Идет загрузка документа (30 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения об инспекциях по вопросам защиты прав потребителей в Автономной Республике Крым, областях, городах Киеве и Севастополе

Министерство экономического развития и торговли Украины
Положение, Приказ от 09.11.2011 № 206
Утратил силу

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

09.11.2011

м. Київ

N 206

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
23 листопада 2011 р. за N 1337/20075

Про затвердження Положення про інспекції з питань захисту прав споживачів в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі

Із змінами і доповненнями, внесеними
 наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
 від 20 липня 2012 року N 840

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
 від 21 вересня 2016 року N 1597)

Відповідно до Законів України "Про захист прав споживачів", "Про рекламу", "Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції", "Про загальну безпечність нехарчової продукції", Положення про Державну інспекцію України з питань захисту прав споживачів, затвердженого Указом Президента України від 13.04.2011 N 465,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про інспекції з питань захисту прав споживачів в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 23.06.2009 N 229 "Про затвердження Положення про управління у справах захисту прав споживачів в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 15.07.2009 за N 636/16652.

3. Департаменту розвитку торгівлі подати в установленому порядку цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Голови Державної інспекції України з питань захисту прав споживачів Пшеничку О. В.

 

Перший віце-прем'єр-міністр
України - Міністр економічного
розвитку і торгівлі України

А. П. Клюєв

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної інспекції
України з питань захисту прав споживачів

С. М. Орєхов

 

Положення
про інспекції з питань захисту прав споживачів в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі

1. Територіальними органами Державної інспекції України з питань захисту прав споживачів є інспекції з питань захисту прав споживачів в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі (далі - інспекції).

Інспекції підпорядковуються Державній інспекції України з питань захисту прав споживачів (далі - Держспоживінспекція).

Голови місцевих держадміністрацій координують діяльність інспекцій і сприяють їм у виконанні покладених на інспекції завдань.

2. Інспекції у своїй діяльності керуються Конституцією та законами України, актами та дорученнями Президента України, актами Кабінету Міністрів України, дорученнями Прем'єр-міністра України, наказами Мінекономрозвитку, дорученнями Міністра економічного розвитку і торгівлі України, його першого заступника та заступника, наказами Держспоживінспекції, дорученнями Голови Держспоживінспекції, актами Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих держадміністрацій, органів місцевого самоврядування та цим Положенням.

(пункт 2 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства
 економічного розвитку і торгівлі України від 20.07.2012 р. N 840)

3. Завданням інспекцій є реалізація повноважень Держспоживінспекції України на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці.

4. Інспекції відповідно до покладених на них завдань:

4.1. Здійснюють державний контроль за додержанням законодавства про захист прав споживачів (крім Держспоживінспекції в Автономній Республіці Крим), рекламу в цій сфері та державний ринковий нагляд.

4.2. Управляють об'єктами державної власності в межах, визначених законодавством.

4.3. Узагальнюють практику застосування законодавства з питань, що належать до їх компетенції, готують та вносять в установленому порядку пропозиції щодо вдосконалення системи державного контролю за додержанням законодавства у сфері захисту прав споживачів, реклами, державного ринкового нагляду та подають їх Держспоживінспекції.

4.4. Беруть участь у реалізації державної політики у сфері ринкового нагляду.

4.5. Здійснюють у межах своєї компетенції заходи з виробництва та розповсюдження соціальної реклами.

4.6. Сприяють органам місцевого самоврядування у здійсненні ними повноважень щодо захисту прав споживачів.

4.7. Сприяють створенню необхідних умов для навчання та набуття населенням правових знань у сфері захисту прав споживачів.

4.8. Організовують надання споживачам консультацій з питань захисту їх прав.

4.9. Сприяють реалізації в Україні Керівних принципів для захисту інтересів споживачів, прийнятих Генеральною Асамблеєю ООН 09.04.1985.

4.10. Висвітлюють у засобах масової інформації результати роботи з контролю за додержанням законодавства про захист прав споживачів, рекламу та державний ринковий нагляд.

4.11. Здійснюють моніторинг у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, причин і кількості звернень споживачів (користувачів) про захист їх права на безпечність продукції, причин і кількості нещасних випадків та випадків заподіяння шкоди здоров'ю людей внаслідок споживання продукції (користування нею).

4.12. Здійснюють моніторинг дій суб'єктів господарювання щодо вилучення з обігу та/або відкликання продукції, щодо якої прийнято рішення про вилучення з обігу та/або відкликання.

4.13. Вживають у межах сфери своєї відповідальності відповідних заходів щодо своєчасного попередження споживачів (користувачів) про виявлену небезпеку, яку становить продукція.

4.14. Вживають заходів щодо налагодження співпраці із суб'єктами господарювання стосовно запобігання чи зменшення ризиків, які становить продукція, надана цими суб'єктами господарювання на ринку.

4.15. Узагальнюють результати здійснення ринкового нагляду, аналізують причини виявлених порушень, розробляють і вносять у встановленому порядку пропозиції щодо перегляду встановлених вимог, якщо вони не забезпечують належного рівня захисту суспільних інтересів.

4.16. Забезпечують підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації посадових осіб, які здійснюють ринковий нагляд.

4.17. Розробляють і здійснюють заходи, спрямовані на підвищення ефективності своєї діяльності із здійснення ринкового нагляду.

4.18. Інформують органи державної влади, органи місцевого самоврядування та громадськість про результати здійснення ринкового нагляду.

4.19. Вживають заходів щодо адаптації національних нормативно-правових актів у сфері ринкового нагляду до відповідних актів законодавства Європейського Союзу.

4.20. Здійснюють інші повноваження, визначені законами України та покладені на Держспоживінспекцію Президентом України.

5. Інспекції з метою організації своєї діяльності:

5.1. Забезпечують здійснення заходів щодо запобігання корупції і контроль за їх здійсненням.

5.2. Організовують розроблення проектів секторальних планів ринкового нагляду, затверджують секторальні плани ринкового нагляду, здійснюють моніторинг виконання та перегляд таких планів.

5.3. Організовують планово-фінансову роботу, здійснюють контроль за використанням фінансових і матеріальних ресурсів, забезпечують організацію та вдосконалення бухгалтерського обліку.

5.4. Забезпечують ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів.

5.5. Організовують розгляд звернень громадян з питань, що належать до їх компетенції, виявляють та усувають причини, що призводять до подання громадянами скарг.

5.6. Забезпечують доступ до публічної інформації, що перебуває у їх володінні.

5.7. Забезпечують у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом.

5.8. Забезпечують у межах своїх повноважень виконання завдань з мобілізаційної підготовки та мобілізації.

5.9. Організовують роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів.

6. Інспекції мають право:

6.1. У сфері захисту прав споживачів:

6.1.1. Перевіряти у суб'єктів господарювання сфери торгівлі і послуг, у тому числі ресторанного господарства, якість продукції, додержання обов'язкових вимог щодо безпеки продукції, а також додержання правил торгівлі та надання послуг.

6.1.2. Безперешкодно відвідувати та обстежувати відповідно до законодавства виробничі, складські, торговельні та інші приміщення суб'єктів господарювання сфери торгівлі і послуг, у тому числі ресторанного господарства.

6.1.3. Відбирати у суб'єктів господарювання сфери торгівлі і послуг, у тому числі ресторанного господарства, зразки товарів, сировини, матеріалів, напівфабрикатів, комплектуючих виробів для перевірки їх якості на місці або проведення незалежної експертизи у відповідних лабораторіях та інших установах, акредитованих на право проведення таких робіт згідно із законодавством, з оплатою вартості зразків і проведених досліджень (експертизи) за рахунок органу ринкового нагляду.

6.1.4. Одержувати безоплатно від суб'єктів господарювання сфери торгівлі і послуг, у тому числі ресторанного господарства, що перевіряються, копії необхідних документів, які характеризують якість продукції, сировини, матеріалів, комплектуючих виробів, що використовуються для виробництва такої продукції.

6.1.5. Проводити контрольні перевірки правильності здійснення розрахунків зі споживачами.

6.1.6. Давати суб'єктам господарювання обов'язкові до виконання приписи щодо припинення порушень прав споживачів.

6.1.7. Припиняти відвантаження і реалізацію товарів, які не відповідають вимогам нормативних документів, додержання яких відповідно до законодавства є обов'язковим, до усунення суб'єктами господарювання сфери торгівлі і послуг, у тому числі ресторанного господарства, виявлених недоліків.

6.1.8. Забороняти суб'єктам господарювання сфери торгівлі і послуг, у тому числі ресторанного господарства, реалізацію споживачам продукції в разі:

відсутності документів, що засвідчують її відповідність вимогам нормативних документів, додержання яких відповідно до законодавства є обов'язковим;

відсутності сертифіката відповідності або свідоцтва про визнання відповідності такої продукції, якщо її внесено до переліку продукції, що підлягає обов'язковій сертифікації;

ввезення такої продукції на територію України без документів, які підтверджують її належну якість;

коли строк придатності продукції не зазначено або зазначено з порушенням вимог нормативних документів, додержання яких відповідно до законодавства є обов'язковим, чи коли такий строк закінчився;

коли продукція є фальсифікованою.

6.1.9. Приймати рішення про:

припинення суб'єктами господарювання сфери торгівлі і послуг, у тому числі ресторанного господарства, реалізації та виробництва продукції, що не відповідає вимогам нормативно-правових актів та нормативних документів, додержання яких відповідно до законодавства є обов'язковим, до усунення виявлених недоліків;

тимчасове припинення діяльності суб'єктів господарювання сфери торгівлі (секцій, відділів) і послуг, у тому числі ресторанного господарства, складів підприємств оптової і роздрібної торгівлі та організацій незалежно від форми власності, що систематично реалізують товари неналежної якості, порушують правила торгівлі та надання послуг, умови зберігання і транспортування товарів, до усунення виявлених недоліків.

6.1.10. Опломбовувати у порядку, передбаченому законодавством, виробничі, складські, торговельні та інші приміщення суб'єктів господарювання сфери торгівлі і послуг, у тому числі ресторанного господарства, а також несправні, з неправильними показаннями, з пошкодженим повірочним тавром або без нього чи з таким, строк дії якого закінчився, засоби вимірювальної техніки, за допомогою яких здійснюється обслуговування споживачів.

6.1.11. Подавати до суду позови щодо захисту прав споживачів.

6.1.12. Вимагати від рекламодавців, виробників та розповсюджувачів реклами надання документів, усних чи письмових пояснень, відео- та звукозаписів, іншої інформації, необхідної для здійснення інспекціями повноважень щодо контролю за додержанням законодавства про рекламу.

6.1.13. Приймати рішення щодо визнання реклами недобросовісною, визнання порівняння в рекламі неправомірним.

6.1.14. Вимагати від рекламодавців публікації відомостей, що уточнюють, доповнюють рекламу, та звертатися з позовом до суду щодо протиправних дій рекламодавців, виробників та розповсюджувачів реклами, заборони відповідної реклами та її публічного спростування.

6.2. У сфері ринкового нагляду:

6.2.1. Здійснювати державний ринковий нагляд у межах сфери відповідальності відповідно до повноважень, визначених Законами України "Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції", "Про загальну безпечність нехарчової продукції", "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності".

6.2.2. Проводити перевірки характеристик продукції, в тому числі відбирати зразки продукції та забезпечувати проведення їх експертизи (випробування).

6.2.3. Перевіряти додержання вимог щодо представлення продукції за місцем проведення ярмарки, виставки, показу чи демонстрації в інший спосіб продукції, яка не відповідає встановленим вимогам, а у визначених Законом України "Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції" випадках видавати приписи про негайне усунення порушень вимог щодо представлення такої продукції та приймати рішення про негайне припинення представлення цієї продукції за місцем проведення відповідного ярмарку, виставки, показу чи демонстрації в інший спосіб продукції, проводити перевірки виконання суб'єктами господарювання відповідних приписів та рішень.

6.2.4. Приймати у випадках та порядку, визначених Законом України "Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції", рішення про:

вжиття обмежувальних (корегувальних) заходів, здійснення контролю стану виконання суб'єктами господарювання цих рішень;

знищення продукції або приведення її в інший спосіб у стан, який виключає використання цієї продукції.

6.2.5. Вживати у порядку, визначеному Законом України "Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції" та іншими законами України, заходів щодо притягнення до відповідальності осіб, винних у вчиненні порушень вимог цього Закону.

6.2.6. Здійснювати інші повноваження відповідно до Законів України "Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції", "Про загальну безпечність нехарчової продукції" та інших законів України.

6.3. Розглядати відповідно до законодавства справи про адміністративні правопорушення.

6.4. Накладати відповідно до законодавства адміністративні стягнення та застосовувати адміністративно-господарські санкції, застосовувати фінансові санкції до суб'єктів господарювання в разі порушення ними законодавства про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров'я населення.

6.5. Звертатися до суду з позовами про стягнення до бюджету коштів у разі застосування відповідних адміністративно-господарських санкцій, зобов'язання вчинити певні дії або утриматися від їх вчинення.

6.6. Надсилати до правоохоронних органів матеріали перевірок щодо дій, які містять ознаки злочину.

6.7. Залучати спеціалістів центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), вчених, представників інститутів громадянського суспільства (за згодою) для розгляду питань, що належать до їх компетенції.

6.8. Одержувати в установленому порядку інформацію, документи і матеріали від державних органів та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій усіх форм власності та їх посадових осіб.

6.9. Скликати наради, утворювати консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи і служби (ради, комісії, колегії, робочі групи тощо) для сприяння здійсненню покладених на територіальні органи завдань.

6.10. Організовувати та проводити у межах своїх повноважень науково-практичні конференції, круглі столи та семінари.

6.11. Користуватися інформаційними базами даних державних органів, державною системою урядового зв'язку та іншими технічними засобами.

6.12. Вчиняти інші дії у межах повноважень та у спосіб, що передбачені законом.

7. Інспекції під час виконання покладених на них завдань взаємодіють в установленому порядку з Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими держадміністраціями та органами місцевого самоврядування, а також підприємствами, установами, організаціями на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці.

8. Інспекції у межах своїх повноважень видають накази організаційно-розпорядчого характеру.

Акти інспекцій можуть бути скасовані Головою Держспоживінспекції повністю чи в окремій частині, у тому числі за дорученням Міністра економічного розвитку і торгівлі України, а у разі відмови Голови Держспоживінспекції скасувати такий акт - Міністром економічного розвитку і торгівлі України.

(абзац другий пункту 8 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 20.07.2012 р. N 840)

9. Інспекцію очолює начальник, що призначається на посаду за погодженням з Міністром економічного розвитку і торгівлі України та головою місцевої держадміністрації та звільняється з посади Головою Держспоживінспекції за погодженням з Міністром економічного розвитку і торгівлі України.

(абзац перший пункту 9 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 20.07.2012 р. N 840)

Начальник інспекції може мати заступників, які призначаються на посади та звільняються з посад Головою Держспоживінспекції за погодженням з Міністром економічного розвитку і торгівлі України.

(абзац другий пункту 9 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 20.07.2012 р. N 840)

10. Начальник інспекції:

1) здійснює керівництво діяльністю інспекції, несе персональну відповідальність за організацію та результати її діяльності;

2) організовує та забезпечує виконання інспекцією відповідно актів законодавства, наказів Мінекономрозвитку, доручень Міністра економічного розвитку і торгівлі України, його першого заступника та заступника, наказів Держспоживінспекції, доручень Голови Держспоживінспекції;

(підпункт 2 пункту 10 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 20.07.2012 р. N 840)

3) вносить Голові Держспоживінспекції пропозиції щодо пріоритетів роботи інспекції і шляхів виконання покладених на інспекцію завдань, подає на затвердження плани роботи інспекції (річні, піврічні);

4) звітує перед Головою Держспоживінспекції щодо виконання покладених на інспекцію завдань та планів роботи та секторальних планів ринкового нагляду інспекції;

5) здійснює добір кадрів в інспекцію, формує кадровий резерв на відповідні посади;

6) організовує роботу з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників інспекції;

7) призначає на посади та звільняє з посад керівників структурних підрозділів, інших державних службовців та працівників інспекції, присвоює їм ранги державних службовців, приймає рішення щодо їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності (крім своїх заступників);

8) порушує перед Головою Держспоживінспекції питання про присвоєння рангів державних службовців своїм заступникам, а також щодо заохочення та притягнення їх до відповідальності;

9) підписує накази інспекції;

10) розподіляє обов'язки між своїми заступниками;

11) затверджує положення про структурні підрозділи інспекції і посадові інструкції її працівників;

12) здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.

11. Керівники інспекцій підзвітні та підконтрольні відповідно Голові Ради міністрів Автономної Республіки Крим щодо повноважень органів виконавчої влади, наданих законом Раді міністрів Автономної Республіки Крим, та головам місцевих держадміністрацій з питань здійснення повноважень місцевих держадміністрацій.

12. В інспекції для погодженого вирішення питань, що належать до її компетенції, обговорення найважливіших напрямів діяльності може утворюватися колегія.

Рішення колегії можуть бути реалізовані шляхом прийняття відповідного наказу інспекції.

Для розгляду наукових рекомендацій та проведення фахових консультацій з основних питань діяльності в інспекціях можуть утворюватися інші постійні або тимчасові консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи.

Рішення про утворення чи ліквідацію колегії, інших постійних або тимчасових консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, їх кількісний та персональний склад, положення про них затверджуються начальниками інспекцій.

13. Інспекції діють на підставі положень, що затверджуються Головою Держспоживінспекції.

14. Інспекції утримуються за рахунок державного бюджету.

15. Чисельність працівників інспекції затверджується Головою Держспоживінспекції в межах граничної чисельності працівників, визначеної Кабінетом Міністрів України.

Структура інспекцій затверджується Головою Держспоживінспекції за погодженням із Міністром економічного розвитку і торгівлі України.

(абзац другий пункту 15 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 20.07.2012 р. N 840)

Штатний розпис та кошторис інспекцій затверджуються Головою Держспоживінспекції.

16. Інспекції утворюються у порядку, передбаченому статтею 21 Закону України "Про центральні органи виконавчої влади".

17. Інспекція є юридичною особою, має печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки, самостійний баланс, рахунки в установах Казначейства.

 

Директор департаменту
розвитку торгівлі

І. М. Гарбарук

Опрос