Идет загрузка документа (25 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения об особенностях заключения договоров обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств

Государственная комиссия по регулированию рынков финансовых услуг
Распоряжение, Положение от 27.10.2011 № 673
редакция действует с 21.09.2019

ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З РЕГУЛЮВАННЯ РИНКІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

27.10.2011

м. Київ

N 673

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
20 грудня 2011 р. за N 1483/20221

Про затвердження Положення про особливості укладання договорів обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів

Із змінами і доповненнями, внесеними
розпорядженнями Національної комісії, що здійснює державне
регулювання у сфері ринків фінансових послуг,
від 27 листопада 2012 року N 2421
,
 від 6 грудня 2012 року N 2591
,
від 31 серпня 2017 року N 3631
,
від 9 квітня 2019 року N 538

Відповідно до пункту 2 розділу I Закону України від 17.02.2011 N 3045-VI "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо дорожньо-транспортних пригод та виплати страхового відшкодування", пунктів 5, 6 розділу I Закону України від 05.07.2011 N 3565-VI "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо усунення надмірного державного регулювання у сфері автомобільних перевезень" та пункту 1 частини першої статті 28 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України

ПОСТАНОВИЛА:

1. Затвердити Положення про особливості укладання договорів обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів, що додається.

2. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 11.04.2006 N 5619 "Про затвердження Положення про особливості укладання договорів обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів", зареєстроване в Міністерстві юстиції України 04.05.2006 за N 515/12389.

3. Департаменту стандартів регулювання та нагляду за фінансовими установами разом з департаментом юридичного забезпечення подати це розпорядження до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

4. Відділу зв'язків з державними органами, громадськістю та протоколу департаменту організаційно-аналітичного, документального та кадрового забезпечення забезпечити розміщення цього розпорядження на офіційному сайті Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України в мережі Інтернет після його державної реєстрації.

5. Це розпорядження набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника Голови відповідно до розподілу обов'язків.

 

В. о. Голови Комісії

А. Литвин

ПОГОДЖЕНО:

 

Перший заступник Голови
Державного комітету
з питань регуляторної
політики та підприємництва

Г. М. Яцишина

 

 

ПОЛОЖЕННЯ
про особливості укладання договорів обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів

I. Загальні положення

1.1. Це Положення відповідно пункту 2 розділу I Закону України від 17.02.2011 N 3045-VI "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо дорожньо-транспортних пригод та виплати страхового відшкодування" та пунктів 5, 6 розділу I Закону України від 05.07.2011 N 3565-VI "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо усунення надмірного державного регулювання у сфері автомобільних перевезень" визначає особливості укладання договорів обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів.

1.2. У цьому Положенні наведені нижче терміни вживаються в таких значеннях:

внутрішній договір страхування - договір (електронний договір) обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів, який діє виключно на території України;

інформаційно-телекомунікаційна система (далі - ІТС) - сукупність інформаційних та телекомунікаційних систем, які у процесі обробки інформації діють як єдине ціле і використовуються страховиком для укладання внутрішніх договорів страхування відповідно до вимог законодавства, що регулює організаційно-правові засади діяльності у сфері електронної комерції;

страховий поліс - єдина форма внутрішнього договору страхування, яка посвідчує укладення такого договору і затверджується Уповноваженим органом за поданням Моторного (транспортного) страхового бюро України (далі - МТСБУ);

Уповноважений орган - Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг.

(пункт 1.2 із змінами, внесеними згідно з розпорядженням Національної  комісії, що здійснює
 державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, від 27.11.2012 р. N 2421
,
у редакції розпорядження Національної комісії, що здійснює державне
 регулювання у сфері ринків фінансових послуг, від 31.08.2017 р. N 3631)

II. Обов'язки страховика при укладанні внутрішніх договорів страхування

2.1. При укладанні внутрішнього договору страхування страховик зобов'язаний дотримуватися такого:

2.1.1. Самостійно встановлювати індивідуальний розмір страхового платежу шляхом добутку базового платежу та відповідних коригуючих коефіцієнтів.

Абзац другий підпункту 2.1.1 пункту 2.1 виключено

(абзац другий підпункту 2.1.1 пункту 2.1 у редакції
розпорядження Національної комісії, що здійснює державне
регулювання у сфері ринків фінансових послуг, від 06.12.2012 р. N 2591
,
виключено згідно з розпорядженням
 Національної комісії, що здійснює державне регулювання
у сфері ринків фінансових послуг, від 09.04.2019 р. N 538)

2.1.2. Підпункт 2.1.2 пункту 2.1 виключено

(згідно з розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне
 регулювання у сфері ринків фінансових послуг, від 09.04.2019 р. N 538,
у зв'язку з цим підпункти 2.1.3 - 2.1.6
 вважати відповідно підпунктами 2.1.2 - 2.1.5)

2.1.2. Посвідчувати факт укладання внутрішнього договору страхування шляхом надання поліса обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів, зразок якого затверджено Уповноваженим органом за поданням МТСБУ, у паперовій формі або шляхом надсилання візуальної форми страхового поліса з відображенням даних електронними засобами у формі, придатній для сприйняття його змісту людиною та відтворення на папері.

(підпункт 2.1.2 пункту 2.1 у редакції розпорядження Національної комісії, що здійснює
 державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, від 31.08.2017 р. N 3631)

2.1.3. Заповнювати поліс обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів відповідно до порядку заповнення поліса обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів, який встановлюється МТСБУ.

(підпункт 2.1.3 пункту 2.1 у редакції розпорядження Національної комісії, що здійснює
державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, від 31.08.2017 р. N 3631)

2.1.4. Внутрішній договір страхування набирає чинності з моменту, зазначеного в полісі обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів, що посвідчує укладання такого договору, крім внутрішніх електронних договорів страхування.

(підпункт 2.1.4 пункту 2.1 у редакції розпорядження Національної комісії, що здійснює
 державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, від 31.08.2017 р. N 3631)

2.1.5. Разом із полісом обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів безоплатно надати страхувальнику в паперовій або електронній формі перелік представників страховика, уповноважених виконувати функцію такого страховика щодо опрацювання претензій в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, спеціальний знак та бланк повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду встановленого МТСБУ зразка.

(підпункт 2.1.5 пункту 2.1 у редакції розпорядження Національної комісії, що здійснює
 державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, від 31.08.2017 р. N 3631)

2.2. При укладанні внутрішнього договору страхування щодо транспортного засобу, який підлягає обов'язковому технічному контролю відповідно до Закону України "Про дорожній рух", страховик зобов'язаний також дотримуватися такого:

2.2.1. Укладати договори обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників транспортних засобів за умови проходження зазначеними транспортними засобами обов'язкового технічного контролю, якщо вони згідно з протоколом перевірки технічного стану визнані технічно справними, на строк, що не перевищує строку чергового проходження транспортним засобом обов'язкового технічного контролю відповідно до вимог Закону України "Про дорожній рух".

2.2.2. Інформацію про укладення внутрішнього договору страхування щодо транспортного засобу, що підлягає обов'язковому технічному контролю, надати до єдиної централізованої бази даних щодо обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності.

(пункт 2.2 у редакції розпорядження Національної комісії, що здійснює
 державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, від 31.08.2017 р. N 3631)

2.3. При укладанні внутрішнього електронного договору страхування страховик зобов'язаний:

2.3.1. Дотримуватися вимог законодавства, що регулює організаційно-правові засади діяльності у сфері електронної комерції.

2.3.2. На вимогу страхувальника надати візуальну форму страхового поліса, що підтверджує укладення внутрішнього електронного договору страхування, відтворену на папері та засвідчену підписом уповноваженої особи страховика.

(розділ II доповнено пунктом 2.3 згідно з розпорядженням Національної комісії, що
 здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, від 31.08.2017 р. N 3631)

III. Особливості укладання внутрішніх електронних договорів страхування

3.1. Для укладення внутрішнього електронного договору страхування власник транспортного засобу через ІТС виражає намір укласти договір страхування та вносить відомості, необхідні для укладення такого договору, що є заявою на страхування. Перелік відомостей, необхідних для укладення внутрішнього електронного договору страхування, визначається МТСБУ та оприлюднюється на веб-сайті (веб-сторінці) МТСБУ.

3.2. Страховик на підставі отриманої через ІТС заяви на страхування формує пропозицію укласти внутрішній електронний договір страхування у формі проекту страхового поліса, що реєструється в єдиній централізованій базі даних щодо обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів. Пропозиція укласти внутрішній електронний договір страхування направляється страховиком власнику транспортного засобу через ІТС і є чинною до закінчення доби, в якій її було сформовано.

3.3. Перелік відомостей, які повинні міститися у пропозиції укласти внутрішній електронний договір страхування, затверджується МТСБУ та оприлюднюється на веб-сайті (веб-сторінці) МТСБУ.

3.4. МТСБУ забезпечує можливість перевірки факту реєстрації пропозиції укласти внутрішній електронний договір страхування в єдиній централізованій базі даних щодо обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів та оприлюднює на веб-сайті (веб-сторінці) МТСБУ інформацію про спосіб перевірки факту реєстрації пропозиції щодо укладення внутрішнього електронного договору страхування.

Інформація про спосіб перевірки власником транспортного засобу факту реєстрації конкретної пропозиції укласти внутрішній електронний договір страхування в єдиній централізованій базі даних щодо обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів повинна міститись у такій пропозиції.

3.5. Якщо власник транспортного засобу погоджується з отриманою пропозицією укласти внутрішній електронний договір страхування, він надає страховику через ІТС відповідь про прийняття пропозиції (акцепт) укласти внутрішній електронний договір страхування і підписує внутрішній електронний договір страхування через ІТС відповідно до законодавства, що регулює організаційно-правові засади діяльності у сфері електронної комерції.

3.6. Після підписання власником транспортного засобу внутрішнього електронного договору страхування в порядку, визначеному цим Положенням, до закінчення доби, в якій було сформовано пропозицію укласти внутрішній електронний договір страхування, страховик зобов'язаний зареєструвати страховий поліс в єдиній централізованій базі даних щодо обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів та направити страхувальнику підтвердження вчинення електронного правочину (укладення внутрішнього електронного договору страхування) шляхом надсилання електронного документа - візуальної форми страхового поліса.

3.7. Разом із підтвердженням вчинення електронного правочину страховик направляє страхувальнику інформацію, передбачену підпунктом 2.1.6 пункту 2.1 розділу II цього Положення.

3.8. Внутрішній електронний договір страхування вважається укладеним з моменту одержання страховиком відповіді про прийняття власником транспортного засобу пропозиції укласти внутрішній електронний договір страхування.

3.9. Внутрішній електронний договір страхування набирає чинності з початку строку його дії, що зазначений у страховому полісі, але не раніше дати його реєстрації у єдиній централізованій базі даних щодо обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів.

(Положення доповнено розділом III згідно з розпорядженням Національної комісії, що
 здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, від 31.08.2017 р. N 3631)

 

Заступник директора департаменту
стандартів регулювання та нагляду
за фінансовими установами

В. Логвіновський

 

Схема застосування коригуючих коефіцієнтів при укладанні договорів обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів

Додаток виключено
(згідно з розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг,
 від 9 квітня 2019 року N 538)

____________

Опрос