Идет загрузка документа (857 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении форм и Порядка заполнения и представления налоговой отчетности по налогу на добавленную стоимость

Минфин
Порядок, Приказ от 25.11.2011 № 1492
Утратил силу

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

25.11.2011

м. Київ

N 1492

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
20 грудня 2011 р. за N 1490/20228

Про затвердження форм та Порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість

Із змінами і доповненнями, внесеними
наказами Міністерства фінансів України
від 10 лютого 2012 року N 143
,
 від 17 грудня 2012 року N 1342

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства фінансів України
 від 13 листопада 2013 року N 944)

Додатково див. постанову
 Окружного адміністративного суду міста Києва
 від 13 травня 2013 року

Відповідно до пункту 201.15 статті 201 розділу V Податкового кодексу України та Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого Указом Президента України від 08.04.2011 N 446,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити форми податкової звітності з податку на додану вартість:

податкова декларація з податку на додану вартість;

уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з податку на додану вартість у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок;

розрахунок податкових зобов'язань, нарахованих отримувачем послуг, не зареєстрованим як платник податку на додану вартість, які постачаються нерезидентами, у тому числі їх постійними представництвами, не зареєстрованими платниками податків, на митній території України, що додаються.

(пункт 1 у редакції наказу Міністерства
 фінансів України від 17.12.2012 р. N 1342)

2. Затвердити Порядок заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість, що додається.

3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Державної податкової адміністрації України від 25.01.2011 N 41 "Про затвердження форм та Порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 16.02.2011 за N 197/18935.

4. Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку Міністерства фінансів України (Чмерук М. О.) та Департаменту оподаткування юридичних осіб Державної податкової служби України (Любченко О. М.) у встановленому порядку забезпечити:

4.1. Подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4.2. Оприлюднення цього наказу.

5. Департаменту оподаткування юридичних осіб Державної податкової служби України (Любченко О. М.) у триденний строк від дня реєстрації наказу у Міністерстві юстиції України забезпечити надання Департаменту інформатизації та обліку платників податків Державної податкової служби України (Лаба М. С.) алгоритмів контролю для приймання та автоматизованої обробки податкової звітності з податку на додану вартість.

6. Департаменту інформатизації та обліку платників податків Державної податкової служби України (Лаба М. С.) доопрацювати програмне забезпечення для приймання та автоматизованої обробки податкової звітності з податку на додану вартість у порядку та терміни, визначені для створення інформаційних систем.

7. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

8. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра фінансів України Мярковського А. І. та заступника Голови Державної податкової служби Лекаря С. І.

 

Міністр

Ф. Ярошенко

ПОГОДЖЕНО:

 

Заступник Голови -
Голова ліквідаційної комісії
Державного комітету України
з питань регуляторної
політики та підприємництва

С. І. Свищева

 

Відмітка про одержання
(штамп органу державної податкової
служби, дата, вхідний N)


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 
25.11.2011 N 1492
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 17.12.2012 N 1342)

02 

Звітний (податковий) період


 

 

 

 


(рік) 

 


       (квартал) 

 

 


                   (місяць) 

03 

Звітний (податковий) період,
за який виправляються помилки


 

 

 

 


(рік) 

 


       (квартал) 

 

 


                   (місяць) 

 

(найменування - для юридичної особи та представництва нерезидента; прізвище, ім'я, по батькові - для фізичної особи; для спільної діяльності та управління майном - найменування, дата та номер договору) 

041

юридична особа 

 

 

 

 

 

 

 

 


Код за ЄДРПОУ 

042

фізична особа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта 

043 

спільна діяльність 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Податковий номер, який надають органи державної податкової служби 

 

Договір про спільну діяльність від ____________            N ______

 

044

управління майном 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Податковий номер, який надають органи державної податкової служби 

 

Договір про управління майном від ____________        N ______

 

045

представництво нерезидента, що не має статусу юридичної особи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Податковий номер, який надають органи державної податкової служби 

046

інвестор (оператор)

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Податковий номер, який надають органи державної податкової служби 

Угода про розподіл продукції від ____________                       N ______

05

Індивідуальний податковий номер платника податку на додану вартість 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
 
 


(номер свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість) 

 

                                    (район, місто) 

(грн)

Код рядка

Код додатка

I. ПОДАТКОВІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Обсяги постачання (без податку на додану вартість)

Сума податку на додану вартість

колонка А

колонка Б

1

Д5

Операції на митній території України, що оподатковуються за основною ставкою, крім імпорту товарів

 

 

2

 

Операції, що оподатковуються за нульовою ставкою:

х

х

2.1

 

операції з вивезення товарів за межі митної території України

 

0

2.2

 

інші операції, що оподатковуються за нульовою ставкою

 

0

3

Д6

Операції, що не є об'єктом оподаткування (стаття 196 розділу V Кодексу)

 

х

4

Д6

Операції з постачання послуг за межами митної території України та послуг, місце постачання яких визначено відповідно до пунктів 186.2, 186.3 статті 186 розділу V Кодексу за межами митної території України

 

х

5

Д6

Операції, які звільнені від оподаткування (стаття 197 розділу V Кодексу, підрозділ 2 розділу XX Кодексу, міжнародні договори (угоди))

 

х

6

 

Загальний обсяг постачання (сума значень з 1-го до 5-го рядка колонки А)

 

х

6.1

 

з рядка 6 - загальний обсяг операцій звітного періоду, що є об'єктом оподаткування
(рядок 1 + рядок 2.1 + рядок 2.2 + рядок 5) колонки А

 

х

7

 

Послуги, отримані від нерезидента, місце постачання яких визначено на митній території України

 

 

8

 

коригування податкових зобов'язань (рядок 8.1 (+ чи -) + рядок 8.1.1 (+ чи -) + рядок 8.2 (+ чи -))

 

 

8.1

Д1

коригування згідно зі статтею 192 розділу V Кодексу обсягів постачання та податкових зобов'язань

 

 

8.1.1

Д1

коригування згідно зі статтею 192 розділу V Кодексу обсягів постачання, за якими не нараховувався податок на додану вартість

 

х

8.2

 

коригування податкових зобов'язань у зв'язку з нецільовим використанням товарів, ввезених із застосуванням звільнення від податку на додану вартість (стаття 197 розділу V Кодексу, підрозділ 2 розділу XX Кодексу, міжнародні договори (угоди)) (+)

 

 

9

 

Усього податкових зобов'язань
(сума значень рядків (1 + 7 + 8 (- чи +)) колонки Б)

х

 

Код рядка

Код додат-
ка

II. ПОДАТКОВИЙ КРЕДИТ

Обсяги придбання (без податку на додану вартість)

Дозволений податковий кредит

колонка А

колонка Б

10

Д5

Придбання (виготовлення, будівництво, спорудження, створення) з податком на додану вартість на митній території України товарів/послуг та необоротних активів з метою їх використання виключно у межах господарської діяльності платника податку для здійснення операцій, які:

х

х

10.1

 

підлягають оподаткуванню за основною ставкою та нульовою ставкою

 

 

10.2

 

не є об'єктом оподаткування (стаття 196 розділу V Кодексу) та/або звільнені від оподаткування (стаття 197 розділу V Кодексу, підрозділ 2 розділу XX Кодексу, міжнародні договори (угоди)), та/або не оподатковуються (постачання послуг за межами митної території України та послуг, місце постачання яких визначено відповідно до пунктів 186.2, 186.3 статті 186 розділу V Кодексу за межами митної території України)

 

х

11

 

Придбання (виготовлення, будівництво, спорудження, створення) без податку на додану вартість на митній території України товарів/послуг та необоротних активів з метою їх використання у межах господарської діяльності платника податку для здійснення операцій, які:

х

х

11.1

 

підлягають оподаткуванню за основною ставкою та нульовою ставкою

 

х

11.2

 

не є об'єктом оподаткування (стаття 196 розділу V Кодексу), та/або звільнені від оподаткування (стаття 197 розділу V Кодексу, підрозділ 2 розділу XX Кодексу, міжнародні договори (угоди)), та/або не оподатковуються (постачання послуг за межами митної території України та послуг, місце постачання яких визначено відповідно до пунктів 186.2, 186.3 статті 186 розділу V Кодексу за межами митної території України)

 

х

12

 

Ввезені на митну територію України товари, необоротні активи та отримані від нерезидента на митній території України послуги з метою їх використання у межах господарської діяльності платника податку для здійснення операцій, які оподатковуються за основною ставкою та нульовою ставкою:

х

х

12.1

 

обсяг придбання, податок на додану вартість, сплачений митним органам

 

 

12.2

 

погашені податкові векселі (підрозділ 3 розділу XX Кодексу)

 

 

12.3

 

обсяг придбання товару, ввезеного із застосуванням звільнення від податку на додану вартість (стаття 197 розділу V Кодексу, підрозділ 2 розділу XX Кодексу, міжнародні договори (угоди))

 

х

12.4

 

послуги, отримані від нерезидента, місце постачання яких знаходиться на митній території України

 

 

13

 

Ввезені на митну територію України товари, необоротні активи та отримані від нерезидента на митній території України послуги з метою їх використання у межах господарської діяльності платника податку для здійснення операцій, які не є об'єктом оподаткування (стаття 196 розділу V Кодексу), та/або звільнені від оподаткування (стаття 197 розділу V Кодексу, підрозділ 2 розділу XX Кодексу, міжнародні договори (угоди)), та/або не оподатковуються (постачання послуг за межами митної території України та послуг, місце постачання яких визначено відповідно до пунктів 186.2, 186.3 статті 186 розділу V Кодексу за межами митної території України):

х

х

13.1

 

обсяг придбання товару, податок на додану вартість по якому сплачений митним органам

 

х

13.2

 

обсяг придбання товару, ввезеного із застосуванням звільнення від податку на додану вартість (стаття 197 розділу V Кодексу, підрозділ 2 розділу XX Кодексу, міжнародні договори (угоди))

 

х

13.3

 

послуги, отримані від нерезидента, місце постачання яких знаходиться на митній території України

 

х

14

 

Придбання (виготовлення, будівництво, спорудження, створення) товарів/послуг та необоротних активів на митній території України, ввезення на митну територію України товарів, необоротних активів та отримання від нерезидента на митній території України послуг, які не призначаються для їх використання у господарській діяльності

х

х

14.1

Д5

з податком на додану вартість

 

х

14.2

 

без податку на додану вартість

 

х

15

Д5, Д7

Придбання (виготовлення, будівництво, спорудження, створення, ввезення) з податком на додану вартість товарів/послуг та необоротних активів, які частково використовуються в оподатковуваних операціях, а частково в операціях, які не є об'єктом оподаткування (стаття 196 розділу V Кодексу), та/або звільнені від оподаткування (стаття 197 розділу V Кодексу, підрозділ 2 розділу XX Кодексу, міжнародні договори (угоди)), та/або не оподатковуються (постачання послуг за межами митної території України та послуг, місце постачання яких визначено відповідно до пунктів 186.2, 186.3 статті 186 розділу V Кодексу за межами митної території України):

 

х

15.1

 

частина*, що включається до складу податкового кредиту

ЧВ - значення колонки 6 (ряд. 1 або ряд. 2) таблиці 1 Д7

 

 

 

15.2

 

частина*, що не включається до складу податкового кредиту

 

х

16

 

Коригування податкового кредиту (сума значень рядків (16.1 (+ чи -) + 16.1.2 (+ чи -) + 16.2 (+ чи -) + 16.3 (+ чи -) + 16.4 (+ чи -))

 

 

16.1

Д1

коригування згідно зі статтею 192 розділу V Кодексу обсягів придбання та податкового кредиту, який було включено у рядок 10.1

 

 

16.1.1

Д1

коригування згідно зі статтею 192 розділу V Кодексу обсягів придбання, за якими не нараховувався податок на додану вартість

 

х

16.1.2

Д1

коригування згідно зі статтею 192 розділу V Кодексу обсягів придбання та податкового кредиту, який було включено у рядок 15.1

 

 

16.1.3

Д1

коригування згідно зі статтею 192 розділу V Кодексу обсягів придбання, які було включено у рядок 15.2

 

х

16.2

 

коригування податкового кредиту внаслідок часткового використання товарів/послуг, необоротних активів в операціях сільськогосподарського або переробного виробництва

 

 

16.3

 

коригування податкового кредиту із постачання сільськогосподарської продукції або продукції власного виробництва переробного підприємства у митному режимі експорту (переноситься з декларації (0121 - 0123) або декларації (0140))

х

 

16.4

Д7

коригування податкового кредиту у зв'язку з перерахунком частки використання товарів/послуг та/або необоротних активів в оподатковуваних операціях

 

 

16.5

 

початок використання товарів/послуг, необоротних активів, суми податку, сплачені (нараховані) при придбанні та/або виготовленні яких не були включені до складу податкового кредиту, та/або з яких були визначені податкові зобов'язання, в оподатковуваних операціях

 

 

16.6

Д7

початок використання товарів/послуг, необоротних активів, суми податку, сплачені (нараховані) при придбанні та/або виготовленні яких не були включені до складу податкового кредиту, та/або з яких були визначені податкові зобов'язання, частково в оподатковуваних операціях, а частково в операціях, які не є об'єктом оподаткування (стаття 196 розділу V Кодексу), та/або звільнені від оподаткування (стаття 197 розділу V Кодексу, підрозділ 2 розділу XX Кодексу, міжнародні договори (угоди)), та/або не оподатковуються (постачання послуг за межами митної території України та послуг, місце постачання яких визначено відповідно до пунктів 186.2, 186.3 статті 186 розділу V Кодексу за межами митної території України):

 

х

16.6.1

 

частина*, що включається до складу податкового кредиту

ЧВ - значення колонки 6 (ряд. 1 або ряд. 2) таблиці 1 Д7

 

 

 

16.6.2

 

частина*, що не включається до складу податкового кредиту

 

х

17

 

Усього податкового кредиту
(сума значень рядків (10.1 + 12.1 + 12.2 + 12.4 + 15.1 + 16
(- чи +)) колонки Б)

х

 

Код рядка

Код додат-
ка

III. РОЗРАХУНКИ ЗА ЗВІТНИЙ ПЕРІОД

Сума податку на додану вартість

18

 

Позитивне значення різниці між сумою податкового зобов'язання та сумою податкового кредиту поточного звітного (податкового) періоду
(рядок 9 - рядок 17) (позитивне значення)

 

19

 

Від'ємне значення різниці між сумою податкового зобов'язання та сумою податкового кредиту поточного звітного (податкового) періоду
(рядок 17 - рядок 9) (позитивне значення)

 

20

 

Зарахування від'ємного значення різниці поточного звітного (податкового) періоду:

х

20.1

 

у зменшення суми податкового боргу з податку на додану вартість

 

20.2

 

до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду
(рядок 19 - рядок 20.1)
(значення цього рядка переноситься до рядка 21.1 декларації наступного звітного (податкового) періоду**)

 

21

 

Залишок від'ємного значення попереднього звітного (податкового) періоду, що включається до складу податкового кредиту поточного звітного (податкового) періоду
(рядок 21.1 + рядок 21.2 + рядок 21.3):

 

21.1

 

значення рядка 20.2 декларації попереднього звітного (податкового) періоду

 

21.2

 

значення рядка 24 декларації попереднього звітного (податкового) періоду

 

21.3

 

зменшено/збільшено залишок від'ємного значення за результатами перевірки податкового органу

 

22

Д2

Залишок від'ємного значення попереднього звітного (податкового) періоду, за вирахуванням позитивного значення різниці між сумою податкового зобов'язання та сумою податкового кредиту поточного звітного (податкового) періоду
(рядок 21 - рядок 18)

 

23

Д3

Сума, що підлягає бюджетному відшкодуванню (рядок 3 Д3) (рядок 23.1 + рядок 23.2):

 

23.1

Д4

на рахунок платника у банку

 

23.2

 

у зменшення податкових зобов'язань з податку на додану вартість наступних звітних (податкових) періодів

 

24

 

Залишок від'ємного значення, який після бюджетного відшкодування включається до складу податкового кредиту наступного податкового періоду (рядок 22 - рядок 23)
(значення цього рядка переноситься до рядка 21.2 декларації наступного звітного (податкового) періоду)

 

25

 

Сума податку на додану вартість, яка підлягає нарахуванню за підсумками поточного звітного (податкового) періоду з урахуванням залишку від'ємного значення попереднього звітного (податкового) періоду та:
(рядок 18 - рядок 21)

 

25.1

 

сплачується до загального/спеціального фонду державного бюджету

 

25.2

 

залишається у розпорядженні сільськогосподарського підприємства та/або спрямовується на спеціальний рахунок

 

____________
* Визначається виходячи з частки, розрахованої у таблиці 1 додатка 7 до декларації, і застосовується протягом поточного року.

** Для підприємств суднобудування і літакобудування - декларації поточного звітного (податкового) періоду.

 

Директор Департаменту податкової,
митної політики та методології
бухгалтерського обліку

М. О. Чмерук

(форма із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 10.02.2012 р. N 143
,
 у редакції наказу Міністерства
фінансів України від 17.12.2012 р. N 1342)

 

Відмітка про одержання
(штамп органу державної податкової служби,
дата, вхідний N)


Додаток 1
до податкової декларації з податку на додану вартість

02 

Звітний (податковий) період


 

 

 

 


(рік) 

 


       (квартал) 

 

 


                  (місяць) 

03 

Звітний (податковий) період,
за який виправляються помилки


 

 

 

 


(рік) 

 


       (квартал) 

 

 


                  (місяць) 

 

(найменування - для юридичної особи та представництва нерезидента; прізвище, ім'я, по батькові - для фізичної особи; для спільної діяльності та управління майном - найменування, дата та номер договору)

041

юридична особа

 

 

 

 

 

 

 

 


Код за ЄДРПОУ 

042

фізична особа

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта 

043

спільна діяльність 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Податковий номер, який надають органи державної податкової служби 

 

Договір про спільну діяльність від ____________           N ______

044

управління майном 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Податковий номер, який надають органи державної податкової служби 

Договір про управління майном від ____________                  N ______

045

представництво нерезидента, що не має статусу юридичної особи

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Податковий номер, який надають органи державної податкової служби

046

інвестор (оператор)

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Податковий номер, який надають органи державної податкової служби

Угода про розподіл продукції від ____________                       N ______

05

Індивідуальний податковий номер платника податку на додану вартість

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
 
 


(номер свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість)

Розділ I. Коригування податкових зобов'язань

Таблиця 1. Коригування податкових зобов'язань згідно зі статтею 192 розділу V Кодексу

(грн)

Розділ II. Коригування податкового кредиту

Таблиця 2. Коригування податкового кредиту згідно зі статтею 192 розділу V Кодексу за обсягами придбання товарів/послуг, необоротних активів, включених у рядок 10 декларації

(грн)

Таблиця 3. Коригування податкового кредиту згідно зі статтею 192 розділу V Кодексу за обсягами придбання товарів/послуг, необоротних активів, включених у рядок 15 декларації

____________
* З урахуванням частки використання сплаченого (нарахованого) податку за придбаними (ввезеними) товарами/послугами та необоротними активами між оподатковуваними та неоподатковуваними операціями.

Дата подання

 

 

.

 

 

.

 

 

 

 


       Наведена інформація є повною і достовірною. 

Керівник

___________________________________
            (підпис)                  (ініціали та прізвище)

 
М. П.
 


Головний бухгалтер

___________________________________
           (підпис)                    (ініціали та прізвище)

Платник податку на додану вартість
(для фізичної особи - платника податку)

___________________________________
           (підпис)                     (ініціали та прізвище)

 

(додаток 1 у редакції наказу Міністерства
 фінансів України від 17.12.2012 р. N 1342)

 

Відмітка про одержання
(штамп органу державної податкової служби,
дата, вхідний N)


Додаток 2
до податкової декларації з податку на додану вартість

02 

Звітний (податковий) період


 

 

 

 


(рік) 

 


        (квартал) 

 

 


                   (місяць) 

03 

Звітний (податковий) період,
за який виправляються помилки


 

 

 

 


(рік) 

 


        (квартал) 

 

 


                    (місяць) 

 

(найменування - для юридичної особи та представництва нерезидента; прізвище, ім'я, по батькові - для фізичної особи; для спільної діяльності та управління майном - найменування, дата та номер договору)

041

юридична особа

 

 

 

 

 

 

 

 


Код за ЄДРПОУ

042

фізична особа

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта

043

спільна діяльність

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Податковий номер, який надають органи державної податкової служби

Договір про спільну діяльність від ____________                    N ______

044

управління майном 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Податковий номер, який надають органи державної податкової служби

 

Договір про управління майном від ____________       N ______

045

представництво нерезидента, що не має статусу юридичної особи

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Податковий номер, який надають органи державної податкової служби

046

інвестор (оператор)

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Податковий номер, який надають органи державної податкової служби

 

Угода про розподіл продукції від ____________          N ______

05

Індивідуальний податковий номер платника податку на додану вартість

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


(номер свідоцтва про реєстрацію платника
податку на додану вартість)

(грн)

N з/п

Залишок від'ємного значення попереднього звітного (податкового) періоду, за вирахуванням суми податку, яка підлягає сплаті до бюджету за підсумками поточного звітного періоду (рядок 22 декларації звітного (податкового) періоду)

Частина залишку від'ємного значення, фактично сплачена отримувачем товарів/послуг постачальникам товарів/послуг або до Державного бюджету України, а в разі отримання від нерезидента послуг на митній території України включена до податкових зобов'язань у декларації, у попередніх та звітному податкових періодах та не погашена податковими зобов'язаннями попередніх звітних (податкових) періодів або не брала участі у розрахунках бюджетного відшкодування (переноситься до рядка 2 розрахунку бюджетного відшкодування)*

Значення рядка 24 декларації звітного податкового періоду

звітний (податковий) період, у якому виникла сума

сума

сума

сума

1

2

3

4

5

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

Усього

Х

 

 

 

____________
* За винятком платників, які відповідно до
пункту 200.5 статті 200 розділу V Кодексу не мають права на отримання бюджетного відшкодування. Для таких платників значення графи 3 дорівнює значенню графи 5.

Дата подання

 

 

.

 

 

.

 

 

 

 


       Наведена інформація є повною і достовірною.

Керівник

___________________________________
            (підпис)                  (ініціали та прізвище)

 
М. П.
 


Головний бухгалтер

___________________________________
           (підпис)                    (ініціали та прізвище)

Платник податку на додану вартість
(для фізичної особи - платника податку)

___________________________________
           (підпис)                     (ініціали та прізвище)

 

(додаток 2 у редакції наказу Міністерства
 фінансів України від 17.12.2012 р. N 1342)

 

Відмітка про одержання
(штамп органу державної
податкової служби, дата, вхідний N)


Додаток 3
до податкової декларації з податку на додану вартість

02 

Звітний (податковий) період


 

 

 

 


(рік) 

 


        (квартал) 

 

 


                   (місяць) 

03 

Звітний (податковий) період,
за який виправляються помилки


 

 

 

 


(рік) 

 


        (квартал) 

 

 


                    (місяць) 

 

(найменування - для юридичної особи та представництва нерезидента; прізвище, ім'я, по батькові - для фізичної особи; для спільної діяльності та управління майном - найменування, дата та номер договору)

041

юридична особа

 

 

 

 

 

 

 

 


Код за ЄДРПОУ 

042

фізична особа

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта 

043

спільна діяльність

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Податковий номер, який надають органи державної податкової служби 

Договір про спільну діяльність від ____________                  N ______

044

управління майном 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Податковий номер, який надають органи державної податкової служби 

 

Договір про управління майном від ____________    N ______

045

представництво нерезидента, що не має статусу юридичної особи

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Податковий номер, який надають органи державної податкової служби

046

інвестор (оператор)

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Податковий номер, який надають органи державної податкової служби

Угода про розподіл продукції від ____________                     N ______

05

Індивідуальний податковий номер платника податку на додану вартість

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


(номер свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість)

(грн)

N з/п

Показники

Сума

1

2

3

1

Залишок від'ємного значення попереднього звітного (податкового) періоду, за вирахуванням суми податку, яка підлягає сплаті до бюджету за підсумками поточного звітного (податкового) періоду (рядок 22 декларації звітного (податкового) періоду)

 

2

Частина залишку від'ємного значення, фактично сплачена отримувачем товарів/послуг постачальникам товарів/послуг або до Державного бюджету України, а в разі отримання від нерезидента послуг на митній території України включена до податкових зобов'язань у декларації, у попередніх звітних (податкових) періодах та не погашена податковими зобов'язаннями попередніх звітних (податкових) періодів або не брала участі у розрахунках бюджетного відшкодування (переноситься до рядка 2 розрахунку бюджетного відшкодування) (графа 4 додатка 2 до декларації звітного (податкового) періоду)

 

3

Сума, що підлягає бюджетному відшкодуванню
(сума, указана в рядку 1, у межах суми, указаної в рядку 2)
(значення цього рядка переноситься до рядка 23 декларації за поточний звітний (податковий) період)

 

Дата подання

 

 

.

 

 

.

 

 

 

 


       Наведена інформація є повною і достовірною. 

Керівник

___________________________________
            (підпис)                  (ініціали та прізвище) 

 
М. П.
 


Головний бухгалтер

___________________________________
           (підпис)                    (ініціали та прізвище) 

Платник податку на додану вартість
(для фізичної особи - платника податку)

___________________________________
           (підпис)                     (ініціали та прізвище)

  

(додаток 3 у редакції наказу Міністерства
 фінансів України від 17.12.2012 р. N 1342)

 

Відмітка про одержання
(штамп органу державної
податкової служби, дата, вхідний N)


Додаток 4
до податкової декларації з податку на додану вартість

Відповідно до статті 200 розділу V Кодексу бюджетне відшкодування у сумі _______________________
_________________________________________________________________________________ гривень,
                                                                                        (вказується словами)
визначеній у податковій декларації з податку на додану вартість за ____________ 20__ року, просимо перерахувати на рахунок N ___________________________________________________________, МФО
_________________________________________________________________________________________
                                                                                                        (найменування банку)

Дата подання

 

 

.

 

 

.

 

 

 

 


       Наведена інформація є повною і достовірною. 

Керівник

___________________________________
            (підпис)                  (ініціали та прізвище) 

 
М. П.
 


Головний бухгалтер

___________________________________
           (підпис)                    (ініціали та прізвище) 

Платник податку на додану вартість
(для фізичної особи - платника податку)

___________________________________
           (підпис)                     (ініціали та прізвище)

  

(додаток 4 у редакції наказу Міністерства
 фінансів України від 17.12.2012 р. N 1342)

 

Відмітка про одержання
(штамп органу державної
податкової служби, дата, вхідний N)


Додаток 5
до податкової декларації з податку на додану вартість

02 

Звітний (податковий) період


 

 

 

 


(рік) 

 


        (квартал) 

 

 


                   (місяць) 

03 

Звітний (податковий) період,
за який виправляються помилки


 

 

 

 


(рік) 

 


        (квартал) 

 

 


                    (місяць) 

 

(найменування - для юридичної особи та представництва нерезидента; прізвище, ім'я, по батькові - для фізичної особи; для спільної діяльності та управління майном - найменування, дата та номер договору)

041

юридична особа

 

 

 

 

 

 

 

 


Код за ЄДРПОУ 

042

фізична особа

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта 

043

спільна діяльність

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Податковий номер, який надають органи державної податкової служби 

Договір про спільну діяльність від ____________                N ______

044

управління майном 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Податковий номер, який надають органи державної податкової служби 

 

Договір про управління майном від ____________       N ______

045

представництво нерезидента, що не має статусу юридичної особи

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Податковий номер, який надають органи державної податкової служби

046

інвестор (оператор)

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Податковий номер, який надають органи державної податкової служби

Угода про розподіл продукції від ____________                         N ______

05

Індивідуальний податковий номер платника податку на додану вартість

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


(номер свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість)

Розділ I. Податкові зобов'язання

(грн)

Розділ II. Податковий кредит

(грн)

Дата подання

 

 

.

 

 

.

 

 

 

 


       Наведена інформація є повною і достовірною. 

Керівник

________________________________________
            (підпис)                    (ініціали та прізвище) 

 
М. П.
 


Головний бухгалтер

________________________________________
            (підпис)                    (ініціали та прізвище) 

Платник податку на додану вартість
(для фізичної особи - платника податку)

________________________________________
            (підпис)                    (ініціали та прізвище) 

  

(додаток 5 у редакції наказу Міністерства
 фінансів України від 17.12.2012 р. N 1342)

 

Відмітка про одержання
(штамп органу державної податкової служби,
дата, вхідний N)


Додаток 6
до податкової декларації з податку на додану вартість

02 

Звітний (податковий) період


 

 

 

 


(рік) 

 


        (квартал) 

 

 


                   (місяць) 

03 

Звітний (податковий) період,
за який виправляються помилки


 

 

 

 


(рік) 

 


        (квартал) 

 

 


                    (місяць) 

 

(найменування - для юридичної особи та представництва нерезидента; прізвище, ім'я, по батькові - для фізичної особи; для спільної діяльності та управління майном - найменування, дата та номер договору)

041

юридична особа

 

 

 

 

 

 

 

 


Код за ЄДРПОУ 

042

фізична особа

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта 

043

спільна діяльність

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Податковий номер, який надають органи державної податкової служби 

 

Договір про спільну діяльність від ____________        N ______

044

управління майном 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Податковий номер, який надають органи державної податкової служби 

 

Договір про управління майном від ____________       N ______

045

представництво нерезидента, що не має статусу юридичної особи

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Податковий номер, який надають органи державної податкової служби

046

інвестор (оператор)

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Податковий номер, який надають органи державної податкової служби

 

Угода про розподіл продукції від ____________        N ______

05

Індивідуальний податковий номер платника податку на додану вартість

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


(номер свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість)

Таблиця 1. Пункт 3 декларації "Операції, що не є об'єктом оподаткування (стаття 196 розділу V Кодексу)"

(грн)

Таблиця 2. Пункт 4 декларації "Операції з постачання послуг за межами митної території України та послуг, місце постачання яких визначено відповідно до пунктів 186.2, 186.3 статті 186 розділу V Кодексу за межами митної території України"

Таблиця 3. Пункт 5 декларації "Операції, які звільнені від оподаткування (стаття 197 розділу V Кодексу, підрозділ 2 розділу XX Кодексу, міжнародні договори (угоди))"

Таблиця 4. Розрахунок показників щодо належності підприємства (організації) до підприємства (організації) інвалідів

ЧПІ

 

відсоток інвалідів, які мають у підприємстві (організації), яке (яка) засноване(а) громадськими організаціями інвалідів, основне місце роботи, протягом попереднього звітного (податкового) періоду від середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу такого підприємства (організації)

ФОПІ

 

відсоток фонду оплати праці інвалідів протягом звітного періоду від суми загальних витрат з оплати праці, що належать до складу витрат

БВТ

 

відсоток суми витрат з переробки (обробка, інші види перетворення) сировини, комплектувальних виробів, складових частин, інших покупних товарів/послуг, які використовуються при виготовленні таких товарів/послуг, щодо яких застосовується звільнення від оподаткування підприємством (організацією), яке засноване громадськими організаціями інвалідів, відносно ціни постачання таких виготовлених товарів/послуг

Дата подання

 

 

.

 

 

.

 

 

 

 


       Наведена інформація є повною і достовірною. 

Керівник

________________________________________
            (підпис)                    (ініціали та прізвище) 

 
М. П.
 


Головний бухгалтер

________________________________________
            (підпис)                    (ініціали та прізвище) 

Платник податку на додану вартість
(для фізичної особи - платника податку)

________________________________________
            (підпис)                    (ініціали та прізвище) 

  

(додаток 6 у редакції наказу Міністерства
 фінансів України від 17.12.2012 р. N 1342)

 

 

Відмітка про одержання
(штамп органу державної податкової служби,
дата, вхідний N)


Додаток 7
до податкової декларації з податку на додану вартість

Таблиця 1. Розрахунок частки використання товарів/послуг та необоротних активів в оподатковуваних операціях

(грн)

N з/п

Платник

Податковий період, за який здійснюється розрахунок

Обсяги постачання (без податку на додану вартість)

Частка* використання товарів/послуг, необоротних активів в оподатковуваних операціях (колонка 5 х 100 % / колонка 4)

загальний обсяг постачання (сума значень рядків 6, 8.1, 8.1.1 колонки А декларації та всіх уточнюючих розрахунків)

оподатковувані операції
(сума значень рядків 1, 2.1, 2.2, 8.1, 8.1.1 колонки А декларації та всіх уточнюючих розрахунків)

 

1

2

3

4

5

6

1

який здійснює розрахунок відповідно до пункту 199.2 статті 199 розділу V Кодексу

попередній календарний рік

 

 

 

2

який здійснює розрахунок відповідно до пункту 199.3 статті 199 розділу V Кодексу

перший звітний податковий період, у якому задекларовані такі операції

 

 

 

3.1

який здійснює розрахунок відповідно до пункту 199.4 статті 199 розділу V Кодексу

один календарний рік (поточний)

 

 

 

3.2

два календарних роки (поточний та попередній)

 

 

 

3.3

три календарних роки (поточний та два попередніх)

 

 

 

____________
* Для ряд. 1: застосовується протягом поточного календарного року для визначення податкового кредиту при заповненні рядків 15.1 та/або 16.6.1 декларації (товари/послуги, необоротні активи); розраховується у декларації за січень (I квартал).

Для ряд. 2: застосовується протягом поточного календарного року для визначення податкового кредиту при заповненні рядків 15.1 та/або 16.6.1 декларації (товари/послуги, необоротні активи); розраховується у декларації звітного періоду, у якому вперше декларуються неоподатковувані операції.

Для ряд. 3.1: застосовується для перерахунку за підсумками календарного року (товари/послуги, необоротні активи); розраховується у декларації за грудень (IV квартал) (у разі зняття з обліку - у декларації останнього податкового періоду, коли відбулося таке зняття).

Для ряд. 3.1 - 3.3: застосовується для перерахунку за підсумками одного, двох і трьох календарних років, що настають за роком, в якому необоротні активи почали використовуватися (введені в експлуатацію); розраховується у декларації за грудень (IV квартал) (у разі зняття з обліку - у декларації останнього податкового періоду, коли відбулося таке зняття).

Таблиця 2. Перерахунок* частки використання товарів/послуг та необоротних активів в оподатковуваних операціях

(грн.)

N з/п

Товари/послуги та необоротні активи

Придбання (виготовлення, будівництво, спорудження, створення) товарів/послуг та необоротних активів та/або початок використання товарів/послуг та необоротних активів, суми податку, сплачені при придбанні та/або виготовленні яких не були включені до складу податкового кредиту, та/або з яких були визначені податкові зобов'язання, які частково використовуються в оподатковуваних операціях, а частково в операціях, які не є об'єктом оподаткування (стаття 196 розділу V Кодексу), та/або звільнені від оподаткування (стаття 197 розділу V Кодексу, підрозділ 2 розділу XX Кодексу (крім пункту 15), міжнародні договори (угоди)), та/або не оподатковуються (пункти 186.2, 186.3 статті 186 розділу V Кодексу)

Фактично включено до податкового кредиту (сума значень рядків 15.1, 16.1.2 та 16.6.1 колонки Б декларацій та всіх уточнюючих розрахунків за поточний календарний рік)

Сума податку на додану вартість, що підлягає включенню до податкового кредиту з урахуванням перерахованої частки використання товарів/послуг в оподатковуваних операціях (колонка 4 х колонка 6 рядка 3.1 Табл. 1)

Коригування податкового кредиту у зв'язку з перерахунком частки використання товарів/послуг в оподатковуваних операціях (колонка 6 - колонка 5) - значення цього рядка із знаком + чи - переноситься до рядка 16.4 декларації за останній податковий період календарного року

обсяг (сума значень рядків 15, 16.1.2, 16.1.3, 16.6.1 та 16.6.2 колонки А декларацій та всіх уточнюючих розрахунків за поточний календарний рік)

сума податку на додану вартість (колонка 6 х основну ставку, %)

1

2

3

4

5

6

7

1

товари/послуги

 

 

 

 

 

2

необоротні активи

 

 

 

 

 

ВСЬОГО

 

 

 

 

____________
* Здійснюється за підсумками поточного календарного року і результати відображаються у декларації за останній податковий період року (у разі зняття платника з обліку - у декларації за останній податковий період, коли відбулося зняття з обліку).

Таблиця 3. Перерахунок* частки використання необоротних активів в оподатковуваних операціях

N з/п

Кількість календарних років, що настали за роком, в якому необоротні активи почали використовуватись (введені в експлуатацію)

Вартість придбання необоротних активів (з урахуванням розрахунків коригування у разі їх наявності)

Фактично включено до податкового кредиту з урахуванням визначеної частки використання

Підлягає включенню до податкового кредиту з урахуванням перерахованої частки** за результатом одного/двох/трьох календарних років

Коригування податкового кредиту у зв'язку з перерахунком частки використання необоротних активів в оподатковуваних операціях (колонка 6 - колонка 5) - значення цього рядка із знаком + чи - переноситься до рядка 16.4 декларації за грудень (IV квартал) того року, що настає за роком, в якому вони почали використовуватись (у разі зняття з обліку - у декларації останнього податкового періоду, коли відбулося таке зняття)

обсяг (без податку на додану вартість)

податок на додану вартість

1

2

3

4

5

6

7

1

1

 

 

 

 

 

2

2

 

 

 

 

 

3

3

 

 

 

 

 

____________
* Заповнюється при перерахунку частки використання необоротних активів в оподатковуваних операціях за результатами одного, двох і трьох календарних років, що настають за роком, в якому вони почали використовуватися (введені в експлуатацію).

** Визначається згідно зі значенням колонки 6 рядків 3.1 - 3.3 таблиці 1.

Таблиця 4. Розрахунок* розподілу сум податку на додану вартість, нарахованого (сплаченого) у зв'язку з отриманням товарів/послуг**, при постачанні яких застосовуються одночасно касовий метод визначення податкових зобов'язань і податкового кредиту та загальні правила визначення податкових зобов'язань і податкового кредиту

Залишок з поперед-
нього(іх) періоду(ів) неоплачених товарів/послуг для касового методу

Придбання товарів/послуг**

Оплата із залишку з поперед-
нього(іх) періоду(ів) неоплачених товарів/послуг для касового методу (з колонок 1 та 2 відповідно)

Залишок**** неоплачених товарів/послуг для застосування касового методу, що переноситься до колонок 1 та 2 відповідно таблиці 4 розрахунку за наступний звітний (податковий) період

оплачені

неоплачені

з них 

для касового методу

не для касового методу

обсяг (без пода-
тку на додану вар-
тість)

пода-
ток на додану вар-
тість

обсяг (без пода-
тку на додану вартість)

пода-
ток на додану вар-
тість***

обсяг (без пода-
тку на додану вар-
тість)

пода-
ток на додану вар-
тість

обсяг (без пода-
тку на додану вар-
тість)

пода-
ток на додану вар-
тість

обсяг (без пода-
тку на додану вар-
тість)

податок на додану вар-
тість***

обсяг (без пода-
тку на додану вар-
тість)

пода-
ток на додану вар-
тість***

обсяг (без податку на додану вар-
тість)****

податок на додану вар-
тість*****

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________
* Здійснюється платниками, які застосовують касовий метод визначення податкових зобов'язань та податкового кредиту згідно з
пунктом 187.10 статті 187 розділу V Кодексу.

** Товари/послуги за переліком згідно з пунктом 187.10 статті 187 розділу V Кодексу.

*** Включається до податкового кредиту за наявності податкової накладної.

**** Розраховується за формулою: (значення колонки 1 - значення колонки 11 + значення колонки 7).

***** Розраховується за формулою: (значення колонки 2 - значення колонки 12 + значення колонки 8).

Дата подання

 

 

.

 

 

.

 

 

 

 


       Наведена інформація є повною і достовірною. 

Керівник

________________________________________
            (підпис)                    (ініціали та прізвище) 

 
М. П.
 


Головний бухгалтер

________________________________________
            (підпис)                    (ініціали та прізвище) 

Платник податку на додану вартість
(для фізичної особи - платника податку)

________________________________________
            (підпис)                    (ініціали та прізвище) 

 

(додаток 7 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 10.02.2012 р. N 143
,
 у редакції наказу Міністерства
 фінансів України від 17.12.2012 р. N 1342)

 

Відмітка про одержання
(штамп органу державної
податкової служби,
дата, вхідний N)


Додаток 8
до податкової декларації з податку на додану вартість

Відповідно до пункту 201.10 статті 201 розділу V Кодексу заявляю про відмову продавця товарів/послуг надати податкову накладну.

Відповідно до пункту 201.10 статті 201 розділу V Кодексу заявляю про порушення продавцем порядку заповнення та/або порядку реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних.

До заяви додаються копії товарних чеків або інших розрахункових документів, що засвідчують факт сплати податку у зв'язку з придбанням таких товарів/послуг, або копії первинних документів, складених відповідно до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", що підтверджують факт отримання таких товарів/послуг, на ___ арк.

Дата подання

 

 

.

 

 

.

 

 

 

 


       Наведена інформація є повною і достовірною. 

Керівник

________________________________________
            (підпис)                    (ініціали та прізвище) 

 
М. П.
 


Головний бухгалтер

________________________________________
            (підпис)                    (ініціали та прізвище) 

Платник податку на додану вартість
(для фізичної особи - платника податку)

________________________________________
            (підпис)                    (ініціали та прізвище) 

(додаток 8 у редакції наказу Міністерства
 фінансів України від 17.12.2012 р. N 1342)

 

Відмітка про одержання
(штамп органу державної податкової служби,
дата, вхідний N)


Додаток 9
до податкової декларації з податку на додану вартість

02 

Звітний (податковий) період


 

 

 

 


(рік) 

 


        (квартал) 

 

 


                   (місяць) 

03 

Звітний (податковий) період,
за який виправляються помилки


 

 

 

 


(рік) 

 


        (квартал) 

 

 


                    (місяць) 

 

(найменування)

041

юридична особа

 

 

 

 

 

 

 

 


Код за ЄДРПОУ

05

Індивідуальний податковий номер платника податку на додану вартість

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


(номер свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість)

(грн)

____________
* Дванадцять послідовних звітних (податкових) періодів сукупно (включаючи поточний). Для новоствореного платника - звітний податковий період.

Дата подання

 

 

.

 

 

.

 

 

 

 


  Наведена інформація є повною і достовірною.

Керівник

________________________________________
            (підпис)                    (ініціали та прізвище) 

 
М. П.
 


Головний бухгалтер

________________________________________
            (підпис)                    (ініціали та прізвище) 

(форму доповнено додатком 9 згідно з наказом
Міністерства фінансів України від 17.12.2012 р. N 1342)

 

Відмітка про одержання
(штамп органу державної податкової служби, дата, вхідний N)


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
25.11.2011 N 1492

Форма втратила чинність
(згідно з наказом Міністерства фінансів України
від 17 грудня 2012 року N 1342)

 

Відмітка про одержання
(штамп органу державної податкової служби, дата, вхідний N)


Додаток 1
до податкової декларації з податку на додану вартість (скороченої)

Додаток 1 втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства фінансів України
від 17 грудня 2012 року N 1342)

 

Відмітка про одержання
(штамп органу державної податкової служби, дата, вхідний N)


Додаток 2
до податкової декларації з податку на додану вартість (скороченої)

Додаток 2 втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства фінансів України
від 17 грудня 2012 року N 1342)

 

Відмітка про одержання
(штамп органу державної податкової служби, дата, вхідний N)


Додаток 3
до податкової декларації з податку на додану вартість (скороченої)

Додаток 3 втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства фінансів України
від 17 грудня 2012 року N 1342)

 

Відмітка про одержання
(штамп органу державної податкової служби, дата, вхідний N)


Додаток 4
до податкової декларації з податку на додану вартість (скороченої)

Додаток 4 втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства фінансів України
від 17 грудня 2012 року N 1342)

 

Відмітка про одержання
(штамп органу державної податкової служби, дата, вхідний N)


Додаток 5
до податкової декларації з податку на додану вартість (скороченої)

Додаток 5 втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства фінансів України
від 17 грудня 2012 року N 1342)

 

Відмітка про одержання
(штамп органу державної податкової служби, дата, вхідний N)


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
25.11.2011 N 1492

Форма втратила чинність
(згідно з наказом Міністерства фінансів України
від 17 грудня 2012 року N 1342)

 

Відмітка про одержання
(штамп органу державної податкової служби, дата, вхідний N)


Додаток 1
до податкової декларації з податку на додану вартість (спеціальної)

Додаток 1 втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства фінансів України
від 17 грудня 2012 року N 1342)

 

Відмітка про одержання
(штамп органу державної податкової служби, дата, вхідний N)


Додаток 2
до податкової декларації з податку на додану вартість (спеціальної)

Додаток 2 втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства фінансів України
від 17 грудня 2012 року N 1342)

 

Відмітка про одержання
(штамп органу державної податкової служби, дата, вхідний N)


Додаток 3
до податкової декларації з податку на додану вартість (спеціальної)

Додаток 3 втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства фінансів України
від 17 грудня 2012 року N 1342)

 

Відмітка про одержання
(штамп органу державної податкової служби, дата, вхідний N)


Додаток 4
до податкової декларації з податку на додану вартість (спеціальної)

Додаток 4 втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства фінансів України
від 17 грудня 2012 року N 1342)

 

Відмітка про одержання
(штамп органу державної податкової служби, дата, вхідний N)


Додаток 5
до податкової декларації з податку на додану вартість (спеціальної)

Додаток 5 втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства фінансів України
від 17 грудня 2012 року N 1342)

 

 

Відмітка про одержання
(штамп органу державної податкової служби, дата, вхідний N)


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
25.11.2011 N 1492

Форма втратила чинність

(форма із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 10.02.2012 р. N 143
,
 втратила чинність згідно з наказом Міністерства
 фінансів України від 17.12.2012 р. N 1342)

 

Відмітка про одержання
(штамп органу державної податкової служби, дата, вхідний N)


Додаток 1
до податкової декларації з податку на додану вартість (переробного підприємства)

Додаток 1 втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства фінансів України
від 17 грудня 2012 року N 1342)

 

Відмітка про одержання
(штамп органу державної податкової служби, дата, вхідний N)


Додаток 2
до податкової декларації з податку на додану вартість (переробного підприємства)

Додаток 2 втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства фінансів України
від 17 грудня 2012 року N 1342)

 

Відмітка про одержання
(штамп органу державної податкової служби, дата, вхідний N)


Додаток 3
до податкової декларації з податку на додану вартість (переробного підприємства)

Додаток 3 втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства фінансів України
від 17 грудня 2012 року N 1342)

 

Відмітка про одержання
(штамп органу державної податкової служби, дата, вхідний N)


Додаток 4
до податкової декларації з податку на додану вартість (переробного підприємства)

Додаток 4 втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства фінансів України
від 17 грудня 2012 року N 1342)

 

Відмітка про одержання
(штамп органу державної
податкової служби,
дата, вхідний N)


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
25.11.2011 N 1492
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 17.12.2012 N 1342)

02 

Звітний (податковий) період


 

 

 

 


(рік) 

 


        (квартал) 

 

 


                   (місяць) 

03 

Звітний (податковий) період,
за який виправляються помилки


 

 

 

 


(рік) 

 


        (квартал) 

 

 


                    (місяць) 

 

(найменування - для юридичної особи; прізвище, ім'я, по батькові - для фізичної особи; для спільної діяльності та управління майном - найменування, дата та номер договору)

041

юридична особа

 

 

 

 

 

 

 

 


Код за ЄДРПОУ 

042

фізична особа

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта 

043

спільна діяльність

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Податковий номер, який надають органи державної податкової служби 

Договір про спільну діяльність від ____________                N ______

044

управління майном 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Податковий номер, який надають органи державної податкової служби 

 

Договір про управління майном від ____________          N ______

045

представництво нерезидента, що не має статусу юридичної особи

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Податковий номер, який надають органи державної податкової служби

046

інвестор (оператор)

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Податковий номер, який надають органи державної податкової служби

 

Угода про розподіл продукції від ____________          N ______

05

Індивідуальний податковий номер платника податку на додану вартість

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
 
 


(номер свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість)

Розрахунок подається до органу державної податкової служби в _______________________________
                                                                                                                                                                          (район, місто)

(грн)

Код рядка

Рядки декларації

Показник, який уточнюється

Уточнений показник

Різниця

1

2

3

4

5

6

I. Податкові зобов'язання

1

Д5

Операції на митній території України, що оподатковуються за основною ставкою, крім імпорту товарів

Колонка А

 

 

 

Колонка Б

 

 

 

2.1

 

операції з вивезення товарів за межі митної території України

Колонка А

 

 

 

2.2

 

інші операції, що оподатковуються за нульовою ставкою

Колонка А

 

 

 

3

Д6

Операції, що не є об'єктом оподаткування (стаття 196 розділу V Кодексу)

Колонка А

 

 

 

4

Д6

Операції з постачання послуг за межами митної території України та послуг, місце постачання яких визначено відповідно до пунктів 186.2, 186.3 статті 186 розділу V Кодексу за межами митної території України

Колонка А

 

 

 

5

Д6

Операції, які звільнені від оподаткування (стаття 197 розділу V Кодексу, підрозділ 2 розділу XX Кодексу, міжнародні договори (угоди))

Колонка А

 

 

 

6

 

Загальний обсяг постачання

Колонка А

 

 

 

6.1

 

з рядка 6 - загальний обсяг операцій звітного періоду, що є об'єктом оподаткування

Колонка А

 

 

 

7

 

Послуги, отримані від нерезидента, місце постачання яких визначено на митній території України

Колонка А

 

 

 

Колонка Б

 

 

 

8.1

Д1

коригування згідно зі статтею 192 розділу V Кодексу обсягів постачання та податкових зобов'язань

Колонка А

 

 

 

Колонка Б

 

 

 

8.1.1

Д1

коригування згідно зі статтею 192 розділу V Кодексу обсягів постачання, по яких не нараховувався податок на додану вартість

Колонка А

 

 

 

8.2

 

коригування податкових зобов'язань у зв'язку з нецільовим використанням товарів, ввезених із застосуванням звільнення від податку на додану вартість (стаття 197 розділу V Кодексу, підрозділ 2 розділу XX Кодексу, міжнародні договори (угоди)) (+)

Колонка А

 

 

 

Колонка Б

 

 

 

9

 

Усього по розділу I

Колонка Б

 

 

 

II. Податковий кредит

10.1

Д5

придбання (виготовлення, будівництво, спорудження, створення) з податком на додану вартість на митній території України товарів/послуг та необоротних активів з метою їх використання виключно у межах господарської діяльності платника податку для здійснення операцій, які підлягають оподаткуванню за основною ставкою та нульовою ставкою

Колонка А

 

 

 

Колонка Б

 

 

 

10.2

Д5

придбання (виготовлення, будівництво, спорудження, створення) з податком на додану вартість на митній території України товарів/послуг та необоротних активів з метою їх використання виключно у межах господарської діяльності платника податку для здійснення операцій, які не є об'єктом оподаткування (стаття 196 розділу V Кодексу), та/або звільнені від оподаткування (стаття 197 розділу V Кодексу, підрозділ 2 розділу XX Кодексу, міжнародні договори (угоди)), та/або не оподатковуються (постачання послуг за межами митної території України та послуг, місце постачання яких визначено відповідно до пунктів 186.2, 186.3 статті 186 розділу V Кодексу за межами митної території України)

Колонка А

 

 

 

11.1

 

придбання (виготовлення, будівництво, спорудження, створення) без податку на додану вартість на митній території України товарів/послуг та необоротних активів з метою їх використання у межах господарської діяльності платника податку для здійснення операцій, які підлягають оподаткуванню за основною ставкою та нульовою ставкою

Колонка А

 

 

 

11.2

 

придбання (виготовлення, будівництво, спорудження, створення) без податку на додану вартість на митній території України товарів/послуг та необоротних активів з метою їх використання у межах господарської діяльності платника податку для здійснення операцій, які не є об'єктом оподаткування (стаття 196 розділу V Кодексу), та/або звільнені від оподаткування (стаття 197 розділу V Кодексу, підрозділ 2 розділу XX Кодексу, міжнародні договори (угоди)), та/або не оподатковуються (постачання послуг за межами митної території України та послуг, місце постачання яких визначено відповідно до пунктів 186.2, 186.3 статті 186 розділу V Кодексу за межами митної території України)

Колонка А

 

 

 

12

 

Ввезені на митну територію України товари, необоротні активи та отримані від нерезидента на митній території України послуги з метою їх використання у межах господарської діяльності платника податку для здійснення операцій, які оподатковуються за основною ставкою та нульовою ставкою:

 

12.1

 

обсяг придбання товару та податок на додану вартість, сплачений митним органам

Колонка А

 

 

 

Колонка Б

 

 

 

12.2

 

погашені податкові векселі (підрозділ 3 розділу XX Кодексу)

Колонка А

 

 

 

Колонка Б

 

 

 

12.3

 

обсяг придбання товару, ввезеного із застосуванням звільнення від податку на додану вартість (стаття 197 розділу V Кодексу, підрозділ 2 розділу XX Кодексу, міжнародні договори (угоди))

Колонка А

 

 

 

12.4

 

послуги, отримані від нерезидента, місце постачання яких знаходиться на митній території України

Колонка А

 

 

 

Колонка Б

 

 

 

13

 

Ввезені на митну територію України товари, необоротні активи та отримані від нерезидента на митній території України послуги з метою їх використання у межах господарської діяльності платника податку для здійснення операцій, які не є об'єктом оподаткування (стаття 196 розділу V Кодексу), та/або звільнені від оподаткування (стаття 197 розділу V Кодексу, підрозділ 2 розділу XX Кодексу, міжнародні договори (угоди)), та/або не оподатковуються (постачання послуг за межами митної території України та послуг, місце постачання яких визначено відповідно до пунктів 186.2, 186.3 статті 186 розділу V Кодексу за межами митної території України):

 
 

13.1

 

обсяг придбання товару, податок на додану вартість по якому сплачений митним органам

Колонка А

 

 

 

13.2

 

обсяг придбання товару, ввезеного із застосуванням звільнення від податку на додану вартість (стаття 197 Кодексу, підрозділ 2 розділу XX Кодексу, міжнародні договори (угоди))

Колонка А

 

 

 

13.3

 

послуги, отримані від нерезидента, місце постачання яких знаходиться на митній території України

Колонка А

 

 

 

14.1

Д5

придбання (виготовлення, будівництво, спорудження, створення) з податком на додану вартість товарів/послуг та необоротних активів на митній території України, імпорт товарів, необоротних активів та отримання від нерезидента на митній території України послуг, які не призначаються для їх використання у господарській діяльності

Колонка А

 

 

 

14.2

 

придбання (виготовлення, будівництво, спорудження, створення) без податку на додану вартість товарів/послуг та необоротних активів на митній території України, імпорт товарів, необоротних активів та отримання від нерезидента на митній території України послуг, які не призначаються для їх використання у господарській діяльності

Колонка А

 

 

 

15.1

Д5, Д7

придбання (виготовлення, будівництво, спорудження, створення, ввезення) з податком на додану вартість товарів/послуг та необоротних активів, які частково використовуються в оподатковуваних операціях, а частково в операціях, які не є об'єктом оподаткування (стаття 196 Кодексу), та/або звільнені від оподаткування (стаття 197 Кодексу, підрозділ 2 розділу XX Кодексу, міжнародні договори (угоди)), та/або не оподатковуються (постачання послуг за межами митної території України та послуг, місце постачання яких визначено відповідно до пунктів 186.2, 186.3 статті 186 розділу V Кодексу за межами митної території України), з правом включення до податкового кредиту

Колонка А

 

 

 

Колонка Б

 

 

 

15.2

Д5, Д7

придбання (виготовлення, будівництво, спорудження, створення, ввезення) з податком на додану вартість товарів/послуг та необоротних активів, які частково використовуються в оподатковуваних операціях, а частково в операціях, які не підлягають оподаткуванню (стаття 196 Кодексу), та/або звільнені від оподаткування (стаття 197 Кодексу, підрозділ 2 розділу XX Кодексу, міжнародні договори (угоди)), та/або не оподатковуються (постачання послуг за межами митної території України та послуг, місце постачання яких визначено відповідно до пунктів 186.2, 186.3 статті 186 розділу V Кодексу за межами митної території України), без права включення до податкового кредиту

Колонка А

 

 

 

16

 

Коригування податкового кредиту

Колонка А

 

 

 

Колонка Б

 

 

 

16.1

Д1

коригування згідно зі статтею 192 Кодексу обсягів придбання та податкового кредиту, який було включено у рядок 10.1

Колонка А

 

 

 

Колонка Б

 

 

 

16.1.1

Д1

коригування згідно зі статтею 192 Кодексу обсягів придбання, за якими не нараховувався податок на додану вартість

Колонка А

 

 

 

16.1.2

Д1

коригування згідно зі статтею 192 Кодексу обсягів придбання та податкового кредиту, який було включено у рядок 15.1

Колонка А

 

 

 

Колонка Б

 

 

 

16.1.3

Д1

коригування згідно зі статтею 192 Кодексу обсягів придбання, які було включено у рядок 15.2

Колонка А

 

 

 

16.2

 

коригування податкового кредиту внаслідок часткового використання товарів/послуг, необоротних активів в операціях сільськогосподарського або переробного виробництва (-)

Колонка А

 

 

 

Колонка Б

 

 

 

16.3

 

коригування податкового кредиту із постачання сільськогосподарської продукції або продукції власного виробництва переробного підприємства у митному режимі експорту (переноситься з декларації (0121 - 0123) або декларації (0140))

Колонка Б

 
 

 
 

 
 

16.4

Д7

коригування податкового кредиту у зв'язку з перерахунком частки використання товарів/послуг та/або необоротних активів в оподатковуваних операціях

Колонка А

 

 

 

Колонка Б

 

 

 

16.5

 

початок використання товарів/послуг, необоротних активів, суми податку, сплачені (нараховані) при придбанні та/або виготовленні яких не були включені до складу податкового кредиту, та/або з яких були визначені податкові зобов'язання, в оподатковуваних операціях

Колонка А

 

 

 

Колонка Б

 

 

 

16.6.1

Д7

початок використання товарів/послуг, необоротних активів, суми податку, сплачені (нараховані) при придбанні та/або виготовленні яких не були включені до складу податкового кредиту, та/або з яких були визначені податкові зобов'язання, частково в оподатковуваних операціях, а частково в операціях, які не є об'єктом оподаткування (стаття 196 розділу V Кодексу), та/або звільнені від оподаткування (стаття 197 розділу V Кодексу, підрозділ 2 розділу XX Кодексу, міжнародні договори (угоди)), та/або не оподатковуються (постачання послуг за межами митної території України та послуг, місце постачання яких визначено відповідно до пунктів 186.2, 186.3 статті 186 розділу V Кодексу за межами митної території України), з правом включення до податкового кредиту

Колонка А

 

 

 

Колонка Б

 

 

 

16.6.2

Д7

початок використання товарів/послуг, необоротних активів, суми податку, сплачені (нараховані) при придбанні та/або виготовленні яких не були включені до складу податкового кредиту, та/або з яких були визначені податкові зобов'язання, частково в оподатковуваних операціях, а частково в операціях, які не є об'єктом оподаткування (стаття 196 розділу V Кодексу), та/або звільнені від оподаткування (стаття 197 розділу V Кодексу, підрозділ 2 розділу XX Кодексу, міжнародні договори (угоди)), та/або не оподатковуються (постачання послуг за межами митної території України та послуг, місце постачання яких визначено відповідно до пунктів 186.2, 186.3 статті 186 розділу V Кодексу за межами митної території України), без права включення до податкового кредиту

Колонка А

 

 

 

17

 

Усього по розділу II

Колонка Б

 

 

 

III. РОЗРАХУНКИ ЗА ЗВІТНИЙ ПЕРІОД

18

 

Позитивне значення різниці між сумою податкового зобов'язання та сумою податкового кредиту поточного звітного (податкового) періоду

 

 

 

19

 

Від'ємне значення різниці між сумою податкового зобов'язання та сумою податкового кредиту поточного звітного (податкового) періоду

 

 

 

20.1

 

зарахування від'ємного значення різниці поточного звітного (податкового) періоду у зменшення суми податкового боргу з податку на додану вартість

 

 

 

20.2

 

зарахування від'ємного значення різниці поточного звітного (податкового) періоду до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду

 

 

 

21.1

 

залишок від'ємного значення попереднього звітного (податкового) періоду, що включається до складу податкового кредиту поточного звітного (податкового) періоду (рядок 20.2 декларації попереднього звітного (податкового) періоду)

 

 

 

21.2

 

залишок від'ємного значення попереднього звітного (податкового) періоду, що включається до складу податкового кредиту поточного звітного (податкового) періоду (рядок 24 декларації попереднього звітного (податкового) періоду)

 

 

 

21.3

 

зменшено/збільшено залишок від'ємного значення за результатами перевірки податкового органу

 

 

 

22

Д2

Залишок від'ємного значення попереднього звітного (податкового) періоду, за вирахуванням позитивного значення різниці між сумою податкового зобов'язання та сумою податкового кредиту поточного звітного (податкового) періоду

 

 

 

23.1

Д3 Д4

Сума, що підлягає бюджетному відшкодуванню на рахунок платника у банку

 

 

 

23.2

Д3

Сума, що підлягає бюджетному відшкодуванню у зменшення податкових зобов'язань з податку на додану вартість в наступних звітних (податкових) періодах

 

 

 

24

 

Залишок від'ємного значення, який після бюджетного відшкодування включається до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду (рядок 22 - рядок 23.1 - рядок 23.2)

 

 

 

25

 

Сума податку на додану вартість, яка підлягає нарахуванню за підсумками поточного звітного (податкового) періоду з урахуванням залишку від'ємного значення попереднього звітного (податкового) періоду та: (рядок 18 - рядок 21.1 - рядок 21.2 - рядок 21.3)

 

 

 

25.1

 

сплачується до загального/спеціального фонду державного бюджету

 

 

 

25.2

 

залишається у розпорядженні сільськогосподарського підприємства та/або спрямовується на спеціальний рахунок

 

 

 

26

 

Сума штрафу, нарахована платником самостійно у зв'язку з виправленням помилки

 

 

Директор Департаменту податкової,
митної політики та методології
бухгалтерського обліку

М. О. Чмерук

(форма у редакції наказу Міністерства
 фінансів України від 17.12.2012 р. N 1342)

 

Відмітка про одержання
(штамп органу державної податкової служби, дата, вхідний N)


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
25.11.2011 N 1492

Форма втратила чинність
(згідно з наказом Міністерства фінансів України
від 17 грудня 2012 року N 1342)

 

Відмітка про одержання
(штамп органу державної податкової служби, дата, вхідний N)


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
25.11.2011 N 1492

Форма втратила чинність
(згідно з наказом Міністерства фінансів України
від 17 грудня 2012 року N 1342)

 

Відмітка про одержання
(штамп органу державної податкової служби, дата, вхідний N)


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
25.11.2011 N 1492

Форма втратила чинність

(форма із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 10.02.2012 р. N 143
,
 втратила чинність згідно з наказом
Міністерства фінансів України від 17.12.2012 р. N 1342)

 

Відмітка про одержання
(штамп органу державної податкової служби, дата, вхідний N)


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
25.11.2011 N 1492

02 

Звітний (податковий) період 


  

  

  

  


 (рік) 

  


(квартал) 

  

  


(місяць) 

03 

Особа - отримувач послуг 

  


(найменування - для юридичної особи; прізвище, ім'я, по батькові - для фізичної особи) 

031 

юридична особа 

 

 

 

 

 

 

 

 


Код за ЄДРПОУ 

032 

фізична особа - підприємець 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта 

04  

Податкова адреса
 ____________________________________________
 ____________________________________________
 ____________________________________________ 

Поштовий індекс  

 

 

 

 

 

Телефон  

 

Факс  

 

E-mail  

 

Розрахунок подається до органу державної податкової служби в 


                                                                                                                                                                              (район, місто) 

(грн.)

N з/п

Нерезидент (постійне представництво нерезидента), не зареєстрований як платник податку

Договір про надання робіт/послуг

Акт виконаних робіт/послуг

Обсяг отриманих робіт/послуг (без податку на додану вартість)

Нарахована сума податку на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету

дата

номер

дата

номер

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього до сплати

 

 

 

Директор Департаменту податкової,
митної політики та методології
бухгалтерського обліку

М. О. Чмерук

 

ПОРЯДОК
заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість

I. Загальні положення

1. Подання податкової декларації з податку на додану вартість (далі - декларація) передбачено пунктом 46.1 статті 46 глави 2 розділу II "Адміністрування податків, зборів (обов'язкових платежів)" та статтею 203 розділу V "Податок на додану вартість" Податкового кодексу України (далі - Кодекс).

2. Подання уточнюючого розрахунку податкових зобов'язань з податку на додану вартість у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок (далі - уточнюючий розрахунок) (у разі якщо у майбутніх податкових періодах з урахуванням строків давності, визначених статтею 102 глави 9 розділу II Кодексу, платник податків самостійно виявляє помилки, що містяться у раніше поданій податковій декларації (крім митної декларації або обмежень, визначених статтею 50 глави 2 розділу II Кодексу)) передбачено пунктом 50.1 статті 50 глави 2 розділу II Кодексу.

3. Подання копії записів у реєстрах виданих та отриманих податкових накладних в електронному вигляді передбачено пунктом 201.15 статті 201 розділу V Кодексу.

4. Подання розрахунку податкових зобов'язань, нарахованих отримувачем послуг, які постачаються нерезидентами, у тому числі їх постійними представництвами, не зареєстрованими як платники податку, місце постачання яких розташовано на митній території України, передбачено пунктом 208.4 статті 208 розділу V Кодексу.

5. Усі платники податку на додану вартість подають податкову декларацію з позначкою "0110", у якій відображаються розрахунки з бюджетом (далі - декларація 0110).

6. Платники податку, які згідно зі статтею 209 розділу V Кодексу застосовують спеціальний режим оподаткування діяльності у сфері сільського та лісового господарства, а також рибальства, крім декларації 0110 подають податкову декларацію з позначкою "0121"/"0122"/"0123" (далі - декларація 0121 - 0123), яка є невід'ємною частиною звітності за відповідний звітний період. До такої податкової декларації включаються лише ті операції, що стосуються спеціального режиму, установленого указаною статтею.

7. Платники податку - сільськогосподарські підприємства усіх форм власності, які відповідають вимогам статті 209 розділу V Кодексу, але не обрали спеціальний режим оподаткування діяльності у сфері сільського, лісового господарства і рибальства та реалізують молоко, худобу, птицю, вовну власного виробництва, а також молочні продукти, молочну сировину та м'ясопродукти, вироблені у власних переробних цехах, крім декларації 0110 подають податкову декларацію з позначкою "0130" (далі - декларація 0130), яка є невід'ємною частиною звітності за відповідний звітний період. До такої податкової декларації включаються лише операції, визначені пунктом 209.18 статті 209 розділу V Кодексу.

8. Платники податку - переробні підприємства, які згідно з пунктом 1 підрозділу 2 розділу XX Кодексу застосовують особливий порядок сплати податку на додану вартість за реалізовані ними молоко, молочну сировину та молочні продукти, м'ясо та м'ясопродукти, іншу продукцію переробки тварин, закуплених у живій вазі (шкури, субпродукти, м'ясо-кісткове борошно), крім декларації 0110 подають податкову декларацію з позначкою "0140" (далі - декларація 0140), яка є невід'ємною частиною звітності за відповідний звітний період. До такої податкової декларації включаються лише ті операції, що стосуються установленого пунктом 1 підрозділу 2 розділу XX Кодексу режиму, з урахуванням порядку, визначеного Кабінетом Міністрів України.

9. Отримувачі послуг, які постачаються нерезидентами, у тому числі їх постійними представництвами, не зареєстрованими як платники податку, на митній території України, які відповідно до пункту 180.2 статті 180 розділу V Кодексу є відповідальними за нарахування та сплату податку до бюджету і не зареєстровані як платники податку на додану вартість, подають розрахунок податкових зобов'язань, нарахованих отримувачем послуг, не зареєстрованим як платник податку на додану вартість, які постачаються нерезидентами, у тому числі їх постійними представництвами, не зареєстрованими платниками податків, на митній території України.

10. До податкової звітності з податку на додану вартість (далі - податкова звітність) належать:

податкова декларація з податку на додану вартість;

уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з податку на додану вартість у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок;

копії записів у реєстрах виданих та отриманих податкових накладних в електронному вигляді;

розрахунок податкових зобов'язань, нарахованих отримувачем послуг, не зареєстрованим як платник податку на додану вартість, які постачаються нерезидентами, у тому числі їх постійними представництвами, не зареєстрованими платниками податків, на митній території України.

11. Податкова звітність подається до органу державної податкової служби особою, яка зареєстрована платником податку на додану вартість згідно з вимогами розділу V Кодексу, за винятком розрахунку податкових зобов'язань, нарахованих отримувачем послуг, не зареєстрованим як платник податку на додану вартість, які постачаються нерезидентами, у тому числі їх постійними представництвами, не зареєстрованими платниками податків, на митній території України, який подається особою, не зареєстрованою платником податку на додану вартість, і тільки за той звітний (податковий) період (календарний місяць), у якому такі послуги отримано.

12. Платники податку, які ведуть облік результатів діяльності за договором про спільну діяльність без утворення юридичної особи, подають податкову звітність за результатами такої діяльності з відміткою "Договір про спільну діяльність від ____________ N ______" та вказують назву договору.

13. Платники податку, які ведуть окремий податковий облік господарських операцій, пов'язаних з використанням майна, отриманого в управління за договорами управління майном, подають податкову звітність за результатами такої діяльності з відміткою "Договір про управління майном від ____________ N ______" та вказують назву договору.

14. Платники податку - інвестори (оператори), які ведуть окремий податковий облік, пов'язаний з виконанням угоди про розподіл продукції, подають податкову звітність за результатами такої діяльності з відміткою "Угода про розподіл продукції від ____________ N ______" та вказують назву Угоди.

II. Звітні (податкові) періоди та строки подання декларації

1. Звітний (податковий) період визначається у порядку, встановленому статтею 202 розділу V Кодексу, і може дорівнювати одному календарному місяцю, а у випадках, визначених Кодексом, - календарному кварталу, з урахуванням таких особливостей:

а) якщо особа реєструється як платник податку з іншого дня, ніж перший день календарного місяця, першим звітним (податковим) періодом є період, який розпочинається від дня такої реєстрації та закінчується останнім днем першого повного календарного місяця;

б) якщо податкова реєстрація особи анулюється в інший день, ніж останній день календарного місяця, то останнім звітним (податковим) періодом є період, який розпочинається з першого дня такого місяця та закінчується днем такого анулювання.

2. Платники податку, які відповідно до підпункту "б" пункту 154.6 статті 154 розділу III Кодексу мають право на застосування нульової ставки податку на прибуток з 01 квітня 2011 року до 01 січня 2016 року, а також платники податку, які сплачують єдиний податок, можуть згідно з пунктом 202.2 статті 202 розділу V Кодексу обрати квартальний податковий період.

3. При обранні квартального звітного (податкового) періоду платник податку, який відповідає критеріям, указаним у пункті 2 цього розділу, разом з декларацією за останній звітний (податковий) період календарного року подає до органу державної податкової служби заяву про вибір квартального звітного (податкового) періоду. Форму заяви наведено у додатку 1 до цього Порядку.

Квартальний податковий період починає застосовуватися з першого податкового періоду наступного календарного року до кінця такого року або до:

моменту втрати права на застосування ставки 0 відсотків податку на прибуток;

переходу платника податку, який застосовував спрощену систему оподаткування, на сплату інших податків і зборів.

Якщо платник податку разом з декларацією за наслідками останнього звітного (податкового) періоду календарного року не подав до органу державної податкової служби, у якому перебуває на обліку, указану вище заяву, такий платник податку зобов'язаний з першого звітного (податкового) періоду наступного календарного року застосовувати місячний звітний (податковий) період.

4. Платник податку зобов'язаний самостійно перейти на місячний звітний (податковий) період у разі, якщо протягом будь-якого періоду з початку застосування квартального податкового періоду такий платник:

4.1. Втрачає право на застосування ставки 0 відсотків податку на прибуток, передбачене підпунктом "б" пункту 154.6 статті 154 розділу III Кодексу.

4.2. Який застосовував спрощену систему оподаткування, переходить на сплату інших податків і зборів, встановлених Кодексом.

У такому разі місячний звітний (податковий) період застосовується, починаючи з місяця, в якому втрачається право на застосування ставки 0 відсотків податку на прибуток (для підпункту 4.1 цього пункту), або з першого місяця переходу на сплату інших податків і зборів (для підпункту 4.2 цього пункту).

Про перехід з квартального на місячний звітний (податковий) період платник податку зобов'язаний зазначити у відповідній податковій декларації за наслідками місяця, у якому здійснено такий перехід.

5. Відповідно до пункту 49.18 статті 49 розділу II та пункту 203.1 статті 203 розділу V Кодексу для подання декларації встановлюються такі строки:

5.1. Якщо звітний (податковий) період дорівнює календарному місяцю, декларація подається до органу державної податкової служби, в якому перебуває на обліку платник податку, протягом 20 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного (податкового) місяця.

5.2. Якщо звітний (податковий) період дорівнює календарному кварталу, декларація подається до органу державної податкової служби, в якому перебуває на обліку платник податків, протягом 40 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу.

III. Порядок оформлення та подання податкової звітності

1. Декларація подається платником у визначений у пункті 5 розділу II цього Порядку строк до підрозділу органу державної податкової служби, яким здійснюється приймання податкової звітності, за формою, встановленою на дату подання.

До декларації вносяться дані податкового обліку платника окремо за кожний звітний (податковий) період без наростаючого підсумку.

2. Декларація подається до органу державної податкової служби, в якому перебуває на обліку платник податку, одним із таких способів на вибір платника податків:

а) особисто платником податків або уповноваженою на це особою;

б) надсилається поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення;

в) засобами електронного зв'язку в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб у порядку, визначеному законодавством.

Платники податків, що належать до великих та середніх підприємств, подають податкові декларації до органу державної податкової служби засобами електронного зв'язку в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб у порядку, визначеному законодавством.

3. У разі надсилання декларації поштою платник податку зобов'язаний здійснити таке відправлення на адресу відповідного органу державної податкової служби не пізніше ніж за десять днів до закінчення граничного строку подання податкової декларації, визначеного пунктом 5 розділу II цього Порядку, а при поданні податкової звітності в електронній формі - не пізніше закінчення останньої години дня, в якому спливає такий граничний строк.

4. Податкова звітність у паперовій формі подається на аркушах формату А4, в електронній формі - згідно з порядком підготовки і подання податкових документів в електронному вигляді засобами телекомунікаційного зв'язку.

5. Податкова звітність у паперовій формі заповнюється таким чином, щоб забезпечити збереження записів та вільне читання тексту (цифр) протягом установленого строку зберігання звітності.

У рядках, де відсутні дані для заповнення, має бути проставлений прочерк (для паперової форми звітності).

6. Усі показники у податковій звітності проставляються у гривнях без копійок з відповідним округленням за загальновстановленими правилами.

7. У колонці А в усіх необхідних випадках проставляються обсяги постачання (придбання) без урахування податку на додану вартість, сума податку вказується у колонці Б.

8. Платник податку самостійно обчислює суму податкового зобов'язання, яку зазначає в податковій звітності. Дані, наведені в податковій звітності, мають відповідати даним бухгалтерського та податкового обліку платника.

9. Податкова звітність повинна бути підписана:

9.1. Керівником платника податку або уповноваженою особою, а також особою, яка відповідає за ведення бухгалтерського обліку та подання податкової декларації до органу державної податкової служби. У разі ведення бухгалтерського обліку і подання податкової декларації безпосередньо керівником платника податку така податкова декларація підписується таким керівником.

9.2. Фізичною особою - платником податків або його законним представником.

9.3. Особою, відповідальною за ведення бухгалтерського обліку та подання податкової декларації згідно з договором про спільну діяльність, управління майном.

9.4. Особою, відповідальною за ведення бухгалтерського обліку та подання податкової декларації інвестора (оператора), який веде окремий податковий облік, пов'язаний з виконанням угоди про розподіл продукції.

10. Подання податкової звітності засобами електронного зв'язку в електронній формі здійснюється відповідно до порядку підготовки і подання податкових документів в електронному вигляді засобами телекомунікаційного зв'язку.

11. У разі втрати або зіпсуття поштового відправлення чи затримки вручення органу державної податкової служби з вини оператора поштового зв'язку такий оператор несе відповідальність відповідно до закону. У такому разі платник податків звільняється від будь-якої відповідальності за неподання або несвоєчасне подання такої податкової декларації.

Платник податків протягом п'яти робочих днів з дня отримання повідомлення про втрату або зіпсуття поштового відправлення зобов'язаний надіслати поштою або надати особисто (на його вибір) органу державної податкової служби другий примірник податкової декларації разом з копією повідомлення про втрату або зіпсуття поштового відправлення.

12. Незалежно від факту втрати або зіпсуття такого поштового відправлення чи затримки вручення платник податків зобов'язаний сплатити суму податкового зобов'язання, самостійно визначену ним у такій податковій декларації, протягом установлених Кодексом строків.

13. Декларація 0110 подається платником за звітний період незалежно від того, чи провадив такий платник податку господарську діяльність у звітному періоді.

Декларація 0121 - 0123/0130/0140 подається платником, який застосовує спеціальні режими оподаткування або особливий порядок сплати податку на додану вартість (стаття 209 розділу V Кодексу пункт 209.18 статті 209 розділу V Кодексу пункт 1 підрозділу 2 розділу XX Кодексу), за звітний (податковий) період незалежно від того, чи провадив такий платник податку таку діяльність у звітному періоді.

У складі декларації подаються передбачені цим Порядком додатки (у разі заповнення даних у відповідних рядках декларації) та копії записів у реєстрах виданих та отриманих податкових накладних.

Уточнюючі розрахунки податкових зобов'язань з податку на додану вартість у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок (до декларацій 0110/0121 - 0123/0130/0140) подаються платником у визначених Кодексом випадках.

Розрахунок податкових зобов'язань, нарахованих отримувачем послуг, не зареєстрованим як платник податку на додану вартість, які постачаються нерезидентами, у тому числі їх постійними представництвами, не зареєстрованими платниками податків, на митній території України подається отримувачем послуг, не зареєстрованим як платник податку на додану вартість, у разі наявності таких операцій.

Повідомлення про делегування філіям (структурним підрозділам) права виписки податкових накладних та ведення частини реєстру отриманих та виданих податкових накладних (додаток 2 до цього Порядку) подається платниками у разі наявності у них філій (структурних підрозділів) разом з декларацією за перший звітний (податковий) період року і надалі разом з декларацією за той звітний (податковий) період, у якому відбулися зміни у переліку філій (структурних підрозділів).

14. Додатками до декларації є:

14.1. Розрахунок коригування сум податку на додану вартість (Д1) (додаток 1).

14.2. Довідка щодо залишку суми від'ємного значення попередніх податкових періодів, що залишається непогашеним після бюджетного відшкодування, отриманого у звітному податковому періоді, та підлягає включенню до складу податкового кредиту наступного податкового періоду (Д2) (додаток 2).

14.3. Розрахунок суми бюджетного відшкодування (Д3) (додаток 3).

14.4. Заява про повернення суми бюджетного відшкодування (Д4) (додаток 4).

14.5. Розшифровки податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Д5) (додаток 5).

14.6. Довідка (Д6) (додаток 6) подається платниками, які заповнюють рядки 3, та/або 4, та/або 5 декларації, та підприємствами (організаціями) інвалідів.

14.7. Розрахунок (перерахунок) частки використання товарів/послуг, необоротних активів в оподатковуваних операціях (Д7) (додаток 7).

14.8. Заява про відмову постачальника надати податкову накладну (порушення ним порядку заповнення та/або порядку реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних) (Д8) (додаток 8).

14.9. Розрахунок питомої ваги вартості сільськогосподарських товарів/послуг до вартості всіх товарів/послуг (ДС9) (додаток 9).

15. Додатки 1, 6, 7, 8 подаються до декларацій 0110/0121 - 123/0130/0140 за наявності подій, які підлягають відображенню у таких додатках.

16. Додатки 2, 3, 4 подаються лише до декларації 0110.

17. Додаток 9 подається до декларацій 0121 - 0123/0130.

Платники, які зареєстровані суб'єктами спеціального режиму оподаткування не менше 12 послідовних звітних податкових періодів, розраховують питому вагу за формулою

(р. 6.1 + р. 8) колонки А декларацій 0121 - 123/0130 відповідних звітних (податкових) періодів*
__________________________________________________________________________________________________________
сума (р. 6.1 + р. 8) колонки А декларацій 0110 та (р. 6.1 + р. 8) декларацій 0121 - 123/0130 відповідних звітних (податкових) періодів*

 
х 100.

____________
* Без урахування умовного постачання у разі його наявності.

18. У разі наявності операцій з вивезення товарів за межі митної території України (заповнення рядка 2.1 декларації) до декларації додаються оригінали митних декларацій (примірники декларанта).

Платники, які подають податкову звітність в електронному вигляді, оригінали митних декларацій (примірників декларанта) подають окремо у порядку, визначеному для подання податкової звітності у паперовому вигляді.

У разі якщо митне оформлення товарів, вивезених за межі митної території України, здійснювалося з використанням електронної митної декларації, така електронна митна декларація надається органом державної митної служби органу державної податкової служби в порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України, в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису відповідно до закону.

19. У разі наявності операцій з постачання товарів/послуг у підприємств та організацій, які засновані громадськими організаціями інвалідів, до яких застосовується пільговий режим оподаткування, передбачений пунктом 197.6 статті 197 розділу V чи пунктом 8 підрозділу 2 розділу XX Кодексу, до декларації додається (Д6) (додаток 6).

20. У разі застосування платниками касового методу визначення податкових зобов'язань і податкового кредиту відповідно до пункту 187.10 статті 187 розділу V Кодексу такі платники здійснюють розподіл сум податку на додану вартість, нарахованого (сплаченого) у зв'язку з отриманням товарів/послуг, при постачанні яких застосовуються одночасно і касовий метод, і загальні правила визначення податкових зобов'язань і податкового кредиту у порядку і за формою відповідно до таблиці 4 (Д7) (додаток 7).

21. У разі відмови постачальника надати податкову накладну (порушення ним порядку заповнення та/або порядку реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних) до декларації додаються Заява про відмову постачальника надати податкову накладну (порушення ним порядку заповнення та/або порядку реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних) за формою згідно з (Д8) (додаток 8) та копії документів, передбачених пунктом 201.10 статті 201 розділу V Кодексу.

Платники, які подають податкову звітність в електронному вигляді, подають копії таких документів окремо у порядку, визначеному для подання податкової звітності у паперовому вигляді.

22. Податкова звітність, надана платником або його представником (у паперовому вигляді, поштою, засобами електронного зв'язку) та заповнена з порушенням норм пунктів 48.3 та 48.4 статті 48 глави 2 розділу II Кодексу, вважається неподаною, про що платник повідомляється у порядку, визначеному пунктом 49.11 статті 49 глави 2 розділу II Кодексу.

23. Відмова посадової особи органу державної податкової служби прийняти декларацію з будь-яких причин, не визначених статтею 49 глави 2 розділу II Кодексу, у тому числі висунення будь-яких, не визначених статтею 49 глави 2 розділу II Кодексу передумов щодо такого прийняття (включаючи зміну показників такої декларації, зменшення або скасування сум бюджетних відшкодувань, незаконного збільшення податкових зобов'язань тощо), забороняється.

24. Податкове зобов'язання, самостійно визначене платником податку, вважається узгодженим з дня подання декларації до органу державної податкової служби, в якому перебуває на обліку платник податку, і не може бути оскаржене платником в адміністративному або судовому порядку.

25. Після подання декларації за звітний (податковий) період платник податку має право до закінчення граничного терміну подання декларації за такий самий період подати нову декларацію з виправленими показниками.

IV. Внесення змін до податкової звітності

1. У разі якщо у майбутніх податкових періодах (з урахуванням строків давності, визначених статтею 102 глави 9 розділу II Кодексу) платник податків самостійно виявляє помилки, що містяться у раніше поданій ним декларації, він зобов'язаний надіслати уточнюючий розрахунок до такої декларації за формою, встановленою на дату подання уточнюючого розрахунку.

2. Внесення змін до податкової звітності за результатами самостійного виявлення помилок здійснюється у порядку, визначеному статтею 50 глави 2 розділу II Кодексу.

3. У разі виправлення помилок у рядках поданої раніше декларації, до яких повинні додаватися додатки, до уточнюючого розрахунку чи декларації, до якої включені уточнені показники, повинні бути подані відповідні додатки, що містять інформацію щодо уточнених показників.

4. Не може бути зменшена сума податкових зобов'язань, яка не була сплачена до бюджету в минулих звітних (податкових) періодах, у зв'язку з повним або частковим списанням податкового боргу.

V. Порядок заповнення податкової декларації

1. Декларація складається із вступної частини, службових полів, чотирьох розділів та обов'язкових додатків.

Платником заповнюються вступна частина, службові поля, перші три розділи та додатки.

Розділ IV заповнюється працівниками органів державної податкової служби лише на оригіналі декларації, який залишається в органах державної податкової служби.

2. Вступна частина.

У спеціальному полі для відміток про тип декларації (рядки 011 - 012) у другій колонці вказується позначка (х) у рядку спеціального поля, яке відповідає типу декларації. Перша колонка спеціального поля містить код типу декларації, третя - назву типу декларації.

У спеціальних полях для відміток рядків 0110 - 0140 указується позначка (х):

у полі 0110 декларації, у якій відображаються розрахунки з бюджетом;

у полях 0121 - 0123 декларації платника податку - сільськогосподарського підприємства, який застосовує спеціальний режим оподаткування діяльності у сфері сільського та лісового господарства, а також рибальства, для тих видів діяльності, які провадить таке сільськогосподарське підприємство;

у полі 0130 декларації платника податку - сільськогосподарського підприємства, який відповідає вимогам статті 209 розділу V Кодексу, але не обрав спеціальний режим оподаткування діяльності у сфері сільського, лісового господарства і рибальства та реалізує молоко, худобу, птицю, вовну власного виробництва, а також молочні продукти, молочну сировину та м'ясопродукти, вироблені у власних переробних цехах;

у полі 0140 декларації платника податку - переробного підприємства, який згідно із пунктом 1 підрозділу 2 розділу XX Кодексу застосовує особливий порядок сплати податку на додану вартість за реалізовані ним молоко, молочну сировину та молочні продукти, м'ясо та м'ясопродукти, іншу продукцію переробки тварин, закуплених у живій вазі (шкури, субпродукти, м'ясо-кісткове борошно).

У спеціальних полях для відміток 07 - 08 указується позначка (х) для підприємств суднобудування та літакобудування відповідно.

У спеціальному полі для відміток 09 - позначка (х) у разі здійснення операцій з постачання товарів/послуг у межах угод про розподіл продукції.

У спеціальному полі для відміток 10 - позначка (х) підприємствами та організаціями, які засновані громадськими організаціями інвалідів, де кількість інвалідів, які мають у таких організаціях основне місце роботи, становить протягом попереднього звітного періоду не менш як 50 відсотків середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу, і за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів становить протягом звітного періоду не менш як 25 відсотків суми загальних витрат з оплати праці, що відносяться до складу витрат виробництва.

У разі заповнення спеціального поля для відміток 10 обов'язковим є подання (Д6) (додаток 6) до декларації із заповненням таблиці 4 "Розрахунок показників щодо належності підприємства (організації) до підприємства (організації) інвалідів".

3. Розділ I "Податкові зобов'язання".

3.1. У рядках 1 - 6 колонки А декларації вказуються загальні обсяги постачання звітного періоду, які оподатковуються за основною ставкою, за нульовою ставкою, звільнені від оподаткування відповідно до статті 197 розділу V Кодексу, тимчасово звільнені від оподаткування відповідно до підрозділу 2 розділу XX Кодексу, звільнені від оподаткування відповідно до міжнародних договорів (угод), та обсяги постачання, що не є об'єктом оподаткування відповідно до статті 196 розділу V Кодексу, та ті, що не оподатковуються у зв'язку з визначенням місця постачання послуг за межами митної території України відповідно до пунктів 186.2, 186.3 статті 186 розділу V Кодексу або постачання послуг за межами митної території України.

При визначенні обсягу постачання товарів/послуг за звітний (податковий) період платник зобов'язаний враховувати значення терміна "постачання товарів" відповідно до вимог підпункту 14.1.191 пункту 14.1 статті 14 розділу I Кодексу та значення терміна "постачання послуг" відповідно до вимог підпункту 14.1.185 пункту 14.1 статті 14 розділу I Кодексу.

3.2. До рядка 1 декларації включаються оподатковувані за основною ставкою обсяги постачання, здійснені на митній території України, та ті, місце постачання яких відповідно до статті 186 розділу V Кодексу визначено на митній території України.

3.2.1. У рядку 1 декларації 0121 - 0123 вказуються виключно операції з постачання сільськогосподарським підприємством вироблених (наданих) сільськогосподарських товарів/послуг на власних або орендованих виробничих потужностях, а також на давальницьких умовах.

3.2.2. У рядку 1 декларації 0130 вказуються виключно операції сільськогосподарських підприємств, які відповідають критеріям, визначеним статтею 209 розділу V Кодексу, але не обрали спеціального режиму оподаткування діяльності, передбаченого статтею 209 Кодексу, з постачання молока, худоби, птиці, вовни власного виробництва, а також молочних продуктів, молочної сировини та м'ясопродуктів, вироблених у власних переробних цехах.

3.2.3. У рядку 1 декларації 0140 вказуються виключно операції переробних підприємств за реалізовані ними молоко, молочну сировину та молочні продукти, м'ясо та м'ясопродукти, іншу продукцію переробки тварин, виготовлені з поставлених молока або м'яса в живій вазі, власно вироблених сільськогосподарськими підприємствами, визначеними розділом V Кодексу, іншими юридичними і фізичними особами, у тому числі фізичними особами - підприємцями, які самостійно вирощують, розводять, відгодовують продукцію тваринництва, визначену розділом V Кодексу.

3.3. У рядку 2 вказуються обсяги постачання, що оподатковуються за нульовою ставкою, окремо операції з вивезення товарів за межі митної території України (рядок 2.1) відповідно до вимог підпункту 195.1.1 пункту 195.1 статті 195 розділу V Кодексу, окремо інші операції (рядок 2.2) відповідно до вимог підпунктів 195.1.2, 195.1.3 пункту 195.1 статті 195, пункту 211.1 статті 211 розділу V та пунктів 8, 22 підрозділу 2 розділу XX Кодексу.

У декларації 0140 рядок 2.1 не заповнюється, оскільки відповідно до підпункту 5 пункту 1 підрозділу 2 розділу XX Кодексу переробне підприємство операції з вивезення за межі митної території України продукції у митному режимі експорту відображає у декларації 0110.

3.4. Рядок 3 заповнюється платником, якщо платник здійснює такі операції як частину в загальному обсязі постачання та зареєстрований як платник податку на додану вартість відповідно до вимог Кодексу.

3.5. У рядку 4 вказується обсяг операцій з постачання послуг за межами митної території України та послуг, місце постачання яких визначено відповідно до пунктів 186.2, 186.3 статті 186 розділу V Кодексу за межами митної території України.

Рядок 4 може заповнюватись лише у декларації 0110.

У деклараціях 0121 - 0123/0130/0140 рядок 4 не заповнюється, оскільки місцем постачання сільськогосподарських послуг, що є результатом здійснення діяльності, на яку відповідно до пункту 209.17 статті 209 Кодексу поширюється дія спеціального режиму оподаткування у сфері сільського та лісового господарства, а також рибальства, та які надаються безпосередньо платником податку - суб'єктом такого спеціального режиму, є митна територія України.

3.6. У рядку 5 вказується обсяг операцій, звільнених від оподаткування відповідно до статті 197 розділу V Кодексу, тимчасово звільнених від оподаткування відповідно до підрозділу 2 розділу XX Кодексу та звільнених відповідно до міжнародних договорів (угод).

3.7. У рядку 6 вказується загальний обсяг оподатковуваних та неоподатковуваних операцій. Значення цього рядка дорівнює сумі рядків 1, 2.1, 2.2, 3, 4 та 5, і заповнюється тільки колонка А.

Обсяг операцій, що є об'єктом оподаткування, вказується у рядку 6.1 і застосовується при розрахунках загальної суми від здійснення операцій з постачання товарів/послуг, що підлягають оподаткуванню.

3.8. У рядку 7 вказуються обсяги послуг, отриманих від нерезидента на митній території України.

Рядок 7 може заповнюватись лише у декларації з позначкою "0110".

У деклараціях 0121 - 0123/0130/0140 рядок 7 не заповнюється, оскільки податкові зобов'язання, що виникають при отриманні послуг від нерезидента на митній території України, не відносяться до податкових зобов'язань, що відображаються у вказаних деклараціях.

3.9. Коригування податкових зобов'язань відображається у рядку 8.

У рядку 8.1 відображається збільшення або зменшення обсягів постачання та, відповідно, податкових зобов'язань, що здійснюється відповідно до статті 192 розділу V Кодексу.

У рядку 8.1.1 відображається збільшення або зменшення згідно зі статтею 192 розділу V Кодексу обсягів постачання, по яких не нараховувався податок на додану вартість.

При заповненні цих рядків обов'язковим є подання (Д1) (додаток 1), який заповнюється в розрізі контрагентів та розрахунків коригування до податкових накладних.

У рядку 8.2 вказуються суми збільшення податкових зобов'язань, що виникають у зв'язку з нецільовим використанням товарів, увезених у пільговому режимі.

Рядок 8.2 може заповнюватись лише у декларації 0110.

У деклараціях 0121 - 0123/0130/0140 рядок 8.2 не заповнюється, оскільки податкові зобов'язання, які виникають при ввезенні на митну територію України, не відносяться до податкових зобов'язань, що відображаються у вказаних деклараціях.

4. Розділ II "Податковий кредит".

4.1. До розділу II "Податковий кредит" (рядки 10 - 15 декларації) включаються обсяги придбання (виготовлення, будівництва, спорудження, створення) з податком на додану вартість або без податку на додану вартість товарів/послуг, необоротних активів на митній території України, ввезених на митну територію України товарів, необоротних активів, отриманих на митній території України від нерезидента послуг з метою їх подальшого використання у межах господарської діяльності платника податку, а також тих, які не призначаються для використання у господарській діяльності або придбані з метою використання для постачання послуг за межами митної території України та послуг, місце постачання яких визначено відповідно до пунктів 186.2, 186.3 статті 186 розділу V Кодексу за межами митної території України, окремо за напрямами використання (здійснення операцій, які підлягають оподаткуванню, звільнені від оподаткування, не є об'єктом оподаткування).

4.1.1. У розділі II "Податковий кредит" декларації 0121 - 0123 відповідно до підпункту 209.15.1 пункту 209.15 статті 209 розділу V Кодексу відображаються:

а) товари/послуги, які придбаваються сільськогосподарським підприємством для використання у виробництві сільськогосподарської продукції, а також основні фонди, які придбаваються (споруджуються) з метою використання у виробництві сільськогосподарської продукції.

У разі якщо товари/послуги, основні фонди, виготовлені та/або придбані, використовуються сільськогосподарським підприємством частково для виготовлення сільськогосподарських товарів (послуг), а частково для інших товарів/послуг, то сума сплаченого (нарахованого) податкового кредиту розподіляється виходячи з питомої ваги вартості сільськогосподарських товарів/послуг у загальній вартості усіх товарів/послуг, поставлених за 12 попередніх послідовних звітних (податкових) періодів.

Указаний розподіл відбувається у тому періоді, у якому здійснювалось відповідне виготовлення та/або придбання, а розподілені суми включаються до значень рядків 10, 12, 13 декларацій 0110 та 0121 - 0123 відповідно;

б) послуги, супутні постачанню сільськогосподарського товару, який вирощується, відгодовується, виловлюється або збирається (заготовлюється) безпосередньо платником податку.

4.1.2. У розділі II "Податковий кредит" декларації 0130 відповідно до пункту 209.18 статті 209 розділу V Кодексу відображаються:

а) товари/послуги, які придбаваються сільськогосподарським підприємством для використання у виробництві молока, худоби, птиці, вовни власного виробництва, а також молочних продуктів, молочної сировини та м'ясопродуктів, вироблених у власних переробних цехах.

У разі якщо товари/послуги, виготовлені та/або придбані, використовуються сільськогосподарським підприємством частково для виробництва молока, худоби, птиці, вовни власного виробництва, а також молочних продуктів, молочної сировини та м'ясопродуктів, вироблених у власних переробних цехах, а частково для інших товарів/послуг, то сума сплаченого (нарахованого) податкового кредиту розподіляється виходячи з частки використання таких товарів/послуг в операціях такого виробництва та відповідно в інших операціях.

Розподіл відбувається у тому періоді, в якому здійснювалось відповідне виготовлення та/або придбання, а розподілені суми включаються до значень рядків 10, 12, 13 декларацій 0110 та 0130 відповідно;

б) послуги, супутні постачанню молока, худоби, птиці, вовни власного виробництва, а також молочних продуктів, молочної сировини та м'ясопродуктів, вироблених у власних переробних цехах безпосередньо платником податку.

4.1.3. У податковій декларації 0140 відображаються суми податкового кредиту, які виникають у зв'язку з переробкою та постачанням готової продукції.

У разі якщо товари/послуги, необоротні активи, виготовлені або придбані, використовуються переробним підприємством частково для виготовлення такої готової продукції, а частково для інших товарів/послуг, то відповідно до вимог підпункту 4 пункту 1 розділу XX Кодексу сума сплаченого (нарахованого) податкового кредиту розподіляється виходячи з частки використання таких товарів/послуг, необоротних активів в операціях з виготовлення готової продукції та відповідно в інших операціях.

Указаний розподіл відбувається в тому періоді, в якому здійснювалось відповідне виготовлення та/або придбання, а розподілені суми включаються до значень рядків 10, 12, 13 декларацій 0110 та 0140 відповідно.

4.2. У рядку 12.2 вказується обсяг ввезення на митну територію України товарів, при митному оформленні яких сплату податку на додану вартість було відстрочено шляхом видачі податкового векселя відповідно до підрозділу 3 розділу XX Кодексу. Цей рядок заповнюється у звітному (податковому) періоді, у якому податкові векселі оплачені.

4.3. У рядку 14 (колонка А) вказується обсяг придбання (виготовлення, будівництво, спорудження, створення) товарів/послуг та необоротних активів на митній території України, обсяг ввезення на митну територію України товарів та необоротних активів та обсяг отримання від нерезидента на митній території України послуг, які не призначаються для використання у господарській діяльності, з податком на додану вартість (рядок 14.1) та без податку на додану вартість (рядок 14.2).

Рядок 14 може заповнюватись лише у декларації 0110.

У деклараціях 0121 - 0123/0130/0140 рядок 14 не заповнюється.

4.4. У рядку 15 (колонка А) вказується обсяг придбання (виготовлення, будівництво, спорудження, ввезення) з податком на додану вартість товарів/послуг та необоротних активів, які частково використовуються в оподатковуваних операціях, а частково в операціях, які не є об'єктом оподаткування (стаття 196 розділу V Кодексу), та/або звільнені від оподаткування (стаття 197 розділу V Кодексу, підрозділ 2 розділу XX Кодексу (крім пункту 15), міжнародні договори (угоди)), та/або не оподатковуються (постачання послуг за межами митної території України та послуг, місце постачання яких визначено відповідно до пунктів 186.2, 186.3 статті 186 розділу V Кодексу за межами митної території України).

При формуванні податкового кредиту по придбаних та/або виготовлених необоротних активах, які одночасно використовуються в оподатковуваних і не оподатковуваних податком на додану вартість операціях, зазначених в абзацах першому та другому пункту 15 підрозділу 2 розділу XX Кодексу, норми статті 199 розділу V Кодексу не застосовуються, сплачені (нараховані) суми податку на додану вартість по таких необоротних активах включаються до податкового кредиту.

Розрахунок частки використання товарів/послуг та/або необоротних активів в оподатковуваних операціях здійснюється за попередній календарний рік. Для новоствореного платника та/або платника, у якого протягом попереднього календарного року були відсутні неоподатковувані операції, - перший звітний (податковий) період, у якому задекларовані такі операції.

Відповідний розподіл суми податку на додану вартість для визначення частини податкового кредиту здійснюється відповідно до визначеної у таблиці 1 "Розрахунок частки використання товарів/послуг та/або необоротних активів в оподатковуваних операціях" (Д7) (додаток 7) частки використання товарів/послуг та/або необоротних активів в оподатковуваних операціях.

Визначена частка використання товарів/послуг та/або необоротних активів в оподатковуваних операціях застосовується протягом поточного календарного року при визначенні податкового кредиту і заповненні рядка 15.1 (колонка Б) декларації.

4.5. Коригування податкового кредиту відображається у рядку 16.

4.5.1. У рядку 16.1 відображається коригування згідно зі статтею 192 розділу V Кодексу обсягів придбання податкового кредиту, який було включено у рядок 10.1.

4.5.1.1. У рядку 16.1.1 відображається збільшення або зменшення згідно зі статтею 192 розділу V Кодексу обсягів придбання, за якими не нараховувався податок на додану вартість.

4.5.1.2. У рядку 16.1.2 відображається коригування згідно зі статтею 192 розділу V Кодексу обсягів придбання та податкового кредиту, який було включено у рядок 15.1. Значення цього рядка враховується при коригуванні податкового кредиту після перерахування частки використання товарів/послуг, необоротних активів в оподатковуваних операціях виходячи з фактичних обсягів проведених протягом року операцій та перерахування частки використання необоротних активів в оподатковуваних операціях за підсумками одного, двох і трьох календарних років, що настають за роками, в якому вони почали використовуватися (введені в експлуатацію).

4.5.1.3. У рядку 16.1.3 відображається коригування згідно зі статтею 192 розділу V Кодексу обсягів придбання, за якими податок на додану вартість не включався до податкового кредиту і які було включено у рядок 15.2.

При заповненні цих рядків обов'язковим є подання (Д1) (додаток 1) до декларації, який заповнюється в розрізі контрагентів та розрахунків коригування до податкових накладних.

4.5.2. У рядку 16.2 відображається коригування податкового кредиту, пов'язане з використанням раніше придбаних товарів/послуг, необоротних активів частково для виготовлення сільськогосподарськими підприємствами сільськогосподарських товарів/послуг або переробними підприємствами готової продукції, а частково для виготовлення інших товарів/послуг.

Таке коригування проводиться виходячи із балансової (залишкової) вартості необоротних активів та вартості залишків товарів, що використовуються чи підлягають використанню в сільськогосподарському або переробному виробництві, що склалася станом на початок звітного (податкового) періоду, відповідно до частки використання таких товарів/послуг, необоротних активів в операціях сільськогосподарського або переробного виробництва та в інших операціях (для сільськогосподарських підприємств виходячи з питомої ваги вартості сільськогосподарських товарів/послуг, розрахованої відповідно до вимог пункту 209.15.1 статті 209 розділу V Кодексу):

а) у разі зміни напряму використання товарів/послуг, необоротних активів;

б) при реєстрації сільськогосподарського підприємства як суб'єкта спеціального режиму оподаткування.

4.5.3. У рядку 16.3 відображаються суми податку на додану вартість, включені до податкового кредиту за операціями сільськогосподарських або переробних підприємств із вивезення сільськогосподарської продукції або продукції власного виробництва переробних підприємств у митному режимі експорту. Значення цього рядка переноситься з рядка 16.3 декларації 0121 - 0123/0140 до рядка 16.3 декларації 0110.

Сума податку на додану вартість у рядку 16.3 декларацій 0121 - 0123/0140 відображається згідно з бухгалтерською довідкою, в якій така сума розраховується виходячи із фактично сплаченої (нарахованої):

постачальникам товарів/послуг, вартість яких була включена до складу виробничих факторів, за рахунок яких сформовано податковий кредит по сільськогосподарських товарах (супутніх послугах), вивезених у митному режимі експорту (декларації 0121 - 0123),

та включеної до податкового кредиту суми податку постачальникам товарів/послуг, визначених відповідно до пункту 1 підрозділу 2 розділу XX Кодексу, вартість яких включена до вартості експортованої продукції власного виробництва (декларація 0140).

Бухгалтерська довідка має бути складена згідно із податковими накладними, митними деклараціями, іншими документами, передбаченими пунктом 201.11 статті 201 Кодексу, які є підставою для нарахування сум податку, що відносяться до податкового кредиту, з урахуванням норм пункту 198.6 статті 196 Кодексу, та містити вичерпний їх перелік.

4.5.4. У рядку 16.4 відображається коригування податкового кредиту у зв'язку з перерахунком частки використання товарів/послуг, необоротних активів в оподатковуваних операціях виходячи з фактичних обсягів проведених протягом року оподатковуваних та неоподатковуваних операцій.

Такий перерахунок здійснюється платником податку за підсумками календарного року. У разі зняття з обліку платника податку, у тому числі за рішенням суду, перерахунок частки здійснюється виходячи з фактичних обсягів оподатковуваних та неоподатковуваних операцій, проведених з початку поточного року до дати зняття з обліку.

Перерахунок частки використання товарів/послуг в оподатковуваних операціях виходячи з фактичних обсягів проведених протягом року оподатковуваних та неоподатковуваних операцій здійснюється у порядку та за формою згідно з таблицею 2 "Перерахунок частки використання товарів/послуг та необоротних активів в оподатковуваних операціях" (Д7) (додаток 7).

Результати перерахунку сум податкового кредиту відображаються у податковій декларації за останній звітний (податковий) період року. У разі зняття з обліку платника податку, у тому числі за рішенням суду, коригування відображається платником податку у податковій декларації останнього податкового періоду, коли відбулося зняття з обліку.

Перерахунок частки використання необоротних активів в оподатковуваних операціях здійснюється за підсумками одного, двох і трьох календарних років, що настають за роком, в якому вони почали використовуватись (введені в експлуатацію), у порядку і за формою відповідно до таблиці 3 "Перерахунок частки використання необоротних активів в оподатковуваних операціях" (Д7) (додаток 7).

Результати перерахунку сум податкового кредиту відображаються у податковій декларації за останній звітний (податковий) період року. У разі зняття з обліку платника податку, у тому числі за рішенням суду, коригування відображається платником податку у податковій декларації останнього податкового періоду, коли відбулося зняття з обліку.

4.5.5. Суми податку, сплачені (нараховані) у вартості товарів/послуг, необоротних активів, що не були включені до складу податкового кредиту, та/або з яких були визначені податкові зобов'язання відповідно до пункту 198.5 статті 198 розділу V Кодексу, у разі якщо такі товари/послуги, необоротні активи починають використовуватися в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності, у тому числі переведення невиробничих необоротних активів до складу виробничих необоротних активів, можуть бути включені до податкового кредиту на підставі бухгалтерської довідки.

Така довідка має бути складена згідно із податковими накладними, митними деклараціями, іншими документами, передбаченими пунктом 201.11 статті 201 розділу V Кодексу, які є підставою для нарахування сум податку, що відносяться до податкового кредиту, з урахуванням норм пункту 198.6 статті 198 розділу V Кодексу, та містити вичерпний їх перелік.

4.5.5.1. У рядку 16.5 відображається коригування, пов'язане з початком використання зазначених в абзаці першому підпункту 4.5.5 цього пункту товарів/послуг, необоротних активів повністю в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності, у тому числі переведення невиробничих необоротних активів до складу виробничих необоротних активів.

4.5.5.2. У рядку 16.6 відображається коригування, пов'язане з початком використання зазначених в абзаці першому підпункту 4.5.5 цього пункту товарів/послуг, необоротних активів, частково в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності, у тому числі переведення невиробничих необоротних активів до складу виробничих необоротних активів, а частково в операціях, які не є об'єктом оподаткування (стаття 196 розділу V Кодексу) та/або звільнені від оподаткування (стаття 197 розділу V Кодексу, підрозділ 2 розділу XX Кодексу (крім пункту 15), міжнародні договори (угоди)), та/або не оподатковуються (постачання послуг за межами митної території України та послуг, місце постачання яких визначено відповідно до пунктів 186.2, 186.3 статті 186 розділу V Кодексу за межами митної території України).

Розрахунок частки використання таких товарів/послуг та/або необоротних активів в оподатковуваних операціях здійснюється за попередній календарний рік. Для новоствореного платника та/або платника, у якого протягом попереднього календарного року були відсутні неоподатковувані операції, - за перший звітний (податковий) період, у якому задекларовані такі операції.

Відповідний розподіл суми податку на додану вартість для визначення частини податкового кредиту здійснюється відповідно до визначеної у таблиці 1 "Розрахунок частки використання товарів/послуг та/або необоротних активів в оподатковуваних операціях" (Д7) (додаток 7) частки використання товарів/послуг та/або необоротних активів в оподатковуваних операціях.

Визначена частка використання товарів/послуг та/або необоротних активів, суми податку, сплачені при придбанні та/або виготовленні яких не були включені до складу податкового кредиту та/або з яких були визначені податкові зобов'язання, в оподатковуваних операціях застосовується протягом поточного календарного року при визначенні податкового кредиту і заповненні рядка 16.6.1 (колонка Б) декларації.

4.6. Розділ III "Розрахунки за звітний період".

4.6.1. Якщо в результаті розрахунку різниці між сумою податкових зобов'язань і податкового кредиту отримано позитивне значення, то заповнюється рядок 18 декларації.

4.6.2. Якщо в результаті розрахунку значення різниці між сумою податкових зобов'язань і податкового кредиту отримано від'ємне значення, то заповнюється рядок 19 декларації.

4.6.3. Якщо за результатами поточного звітного (податкового) періоду платником податку визначено від'ємне значення різниці між сумою податкових зобов'язань і сумою податкового кредиту (заповнено рядок 19 декларації), така сума:

у декларації 0110 враховується у зменшення суми податкового боргу за попередні звітні (податкові) періоди з податку на додану вартість, у тому числі розстроченого або відстроченого відповідно до Кодексу (відображається у рядку 20.1 декларації), а решта зараховується до складу податкового кредиту наступного податкового періоду (відображається у рядку 20.2 декларації поточного звітного (податкового) періоду та переноситься до рядка 21.1 декларації наступного звітного (податкового) періоду);

у деклараціях 0121 - 0123/0130/0140 зараховується до складу податкового кредиту наступного податкового періоду (відображається у рядку 20.2 декларації поточного звітного (податкового) періоду та переноситься до рядка 21.1 декларації наступного звітного (податкового) періоду).

Рядок 20.1 у деклараціях 0121 - 0123/0130/0140 не заповнюється.

4.6.4. Якщо в наступному звітному податковому періоді різниця між сумою податкових зобов'язань і сумою податкового кредиту з урахуванням залишку такого від'ємного значення минулого звітного (податкового) періоду, що включається до складу податкового кредиту поточного звітного (податкового) періоду, має від'ємне значення (рядок 22 декларації), до декларації 0110 подається (Д2) (додаток 2).

4.6.5. Платники, які заповнили рядок 22 декларації 0110 та відповідно до статті 200 розділу V Кодексу мають право на бюджетне відшкодування податку на додану вартість, здійснюють розрахунок бюджетного відшкодування та подають до декларації 0110 (Д3) (додаток 3).

Значення рядка 3 (Д3) (додаток 3) переноситься до рядка 23 декларації 0110 за поточний звітний (податковий) період. Залежно від обраного платником напряму повернення суми бюджетного відшкодування (на рахунок цього платника у банку або у зменшення податкових зобов'язань з податку на додану вартість наступних податкових періодів) така сума вказується або в рядку 23.1, або у рядку 23.2, або частково розподіляється у рядках 23.1 та 23.2 податкової декларації 0110.

При цьому платники податку, які мають право на отримання бюджетного відшкодування та прийняли рішення про повернення суми бюджетного відшкодування на рахунок у банку (заповнено рядок 23.1 декларації 0110), подають до декларації 0110 (Д4) (додаток 4).

У податкових деклараціях 0121 - 0123/0130/0140 рядки 23, 23.1, 23.2 не заповнюються.

4.6.6. Залишок від'ємного значення (для декларації 0110 - після бюджетного відшкодування) включається до складу податкового кредиту наступного податкового періоду (відображається у рядку 24 декларації поточного звітного (податкового) періоду та переноситься до рядка 21.2 декларації наступного звітного (податкового) періоду).

4.6.7. Рядок 21.3 передбачений для відображення збільшення або зменшення залишку від'ємного значення, який (для декларації 0110 - після бюджетного відшкодування) включається до складу податкового кредиту наступного податкового періоду (рядок 24) за результатами камеральної чи документальної перевірки, проведеної органом державної податкової служби.

4.6.8. У рядку 25 декларації вказується сума податку на додану вартість, яка підлягає нарахуванню за підсумками поточного звітного (податкового) періоду, з урахуванням залишку від'ємного значення попереднього звітного (податкового) періоду, та:

сплачується до загального фонду державного бюджету - рядок 25.1 декларації 0110;

частково сплачується до спеціального фонду державного бюджету - рядок 25.1 декларації 0140;

спрямовується на спеціальний рахунок сільськогосподарського підприємства - рядок 25.2 декларації 0121 - 0123;

частково спрямовується на спеціальний рахунок переробного підприємства - рядок 25.2 декларації 0140;

залишається у розпорядженні сільськогосподарського підприємства - рядок 25.2 декларації 0130.

VI. Порядок заповнення уточнюючого розрахунку

1. У графі 4 відображаються відповідні показники декларації звітного періоду, який виправляється. У разі якщо до декларації за цей звітний період раніше вносилися зміни, у графі 4 відображаються відповідні показники графи 5 останнього уточнюючого розрахунку, який подавався до декларації звітного (податкового) періоду, що виправляється.

2. У графі 5 уточнюючого розрахунку відображаються відповідні показники з урахуванням виправлення.

3. У графі 6 відображається сума помилки (абсолютне значення).

4. У разі виправлення значення рядка 24 декларації, яке у майбутніх звітних періодах не вплинуло на значення рядка 25 чи рядка 23 (23.1 чи 23.2), уточнюючий розрахунок подається за один звітний період, в якому вносяться відповідні зміни. Такий уточнюючий розрахунок може бути поданий як самостійний документ або у складі декларації (як додаток до неї). Значення графи 6 рядка 24 уточнюючого розрахунку (як збільшення, так і зменшення) враховується при визначенні значень рядків 21.2 та відповідно 24 декларації за звітний період, у якому подано такий уточнюючий розрахунок.

5. У разі виправлення значення рядка 24 декларації, яке у майбутніх звітних періодах впливало на значення рядка 25 чи рядка 23, уточнюючий розрахунок подається за кожний звітний період, у якому значення рядка 24 декларації впливало на значення рядка 25 чи рядка 23. Такі уточнюючі розрахунки можуть бути подані лише як самостійні документи, оскільки форма декларації передбачає можливість подання уточнюючого розрахунку як додатка до неї лише за один звітний період, помилки якого виправляються.

6. У разі виправлення показника рядка 20.2 декларації значення із графи 6 такого рядка враховується при визначенні значення рядка 21.1 декларації за звітний період, у якому подано відповідний уточнюючий розрахунок.

7. Платник податків, який самостійно виявляє факт заниження податкового зобов'язання минулих податкових періодів, зобов'язаний сплатити штраф, нарахований відповідно до пункту 50.1 статті 50 глави 2 розділу II Кодексу. Сума нарахованого штрафу відображається у графі 6 рядка 26.

8. У разі виправлення помилок у рядках поданої раніше декларації, до яких повинні додаватися додатки, до уточнюючого розрахунку повинні бути подані відповідні додатки, що містять інформацію щодо уточнених показників.

VII. Порядок заповнення розрахунку податкових зобов'язань, нарахованих отримувачем послуг, не зареєстрованим як платник податку на додану вартість, які постачаються нерезидентами, у тому числі їх постійними представництвами, не зареєстрованими платниками податків, на митній території України

1. Розрахунок податкових зобов'язань, нарахованих отримувачем послуг, не зареєстрованим як платник податку на додану вартість, які постачаються нерезидентами, у тому числі їх постійними представництвами, не зареєстрованими платниками податків, на митній території України, заповнюється особами, не зареєстрованими як платники податку на додану вартість, які є відповідно до пункту 180.2 статті 180 розділу V Кодексу відповідальними за нарахування та сплату податку до бюджету при отриманні послуг, які постачаються нерезидентами, у тому числі їх постійними представництвами, не зареєстрованими як платники податку, на митній території України.

2. Значення рядка 8 розрахунку відображається в обліку з цього податку органом державної податкової служби.

VIII. Особливі правила для підприємств суднобудування і літакобудування

1. Підпункти 4.6.3 та 4.6.4 підпункту 4.6 пункту 4 розділу V цього Порядку не поширюються на підприємства суднобудування і літакобудування.

2. При від'ємному значенні сум податку на додану вартість, обрахованого у передбаченому пунктом 200.1 статті 200 розділу V Кодексу порядку, таким підприємствам бюджетне відшкодування здійснюється у звітному (податковому) періоді, наступному за звітним (податковим) періодом, у якому виникло від'ємне значення податку на додану вартість, у порядку і строки, передбачені статтею 200 розділу V Кодексу. При цьому сума, відображена в рядку 20.2 податкової декларації поточного звітного (податкового) періоду зазначених підприємств, переноситься до рядка 21.1 податкової декларації цього самого звітного (податкового) періоду.

3. Розрахунок суми бюджетного відшкодування здійснюється у загальновстановленому порядку.

IX. Перевірка декларацій в органі державної податкової служби

1. Податкові декларації приймаються без попередньої перевірки зазначених у них показників.

2. Зареєстровані в органі державної податкової служби декларації підлягають камеральній перевірці.

3. У разі якщо за результатами перевірки не встановлено порушень, робиться відповідний запис у розділі IV декларації.

4. У разі якщо за результатами перевірки встановлено порушення, складається Акт про результати камеральної перевірки даних, задекларованих у податковій звітності з податку на додану вартість, за формою згідно з додатком 3 до цього Порядку.

Акт про результати камеральної перевірки даних, задекларованих у податковій звітності з податку на додану вартість, складається у двох примірниках і підписується посадовими особами такого органу, які проводили перевірку, та після реєстрації в органі державної податкової служби вручається або надсилається для підписання протягом трьох робочих днів платнику податків у порядку, визначеному статтею 42 глави 1 розділу II Кодексу.

5. Камеральну перевірку даних, заявлених у податковій звітності з податку на додану вартість, орган державної податкової служби проводить протягом 30 днів, що настають за граничним терміном отримання податкової декларації.

6. За наявності достатніх підстав, перелік яких визначено додатком до постанови Кабінету Міністрів України від 27.12.2010 N 1238 "Про затвердження переліку достатніх підстав, які надають податковим органам право на проведення документальної позапланової виїзної перевірки платника податку на додану вартість для визначення достовірності нарахування бюджетного відшкодування такого платника", які свідчать, що розрахунок суми бюджетного відшкодування було зроблено з порушенням норм податкового законодавства, орган державної податкової служби має право провести документальну позапланову виїзну перевірку платника для визначення достовірності нарахування такого бюджетного відшкодування протягом 30 календарних днів, що настають за граничним терміном проведення камеральної перевірки.

Висновок щодо необхідності проведення документальної позапланової виїзної перевірки передається підрозділу податкового контролю, про що робиться відповідний запис у розділі IV декларації.

X. Зміна форм податкової звітності

1. У разі зміни форм податкової звітності центральний орган державної податкової служби, який затвердив такі форми, зобов'язаний оприлюднити нові форми звітності.

2. До визначення нових форм декларацій (розрахунків), які набирають чинності, для складання звітності за податковий період, що настає за податковим періодом, у якому відбулося їх оприлюднення, є чинними попередні форми декларацій (розрахунків).

3. Після внесення змін до нормативно-правових актів з питань оподаткування центральний орган державної податкової служби повинен здійснити заходи, пов'язані з оприлюдненням та запровадженням таких змін.

 

Директор Департаменту податкової,
митної політики та методології
бухгалтерського обліку

М. О. Чмерук

 

Відмітка про одержання
(штамп органу державної податкової служби, дата, вхідний N)


Додаток 1
до Порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість

03

До декларації за звітний (податковий) період


 

 

 

 


(рік)

 


(квартал)

 

 


(місяць)

04

Платник

 


(найменування) 

041

юридична особа

 

 

 

 

 

 

 

 


Код за ЄДРПОУ

042

фізична особа

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта

05

Індивідуальний податковий номер платника податку на додану вартість

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


(номер свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість)

Дата подання 

 

 

.

 

 

.

 

 

 

 


Наведена інформація є повною і достовірною.

Керівник

_________________________________________
        (підпис)                          (ініціали та прізвище) 

 
М. П.
 


Головний бухгалтер

__________________________________________
         (підпис)                          (ініціали та прізвище) 

 

Відмітка про одержання
(штамп органу державної податкової служби, дата, вхідний N)


Додаток 2
до Порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість

01
 
 


 

Повідомлення

про делегування філіям (структурним підрозділам) права виписки податкових накладних та ведення частини реєстру отриманих та виданих податкових накладних*


____________
* Подається платником у разі наявності філій (структурних підрозділів).

02

Звітний (податковий) період


 

 

 

 


(рік)

 


(квартал)

 

 


(місяць)

03

Платник

 


                                   (найменування - для юридичної особи) 

031

юридична особа

 

 

 

 

 

 

 

 


Код за ЄДРПОУ

04

Індивідуальний податковий номер платника податку на додану вартість

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


(номер свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість)

Повідомлення подається до органу державної податкової служби в 


                                                                                                                                                                                (район, місто) 

Відповідно до вимог абзацу другого пункту 2 Порядку заповнення податкової накладної, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 01 листопада 2011 року N 1379, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 22 листопада 2011 року за N 1333/20071, та абзацу другого пункту 2 Порядку ведення реєстру виданих та отриманих податкових накладних, затвердженого наказом Державної податкової адміністрації України від 24 грудня 2010 року N 1002, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 29 грудня 2010 року за N 1402/18697, делеговано право виписки податкових накладних та право ведення частини реєстру виданих та отриманих податкових накладних філіям та структурним підрозділам, які входять до складу платника ПДВ та яким присвоєно такі числові номери:

Дата подання

 

 

.

 

 

.

 

 

 

 


Наведена інформація є повною і достовірною.

Керівник 

_________       ___________________________
     (підпис)                       (ініціали та прізвище)

 
М. П.
 


Головний бухгалтер 

_________      ____________________________
      (підпис)                       (ініціали та прізвище)

 

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ

___________________________________________________
(назва територіального органу державної податкової служби)

____________ N ____________*
            (дата)

__________________
(місце складання)

______________________________________________________________________________________
                                                     (посада, прізвище, ініціали посадової особи податкового органу)

На підставі пункту 200.10 статті 200 розділу V Податкового кодексу України, у порядку статті 76
глави 8 розділу II Податкового кодексу України
проведено камеральну перевірку податкової звітності з податку на додану вартість за ____________ 20__ року
                                                                (звітний (податковий) період)

_____________________________________________________________________________________,
     (повне найменування - для юридичної особи чи прізвище, ім'я, по батькові - для фізичної особи, податковий номер або серія та номер паспорта)

відповідальними особами якого у періоді, що перевіряється, є:
керівник _____________________________________________________________________________;
              (прізвище, ім'я, по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта)
головний бухгалтер
_____________________________________________________________________________________
       (прізвище, ім'я, по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта)

При перевірці використано: податкову декларацію з податку на додану вартість
за ____________ (від ____________ N _____);
            (звітний                        (дата та номер
        (податковий)                      реєстрації в
             період)                   податковому органі)
податкову звітність з податку на додану вартість за ____________ (від ____________ N _____) з урахуванням актів про результати камеральної перевірки (від ____________ N _____) (зазначаються, якщо показники звітної податкової декларації з податку на додану вартість формуються з урахуванням показників такої звітності (таких актів)).

Перевіркою встановлено:

Таблиця 1

N з/п

Суть помилки (порушення)

Зазначити необхідне відміткою (х)

1

Неподання податкової звітності з податку на додану вартість у порушення вимог підпункту 49.18.1 (49.18.2) пункту 49.18 статті 49 глави 2 розділу II, пункту 203.1 статті 203 розділу V Податкового кодексу України

 

2

Несвоєчасне подання податкової звітності з податку на додану вартість у порушення вимог підпункту 49.18.1 (49.18.2) пункту 49.18 статті 49 глави 2 розділу II, пункту 203.1 статті 203 Податкового кодексу України

 

3

Порушення підпункту ____ пункту ____ статті _____ розділу ___ Податкового кодексу України, пункту _____ Порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 25 листопада 2011 року N 1492, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20 грудня 2011 року за N 1490/20228 (із змінами), а саме: арифметичну (методологічну) помилку (порушення), що не вплинула на розрахунки з бюджетом

 

4

Порушення підпункту ____ пункту ____ статті _____ розділу ___ Податкового кодексу України, пункту _____ Порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 25 листопада 2011 року N 1492, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20 грудня 2011 року за N 1490/20228 (із змінами), а саме: арифметичну (методологічну) помилку (порушення), що вплинула на розрахунки з бюджетом

 

Згідно з наявною в базах даних інформацією до платника було застосовано штраф (зазначити необхідне для визначення відповідних штрафних (фінансових) санкцій (штрафів)):

Таблиця 2

Результати перевірки оформлюються у вигляді таблиці з відображенням показників, у яких допущено помилку (порушення) (наприклад, код рядка), даних, вказаних платником, даних, визначених органом державної податкової служби, та різниці (відхилення); звітного (податкового) періоду, граничного строку подання податкової декларації та фактичної дати подання (неподання) податкової декларації.

Висновки (зазначається необхідне).

Дані камеральної перевірки свідчать про неподання (несвоєчасне подання) податкової звітності з податку на додану вартість. Відповідальність платника передбачена пунктом 120.1 статті 120 глави 11 розділу II Податкового кодексу України.

Дані камеральної перевірки свідчать про заниження або завищення (таблиця 3) суми податкових зобов'язань, заявлених у податкових деклараціях, уточнюючих розрахунках, та відповідальність платника, передбачену пунктом 123.1 статті 123 глави 11 розділу II Податкового кодексу України.

Таблиця 3

З'ясовано факт(и), за яким(и) платник податку не має права на отримання бюджетного відшкодування.

Інше _________________________________________________________________________________

________________________________
(посада посадової особи органу державної
податкової служби, яка склала акт)

____________
(підпис)

__________________
(ініціали та прізвище)

Керівник

____________
(підпис)

__________________
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

____________
(підпис)

__________________
(ініціали та прізвище)

Платник податку на додану вартість
(для фізичної особи)

____________
(підпис)

__________________
(ініціали та прізвище)

Акт складено у двох примірниках.

З обов'язками, правами, відповідальністю суб'єктів господарювання, порядком надання заперечень (зауважень) та оскарження рішень і дій посадових осіб органів державної податкової служби ознайомлений, примірник акта отримав ___.___.20__ року.

Керівник (головний бухгалтер),
платник податку - фізична особа

_______________________
(підпис, ініціали та прізвище)

На примірнику акта, який залишається в органі державної податкової служби, вказується інформація щодо реалізації результатів перевірки:

____________
* Номер акта складається (через дріб) з: порядкового номера журналу реєстрації актів камеральних перевірок, коду структурного підрозділу, працівником якого проведена перевірка, та податкового номера або серії та номера паспорта.

(Порядок із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 10.02.2012 р. N 143
,
 у редакції наказу Міністерства
 фінансів України від 17.12.2012 р. N 1342)

____________

Опрос