Идет загрузка документа (21 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения о порядке рецензирования отчетов об оценке имущества и имущественных прав рецензентами, работающими в штате Фонда государственного имущества Украины, его региональных отделений и представительств

Фонд государственного имущества
Положение, Приказ от 31.10.2011 № 1585/1
редакция действует с 01.08.2017

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ

31.10.2011

м. Київ

N 1585/1

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
25 листопада 2011 р. за N 1351/20089

Про затвердження Положення про порядок рецензування звітів про оцінку майна та майнових прав рецензентами, що працюють у штаті Фонду державного майна України, його регіональних відділень та представництв

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
наказами Фонду державного майна України
 від 6 жовтня 2014 року N 2386
,
 від 4 березня 2015 року N 288
,
від 8 червня 2017 року N 924

Відповідно до положень статей 13 та 23 Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні", пунктів 62 - 67 Національного стандарту N 1 "Загальні засади оцінки майна і майнових прав", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.09.2003 N 1440, та з метою встановлення єдиного порядку і правил здійснення рецензентами, що працюють у державних органах приватизації, посилення контролю за додержанням законодавства суб'єктами оціночної діяльності та іншими суб'єктами під час проведення оцінки майна

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про порядок рецензування звітів про оцінку майна та майнових прав рецензентами, що працюють у штаті Фонду державного майна України, його регіональних відділень та представництв, що додається.

2. Департаменту оціночної діяльності забезпечити реєстрацію цього наказу в Міністерстві юстиції України.

3. Департаменту оціночної діяльності довести цей наказ до відома начальників регіональних відділень Фонду державного майна та начальника Фонду майна Автономної Республіки Крим, саморегулівних організацій оцінювачів, суб'єктів оціночної діяльності, оцінювачів та інших заінтересованих органів.

4. Цей наказ набирає чинності через 10 днів після його державної реєстрації, але не раніше дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Фонду відповідно до розподілу функціональних обов'язків.

 

Голова Фонду

О. Рябченко

ПОГОДЖЕНО:

 

Заступник Голови -
Голова ліквідаційної комісії
Державного комітету України
з питань регуляторної політики
та підприємництва

С. І. Свищева

 

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок рецензування звітів про оцінку майна та майнових прав рецензентами, що працюють у штаті Фонду державного майна України, його регіональних відділень та представництв

I. Загальні положення

1.1. Це Положення визначає процедуру проведення рецензування звітів про оцінку майна та майнових прав (далі - звіти про оцінку майна) рецензентами, що працюють в апараті Фонду державного майна України, його регіональних відділень та представництв (далі - регіональні відділення), з метою забезпечення процедури рецензування з дотриманням вимог статті 13 Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні" (далі - Закон), положень пунктів 62 - 67 Національного стандарту N 1 "Загальні засади оцінки майна і майнових прав", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.09.2003 N 1440 (далі - Національний стандарт N 1).

1.2. У цьому Положенні терміни вживаються у значенні, наведеному в національних стандартах оцінки майна та інших нормативно-правових актах з оцінки майна.

II. Підстави для проведення рецензування звітів про оцінку майна рецензентами, що працюють в апараті Фонду державного майна України та його регіональних відділень

2.1. Відповідно до вимог пункту 62 Національного стандарту N 1 рецензування звіту про оцінку майна здійснюється на підставі письмового запиту особи, яка використовує оцінку майна та її результати для прийняття рішень, у тому числі на вимогу замовників (платників) оцінки майна, органів державної влади та органів місцевого самоврядування, судів та осіб, які заінтересовані у неупередженому критичному розгляді оцінки майна, а також за власною ініціативою суб'єкта оціночної діяльності.

2.2. Рецензенти, що працюють в апараті Фонду державного майна України та його регіональних відділеннях, забезпечують рецензування звітів про оцінку майна у випадках прийняття, погодження та затвердження оцінки майна державними органами приватизації або іншим органом державної влади чи органом місцевого самоврядування на підставі письмового запиту.

(пункт 2.2 у редакції наказу Фонду державного
 майна України від 04.03.2015 р. N 288)

2.3. У випадках, передбачених пунктом 2.2 цього розділу, звіти про оцінку майна (разом із супровідними та іншими документами з питань здійснення оцінки та рецензування звітів), що надходять до структурного підрозділу оціночної діяльності Фонду державного майна України (або відповідних структурних підрозділів регіональних відділень), попередньо розглядаються профільними структурними підрозділами Фонду державного майна України (структурними підрозділами регіональних відділень), до функціональних повноважень яких належать питання управління майном, яке є об'єктом оцінки звіту.

У супровідних документах (службових записках), з якими надаються звіти про оцінку майна, мають міститися відповідні висновки щодо необхідності здійснення рецензування наданих звітів. У висновках також відображається інформація про земельну ділянку, на якій розташовані об'єкти нерухомого майна.

2.4. У разі відсутності рецензентів у регіональному відділенні Фонду державного майна України рецензування забезпечують рецензенти апарату Фонду або іншого регіонального відділення (за дорученням апарату Фонду).

(пункт 2.4 у редакції наказу Фонду державного
 майна України від 04.03.2015 р. N 288)

III. Вимоги до звіту про оцінку майна, що надійшов для рецензування

3.1. У випадках, передбачених пунктом 2.1 розділу II цього Положення, до письмового запиту на проведення рецензування додається оригінал звіту про оцінку майна, який має бути прошитий (прошнурований), пронумерований, скріплений підписом суб'єкта оціночної діяльності - суб'єкта господарювання, що проводив оцінку. Винятки можуть стосуватися лише випадків, передбачених пунктами 3.4 і 3.6 цього розділу.

(пункт 3.1 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Фонду державного майна України від 06.10.2014 р. N 2386)

3.2. Звіт про оцінку майна має відповідати вимогам пункту 56 Національного стандарту N 1 у разі, якщо він складений у повній формі.

3.3. Звіт про оцінку майна дозволяється складати у стислій формі у разі доопрацювання (актуалізації) оцінки об'єкта оцінки на нову дату оцінки, а також в інших випадках, визначених відповідними національними стандартами. Звіт, складений у стислій формі, має відповідати вимогам пунктів 57 - 58 Національного стандарту N 1.

3.4. У разі надходження запитів від правоохоронних та контролюючих органів державної влади щодо проведення процедури рецензування звітів про оцінку майна допускається рецензування копій таких звітів.

Текст документа відтворюється повністю.

Обсяг копії звіту про оцінку майна має бути однаковим з оригіналом звіту (описова частина, розрахункова частина та всі додатки).

У копіях повинні відображатися всі виправлення, зроблені в оригіналі.

Копія звіту про оцінку майна має бути виконана якісно: всі аркуші копії звіту про оцінку майна (з додатками до нього у повному обсязі, що містить оригінал звіту) мають бути чіткими.

Копія звіту про оцінку майна не може містити у додатках до нього інших документів, окрім тих, що містить оригінал звіту про оцінку майна. Замовники рецензії не можуть доповнювати копію звіту про оцінку майна, що додається до запиту про рецензування, іншими документами.

Копія звіту про оцінку майна виготовляється та засвідчується в установленому законодавством порядку.

Надіслана копія звіту про оцінку майна, що не відповідає зазначеним вище вимогам, до розгляду не приймається та повертається заявнику для оформлення її належним чином.

3.5. Копія звіту про оцінку майна, що відповідає вимогам пункту 3.4 цього розділу, направлена правоохоронними чи контролюючими органами на рецензування, після рецензування зберігається в державному органі приватизації як додаток до рецензії.

3.6. У разі прийняття Фондом або його регіональним відділенням рішення про проведення рецензування звіту про оцінку майна, який надходить від суб'єкта господарювання (у статутному капіталі якого відсутня державна частка) або фізичної особи, до звернення має бути доданий оригінал звіту про оцінку майна.

У разі неможливості надати оригінал звіту про оцінку майна допускається рецензування копії такого звіту за умови засвідчення її вірності:

нотаріусом;

суб'єктом оціночної діяльності, який склав такий звіт;

замовником оцінки;

адвокатом.

Копія звіту про оцінку повинна відповідати вимогам, встановленим пунктом 3.4 цього розділу.

Надіслана копія звіту про оцінку майна після рецензування зберігається в державному органі приватизації як додаток до рецензії. Надісланий оригінал звіту про оцінку майна повертається заявнику.

(пункт 3.6 у редакції наказу Фонду
державного майна України від 08.06.2017 р. N 924)

3.7. У разі надходження письмового запиту на проведення рецензування звіту про оцінку майна, надісланого судом, на рецензування направляється оригінал звіту про оцінку майна, складений з урахуванням вимог пункту 3.2 цього розділу. У цьому випадку звіт повертається до відповідного суду.

IV. Процедура проведення рецензування

4.1. Відповідно до положень статті 4 Закону рецензування звіту про оцінку майна полягає в його критичному розгляді та наданні висновків щодо його повноти, правильності виконання та відповідності застосованих процедур оцінки майна вимогам нормативно-правових актів з оцінки майна в порядку, визначеному Законом та нормативно-правовими актами з оцінки майна.

4.2. Рецензування звіту про оцінку майна рецензентами Фонду державного майна України та його регіональних відділень забезпечується в межах повноважень, визначених Законом, положеннями пунктів 62 - 67 Національного стандарту N 1, іншими нормативно-правовими актами з оцінки майна та посадовими інструкціями.

(пункт 4.2 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Фонду державного майна України від 04.03.2015 р. N 288)

4.3. Строки рецензування звітів про оцінку майна визначаються з урахуванням строків виконання нормативно-правових та розпорядчих актів, на виконання яких здійснювалася оцінка майна, але не повинні перевищувати 30 календарних днів з дня надходження звіту про оцінку майна до структурного підрозділу, який забезпечує його рецензування.

4.4. Якщо за результатами рецензування звіту про оцінку майна встановлено, що він класифікується за ознакою абзацу п'ятого пункту 67 Національного стандарту N 1 як такий, що не відповідає вимогам нормативно-правових актів з оцінки майна, є неякісним та непрофесійним і не може бути використаний, то такий звіт про оцінку майна залишається у Фонді (направляється у встановленому порядку до Фонду, якщо рецензування звіту про оцінку майна здійснювалось регіональними відділеннями) для прийняття відповідного рішення, після чого оригінал звіту повертається заявнику за його зверненням.

(пункт 4.4 у редакції наказу Фонду державного
 майна України від 04.03.2015 р. N 288)

4.5. Інформація про результати рецензування звітів, які класифікуються за ознаками, наведеними у абзаці п'ятому пункту 67 Національного стандарту N 1, а також щодо рецензентів, по яких прийняті рішення згідно з пунктом 5.3 розділу V цього Положення, оприлюднюється на веб-сайті Фонду державного майна України.

4.6. У разі незгоди оцінювача або суб'єкта оціночної діяльності із рецензією на звіт про оцінку майна він має право звернутися із відповідним листом до Фонду державного майна України.

(пункт 4.6 у редакції наказу Фонду державного
 майна України від 04.03.2015 р. N 288)

4.7. Порядок організації роботи зі звітами про оцінку майна, які містять конфіденційну інформацію, що є власністю держави, визначається Інструкцією про порядок обліку, зберігання і використання документів, справ, видань та інших матеріальних носіїв інформації, які містять службову інформацію, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 27.11.98 N 1893 (із змінами).

V. Відповідальність рецензентів, що працюють в апараті Фонду державного майна України, його регіональних відділень, за порушення законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність

5.1. Рецензенти, що працюють в апараті Фонду державного майна України та його регіональних відділень, згідно з положеннями частини третьої статті 32 Закону несуть відповідальність в порядку, встановленому законами.

5.2. Розгляд скарг на оціночну діяльність суб'єктів оціночної діяльності - суб'єктів господарювання, у тому числі тих, які виникли під час проведення рецензування звіту про оцінку майна рецензентами, що працюють в апараті Фонду державного майна України, його регіональних відділень, здійснюється Фондом державного майна України.

(пункт 5.2 у редакції наказу Фонду державного
 майна України від 04.03.2015 р. N 288)

5.3. Спори, пов'язані з оцінкою майна, майнових прав, згідно з положеннями статті 33 Закону вирішуються в судовому порядку.

 

Директор Департаменту
оціночної діяльності

М. Горяйнов

Опрос