Идет загрузка документа (55 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины

Национальный банк
Постановление от 09.11.2011 № 389
действует с 26.12.2011

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

09.11.2011

м. Київ

N 389

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
2 грудня 2011 р. за N 1400/20138

Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України

Відповідно до статті 7 Закону України "Про Національний банк України", з метою приведення нормативно-правових актів Національного банку України у відповідність до вимог Податкового кодексу України, Закону України від 18.05.2010 N 2258-VI "Про внесення змін до Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом", Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування", Закону України від 04.11.2010 N 2677-VI "Про внесення змін до Закону України "Про виконавче провадження" та деяких інших законодавчих актів України щодо вдосконалення процедури примусового виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб)", Закону України від 07.04.2011 N 3205-VI "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скасування свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи та фізичної особи - підприємця", з метою вдосконалення порядку ведення банками рахунків клієнтів Правління Національного банку України

ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. У преамбулі постанови Правління Національного банку України від 03.12.2003 N 516 "Про затвердження Положення про порядок здійснення банками України вкладних (депозитних) операцій з юридичними і фізичними особами", зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 29.12.2003 за N 1256/8577 (зі змінами), слова "Про податок з доходів фізичних осіб" виключити.

2. Унести до Положення про порядок здійснення банками України вкладних (депозитних) операцій з юридичними і фізичними особами, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 03.12.2003 N 516, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29.12.2003 за N 1256/8577 (зі змінами), такі зміни:

2.1. У преамбулі:

в абзаці першому слова "Про оподаткування прибутку підприємств" та "Про податок з доходів фізичних осіб" виключити;

абзац другий після слів "банками України" доповнити словами "та філіями іноземних банків в Україні".

2.2. Доповнити пункт 3.2 глави 3 новим абзацом такого змісту:

"За вкладним (депозитним) рахунком фізичної особи можуть проводитися операції, пов'язані з реалізацією майнових прав на суму коштів, що зберігаються на вкладному (депозитному) рахунку, відповідно до договору застави грошових коштів".

3. Затвердити Зміни до Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 N 492, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 17.12.2003 за N 1172/8493 (зі змінами), що додаються.

4. Генеральному департаменту регулювання платіжних систем та розрахунків (Кравець В. М.) після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України довести зміст цієї постанови до відома Операційного, територіальних управлінь Національного банку України та банків України для керівництва та використання в роботі.

5. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на начальників територіальних управлінь Національного банку України.

6. Постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.

 

Голова

С. Г. Арбузов

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної служби
фінансового моніторингу України

С. Г. Гуржій

Голова Державної податкової
служби України

В. Ю. Захарченко

Голова
Центральної виборчої комісії

В. Шаповал

 

Зміни до Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах

1. У главі 1:

1.1. Пункт 1.1 викласти в такій редакції:

"1.1. Ця Інструкція розроблена відповідно до Законів України "Про банки і банківську діяльність", "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні" та іншого законодавства України, у тому числі нормативно-правових актів Національного банку України (далі - Національний банк).

Інструкція регулює правовідносини, що виникають під час відкриття банками, їх відокремленими підрозділами, які здійснюють банківську діяльність від імені банку, та філіями іноземних банків в Україні (далі - банки) поточних і вкладних (депозитних) рахунків у національній та іноземних валютах суб'єктам господарювання, фізичним особам, іноземним представництвам, нерезидентам-інвесторам, об'єднанню європейських футбольних асоціацій (далі - УЄФА), виборчим блокам політичних партій (далі - клієнти)".

1.2. Абзац одинадцятий пункту 1.2 виключити.

У зв'язку з цим абзаци дванадцятий - шістнадцятий уважати відповідно абзацами одинадцятим - п'ятнадцятим.

1.3. Пункт 1.13 викласти в такій редакції:

"1.13. Банк зобов'язаний у встановленому законодавством України порядку надіслати повідомлення до відповідного органу державної податкової служби про відкриття або закриття поточного/вкладного (депозитного) рахунку такого клієнта:

юридичної особи;

відокремленого підрозділу;

іноземного представництва, яке відповідно до законодавства України зобов'язане сплачувати податки і збори;

фізичної особи - підприємця та фізичної особи, яка провадить незалежну професійну діяльність.

Особа, що відкриває рахунок фізичній особі (власник рахунку / представник власника рахунку / фізична особа, яка відкриває рахунок на користь третьої особи), зобов'язана письмово повідомити банк про наявність або відсутність у власника рахунку статусу підприємця або особи, яка провадить незалежну професійну діяльність.

Банк має право проводити видаткові операції за рахунком клієнта - юридичної особи, відокремленого підрозділу, іноземного представництва, яке відповідно до законодавства України зобов'язане сплачувати податки і збори, фізичної особи - підприємця, фізичної особи, яка провадить незалежну професійну діяльність, починаючи з дати реєстрації отримання банком повідомлення органу державної податкової служби про взяття рахунку на облік в органах державної податкової служби (далі - повідомлення)".

1.4. Пункт 1.15 викласти в такій редакції:

"1.15. У разі зміни місцезнаходження (місця проживання) власник рахунку - суб'єкт господарювання в місячний строк з дня державної реєстрації цих змін має подати до банку документ / копію документа, що підтверджує державну реєстрацію зміни місцезнаходження (місця проживання) власника рахунку - суб'єкта господарювання.

У разі зміни місцезнаходження суб'єкта господарювання, що пов'язане із зміною адміністративного району (міста), цей клієнт додатково в місячний строк після зняття з обліку органом державної податкової служби за попереднім місцезнаходженням має подати документ / копію документа, що підтверджує взяття його на облік органом державної податкової служби за новим місцезнаходженням.

Копії документів, зазначених у цьому пункті, зберігаються у справі з юридичного оформлення рахунку.

На підставі поданих документів уносяться відповідні зміни до картки із зразками підписів і відбитка печатки (картки із зразками підписів) або подається нова картка".

1.5. Абзац третій пункту 1.16 виключити.

1.6. Пункт 1.17 викласти в такій редакції:

"1.17. Копії документів, які вимагає ця Інструкція для відкриття рахунків, мають бути засвідчені в установленому законодавством України порядку.

Уповноважений працівник банку має право засвідчувати своїм підписом копії документів, які подаються для відкриття рахунків, якщо клієнт пред'явив оригінали цих документів.

Документи, подані для відкриття рахунків, які були видані на території іноземної держави, мають бути легалізовані в установленому порядку, якщо інше не передбачено законом або міжнародним договором України. Копії цих документів мають бути нотаріально засвідченими".

1.7. Пункт 1.18 доповнити новим абзацом такого змісту:

"Відкриття поточного рахунку клієнту - публічному діячеві або пов'язаній з ним особі здійснюється з дозволу керівника банку".

1.8. Пункт 1.21 викласти в такій редакції:

"1.21. Банк зобов'язаний повідомити державного виконавця про відкриття нового рахунку клієнта, якщо на кошти, що зберігаються на іншому рахунку цього клієнта, відкритому в банку, державним виконавцем накладено публічне обтяження.

З метою забезпечення повідомлення державного виконавця:

банк передає клієнту письмове повідомлення про відкриття нового рахунку клієнту та вимагає від клієнта письмове підтвердження про його отримання;

клієнт передає державному виконавцю зазначене повідомлення;

клієнт передає до банку документи, що підтверджують отримання державним виконавцем повідомлення про відкриття нового рахунку клієнту, щодо якого в банку є публічне обтяження рухомого майна".

2. Главу 2 викласти в такій редакції:

"2. Ідентифікація клієнтів

2.1. Банкам забороняється відкривати та вести анонімні (номерні) рахунки. Банки зобов'язані на підставі офіційних документів або засвідчених в установленому законодавством України порядку їх копій ідентифікувати клієнтів - власників рахунків / представників власників рахунків / фізичних осіб, які відкривають рахунки на користь третіх осіб у порядку, установленому законодавством України з питань запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму. Рахунок клієнту відкривається лише після його ідентифікації банком.

2.2. Ідентифікація клієнта не є обов'язковою, якщо клієнт уже має рахунки в цьому банку і був раніше ідентифікований відповідно до вимог законодавства України.

2.3. Банк з метою ідентифікації резидентів має встановити:

для фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові, дату народження, серію і номер паспорта (або іншого документа, що посвідчує особу), дату видачі та орган, що його видав; відомості про місце проживання або місце перебування фізичної особи, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер паспорта, у якому органами державної податкової служби зроблено відмітку про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта;

для фізичної особи - підприємця - прізвище, ім'я та по батькові, дату народження, серію і номер паспорта (або іншого документа, що посвідчує особу), дату видачі та орган, що його видав; відомості про місце проживання або місце перебування фізичної особи - підприємця, реквізити банку, у якому відкрито рахунок, і номер банківського рахунку (за наявності);

для юридичної особи - повне найменування, місцезнаходження; відомості про органи управління та їх склад; дані, що ідентифікують осіб, які мають право розпоряджатися рахунками і майном; відомості про власників істотної участі в юридичній особі; відомості про контролерів юридичної особи; код згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України; реквізити банку, у якому відкрито рахунок, і номер банківського рахунку.

Банк з метою ідентифікації нерезидентів має встановити:

для фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), дату народження, серію і номер паспорта (або іншого документа, що посвідчує особу), дату видачі та орган, що його видав, громадянство; відомості про місце проживання або місце тимчасового перебування фізичної особи в Україні;

для юридичної особи - повне найменування, місцезнаходження та реквізити банку, у якому відкрито рахунок, номер банківського рахунку; відомості про органи управління та їх склад; дані, що ідентифікують осіб, які мають право розпоряджатися рахунками та майном; відомості про власників істотної участі в юридичній особі; відомості про контролерів юридичної особи. Банку також подається копія легалізованого витягу з торгового, банківського чи судового реєстру або нотаріально засвідчене реєстраційне посвідчення уповноваженого органу іноземної держави про реєстрацію відповідної юридичної особи.

2.4. Представники клієнта мають подати уповноваженому працівникові банку документи, що підтверджують їх повноваження.

2.5. Банк ідентифікує фізичну особу - резидента без пред'явлення документа, що засвідчує її реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків, якщо в паспорті цієї особи органами державної податкової служби зроблено відмітку про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта або до паспорта внесені дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків.

2.6. Уповноважений працівник банку в присутності особи, що відкриває рахунок (власника рахунку / представника власника рахунку / фізичної особи, яка відкриває рахунок на користь третьої особи), робить копії відповідних сторінок паспорта та/або інших документів з інформацією, яку банк має визначити відповідно до законодавства України з метою ідентифікації особи. Ці копії засвідчуються підписами уповноваженого працівника банку та особи, що відкриває рахунок, як такі, що відповідають оригіналу, і зберігаються в справі з юридичного оформлення рахунку.

2.7. Якщо в процесі обслуговування рахунку власник рахунку надає право розпорядження рахунком новому представникові, то банк зобов'язаний ідентифікувати нового представника в порядку, установленому цією главою.

2.8. Під час укладання договору банківського вкладу або договору банківського рахунку на користь третьої особи банк ідентифікує особу, яка відкриває рахунок, а особу, на користь якої укладено договір і відкрито рахунок, - під час пред'явлення цією особою до банку першої вимоги або вираження нею іншим способом наміру використати цей рахунок.

2.9. Банк має право витребувати від клієнта інші документи та відомості, крім визначених цією Інструкцією, з метою ідентифікації його особи, змісту діяльності та фінансового стану.

Банк зобов'язаний відмовитися від відкриття рахунку, якщо здійснення ідентифікації клієнта відповідно до вимог законодавства України є неможливим".

3. У главі 3:

3.1. У пункті 3.2:

абзац третій виключити.

У зв'язку з цим абзаци четвертий - одинадцятий уважати відповідно абзацами третім - десятим;

абзаци сьомий - десятий виключити;

пункт доповнити новим абзацом такого змісту:

"Юридична особа, яка використовує найману працю і відповідно до законодавства України є платником єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування (далі - платник єдиного внеску), додатково до вищезазначеного у цьому пункті переліку документів має подати копію документа, що підтверджує взяття юридичної особи на облік в органі Пенсійного фонду України. Інформацію про те, що юридична особа не використовує найману працю і не є платником єдиного внеску, клієнт зобов'язаний зазначити в заяві про відкриття поточного рахунку в рядку "Додаткова інформація".

3.2. У пункті 3.3:

у першому реченні абзацу третього слова "платником страхових внесків" замінити словами "платником єдиного внеску";

абзац четвертий виключити.

У зв'язку з цим абзаци п'ятий - десятий уважати відповідно абзацами четвертим - дев'ятим;

абзац дев'ятий викласти в такій редакції:

"Відокремлений підрозділ, який має окремий баланс, самостійно здійснює розрахунки із застрахованими особами і відповідно до законодавства України є платником єдиного внеску, додатково до вищезазначеного переліку документів має подати копію документа, що підтверджує взяття відокремленого підрозділу на облік в органі Пенсійного фонду України. Інформацію про те, що відокремлений підрозділ не є платником єдиного внеску, клієнт зобов'язаний зазначити в заяві про відкриття поточного рахунку в рядку "Додаткова інформація".

3.3. У пункті 3.4:

абзац третій виключити.

У зв'язку з цим абзаци четвертий - сьомий уважати відповідно абзацами третім - шостим;

абзац четвертий викласти в такій редакції:

"копію документа, що підтверджує взяття фізичної особи - підприємця на облік в органі Пенсійного фонду України";

абзац шостий виключити.

3.4. Абзац другий пункту 3.10 виключити.

У зв'язку з цим абзац третій уважати абзацом другим.

4. У главі 4:

4.1. У пункті 4.3:

у першому реченні абзацу третього слово "відкритого" замінити словом "публічного";

друге речення абзацу п'ятого після слів "на накопичувальний рахунок" доповнити словами "або повернення коштів засновникам (учасникам)".

4.2. Пункт 4.5 викласти в такій редакції:

"4.5. Фізична особа, яка відкриває поточний рахунок для провадження незалежної професійної діяльності, зобов'язана подати банку такі документи:

заяву про відкриття поточного рахунку (додаток 5);

копію документа, що підтверджує право фізичної особи на провадження незалежної професійної діяльності (свідоцтво про реєстрацію / дозвіл / сертифікат тощо);

копію документа, що підтверджує взяття фізичної особи, яка провадить незалежну професійну діяльність, на облік в органі державної податкової служби;

копію документа, що підтверджує взяття фізичної особи, яка провадить незалежну професійну діяльність, на облік в органі Пенсійного фонду України;

картку із зразками підписів (додаток 4). Зразки підписів засвідчуються підписом уповноваженого працівника банку або нотаріально.

Кошти за поточним рахунком фізичної особи, яка провадить незалежну професійну діяльність, використовуються відповідно до порядку, установленого для використання коштів за поточними рахунками суб'єктів господарювання".

4.3. В абзаці п'ятому пункту 4.6 слова та цифри "пунктом 2.4 цієї Інструкції" замінити словами та цифрою "главою 2 цієї Інструкції".

5. Абзац тринадцятий підпункту "а" пункту 5.3 глави 5 доповнити словами "та фізичними особами - нерезидентами".

6. У главі 6:

6.1. Перше речення абзацу другого пункту 6.2 після слів "свідоцтва про народження малолітньої особи" доповнити словами "або іншого документа, що посвідчує малолітню особу - нерезидента".

6.2. У пункті 6.3:

перше речення абзацу третього доповнити словами "або інший документ, що посвідчує неповнолітню особу - нерезидента";

в абзаці п'ятому слова "визначити місце проживання цієї особи" замінити словами "з'ясувати місце проживання або місце перебування неповнолітньої особи";

абзац дев'ятий викласти в такій редакції:

"Уповноважений працівник банку ідентифікує неповнолітню особу, яка відкриває рахунок, у порядку, визначеному главою 2 цієї Інструкції".

6.3. Пункт 6.7 викласти в такій редакції:

"6.7. Юридична особа для здійснення деяких видів виплат (заробітної плати, дивідендів, стипендій, пенсій, соціальної допомоги, повернення надлишково сплачених сум тощо) має право відкрити поточні рахунки фізичним особам, уклавши з банком договір про відкриття поточних рахунків на користь фізичних осіб.

Юридична особа для відкриття рахунків фізичним особам через свого представника подає до банку такі документи:

заяву про відкриття поточних рахунків на користь фізичних осіб (додаток 6);

перелік фізичних осіб, на користь яких відкриваються рахунки;

копії документів фізичних осіб, на користь яких відкриваються рахунки, засвідчені в установленому порядку, які дають змогу банку ідентифікувати фізичних осіб (далі у цьому пункті - документи щодо ідентифікації).

Уповноважений працівник банку визначає повноваження представника та здійснює ідентифікацію представника та юридичної особи, яку він представляє, в порядку, визначеному главою 2 цієї Інструкції.

Банк та юридична особа укладають договір про відкриття поточних рахунків на користь фізичних осіб.

Уповноважений працівник банку формує справу з юридичного оформлення рахунку для юридичної особи, в якій зберігаються:

оригінал заяви про відкриття поточних рахунків на користь фізичних осіб;

договір про відкриття поточних рахунків на користь фізичних осіб;

перелік фізичних осіб, поданий юридичною особою;

документи, які були подані банку для ідентифікації юридичної особи та її представника.

Уповноважений працівник банку відкриває фізичним особам поточні рахунки та формує для кожної фізичної особи справу з юридичного оформлення рахунку, у якій зберігає подані документи щодо ідентифікації та копію заяви юридичної особи про відкриття поточних рахунків на користь фізичних осіб.

Видаткові операції за таким рахунком здійснюються після звернення фізичної особи до банку (зокрема для отримання грошей або платіжної картки), пред'явлення нею документів, які дають змогу банку ідентифікувати клієнта, укладення договору банківського рахунку та в разі потреби - заповнення картки із зразками підписів (додаток 4). Уповноважений працівник банку звіряє надані юридичною особою копії документів щодо ідентифікації з їх оригіналами. У разі відповідності копій документів їх оригіналам копії засвідчуються підписами уповноваженого працівника банку та фізичної особи".

6.4. В абзаці першому пункту 6.8 слова "Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб" замінити словами "Податкового кодексу України".

7. У главі 7:

7.1. В абзаці першому пункту 7.9 слова "Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб" замінити словами "Податкового кодексу України".

7.2. Абзац одинадцятий підпункту "а" пункту 7.13 виключити.

У зв'язку з цим абзаци дванадцятий - сімнадцятий уважати відповідно абзацами одинадцятим - шістнадцятим.

7.3. Абзац чотирнадцятий підпункту "а" пункту 7.15 виключити.

У зв'язку з цим абзаци п'ятнадцятий - вісімнадцятий уважати відповідно абзацами чотирнадцятим - сімнадцятим.

8. Пункт 8.2 глави 8 викласти в такій редакції:

"8.2. Поточний рахунок, операції за яким можуть здійснюватися з використанням спеціальних платіжних засобів, використовується відповідно до визначених цією Інструкцією режимів поточних рахунків з урахуванням обмежень, установлених законодавством України, у тому числі цією главою.

Кошти з поточного рахунку клієнта в іноземній валюті не можуть бути використані за допомогою спеціального платіжного засобу для здійснення переказу іноземної валюти в межах України, у тому числі переказу на інші власні рахунки клієнта".

9. У главі 9:

9.1. У пункті 9.2:

абзац другий виключити.

У зв'язку з цим абзаци третій - сьомий уважати відповідно абзацами другим - шостим;

абзац п'ятий викласти в такій редакції:

"Юридична особа, яка використовує найману працю і відповідно до законодавства України є платником єдиного внеску, додатково до вищезазначеного переліку документів має подати копію документа, що підтверджує взяття юридичної особи на облік в органі Пенсійного фонду України. Інформацію про те, що юридична особа не використовує найману працю і не є платником єдиного внеску, клієнт зобов'язаний зазначити в договорі банківського вкладу (депозиту) або в довідці за довільною формою. Ця довідка має бути засвідчена підписом керівника і відбитком печатки юридичної особи".

9.2. У пункті 9.3:

абзац четвертий виключити.

У зв'язку з цим абзаци п'ятий - дев'ятий уважати відповідно абзацами четвертим - восьмим;

абзац сьомий викласти в такій редакції:

"Відокремлений підрозділ, який має окремий баланс, самостійно здійснює розрахунки із застрахованими особами і відповідно до законодавства України є платником єдиного внеску, додатково до вищезазначеного переліку документів має подати копію документа, що підтверджує взяття відокремленого підрозділу на облік в органі Пенсійного фонду України. Інформацію про те, що відокремлений підрозділ не є платником єдиного внеску, клієнт зобов'язаний зазначити в договорі банківського вкладу або в довідці за довільною формою. Ця довідка має бути засвідчена підписом керівника та відбитком печатки відокремленого підрозділу".

9.3. Пункт 9.4 викласти в такій редакції:

"9.4. Фізичній особі - підприємцю, яка не має рахунків у цьому банку, вкладний (депозитний) рахунок відкривається за умови подання нею таких документів:

копії документа, що підтверджує взяття фізичної особи - підприємця на облік в органі державної податкової служби, засвідченої органом, що видав документ, або нотаріально чи підписом уповноваженого працівника банку;

копії документа, що підтверджує взяття фізичної особи - підприємця на облік в органі Пенсійного фонду України".

9.4. У пункті 9.5:

абзац другий виключити.

У зв'язку з цим абзац третій уважати абзацом другим;

в абзаці другому слова "цих документів" замінити словами "договору банківського вкладу".

9.5. У пункті 9.6:

абзац четвертий виключити;

пункт доповнити трьома новими абзацами такого змісту:

"За вкладним (депозитним) рахунком суб'єкта господарювання забороняється:

проведення розрахункових операцій, крім операцій, пов'язаних із реалізацією майнових прав на суму коштів, що зберігаються на вкладному (депозитному) рахунку, відповідно до договору застави коштів;

видача коштів готівкою".

10. У главі 10:

10.1. У пункті 10.5:

перше речення абзацу третього доповнити словами "або інший документ, що посвідчує неповнолітню особу - нерезидента";

в абзаці четвертому слова "визначити місце проживання цієї особи" замінити словами "з'ясувати місце проживання або місце перебування неповнолітньої особи".

10.2. Пункт 10.12 доповнити новим абзацом такого змісту:

"За вкладним (депозитним) рахунком фізичної особи можуть проводитися операції, пов'язані з реалізацією майнових прав на суму коштів, що зберігаються на вкладному (депозитному) рахунку, відповідно до договору застави коштів".

11. У главі 11:

11.1. У пункті 11.3:

абзаци п'ятий - восьмий виключити;

пункт доповнити новим абзацом такого змісту:

"Офіційне представництво, яке використовує найману працю і відповідно до законодавства України є платником єдиного внеску, додатково до вищезазначеного переліку документів має подати копію документа, що підтверджує взяття офіційного представництва на облік в органі Пенсійного фонду України. Інформацію про те, що офіційне представництво не використовує найману працю і не є платником єдиного внеску, клієнт зобов'язаний зазначити в заяві про відкриття поточного рахунку в рядку "Додаткова інформація".

11.2. У пункті 11.4:

абзаци сьомий - дев'ятий виключити.

У зв'язку з цим абзаци десятий та одинадцятий уважати відповідно абзацами сьомим і восьмим;

пункт після абзацу шостого доповнити новим абзацом такого змісту:

"Представництво юридичної особи - нерезидента, яке використовує найману працю і відповідно до законодавства України є платником єдиного внеску, додатково до вищезазначеного переліку документів має подати копію документа, що підтверджує взяття представництва юридичної особи - нерезидента на облік в органі Пенсійного фонду України".

У зв'язку з цим абзаци сьомий та восьмий уважати відповідно абзацами восьмим і дев'ятим;

в абзаці дев'ятому слова "страхових внесків" замінити словами "єдиного внеску".

11.3. У пункті 11.5:

абзац сьомий викласти в такій редакції:

"Представництво іноземного банку, яке використовує найману працю і відповідно до законодавства України є платником єдиного внеску, додатково до вищезазначеного переліку документів має подати копію документа, що підтверджує взяття представництва іноземного банку на облік в органі Пенсійного фонду України";

в абзаці дев'ятому слова "страхових внесків" замінити словами "єдиного внеску".

11.4. Пункт 11.9 після абзацу шостого доповнити новим абзацом такого змісту:

"від надання майна в оренду".

У зв'язку з цим абзаци сьомий - чотирнадцятий уважати відповідно абзацами восьмим - п'ятнадцятим.

12. У пункті 12.2 глави 12:

абзаци восьмий - одинадцятий виключити;

пункт доповнити новим абзацом такого змісту:

"Постійне представництво, яке використовує найману працю і відповідно до законодавства України є платником єдиного внеску, додатково до вищезазначеного переліку документів має подати копію документа, що підтверджує взяття постійного представництва на облік в органі Пенсійного фонду України. Інформацію про те, що постійне представництво не використовує найману працю і не є платником єдиного внеску, клієнт зобов'язаний зазначити в заяві про відкриття поточного рахунку в рядку "Додаткова інформація".

13. У главі 15:

13.1. Абзац п'ятий пункту 15.2 викласти в такій редакції:

"Іноземне представництво, яке використовує найману працю і відповідно до законодавства України є платником єдиного внеску, додатково до вищезазначеного переліку документів має подати копію документа, що підтверджує взяття іноземного представництва на облік в органі Пенсійного фонду України. Інформацію про те, що іноземне представництво не використовує найману працю і не є платником єдиного внеску, клієнт зобов'язаний зазначити в договорі або довідці за довільною формою. Ця довідка має бути засвідчена підписом керівника і відбитком печатки іноземного представництва".

13.2. Абзац другий пункту 15.3 виключити.

13.3. Пункт 15.4 викласти в такій редакції:

"15.4. Кошти на вкладні (депозитні) рахунки іноземного представництва перераховуються з поточного рахунку, відкритого в уповноваженому банку. Кошти з вкладного (депозитного) рахунку іноземного представництва повертаються на поточний рахунок цього представництва.

За вкладним (депозитним) рахунком іноземного представництва забороняється:

проведення розрахункових операцій, крім операцій, пов'язаних із реалізацією майнових прав на суму коштів, що зберігаються на вкладному (депозитному) рахунку, відповідно до договору застави коштів;

видача коштів готівкою".

14. Пункт 16.12 глави 16 після абзацу першого доповнити новим абзацом такого змісту:

"За вкладним (депозитним) рахунком нерезидента-інвестора - юридичної особи можуть проводитися операції, пов'язані з реалізацією майнових прав на суму коштів, що зберігаються на вкладному (депозитному) рахунку, відповідно до договору застави коштів та за умови дотримання вимог, установлених нормативно-правовими актами Національного банку, що регулюють порядок здійснення іноземних інвестицій в Україну".

У зв'язку з цим абзац другий уважати абзацом третім.

15. У главі 17:

15.1. У пункті 17.1:

абзац шостий викласти в такій редакції:

"Банк ідентифікує представника, який відмовився від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків і офіційно повідомив про це відповідний орган державної податкової служби, на підставі його паспорта з відміткою про наявність у нього права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта";

абзац дванадцятий викласти в такій редакції:

"Розпорядник, який відмовився від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків і офіційно повідомив про це відповідний орган державної податкової служби, пред'являє паспорт з відміткою про наявність у нього права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта".

15.2. Абзаци п'ятий і дванадцятий пункту 17.4 викласти в такій редакції:

"копії виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, що підтверджує державну реєстрацію політичної партії (копій виписок з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, що підтверджують державну реєстрацію політичних партій, що входять до блоку)".

15.3. У пункті 17.5:

абзац п'ятий викласти в такій редакції:

"копії виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, що підтверджує державну реєстрацію місцевої організації партії, якщо місцева організація партії є юридичною особою / копії виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, що підтверджує державну реєстрацію політичної партії, структурним утворенням якої є місцева організація партії, що не є юридичною особою";

абзац сьомий виключити.

15.4. У тексті глави слова "присвоєння йому ідентифікаційного номера платника податків" та "присвоєння ідентифікаційного номера платника податків кандидату" у всіх відмінках замінити відповідно словами "його реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків" та "реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків кандидата" у відповідних відмінках.

16. У главі 18:

16.1. У першому реченні пункту 18.7 слова "реєстраційний (обліковий) номер платника податку з Тимчасового реєстру Державної податкової адміністрації України" замінити словами "реєстраційний (обліковий) номер платника податків".

16.2. Абзац перший пункту 18.12 викласти в такій редакції:

"18.12. Справжність підписів представників юридичної особи у картці посвідчується написом нотаріуса за формою, установленою нормативно-правовим актом Міністерства юстиції України".

16.3. В абзаці сьомому пункту 18.20 слово та цифри "(форма 51)" замінити словами "відповідної форми".

17. Пункт 19.5 глави 19 викласти в такій редакції:

"19.5. Банк зобов'язаний у встановленому законодавством України порядку надіслати повідомлення до відповідного органу державної податкової служби про зміну поточного/вкладного (депозитного) рахунку такого клієнта:

юридичної особи;

відокремленого підрозділу;

іноземного представництва, яке відповідно до законодавства України зобов'язане сплачувати податки і збори;

фізичної особи - підприємця та фізичної особи, яка провадить незалежну професійну діяльність".

18. У главі 20:

18.1. Абзац восьмий пункту 20.1 виключити.

18.2. В абзаці другому пункту 20.4 слова "копія рішення суду про ліквідацію юридичної особи" замінити словами "копія рішення суду, на підставі якого здійснюється ліквідація юридичної особи".

18.3. Пункт 20.9 виключити.

У зв'язку з цим пункт 20.10 уважати пунктом 20.9.

19. У главі 21:

19.1. У пункті 21.3:

в абзаці другому слова "реквізити свідоцтва про державну реєстрацію та орган, що його видав" виключити;

в абзацах третьому та п'ятому слова "ідентифікаційний номер згідно з Державним реєстром фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів або серію та номер паспорта, у якому проставлено відмітку органів державної податкової служби про відмову від одержання ідентифікаційного номера" замінити словами "реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер паспорта, у якому органами державної податкової служби зроблено відмітку про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта".

19.2. Пункт 21.6 після абзацу третього доповнити новим абзацом такого змісту:

"повернення коштів за здані (нереалізовані) квитки на матчі фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу в Україні".

У зв'язку з цим абзаци четвертий - сьомий уважати відповідно абзацами п'ятим - восьмим.

20. У тексті Інструкції:

слова "паспорт або документ, що його замінює" у всіх відмінках замінити словами "паспорт або інший документ, що посвідчує особу" у відповідних відмінках;

слова "присвоєння їм ідентифікаційного номера платника податків", "присвоєння цим особам ідентифікаційного номера платника податків" у всіх відмінках замінити відповідно словами "їх реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків" у відповідних відмінках;

слова "присвоєння їй ідентифікаційного номера платника податків", "присвоєння цій особі ідентифікаційного номера платника податків" у всіх відмінках замінити відповідно словами "її реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків" у відповідних відмінках;

слова "присвоєння фізичній особі - резиденту ідентифікаційного номера платника податків" у всіх відмінках замінити словами "реєстрацію фізичної особи - резидента в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків" у відповідних відмінках;

слова "присвоєння ідентифікаційного номера платника податків фізичній особі", "присвоєння ідентифікаційного номера платника податків особі" у всіх відмінках замінити відповідно словами "реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків фізичної особи" у відповідних відмінках;

слова "ідентифікаційний номер" у всіх відмінках замінити словами "реєстраційний номер облікової картки" у відповідних відмінках;

слова "податки і збори (обов'язкові платежі)" у всіх відмінках замінити словами "податки і збори" у відповідних відмінках;

слова і цифри "пунктом 2.3 цієї Інструкції" замінити словами і цифрою "главою 2 цієї Інструкції".

21. У додатках до Інструкції:

21.1. У додатку 1:

слова "реєстраційний (обліковий) номер за ТРДПАУ" замінити словами "реєстраційний (обліковий) номер платника податків";

речення "Нам повідомлено зміст частини шостої статті 63 Закону України "Про виконавче провадження" виключити.

21.2. Додаток 2 викласти в такій редакції:

Картка
із зразками підписів і відбитка печатки

 

Відмітка банку

Власник рахунку

Дозвіл на прийняття
зразків підписів

Повне найменування ______________________________
_________________________________________________

Головний бухгалтер
(або інша уповноважена на це
особа банку)

Скорочене найменування __________________________

(підпис)

Код за ЄДРПОУ

 


 

"___" ____________ 20 року

Місцезнаходження _______________________________

Інші відмітки

Тел. N ____________

_____________________

Найменування організації, якій клієнт адміністративно
підпорядкований _________________________________
                                                      (міністерство, центральна
_________________________________________________
                       кооперативна або громадська організація)

 

Найменування банку ________________________

Місцезнаходження банку ____________________

 

Наводимо зразки підписів і відбитка печатки, які просимо вважати обов'язковими під час здійснення операцій за поточним рахунком N ____________________________.

Чеки та інші розпорядження за рахунком просимо вважати дійсними в разі наявності на них одного першого і одного другого підписів.

Посада

Прізвище, ім'я та по батькові

Зразок підпису

 
Зразок відбитка
печатки

Перший
підпис

______________

_____________

Другий
підпис

______________

_____________

Місце для відбитка печатки організації, що засвідчила повноваження та підписи клієнта

Повноваження та підписи керівника і головного бухгалтера, які діють відповідно до статуту (положення), засвідчую:
____________________
____________________
(посада і підпис керівника
чи заступника керівника
організації, якій клієнт
адміністративно
підпорядкований)

Строк повноважень і підписи службових осіб, які тимчасово користуються правом першого або другого підпису, засвідчуємо:

Керівник
_______________

Головний бухгалтер1
________________

________________________________
Місце для посвідчувального напису нотаріуса відповідної форми2

Видані грошові чеки

дата

з N

до N

дата

з N

до N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

____________
1 Підписи керівника і головного бухгалтера вимагаються у випадку, передбаченому в пункті 18.16 Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах.

2 Вимагається за рахунками юридичних осіб і відокремлених підрозділів, якщо повноваження і підписи не засвідчені організацією, якій клієнт адміністративно підпорядкований".

21.3. У додатку 3:

виноску 1 викласти в такій редакції:

"1 Заповнюється клієнтом згідно з національним класифікатором України";

виноску 2 виключити.

21.4. У тексті додатків 3, 4, 5, 7, 8 слова "ідентифікаційний номер за ДРФО" замінити словами "реєстраційний номер облікової картки платника податків".

 

Директор Генерального
департаменту регулювання
платіжних систем та розрахунків

В. М. Кравець

Опрос