Идет загрузка документа (20 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка признания видов спорта, включения их в Реестр признанных видов спорта в Украине, порядке его ведения

Министерство образования и науки; молодежи и спорта Украины
Порядок, Приказ от 25.11.2011 № 1371
Утратил силу

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАКАЗ

25.11.2011

м. Київ

N 1371

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
15 грудня 2011 р. за N 1440/20178

Про затвердження Порядку визнання видів спорту, включення їх до Реєстру визнаних видів спорту в Україні, порядок його ведення

Із змінами і доповненнями, внесеними
наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України
від 3 липня 2012 року N 772

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства молоді та спорту України
 від 27 січня 2014 року N 149)

Відповідно до статті 39 Закону України "Про фізичну культуру і спорт"

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок визнання видів спорту, включення їх до Реєстру визнаних видів спорту в Україні, порядок його ведення, що додається.

2. Визнати такими, що втратили чинність:

2.1. Наказ Державного комітету молодіжної політики, спорту і туризму України від 07.02.2001 N 261 "Про перелік видів спорту, що визнані в Україні", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 22.02.2001 за N 155/5346 (із змінами);

2.2. Наказ Міністерства України у справах молоді та спорту від 28.04.2005 N 76 "Про порядок визнання в Україні видів спорту", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 01.06.2005 за N 602/10882 (із змінами).

3. Установити, що всеукраїнські громадські організації фізкультурно-спортивної спрямованості, які займалися розвитком версій видів спорту карате та кікбоксинг до 01.01.2011 (крім всеукраїнських громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, яким надано статус національної спортивної федерації), можуть порушити клопотання щодо визнання версій видів спорту карате та кікбоксинг як видів спорту в Україні.

4. Державній службі молоді та спорту України (Сафіуллін Р. С.):

4.1. Забезпечити державну реєстрацію цього наказу в Міністерстві юстиції України в установленому порядку;

4.2. Довести цей наказ до відома суб'єктів сфери фізичної культури і спорту.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Суліму Є. М.

6. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Міністр

Д. В. Табачник

 

ПОРЯДОК
визнання видів спорту, включення їх до Реєстру визнаних видів спорту в Україні, порядок його ведення

I. Загальні положення

1.1. Цей Порядок, розроблений відповідно до статті 39 Закону України "Про фізичну культуру і спорт", визначає процедуру визнання видів спорту в Україні, включення видів спорту до Реєстру визнаних видів спорту в Україні (далі - Реєстр) та порядок ведення цього Реєстру.

1.2. Реєстр визнаних видів спорту в Україні - це упорядкована спеціалізована база даних про визнані в установленому порядку види спорту в Україні.

1.3. Види спорту, що визнані в Україні до набрання чинності цим Порядком, вважаються визнаними в установленому порядку як олімпійські види спорту, неолімпійські види спорту, види спорту інвалідів з ураженнями опорно-рухового апарату, вадами зору, слуху та розумового і фізичного розвитку.

(абзац перший пункту 1.3 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 03.07.2012 р. N 772)

Зазначені види спорту включаються до відповідних розділів Реєстру.

1.4. Вид спорту вважається визнаним в Україні після включення його назви до Реєстру.

1.5. Види спорту, визнані в Україні, мають переваги, зокрема, щодо:

одержання державної підтримки для розвитку відповідного виду спорту;

проведення офіційних спортивних змагань з відповідного виду спорту;

відкриття в установленому порядку відділень з відповідного виду спорту в дитячо-юнацьких спортивних школах, спеціалізованих навчальних закладах спортивного профілю, школах вищої спортивної підготовки, центрах олімпійської підготовки, центрах студентського спорту вищих навчальних закладів;

присвоєння в установленому порядку спортивних звань та розрядів, суддівських кваліфікаційних категорій з відповідного виду спорту.

1.6. Для визнання та скасування видів спорту утворюється комісія як постійний консультативний орган Держмолодьспорту України.

1.7. Формою роботи комісії є засідання, що проводяться за рішенням її голови, а у разі його відсутності - заступником.

1.8. Рішення про утворення комісії приймається МОНмолодьспортом України у формі наказу, яким затверджується її персональний склад.

II. Вимоги до виду спорту, що визнається в Україні

2.1. Підставою для визнання виду спорту є наявність уніфікованого порівняння досягнень людей у фізичному, інтелектуальному та інших видах спортивної діяльності шляхом проведення спортивних заходів.

2.2. Назва нового виду спорту та правила змагань з нового виду спорту мають відрізнятися від назви видів спорту та правил змагань з видів спорту, які визнані в Україні.

2.3. Вид спорту не може бути визнаний в Україні, якщо змагання з виду спорту пов'язані з небезпекою чи надмірним ризиком для життя і здоров'я людей або мають антигуманний зміст.

III. Організація роботи комісії

3.1. Комісію очолює голова, який за посадою є заступником Голови Держмолодьспорту України з відповідного напряму діяльності.

3.2. До складу комісії входять голова, заступник голови, секретар, члени комісії.

3.3. До складу комісії входять 10 представників від МОНмолодьспорту України та Держмолодьспорту України і 10 представників від всеукраїнських громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (за згодою).

3.4. Формою роботи комісії є засідання, які проводяться за необхідності. Засідання комісії є правоможним, якщо на ньому присутні не менше половини представників від органів виконавчої влади з фізичної культури та спорту та не менше половини представників від громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості.

IV. Подання документів

4.1. Визнання виду спорту здійснюється Держмолодьспортом України на підставі клопотання всеукраїнської громадської організації фізкультурно-спортивної спрямованості.

4.2. До клопотання про визнання виду спорту додаються такі документи:

витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців;

копія статуту всеукраїнської громадської організації фізкультурно-спортивної спрямованості, засвідчена нотаріально або органом, який видав документ;

копія статуту відповідної міжнародної організації та його переклад українською мовою в установленому законодавством порядку;

відомості про керівників та склад всеукраїнської громадської організації фізкультурно-спортивної спрямованості;

копія міжнародних правил змагань з відповідного виду спорту та їх переклад українською мовою в установленому законодавством порядку;

довідка про розвиток цього виду спортивної діяльності у світі та Україні (дата утворення міжнародного громадського об'єднання з цього виду спортивної діяльності, у разі наявності, та його поширення у світі);

відомості щодо проведення заходів з цього виду спортивної діяльності.

V. Порядок розгляду документів щодо визнання виду спорту

5.1. Документи, зазначені у пункті 4.2 розділу IV цього Порядку, подаються уповноваженим представником всеукраїнської громадської організації фізкультурно-спортивної спрямованості секретарю комісії.

5.2. Документи щодо визнання виду спорту розглядаються протягом 30 календарних днів.

5.3. Днем надходження документів щодо визнання виду спорту вважається день їх реєстрації як вхідної кореспонденції.

5.4. Копії оригіналів документів щодо визнання виду спорту, які надійшли на розгляд, секретар комісії передає до структурних підрозділів Держмолодьспорту України, Національному олімпійському комітету України, Спортивному комітету України, Національному комітету спорту інвалідів України для опрацювання у межах компетенції, іншим структурним підрозділам Держмолодьспорту України (далі - органи), до компетенції яких віднесено порушене питання.

5.5. Органи, зазначені у пункті 5.4 цього розділу, протягом 10 робочих днів надають секретарю комісії пропозиції та зауваження щодо визнання виду спорту або відмови визнання виду спорту згідно з законодавством України.

5.6. На чергове засідання комісії секретар комісії формує на підставі пропозицій, наданих органами, зазначеними у пункті 5.4 цього розділу, проект узагальненого висновку щодо визнання виду спорту або відмову визнання виду спорту.

5.7. Рішення комісії приймається простою більшістю голосів.

За рівної кількості голосів вирішальним є голос голови комісії (виконуючого його обов'язки).

5.8. Рішення комісії оформлюється протоколом засідання комісії, який підписується усіма членами комісії, що брали участь у голосуванні.

Член комісії, який не підтримує рішення комісії, може викласти у письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу засідання комісії.

5.9. У разі надання неповного пакета документів щодо визнання виду спорту, передбачених пунктом 4.2 розділу IV цього Порядку, або виявлення недостовірної інформації, яка впливає на прийняття рішення, розгляд поданих для визнання виду спорту документів призупиняється на строк, що не може перевищувати 15 робочих днів, для з'ясування всіх обставин.

5.10. Рішення про визнання виду спорту протягом п'яти робочих днів після підписання протоколу оформлюється відповідним наказом Держмолодьспорту України, який є підставою для включення виду спорту до Реєстру.

5.11. У разі прийняття комісією рішення про відмову у визнанні виду спорту протягом п'яти робочих днів готується наказ Держмолодьспорту України та письмово повідомляється відповідна всеукраїнська громадська організація фізкультурно-спортивної спрямованості про прийняте рішення.

5.12. Підставою для скасування рішення про визнання виду спорту в Україні є:

виникнення невідповідностей виду спорту вимогам розділу II цього Порядку;

виявлення недостовірної інформації у документах, зазначених у пункті 4.2 розділу IV цього Порядку, які були надані для визнання виду спорту;

відсутність протягом двох років пропозицій від громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості щодо включення офіційних всеукраїнських та міжнародних змагань до Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України.

5.13. Розгляд питання щодо скасування рішення про визнання виду спорту може бути ініційовано Держмолодьспортом України, МОНмолодьспортом України, структурними підрозділами з фізичної культури і спорту Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, фізкультурно-спортивними товариствами.

5.14. Документи щодо скасування рішення про визнання виду спорту подаються суб'єктом, що ініціює питання щодо скасування рішення про визнання виду спорту, секретарю комісії.

5.15. Документи щодо скасування рішення про визнання виду спорту розглядаються протягом 30 календарних днів.

5.16. Днем надходження документів щодо скасування рішення про визнання виду спорту вважається день їх реєстрації як вхідної кореспонденції.

5.17. Копії оригіналів документів щодо скасування рішення про визнання виду спорту, які надійшли на розгляд, секретар комісії передає до органів, зазначених у пункті 5.4 цього розділу.

5.18. Органи, зазначені у пункті 5.4 цього розділу, протягом 10 робочих днів надають секретарю комісії пропозиції та зауваження щодо скасування рішення про визнання виду спорту або відмову у скасуванні цього рішення згідно з законодавством України.

5.19. На чергове засідання комісії секретар комісії формує на підставі пропозицій, наданих органами, зазначеними у пункті 5.4 цього розділу, проект узагальненого висновку щодо скасування рішення про визнання виду спорту або відмову у скасуванні цього рішення.

5.20. Рішення комісії приймається простою більшістю голосів.

За рівної кількості голосів вирішальним є голос голови комісії (виконуючого його обов'язки).

5.21. Рішення комісії оформлюється протоколом засідання комісії, який підписується усіма членами комісії, що брали участь у голосуванні.

Член комісії, який не підтримує рішення комісії, може викласти у письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу засідання комісії.

5.22. Рішення про скасування виду спорту протягом п'яти робочих днів після підписання протоколу комісією оформлюється відповідним наказом Держмолодьспорту України, який є підставою для виключення виду спорту з Реєстру.

5.23. У разі прийняття в установленому порядку Держмолодьспортом України наказу про скасування виду спорту та виключення його із Реєстру Держмолодьспорт України в десятиденний строк повідомляє про це всеукраїнську громадську організацію фізкультурно-спортивної спрямованості, за клопотанням якої вид спорту був включений до Реєстру.

VI. Порядок ведення Реєстру

6.1. Реєстр веде Держмолодьспорт України.

6.2. Реєстр складається з таких розділів:

олімпійські види спорту;

неолімпійські види спорту;

види спорту інвалідів з ураженнями опорно-рухового апарату, вадами зору, слуху та розумового і фізичного розвитку.

(абзац четвертий пункту 6.2 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 03.07.2012 р. N 772)

6.3. Виду спорту присвоюється реєстраційний номер, за яким він вноситься до Реєстру.

Реєстраційний номер складається з двох частин, які відокремлюються одна від одної крапкою:

з римського числа, яке відповідатиме розділу;

з тризначного числа, що відповідатиме порядковому номеру виду спорту у кожному розділі.

6.4. Реєстр розміщується на офіційному веб-сайті Держмолодьспорту України.

VII. Внесення змін до Реєстру

7.1. Внесення змін до Реєстру здійснюється Держмолодьспортом України на підставі письмового клопотання всеукраїнської громадської організації фізкультурно-спортивної спрямованості у таких випадках:

при зміні назви виду спорту;

відповідно до рішення Міжнародного олімпійського комітету про включення (виключення) виду спорту до (з) програми Олімпійських ігор;

при об'єднанні видів спорту;

при розділі видів спорту.

7.2. До клопотання всеукраїнської громадської організації фізкультурно-спортивної спрямованості для внесення змін до Реєстру додаються такі документи:

копії положень (регламентів) офіційних міжнародних змагань;

лист Національного олімпійського комітету України до Держмолодьспорту України про включення (виключення) виду спорту до (з) програми Олімпійських ігор (у разі прийняття відповідного рішення Міжнародним олімпійським комітетом);

проект правил змагань.

7.3. Рішення про внесення змін до Реєстру оформлюється наказом Держмолодьспорту України.

 

Заступник директора департаменту взаємодії
з центральними органами виконавчої влади,
засобами масової інформації та
громадськими організаціями

М. Ю. Авксентьєв

Опрос