Идет загрузка документа (70 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении форм актов обследования субъектов хозяйствования

Министерство экономического развития и торговли Украины
Акт, Приказ от 03.11.2011 № 191
действует с 30.12.2011

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

03.11.2011

м. Київ

N 191

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
15 грудня 2011 р. за N 1437/20175

Про затвердження форм актів обстеження суб'єктів господарювання

Відповідно до статей 4, 12 та 13 Закону України "Про металобрухт"

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити:

форму акта обстеження місцевими державними адміністраціями спеціалізованих металургійних переробних підприємств (додається);

форму акта обстеження місцевими державними адміністраціями спеціалізованих підприємств, їх приймальних пунктів та приймальних пунктів спеціалізованих металургійних переробних підприємств (брухт кольорових металів) (додається);

форму акта обстеження місцевими державними адміністраціями спеціалізованих підприємств, їх приймальних пунктів та приймальних пунктів спеціалізованих металургійних переробних підприємств (брухт чорних металів) (додається).

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства промислової політики України від 19.08.2002 N 357 "Про затвердження зразків актів обстеження суб'єкта господарської діяльності", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 06.09.2002 за N 734/7022.

3. Департаменту промислової політики в установленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Департаменту промислової політики довести цей наказ до відома Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних державних адміністрацій та Київської і Севастопольської міських державних адміністрацій.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра економічного розвитку і торгівлі України - керівника апарату В. П. Павленка.

6. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Перший віце-прем'єр-міністр України -
Міністр економічного розвитку і торгівлі України

А. П. Клюєв

 

Форма

АКТ N ________
обстеження місцевими державними адміністраціями спеціалізованих металургійних переробних підприємств

___ ____________ 20__ року

Члени робочої групи, створеної розпорядженням ___________________________________________
                                                                                                                           (найменування місцевої державної адміністрації)
від ____________ N ________, у складі:

             голови робочої групи:
1) ___________________________________________________________________________________
                                                                                  (прізвище, ім'я та по батькові, посада)
             членів робочої групи:
2) ___________________________________________________________________________________
                                                                                  (прізвище, ім'я та по батькові, посада)
3)___________________________________________________________________________________
                                                                                  (прізвище, ім'я та по батькові, посада)
на підставі звернення (лист від       N       ) _________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                                              (найменування суб'єкта господарювання)
_____________________________________________________________________________________
                             (місцезнаходження суб'єкта господарювання; ідентифікаційний код юридичної особи)
здійснили обстеження металургійного переробного підприємства на відповідність його вимогам Закону України "Про металобрухт" та Ліцензійним умовам провадження господарської діяльності із заготівлі, переробки, металургійної переробки металобрухту кольорових і чорних металів, затвердженим наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 31.10.2011 N 183, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 18.11.2011 за N 1321/20059.

 

Підписи (візи) керівництва
місцевої державної адміністрації,
голови та членів робочої групи
з відбитком печатки

______________________________
______________________________
______________________________
______________________________

 

У результаті обстеження робочою групою встановлено:

1. Місцезнаходження обстеженого об'єкта:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

2. Вид господарської діяльності з металобрухтом, який передбачається здійснювати суб'єктом господарювання за місцезнаходженням обстеженого об'єкта:
_____________________________________________________________________________________
                                                             (указати вид господарської діяльності відповідно до Закону
                                                   України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності"
)

3. Орендодавцем (власником) земельної ділянки (виробничої площі), на якій розташовано обстежений об'єкт, є ___________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

4. Номер, дата укладення та строк дії договору оренди (суборенди) земельної ділянки (виробничої площі), який укладено суб'єктом господарювання, або документ, який посвідчує право власності (користування) земельною ділянкою (виробничою площею), _________________________________

5. Площа земельної ділянки (виробничої площі), кв. метрів ____________________________________

6. Характер покриття земельної ділянки (виробничої площі), на якій безпосередньо буде зберігатися та перероблятися металобрухт,
_____________________________________________________________________________________

7. Наявність критого приміщення площею ___________ кв. метрів, ____________________________
                                                                                                                                                          (указати: обладнане чи не обладнане)
для зберігання металобрухту кольорових металів.

8. Наявність проекту металургійного виробництва, розробленого _____________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                (зазначити, коли розроблено проект та якою спеціалізованою організацією)

9. Наявність акта прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта, складеного
_____________________________________________________________________________________
                                                                                               (зазначити, коли складено акт)

 

Підписи (візи) керівництва
місцевої державної адміністрації,
голови та членів робочої групи
з відбитком печатки

______________________________
______________________________
______________________________
______________________________

10. Наявне металургійне обладнання

Найменування обладнання, його тип

Кількість

Форма власності

Ємність, тонн

Потужність, кВт або тонн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Наявне вантажопідйомне обладнання

Найменування обладнання, його модель, вантажопідйомність

Дата останнього технічного огляду

Заводський номер

Форма власності

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Наявне вагове обладнання

Найменування обладнання, його модель, діапазон зважування

Дата повірки

Заводський номер

Форма власності

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. Наявне обладнання для проведення радіаційного контролю

Найменування обладнання, його модель

Дата повірки

Заводський номер

Форма власності

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. Наявність власної лабораторії, атестованої на вимірювання хімічного складу всього переліку продукції, яка виробляється спеціалізованим металургійним переробним підприємством,
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

15. Наявність атестата спеціалізованого металургійного переробного підприємства
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

 

Підписи (візи) керівництва
місцевої державної адміністрації,
голови та членів робочої групи
з відбитком печатки

______________________________
______________________________
______________________________
______________________________

 

16. Металургійні агрегати та обладнання, зазначені у пунктах 10 - 13,
_____________________________________________________ іншими суб'єктами господарювання.
              (указати: використовуються або не використовуються)

Достовірність даних, зазначених у акті, підтверджую.

Керівник суб'єкта господарювання
(або його уповноважена особа)

 
______________
(підпис)

 
__________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

М. П.

 

 

Висновок робочої групи:

Спеціалізоване металургійне переробне підприємство, що було обстежене, ____________________,
                                                                                                                                                             (указати: відповідає чи не відповідає)
вимогам Закону України "Про металобрухт" та Ліцензійним умовам провадження господарської
діяльності із заготівлі, переробки, металургійної переробки металобрухту кольорових і чорних металів, затвердженим наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 31.10.2011 N 183, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 18.11.2011 за N 1321/20059.

Члени робочої групи:

 

_________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)
_________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)
_________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

__________________________
(підпис)
__________________________
(підпис)
__________________________
(підпис)

З висновками робочої групи погодитися.

Заступник керівника

________________________________________________________________
(найменування органу)

органу виконавчої влади
в Автономній Республіці Крим,
областях, містах Києві та
Севастополі, голова комісії

М. П.

 
 
 
___________________
(підпис)

 
 
 
______________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

Примітки:

1. Акт складається у чотирьох примірниках та реєструється в обласних державних адміністраціях (відповідно в Раді міністрів Автономної Республіки Крим, Київській або Севастопольській міських державних адміністраціях), де розташоване спеціалізоване металургійне переробне підприємство, що було обстежене.

2. Один примірник акта суб'єкт господарювання надає Міністерству економічного розвитку і торгівлі України, інші зберігаються в обласній державній адміністрації (або в Раді міністрів Автономної Республіки Крим, Київській та Севастопольській міських державних адміністраціях), у районній державній адміністрації та в суб'єкта господарювання.

 

Директор департаменту
промислової політики

В. С. Майстренко

 

Форма

АКТ N ________
обстеження місцевими державними адміністраціями спеціалізованих підприємств, їх приймальних пунктів та приймальних пунктів спеціалізованих металургійних переробних підприємств (брухт кольорових металів)

___ ____________ 20__ року

Члени робочої групи, створеної розпорядженням ___________________________________________
                                                                                                                             (найменування місцевої державної адміністрації)
від ____________ N ________, у складі:

            Голови робочої групи:
1) ___________________________________________________________________________________
                                                                                           (прізвище, ім'я та по батькові, посада)
            Членів робочої групи:
2) ___________________________________________________________________________________
                                                                                        (прізвище, ім'я та по батькові, посада)
3)___________________________________________________________________________________
                                                                                        (прізвище, ім'я та по батькові, посада)
на підставі звернення (лист від ____________ N _____) ______________________________________
_____________________________________________________________________________________
           (найменування суб'єкта господарювання - для юридичної особи; прізвище, ім'я та по батькові, паспортні дані
                   (серія, номер паспорта, ким і коли виданий, місце проживання) - для фізичної особи - підприємця)
_____________________________________________________________________________________
          (місцезнаходження суб'єкта господарювання - для юридичної особи; ідентифікаційний код юридичної особи)
здійснили обстеження __________________________________________________________________
                                                                                     (спеціалізованого підприємства або приймального пункту -
                                                                                                                          потрібне зазначити)

Підписи (візи) керівництва
місцевої державної адміністрації,
голови та членів робочої групи
з відбитком печатки

______________________________
______________________________
______________________________
______________________________

 

на відповідність його вимогам Закону України "Про металобрухт" та Ліцензійним умовам провадження господарської діяльності із заготівлі, переробки, металургійної переробки металобрухту кольорових і чорних металів, затвердженим наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 31.10.2011 N 183, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 18.11.2011 за N 1321/20059.

У результаті обстеження робочою групою встановлено:

1. Місцезнаходження обстеженого об'єкта:
_____________________________________________________________________________________

2. Вид господарської діяльності з металобрухтом, який передбачається здійснювати суб'єктом господарювання за місцезнаходженням обстеженого об'єкта: _________________________________
_____________________________________________________________________________________
                (указати вид господарської діяльності відповідно до Закону України "Про ліцензування певних видів
                                                                                                        господарської діяльності"
)

3. Орендодавцем (власником) земельної ділянки (виробничої площі), на якій розташовано обстежений об'єкт, є ___________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

4. Номер, дата укладення та строк дії договору оренди (суборенди) земельної ділянки (виробничої площі), який укладено суб'єктом господарювання, або документ, який посвідчує право власності (користування) земельною ділянкою (виробничою площею), _________________________________

5. Площа земельної ділянки (виробничої площі), кв. метрів ___________________________________

6. Площа земельної ділянки (виробничої площі) з твердим покриттям, на якій безпосередньо буде зберігатися та перероблятися металобрухт, кв. метрів
_____________________________________________________________________________________

7. Характер покриття земельної ділянки (виробничої площі), на якій безпосередньо буде зберігатися та перероблятися металобрухт,
_____________________________________________________________________________________

8. Наявність критого приміщення площею ____________ кв. метрів, ___________________________
                                                                                                                                                           (указати: обладнане чи не обладнане)
для зберігання металобрухту кольорових металів.

 

Підписи (візи) керівництва
місцевої державної адміністрації,
голови та членів робочої групи
з відбитком печатки

______________________________
______________________________
______________________________
______________________________

 

9. Наявне брухтопереробне обладнання

Найменування обладнання, його модель

Заводський номер

Форма власності

Номер, дата укладення, строк дії договору оренди (суборенди), орендодавець

Номер, дата укладення, строк дії договору закріплення майна на праві господарського відання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Наявне вантажопідйомне обладнання

Найменування обладнання, його модель, вантажо-
підйомність

Дата останнього технічного огляду

Заводський номер

Форма власності

Номер, дата укладення, строк дії договору оренди (суборенди), орендодавець

Номер, дата укладення, строк дії договору закріплення майна на праві господарського відання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Наявне вагове обладнання

Найменування обладнання, його модель, діапазон зважування

Дата повірки

Заводський номер

Форма власності

Номер, дата укладення, строк дії договору оренди (суборенди), орендодавець

Номер, дата укладення, строк дії договору закріплення майна на праві господарського відання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підписи (візи) керівництва
місцевої державної адміністрації,
голови та членів робочої групи
з відбитком печатки

______________________________
______________________________
______________________________
______________________________

12. Наявне обладнання для проведення радіаційного контролю

Найменування обладнання, його модель

Дата повірки

Заводський номер

Форма власності

Номер, дата укладення, строк дії договору оренди (суборенди), орендодавець

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. Земельна ділянка (виробнича площа), приміщення та обладнання, зазначені у пунктах 5 - 12,
_____________________________________________________________________________________
                                                                      (вказати: використовуються або не використовуються)
іншими суб'єктами господарювання.

Достовірність даних, зазначених у акті, підтверджую.

Керівник суб'єкта господарювання
(або його уповноважена особа)

М. П.

 
____________________
(підпис)

 
__________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

Висновок робочої групи:
___________________________________________________________________, що було обстежене,
                         (указати: спеціалізоване підприємство або приймальний пункт)

________________________________ вимогам Закону України "Про металобрухт" та Ліцензійним
        (указати: відповідає чи не відповідає)
умовам провадження господарської діяльності із заготівлі, переробки, металургійної переробки металобрухту кольорових і чорних металів, затвердженим наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 31.10.2011 N 183, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 18.11.2011 за N 1321/20059.

Підписи (візи) керівництва
місцевої державної адміністрації,
голови та членів робочої групи
з відбитком печатки

______________________________
______________________________
______________________________
______________________________

Члени робочої групи:

 

________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)
________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)
________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

______________________
(підпис)
______________________
(підпис)
______________________
(підпис)

З висновками робочої групи погодитися.

Заступник керівника

________________________________________________________________
(найменування органу)

органу виконавчої влади
в Автономній Республіці Крим,
областях, містах Києві та
Севастополі, голова комісії

М. П.

 
 
 
___________________
(підпис)

 
 
 
______________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

Примітки:

1. Акт складається у чотирьох примірниках та реєструється в обласних державних адміністраціях (відповідно в Раді міністрів Автономної Республіки Крим, Київській або Севастопольській міських державних адміністраціях), де розташоване спеціалізоване металургійне переробне підприємство, що було обстежене.

2. Один примірник акта суб'єкт господарювання надає Міністерству економічного розвитку і торгівлі України, інші зберігаються в обласній державній адміністрації (або в Раді міністрів Автономної Республіки Крим, Київській та Севастопольській міських державних адміністраціях), у районній державній адміністрації та в суб'єкта господарювання.

 

Директор департаменту
промислової політики

В. С. Майстренко

  

Форма

АКТ N ________
обстеження місцевими державними адміністраціями спеціалізованих підприємств, їх приймальних пунктів та приймальних пунктів спеціалізованих металургійних переробних підприємств (брухт чорних металів)

___ ____________ 20__ року

Члени робочої групи, створеної розпорядженням __________________________________________
                                                                                                                        (найменування місцевої державної адміністрації)
від ___________ N ________, у складі:

              голови робочої групи:
1)___________________________________________________________________________________
                                                                                  (прізвище, ім'я та по батькові, посада)
             членів робочої групи:
2) ___________________________________________________________________________________
                                                                                   (прізвище, ім'я та по батькові, посада)
3)____________________________________________________________________________________
                                                                                   (прізвище, ім'я та по батькові, посада)
на підставі звернення (лист від ____________ N _____) ______________________________________
_____________________________________________________________________________________
         (найменування суб'єкта господарювання - для юридичної особи; прізвище, ім'я та по батькові, паспортні дані
                   (серія, номер паспорта, ким і коли виданий, місце проживання) - для фізичної особи - підприємця)
_____________________________________________________________________________________
         (місцезнаходження суб'єкта господарювання - для юридичної особи; ідентифікаційний код юридичної особи)
здійснили обстеження __________________________________________________________________
                                                           (спеціалізованого підприємства або приймального пункту - потрібне зазначити)

 

Підписи (візи) керівництва
місцевої державної адміністрації,
голови та членів робочої групи
з відбитком печатки

______________________________
______________________________
______________________________
______________________________

 

на відповідність його вимогам Закону України "Про металобрухт" та Ліцензійним умовам провадження господарської діяльності із заготівлі, переробки, металургійної переробки металобрухту кольорових і чорних металів, затвердженим наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 31.10.2011 N 183, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 18.11.2011 за N 1321/20059.

У результаті обстеження робочою групою встановлено:

1. Місцезнаходження обстеженого об'єкта:
_____________________________________________________________________________________

2. Вид господарської діяльності з металобрухтом, який передбачається здійснювати суб'єктом господарювання за місцезнаходженням обстеженого об'єкта:
_____________________________________________________________________________________
                  (указати вид господарської діяльності відповідно до Закону України "Про ліцензування певних видів
                                                                                                  господарської діяльності"
)

3. Орендодавцем (власником) земельної ділянки (виробничої площі), на якій розташовано обстежений об'єкт, є ___________________________________________________________________

4. Номер, дата укладення та строк дії договору оренди (суборенди) земельної ділянки (виробничої площі), який укладено суб'єктом господарювання, або документ, який посвідчує право власності (користування) земельною ділянкою (виробничою площею), _________________________________

5. Площа земельної ділянки (виробничої площі), кв. метрів ___________________________________

6. Площа земельної ділянки (виробничої площі) з твердим покриттям, на якій безпосередньо буде зберігатися та перероблятися металобрухт, кв. метрів
_____________________________________________________________________________________

7. Характер покриття земельної ділянки (виробничої площі), на якій безпосередньо буде зберігатися та перероблятися металобрухт, ________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

 

Підписи (візи) керівництва
місцевої державної адміністрації,
голови та членів робочої групи
з відбитком печатки

______________________________
______________________________
______________________________
______________________________

8. Наявне брухтопереробне обладнання

Найменування обладнання, його модель

Заводський номер

Форма власності

Номер, дата укладення, строк дії договору оренди (суборенди), орендодавець

Номер, дата укладення, строк дії договору закріплення майна на праві господарського відання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Наявне вантажопідйомне обладнання

Найменування обладнання, його модель, вантажо-
підйомність

Дата останнього технічного огляду

Заводський номер

Форма власності

Номер, дата укладення, строк дії договору оренди (суборенди), орендодавець

Номер, дата укладення, строк дії договору закріплення майна на праві господарського відання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Наявне вагове обладнання

Найменування обладнання, його модель, діапазон зважування

Дата повірки

Заводський номер

Форма власності

Номер, дата укладення, строк дії договору оренди (суборенди), орендодавець

Номер, дата укладення, строк дії договору закріплення майна на праві господарського відання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підписи (візи) керівництва
місцевої державної адміністрації,
голови та членів робочої групи
з відбитком печатки

______________________________
______________________________
______________________________
______________________________

11. Наявне обладнання для проведення радіаційного контролю

Найменування обладнання, його модель

Дата повірки

Заводський номер

Форма власності

Номер, дата укладення, строк дії договору оренди (суборенди), орендодавець

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Земельна ділянка (виробнича площа) та обладнання, зазначені в пунктах 5 - 11,
______________________________________________________________________________ іншими
                                                                    (указати: використовуються або не використовуються)

суб'єктами господарювання. 

Достовірність даних, зазначених у акті, підтверджую.

Керівник суб'єкта господарювання
(або його уповноважена особа)

М. П.

____________________
(підпис)

_____________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

Висновок робочої групи:

___________________________________________________________________, що було обстежене,
                                      (указати: спеціалізоване підприємство або приймальний пункт)
____________________________________________ вимогам Закону України "Про металобрухт" та
                                 (указати: відповідає чи не відповідає)
Ліцензійним умовам провадження господарської діяльності із заготівлі, переробки, металургійної переробки металобрухту кольорових і чорних металів, затвердженим наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 31.10.2011 N 183, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 18.11.2011 за N 1321/20059.

Підписи (візи) керівництва
місцевої державної адміністрації,
голови та членів робочої групи
з відбитком печатки

______________________________
______________________________
______________________________
______________________________

Члени робочої групи:

 

________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)
________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)
________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

______________________
(підпис)
______________________
(підпис)
______________________
(підпис)

З висновками робочої групи погодитися.

Заступник керівника

________________________________________________________________
(найменування органу)

органу виконавчої влади
в Автономній Республіці Крим,
областях, містах Києві та
Севастополі, голова комісії

М. П.

 
 
 
___________________
(підпис)

 
 
 
______________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

Примітки:

1. Акт складається у чотирьох примірниках та реєструється в обласних державних адміністраціях (відповідно в Раді міністрів Автономної Республіки Крим, Київській або Севастопольській міських державних адміністраціях), де розташоване спеціалізоване металургійне переробне підприємство, що було обстежене.

2. Один примірник акта суб'єкт господарювання надає Міністерству економічного розвитку і торгівлі України, інші зберігаються в обласній державній адміністрації (або в Раді міністрів Автономної Республіки Крим, Київській та Севастопольській міських державних адміністраціях), у районній державній адміністрації та в суб'єкта господарювання.

 

Директор департаменту
промислової політики

В. С. Майстренко

Опрос