Идет загрузка документа (23 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения о центре первичной медицинской (медико-санитарной) помощи и положений о его подразделениях

Министерство здравоохранения
Положение, Приказ от 04.11.2011 № 755
Утратил силу

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

04.11.2011

м. Київ

N 755

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
20 грудня 2011 р. за N 1484/20222

Про затвердження Положення про центр первинної медичної (медико-санітарної) допомоги та положень про його підрозділи

Із змінами і доповненнями, внесеними
наказом Міністерства охорони здоров'я України
від 17 жовтня 2012 року N 813

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства охорони здоров'я України
 від 29 липня 2016 року N 801)

Відповідно до абзацу третього частини третьої статті 3 Закону України "Про порядок проведення реформування системи охорони здоров'я у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та місті Києві", з метою підвищення рівня медичного обслуговування населення, розширення можливостей щодо доступності та якості медичної допомоги, впровадження в пілотних регіонах нових підходів щодо організації роботи закладів охорони здоров'я, що надають первинну медико-санітарну допомогу, та правового врегулювання питання створення в пілотних регіонах центрів первинної медико-санітарної допомоги та їх підрозділів на базі існуючої мережі закладів охорони здоров'я, які задовольняють потреби населення у первинній медичній допомозі,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити:

1.1. Положення про центр первинної медичної (медико-санітарної) допомоги, що додається.

1.2. Положення про амбулаторію, що додається.

1.3. Положення про фельдшерсько-акушерський/фельдшерський пункт, що додається.

1.4. Положення про медичний пункт тимчасового базування, що додається.

2. Начальникам управлінь охорони здоров'я Вінницької, Дніпропетровської, Донецької обласних та Київської міської державних адміністрацій забезпечити виконання цього наказу.

3. Департаменту лікувально-профілактичної допомоги (М. К. Хобзей), Департаменту нормативно-правового забезпечення (В. В. Коблош) забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Толстанова О. К.

 

Міністр

О. В. Аніщенко

ПОГОДЖЕНО:

 

Перший заступник Голови
Спільного представницького органу
сторони роботодавців
на національному рівні

О. Мірошниченко

Перший заступник керівника
Спільного представницького органу
всеукраїнських профспілок та
профспілкових об'єднань

Г. В. Осовий

Президент Національної академії
медичних наук України
академік

А. М. Сердюк

 

ПОЛОЖЕННЯ
про центр первинної медичної (медико-санітарної) допомоги

I. Загальні положення

1.1. Центр первинної медичної (медико-санітарної) допомоги (далі - ЦПМСД) створюється з метою забезпечення потреб населення у первинній медичній (медико-санітарній) допомозі (далі - ПМСД).

1.2. ЦПМСД створюється за рішенням органу/органів місцевого самоврядування (далі - Засновник) відповідно до його/їх повноважень та підпорядковується Засновнику.

1.3. ЦПМСД є юридичною особою, комунальним некомерційним підприємством або комунальною некомерційною установою.

1.4. ЦПМСД проходить державну реєстрацію, акредитацію та отримує ліцензію на здійснення медичної практики відповідно до законодавства.

1.5. ЦПМСД у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами Міністерства охорони здоров'я України, цим Положенням, іншими нормативно-правовими актами.

1.6. Ліквідація та реорганізація ЦПМСД здійснюються за рішенням Засновника відповідно до законодавства.

II. Предмет діяльності

2.1. Основними завданнями ЦПМСД є:

2.1.1. Організація надання прикріпленому населенню ПМСД.

2.1.2. Забезпечення належної доступності та якості ПМСД для прикріпленого населення.

2.1.3. Організація взаємодії із закладами охорони здоров'я, що надають вторинну (спеціалізовану) медичну допомогу (далі - ВМД), третинну (високоспеціалізовану) медичну допомогу (далі - ТМД) та екстрену медичну допомогу (далі - ЕМД).

2.1.4. Організація та надання невідкладної медичної допомоги населенню.

2.1.5. Планування розвитку ПМСД.

2.1.6. Проведення організаційно-методичної роботи за напрямом ПМСД.

2.1.7. Здійснення фінансового, матеріально-технічного та кадрового забезпечення ПМСД.

2.1.8. Забезпечення взаємодії між підрозділами ЦПМСД в інтересах збереження та зміцнення здоров'я населення.

2.1.9. Сприяння доступності для населення сільської місцевості стоматологічної та екстреної допомоги.

2.1.10. Організація та створення умов для здійснення роздрібної торгівлі лікарськими засобами.

(пункт 2.1 доповнено підпунктом 2.1.10 згідно з наказом
 Міністерства охорони здоров'я України від 17.10.2012 р. N 813)

2.2. Відповідно до покладених на нього завдань ЦПМСД забезпечує:

2.2.1. Надання населенню ПМСД.

2.2.2. Належну та рівну доступність ПМСД для населення шляхом розвитку мережі підрозділів ПМСД, наближених до місць проживання населення.

2.2.3. Реалізацію права громадян вільно вибирати лікаря, що надає ПМСД (лікар загальної практики - сімейний лікар, у тому числі лікар загальної практики - сімейний лікар, що провадить господарську діяльність з медичної практики як фізична особа - підприємець, що перебуває з ЦПМСД у цивільно-правових відносинах, лікар-терапевт/педіатр дільничний).

2.2.4. Наступність та послідовність обстеження, лікування та реабілітації пацієнтів у взаємодії з іншими закладами охорони здоров'я відповідно до медичного маршруту пацієнта.

2.2.5. Скерування пацієнтів для отримання медичної допомоги на вторинному та третинному рівнях.

2.2.6. Здійснення диспансеризації населення.

2.2.7. Діяльність з придбання, перевезення, зберігання, відпуску, використання та знищення наркотичних засобів, їх аналогів або прекурсорів, замісників їх аналогів, прекурсорів, отруйних чи сильнодіючих речовин або отруйних чи сильнодіючих засобів, психотропних речовин за наявності ліцензії на здійснення відповідних видів діяльності у ЦПМСД, амбулаторіях як його відокремлених підрозділах у порядку, встановленому постановою Кабінету Міністрів України від 3 червня 2009 року N 589 "Про затвердження Порядку провадження діяльності, пов'язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та контролю за їх обігом".

2.2.8. Надання паліативної допомоги пацієнтам на останніх стадіях перебігу невиліковних захворювань, яка включає комплекс заходів, спрямованих на полегшення фізичних та емоційних страждань пацієнтів.

2.2.9. Проведення санітарно-просвітницької роботи, навчання населення здоровому способу життя, основам надання самодопомоги та взаємодопомоги.

2.2.10. Раннє виявлення та профілактику неінфекційних захворювань.

2.2.11. Раннє виявлення та профілактику соціально небезпечних захворювань.

2.2.12. Проведення разом із санітарно-епідеміологічною службою заходів масової та індивідуальної профілактики інфекційних захворювань.

2.2.13. Встановлення наявності показань та здійснення відбору хворих для отримання санаторно-курортного лікування.

2.2.14. Проведення експертизи тимчасової втрати працездатності.

2.2.15. Направлення осіб з ознаками стійкої втрати працездатності на медико-соціальну експертизу, спрямування пацієнтів на медико-соціальну реабілітацію.

2.2.16. Виписку рецептів для пільгового забезпечення медикаментами окремих груп населення відповідно до чинного законодавства.

2.2.17. Взаємодію своїх структурних підрозділів з дитячими дошкільними закладами, навчальними закладами, соціальними службами, правоохоронними органами, підприємствами, установами та організаціями, засобами масової інформації, громадськими організаціями в інтересах збереження та зміцнення здоров'я населення.

2.2.18. Управління та контроль якості надання медичної допомоги у структурних підрозділах.

2.2.19. Організаційно-методичну роботу з надання ПМСД у структурних підрозділах за такими напрямами:

2.2.19.1. Збір, узагальнення та контроль достовірності статистичної інформації.

2.2.19.2. Звітування відповідно до підпорядкування та надання оперативної інформації.

2.2.19.3. Аналіз стану здоров'я населення.

2.2.19.4. Вивчення і прогнозування потреби населення у ПМСД.

2.2.19.5. Планування лікувально-профілактичних заходів відповідно до потреб населення.

2.2.19.6. Аналіз доступності ПМСД для населення, планування розвитку мережі та її кадрового забезпечення.

2.2.19.7. Організацію підвищення кваліфікації кадрів, у тому числі безперервне навчання кадрів без відриву від виробництва (разом з вищими медичними навчальними закладами).

2.2.19.8. Впровадження сучасних методів профілактики, діагностики, лікування та реабілітації хворих, передового досвіду щодо організації ПМСД, сучасних інформаційних технологій.

2.2.19.9. Впровадження та вдосконалення системи управління якістю надання ПМСД.

2.2.20. Аналіз стану фінансового забезпечення ЦПМСД і його структурних підрозділів та розробляє фінансові плани.

2.2.21. Здійснення закупівлі лікарських засобів, виробів медичного призначення, медичного обладнання та інвентарю, інших засобів, необхідних для функціонування ЦПМСД та його підрозділів.

2.2.22. Утримання будівель, споруд і технічних засобів ЦПМСД та його підрозділів у належному стані.

2.2.23. Належну експлуатацію та функціонування медичного обладнання у підрозділах ЦПМСД.

2.2.24. Контроль за використанням матеріально-технічних ресурсів у підрозділах ЦПМСД.

2.2.25. Облік матеріальних цінностей, у тому числі медичного обладнання та інвентарю.

2.2.26. Планування ремонтно-будівельних робот, оснащення медичним обладнанням та інвентарем.

III. Права та обов'язки

3.1. ЦПМСД для виконання покладених на нього завдань має право самостійно:

3.1.1. Здійснювати планування роботи відповідно до державних замовлень та програм.

3.1.2. Організовувати свою діяльність щодо забезпечення виконання договору про медичне обслуговування населення.

3.1.3. Здійснювати розподіл фінансових та майнових ресурсів між своїми підрозділами.

3.1.4. Укладати договори, угоди, виступати позивачем та відповідачем у суді.

3.2. ЦПМСД для виконання покладених на нього завдань має право за погодженням із Засновником:

3.2.1. Укладати договори про медичне обслуговування населення у межах бюджетної програми та відповідно до чинного законодавства з лікарями загальної практики - сімейними лікарями, які провадять господарську діяльність з медичної практики як фізичні особи - підприємці (далі - приватні лікарі ЗП - СЛ).

3.2.2. Укладати договори з іншими комунальними та державними закладами охорони здоров'я про проведення діагностичних досліджень, що входять до компетенції ПМСД, але для їх виконання у ЦПМСД відсутні умови.

3.2.3. Здійснювати іншу, ніж надання медичної допомоги, господарську діяльність, не заборонену законодавством.

3.3. ЦПМСД забезпечує:

3.3.1. Надання медичної допомоги відповідно до договору про медичне обслуговування населення за бюджетні кошти та інших укладених договорів.

3.3.2. Дотримання встановленого порядку звітування.

3.3.3. Надання оперативної інформації за запитом відповідно до підпорядкування.

3.3.4. Належне ведення обліково-звітної документації.

3.3.5. Координацію взаємодії лікарських амбулаторій та організацій, де є організовані контингенти населення, щодо надання невідкладної медичної допомоги, проведення заходів диспансеризації та масової профілактики інфекційних захворювань.

3.3.6. Своєчасну сплату податків, зборів та єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування.

3.3.7. Цільове використання закріпленого за ним майна та виділених бюджетних коштів.

3.3.8. Утримання у належному стані рухомого і нерухомого майна.

3.3.9. Створення належних умов для високопродуктивної праці, забезпечення додержання законодавства про працю, соціальне страхування, правил та норм охорони праці, техніки безпеки.

3.3.10. Здійснення заходів з удосконалення оплати праці працівників з метою посилення їх матеріальної зацікавленості у результатах особистої роботи та у загальних результатах діяльності ЦПМСД.

3.3.11. Відповідає за виконання покладених на ЦПМСД завдань та функцій, дотримання вимог законодавства з питань охорони праці, пожежної безпеки його головний лікар. Обов'язки та права інших працівників ЦПМСД визначаються посадовими інструкціями, затвердженими головним лікарем.

IV. Управління

4.1. Очолює ЦПМСД головний лікар, який призначається на посаду за рішенням Засновника шляхом укладання контракту.

4.2. Повноваження головного лікаря:

4.2.1. Здійснює загальне керівництво ЦПМСД.

4.2.2. Спрямовує і координує заходи, що належать до компетенції ЦПМСД.

4.2.3. Призначає своїх заступників та керівників структурних підрозділів ЦПМСД.

4.2.4. Здійснює прийом працівників на роботу та звільнення з роботи у ЦПМСД за погодженням з керівниками структурних підрозділів.

4.2.5. Затверджує плани роботи ЦПМСД та його структурних підрозділів.

4.2.6. Затверджує режим роботи ЦПМСД та його структурних підрозділів за поданням їх керівників.

4.2.7. Організує контроль за виконанням планів та дотриманням графіків роботи підрозділів ЦПМСД;

4.2.8. Видає накази по ЦПМСД.

4.2.9. Затверджує посадові інструкції працівників ЦПМСД.

4.2.10. Забезпечує впровадження і вдосконалення системи управління якістю у ЦПМСД.

4.2.11. Забезпечує впровадження і вдосконалення системи мотивації праці у ЦПМСД.

4.2.12. Заохочує працівників та накладає стягнення у встановленому законодавством порядку.

4.2.13. Укладає договори від імені ЦПМСД.

4.2.14. Представляє інтереси ЦПМСД в органах судової влади.

4.2.15. Від імені власника підписує колективний договір з одним або кількома профспілковими чи іншими уповноваженими на представництво трудовим колективом ЦПМСД органами, а у разі відсутності таких органів - представниками працівників, обраними і уповноваженими трудовим колективом ЦПМСД.

V. Організаційна структура

5.1. Структурними підрозділами ЦПМСД є:

5.1.1. Адміністративна частина/управління.

5.1.2. Господарська частина.

5.1.3. Лікувально-профілактична служба, що складається з амбулаторій, які мають статус структурних або відокремлених структурних підрозділів ЦПМСД.

5.2. У сільській місцевості та в окремих випадках у містах до складу амбулаторій можуть входити медичні пункти з надання долікарської допомоги, фельдшерсько-акушерські/фельдшерські пункти (далі - ФАП/ФП).

5.3. З метою збільшення доступності ПМСД для населення віддалених від місця розташування амбулаторій та ФАП/ФП населених пунктів за ініціативою органу місцевого самоврядування, керівництва підприємства, установи або організації за погодженням з головним лікарем можуть організовуватись медичні пункти тимчасового базування.

VI. Взаємодія та контроль діяльності

6.1. За необхідності надання пацієнту ВМД або ТМД спеціалізованої або високоспеціалізованої допомоги ЦПМСД направляє пацієнтів згідно з показаннями до закладів охорони здоров'я ВМД або ТМД відповідної спеціалізації.

6.2. За необхідності надання пацієнту екстреної медичної допомоги або наявності показань до екстреної госпіталізації (консультації) у заклад ВМД або ТМД ЦПМСД здійснює виклик бригади швидкої медичної допомоги.

6.3. ЦПМСД взаємодіє із закладами охорони здоров'я та іншими закладами і установами, громадськими організаціями при вирішенні питань організації і надання ПМСД.

6.4. Контроль якості надання медичної допомоги хворим у ЦПМСД здійснюється шляхом експертизи відповідності якості наданої медичної допомоги вимогам державним стандартів, нормативів, клінічних протоколів, інших документів з медичної практики.

6.5. Здійснення внутрішнього контролю якості надання медичної допомоги покладається на завідувачів лікарських амбулаторій.

6.6. Здійснення вибіркового внутрішнього контролю якості роботи підрозділів ЦПМСД покладається на заступника головного лікаря ЦПМСД.

6.7. Координуюча, консультативна та дорадча функції з питань організації управління якістю медичної допомоги в ЦПМСД покладаються на медичну раду закладу, яку очолює головний лікар.

VII. Джерела фінансування

7.1. Основним джерелом фінансування ЦПМСД є кошти місцевого/місцевих бюджету/бюджетів.

7.2. Іншими джерелами фінансування ЦПМСД можуть бути джерела, що не заборонені чинним законодавством.

VIII. Повноваження трудового колективу

Працівники ЦПМСД провадять свою діяльність відповідно до законодавства та колективного договору.

 

Директор Департаменту
лікувально-профілактичної допомоги

М. К. Хобзей

Опрос