Идет загрузка документа (28 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Требований к комплексу инженерно-технических средств системы физической защиты ядерных установок, ядерных материалов, радиоактивных отходов, прочих источников ионизирующего излучения

Государственная инспекция ядерного регулирования Украины
Приказ от 05.12.2011 № 176
действует с 10.01.2012

ДЕРЖАВНА ІНСПЕКЦІЯ ЯДЕРНОГО РЕГУЛЮВАННЯ УКРАЇНИ

НАКАЗ

05.12.2011

м. Київ

N 176

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
23 грудня 2011 р. за N 1505/20243

Про затвердження Вимог до комплексу інженерно-технічних засобів системи фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання

Відповідно до статті 25 Закону України "Про фізичний захист ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання", з метою забезпечення державного регулювання при здійсненні заходів з фізичного захисту

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Вимоги до комплексу інженерно-технічних засобів системи фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання, що додаються.

2. Департаменту з питань ядерної захищеності та радіаційної безпеки (Кушка В. М.) подати цей наказ до Міністерства юстиції України на державну реєстрацію в установленому порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Макаровську О. А.

 

Голова

О. А. Миколайчук

ПОГОДЖЕНО:

 

Президент НАН України
академік НАН України

Б. Є. Патон

Міністр надзвичайних ситуацій України

В. Балога

Заступник Голови
Служби безпеки України

В. Породько

Міністр внутрішніх справ України

А. В. Могильов

Міністр енергетики та вугільної
промисловості України

Ю. А. Бойко

 

Вимоги до комплексу інженерно-технічних засобів системи фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання

I. Загальні положення

1.1. Ці Вимоги спрямовані на забезпечення єдиного підходу до:

створення систем фізичного захисту ядерних установок, об'єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, іншими джерелами іонізуючого випромінювання (далі - об'єкти), що будуються або реконструюються;

реконструкції систем фізичного захисту діючих об'єктів у частині, що стосується інженерно-технічних засобів системи фізичного захисту.

1.2. Ці Вимоги обов'язкові для виконання експлуатуючими організаціями та іншими ліцензіатами, які відповідно до вимог законодавства є відповідальними за фізичний захист ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання (далі - ліцензіати).

1.3. У цих Вимогах термін "автоматизований інформаційно-управляючий комплекс технічних засобів" вживається в такому значенні: сукупність технічних засобів системи фізичного захисту, об'єднаних в одну інформаційно-управляючу систему для виконання завдань із забезпечення фізичного захисту об'єкта.

Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в Законах України "Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку", "Про фізичний захист ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання", Правилах фізичного захисту ядерних установок та ядерних матеріалів, затверджених наказом Державного комітету ядерного регулювання України від 04.08.2006 N 116, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 21.09.2006 за N 1067/12941, Загальних вимогах до систем фізичного захисту ядерних установок та ядерних матеріалів, затверджених наказом Державного комітету ядерного регулювання України від 28.08.2008 N 156, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 21.10.2008 за N 999/15690.

1.4. Комплекс інженерно-технічних засобів системи фізичного захисту (далі - КІТЗ) є складовою частиною системи фізичного захисту об'єкта. КІТЗ забезпечує максимально можливе зменшення впливу людського фактора на ефективність виконання системою фізичного захисту своїх завдань.

1.5. Захист інформації з обмеженим доступом, що стосується функціонування КІТЗ, здійснюється відповідно до вимог законодавства.

1.6. Витрати на фінансування заходів зі створення та експлуатації КІТЗ здійснюються відповідно до законодавства.

II. Загальні вимоги до КІТЗ

2.1. КІТЗ забезпечує:

а) безперервне оперативне управління інженерно-технічними засобами системи фізичного захисту об'єкта при нормальній експлуатації, в умовах надзвичайної та кризової ситуацій;

б) дотримання особами, яким надано право доступу в зони обмеження доступу та життєво важливі місця об'єкта, встановленого режиму доступу;

в) спостереження за ситуацією на межах і всередині зон обмеження доступу та життєво важливих місць;

г) виявлення протиправних дій щодо об'єкта та його системи фізичного захисту;

ґ) затримку виконання правопорушниками протиправних дій щодо об'єкта;

д) інформацією про ситуацію на об'єкті персонал підрозділу фізичного захисту, підрозділу з охорони та сили допомоги ззовні, необхідною їм для виконання своїх обов'язків;

е) реєстрацію та збереження інформації, що стосується функціонування КІТЗ.

2.2. Функціонування КІТЗ не повинно впливати на роботу систем, важливих для безпеки об'єкта, та не знижувати рівень безпеки на об'єкті.

2.3. Складовими КІТЗ є автоматизований інформаційно-управляючий комплекс технічних засобів (далі - АКТЗ) та інженерні засоби.

2.4. До складу АКТЗ входять:

технічні засоби АКТЗ;

центральний пульт фізичного захисту (далі - ЦПФЗ);

програмне забезпечення АКТЗ.

2.4.1. Технічні засоби АКТЗ розміщуються на межах і всередині зон обмеження доступу, життєво важливих місць. До АКТЗ не можуть підключатися технічні засоби, не визначені в проектній документації на створення КІТЗ.

Технічні засоби АКТЗ мають бути захищеними від негативного впливу чинників природного та техногенного походження.

2.4.2. Інформація від технічних засобів АКТЗ надходить, обробляється та зберігається на головному сервері системи фізичного захисту, розміщеному в приміщенні ЦПФЗ. На моніторах ЦПФЗ відображається інформація про сигнали тривоги, ситуацію в зонах спостереження, стан технічних засобів АКТЗ. Управління технічними засобами АКТЗ та керованими інженерними засобами КІТЗ здійснюється з ЦПФЗ в автоматичному режимі або за командою операторів ЦПФЗ.

ЦПФЗ розміщується в приміщенні, рівень фізичного захисту якого забезпечує функціонування ЦПФЗ в умовах здійснення об'єктової проектної загрози. Санкціонований доступ осіб у це приміщення здійснюється через прохідну кабіну або шлюз, які блокуються на час перевірки права доступу в приміщення особи, яка знаходиться в кабіні або шлюзі.

Особи та обладнання, що знаходяться всередині приміщення, де розміщується ЦПФЗ, повинні бути захищені від ураження стрілецькою зброєю ззовні приміщення.

2.4.3. У складі АКТЗ можуть функціонувати локальні пульти фізичного захисту (далі - ЛПФЗ), з яких здійснюється управління технічними засобами АКТЗ окремих зон обмеження доступу. ЛПФЗ розташовуються в приміщеннях, рівень фізичного захисту яких забезпечує функціонування ЦПФЗ в умовах здійснення об'єктової проектної загрози.

Дії операторів ЛПФЗ реєструються на ЦПФЗ та контролюються операторами ЦПФЗ. ЛПФЗ у разі необхідності за командою з ЦПФЗ відключаються від управління технічними засобами АКТЗ.

2.4.4. Для забезпечення управління технічними засобами АКТЗ на випадок неспроможності ЦПФЗ виконувати свої функції в складі АКТЗ має бути резервний пульт фізичного захисту (далі - РПФЗ). РПФЗ не може знаходитися в одному приміщенні з ЦПФЗ.

Функції РПФЗ може виконувати один із ЛПФЗ, спеціально обладнаний для виконання завдань РПФЗ.

2.5. АКТЗ здійснює такі функції:

управління КІТЗ;

виявлення;

телевізійного спостереження;

контролю та управління доступом в зони обмеження доступу.

Одна або декілька функцій АКТЗ здійснюються одним технічним засобом або декількома засобами, поєднаними в функціональні групи.

2.5.1. Здійснення АКТЗ функції управління КІТЗ забезпечує:

а) перевірку повноважень операторів ЦПФЗ (РПФЗ), ЛПФЗ;

б) оброблення, аналіз та архівування інформації, що надходить на ЦПФЗ (РПФЗ), ЛПФЗ при нормальній експлуатації, в умовах надзвичайної та кризової ситуацій;

в) однозначну оцінку операторами ЦПФЗ (РПФЗ), ЛПФЗ сигналів тривоги та прийняття ними оптимального рішення за результатами оцінки;

г) контроль за станом інженерних засобів КІТЗ та працездатністю технічних засобів АКТЗ;

ґ) інформаційну взаємодію ЦПФЗ з ЛПФЗ;

д) введення або виведення з роботи окремих технічних засобів або декількох засобів, поєднаних у функціональну групу;

е) управління засобами контролю та управління доступом в зони обмеження доступу, управління засобами телевізійного спостереження, управління керованими фізичними бар'єрами, управління засобами забезпечення функціонування КІТЗ;

є) зберігання на змінних носіях як поточного, так і раніше записаного засобами телевізійного спостереження зображення;

ж) зберігання інформації, що надходить до бази даних системи фізичного захисту, про функціонування КІТЗ або його складових, несанкціоновані дії щодо об'єкта, його систем, устаткування, приладів, пристроїв, радіоактивних матеріалів протягом 5 років і оперативне надання цієї інформації визначеним користувачам;

з) сприяння підрозділу з охорони та силам допомоги ззовні при виконанні ними своїх завдань в умовах кризової ситуації;

и) протоколювання дій операторів ЦПФЗ (РПФЗ), ЛПФЗ під час виконання ними своїх обов'язків.

2.5.2. Здійснення АКТЗ функції виявлення забезпечує:

а) виявлення правопорушників на межі зони обмеження доступу з імовірністю, не меншою, встановленої нормами для конкретної зони обмеження доступу;

б) оцінку сигналу тривоги (визначення ознак виявленої загрози);

в) визначення місця спрацьовування засобу тривожного зв'язку;

г) виявлення спроб несанкціонованого проходу осіб чи проїзду транспортних засобів через контрольно-пропускні пункти та пункти контролю доступу на межі зони обмеження доступу та життєво важливих місць;

ґ) виявлення предметів і речовин, вільне пересування яких в зонах обмеження доступу забороняється;

д) виявлення протиправних дій внутрішніх правопорушників;

е) документування інформації, пов'язаної з виявленням правопорушників, в обсязі, необхідному для однозначного тлумачення події.

2.5.3. Здійснення АКТЗ функції телевізійного спостереження забезпечує:

а) відеоідентифікацію предмета, мінімальні розміри якого встановлені вимогами до зон обмеження доступу, контролю та управління доступом у зони обмеження доступу, у будь-якому місці, що знаходиться під телевізійним спостереженням;

б) спостереження за підходами до меж обмеження доступу, межами зон обмеження доступу та територією контрольно-пропускних пунктів і пунктів контролю доступу;

в) відеоідентифікацію осіб і транспортних засобів на контрольно-пропускних пунктах та пунктах контролю доступу, визначених у проектній документації на створення КІТЗ;

г) оцінку ситуації в життєво важливих місцях об'єкта.

2.5.4. Здійснення АКТЗ функції контролю та управління доступом у зони обмеження доступу забезпечує:

а) недопущення несанкціонованого проходу особи, проїзду транспортних засобів через контрольно-пропускні пункти та пункти контролю доступу з імовірністю, не більшою встановленої вимогами для конкретної зони обмеження доступу;

б) санкціонований прохід осіб, проїзд транспортних засобів через контрольно-пропускні пункти та пункти контролю доступу з імовірністю, не меншою встановленої вимогами для конкретної зони обмеження;

в) дистанційне перекриття в разі необхідності проходів на контрольно-пропускних пунктах і пунктах контролю доступу шляхом блокування турнікетів, шлюзів, прохідних кабін, дверей і воріт;

г) ідентифікацію особи на контрольно-пропускних пунктах не менше ніж за двома ознаками;

ґ) ідентифікацію особи на пунктах контролю доступу не менше ніж за двома ознаками, одна з яких є фактичною ознакою самої людини;

д) недопущення пронесення, провезення через контрольно-пропускні пункти та пункти контролю доступу предметів і речовин, вільне пересування яких в зонах обмеження доступу забороняється;

е) реєстрацію часу та напрямку проходу осіб і проїзду транспортних засобів через контрольно-пропускні пункти або пункти контролю доступу;

є) визначення в будь-який момент часу місцезнаходження особи, яка санкціоновано перебуває у зоні обмеження доступу або життєво важливому місці;

ж) своєчасну евакуацію осіб із зон обмеження доступу та життєво важливих місць в умовах надзвичайної та кризової ситуацій;

з) своєчасний прохід/проїзд в зони обмеження доступу аварійно-рятувальних підрозділів, підрозділів пожежно-рятувальної служби цивільного захисту, бригад медичної допомоги, сил допомоги ззовні в умовах надзвичайних і кризових ситуацій.

2.6. Програмне забезпечення АКТЗ забезпечує:

а) протоколювання поточних подій в системі фізичного захисту об'єкта;

б) протоколювання та відображення на дисплеях ЦПФЗ (РПФЗ), ЛПФЗ сигналів тривоги;

в) ведення та підтримку інформаційної бази даних системи фізичного захисту;

г) збереження інформаційної бази даних у випадку аварії або збоїв у роботі АКТЗ;

ґ) встановлення порядку доступу користувачів до інформації, що знаходиться в інформаційній базі даних системи фізичного захисту;

д) занесення в інформаційну базу даних системи фізичного захисту ідентифікаційних характеристик осіб, яким надане право доступу в зони обмеження доступу об'єкта, встановлення часових інтервалів доступу та маршрутів пересування кожної особи в зонах обмеження доступу;

е) програмування режимів роботи засобів виявлення, телевізійного спостереження та оцінки сигналів тривоги, засобів контролю та управління доступом у зони обмеження доступу;

є) надання уповноваженим користувачам інформації про місце санкціонованого перебування особи в зонах обмеження доступу та життєво важливих місцях;

ж) пріоритетність відображення на ЦПФЗ сигналів тривоги та відображення на дисплеях ЦПФЗ відеоінформації про характер тривоги, місце спрацьовування засобу виявлення, напрям руху правопорушників, їх характеристики;

з) управління операторами ЦПФЗ (РПФЗ) засобами контролю та управління доступом у зони обмеження доступу, засобами телеспостереження та оцінки сигналу тривоги, керованими бар'єрами;

и) оперативне відтворення інформації, що надходила на ЦПФЗ (РПФЗ) до моменту формування сигналу тривоги;

і) підготовку протоколів про функціонування КІТЗ в цілому та окремих технічних засобів АКТЗ зокрема.

Програмне забезпечення АКТЗ має бути ліцензованим, здатним до оновлення, бути захищеним від несанкціонованого доступу засобами обмеження та адміністрування доступу до операційних систем АКТЗ та розмежуванням доступу до програмного забезпечення АКТЗ.

2.7. До інженерних засобів КІТЗ належать:

інженерне обладнання зон обмеження доступу, контрольно-пропускних пунктів та пунктів контролю доступу;

фізичні бар'єри на межах зон обмеження доступу та життєво важливих місць (стіни, вікна, двері, перекриття, грати, загородження, огородження, протитаранні пристрої). Фізичні бар'єри забезпечують збалансований захист вздовж меж зон обмеження доступу.

2.8. Інженерні засоби КІТЗ здійснюють функцію затримки, що забезпечує:

а) недопущення вторгнення осіб і транспортних засобів у зони обмеження доступу, включаючи вторгнення через контрольно-пропускні пункти та пункти контролю доступу;

б) затримку правопорушників у забороненій зоні на час, необхідний для виявлення;

в) затримку просування правопорушників територією захищеної зони на час, необхідний силам реагування для переривання дій правопорушників до досягнення ними своєї цілі;

г) затримку виявлених правопорушників на межах особливо важливої та внутрішньої зон на час, необхідний силам реагування для прибуття до місця перебування правопорушників;

ґ) блокування простору, в якому перебуває правопорушник, в межах особливо важливої та внутрішньої зон;

д) захист, включаючи захист від ураження стрілецькою зброєю, персоналу підрозділів з охорони та фізичного захисту.

2.9. КІТЗ забезпечується засобами зв'язку, електроживлення та освітлення.

2.9.1. Засоби зв'язку забезпечують обмін інформацією між персоналом підрозділів з охорони та фізичного захисту при нормальній експлуатації, в умовах надзвичайної та кризової ситуацій на об'єкті.

2.9.2. Засоби електроживлення забезпечують:

а) електроживлення від двох незалежних промислових джерел з напругою 380/220В з частотою 50 Гц та зі взаємним резервуванням;

б) автоматичний перехід на резервне джерело електроживлення;

в) відсутність впливу на роботу КІТЗ перехідних процесів при будь-яких перемиканнях засобів електроживлення;

г) необхідний резерв потужності.

У разі втрати промислового електроживлення засоби електроживлення КІТЗ забезпечують автономне електроживлення КІТЗ на час, не менший 4 годин.

Засоби електроживлення КІТЗ обладнуються пристроями, що забезпечують:

а) формування та передавання на ЦПФЗ, ЛПФЗ інформації про стан засобів електроживлення, несанкціоноване втручання в їх роботу;

б) можливість ручного чи автоматичного управління засобами електроживлення.

Засоби електроживлення КІТЗ повинні бути захищені від впливу електромагнітних полів техногенного та природного походження.

2.9.3. Засоби освітлення забезпечують освітлення, необхідне для виконання КІТЗ своїх функцій у будь-який час доби при нормальній експлуатації, в умовах надзвичайної та кризової ситуацій.

III. Створення та експлуатація КІТЗ

3.1. При створенні КІТЗ враховуються:

а) характеристики об'єкта та регіону його розташування;

б) рівень фізичного захисту об'єкта;

в) об'єктова проектна загроза;

г) результати оцінки вразливості об'єкта;

ґ) неприйнятні радіаційні наслідки здійснення потенційними правопорушниками, характеристики яких визначені в об'єктовій проектній загрозі, протиправних дій щодо об'єкта;

д) функції підрозділів з охорони та фізичного захисту;

е) умови експлуатації КІТЗ;

є) вимоги до експлуатаційних характеристик системи фізичного захисту, визначені законодавством;

ж) необхідне фінансування на створення КІТЗ.

3.2. Технічне завдання на проектування системи фізичного захисту об'єкта, що будується або реконструюється, технічне завдання на проектування КІТЗ при реконструкції чи технічному переоснащенні системи фізичного захисту діючого об'єкта (далі - технічне завдання) розробляються з метою формування та деталізації вимог до КІТЗ і виконуваних ним функцій в системі фізичного захисту, визначення складу, змісту та порядку виконання робіт зі створення КІТЗ, обґрунтування розмірів фінансування на його створення.

3.3. Технічне завдання розробляється з врахуванням Загальних вимог до систем фізичного захисту ядерних установок та ядерних матеріалів, затверджених наказом Державного комітету ядерного регулювання України від 28.08.2008 N 156, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 21.10.2008 за N 999/15690.

Оптимальна конфігурація КІТЗ визначається на підставі аналізу концептуальних проектів системи фізичного захисту об'єкта, що будується або реконструюється, або концептуальних проектів КІТЗ при реконструкції системи фізичного захисту об'єкта.

3.4. Проектування КІТЗ, оцінка проекту створення КІТЗ, затвердження проекту створення КІТЗ, державна експертиза проекту здійснюються відповідно до законодавства.

Проект створення КІТЗ при реконструкції системи фізичного захисту діючого об'єкта може передбачати поетапне створення та введення в експлуатацію складових КІТЗ.

3.5. Будівництво, монтаж і налагодження КІТЗ здійснюються відповідно до законодавства.

Забороняється проведення комплексних випробувань КІТЗ, якщо КІТЗ не забезпечений засобами зв'язку, електроживленням та освітленням відповідно до цих Вимог.

3.6. Укомплектування підрозділу фізичного захисту фахівцями з оперативного управління та технічної експлуатації КІТЗ, посади яких передбачені проектом створення КІТЗ, здійснюється до початку монтажу та налагодження технічних засобів АКТЗ.

Персонал з оперативного управління та технічної експлуатації КІТЗ проходить навчання, перевірку знань і умінь з експлуатації КІТЗ до введення КІТЗ в експлуатацію.

3.6.1. Персонал з оперативного управління КІТЗ проходить навчання у спеціалізованих навчальних закладах і стажування на відповідних пультах фізичного захисту інших об'єктів.

3.6.2. Персонал з технічної експлуатації КІТЗ проходить навчання або на підприємствах постачальника КІТЗ, або за місцем роботи, або в спеціалізованих навчальних закладах.

3.7. Введення КІТЗ в експлуатацію та експлуатація здійснюються відповідно до законодавства, проектної та експлуатаційної документації на КІТЗ.

Технічні засоби КІТЗ або їх частини, які в процесі експлуатації втратили працездатність або експлуатаційні характеристики яких не відповідають вимогам фізичного захисту, замінюються в процесі поточного ремонту АКТЗ.

3.8. Ефективність роботи КІТЗ визначається при проведенні оцінки вразливості об'єкта, стан КІТЗ перевіряється під час проведення оцінки стану системи фізичного захисту. За результатами оцінок вживаються заходи з метою забезпечення відповідності експлуатаційних характеристик КІТЗ вимогам фізичного захисту.

3.9. Продовження експлуатації КІТЗ здійснюється за умови, що випробування КІТЗ підтверджують відповідність експлуатаційних характеристик КІТЗ вимогам фізичного захисту.

 

Заступник директора Департаменту
з питань ядерної захищеності
та радіаційної безпеки
Держатомрегулювання України

В. М. Кушка

Опрос