Идет загрузка документа (22 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Порядок возмещения фактических расходов на копирование или печать документов, предоставляемых по запросу на информацию, распорядителем которой является Министерство юстиции Украины

Минюст
Порядок, Приказ от 30.11.2011 № 3430/5
редакция действует с 05.08.2016

ПОРЯДОК
відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Міністерство юстиції України

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
наказами Міністерства юстиції України
 від 9 грудня 2014 року N 2082/5
,
 від 18 липня 2016 року N 1942/5

(У тексті Порядку слова "Управління бухгалтерського обліку та звітності", "Управління систематизації законодавства" в усіх відмінках замінено відповідно словами "Департамент планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності", "Управління систематизації законодавства та правоосвітньої діяльності" у відповідних відмінках згідно з наказом Міністерства юстиції України  від 9 грудня 2014 року N 2082/5)

(У тексті Порядку слова "Департамент планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності", "Управління систематизації законодавства та правоосвітньої діяльності Департаменту реєстрації та систематизації нормативних актів, правоосвітньої діяльності" в усіх відмінках замінено відповідно словами "Департамент фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку", "Управління систематизації законодавства та координації правової роботи Департаменту реєстрації та систематизації правових актів" згідно з наказом Міністерства юстиції України від 18 липня 2016 року N 1942/5)

1. Цей Порядок визначає механізм відшкодування запитувачами інформації фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються Міністерством юстиції України за запитом на інформацію.

2. Цей Порядок застосовується у випадку, коли Міністерство юстиції України є належним розпорядником інформації.

3. Документи за запитом на інформацію надаються безкоштовно:

особі у разі надання інформації про себе;

якщо задоволення запиту передбачає виготовлення копій документів обсягом, що не перевищує 10 сторінок;

щодо інформації, що становить суспільний інтерес.

4. Відшкодування запитувачами інформації фактичних витрат на копіювання або друк документів здійснюється у разі потреби у виготовленні більш як 10 сторінок запитуваних документів, починаючи з першої сторінки, відповідно до Розміру фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Міністерство юстиції України, затвердженого цим наказом.

5. Розмір відшкодування витрат на копіювання або друк запитуваних документів визначається Департаментом фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку.

6. Структурний підрозділ Міністерства юстиції України в разі необхідності здійснення копіювання або друку документів за запитом на інформацію обсягом більш як 10 сторінок подає заявку на виписку рахунка для здійснення оплати витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію (далі - Рахунок), до Департаменту фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку за формою згідно з додатком 1.

Одночасно копія цієї заявки передається до Управління систематизації законодавства та координації правової роботи Департаменту реєстрації та систематизації правових актів.

7. На підставі отриманої заявки Департамент фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку протягом одного робочого дня виписує Рахунок за формою згідно з додатком 2 і передає його структурному підрозділу Міністерства юстиції України, у якому знаходиться запитувана інформація, для направлення в установлений законом строк запитувачу інформації.

8. Оплата Рахунка здійснюється у будь-якій фінансовій установі, зручній для запитувача інформації.

9. Не пізніше наступного дня після надходження від запитувача інформації коштів на реєстраційний рахунок Міністерства юстиції України Департамент фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку передає структурному підрозділу Міністерства юстиції України, у якому знаходиться запитувана інформація, копію виписки з реєстраційного рахунка, на який зараховано кошти, завізовану відповідальною особою Департаменту фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку, з проставленням її прізвища, імені, по батькові та поточної дати.

Копії платіжних документів (Рахунок та виписку з реєстраційного рахунка) структурний підрозділ, у якому знаходиться запитувана інформація, невідкладно передає до Управління систематизації законодавства та координації правової роботи Департаменту реєстрації та систематизації правових актів для здійснення обліку.

10. Запитувані документи надаються після підтвердження повної оплати Рахунка протягом трьох робочих днів після підтвердження факту оплати.

11. Відповідь на запит не надається у разі повної або часткової відмови запитувача від оплати Рахунка.

 

Заступник директора Департаменту -
начальник Управління систематизації
законодавства Департаменту реєстрації
та систематизації нормативних актів,
правоосвітньої діяльності

О. Г. Пушенко

 

 

Департамент фінансового
забезпечення та бухгалтерського
обліку

ЗАЯВКА N ____________
від "___" ____________ 20__ року
на виписку рахунка для здійснення оплати витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію

___________________________________________________________________________________
(назва документа)
___________________________________________________________________________________
(назва структурного підрозділу, у якому знаходиться запитувана інформація)

(За відсутності даних ставиться прочерк)

Виконавець:
____________
(посада)

_____________
(підпис)

______________
(П. І. Б.)

Керівник структурного підрозділу,
у якого знаходиться
запитувана інформація:

_____________
(посада)

______________
(підпис)

_______________
(П. І. Б.)

(додаток 1 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства юстиції України від 09.12.2014 р. N 2082/5
,
 у редакції наказу Міністерства
 юстиції України від 18.07.2016 р. N 1942/5)

 

Надавач послуг Міністерство юстиції України
Реєстраційний рахунок _____________________
МФО банку ______________________________
Код за ЄДРПОУ __________________________

Платник: _________________________________
                _________________________________

РАХУНОК N ___________
від "___" ____________ 20__ року
для здійснення оплати витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію

___________________________________________________________________________________
(назва документа)
___________________________________________________________________________________

Усього до сплати ____________________________________________________________________
                                                                                                           (сума словами)

____________________________________ грн ______________________ коп.

Виконавець:

____________
        (посада)

_______________
(підпис)

_____________
(П. І. Б.)

(додаток 2 у редакції наказів Міністерства
 юстиції України від 09.12.2014 р. N 2082/5
,
 від 18.07.2016 р. N 1942/5)

____________

Опрос