Идет загрузка документа (11 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений к Порядку предоставления помощи по безработице, в том числе единовременной ее выплаты для организации безработными предпринимательской деятельности

Министерство социальной политики Украины
Приказ от 28.09.2011 № 372
Утратил силу

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

28.09.2011

м. Київ

N 372

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
6 грудня 2011 р. за N 1405/20143

Про затвердження Змін до Порядку надання допомоги по безробіттю, у тому числі одноразової її виплати для організації безробітними підприємницької діяльності

Наказ втратив чинність
(у зв'язку з втратою чинності
наказом Міністерства праці та соціальної політики України
 від 20 листопада 2000 року N 307
згідно з
 наказом Міністерства соціальної політики України
 від 15 червня 2015 року N 613)

Відповідно до частини шостої статті 23 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття" та з метою приведення нормативно-правових актів Міністерства соціальної політики України до вимог підпункту "г" пункту 1 статті 5 Закону України "Про зайнятість населення", статей 25, 43 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців"

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Порядку надання допомоги по безробіттю, у тому числі одноразової її виплати для організації безробітними підприємницької діяльності, затвердженого наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 20.11.2000 N 307, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.12.2000 за N 915/5136 (зі змінами), що додаються.

2. Директору Державного центру зайнятості В. Галицькому подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра В. Надрагу.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Віце-прем'єр-міністр України -
Міністр соціальної політики

С. Тігіпко

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова правління Фонду
загальнообов'язкового державного
соціального страхування України
на випадок безробіття

 
 
 
О. Шевчук

Перший заступник Голови Спільного
представницького органу сторони
роботодавців на національному рівні

О. Мірошниченко

Заступник керівника Спільного
представницького органу всеукраїнських
профспілок та профспілкових об'єднань,
в. о. Голови ФПУ

С. М. Кондрюк

Заступник Голови -
Голова ліквідаційної комісії
Державного комітету України
з питань регуляторної політики
та підприємництва

С. Свищева

  

ЗМІНИ
до Порядку надання допомоги по безробіттю, у тому числі одноразової її виплати для організації безробітними підприємницької діяльності

1. У розділі 2:

1.1. У пункті 2.1 слова "військ цивільної оборони," виключити; після слів "внутрішніх справ" доповнити пункт словами "органів і підрозділів цивільного захисту,".

1.2. Абзац другий пункту 2.9 викласти в такій редакції:

"Для осіб передпенсійного віку (за два роки до досягнення пенсійного віку, встановленого статтею 26 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", або віку, що дає право на призначення пенсії відповідно до Законів України "Про державну службу", "Про статус народного депутата України", "Про прокуратуру", "Про наукову і науково-технічну діяльність" (за наявності відповідних умов)) тривалість виплати допомоги по безробіттю не може перевищувати 720 календарних днів.".

2. Пункт 3.4 розділу 3 доповнити абзацом сьомим такого змісту:

"Страховий стаж військовослужбовців обчислюється за даними військового комісаріату, де особа перебуває на обліку, або військової частини (військового навчального закладу, установи тощо), де особа проходила службу.".

3. У підпункті 12 пункту 5.5 розділу 5 слово "виписки" замінити словами "зняття з реєстрації".

4. У розділі 6:

4.1. Пункт 6.5 після слів "установленому законодавством" доповнити словами "для осіб, яким визначена допомога по безробіттю без урахування страхового стажу".

4.2. Пункт 6.14 доповнити новим абзацом третім такого змісту:

"Сума виплаченої допомоги по безробіттю підтверджується відповідною довідкою центру зайнятості, що підписується керівником, головним бухгалтером та скріплюється печаткою.".

4.3. В абзацах першому та другому пункту 6.15 слово "відкладення" виключити.

4.4. В абзаці першому пункту 6.16 слово "призначення" замінити словом "отримання".

4.5. В абзацах першому, третьому та четвертому пункту 6.17 слова "відкладення" та "відкладено або" виключити.

5. У розділі 7:

5.1. Пункт 7.2 доповнити новим абзацом п'ятим такого змісту:

"Для безробітних, яким допомога по безробіттю призначена у мінімальному розмірі, розрахунок одноразової виплати допомоги по безробіттю для організації безробітними підприємницької діяльності здійснюється з урахуванням підвищення мінімального розміру допомоги, встановленого постановою правління Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, що діє на дату нарахування такої виплати.".

У зв'язку з цим абзац п'ятий вважати абзацом шостим.

5.2. Пункт 7.4 доповнити новим абзацом шостим такого змісту:

"Після прийняття рішення про одноразову виплату допомоги по безробіттю для організації безробітним підприємницької діяльності особа протягом 10 робочих днів подає до центру зайнятості копію виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, а у разі створення юридичної особи - також копії установчих документів з відміткою державного реєстратора про проведення державної реєстрації юридичної особи. Достовірність поданих документів особа засвідчує власним підписом.".

У зв'язку з цим абзац шостий вважати абзацом сьомим.

5.3. У пункті 7.5:

абзац перший викласти в такій редакції:

"7.5. Виплата допомоги по безробіттю одноразово здійснюється через установи банків у встановленому порядку протягом 30 календарних днів після подання зазначених в абзаці шостому пункту 7.4 цього розділу документів.";

доповнити пункт новим абзацом другим такого змісту:

"Якщо особа не надала зазначені в абзаці шостому пункту 7.4 документи у встановлені терміни з поважних причин, то термін їх подання продовжується на період дії поважної причини, яка підтверджується відповідними документами. Поважними причинами вважаються хвороба особи, смерть близьких родичів, догляд за хворою дитиною віком до 14 років, інші поважні причини, передбачені законодавством України.".

У зв'язку з цим абзац другий вважати абзацом третім.

 

Заступник директора департаменту
соціального страхування та партнерства -
начальник відділу соціального економічного
аналізу та державного нагляду за діяльністю
фондів соціального страхування

М. Зацерковний

Опрос