Идет загрузка документа (141 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Инструкции об особенностях осуществления судебно-экспертной деятельности аттестованными судебными экспертами, не работающими в государственных специализированных экспертных учреждениях

Минюст
Приказ, Инструкция от 12.12.2011 № 3505/5
редакция действует с 06.04.2021

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

12.12.2011

м. Київ

N 3505/5

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
12 грудня 2011 р. за N 1431/20169

Про затвердження Інструкції про особливості здійснення судово-експертної діяльності атестованими судовими експертами, що не працюють у державних спеціалізованих експертних установах

Із змінами і доповненнями, внесеними
 наказами Міністерства юстиції України
 від 7 вересня 2015 року N 1659/5
,
від 17 серпня 2017 року N 2634/5
,
від 17 грудня 2019 року N 4049/5
,
від 3 лютого 2020 року N 336/5
(зміни, внесені наказом Міністерства юстиції України
 від 3 лютого 2020 року N 336/5, в частині проведення перевірок відповідності
 робочого місця набирають чинності з
1 квітня 2020 року),
від 10 листопада 2020 року N 3919/5
,
від 20 січня 2021 року N 243/5
,
від 24 лютого 2021 року N 722/5
,
від 5 квітня 2021 року N 1253/5

(Установлено, що перевірки, які здійснюються Міністерством юстиції України та його міжрегіональними управліннями юстиції на підставі графіків проведення планових перевірок діяльності судових експертів, які не є працівниками державних спеціалізованих установ, затверджених до набрання чинності наказом Міністерства юстиції України від 5 квітня 2021 року N 1253/5, здійснюються з дотриманням вимог, передбачених порядком, чинним на дату затвердження графіка, згідно з наказом Міністерства юстиції України від 5 квітня 2021 року N 1253/5)

Відповідно до статті 7 Закону України "Про судову експертизу", підпункту 53 пункту 4 Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого Указом Президента України від 06.04.2011 N 395, та з метою удосконалення організації здійснення судово-експертної діяльності атестованими судовими експертами, що не працюють у державних спеціалізованих експертних установах,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Інструкцію про особливості здійснення судово-експертної діяльності атестованими судовими експертами, що не працюють у державних спеціалізованих експертних установах, що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства юстиції України від 24.12.2003 N 170/5 "Про затвердження Інструкції про особливості здійснення судово-експертної діяльності атестованими судовими експертами, що не працюють у державних спеціалізованих експертних установах", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 24.12.2003 за N 1209/8530 (із змінами).

3. Управлінню експертного забезпечення правосуддя (Головченко Л. М.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03.10.92 N 493 "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади" (із змінами).

4. Департаменту організаційного та ресурсного забезпечення (Мудрий С. І.) довести цей наказ до відома керівників науково-дослідних установ судових експертиз Міністерства юстиції України та начальників Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головних управлінь юстиції в областях, містах Києві та Севастополі.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Міністр

О. Лавринович

 

ІНСТРУКЦІЯ
про особливості здійснення судово-експертної діяльності атестованими судовими експертами, що не працюють у державних спеціалізованих експертних установах

I. Загальні положення

1. Ця Інструкція визначає особливості здійснення судово-експертної діяльності атестованими судовими експертами, що не працюють у державних спеціалізованих експертних установах (далі - судовий експерт), а також порядок здійснення контролю за дотриманням цими експертами вимог нормативно-правових актів з питань судово-експертної діяльності та методик проведення судових експертиз.

(пункт 1 розділу І із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства юстиції України від 03.02.2020 р. N 336/5,
зміни, внесені наказом Міністерства юстиції України
 від 03.02.2020 р. N 336/5, в частині проведення перевірок
 відповідності робочого місця набирають чинності з 
01.04.2020 р.)

2. Призначення судових експертиз та експертних досліджень судовим експертам, їх обов'язки, права та відповідальність, організація проведення експертиз та оформлення їх результатів здійснюються у порядку, визначеному Кримінальним процесуальним кодексом України, Цивільним процесуальним кодексом України, Господарським процесуальним кодексом України, Кодексом адміністративного судочинства України, Кодексом України про адміністративні правопорушення, Митним кодексом України, Законами України "Про судову експертизу", "Про виконавче провадження", Інструкцією про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичними рекомендаціями з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженими наказом Міністерства юстиції України від 08 жовтня 1998 року N 53/5, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 03 листопада 1998 року за N 705/3145 (із змінами), а також іншими нормативно-правовими актами з питань судової експертизи та цією Інструкцією.

3. Ця Інструкція поширюється на судових експертів, що не працюють у державних спеціалізованих експертних установах та внесені до державного Реєстру атестованих судових експертів.

4. Судовий експерт здійснює свою діяльність з певного виду експертної спеціальності на підставі свідоцтва про присвоєння кваліфікації судового експерта, виданого Міністерством юстиції України відповідно до Положення про Центральну експертно-кваліфікаційну комісію при Міністерстві юстиції України та атестацію судових експертів, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 03 березня 2015 року N 301/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04 березня 2015 року за N 249/26694.

(пункт 4 розділу І із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства юстиції України від 03.02.2020 р. N 336/5,
зміни, внесені наказом Міністерства юстиції України
 від 03.02.2020 р. N 336/5, в частині проведення перевірок
 відповідності робочого місця набирають чинності з 
01.04.2020 р.)

II. Права й обов'язки судового експерта

1. Судовий експерт має право:

1) ознайомлюватися з матеріалами справи, які стосуються предмета експертизи;

2) відповідно до процесуального законодавства заявляти клопотання про надання додаткових матеріалів і зразків та вчинення інших дій, пов'язаних із проведенням експертизи;

3) з дозволу органу (особи), який (яка) призначив(ла) експертизу (залучив(ла) експерта), бути присутнім під час проведення процесуальних, виконавчих дій, ставити питання учасникам процесу, що стосуються предмета чи об'єкта експертизи, та проводити окремі дослідження у їх присутності;

4) у разі виникнення сумніву щодо змісту та обсягу доручення невідкладно заявляти клопотання уповноваженій особі (суду), яка (який) призначила(в) експертизу, щодо уточнення поставлених експертові питань;

5) указувати у висновку експерта на факти, виявлені під час проведення судової експертизи, які мають значення для справи, але стосовно яких йому не були поставлені питання;

6) викладати в письмовій або усній формі відповіді на питання, які ставляться йому під час надання роз'яснень чи показань з приводу проведеної експертизи;

7) оскаржувати в установленому законодавством порядку дії та рішення органу (особи), який (яка) призначив(ла) експертизу (залучив(ла) експерта), що порушують права експерта або порядок проведення експертизи;

8) на забезпечення безпеки за наявності відповідних підстав;

9) одержувати винагороду за проведення експертизи та відповідно до законодавства компенсацію (відшкодування) витрат за виконану роботу та витрат, пов'язаних із викликом для надання роз'яснень чи показань з приводу проведеної експертизи;

10) проводити на договірних засадах експертні дослідження з питань, що становлять інтерес для юридичних і фізичних осіб, з урахуванням обмежень, передбачених законодавством України.

2. Судовий експерт може відмовитися від проведення експертизи, якщо наданих йому матеріалів недостатньо для виконання покладених на нього обов'язків, а витребувані додаткові матеріали не надані, або якщо поставлені питання виходять за межі його спеціальних знань. Повідомлення про відмову має бути вмотивованим.

3. На судового експерта покладаються такі обов'язки:

1) заявити самовідвід за наявності передбачених законодавством обставин;

2) прийняти до виконання доручену йому експертизу;

3) особисто провести повне дослідження, дати обґрунтований та об'єктивний письмовий висновок на поставлені питання;

4) повідомити в письмовій формі орган (особу), який (яка) призначив(ла) експертизу (залучив(ла) експерта), про неможливість її проведення та повернути надані матеріали справи та інші документи, якщо поставлене питання виходить за межі компетенції експерта або якщо надані йому матеріали недостатні для вирішення поставленого питання, а витребувані додаткові матеріали не були надані;

5) з'явитися на виклик органу (особи), який (яка) призначив(ла) експертизу (залучив(ла) експерта), для надання роз'яснень, показань чи доповнень з приводу проведеної експертизи або причин повідомлення про неможливість її проведення;

6) забезпечити збереження об'єкта експертизи та документів, наданих на дослідження;

7) не розголошувати без дозволу органу (особи), який (яка) призначив(ла) експертизу (залучив(ла) експерта), під час проведення експертизи відомості, що стали йому відомі у зв'язку з виконанням обов'язків, та не повідомляти будь-кому, крім органу (особи), який (яка) призначив(ла) експертизу (залучив(ла) експерта), чи суду, про процес проведення досліджень та їх результати;

8) негайно повернути матеріали справи та інші документи, що надавались для проведення експертизи, у разі постановлення ухвали суду про припинення проведення експертизи.

4. Судовому експерту забороняється:

1) передоручати проведення експертизи іншій особі;

2) самостійно збирати матеріали, які підлягають дослідженню, а також вибирати вихідні дані для проведення експертизи, якщо вони відображені в наданих йому матеріалах неоднозначно;

3) вирішувати питання, які виходять за межі спеціальних знань експерта, а також для з'ясування питань права і надавати оцінку законності проведення процедур, регламентованих нормативно-правовими актами;

4) вступати у не передбачені порядком проведення експертизи контакти з особами, якщо такі особи прямо чи опосередковано зацікавлені в результатах експертизи;

5) зберігати матеріали справ та об'єкти експертних досліджень поза службовим приміщенням.

5. За наданий висновок судовий експерт відповідає згідно з чинним законодавством України.

6. Інші права та обов'язки судового експерта передбачаються чинним законодавством України.

III. Особливі умови і правила здійснення судово-експертної діяльності

1. Обов'язковою умовою здійснення судово-експертної діяльності судовими експертами, що не працюють у державних спеціалізованих установах, є наявність свідоцтва про присвоєння кваліфікації судового експерта, виданого Міністерством юстиції України на підставі рішення Центральної експертно-кваліфікаційної комісії при Міністерстві юстиції України, яким надається право на проведення конкретних видів експертиз.

2. Судовий експерт при виконанні процесуальних дій повинен мати при собі і пред'являти на вимогу відповідних посадових осіб свідоцтво про присвоєння йому кваліфікації судового експерта.

3. У письмових висновках експерта, крім даних, передбачених чинним законодавством, обов'язково зазначаються номер, дата видачі і строк дії свідоцтва про присвоєння кваліфікації судового експерта.

4. Судовий експерт здійснює судово-експертну діяльність тільки з тих видів судових експертиз і експертних спеціальностей, які зазначені у свідоцтві про присвоєння кваліфікації судового експерта.

5. У разі закінчення терміну дії свідоцтва про присвоєння кваліфікації судового експерта експерт втрачає право на проведення судових експертиз та експертних досліджень до підтвердження ним кваліфікації судового експерта.

(пункт 5 розділу ІІІ із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства юстиції України від 20.01.2021 р. N 243/5)

6. Судовий експерт здійснює судово-експертну діяльність у приміщенні, придатному для проведення досліджень, зберігання доказів, документів діловодства та наглядових проваджень.

7. Приміщення повинно бути захищеним від несанкціонованого проникнення відповідними засобами реагування шляхом встановлення охоронної сигналізації.

Не допускається розміщення робочого місця судового експерта у тимчасових спорудах.

Робоче місце судового експерта розміщується у приміщенні, яке відокремлено засобами несанкціонованого проникнення від приміщення, в якому здійснюють професійну діяльність особи, діяльність яких не пов'язана з судово-експертною діяльністю.

8. Біля входу в приміщення розміщується інформаційна вивіска, що ідентифікує приміщення судового експерта, а також інформація щодо часу початку та закінчення робочого дня, часу обідньої перерви, вихідних днів.

9. Залежно від експертної(их) спеціальності(ей), за якою (якими) судовий експерт здійснює судово-експертну діяльність, у приміщенні судового експерта повинні бути в наявності комплекс технічних засобів для виготовлення документів (персональний комп'ютер, пристрій для друку тощо), доступ до інформаційно-правових систем, нормативні джерела, методики проведення судових експертиз, науково-технічна та довідкова література, ліцензійні програмні продукти (комплекси), засоби вимірювальної техніки, спеціальне обладнання.

(абзац перший пункту 9 розділу ІІІ у редакції наказу
 Міністерства юстиції України від 17.08.2017 р. N 2634/5)

Засоби вимірювальної техніки, які визначені Переліком категорій законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що підлягають періодичній повірці, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 04 червня 2015 року N 374, підлягають періодичній повірці та повірці після ремонту. Інші засоби вимірювальної техніки підлягають повірці або калібруванню у добровільному порядку.

(абзац другий пункту 9 розділу ІІІ у редакції наказу
 Міністерства юстиції України від 17.08.2017 р. N 2634/5)

Орієнтовний перелік необхідного інструментального оснащення та спеціального обладнання визначений у додатку 1 до цієї Інструкції.

Використання для проведення експертиз спеціального обладнання також може здійснюватись на договірних умовах згідно з вимогами законодавства.

Відповідність робочого місця вимогам, передбаченим цією Інструкцією, підтверджується актом відповідності робочого місця.

(абзац п'ятий пункту 9 розділу ІІІ у редакції наказу
 Міністерства юстиції України від 20.01.2021 р. N 243/5)

(пункт 9 розділу ІІІ доповнено абзацом п'ятим згідно з
 наказом Міністерства юстиції України від 03.02.2020 р. N 336/5,
зміни, внесені наказом Міністерства юстиції України
 від 03.02.2020 р. N 336/5, в частині проведення перевірок
 відповідності робочого місця набирають чинності з 
01.04.2020 р.)

Акт відповідності робочого місця складається міжрегіональним територіальним органом Міністерства юстиції України (далі - міжрегіональний територіальний орган) за результатами перевірки, яка здійснюється з дотриманням положень, передбачених розділом IV цієї Інструкції. Термін дії акта відповідності робочого місця 6 місяців з дня його складання.

(пункт 9 розділу ІІІ доповнено абзацом шостим згідно з
 наказом Міністерства юстиції України від 03.02.2020 р. N 336/5,
зміни, внесені наказом Міністерства юстиції України
 від 03.02.2020 р. N 336/5, в частині проведення перевірок
 відповідності робочого місця набирають чинності з 
01.04.2020 р.)

10. Матеріали та речові докази, що надійшли для проведення експертизи, а також печатки, штампи (у разі наявності), бланки судового експерта зберігаються в окремому вогнестійкому металевому сейфі.

Якщо в приміщенні працюють двоє чи більше судових експертів, матеріали та речові докази, що знаходяться в провадженні кожного з них, а також печатки, штампи (у разі наявності), бланки судового експерта зберігаються в окремих вогнестійких металевих сейфах.

11. У разі здійснення судовим експертом судово-експертної діяльності у складі юридичної особи умови для її здійснення забезпечує керівник цієї юридичної особи.

12. Кожний експерт зобов'язаний вести журнал реєстрації судових експертиз та експертних досліджень (далі - Журнал) за формою згідно з додатком 2 до цієї Інструкції, у якому реєструються постанови, ухвали про призначення експертизи, складені уповноваженою на те особою, звернення сторони захисту кримінального провадження, заяви про проведення експертних досліджень, а також клопотання про надання додаткових матеріалів (даних), необхідних для їх проведення.

Журнал повинен бути прошнурований, кількість аркушів у ньому пронумерована і скріплена підписом судового експерта та його печаткою (у разі наявності).

Зразок та опис печатки судового експерта, що не працює у державній спеціалізованій експертній установі, наведено у додатку 3 до цієї Інструкції.

13. У разі виявлення нестачі матеріалів та речових доказів або їх пошкодження судовий експерт письмово повідомляє орган (особу), який (яка) призначив(ла) експертизу (залучив(ла) експерта).

14. Залежно від характеру звернення за результатами його виконання відповідно до вимог процесуального законодавства України та Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 08 жовтня 1998 року N 53/5, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 03 листопада 1998 року за N 705/3145 (із змінами), складаються такі підсумкові документи: "Висновок експерта", "Повідомлення про неможливість надання висновку", які виготовляються у двох примірниках, один з яких залишається у судового експерта.

(абзац перший пункту 14 розділу ІІІ із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства юстиції України від 24.02.2021 р. N 722/5)

Підсумковий документ, а також клопотання судового експерта оформлюються на бланку судового експерта, що не працює у державній спеціалізованій експертній установі (далі - бланк судового експерта), зразок та опис якого наведено у додатку 4 до цієї Інструкції.

У разі проведення експертизи двома і більше судовими експертами бланк судового експерта не використовується, а зазначаються реквізити усіх судових експертів.

Підсумковий документ та додатки до нього (схеми, картограми, фотографії тощо) підписуються судовим експертом та засвідчуються його печаткою (у разі наявності).

15. Після виконання експертизи (дослідження) підсумковий документ надсилається разом з матеріалами справи та іншими документами, що надійшли за клопотанням експерта, органу (особі), який (яка) призначив(ла) експертизу (залучив(ла) експерта).

У разі здійснення судовим експертом судово-експертної діяльності у складі юридичної особи підсумковий документ надсилається органу (особі), який (яка) призначив(ла) експертизу (залучив(ла) експерта), із супровідним листом цієї юридичної особи.

16. Другі примірники підсумкових документів та копії додатків до них зберігаються в приміщенні судового експерта протягом п'яти років у наглядових провадженнях.

Наглядове провадження повинно містити документи, в яких фіксуються дії, пов'язані з призначенням та проведенням експертиз (досліджень), хід їх проведення, зокрема постанову (ухвалу) про призначення експертизи або заяву про залучення експерта, проведення експертного дослідження, копії листів, клопотань до замовника, другі примірники підсумкових документів тощо.

Після закінчення строку зберігання наглядові провадження передаються організаціям із заготівлі вторинної сировини за накладними, у яких зазначаються дата здачі документів, їх вага та номер накладної. Ці накладні підлягають постійному зберіганню у судового експерта.

17. Судовий експерт щороку до 01 лютого, наступного за звітним періодом, надсилає до Міністерства юстиції України звіт про кількість виконаних судових експертиз та експертних досліджень за формою, наведеною в додатку 5 до цієї Інструкції.

IV. Контроль за дотриманням судовими експертами нормативно-правових актів з питань судово-експертної діяльності

1. Контроль за організацією діяльності судових експертів здійснюється шляхом перевірки дотримання ними вимог нормативно-правових актів з питань судово-експертної діяльності та методик проведення судових експертиз (далі - перевірка).

2. Перевірка здійснюється Міністерством юстиції України та його міжрегіональними територіальними органами із залученням науково-дослідних установ судових експертиз Міністерства юстиції України (далі - НДУСЕ), місцезнаходженням яких (включно з їх відділеннями) є територія, на яку поширюється компетенція відповідного міжрегіонального територіального органу.

(пункт 2 розділу IV у редакції наказу
 Міністерства юстиції України від 05.04.2021 р. N 1253/5)

3. Міжрегіональні територіальні органи здійснюють такі види перевірок:

планова перевірка діяльності судового експерта;

позапланова контрольна перевірка діяльності судового експерта;

перевірка відповідності робочого місця.

Міністерство юстиції України здійснює перевірку діяльності судового експерта за обґрунтованими зверненнями юридичних і фізичних осіб, в яких викладено обставини, що свідчать про конкретні порушення судовим експертом вимог нормативно-правових актів з питань судово-експертної діяльності та/або методик проведення судових експертиз. Така перевірка здійснюється відповідно до Положення про Центральну експертно-кваліфікаційну комісію при Міністерстві юстиції України та атестацію судових експертів, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 03 березня 2015 року N 301/5, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 04 березня 2015 року за N 249/26694.

Планова перевірка діяльності судового експерта проводиться не частіше одного разу на три роки. Позапланова контрольна перевірка діяльності судового експерта та перевірка відповідності робочого місця проводяться за потреби.

4. Планова і позапланова контрольна перевірки діяльності судового експерта та перевірка відповідності робочого місця проводяться за місцезнаходженням судового експерта.

5. Планова перевірка діяльності судового експерта проводиться на підставі графіка проведення планових перевірок діяльності судових експертів, які не є працівниками державних спеціалізованих установ (далі - Графік перевірок), за формою, наведеною у додатку 6 до цієї Інструкції.

Позапланова контрольна перевірка діяльності судового експерта проводиться з метою визначення стану реалізації судовим експертом рекомендацій щодо усунення недоліків, виявлених під час проведення планової перевірки.

Перевірка відповідності робочого місця проводиться на підставі заяви особи, що має намір отримати кваліфікацію судового експерта з відповідної експертної спеціальності. Строк розгляду заяви становить 14 календарних днів. За результатами розгляду заяви особу, яка її подала, повідомляють про дату та час проведення перевірки відповідності робочого місця.

Строк проведення перевірок становить не більше 30 календарних днів.

6. Графік перевірок для кожного міжрегіонального територіального органу затверджується щороку керівником структурного підрозділу Міністерства юстиції України, на який покладено функції організаційно-управлінського та науково-методичного забезпечення судово-експертної діяльності, за поданням міжрегіонального територіального органу.

Пропозиції до Графіка перевірок на наступний рік подаються до Міністерства юстиції України не пізніше 15 грудня поточного року у двох примірниках.

Графік перевірок оприлюднюється шляхом розміщення на офіційному вебсайті Міністерства юстиції України не пізніше ніж 01 лютого року, в якому проводитимуться перевірки.

Перший примірник Графіка перевірок надсилається до відповідного міжрегіонального територіального органу, другий - залишається у Міністерстві юстиції України. Копію Графіка перевірок Міністерство юстиції України надсилає до НДУСЕ, які залучаються до проведення перевірок.

(абзац четвертий пункту 6 розділу IV із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства юстиції України від 05.04.2021 р. N 1253/5)

7. Предметом планової перевірки діяльності судового експерта є встановлення:

1) наявності матеріально-технічної бази (приміщення, робочого місця судового експерта, сейфів, інструментального оснащення, спеціального обладнання згідно з додатком 1 до цієї Інструкції, методичної літератури (довідники, посібники, типові нормативи тощо));

2) відповідності терміну дії свідоцтва про присвоєння кваліфікації судового експерта терміну здійснення судово-експертної діяльності;

3) наявності Журналу;

4) наявності других примірників висновків судових експертиз та експертних досліджень у наглядових провадженнях і відповідності їх реєстрації у Журналі;

5) відповідності видів експертиз, проведених судовими експертами, експертним спеціальностям, зазначеним у свідоцтві про присвоєння кваліфікації судового експерта;

6) відповідності висновків вимогам нормативно-правових актів з питань судово-експертної діяльності та методикам проведення судових експертиз шляхом проведення їх аналізу.

Для проведення аналізу висновків під час перевірки у судового експерта, діяльність якого перевіряється, відбираються копії других примірників висновків у кількості трьох висновків за кожною експертною спеціальністю, які надсилаються до НДУСЕ (його відділення), якого залучено до проведення перевірки.

(абзац восьмий пункту 7 розділу IV із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства юстиції України від 05.04.2021 р. N 1253/5)

Підготовка висновків для проведення аналізу та оформлення його результатів здійснюється відповідно до Положення про Центральну експертно-кваліфікаційну комісію при Міністерстві юстиції України та атестацію судових експертів, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 03 березня 2015 року N 301/5, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 04 березня 2015 року за N 249/26694.

8. Якщо експертом укладено договір про співпрацю з державною спеціалізованою установою, аналізу підлягають висновки, виконані ним поза межами державної спеціалізованої установи.

Договір про співпрацю експерта з державною спеціалізованою установою обов'язково надається особам, які здійснюють перевірку, про що зазначається в акті.

9. Позапланова контрольна перевірка діяльності судового експерта проводиться в межах питань, щодо яких було надано рекомендації про усунення недоліків, виявлених під час планової перевірки.

10. Предметом перевірки відповідності робочого місця є встановлення наявності матеріально-технічної бази (приміщення, робочого місця судового експерта, сейфів, інструментального оснащення, спеціального обладнання згідно з додатком 1 до цієї Інструкції, методичної літератури (довідники, посібники, типові нормативи тощо)).

11. Для проведення перевірки утворюється комісія, склад якої затверджує орган, що проводитиме перевірку. Для перевірки відповідності робочого місця до складу комісії включається судовий експерт НДУСЕ з тієї експертної спеціальності, яку має намір отримати особа, що подала заяву.

12. Судовий експерт попереджається про перевірку за 10 календарних днів до початку її проведення.

Повідомлення про проведення перевірки складається за зразком згідно з додатком 7 до цієї Інструкції.

(абзац другий пункту 12 розділу IV із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства юстиції України від 05.04.2021 р. N 1253/5)

Повідомлення про проведення перевірки надсилається судовому експерту рекомендованим поштовим відправленням за місцем його роботи. Повідомлення про проведення перевірки також направляється судовому експерту на електронну пошту, зазначену в державному Реєстрі атестованих судових експертів (за її наявності).

Обчислюючи строки для повідомлення судового експерта про проведення перевірки, слід враховувати нормативні строки на пересилання письмової кореспонденції, установлені законодавством.

У разі надходження повідомлення про проведення перевірки на адресу юридичної особи, у складі якої працює судовий експерт, її керівник зобов'язаний невідкладно довести до відома судового експерта дату проведення перевірки.

13. Під час перевірки комісія має право:

заходити до приміщення, де розміщене робоче місце судового експерта;

відбирати копії других примірників висновків експерта для проведення їх аналізу;

отримувати від судового експерта пояснення щодо його діяльності.

14. Комісія зобов'язана:

здійснювати перевірку повно, об'єктивно та неупереджено;

не розголошувати відомості, що стали їй відомі під час проведення перевірки;

приймати від судового експерта заяви, зауваження, пояснення щодо перебігу перевірки;

надати судовому експерту акт за результатами перевірки.

15. Судовий експерт має право:

вимагати пред'явлення членами комісії службового посвідчення;

бути присутнім під час здійснення перевірки;

вимагати від членів комісії нерозголошення відомостей, що стали їм відомі під час проведення перевірки;

звертатися до комісії із обґрунтованою заявою щодо проведення аналізу висновків в іншій НДУСЕ;

одержувати примірник акта за результатами перевірки;

підписувати акт із зауваженнями або відмовитися від його підписання;

надавати в письмовій формі свої пояснення, зауваження або заперечення до акта та доданих до нього документів.

16. Судовий експерт зобов'язаний:

допускати комісію до свого робочого місця;

надавати копії других примірників висновків для проведення їх аналізу, а також інші матеріали та пояснення з питань, що виникають під час перевірки;

виконувати вимоги щодо усунення виявлених недоліків.

17. В акті, який складається за результатами перевірки, наводяться такі дані:

вид перевірки;

дата початку та закінчення перевірки;

прізвище, власне ім'я судового експерта (особи, що має намір отримати кваліфікацію судового експерта), якого перевіряли, адреса його робочого місця;

підстава здійснення перевірки;

прізвища, власні імена та посади осіб, які проводили перевірку;

період, за який проводилася перевірка (у разі проведення планової перевірки діяльності судового експерта);

інформація про направлення судовому експерту повідомлення про проведення перевірки;

результати перевірки;

стислий зміст результатів аналізу висновків (у разі проведення планової перевірки діяльності судового експерта);

пояснення судового експерта (за наявності).

До акта додаються довідки за результатами аналізу висновків.

Акт підписують особи, які брали участь у перевірці.

Судовий експерт або особа, яка має намір отримати кваліфікацію судового експерта з відповідної експертної спеціальності, ознайомлюється з актом під підпис.

18. Акт оформлюється не пізніше ніж протягом 10 календарних днів з дати закінчення перевірки.

(абзац перший пункту 18 розділу IV із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства юстиції України від 20.01.2021 р. N 243/5)

У разі проведення планової або позапланової контрольної перевірки діяльності судового експерта акт складається у трьох примірниках. Перший примірник акта залишається у судового експерта, другий - у міжрегіональному територіальному органі, третій - протягом 10 календарних днів з дати підписання надсилається до Міністерства юстиції України.

У разі проведення перевірки відповідності робочого місця акт складається у двох примірниках. Перший примірник акта залишається у особи, яка має намір отримати кваліфікацію судового експерта з відповідної експертної спеціальності, другий - у міжрегіональному територіальному органі.

19. За наявності об'єктивних підстав, які унеможливлюють проведення перевірки, що підтверджується відповідним документом, строки перевірки переносяться.

Документ, що підтверджує обставини, які унеможливлюють проведення перевірки, судовий експерт надає органу, що проводитиме перевірку.

Перенесення строків перевірки здійснюється на підставі наказу, що видає орган, що проводитиме перевірку.

20. У разі ухилення судового експерта від проведення перевірки або перешкоджання її проведенню про це складається акт.

Акт складається у двох примірниках. Перший примірник акта залишається у міжрегіональному територіальному органі, другий - надсилається судовому експерту рекомендованим поштовим відправленням та на електронну пошту (за наявності).

Ухилення судового експерта від проведення перевірки та перешкоджання її проведенню є підставами для порушення питання про притягнення судового експерта до дисциплінарної відповідальності.

21. Якщо за результатами перевірки у діяльності судового експерта виявлено недоліки, що можуть бути усунуті, Міністерство юстиції України надсилає судовому експерту лист із вимогою та строком їх усунення. Копія цього листа надсилається до міжрегіонального територіального органу з метою організації та проведення (за потреби) позапланової контрольної перевірки.

22. Якщо за результатами перевірки у діяльності судового експерта виявлено порушення вимог нормативно-правових актів з питань судово-експертної діяльності та/або методик проведення судових експертиз, Міністерство юстиції України виносить результати перевірки на розгляд Центральної експертно-кваліфікаційної комісії при Міністерстві юстиції України відповідно до Положення про Центральну експертно-кваліфікаційну комісію при Міністерстві юстиції України та атестацію судових експертів, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 03 березня 2015 року N 301/5, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 04 березня 2015 року за N 249/26694.

(розділ IV із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства юстиції України від 17.12.2019 р. N 4049/5
,
у редакції наказу Міністерства
 юстиції України від 03.02.2020 р. N 336/5,
зміни, внесені наказом Міністерства юстиції України
 від 03.02.2020 р. N 336/5, в частині проведення перевірок
 відповідності робочого місця набирають чинності з 
01.04.2020 р.)

 

Директор
Департаменту судової роботи

О. М. Олійник

 

Орієнтовний перелік
необхідного інструментального оснащення та спеціального обладнання

Вид експертизи та експертної спеціальності

Найменування оснащення та обладнання

Інженерно-транспортна

Засіб для фіксації зображень;
масштабна лінійка;
рулетки різної довжини вимірювання

10.1 - дослідження обставин і механізму дорожньо-транспортних пригод

10.2 - дослідження технічного стану транспортних засобів

Засіб для фіксації зображень;
масштабна лінійка;
дзеркало дооглядове на штанзі;
набір луп;
ліхтар;
рулетки різної довжини вимірювання;
набір інструментів універсальний;
набір щупів;
штангенциркуль з глибиноміром;
мікрометр;
люфтомір;
мультиметр

10.3 - дослідження деталей транспортних засобів

Засіб для фіксації зображень;
масштабна лінійка;
дзеркало дооглядове на штанзі;
набір луп;
ліхтар;
рулетки різної довжини вимірювання;
набір інструментів універсальний;
спеціальне обладнання за потреби (мікроскоп стереоскопічний (відбите світло, збільшення до 48х), твердомір;
шліфувальний та полірувальний станок, металографічний мікроскоп;
витяжна шафа)

10.4 - транспортно-трасологічні дослідження

Засіб для фіксації зображень;
масштабна лінійка;
дзеркало дооглядове на штанзі;
набір луп;
ліхтар;
рулетки різної довжини вимірювання;
кутомір

Безпеки життєдіяльності

Засіб для фіксації зображень;
фотолінійка масштабна з набором номерків;
набір інструментів універсальний;
ліхтар;
рулетки різної довжини вимірювання або лазерний далекомір;
прилади для здійснення спеціальних вимірювань (звуку, рівня освітленості, іонізуючого випромінювання, електромагнітних полів);
спецодяг із світловідбивальними елементами;
захисна каска

10.5 - дослідження причин та наслідків порушення вимог безпеки життєдіяльності та охорони праці

Будівельно-технічна

Засіб для фіксації зображень;
фотолінійка масштабна з набором номерків;
набір інструментів універсальний;
ліхтар;
компас;
рулетки різної довжини вимірювання або лазерний далекомір;
рівнемір;
прилади та обладнання для здійснення польових (топографо-геодезичних) робіт, а також відбору зразків та визначення техніко-експлуатаційних показників конструкцій, виробів та матеріалів;
спецодяг із світловідбивальними елементами;
захисна каска

10.6 - дослідження об'єктів нерухомості, будівельних матеріалів, конструкцій та відповідних документів

Земельно-технічна

Засіб для фіксації зображень;
рулетки різної довжини вимірювання або лазерний далекомір;
прилади для здійснення польових (топографо-геодезичних) робіт

10.7 - розподіл земель та визначення порядку користування земельними ділянками

Пожежно-технічна

Засіб для фіксації зображень;
фотолінійка масштабна з набором номерків;
набір інструментів універсальний;
ліхтар;
рулетки різної довжини вимірювання або лазерний далекомір;
прилади для здійснення спеціальних пожежно-технічних вимірювань;
спецодяг із світловідбивальними елементами

10.8 - дослідження обставин виникнення і поширення пожеж та дотримання вимог пожежної безпеки

Комп'ютерно-технічна

робоча станція експерта;
дисковий масив для тривалого зберігання інформації;
засоби апаратного блокування запису (наприклад, Digital Intelligence UltraBlock або аналог, що пройшли відповідну валідацію);
засоби програмного блокування запису, що пройшли відповідну валідацію;
набір кабелів, перехідників тощо для забезпечення взаємодії різних інтерфейсів;
спеціалізоване програмне забезпечення для створення образу носія інформації (наприклад, FTK Imager або аналог);
спеціалізоване програмне забезпечення для відновлення даних, аналізу файлової системи та пошуку інформації (наприклад, X-Ways Forensics, Forensic Toolkit (FTK), EnCase Forensic або аналог);
ізольована локальна мережа;
ізольоване середовище для дослідження шкідливого програмного забезпечення (наприклад, Joe Sandbox, Cuckoo Sandbox або аналог);
програмне забезпечення для віртуалізації (наприклад, VMware або аналог);
спеціалізоване програмне забезпечення для відновлення паролів (наприклад, ElcomSoft Password Recovery Bundle або аналог);
спеціалізоване програмне забезпечення для декриптування (наприклад, Elcomsoft Forensic Disk Decryptor або аналог)

10.9 - дослідження комп'ютерної техніки та програмних продуктів

Оціночно-будівельна

Засіб для фіксації зображень;
рулетки різної довжини вимірювання або лазерний далекомір

10.10 - визначення оціночної вартості будівельних об'єктів та споруд

Залізнично-транспортна

Засіб для фіксації зображення;
далекомір;
рулетки різної довжини вимірювання;
масштабна лінійка;
набір луп;
мікроскоп;
штангенциркуль;
набір шаблонів для розшифрування швидкостемірних стрічок;
секундомір

10.11 - дослідження обставин та механізму залізнично-транспортної пригоди

10.12 - дослідження технічного стану рухомого складу залізничного транспорту

Засіб для фіксації зображення;
набір інструментів (викрутки, ключі, круглогубці, пасатижі тощо);
масштабна лінійка;
рулетки різної довжини вимірювання;
абсолютний шаблон;
шаблон для перевірки підрізу гребеня;
шаблон для перевірки відстані між внутрішніми гранями коліс;
скоба для визначення діаметрів коліс;
шаблон для визначення ширини обода колеса колісної пари;
набір щупів загальною товщиною 20 мм;
пробки бракувальні;
скоби бракувальні;
штангенциркуль для визначення розміру між зовнішніми направляючими буксових прорізів;
пристосування для вимірювання клина візка;
прохідний шаблон для клина;
товщиномір для контролю похилої та вертикальної поверхні фрикційного клина;
шаблон для фрикційного клина бракувальний;
інструмент комбінований для контролю розмірів підп'ятникового місця надресорної балки візка;
пристосування для перевірки башмака тріангеля;
штангенглибиномір для контролю висоти пружин у вільному стані;
пристосування для перевірки надресорної балки;
товщиномір для визначення товщини похилих поверхонь надресорної балки;
глибиномір для надресорної балки візка 18 - 100;
пристосування для заміру положення клина візка 18 - 100 під тарою вагона;
пристосування для вимірювання тріангеля візка 18 - 100;
шаблони для перевірки автозчепу;
шаблон для поглинальних апаратів;
шаблон для тягових хомутів;
шаблон для деталей центруючого пристрою

10.13.1 - дослідження інженерного обладнання верхньої будови колії

Засіб для фіксації зображення;
штангенциркуль колійний типу ПШВ;
шаблон колієвимірювальний ЦУП-1;
шаблон колієвимірювальний ЦУП-2Д;
шаблон колієвимірювальний ПШ;
шаблон для вимірювання стикових зазорів;
шаблон колієвимірювальний КОР;
профілометр;
стенд гідравлічний ИМГ-200 (з динамометром ДЦ-200К);
електронний тахеометр;
устаткування для сейсмотомографії у складі сейсмостанції з додатковим обладнанням;
пристрій для вимірювання щільності ґрунту статичний;
пристрій супутникового позиціонування GPS;
лазерний нівелір;
рейки нівелірні;
рулетка вимірювальна

10.13.2 - дослідження інженерного обладнання нижньої будови колії

Оціночно-земельна

Засіб для фіксації зображень;
рулетки різної довжини вимірювання або лазерний далекомір

10.14 - оцінка земельних ділянок

Гірничотехнічна

Засіб для фіксації зображень;
фотолінійка масштабна з набором номерків;
набір луп;
ліхтар;
набір інструментів універсальний;
далекомір;
рівнемір;
спецодяг;
спецвзуття;
захисна каска;
захисні рукавиці

10.15 - дослідження причин та наслідків надзвичайних подій у гірничій промисловості та в підземних умовах

Дорожньо-технічна

Засіб для фіксації зображень;
фотолінійка масштабна з набором номерків;
набір інструментів універсальний;
ліхтар;
компас;
рулетки різної довжини вимірювання або лазерний далекомір;
рейки нівелірні;
курвіметр;
рейка дорожня універсальна;
засоби для здійснення вимірювань (лінійки, вимірювачі тощо);
прилади для здійснення польових (геодезичних) робіт, а також відбору зразків та визначення техніко-експлуатаційних показників дорожнього покриття;
спецодяг із світловідбивальними елементами

10.16 - дорожньо-технічні дослідження

Телекомунікаційна

робоча станція експерта;
дисковий масив для тривалого зберігання інформації;
засоби апаратного блокування запису (наприклад, Digital Intelligence UltraBlock або аналог, що пройшли відповідну валідацію);
засоби програмного блокування запису, що пройшли відповідну валідацію;
набір кабелів, перехідників тощо для забезпечення взаємодії різних інтерфейсів, включаючи sim-reader;
спеціалізоване програмне забезпечення для дослідження мобільних телефонів, смартфонів та інших телекомунікаційних засобів та набір інструментів (кабелів, перехідників, інтерфейсів) до нього (наприклад, UFED, MSAB, Magnet або аналог);
апаратні засоби блокування електромагнітного випромінювання (камера Фарадея);
апаратно-програмний комплекс для дослідження електромагнітного випромінювання (хвиль) (наприклад, Delta X 2000/6 Real-Time Advanced або аналог);
індикатор електромагнітного поля;
спеціалізоване програмне забезпечення для відновлення даних, аналізу файлової системи та пошуку інформації (наприклад, X-Ways Forensics, Forensic Toolkit (FTK), EnCase Forensic або аналог)

10.17 - дослідження телекомунікаційних систем (обладнання) та засобів

Електротехнічна

Засіб для фіксації зображень;
фотолінійка масштабна з набором номерків;
набір інструментів універсальний;
ліхтар;
рулетки різної довжини вимірювання або лазерний далекомір;
засоби для здійснення вимірювань (лінійки, вимірювачі тощо);
прилади для здійснення спеціальних електротехнічних вимірювань;
спецодяг із світловідбивальними елементами

10.18 - дослідження технічної експлуатації електроустаткування

Інженерно-екологічна

Засіб для фіксації зображень;
фотолінійка масштабна з набором номерків;
набір інструментів універсальний;
ліхтар;
компас;
рулетки різної довжини вимірювання або лазерний далекомір;
засоби для здійснення вимірювань (лінійки, вимірювачі тощо);
спецодяг із світловідбивальними елементами;
прилади для здійснення відбору зразків та визначення показників;
прилади для здійснення спеціальних вимірювань (звуку, рівня освітленості, іонізуючого випромінювання, електромагнітних полів тощо)

10.19 - дослідження обставин та організаційно-технічних причин і наслідків впливу техногенних джерел на об'єкти довкілля

Електротранспортна експертиза

Засіб для фіксації зображень;
масштабна лінійка;
рулетки різної довжини вимірювання;
дзеркало доглядове на штанзі;
набір луп;
ліхтар;
набір інструментів універсальний;
мікрометр;
розсувний шаблон для виміру геометричних параметрів рейкової колії типу ЦУП-2Д;
набір вимірювальних щупів для виміру зазорів між накладками та гальмівними барабанами трамвайного вагона (від 0,2 мм до 2 мм);
шаблон для виміру відстані між бандажами колісних пар трамвайного вагона;
шаблон для виміру товщини та висоти реборди колісних пар трамвайного вагона (лазерний профілометр);
деселерометр для визначення величини сповільнення трамвая та тролейбуса;
шаблон для виміру геометричних параметрів стрілочних переводів рейкової колії;
штангенциркуль (ШЦ-1000; ШЦЦ-1-150-0,01, РВП);
динамометр;
манометр універсальний (АРК-М-03);
лінійки вимірювальні металеві типу ЛР-300, ЛР-500, ЛР-1000;
скоба ДК для вимірювання діаметра коліс трамвая по колу котіння;
мультиметр;
вимірювач сумарного люфту (люфтомір) "ИСЛ-М" (для перевірки технічного стану рульового управління тролейбуса);
мегаомметр з випробувальною напругою 2,5 КВ;
струмовимірювальні кліщі для постійного струму до 2000 А;
засіб для фіксації зображення;
набір інструментів (викрутки, ключі, круглогубці, пасатижі тощо);
масштабна лінійка;
рулетки різної довжини вимірювання;
абсолютний шаблон

10.21 - дослідження міського електричного транспорту

Експертиза технічного стану ліфтів

Взірцевий переносний (еталонний) засіб обліку електроенергії типу МТ3000 - 120А/0,02 або ZERA;
лабораторний блок живлення Masteram HPS 3010 D (вихідний струм до 10А, напруга до 30В);
мілімікрометр типу ЦС4105, "Виток", ИКС-1А або ТРОМ-1;
лабораторний автотрансформатор ЛАТР 3 кВАLuxeon;
багатофункціональний лазерний дальномір WALKOM М-1500 зі штативом;
структуроскоп КРМ-Ц-К2М;
прецизійний цифровий мультиметр Siglent SDM3055;
мультиметр цифровий універсальний Testo 760-3;
вимірювач опору ізоляції ИС-10;
двополюсний покажчик напруги Testo 750-1;
мікрометр МК-0,01-25;
цифровий осцилограф SIGLENT SDS1204X-E;
інфрачервоний пірометр UNI-T UT301C;
фотоапарат дзеркальний Canon EOS 800D;
цифровий мікроскоп USB MagnifierKronosSuperZoom 50-1000X із LED-підсвіткою;
цифровий USB-ендоскоп 8LED USB-MICROUSB HD 1280 х 960 5М;
планшет HUAWEI T5 10.1" LTE 3GB+32GB;
люксометр MASTECH MS6610;
універсальний зарядний пристрій для зарядки акумуляторних елементів живлення типорозмірами АА, ААА, "крона";
електричні клемні затискачі на DIN-рейку (2,5 мм2; 4,0 мм2; 6,0 мм2);
реостат навантаження переносний трифазний 3 кВт;
оптичний порт (оптоголовка) Nik;
електроліхтарики (на елементах живлення АА акумуляторного типу) з пристосуванням для одягання на голову;
елементи живлення АА 1.2В ємністю не менше 2500 мАхгод акумуляторного типу;
елементи живлення на 9В типу "крона" ємністю не менше 350 мАхгод акумуляторного типу;
ізоляційна стрічка;
набір електротехнічних викруток (різних типорозмірів);
бокорізи;
паяльник з регулюванням температури SX-936 80Вт 220В;
паяльник Zhongdi TLW Вт-100 100 Вт;
підставка для паяльника Zhongdi ZD-11D;
криміналістична валіза (ВК-1, ВК-5, ВК-8)

10.22 - дослідження технічного стану ліфтів та умов їх безпечної експлуатації

Товарознавча

Засіб для фіксації зображень;
масштабна лінійка;
набір луп;
ліхтар;
рулетки різної довжини вимірювання;
набір інструментів універсальний;
пінцет;
штангенциркуль;
товщиномір;
терези;
мікроскоп (стереоскопічний, відбите світло, збільшення до 48х) (за потреби)

12.1 - визначення вартості машин, обладнання, сировини та товарів народного споживання

Транспортно-товарознавча

Засіб для фіксації зображень;
масштабна лінійка;
дзеркало дооглядове на штанзі;
набір луп;
ліхтар;
рулетки різної довжини вимірювання;
набір інструментів універсальний;
штангенциркуль;
товщиномір;
терези

12.2 - визначення вартості колісних транспортних засобів та розміру збитку, завданого власнику транспортного засобу

12.3 - оцінка судноплавних засобів

12.4 - оцінка літальних апаратів

Експертиза військового майна

Засіб для фіксації зображень;
масштабна лінійка;
набір луп;
ліхтар;
рулетки різної довжини вимірювання;
набір інструментів універсальний;
пінцет;
штангенциркуль;
товщиномір;
терези;
мікроскоп (стереоскопічний, відбите світло, збільшення до 48х) (за потреби)

12.5 - оцінка майна і техніки військового призначення та озброєння

Експертиза у сфері інтелектуальної власності

Засіб для фіксації зображень;
вимірювальні інструменти за потреби (масштабна лінійка, рулетка, штангенциркуль тощо)

Літературних і художніх творів:
13.1.1 - дослідження, пов'язані з літературними, художніми творами, та інші;
13.1.2 - дослідження, пов'язані з комп'ютерними програмами і компіляціями даних (базами даних)

Фонограм, відеограм, програм (передач) організацій мовлення:
13.2 - дослідження, пов'язані з виконаннями, фонограмами, відеограмами, програмами (передачами) організацій мовлення

Винаходів і корисних моделей:
13.3 - дослідження, пов'язані з винаходами і корисними моделями

Промислових зразків:
13.4 - дослідження, пов'язані з промисловими зразками

Сортів рослин:
13.5.1 - дослідження, пов'язані з сортами рослин

Комерційних (фірмових) найменувань, торговельних марок (знаків для товарів і послуг), географічних зазначень:
13.6 - дослідження, пов'язані з комерційними (фірмовими) найменуваннями, торговельними марками (знаками для товарів і послуг), географічними зазначеннями

Комерційної таємниці (ноу-хау) і раціоналізаторських пропозицій:
13.8 - дослідження, пов'язані з комерційною таємницею (ноу-хау) і раціоналізаторськими пропозиціями

Економічна у сфері інтелектуальної власності:
13.9 - економічні дослідження у сфері інтелектуальної власності

Психологічна

1. Програмно-апаратний комплекс (процесор 1 ГГц, оперативна пам'ять 512 МБ, жорсткий диск 2 ГБц; операційні системи Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, MAC-OS, сертифіковані в Україні) - для індивідуальної роботи підекспертної особи зі стимульним матеріалом за програмами "Псі-профіль" та "Люнісо" (на флеш-носіях та дисках для лазерних систем зчитування):
програмний продукт "Факторний особистісний опитувальник Кеттелла (дитячий), форма CPQ";
програмний продукт "Факторний особистісний опитувальник Кеттелла (підлітковий), форма HSPQ";
програмний продукт "Факторний особистісний опитувальник Кеттелла (16PF) форма A";
програмний продукт "Факторний особистісний опитувальник Кеттелла (16PF), форма B";
програмний продукт "Особистісний профіль за Айзенком";
програмний продукт "Опитувальник Белла";
програмний продукт "Ідентифікатор 16 типів особистості";
програмний продукт "Тест КОТ";
програмний продукт "Опитувальник професійних переваг за Холландом";
програмний продукт "Прогресивні матриці Равена";
програмний продукт "Кольорові прогресивні матриці Равена";
програмний продукт "Прогресивні матриці Равена (паралельна форма)";
програмний продукт "Стандартні прогресивні матриці Равена";
програмний продукт "Стандартні прогресивні матриці Равена (плюс 16)";
програмний продукт "Тест Люшера";
програмний продукт "Патохарактерологічний діагностичний опитувальник для підлітків (ПДО)";
програмний продукт "ММРІ"
програмний продукт "ММІЛ";
програмний продукт "СМІЛ";
програмний продукт "Каліфорнійський психологічний опитувальник (CPI)";
програмний продукт "Стиль саморегуляції поведінки (ССПМ)";
програмний продукт "Опитувальник БАССА-ДАРКИ" для діагностики стану агресії;
програмний продукт "Тест шкільної тривожності Філліпса";
програмний продукт "Диференціально-діагностичний опитувальник (ДДО)";
програмний продукт "Опитувальник професійної готовності (ОПГ)";
програмний продукт "Опитувальник міжособистісних відносин (ОМВ)";
програмний продукт "МД-решітка/МИМДД";
програмний продукт "Опитувальник вираженості психопатологічної симптоматики (ОВППС)";
програмний продукт "Шкала дисоціації (ШД)";
програмний продукт "Опитувальник депресивності Бека (ОДБ)";
програмний продукт "Тест Сонді";
програмний продукт "Діагностика рівня суб'єктивного контролю (МДУСК)".
Виключено
2. Комплекс психодіагностичного інструментарію (можливо застосування роздаткового стимульного матеріалу за умов відсутності програмних продуктів):
тест Айзенка;
тест структури інтелектуальної діяльності Р. Амтхауера;
комплекс асоціативних тестів;
тест візуальної ретенції Бентона;
комплексні шкали виміру інтелекту Векслера, субтести (дитячий та дорослий варіанти);
тести розумового рівня та визначення зони найближчого розвитку;
тест особливостей поведінки та ставлення дитини до оточення (Рене Жиля);
тест "Незакінчені речення";
тест "Репертуарні рольові конструкти Келлі";
тестовий інструментарій для визначення концентрації та стійкості уваги (у різних модифікаціях);
тест кольорового вибору Люшера (та його модифікації);
аналітичний тест інтелекту і тест пам'яті за методом Мейлі;
тест "Мінесотський багатофакторний особистісний опитувальник (MMPS)" та його модифікації (СМИЛ, СМОЛ, ММИЛ, МІНІ-МУЛЬТ);
ПДО А. Е. Личко;
тест ПД (потреба у досягненнях та мотивація досягнень);
тест "Шкала тривоги Ж. Тейлора" та його модифікації;
тести "Проба Е. Крепеліна", "Таблиця Шульте", "Коректурна проба Бурдона - Анфімова", проба на переключення, відлічування, розстановка чисел тощо та їх модифікації;
тести зорової та слухової пам'яті, короткочасної, оперативної пам'яті, пам'яті на числа, образи тощо;
шкали прогресивних матриць Дж. Равена та модифікації;
субтести діагностики рівня та перебігу процесів мислення (класифікація, виключення, виділення суттєвих ознак, утворення простих та складних аналогій, пояснення метафор, прислів'їв, визначення закономірностей тощо);
субтести діагностики сприймання (обсяг, константність, ілюзії, ідентифікація тощо);
тест "Малюнок сім'ї";
тест С. Розенцвейга;
"Тест руки" (HandTest);
тести діагностики самоставлення особистості (у різних модифікаціях);
семантичний диференціал Ч. Осгуда;
дошка форм Сегена (дослідження рівня розумового розвитку дітей);
тест Сонді (дослідження соціальної перцепції та інстинктивних потреб особистості);
тест ТАТ (дослідження мотиваційних диспозицій особистості);
шкала локусу контролю Дж. Роттера;
тест "16-факторний особистісний опитувальник Р. Кеттелла" та його варіанти;
тест САН (стан, активність, настрій) та його модифікації;
тест Спілбергера - Ханіна (дослідження самооцінки);
шкільний тест розумового розвитку (ШТРР);
тест Леонгарда-Шмішека;
тест гумористичних фраз (ТГФ);
тест "Піктограми";
PTSD (діагностика посттравматичного стану);
тест "Типовий сімейний стан";
тест "Аналіз сімейної тривоги" (АСТ);
тест "Конструктивна-деструктивна сім'я" (КДС);
тести "Симпатія або ПТС", "Переважаючий тип симпатії";
тест "Нормативний опір" (НО);
тест для батьків "Сімейне виховання підлітка";
тести динаміки емоційних відносин у сім'ї та батьківських стосунків (у різних модифікаціях)

14.1 - психологічні дослідження

Мистецтвознавча

Засіб для фіксації зображень;
масштабна лінійка;
набір луп;
пінцет;
штангенциркуль;
товщиномір;
терези;
мікроскоп стереоскопічний (відбите світло, збільшення до 48х) (за потреби);
спеціальне обладнання за потреби (прилад для дослідження в ультрафіолетових променях; прилад для дослідження в інфрачервоних променях)

15.1 - мистецтвознавчі дослідження

Гемологічна експертиза

Лампа гемологічна;
лупа 10-кратного збільшення;
лупа вимірювальна;
мікроскоп гемологічний з чашкою для імерсійної рідини;
ваги аналітичні гідростатичні з комплектом для виміру густини;
УФ-лампа SW/LW з боксом;
детектор каміння PresidiumDuoTester;
детектор діамантів DiamondSelector II;
тестер синтетичних діамантів PRESIDIUM SDS II;
вимірювач каменів (калібр Левериджа);
рефрактометр;
дихроскоп;
полярископ стаціонарний;
спектроскоп;
фільтр смарагдовий (ChelseaЧелси);
ліхтарик ультрафіолетовий;
еталони кольору діамантів за GIA - MasterStones;
набір таблиць порівняння кольору дорогоцінного каміння;
гемологічна лабораторія KRUSS KA52KRS (повна комплектація):
світлодіодний бінокулярний мікроскоп з оптичною головкою Zeiss-Jena з плавним регулюванням збільшення від 10к до 50к (можливістю розширення до 150к), темним полем, тримачем для каменів;
приставка до мікроскопа для дослідження зразків в імерсійній рідині;
рефрактометр;
полярископ;
спектроскоп;
лампа денного світла;
УФ КВ/ДВ;
універсальний гнучкий світлодіод;
лампа гемологічна УФ ДВ EICKHORST COLORSCOPE;
пінцети хірургічні;
ложка вимірювальна 100 г;
пила листова анатомічна;
долото косне (остеотом);
молоток металевий;
вимірювальна рулетка;
вимірювальна лінійка;
ваги лабораторні;
лупи різного збільшення (2х, 4х, 8х, 10х; діаметр лінзи 10 см);
лупа препарувальна налобна (збільшення у 2, 4 рази);
зонд жолобуватий;
зонд ґудзикуватий;
дезінфектант "Віраксол Ф" (концентрат);
дезінфектант "Гігасепт форте" (концентрат);
предметні скельця;
покривні скельця;
стерилізатор вогневий 4 л;
колби 250 мл плоскодонні;
колби 500 мл;
колби 1000 мл конічні;
чашки Петрі;
циліндр мірний 500 мл

17.1.1 - дослідження дорогоцінного каміння

17.1.2 - дослідження діамантів

17.1.3 - дослідження дорогоцінного каміння органогенного походження

17.1.4 - дослідження напівдорогоцінного каміння

17.1.5 - дослідження декоративного каміння

Ветеринарна

Вимоги до приміщення для патологоанатомічного розтину:
ваги лабораторні;
вимірювальна лінійка;
вимірювальна рулетка;
долото косне (остеотом);
камера стаціонарна відео- та фотофіксації;
кондиціонер;
ложка вимірювальна 100 г;
медичний ніж ампутаційний хірургічний;
мікроскоп з фотонасадкою;
мікротом санний з мікротомним ножем;
молоток металевий;
морозильна камера для зберігання трупів, зразків;
ножи великі з дерев'яними ручками;
ножиці кишкові;
ножиці костні;
ножиці Купера;
ножиці реберні;
окрема будівля або приміщення з обмеженим доступом; площа приміщення від 12 до 18 м2; стіни вкриті плиткою (повністю або на 2 метри від рівня підлоги) або пофарбовані масляною фарбою (мають добре митися і витримувати часті обробки дезрозчином);
окрема каналізація з відстійником для очищення та знезараження рідких відходів;
пила листова анатомічна;
підлога, яка не пропускає воду (вкрита плиткою), з незначним нахилом (стоком) в бік каналізації;
пінцети анатомічні;
пінцети хірургічні;
препарувальні ножі;
припливно-витяжна вентиляція;
прозекторій з холодильними камерами, приміщення для зберігання майна;
скальпель хірургічний череватий 150 мм сб-4;
спеціальний одяг для розтину, що миється;
стіл для розтину заввишки 120 - 140 см, що має підняті краї, гладку поверхню (мармурова, пластмасова, емальована, з нержавіючої сталі). До столу обов'язково підключається вода, у центрі кришки стола має бути отвір, під'єднаний до каналізації;
термостат сухоповітряний

18.1 - ветеринарні дослідження

 

Директор
Департаменту з питань
правосуддя та національної безпеки

О. Олійник

(додаток 1 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства юстиції України від 17.08.2017 р. N 2634/5
,
у редакції наказу Міністерства
 юстиції України від 03.02.2020 р. N 336/5,
зміни, внесені наказом Міністерства юстиції України
 від 03.02.2020 р. N 336/5, в частині проведення перевірок
 відповідності робочого місця набирають чинності з 
01.04.2020 р.,
із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства юстиції України від 10.11.2020 р. N 3919/5)

 

ЖУРНАЛ
реєстрації судових експертиз та експертних досліджень

_________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові судового експерта)

 

Зразок та опис печатки
судового експерта, що не працює у державній спеціалізованій експертній установі

Опис печатки
судового експерта, що не працює у державній спеціалізованій експертній установі

1. Печатка судового експерта, що не працює у державній спеціалізованій експертній установі (далі - печатка), має форму кола діаметром 45 мм, краї печатки обрамлено подвійним бортиком шириною 1 мм.

2. Під подвійним бортиком зліва направо інверсним шрифтом розміщуються напис "судовий експерт" та прізвище, ім'я, по батькові судового експерта.

3. У центрі печатки розміщується зображення малого Державного Герба України в обрамленні кола діаметром 23 мм (товщина лінії - 0,1 мм) зі складним малюнком.

4. На полі між зовнішнім обрамленням і внутрішнім обрамленням зліва направо по колу двома рядками центровим способом розміщується напис, який містить у зовнішньому колі текст "Центральна експертно-кваліфікаційна комісія при Міністерстві юстиції України", у внутрішньому колі зазначаються реєстраційний номер облікової картки платника податків судового експерта або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті).

5. Складові написів в усіх колах розділяються семикутними зірочками.

6. Печатка виготовляється з гуми. Для печатки використовується штемпельна фарба синього кольору.

 

Зразок та опис бланка
судового експерта, що не працює у державній спеціалізованій експертній установі

СУДОВИЙ ЕКСПЕРТ
Іванов Іван Іванович

_____________________________________________________________________________________
Свідоцтво N 1234 від 01 січня 2001 року, видане на підставі рішення Центральної
експертно-кваліфікаційної комісії при Міністерстві юстиції України
вул. Будівельників, буд. 11/11, оф. 11, м. Київ, 01001, тел.:+38 (044) 101-01-01,
факс: +38 (044) 101-01-11; е-mail: 1234567890@mail.gov.ua

  

  

  

  

Судовий експерт

______________
(підпис)

І. І. Іванов

Опис бланка
судового експерта, що не працює у державній спеціалізованій експертній установі

1. Бланк судового експерта виготовляється друкарським способом або за допомогою комп'ютерної техніки на білому папері високої якості фарбами насичених кольорів.

2. Для виготовлення бланка використовуються аркуші паперу форматів А4 (210 х 297 мм) та А5 (210 х 148 мм). Дозволено використовувати бланк формату А3 (297 х 420 мм) для оформлення документів у вигляді таблиць.

3. Бланк повинен виготовлятися на основі кутового або поздовжнього розміщення реквізитів. Реквізити заголовка розміщуються центрованим (початок і кінець кожного рядка реквізиту однаково віддалені від меж зони розташування реквізитів) або прапоровим (кожний рядок реквізиту починається від лівої межі зони розташування реквізитів) способом.

4. Бланк повинен містити: прізвище, ім'я, по батькові судового експерта; довідкові дані (поштова адреса офіса, номер телефону, факсу, адреса електронної пошти, номер свідоцтва про присвоєння кваліфікації судового експерта та дата його видачі тощо); дату документа та реєстраційний індекс документа; посилання на реєстраційний індекс і дату документа, на який надається відповідь.

5. Бланки документів повинні мати такі поля (в міліметрах): ліве - 30; праве - 10; верхнє та нижнє - по 20.

 

Звіт
про кількість виконаних судових експертиз та експертних досліджень
за ______ рік

_____________________________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)
_____________________________________________________________________________________
(експертна спеціальність, за якою атестований судовий експерт)
_____________________________________________________________________________________
(номер та термін дії свідоцтва)
_____________________________________________________________________________________
(область, місто)

"___" ____________ 20__ року

____________
(підпис)

 

Графік
проведення планових перевірок діяльності судових експертів, які не є працівниками державних спеціалізованих експертних установ

 

Директор
Департаменту з питань
правосуддя та національної безпеки

О. Олійник

(додаток 6 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства юстиції України від 17.12.2019 р. N 4049/5
,
у редакції наказу Міністерства
 юстиції України від 03.02.2020 р. N 336/5,
зміни, внесені наказом Міністерства юстиції України
 від 03.02.2020 р. N 336/5, в частині проведення перевірок
 відповідності робочого місця набирають чинності з 
01.04.2020 р.,
із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства юстиції України від 05.04.2021 р. N 1253/5)

 

Зони регіонального обслуговування науково-дослідних установ судових експертиз Міністерства юстиції України

Додаток 7 виключено

(додаток 7 у редакції наказу Міністерства
 юстиції України від 03.02.2020 р. N 336/5,
зміни, внесені наказом Міністерства юстиції України
 від 03.02.2020 р. N 336/5, в частині проведення перевірок
 відповідності робочого місця набирають чинності з 
01.04.2020 р.,
із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства юстиції України від 24.02.2021 р. N 722/5
,
виключено згідно з наказом Міністерства
 юстиції України від 05.04.2021 р. N 1253/5,
у зв'язку з цим додаток 8 вважати додатком 7)

(Інструкція у редакції наказу Міністерства
 юстиції України від 07.09.2015 р. N 1659/5)

 

Зразок

 

 

Судовому експерту
_________________________________________
                             (прізвище та власне ім'я)

Адреса, індекс,
електронна адреса: _________________________

Повідомлення про проведення перевірки

_____________________________________________________________________________________
(найменування міжрегіонального територіального органу)

Відповідно до _________________________________________________________________________
                (підстава проведення перевірки)

комісією у складі _______________________________________________________________________
                      (прізвища та власні імена членів комісії)

буде проведено ________________________________________________________________________
(вид перевірки)

Перевірку буде проведено у строк з __ ____________ по ___ ____________ 20__ року.

Просимо забезпечити доступ комісії до робочого місця судового експерта.

____________
(посада)

____________
(підпис)

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

 

Директор
Департаменту з питань
правосуддя та національної безпеки

О. Олійник

(Інструкцію доповнено додатком 7 згідно з наказом
 Міністерства юстиції України від 03.02.2020 р. N 336/5,
зміни, внесені наказом Міністерства юстиції України
 від 03.02.2020 р. N 336/5, в частині проведення перевірок
 відповідності робочого місця набирають чинності з 
01.04.2020 р.)

Опрос