Идет загрузка документа (18 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения о Комиссии Государственной службы финансового мониторинга Украины по вопросам применения санкций за нарушение требований Закона и/или нормативно-правовых актов, регулирующих деятельность в сфере предупреждения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем

Минфин
Положение, Приказ от 22.11.2011 № 1479
Утратил силу

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

22.11.2011

м. Київ

N 1479

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
9 грудня 2011 р. за N 1426/20164

Про затвердження Положення про Комісію Державної служби фінансового моніторингу України з питань застосування санкцій за порушення вимог Закону та/або нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом

Із змінами і доповненнями, внесеними
наказом Міністерства фінансів України
від 4 лютого 2013 року N 58

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства фінансів України
 від 27 березня 2015 року N 366)

Відповідно до статей 14, 23 та 25 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму", Порядку розгляду Державним комітетом фінансового моніторингу України справ про порушення вимог законодавства, що регулює діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та застосування санкцій, затвердженого наказом Державного комітету фінансового моніторингу України від 15.07.2010 N 112, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 08.09.2010 за N 785/18080,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про Комісію Державної служби фінансового моніторингу України з питань застосування санкцій за порушення вимог Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму" та/або нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, що додається.

2. Департаменту податкової, митної політики, доходів, адміністрування платежів та методології бухгалтерського обліку Міністерства фінансів України (Чмерук М. О.) подати цей наказ в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Голову Державної служби фінансового моніторингу України Гуржія С. Г.

 

Міністр

Ф. Ярошенко

 

Положення
про Комісію Державної служби фінансового моніторингу України з питань застосування санкцій за порушення вимог Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму" та/або нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом

I. Загальні положення

1.1. Це Положення розроблено відповідно до статті 23 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму" (далі - Закон) та Порядку розгляду Державною службою фінансового моніторингу України справ про порушення вимог законодавства, що регулює діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та застосування санкцій, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 17 січня 2012 року N 23, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02 лютого 2012 року за N 166/20479 (далі - Порядок), з метою визначення єдиних підходів до порядку та строків передачі, підготовки, розгляду справ про порушення вимог законодавства, що регулює діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та механізму застосування санкцій у Державній службі фінансового моніторингу України (далі - Держфінмоніторинг України).

(пункт 1.1 із змінами, внесеними згідно з наказом
Міністерства фінансів України від 04.02.2013 р. N 58)

1.2. Це Положення визначає завдання, функції Комісії Держфінмоніторингу України з питань застосування санкцій за порушення вимог Закону та/або нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом (далі - Комісія Держфінмоніторингу України), а також порядок розгляду нею справ про порушення вимог Закону та/або нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом (далі - Справа), суб'єктами первинного фінансового моніторингу, державне регулювання і нагляд за якими у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму здійснює Держфінмоніторинг України (далі - суб'єкти первинного фінансового моніторингу).

1.3. Терміни, які застосовані в цьому Положенні, уживаються в значеннях, наведених у Законі та Порядку.

1.4. У своїй діяльності Комісія Держфінмоніторингу України керується Конституцією і законами України, а також актами Президента України та Кабінету Міністрів України, цим Положенням та наказами Держфінмоніторингу України і Міністерства фінансів України.

II. Порядок організації діяльності Комісії Держфінмоніторингу України та підготовки Справ до розгляду

2.1. Комісія Держфінмоніторингу України утворюється у складі голови, заступника голови, членів та секретаря.

Персональний склад Комісії Держфінмоніторингу України затверджується наказом Держфінмоніторингу України.

2.2. Формою роботи Комісії Держфінмоніторингу України є засідання, що проводяться за рішенням її голови.

Засідання веде голова, а за його відсутності - заступник голови.

У разі одночасної відсутності голови та заступника голови члени Комісії Держфінмоніторингу України обирають тимчасово виконуючого обов'язки голови Комісії Держфінмоніторингу України.

2.3. Засідання Комісії Держфінмоніторингу України оформлюється протоколом, який веде секретар Комісії Держфінмоніторингу України. Протокол засідання Комісії Держфінмоніторингу України підписується головуючим, всіма присутніми на засіданні членами та секретарем Комісії Держфінмоніторингу України.

2.4. Засідання Комісії Держфінмоніторингу України вважається правомочним, якщо в ньому бере участь не менше половини її членів.

Рішення Комісії Держфінмоніторингу України приймаються простою більшістю голосів членів Комісії Держфінмоніторингу України.

У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

Особиста присутність членів Комісії Держфінмоніторингу України на її засіданнях є обов'язковою.

2.5. Засідання Комісії Держфінмоніторингу України проводяться протягом строку, визначеного абзацом другим пункту 10 Порядку.

(абзац перший пункту 2.5 із змінами, внесеними згідно з
наказом Міністерства фінансів України від 04.02.2013 р. N 58)

У цей самий строк Комісія Держфінмоніторингу України приймає рішення за результатами розгляду матеріалів Справи.

2.6. Підготовку матеріалів до розгляду Комісією, ведення документації, облік і забезпечення належного зберігання Справ здійснює секретар Комісії Держфінмоніторингу України.

2.7. До участі в засіданні Комісії Держфінмоніторингу України без права голосу можуть залучатися працівники робочої групи Держфінмоніторингу України, які брали участь у перевірці суб'єкта первинного фінансового моніторингу.

2.8. Запрошені на засідання Комісії Держфінмоніторингу України працівники робочої групи Держфінмоніторингу України, які брали участь у перевірці суб'єкта первинного фінансового моніторингу, мають право:

інформувати про перебіг перевірки суб'єкта первинного фінансового моніторингу;

вносити пропозиції щодо наявності або відсутності складу правопорушення;

вносити пропозиції щодо застосування санкцій;

інформувати про стан виконання законних вимог посадових осіб Держфінмоніторингу України стосовно усунення порушень законодавства щодо запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму.

III. Основні завдання та функції Комісії Держфінмоніторингу України

3.1. Основними завданнями Комісії Держфінмоніторингу України є:

розгляд Справ щодо суб'єктів первинного фінансового моніторингу;

прийняття рішення про накладення штрафу на суб'єкта первинного фінансового моніторингу або про закриття провадження у Справі;

визначення розміру штрафу.

3.2. Комісія Держфінмоніторингу України відповідно до покладених на неї завдань:

розглядає Справи;

відкладає розгляд відповідної Справи у разі нез'явлення суб'єкта первинного фінансового моніторингу чи його керівника на розгляд цієї Справи з поважних причин, що підтверджується відповідними документами, та за відсутності письмового клопотання про розгляд зазначеної Справи за відсутності суб'єкта первинного фінансового моніторингу чи його керівника та/або представника;

приймає рішення у відповідній Справі.

3.3. З метою усунення проявів корупції член Комісії Держфінмоніторингу України зобов'язаний заявляти самовідвід чи підлягає відводу, якщо:

він є членом сім'ї або близькою особою (згідно з визначеннями, наведеними у статті 1 Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції") особи, щодо якої вирішується питання застосування санкцій за порушення вимог Закону та/або нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом;

є інші обставини, які викликають сумнів в об'єктивності члена Комісії Держфінмоніторингу України.

За наявності зазначених вище підстав відвід члену Комісії Держфінмоніторингу України заявляє голова або інший член Комісії Держфінмоніторингу України.

Відвід члену Комісії Держфінмоніторингу України може заявити особа, щодо якої розглядається Справа, або будь-яка інша особа, якій стало відомо про участь у розгляді Справи та прийнятті рішення члена Комісії Держфінмоніторингу України, щодо якого виникає сумнів у його об'єктивності.

Відвід (самовідвід) повинен бути вмотивованим і заявленим Комісії Держфінмоніторингу України у письмовій формі. Головуючий на засіданні зобов'язаний ознайомити члена Комісії Держфінмоніторингу України про його відвід.

Рішення про відвід (самовідвід) члена Комісії Держфінмоніторингу України приймається більшістю присутніх на засіданні її членів, крім члена Комісії Держфінмоніторингу України, стосовно якого вирішується питання щодо відводу (самовідводу).

У разі задоволення заяви про відвід (самовідвід) розгляд Справи та прийняття рішення здійснюються без участі члена Комісії Держфінмоніторингу України, стосовно якого вирішено питання щодо відводу (самовідводу).

IV. Прийняття рішення Комісією Держфінмоніторингу України

4.1. Розглянувши відповідну Справу, Комісія Держфінмоніторингу України приймає одне з таких рішень:

про накладення штрафу на суб'єкта первинного фінансового моніторингу;

про закриття провадження у Справі.

У разі повторного аналогічного протягом одного року порушення суб'єктом первинного фінансового моніторингу вимог Закону та/або нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, Комісією Держфінмоніторингу України, крім накладення штрафу на суб'єкта, може бути прийняте рішення про ініціювання застосування уповноваженими органами відповідних заходів до суб'єкта шляхом обмеження, тимчасового припинення дії чи анулювання ліцензії або іншого спеціального дозволу на право провадження певних видів діяльності суб'єкта у порядку, встановленому законом.

На підставі протоколу засідання Комісії Держфінмоніторингу України рішення Комісії Держфінмоніторингу України оформлюється відповідною постановою за формами, наведеними в додатках 1, 2 до Порядку, у двох примірниках, яка підписується головою Комісії Держфінмоніторингу України та скріплюється печаткою Держфінмоніторингу України.

4.2. Постанова оголошується негайно після закінчення розгляду Справи.

4.3. Рішення Комісії Держфінмоніторингу України може бути оскаржене суб'єктом первинного фінансового моніторингу в установленому законодавством порядку.

4.4. Матеріально-технічне забезпечення діяльності Комісії Держфінмоніторингу України здійснюється Держфінмоніторингом України.

 

Директор Департаменту податкової,
митної політики, доходів, адміністрування платежів та методології
бухгалтерського обліку

М. О. Чмерук

Опрос