Идет загрузка документа (41 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Перечня вопросов для осуществления плановых мер государственного надзора (контроля) с учетом степеней риска от осуществления хозяйственной деятельности в отрасли рыбного хозяйства и унифицированной формы акта проверки, составляемого по результатам соответствующих мер

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины
Перечень, Форма, Приказ от 01.12.2011 № 681
Утратил силу

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

01.12.2011

м. Київ

N 681

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
23 грудня 2011 р. за N 1516/20254

Про затвердження Переліку питань для здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) з урахуванням ступенів ризику від провадження господарської діяльності в галузі рибного господарства та уніфікованої форми акта перевірки, який складається за результатами відповідних заходів

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України
від 19 червня 2014 року N 237)

На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 15.09.2010 N 1850-р "Про забезпечення здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності"

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Перелік питань для здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) з урахуванням ступенів ризику від провадження господарської діяльності в галузі рибного господарства та уніфіковану форму акта перевірки, який складається за результатами відповідних заходів, що додаються.

2. Державному агентству рибного господарства України (Дроник В. С.) у встановленому законодавством порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра Сеня О. В.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Міністр

М. В. Присяжнюк

ПОГОДЖЕНО:

 

Заступник Голови -
Голова ліквідаційної комісії
Державного комітету України
з питань регуляторної політики
та підприємництва

С. І. Свищева

Виконуючий обов'язки Голови
Державного агентства рибного
господарства України

І. І. Дробот

 

Перелік
питань для здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) з урахуванням ступенів ризику від провадження господарської діяльності в галузі рибного господарства

1. Відповідність системи управління безпекою вимогам Міжнародного кодексу з управління безпечною експлуатацією суден і попередженням забруднення 1993 року.

2. Здійснення цілодобової охорони місця базування судна.

3. Наявність на видному місці інструкції з безпеки праці для членів екіпажів суден, затвердженої судновласником в установленому порядку.

4. Наявність на підприємстві порядку оформлення відходу-приходу і плавання суден підприємства, затвердженого в установленому порядку.

5. Наявність та дійсність суднових документів відповідно до вимог статті 35 Кодексу торговельного мореплавства України.

6. Наявність:

Документа про відповідність;

копії Свідоцтва управління безпекою;

копії відповідних документів, що підтверджують кваліфікацію капітана, інших осіб командного складу та членів суднової команди, яка необхідна для виконання обов'язків на судні.

7. Наявність та актуальність копій суднових розкладів.

8. Наявність копії аварійної папки та її укомплектованість для кожного судна.

9. Наявність проектно-технічної документації судна.

10. Наявність копій інформації для капітана про остійність непошкодженого судна.

11. Наявність копій інформації для капітана про пошкодження судна.

12. Укомплектованість суден колективними та індивідуальними рятувальними засобами.

13. Наявність копій сертифікатів на рятувальні засоби.

14. Наявність відкоригованого переліку морських карт та посібників для плавання.

15. Наявність та дійсність суднового білета.

16. Наявність та дійсність копії акта технічного огляду судна.

17. Наявність копії свідоцтва про стабільність і надводний борт судна (для палубних суден).

18. Наявність настанови із збереження плавучості і стабільності судна (для палубних суден).

19. Наявність копії посвідчення стернового-моториста.

20. Наявність на підприємстві журналу обліку медичних свідоцтв моряків.

 

Директор Департаменту тваринництва
Міністерства аграрної політики та
продовольства України

А. А. Гетя

 

(Державний Герб України)

ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО РИБНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
04053, м. Київ, вул. Артема, 45а

_____________________________________________________________________________________
(найменування, місцезнаходження та телефони територіального органу, що здійснює перевірку)

Уніфікована форма акта перевірки

(Акт перевірки)

_____________________________________________________________________________________
                                                                                            (дата складання Акта перевірки)

Сфера нагляду (контролю) та вид господарської діяльності, здійснюваної суб'єктом
господарювання _______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________,
                         (найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця)
код ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби та мають відмітку у паспорті)
_____________________________________________________________________________________
                    (місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи - підприємця, телефон)

Перевірено: ___________________________________________________________________________
                                   (назва об'єктів юридичної особи або фізичної особи - підприємця, їх місце розташування, телефони)

I. Загальна інформація щодо здійснюваної та раніше здійснених перевірок

Розпорядчі документи щодо здійснюваної перевірки

Тип здійснюваної перевірки

Наказ від N
Направлення на перевірку від N

планова
позапланова

Початок перевірки

Закінчення перевірки


число


місяць


рік

 
години


число


місяць


рік


години

Особи, що беруть участь у заході:

Посадові особи (найменування органу контролю):

______________________________________________
                                                       (посада)

_____________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

______________________________________________
                                                       (посада)

_____________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

______________________________________________
                                                       (посада)

_____________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

Посадові та/або уповноважені особи суб'єкта господарювання, треті особи:

______________________________________________
                                                       (посада)

_____________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

______________________________________________
                                                       (посада)

_____________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

______________________________________________
                                                       (посада)

_____________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

Дані щодо останніх проведених перевірок

Планова

Позапланова

не було взагалі

не було взагалі

була у період
з по
Акт перевірки від

була у період
з по
Акт перевірки від

II. Питання, що підлягають перевірці

N
з/п

Питання з безпеки мореплавства в галузі рибного господарства

Так

Ні

НВ

НП

Нормативне обгрунтування

1

 Загальні питання

 

 

 

 

 

1.1

Документ про відповідність отримано

 

 

 

 

ПКМУ N 1122, пункт 13.2
МКУБ-93

 

Щорічна перевірка дійсності Документа про відповідність проведена

 

 

 

 

ПКМУ N 1122,
пункт 13.4
МКУБ-93

 

Копія Документа про відповідність знаходиться на борту судна

 

 

 

 

ПКМУ N 1122, пункт 13.6
МКУБ-93

1.2

Свідоцтво управління безпекою отримано

 

 

 

 

ПКМУ N 1122, пункт 13.7
МКУБ-93

1.3

Проміжна перевірка дійсності Свідоцтва управління безпекою проведена

 

 

 

 

ПКМУ N 1122, пункт 13.8
МКУБ-93

2

 Суднові документи

 

 

 

 

 

2.1

Суднові документи наявні

 

 

 

 

Стаття 35 КТМУ

2.2

Суднові документи суден, які зареєстровані в Судновій книзі України, наявні

 

 

 

 

Пункт 16
ПКМУ N 1583

3

 Документи членів екіпажу

 

 

 

 

 

3.1

Документи, що підтверджують кваліфікацію, необхідну для виконання обов'язків на судні, наявні

 

 

 

 

Стаття 51 КТМУ

3.2

У стернового-моториста посвідчення наявне

 

 

 

 

Пункт 9
ПКМУ N 1583

"Так" - виконано, дотримано, відповідає.

"Ні" - не виконано, не дотримано, не відповідає.

"НВ" - не вимагається від підприємства/об'єкта, що перевіряється.

"НП" - не перевірялося на даному підприємстві/об'єкті.

III. Порушення вимог законодавства, виявлені під час перевірки

N
з/п

НА1

Детальний опис виявленого порушення

Реквізити норми

Позначення НА2

 

 

 

 

 

 

 

 

____________
1 Нормативний акт.

2 Позначення НА має відповідати позначенню, вказаному у розділах II та VII цього Акта перевірки.

IV. Перелік питань для контролю дій перевіряючих*

N
з/п

Питання, що підлягають контролю з боку підприємства

Так

Ні

НВ

НП

Нормативне обгрунтування

1

Про проведення планової перевірки підприємство письмово попереджено не менше ніж за 10 календарних днів до її початку

 

 

 

 

Частина четверта статті 5 ЗУ N 877

2

Направлення на перевірку та службові посвідчення, що засвідчують перевіряючих, пред'явлено

 

 

 

 

Частина п'ята статті 7,
стаття 10 ЗУ N 877

3

Копію направлення на перевірку надано

 

 

 

 

Частина п'ята статті 7,
стаття 10 ЗУ N 877

4

Перед початком здійснення перевірки перевіряючими внесено запис про перевірку до відповідного журналу суб'єкта господарювання (за його наявності)

 

 

 

 

Частина дванадцята статті 4 ЗУ N 877

5

Під час позапланової перевірки з'ясовувалися лише ті питання, необхідність перевірки яких стала підставою для її здійснення. У направленні на здійснення позапланової перевірки зазначено питання, що є підставою для здійснення такої перевірки

 

 

 

 

Частина перша статті 6 ЗУ N 877

V. Пояснення, зауваження або заперечення щодо проведеного заходу та складеного Акта перевірки, що мають місце з боку підприємства*

Опис пояснень, зауважень або заперечень

 

 

 

 

 

____________
* Заповнюється виключно посадовими та/або уповноваженими особами суб'єкта господарювання.

VI. Цей Акт перевірки складено у двох примірниках, один з яких вручається суб'єкту господарювання або уповноваженій ним особі, а другий зберігається в органі, що здійснив захід державного нагляду (контролю).

Підписи осіб, що брали участь у перевірці

Посадові особи органу контролю:

___________________________
(посада)

________________
(підпис)

______________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

___________________________
(посада)

________________
(підпис)

______________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

Посадові та/або уповноважені особи суб'єкта господарювання, треті особи:

___________________________
(посада)

________________
(підпис)

______________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

___________________________
(посада)

________________
(підпис)

______________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

Примірник цього Акта перевірки отримано:

___________________________
(посада)

________________
(підпис)

______________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

Відмітка про відмову підписання посадовими та/або уповноваженими особами суб'єкта
господарювання, третіми особами цього Акта перевірки
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

VII. Нормативно-правові документи, на підставі яких складено та яким відповідають питання, передбачені цим Актом перевірки

N
з/п

Позначення
НА1

Назва НА1

Затверджено

вид НА1 та назва органу

дата та номер НА1

А

1

2

3

4

1

 

Закони України

 

 

1.1

МКУБ-93

Міжнародний кодекс з управління безпечною експлуатацією суден і попередженням забруднення 1993 року

Кодекс

Резолюція А.741(18)

1.2

ЗУ N 877

Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності

Закон України

05.04.2007 N 877-V

1.3

КТМУ

Кодекс торговельного мореплавства України

 

 

2

 

Постанови Кабінету Міністрів України

 

 

2.1

ПКМУ N 1122

Про надання Державному агентству рибного господарства права на видачу документів міжнародного зразка

Постанова Кабінету Міністрів України

08.10.97 N 1122

2.2

ПКМУ N 1583

Про технічний нагляд за суднами рибного господарства України, що не підлягають нагляду класифікаційного товариства

Постанова Кабінету Міністрів України

27.08.99 N 1583

 

 

 

 

 

____________
1 Нормативний акт.

____________

Опрос