Идет загрузка документа (22 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении формы Отчета об использовании плательщиками налога на прибыль предприятий высвобожденных средств

Минфин
Приказ от 21.12.2011 № 1685
редакция действует с 02.11.2012

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

21.12.2011

м. Київ

N 1685

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
27 грудня 2011 р. за N 1529/20267

Про затвердження форми Звіту про використання платниками податку на прибуток підприємств вивільнених коштів

Із змінами і доповненнями, внесеними
наказом Міністерства фінансів України
від 26 вересня 2012 року N 1032

Відповідно до пункту 4 Порядку використання коштів, вивільнених від оподаткування у зв'язку з наданням відповідно до пунктів 15, 17 - 19 підрозділу 4 розділу XX "Перехідні положення" Податкового кодексу України пільг з податку на прибуток підприємств, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2011 року N 299, пункту 3 Порядку цільового використання коштів, отриманих від провадження діяльності з видобування та використання газу (метану) вугільних родовищ і вивільнених у зв'язку з наданням пільги з податку на прибуток підприємств, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 липня 2010 року N 600, та Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого Указом Президента України від 08 квітня 2011 року N 446,

НАКАЗУЮ:

(преамбула у редакції наказу Міністерства
 фінансів України від 26.09.2012 р. N 1032)

1. Затвердити форму Звіту про використання платниками податку на прибуток підприємств вивільнених коштів, що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Державної податкової адміністрації України від 19.12.2007 N 714 "Про затвердження форми Звіту про цільове використання коштів, отриманих підприємством суднобудівної промисловості у вигляді авансових платежів та попередньої оплати від замовників морських та річкових суден", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 26.12.2007 за N 1397/14664.

3. Департаменту податкової та митної політики, адміністрування платежів, та методології бухгалтерського обліку Міністерства фінансів України (Чмерук М. О.) та Департаменту оподаткування юридичних осіб Державної податкової служби України (Любченко О. М.) у встановленому порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

4. Департаменту оподаткування юридичних осіб Державної податкової служби України (Любченко О. М.) у триденний строк від дня реєстрації наказу у Міністерстві юстиції України забезпечити надання Департаменту інформатизації та обліку платників податків Державної податкової служби України (Лаба М. С.) алгоритмів контролю для приймання та автоматизованої обробки податкової звітності з податку на прибуток підприємств.

5. Департаменту інформатизації та обліку платників податків Державної податкової служби України (Лаба М. С.) доопрацювати програмне забезпечення для приймання та автоматизованої обробки податкової звітності з податку на прибуток підприємств у порядку та строки, визначені для створення інформаційних систем.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра фінансів України Мярковського А. І. та заступника Голови Державної податкової служби України Лекаря С. І.

7. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Міністр

Ф. Ярошенко

ПОГОДЖЕНО:

 

Перший
віце-прем'єр-міністр України -
Міністр економічного
розвитку і торгівлі України 

А. П. Клюєв

 

 
Відмітка про одержання
(штамп органу державної
податкової служби)
 


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
21.12.2011 N 1685
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 26.09.2012 N 1032)

(грн)

ПОКАЗНИКИ

Код рядка

Сума

1

2

3

Сума коштів, вивільнених від оподаткування за звітний (податковий) період

1

 

Залишок суми коштів, вивільнених від оподаткування, але не використаних за призначенням на початок року (станом на 01.01.____)3

2

 

Суми вивільнених коштів, що спрямовані платником податку на:

3

 

збільшення обсягів виробництва (надання послуг)

3.1

 

створення чи переоснащення матеріально-технічної бази

3.2

 

запровадження новітніх технологій

3.3

 

повернення кредитів, використаних на цілі, зазначені у рядках 3.1 - 3.3

3.4

 

сплату процентів за кредитами, зазначеними у рядку 3.4

3.5

 

Залишок суми коштів, вивільнених від оподаткування, не використаних за призначенням на кінець звітного (податкового) періоду (станом на 01.__.____)

4

 

Суми коштів, вивільнених від оподаткування, не використаних протягом 1095 днів з дати закінчення періоду, за результатами якого платник податку залишив такі кошти у своєму розпорядженні

5

 

____________
* Інформація, наведена у Звіті, є достовірною.

"___" ____________ 20__ року
(дата подання Звіту (дд.мм.рррр))

Керівник платника податку

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Реєстраційний номер облікової
картки або серія та номер
паспорта
4

 
 
_________________________________________________
                 (підпис)                        (ініціали, прізвище)
               М. П.

Головний бухгалтер

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Реєстраційний номер облікової
картки або серія та номер
паспорта
4

 
 
_________________________________________________
                 (підпис)                        (ініціали, прізвище)

____________
1 Заповнюється за бажанням платника податку.

2 Подається органу державної податкової служби разом з декларацією з податку на прибуток підприємств.

3 Заповнюється за звітний (податковий) період - I квартал.

4 Зазначаються фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті.

Ця частина Податкової декларації заповнюється посадовими (службовими) особами органу державної податкової служби

 

Директор Департаменту податкової,
митної політики та методології
бухгалтерського обліку

М. О. Чмерук

(форма у редакції наказу Міністерства
 фінансів України від 26.09.2012 р. N 1032)

Опрос