідно з розпорядженням Кабінету
 Міністрів України від 10.03.2017 р. N 169-р)

2. Затвердити уніфіковану форму Акта перевірки суб'єкта господарювання (виробничого об'єкта), що додається.

3. Визнати такими, що втратили чинність, такі накази:

Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 30.12.94 N 133 "Про затвердження Інструкції про порядок зупинки експлуатації об'єктів при наявності порушень нормативних актів про охорону праці", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 05.01.95 за N 3/539;

Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 30.03.2004 N 92 "Про затвердження Положення про порядок організації державного нагляду за охороною праці та гірничого нагляду в системі Держнаглядохоронпраці України", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 31.08.2004 за N 1074/9673;

Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 05.11.2010 N 228 "Про затвердження уніфікованих форм актів планових перевірок суб'єктів господарювання і їх виробничих об'єктів", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 31.01.2011 за N 134/18872.

4. Державній службі гірничого нагляду та промислової безпеки України (Хохотва О. І.):

4.1. Подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4.2. Розмістити цей наказ на веб-сайті Держгірпромнагляду України після його державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.

4.3. Забезпечити опублікування цього наказу в засобах масової інформації після його державної реєстрації.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Голову Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки України Хохотву О. І.

6. Цей наказ набирає чинності через 30 днів з дня його офіційного опублікування.

 

Міністр

В. Балога

ПОГОДЖЕНО:

 

Перший віце-прем'єр-міністр
України - Міністр економічного
розвитку і торгівлі України

А. П. Клюєв

Міністр регіонального розвитку,
будівництва та житлово-комунального
господарства України

А. М. Близнюк

Перший заступник Міністра
охорони здоров'я України

Р. О. Моісеєнко

Заступник керівника Спільного
представницького органу
всеукраїнських профспілок
та профспілкових об'єднань

С. М. Кондрюк

Голова Державної інспекції
ядерного регулювання України

О. А. Миколайчук

Директор виконавчої дирекції
Фонду соціального страхування
від нещасних випадків на
виробництві та професійних
захворювань України

Ю. Мельников

Перший заступник Голови
Спільного представницького
органу сторони роботодавців
на національному рівні 

О. Мірошниченко 

 

ПОЛОЖЕННЯ
про організацію та здійснення державного гірничого нагляду, державного нагляду (контролю) у сфері промислової безпеки та охорони праці в системі Держгірпромнагляду України

Положення скасовано як таке, що не відповідає 
Закону України "Про основні засади державного нагляду
 (контролю) у сфері господарської діяльності"
(згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України
 від 10 березня 2017 року N 169-р)

 

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ГІРНИЧОГО НАГЛЯДУ ТА ПРОМИСЛОВОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
(Держгірпромнагляд України)

01001, м. Київ, вул. Еспланадна, 8/10
Internet: www.dnop.kiev.ua, тел. (044) 289-86-76, факс (044) 289-30-29, E-mail: dnop@dnop.kiev.ua

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(найменування, місцезнаходження та телефони територіального органу Держгірпромнагляду України, що
здійснює перевірку)

"___" ____________ 20__ року N ___
_________________________________________________________

АКТ
перевірки суб'єкта господарювання (виробничого об'єкта)

від "___" ____________ 20__ року N ___
_______________________________________________________________________________________
                                    (найменування юридичної особи (прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця),
                        місцезнаходження, телефон, код основного виду економічної діяльності, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
          (реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта фізичної особи - підприємця))
_______________________________________________________________________________________
                                                          (найменування виробничого об'єкта суб'єкта господарювання)

Перевірено дотримання вимог законодавчих та нормативно-правових актів з охорони праці та промислової безпеки, безпечного поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення, а також ведення робіт, пов'язаних з геологічним вивченням надр, їх використанням та охороною, використанням і переробкою мінеральної сировини (необхідне підкреслити),
_______________________________________________________________________________________
                      (найменування юридичної особи (прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця))
в частині ______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
                                                 (заповнюється у разі здійснення позапланового заходу)

I. Загальна інформація щодо здійснюваної та раніше здійснених перевірок

Розпорядчі документи щодо здійснюваної перевірки

Тип здійснюваної перевірки

Наказ від N

Направлення на перевірку N від

планова

позапланова

Початок перевірки

Завершення перевірки

 

 

 

 

 

 

 

 

число

місяць

рік

година

число

місяць

рік

година

II. Особи, що беруть участь у перевірці

Посадові особи Держгірпромнагляду України _____________________________________________
                                                                                                                            (посади, прізвища, імена та по батькові)
_____________________________________________________________________________________

Посадові особи інших підприємств, установ та організацій ___________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                         (найменування установ (організацій), посади, прізвища, імена та по батькові)

Посадові та/або уповноважені особи суб'єкта господарювання, треті особи _____________________
_____________________________________________________________________________________
                                                                             (посади, прізвища, імена та по батькові)
_____________________________________________________________________________________

III. Дані щодо останніх проведених перевірок

Планова

Позапланова

не було взагалі

 

не було взагалі

була у період з по

Акт перевірки від N

була у період з по

Акт перевірки від N

Додаткова інформація до перевірки*

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

IV. Перелік питань для здійснення планових заходів державного нагляду у сфері промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду

N
з/п

Питання з безпеки та охорони праці, що підлягають перевірці

Так

Ні

НВ

НП

Нормативне обґрунтування

1

Загальні питання

1.1

Діяльність суб'єкта господарювання, його фактична структура та дані щодо структурних підрозділів установчим і реєстраційним документам відповідають

 

 

 

 

стаття 13 ЗУ N 2694

1.2

Система управління охороною праці впроваджена та функціонує

 

 

 

 

частина друга статті 13 ЗУ N 2694

1.3

Служба охорони праці (призначені посадові особи), яка забезпечує вирішення конкретних питань охорони праці, наявна

 

 

 

 

частина друга статті 13 ЗУ N 2694

1.4

Служба охорони праці функціонує

 

 

 

 

стаття 15 ЗУ N 2694

1.5

Інші служби технічної підтримки виробництва (якщо це визначено відповідними нормативно-правовими актами з охорони праці) функціонують, відповідальних за безпечне виконання робіт та експлуатацію обладнання призначено

 

 

 

 

статті 13, 15 ЗУ N 2694

1.6

Положення, інструкції та інші акти з охорони праці, що діють у межах підприємства та встановлюють правила виконання робіт і поведінки працівників на території підприємства, у виробничих приміщеннях, на будівельних майданчиках, робочих місцях відповідно до нормативно-правових актів з охорони праці, розроблені у встановленому порядку та наявні

 

 

 

 

абзац дев'ятий частини другої статті 13 ЗУ N 2694

1.7

Проведення навчань та перевірки знань з охорони праці працівників та спеціалістів з охорони праці проводяться та відповідають вимогам чинних нормативно-правових актів

 

 

 

 

стаття 18 ЗУ N 2694

1.8

Освіта керівного складу, а також займані працівниками посади кваліфікаційним вимогам, зазначеним у нормативно-правових актах з охорони праці, відповідають

 

 

 

 

стаття 13 ЗУ N 2694;
стаття 40 ЗУ N 1127;
стаття 18 ЗУ N 2288;
стаття 22 КУ N 322

1.9

Контроль за роботою служби охорони праці (спеціально призначених посадових осіб), яка забезпечує вирішення конкретних питань охорони праці роботодавцем, здійснюється

 

 

 

 

частина друга статті 13 ЗУ N 2694

1.10

Розмір витрат на охорону праці становить не менше 0,5 відсотка від фонду оплати праці за попередній рік

 

 

 

 

частина третя статті 19 ЗУ N 2694

1.11

Комплексні заходи для досягнення встановлених нормативів та підвищення існуючого рівня охорони праці розроблені та реалізуються

 

 

 

 

абзац третій частини другої статті 13 ЗУ N 2694,
статті 25, 27, 28 ЗУ N 1127

1.12

Аудит охорони праці, оцінки технічного стану виробничого обладнання та устатковання, вжиття заходів щодо усунення небезпечних для здоров'я виробничих факторів проводяться

 

 

 

 

стаття 13 ЗУ N 2694

1.13

Нещасні випадки та аварії розслідуються в повному обсязі правильно та своєчасно

 

 

 

 

стаття 22 ЗУ N 2694;
ПКМУ від 25.08.2004 N 1112

1.14

Облік нещасних випадків ведеться

 

 

 

 

стаття 22 ЗУ N 2694;
ПКМУ від 25.08.2004 N 1112

1.15

Облік аварій ведеться

 

 

 

 

стаття 22 ЗУ N 2694;
ПКМУ від 25.08.2004 N 1112

1.16

Причини, що призводять до нещасних випадків, усуваються своєчасно

 

 

 

 

стаття 13 ЗУ N 2694;
ПКМУ від 25.08.2004 N 1112

1.17

Заходи, визначені комісіями за підсумками розслідування причин нещасних випадків, здійснюються

 

 

 

 

стаття 13 ЗУ N 2694;
ПКМУ від 25.08.2004 N 1112

1.18

Документи дозвільного характеру, необхідність одержання яких передбачена законами, наявні

 

 

 

 

стаття 21 ЗУ N 2694;
статті 19, 24 ЗУ N 1127
ПКМУ від 15.10.2003 N 1631

1.19

Фактичний стан виробництва вимогам нормативно-правових актів з охорони праці, що охоплюються умовами дозволу, відповідає

 

 

 

 

стаття 21 ЗУ N 2694;
статті 19, 24 ЗУ N 1127

1.20

Ідентифікація об'єктів підвищеної небезпеки суб'єктів господарювання проведена

 

 

 

 

стаття 9 ЗУ N 2245, пункт 3 Порядку ідентифікації та обліку об'єктів підвищеної небезпеки ПКМУ від 11.07.2002 N 956

1.21

Декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки (у разі необхідності) проведено

 

 

 

 

стаття 10 ЗУ N 2245;
пункт 3 Порядку ідентифікації та обліку об'єктів підвищеної небезпеки ПКМУ від 11.07.2002 N 956

1.22

План ліквідації аварій (план локалізації і ліквідації аварійних ситуацій та аварій) наявний

 

 

 

 

стаття 11 ЗУ N 2245;
статті 25, 27, 28 ЗУ N 1127

1.23

План ліквідації аварій (план локалізації і ліквідації аварійних ситуацій та аварій) розроблено та погоджено відповідно до чинних нормативно-правових актів, він містить необхідні розділи

 

 

 

 

стаття 11 ЗУ N 2245
статті 25, 27, 28 ЗУ N 1127

1.24

Заходи, спрямовані на недопущення аварій на виробництві, їх обмеження та ліквідацію, рятування людей (якщо це визначено відповідними нормативно-правовими актами з охорони праці), здійснюються в повному обсязі

 

 

 

 

стаття 8 ЗУ N 2245,
стаття 30 ЗУ N 1127

1.25

Добровільні допоміжні гірничорятувальні команди (станції, служби) до локалізації та ліквідації аварій готові

 

 

 

 

стаття 29 ЗУ N 1127

1.26

Працівники суб'єктів господарювання засобами індивідуального і колективного захисту та спецодягом забезпечені

 

 

 

 

стаття 8 ЗУ N 2694

1.27

Засоби індивідуального і колективного захисту утримуються та застосовуються відповідно до встановлених вимог

 

 

 

 

стаття 8 ЗУ N 2694;
ПКМУ від 27.08.2008 N 761

 

1.28

Виробничі будівлі, споруди, машини, механізми, устаткування, транспортні засоби, технологічні процеси вимогам нормативно-правових актів з охорони праці відповідають

 

 

 

 

стаття 21 ЗУ N 2694

2

Безпечне виконання робіт

2.1

Необхідна проектна та технічна документація наявна

 

 

 

 

стаття 21 ЗУ N 2694,
статті 19, 24 ЗУ N 1127

2.2

Спеціальні заходи з безпечного виконання робіт (якщо це визначено відповідними нормативно-правовими актами з охорони праці) розроблено

 

 

 

 

стаття 21 ЗУ N 2694,
статті 18, 19, 24 ЗУ N 1127

2.3

Технологічні процеси відповідають проектам (паспортам) на проведення робіт (будівництва, експлуатації, ліквідації, реконструкції тощо)

 

 

 

 

стаття 21 ЗУ N 2694,
статті 19, 24 ЗУ N 1127

2.4

Вимоги правил безпеки, інструкцій з безпечного ведення робіт, будівельних норм і правил, правил технічної експлуатації, графіків планово-попереджувальних ремонтів, інших галузевих норм і правил, технологій дотримуються

 

 

 

 

статті 13, 14 ЗУ N 2694,
стаття 26 ЗУ N 1127

2.5

Безпечні параметри процесу виробництва, передбачені технологічними регламентами та інструкціями, дотримуються

 

 

 

 

статті 13, 14 ЗУ N 2694

2.6

Порядок прийому до експлуатації технологічного обладнання після монтажу і капітального ремонту дотримується

 

 

 

 

стаття 21 ЗУ N 2694

3

Безпечна експлуатація об'єктів, устатковання, машин та механізмів

3.1

Контроль роботодавцем за додержанням працівниками правил безпеки під час експлуатації засобів виробництва та проведення робіт здійснюється

 

 

 

 

стаття 13 ЗУ N 2694

3.2

Технологічне обладнання, машини, механізми, устатковання, в тому числі інженерні мережі, контрольно-вимірювальні прилади, засоби автоматичного попередження та локалізації аварій, а також інші засоби протиаварійного захисту, які забезпечують безпеку виробництва, правилам безпеки відповідають та експлуатуються правильно

 

 

 

 

статті 13, 14, 21 ЗУ N 2694

3.3

Висновки експертизи щодо відповідності обладнання, виготовленого за кордоном, вимогам нормативно-правових актів з охорони праці, чинним в Україні, наявні

 

 

 

 

стаття 21 ЗУ N 2694;
ПКМУ від 15.10.2003 N 1631

 

3.4

Машини, механізми, устатковання та інструмент, що використовуються, паспортам (сертифікатам) відповідають

 

 

 

 

статті 13, 21 ЗУ N 2694;
стаття 20 ЗУ N 1127;
ПКМУ від 15.10.2003 N 1631

3.5

Електрообладнання умовам експлуатації відповідає

 

 

 

 

стаття 13 ЗУ N 2694

3.6

Будівлі та споруди, виробниче обладнання та устаткування утримуються відповідно до встановлених вимог, моніторинг за їх технічним станом забезпечено належним чином

 

 

 

 

стаття 13 ЗУ N 2694

4

Спеціальні вимоги гірничого нагляду (використання та охорона надр)

4.1

Спеціальний дозвіл на користування надрами на відповідний вид користування надрами наявний

 

 

 

 

статті 16, 19 КУ N 132/94,
статті 19, 24 ЗУ N 1127,
стаття 11 ЗУ N 2665

4.2

Проект дослідно-промислової розробки або проект розробки затверджено та погоджено у встановленому порядку

 

 

 

 

стаття 20 КУ N 132/94,
стаття 51 КУ N 132/94;
стаття 24 ЗУ N 1127

4.3

Ведення робіт з дослідно-промислової або промислової розробки родовищ корисних копалин відповідає проекту

 

 

 

 

стаття 20 КУ N 132/94,
стаття 51 КУ N 132/94

4.4

Родовище введено в промислове освоєння згідно із встановленим порядком

 

 

 

 

стаття 36 ЗУ N 2665;
ПКМУ від 14.02.95 N 114

4.5

Користування надрами для будівництва та експлуатації підземних споруд та інших цілей, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин, здійснюється за відповідним проектом

 

 

 

 

стаття 55 КУ N 132/94

4.6

Акт про надання гірничого відводу для надрокористувачів, які мають спеціальний дозвіл на користування надрами на видобування або на користування надрами, не пов'язаний з видобуванням корисних копалин, наявний

 

 

 

 

стаття 19 КУ N 132/94;
стаття 24 ЗУ N 1127;
пункт 26 ПКМУ від 27.01.95 N 59

4.7

Облік стану і руху запасів, втрат і погіршення стану якості корисних копалин, списання запасів корисних копалин забезпечується

 

 

 

 

статті 46, 53 КУ N 132/94;
стаття 37 ЗУ N 2665;
ПКМУ від 27.01.95 N 58

4.8

Щорічні плани гірничих робіт на підприємствах вугільної, рудної, нерудної промисловості погоджені з Держгірпромнаглядом і дотримуються

 

 

 

 

стаття 51 КУ N 132/94

4.9

Щорічні плани робіт на підприємствах нафтогазовидобувної промисловості з розробки гідромінеральних ресурсів погоджені з Держгірпромнаглядом і дотримуються

 

 

 

 

стаття 51 КУ N 132/94

4.10

Геологічне (гідрогеологічне) проведення робіт забезпечується

 

 

 

 

статті 38, 53 КУ N 132/94

4.11

Проведення маркшейдерських робіт, ведення геолого-маркшейдерської, технічної документації забезпечуються

 

 

 

 

стаття 53 КУ N 132/94; стаття 24 ЗУ N 1127

4.12

При розробці родовищ та переробці мінеральної сировини правила та технології переробки мінеральної сировини з метою забезпечення повнішого вилучення корисних копалин та поліпшення якості кінцевої продукції додержуються

 

 

 

 

стаття 53 КУ N 132/94

4.13

Повнота геологічного вивчення, раціональне, комплексне використання та охорона надр в межах наданої в користування ділянки надр забезпечуються

 

 

 

 

статті 24, 53 КУ N 132/94

4.14

Встановлений порядок забудови площ залягання корисних копалин загальнодержавного значення, а також будівництво на ділянках їх залягання споруд, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин, дотримується

 

 

 

 

ПКМУ від 17.01.95 N 33

4.15

Безпека людей, майна і навколишнього природного середовища при розробці родовищ корисних копалин та експлуатації підземних споруд, не пов'язаних з видобуванням, забезпечується

 

 

 

 

статті 24, 53, 55 КУ N 132/94;
стаття 18 ЗУ N 1127,
стаття 20 ЗУ N 2665

4.16

Встановлений порядок ведення робіт з ліквідації (консервації) об'єктів надрокористування, вимоги із забезпечення охорони надр, а під час консервації також вимоги, що забезпечують збереження гірничих виробок (свердловин) на час консервації, дотримуються

 

 

 

 

стаття 54 КУ N 132/94

Примітка.

Пояснення до позначень, використаних у переліку питань для перевірки:

"Так"

- так, виконано, дотримано, відповідає, присутнє;

"Ні"

- ні, не виконано, не дотримано, не відповідає, відсутнє;

"НВ"

- не вимагається від підприємства/об'єкта, що перевіряється;

"НП"

- не перевірялося на цьому підприємстві/об'єкті.

V. Порушення вимог законодавства, які було виявлено під час перевірки

N
з/п

НА1, вимоги якого порушено

Детальний опис виявленого порушення3

реквізити норми

позначення НА2

 

 

 

 

 

 

 

 

____________
1 Нормативно-правовий акт

2 Позначення НА мають відповідати позначенням Переліку нормативних документів, на підставі яких складено та яким відповідають питання, передбачені актом перевірки суб'єкта господарювання згідно з додатком.

3 Зазначається конкретний опис виявленого порушення відповідно до пункту нормативно-правового акта з охорони праці, а також номер пункту, найменування та реквізити акта.

У зв'язку з виявленням порушень, зазначених у рядку N ___ таблиці, попереджаю про необхідність негайного зупинення робіт (виробництва)
_____________________________________________________________________________________
     (зазначити найменування об'єкта, машини, механізму, устаткування, інше; місцезнаходження (інвентарний номер))
_____________________________________________________________________________________
                  (посада, прізвище, ім'я та по батькові роботодавця або його уповноваженої особи у родовому відмінку)

об (о)_______ год. ______ хв. "_____" _____________ 20____ року.

Фактичний час зупинення робіт (виробництва)
об ___ год. ___ хв. "___" _____________ 20__ року.
                   (у разі необхідності перелік продовжити)

Від негайного зупинення робіт (виробництва) відмовився

_______________________________________
                                                  (посада)

_______________________________
(ініціали та прізвище)

"___" ____________ 20__ року

 

VI. Перелік питань для контролю дій осіб, які проводять перевірку

(заповнюється посадовою та/або уповноваженою особою суб'єкта господарювання)

N
з/п

Питання, що підлягають контролю з боку підприємства

Так

Ні

НВ

НП

Нормативне обґрунтування

1

Про проведення планової перевірки підприємство письмово попереджено не менше ніж за 10 календарних днів до її початку

 

 

 

 

частина 4 статті 5 ЗУ N 877

2

Направлення на перевірку та службові посвідчення, що засвідчують осіб, які проводять перевірку, пред'явлено

 

 

 

 

частина 5 статті 7, абзац третій статті 10 ЗУ N 877

3

Копію направлення на перевірку надано

 

 

 

 

частина 5 статті 7, абзаци третій та шостий статті 10 ЗУ N 877

4

Перед початком здійснення перевірки особами, які її проводять, внесено запис про перевірку до відповідного журналу суб'єкта господарювання (за його наявності)

 

 

 

 

частина 12 статті 4 ЗУ N 877

5

Під час позапланової перевірки з'ясовувалися лише ті питання, необхідність перевірки яких стала підставою для її здійснення. У направленні на здійснення позапланової перевірки зазначено питання, що є підставою для здійснення такої перевірки

 

 

 

 

частина 1 статті 6 ЗУ N 877

VII. Пояснення, зауваження або заперечення щодо проведеного заходу та складеного Акта перевірки, що мають місце з боку суб'єкта господарювання

(заповнюється посадовою та/або уповноваженою особою суб'єкта господарювання)

N
з/п

Зміст пояснень, зауважень або заперечень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII. Підписи осіб, що брали участь у перевірці

Посадові особи Держгірпромнагляду України:

__________________________
                    (посада)

____________
(підпис)

__________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

__________________________
                    (посада)

____________
(підпис)

__________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

__________________________
                    (посада)

____________
(підпис)

__________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

Посадові особи інших підприємств, установ та організацій:

__________________________
                    (посада)

____________
(підпис)

__________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

__________________________
                    (посада)

____________
(підпис)

__________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

__________________________
                    (посада)

____________
(підпис)

__________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

Посадові та/або уповноважені особи суб'єкта господарювання, треті особи:

__________________________
                    (посада)

____________
(підпис)

__________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

__________________________
                    (посада)

____________
(підпис)

__________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

Цей Акт перевірки складено у 2-х примірниках.

Один примірник цього Акта перевірки отримав

__________________
             (посада)

____________
(підпис)

_______________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

____________
(дата)

Акт перевірки підписувати відмовився

__________________________
                    (посада)

__________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

____________
(дата)

Акт перевірки направлено листом від "___" _____________ 20__ року N ___

____________
* Заповнюється у разі необхідності внесення додаткової інформації за результатами перевірки (результати інструментальних замірів та їх місця, дані про опитаних працівників під час перевірки тощо).

 

Заступник Голови
Держгірпромнагляду України

С. Дунас

 

Перелік нормативних документів, на підставі яких складено та яким відповідають питання, передбачені Актом перевірки суб'єкта господарювання (виробничого об'єкта)

N
з/п

Позначення

Назва нормативних та нормативно-правових актів

Вид нормативних та нормативно-правових актів, назва органу, який видав акт

Дата і номер прийняття

А

1

2

3

4

1

Закони України

1.1

ЗУ N 2694

Про охорону праці

Закон України

14.10.92
N 2694-XII

1.2

ЗУ N 1127

Гірничий закон України

Закон України

06.10.99
N 1127-XIV

1.3

ЗУ N 2288

Про поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення

Закон України

23.12.2004
N 2288-IV

1.4

ЗУ N 2245

Про об'єкти підвищеної небезпеки

Закон України

18.01.2001
N 2245-III

1.5

КУ N 132/94

Кодекс України про надра

Кодекс України

27.07.94
N 132/94-ВР

1.6

ЗУ N 2665

Про нафту і газ

Закон України

12.07.2001
N 2665-III

1.7

ЗУ N 877

Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності

Закон України

05.04.2007
N 877-V

1.8

КУ

Кодекс законів про працю

Кодекс України

10.12.71

2

Постанови Кабінету Міністрів України

2.1

ПКМУ від 11.07.2002
N 956

Про ідентифікацію та декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки

Постанова Кабінету Міністрів України

11.07.2002
N 956

2.2

ПКМУ від 27.08.2008
N 761

Про затвердження Технічного регламенту засобів індивідуального захисту

Постанова Кабінету Міністрів України

27.08.2008
N 761

2.3

ПКМУ від 27.08.97
N 939

Про затвердження Порядку ліквідації збиткових вугледобувних та вуглепереробних підприємств

Постанова Кабінету Міністрів України

27.08.97 N 939

2.4

ПКМУ від 26.05.2004
N 687

Про затвердження Порядку проведення огляду, випробування та експертного обстеження (технічного діагностування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки

Постанова Кабінету Міністрів України

26.05.2004
N 687

2.5

ПКМУ від 26.10.2011
N 1107

Про затвердження Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки

Постанова Кабінету Міністрів України

26.10.2011
N 1107

2.6

ПКМУ від 25.08.2004
N 1112

Деякі питання розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві

Постанова Кабінету Міністрів України

25.08.2004
N 1112

2.7

ПКМУ від 27.01.95
N 58

Про затвердження Положення про порядок списання запасів корисних копалин з обліку гірничодобувного підприємства

Постанова Кабінету Міністрів України

27.01.95
N 58

2.8

ПКМУ від 17.01.95
N 33

Про затвердження Положення про порядок забудови площ залягання корисних копалин загальнодержавного значення

Постанова Кабінету Міністрів України

17.01.95
N 33

2.9

ПКМУ від 27.01.95
N 59

Про затвердження Положення про порядок надання гірничих відводів

Постанова Кабінету Міністрів України

27.01.95
N 59

2.10

ПКМУ від 14.02.95
N 114

Про Порядок передачі розвіданих родовищ корисних копалин для промислового освоєння

Постанова Кабінету Міністрів України

14.02.95
N 114

____________

Опрос