Идет загрузка документа (36 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения о центрах физического здоровья населения "Спорт для всех"

Министерство образования и науки; молодежи и спорта Украины
Положение, Приказ от 10.11.2011 № 1285
Утратил силу

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАКАЗ

10.11.2011

м. Київ

N 1285

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
9 грудня 2011 р. за N 1424/20162

Про затвердження Положення про центри фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх"

Із змінами і доповненнями, внесеними
наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України
від 17 грудня 2012 року N 1429

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства молоді та спорту України
 від 31 січня 2014 року N 323)

Відповідно до статті 16 Закону України "Про фізичну культуру і спорт" та Положення про Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, затвердженого Указом Президента України від 8 квітня 2011 року N 410,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про центри фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" (далі - Положення), що додається.

2. Керівникам Всеукраїнського центру фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх", структурних підрозділів з питань фізичної культури та спорту Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій вжити заходів щодо приведення діючих положень про центри фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" у відповідність цього наказу.

3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Державного комітету України з питань фізичної культури і спорту від 29.05.2003 N 1366 "Про затвердження Положення про Всеукраїнський центр фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 12.06.2003 за N 482/7803.

4. Державній службі молоді та спорту України (Сафіуллін Р. С.) в установленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Голову Державної служби молоді та спорту України Сафіулліна Р. С.

6. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Міністр освіти і науки,
молоді та спорту України

Д. В. Табачник

ПОГОДЖЕНО:

 

Заступник Міністра фінансів України

С. О. Рибак

 

ПОЛОЖЕННЯ
про центри фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх"

I. Загальні положення

1.1. Центри фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" (далі - центр) є закладами фізичної культури і спорту, які здійснюють діяльність шляхом залучення різних груп населення, зокрема соціально незахищених, до занять фізичною культурою.

1.2. Центр у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України (далі - МОНмолодьспорт), Державної служби молоді та спорту України, нормативно-правовими актами, що регулюють правовідносини у сфері фізичної культури і спорту, та цим Положенням.

1.3. Центр може бути державної або комунальної форми власності.

1.4. Засновником центру державної форми власності може бути Держмолодьспорт, а комунальної форми власності - місцева державна адміністрація, орган місцевого самоврядування.

(пункт 1.4 у редакції наказу Міністерства освіти і науки,
 молоді та спорту України від 17.12.2012 р. N 1429)

1.5. Всеукраїнський центр належить до сфери управління Держмолодьспорту.

(пункт 1.5 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства
 освіти і науки, молоді та спорту України від 17.12.2012 р. N 1429)

1.6. Республіканський (Автономної Республіки Крим), обласні, Київський та Севастопольський міські, районні у містах Києві та Севастополі центри утворюються, реорганізуються та ліквідуються відповідно Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласною, Київською та Севастопольською міською, районною у містах Києві та Севастополі державною адміністрацією або відповідною радою і належать до сфери їх управління.

(абзац перший пункту 1.6 із змінами, внесеними згідно з
наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України
від 17.12.2012 р. N 1429)

Інші місцеві центри утворюються, реорганізуються і ліквідуються відповідною радою.

1.7. Центр створюється виходячи з потреб та можливостей регіонів відповідно до цього Положення та на його основі розроблює власне положення.

1.8. Положення про центр розробляється з урахуванням особливостей та залежно від рівня, на якому працює центр, а саме: загальнодержавний, республіканський, обласний та місцевий.

1.9. Положення про Всеукраїнський центр затверджується Держмолодьспортом.

(пункт 1.9 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства
 освіти і науки, молоді та спорту України від 17.12.2012 р. N 1429)

1.10. Положення про Республіканський (Автономної Республіки Крим), обласний, Київський та Севастопольський міський центри затверджується їх засновниками за погодженням з Всеукраїнським центром.

1.11. Положення про районний у містах Києві та Севастополі та інші місцеві центри затверджується їх засновниками за погодженням з відповідним Київським та Севастопольським міським, Республіканським (Автономної Республіки Крим) та обласним центром.

1.12. Центр забезпечує розвиток фізичної культури шляхом надання фізкультурно-спортивних послуг, які полягають в організації та проведенні фізкультурно-оздоровчої діяльності шляхом здійснення заходів, спрямованих на розвиток фізичної культури за її напрямами, зокрема на забезпечення рухової активності людей з метою їх гармонійного фізичного розвитку та ведення здорового способу життя.

1.13. Центр створюється з метою:

створення сприятливих умов для реалізації права громадян на заняття фізичною культурою;

задоволення потреб населення у фізкультурно-спортивних послугах за місцем проживання та відпочинку;

пропаганди ведення здорового способу життя та впровадження відповідних принципів та ідеалів.

1.14. Організація підготовки та проведення фізкультурно-оздоровчого заходу здійснюються відповідно до положення (регламенту) про такий захід, що затверджується організаторами фізкультурно-оздоровчого заходу.

1.15. Фізкультурно-оздоровча діяльність здійснюється лише фахівцями, які мають спеціальну освіту та відповідний освітньо-кваліфікаційний рівень.

1.16. Центр може залучати волонтерів до здійснення фізкультурно-оздоровчої діяльності.

II. Завдання, функції та права центру

2.1. Основними завданнями Всеукраїнського центру є:

сприяння реалізації державної політики та програм з питань розвитку фізичної культури;

організація та проведення на загальнодержавному рівні фізкультурно-оздоровчої діяльності;

проведення на загальнодержавному рівні просвітницької роботи з питань оздоровлення населення засобами фізичної культури і спорту з метою формування у населення потреб рухової активності;

методологічне забезпечення центрів з питань, спрямованих на створення умов для занять населення фізичною культурою та масовим спортом;

організація та проведення всеукраїнських конкурсів, показових виступів, фестивалів, спортивних свят;

контроль та координація діяльності Республіканського (Автономної Республіки Крим), обласних, Київського та Севастопольського міських, районних у містах Києві та Севастополі та місцевих центрів.

2.2. Основними завданнями Республіканського (Автономної Республіки Крим) та обласного центрів є:

участь у реалізації на республіканському та обласному рівнях державної політики та програм з питань розвитку фізичної культури;

сприяння організації та проведенню фізкультурно-оздоровчої діяльності за місцем проживання та відпочинку населення в поєднанні масових та індивідуальних її форм;

проведення просвітницької роботи з питань оздоровлення населення засобами фізичної культури і спорту з метою формування у населення потреб рухової активності;

утримання та забезпечення належного функціонування фізкультурно-оздоровчих і спортивних споруд за місцем проживання та відпочинку населення і створення умов для занять фізичною культурою та спортом;

організація та проведення республіканських та обласних конкурсів, показових виступів, фестивалів, спортивних свят;

контроль та координація діяльності місцевих центрів.

2.3. Основними завданнями Київського та Севастопольського міських, районних у містах Києві та Севастополі та місцевих центрів є:

участь у реалізації на місцевому рівні державної політики та програм з питань розвитку фізичної культури;

організація та проведення фізкультурно-оздоровчої діяльності за місцем проживання та відпочинку населення в поєднанні масових та індивідуальних її форм;

проведення на місцевому рівні просвітницької роботи з питань оздоровлення населення засобами фізичної культури і спорту з метою формування у населення потреб рухової активності;

утримання та забезпечення належного функціонування фізкультурно-оздоровчих і спортивних споруд за місцем проживання та відпочинку населення і створення умов для занять фізичною культурою та спортом;

організація та проведення місцевих конкурсів, показових виступів, фестивалів, спортивних свят.

2.4. Всеукраїнський центр відповідно до покладених на нього завдань виконує функції:

організації та проведення всеукраїнських фізкультурно-оздоровчих заходів на загальнодержавному рівні;

розроблення та апробації фізкультурно-оздоровчих та загальнодоступних спортивних технологій, нових форм рекреаційної та реабілітаційної роботи;

підготовки відповідних пропозицій щодо державних соціальних стандартів і нормативів, нових форм, методів та інноваційних технологій у здійсненні фізкультурно-оздоровчої діяльності та участі в їх розробці;

внесення пропозицій щодо вдосконалення діючих, розроблення нових програм з питань розвитку фізичної культури та взяття участі в їх реалізації;

подання головному розпоряднику бюджетних коштів пропозицій до показників проекту державного бюджету з питань, що належать до його компетенції;

аналізу існуючої нормативно-правової бази у сфері фізичної культури та подання пропозицій щодо її вдосконалення;

розроблення проектів нормативно-правових актів з питань розвитку фізичної культури та забезпечення їх виконання;

налагодження зв'язків з міжнародними організаціями, які підтримують рух "Спорт для всіх";

проведення моніторингів щодо рівня фізичного здоров'я різних груп населення та залучення громадян до занять масовим спортом;

здійснення на загальнодержавному рівні інформаційно-пропагандистської діяльності з питань фізичної культури і спорту та здорового способу життя;

здійснення у встановленому порядку видавничої діяльності, заснування газет, журналів, інших засобів масової інформації;

забезпечення Республіканського (Автономної Республіки Крим), обласних, Київського та Севастопольського міських, районних у містах Києві і Севастополі та місцевих центрів інформаційно-пропагандистськими й методологічними матеріалами;

організації, участі та проведення тренінгів, семінарів, нарад, конференцій, брифінгів, "круглих столів" з питань, що належать до його компетенції;

організаційного забезпечення розвитку та зміцнення матеріально-технічної бази для фізкультурно-оздоровчої діяльності;

внесення пропозицій Держмолодьспорту щодо забезпечення Республіканського (Автономної Республіки Крим), обласних, Київського та Севастопольського міських, районних у містах Києві та Севастополі та місцевих центрів спортивними спорудами, фізкультурно-оздоровчим та спортивним інвентарем і обладнанням з урахуванням потреб та можливостей регіону за розрахунками, що надані відповідними центрами;

(абзац шістнадцятий пункту 2.4 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України
від 17.12.2012 р. N 1429)

вивчення, узагальнення, аналізу та запровадження у практику вітчизняного та іноземного досвіду з розвитку фізичної культури, а також досвіду роботи кращих центрів;

здійснення контролю, аналізу, координації, організаційно-методичного та інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності Республіканського (Автономної Республіки Крим), обласних, Київського та Севастопольського міських, районних у містах Києві та Севастополі та місцевих центрів;

здійснення інших функцій, необхідних для реалізації покладених на центр завдань.

2.5. Республіканський (Автономної Республіки Крим) та обласний центри відповідно до покладених на них завдань виконують такі функції:

організації та проведення на республіканському та обласному рівнях фізкультурно-оздоровчих заходів;

розроблення, апробації та впровадження фізкультурно-оздоровчих та загальнодоступних спортивних технологій, нових форм рекреаційної та реабілітаційної роботи;

впровадження державних соціальних стандартів і нормативів, нових форм, методів та інноваційних технологій у здійсненні фізкультурно-оздоровчої діяльності;

внесення пропозицій щодо розроблення і впровадження нових програм;

подання пропозицій до проектів відповідних бюджетів з питань, що належать до їх компетенції;

аналізу існуючої нормативно-правової бази у сфері фізичної культури та подання пропозицій щодо її вдосконалення;

налагодження зв'язків з міжнародними організаціями, які підтримують рух "Спорт для всіх";

організації та участі в проведенні моніторингів щодо рівня фізичного здоров'я різних груп населення та залучення громадян до занять масовим спортом;

здійснення на республіканському та обласному рівнях інформаційно-пропагандистської діяльності з питань фізичної культури і спорту та здорового способу життя;

здійснення у встановленому порядку видавничої діяльності, заснування газет, журналів, інших засобів масової інформації;

забезпечення місцевих центрів інформаційно-пропагандистськими й методологічними матеріалами;

організації, участі та проведення тренінгів, семінарів, нарад, конференцій, брифінгів, "круглих столів" з питань, що належать до їх компетенції;

організаційного забезпечення розвитку та зміцнення матеріально-технічної бази для фізкультурно-оздоровчої діяльності за місцем проживання та відпочинку населення;

внесення пропозицій Всеукраїнському центру, місцевим державним адміністраціям та органам місцевого самоврядування щодо забезпечення Республіканського (Автономної Республіки Крим), обласних та місцевих центрів спортивними спорудами, фізкультурно-оздоровчим та спортивним інвентарем і обладнанням з урахуванням потреб та можливостей регіону за розрахунками, що надані відповідними центрами;

вивчення, узагальнення, аналізу та запровадження у практику вітчизняного та іноземного досвіду з розвитку фізичної культури, а також досвіду роботи кращих центрів;

здійснення контролю, аналізу, координації, організаційно-методичного та інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності місцевих центрів;

залучення приватних інвестицій для реалізації покладених на центр завдань;

залучення зацікавлених організацій до виконання завдань, покладених на центр;

здійснення інших функцій, необхідних для виконання покладених на центр завдань.

2.6. Київський та Севастопольський міські, районні у містах Києві та Севастополі та місцеві центри відповідно до покладених на них завдань виконують такі функції:

організації та проведення на місцевому рівні фізкультурно-оздоровчих заходів;

надання фізкультурно-спортивних послуг за місцем проживання та відпочинку населення;

впровадження фізкультурно-оздоровчих та загальнодоступних спортивних технологій, нових форм рекреаційної та реабілітаційної роботи;

впровадження державних соціальних стандартів і нормативів, нових форм, методів та інноваційних технологій у здійсненні фізкультурно-оздоровчої діяльності;

подання пропозицій до проектів відповідних бюджетів з питань, що належать до їх компетенції;

подання Всеукраїнському, Республіканському (Автономної Республіки Крим) та обласним центрам пропозицій щодо вдосконалення існуючої нормативно-правової бази у сфері фізичної культури;

налагодження зв'язків з міжнародними організаціями, які підтримують рух "Спорт для всіх";

участі в проведенні моніторингів щодо рівня фізичного здоров'я різних груп населення та залучення громадян до занять масовим спортом;

здійснення на місцевому рівні інформаційно-пропагандистської діяльності з питань фізичної культури і спорту та здорового способу життя;

організаційне забезпечення розвитку та зміцнення матеріально-технічної бази для фізкультурно-оздоровчої діяльності за місцем проживання та відпочинку населення;

внесення пропозицій Всеукраїнському, Республіканському (Автономної Республіки Крим), обласним центрам, місцевим державним адміністраціям та органам місцевого самоврядування щодо забезпечення Київського та Севастопольського міських, районних у містах Києві та Севастополі та місцевих центрів спортивними спорудами, фізкультурно-оздоровчим та спортивним інвентарем і обладнанням з урахуванням потреб та можливостей регіону за розрахунками, що надані відповідними центрами;

запровадження у практику вітчизняного та іноземного досвіду з розвитку фізичної культури, а також досвіду роботи кращих центрів;

залучення приватних інвестицій для реалізації покладених на центр завдань;

залучення зацікавлених організацій до виконання завдань, покладених на центр;

здійснення інших функцій, необхідних для виконання покладених на центр завдань.

2.7. Центр під час виконання покладених на нього завдань:

взаємодіє та співпрацює з центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, з суб'єктами сфери фізичної культури і спорту, а також структурними підрозділами з питань фізичної культури і спорту Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій, підприємствами, установами, закладами, організаціями усіх форм власності, об'єднаннями громадян та громадянами;

сприяє суб'єктам сфери фізичної культури і спорту, громадським організаціям, іншим об'єднанням громадян у розвитку фізичної культури;

залучає благодійні, громадські організації, суб'єктів господарювання, які провадять підприємницьку діяльність, для розвитку фізичної культури;

укладає договори з центрами про матеріальну відповідальність за взяті під звітність матеріальні цінності та контролює їх цільове використання;

співпрацює із засобами масової інформації;

веде облік проведених фізкультурно-оздоровчих заходів, готує статистичні та інформаційно-аналітичні матеріали з питань, що належать до його компетенції;

здійснює заходи із залучення фінансової та технічної допомоги, грантів та позабюджетних коштів для підтримки діяльності центру у розвитку фізичної культури;

здійснює підготовку перспективних та поточних планів роботи центру та звітів щодо їх виконання;

за досягнення високих результатів у роботі у встановленому порядку порушує клопотання перед Держмолодьспортом про нагородження державними та відомчими нагородами працівників центрів і активістів у сфері фізичної культури і спорту;

(абзац десятий пункту 2.7 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України
від 17.12.2012 р. N 1429)

сприяє впровадженню заходів, що спрямовані на соціальний захист працівників центрів.

2.8. Центр має право:

надавати пропозиції щодо вдосконалення фізкультурно-оздоровчої діяльності заінтересованим органам, підприємствам, установам, закладам та організаціям;

укладати у встановленому порядку договори про співробітництво, надання послуг, купівлі-продажу тощо з підприємствами, установами, закладами та організаціями усіх форм власності;

одержувати у встановленому порядку від центрального органу виконавчої влади у сфері фізичної культури і спорту, інших органів сфери фізичної культури і спорту, а також громадських організацій, підприємств, установ незалежно від форми власності інформацію, документи та матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

у межах своєї компетенції видавати накази;

бути та виступати організатором фізкультурно-оздоровчих заходів, використовувати назви таких заходів та їх символіки;

здійснювати рекламу у місцях проведення фізкультурно-оздоровчих заходів та їх висвітлення відповідно до закону, якщо центр виступає їх організатором;

подавати пропозиції щодо визначення пріоритетних напрямів наукових досліджень та залучати вчених і фахівців за їхньою згодою до вирішення актуальних питань розвитку фізичної культури.

III. Фінансово-господарська діяльність та матеріально-технічна база центру

3.1. Фінансово-господарська діяльність центру провадиться відповідно до законодавства та положення про центр.

3.2. Фінансування Всеукраїнського центру здійснюється за рахунок коштів державного бюджету та інших джерел, не заборонених законодавством України.

3.3. Фінансування Республіканського (Автономної Республіки Крим), обласного, Київського та Севастопольського міського, районних у містах Києві та Севастополі та місцевих центрів здійснюється за рахунок коштів, передбачених у відповідному місцевому бюджеті, та інших джерел, не заборонених законодавством України.

3.4. Гранична чисельність працівників Всеукраїнського центру, типові штатні нормативи та типові штати центрів затверджуються МОНмолодьспортом за погодженням з Міністерством фінансів України.

3.5. Гранична чисельність працівників Республіканського (Автономної Республіки Крим), обласного, Київського та Севастопольського міського, районних у містах Києві та Севастополі та місцевих центрів затверджується засновниками.

3.6. Умови оплати праці працівників центрів визначаються в установленому законодавством порядку.

3.7. Центр має право надавати платні послуги згідно з чинним законодавством України.

3.8. Центр для проведення фізкультурно-оздоровчої діяльності може передавати іншому центру в установленому порядку матеріальні цінності (нагороджувальну продукцію, інвентар, інформаційно-пропагандистські та методичні матеріали).

3.9. Центр у процесі провадження фінансово-господарської діяльності самостійно: розпоряджається коштами; модернізує у разі наявності та необхідності власну матеріально-технічну базу; володіє, користується і розпоряджається майном відповідно до законодавства; виконує інші функції, що не суперечать законодавству.

3.10. Для здійснення фізкультурно-оздоровчої діяльності центр за відсутності власної спортивної бази може використовувати безоплатно або на пільгових умовах спортивні об'єкти за умови додержання санітарно-гігієнічних норм і недопущення погіршення їх стану відповідно до порядку, визначеного законодавством.

3.11. Центру за наявності у нього у власності або користуванні спортивної споруди місцеві державні адміністрації та органи місцевого самоврядування можуть надавати відповідно до закону пільги з оплати за користування комунальними послугами та спожиту електроенергію.

3.12. Матеріально-технічна база центру може складатись з: адміністративних приміщень, спортивних споруд (стадіони, басейни, ігрові поля, спортивні зали, майданчики тощо), оздоровчо-спортивних таборів, обладнання, засобів зв'язку, оргтехніки, транспортних засобів, земельних ділянок та іншого рухомого та нерухомого майна.

3.13. Земельні ділянки, на яких розташовані спортивні споруди, належать до земель рекреаційного призначення.

3.14. Аудит фінансово-господарської діяльності центру здійснюється згідно із законодавством України.

3.15. Центр є юридичною особою, має самостійний баланс, реєстраційні рахунки в установах Державної казначейської служби України, печатку із зображенням Державного Герба України, штампи та бланки із своїм найменуванням і символікою, а також здійснює їх використання та забезпечує захист відповідно до закону.

IV. Керівництво центром

4.1. Безпосереднє керівництво центром здійснює директор (а у разі його відсутності - заступник директора центру).

4.2. Директор Всеукраїнського центру призначається на посаду та звільняється з посади наказом Держмолодьспорту.

(пункт 4.2 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства
 освіти і науки, молоді та спорту України від 17.12.2012 р. N 1429)

4.3. Директори Республіканського (Автономної Республіки Крим), обласного, Київського та Севастопольського міського, районного у містах Києві та Севастополі центрів призначаються на посаду та звільняються з посади відповідно МОНмолодьспортом Автономної Республіки Крим, головою обласної, Київської або Севастопольської міських, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій або відповідних рад за погодженням з Всеукраїнським центром.

(пункт 4.3 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства
 освіти і науки, молоді та спорту України від 17.12.2012 р. N 1429)

4.4. Директори місцевих центрів призначаються на посаду і звільняються з посади відповідно їх засновниками за погодженням відповідно з Республіканським (Автономної Республіки Крим) та обласним центрами.

4.5. Директор центру здійснює керівництво його діяльністю відповідно до завдань, покладених на центр, несе персональну відповідальність за реалізацію завдань та функцій, визначає відповідальність його працівників.

4.6. На посаду директора центру призначається особа, яка є громадянином України, має вищу освіту з фізичного виховання і спорту освітньо-кваліфікаційного рівня "спеціаліст" або "магістр" та/або стаж роботи у сфері фізичної культури та спорту не менше трьох років.

4.7. Директор центру:

забезпечує раціональний добір і розстановку кадрів, створення належних умов для підвищення фахового рівня працівників, у встановленому порядку призначає на посаду та звільняє з посади працівників центру;

забезпечує та контролює проведення фізкультурно-оздоровчої діяльності центром, додержання виконавської та фінансової дисципліни;

розпоряджається у встановленому порядку майном і коштами центру, відкриває рахунки в органах Державної казначейської служби;

затверджує у межах визначеної граничної чисельності працівників та фонду оплати праці у встановленому порядку структуру та штатний розпис центру з відповідним погодженням із засновниками, положення про структурні підрозділи та посадові інструкції працівників центру;

забезпечує додержання вимог та поліпшення охорони здоров'я, праці і фінансово-господарської діяльності, санітарно-гігієнічних, протипожежних норм і норм техніки безпеки та несе за це відповідальність;

видає у межах своїх повноважень накази;

встановлює у межах фонду оплати праці надбавки і розглядає питання щодо надання доплат, премій і матеріальної допомоги працівникам центру застосовує інші заходи заохочення та накладає дисциплінарні стягнення на працівників центру відповідно до чинного законодавства України;

укладає договори про співробітництво, надання послуг, купівлі-продажу тощо, забезпечує придбання майна та інвентарю у межах передбачених коштів;

представляє центр у органах державної влади, установах, організаціях, підприємствах при розгляді й вирішенні питань, що входять до його компетенції, або уповноважує на це відповідно до чинного законодавства інших працівників;

бере участь у заходах з питань, що віднесені до компетенції центру;

утворює у центрі конкурсні та атестаційні комісії, організовує підвищення кваліфікації працівників центру;

несе відповідальність за стан і збереження будівель та іншого майна, переданого у користування і володіння центру;

здійснює інші повноваження, передбачені законодавством.

4.8. Для підвищення ефективності діяльності центру, погодженого розв'язання питань, що належать до його компетенції, підготовки рекомендацій з питань поліпшення здійснюваної роботи, обговорення найважливіших напрямів його діяльності та розвитку фізичної культури при центрі можуть утворюватися консультативні та методичні ради, які здійснюють діяльність на громадських засадах.

 

Директор департаменту фізичного
виховання та масового спорту
Державної служби молоді
та спорту України

Н. Д. Уманець

Опрос