Идет загрузка документа (52 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении форм уведомлений о начале проведения внеплановой проверки, о невозможности проведения внеплановой проверки, о наличии возражений против проведения государственной регистрации прекращения юридического лица в результате его ликвидации, порядка их заполнения и представления государственному регистратору

Пенсионный фонд
Порядок, Постановление, Уведомление от 31.10.2011 № 33-1
редакция действует с 12.09.2014

ПРАВЛІННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

31.10.2011

м. Київ

N 33-1

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
22 листопада 2011 р. за N 1335/20073

Про затвердження форм повідомлень про початок проведення позапланової перевірки, про неможливість проведення позапланової перевірки, про наявність заперечень проти проведення державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті її ліквідації, порядку їх заповнення та подання державному реєстраторові

Із змінами і доповненнями, внесеними
постановами правління Пенсійного фонду України
 від 21 жовтня 2013 року N 19-2
,
 від 11 серпня 2014 року N 16-1

(У заголовку та тексті постанови слова "або підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця за її рішенням" виключено згідно з постановою правління Пенсійного фонду України від 11 серпня 2014 року N 16-1)

Відповідно до статей 36 та 47 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" (із змінами) та пункту 11 Положення про Пенсійний фонд України, затвердженого Указом Президента України від 06.04.2011 N 384, правління Пенсійного фонду України

ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити форми повідомлень про початок проведення позапланової перевірки, призначеної у зв'язку з рішенням про припинення юридичної особи в результаті її ліквідації або про припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця за її рішенням, про неможливість проведення позапланової перевірки, призначеної у зв'язку з рішенням про припинення юридичної особи в результаті її ліквідації або про припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця за її рішенням, про наявність заперечень проти проведення державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті її ліквідації, що надаються органу Пенсійного фонду України, про наявність заперечень проти проведення державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті її ліквідації, що надаються державному реєстраторові, про відкликання заперечень проти проведення державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті її ліквідації, що додаються.

2. Затвердити Порядок заповнення та подання державному реєстраторові форм повідомлень про початок проведення позапланової перевірки, про неможливість проведення позапланової перевірки, про наявність заперечень проти проведення державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті її ліквідації, що додається.

3. Департаменту надходження доходів (Литвиненко В. В.) та юридичному управлінню (Рябцева Т. Б.) подати цю постанову для державної реєстрації до Міністерства юстиції України.

4. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на першого заступника Голови правління В. О. Кравчука.

5. Ця постанова набирає чинності 18 грудня 2011 року.

 

Голова правління

Б. Зайчук

ПОГОДЖЕНО:

 

Перший заступник Міністра
соціальної політики України

В. Надрага

В. о. директора виконавчої дирекції
Фонду соціального страхування
від нещасних випадків на виробництві
та професійних захворювань України

С. Нестеров

Перший заступник Голови
Спільного представницького
органу сторони роботодавців
на національному рівні

О. Мірошниченко

Директор Державного центру зайнятості -
керівник виконавчої дирекції
Фонду загальнообов'язкового державного
соціального страхування України
на випадок безробіття

В. Галицький

Директор Фонду соціального страхування
з тимчасової втрати працездатності

Е. Д. Ушаков

Заступник керівника
Спільного представницького
органу профспілок

С. Кондрюк

Перший заступник Голови
Державного комітету України
з питань регуляторної політики
та підприємництва

Г. Яцишина

 

Повідомлення
про початок проведення позапланової перевірки, призначеної у зв'язку з рішенням про припинення юридичної особи в результаті її ліквідації

"___" ____________ 20__ року

N _______

Відповідно до Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" управління Пенсійного фонду України
_____________________________________________________________________________________
                                                                   (найменування органу Пенсійного фонду України)
_____________________________________________________________________________________
повідомляє, що ____________ 20__ року розпочато позапланову перевірку
_____________________________________________________________________________________
                                                                                (повне найменування платника)
_____________________________________________________________________________________,
код за ЄДРПОУ ,
_____________________________________________________________________________________
                                                                                  (місцезнаходження платника)

М. П.

___________________________
(посада)

____________
(підпис)

______________________
(прізвище та ініціали)

 

Директор департаменту
надходження доходів

В. В. Литвиненко

(Повідомлення у редакції постанови правління
 Пенсійного фонду України від 11.08.2014 р. N 16-1)

 

Повідомлення
про неможливість проведення позапланової перевірки, призначеної у зв'язку з рішенням про припинення юридичної особи в результаті її ліквідації

"___" ____________ 20__ року

N _______

Відповідно до Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" управління Пенсійного фонду України
_____________________________________________________________________________________
                                                                 (найменування органу Пенсійного фонду України)
_____________________________________________________________________________________
повідомляє, що розпочати позапланову перевірку
_____________________________________________________________________________________
                                                                                   (найменування платника)
_____________________________________________________________________________________,
код за ЄДРПОУ ,
_____________________________________________________________________________________,
                                                                                 (місцезнаходження платника)
немає можливості у зв'язку із ___________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                                       (причини неможливості проведення перевірки)
_____________________________________________________________________________________

М. П.

___________________________
(посада)

____________
(підпис)

______________________
(прізвище та ініціали)

 

Директор департаменту
надходження доходів

В. В. Литвиненко

(Повідомлення у редакції постанови правління
 Пенсійного фонду України від 11.08.2014 р. N 16-1)

 

Повідомлення
про наявність заперечень проти проведення державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті її ліквідації, що надається органу Пенсійного фонду України

"___" ____________ 20__ року

N _______

Відповідно до Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" _________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                (найменування робочого органу виконавчої дирекції фонду соціального страхування)
_____________________________________________________________________________________
заперечує проти проведення державної реєстрації припинення _______________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                                                     (найменування платника)
_____________________________________________________________________________________,
код за ЄДРПОУ ,
_____________________________________________________________________________________,
                                                                                   (місцезнаходження платника)
в результаті її ліквідації з таких причин:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

М. П.

___________________________
(посада)

____________
(підпис)

______________________
(прізвище та ініціали)

 

Директор департаменту
надходження доходів

В. В. Литвиненко

(Повідомлення у редакції постанови правління
 Пенсійного фонду України від 11.08.2014 р. N 16-1)

 

Повідомлення
про наявність заперечень проти проведення державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті її ліквідації, що надається державному реєстраторові

"___" ____________ 20__ року

N _______

Відповідно до Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" управління Пенсійного фонду України
_____________________________________________________________________________________
                                                                (найменування органу Пенсійного фонду України)
заперечує проти проведення державної реєстрації припинення _______________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                                                         (найменування платника)
_____________________________________________________________________________________,
код за ЄДРПОУ ,
_____________________________________________________________________________________,
                                                                                       (місцезнаходження платника)
в результаті її ліквідації з таких причин:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

За даними Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

За даними Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття ____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

За даними Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України __________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Перевірку проведено/не проведено _______________________________________________________
                      (необхідне підкреслити)                                            (дата та номер акта перевірки або обґрунтування
_____________________________________________________________________________________
                                                                        причин неможливості проведення перевірки)
_____________________________________________________________________________________

М. П.

___________________________
(посада)

____________
(підпис)

______________________
(прізвище та ініціали)

 

Директор департаменту
надходження доходів

В. В. Литвиненко

(Повідомлення у редакції постанови правління
 Пенсійного фонду України від 11.08.2014 р. N 16-1)

 

Повідомлення
про відкликання заперечень проти проведення державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті її ліквідації

"___" ____________ 20__ року

N _______

Відповідно до Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" управління Пенсійного фонду України
_____________________________________________________________________________________
                                                                   (найменування органу Пенсійного фонду України)
_____________________________________________________________________________________
відкликає повідомлення від "___" ____________ 20__ року N ______ про наявність заперечень проти проведення державної реєстрації припинення
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                                                   (повне найменування платника)
_____________________________________________________________________________________,
код за ЄДРПОУ ,
_____________________________________________________________________________________
                                                                                  (місцезнаходження платника)

М. П.

___________________________
(посада)

____________
(підпис)

______________________
(прізвище та ініціали)

 

Директор департаменту
надходження доходів

В. В. Литвиненко

(Повідомлення у редакції постанови правління 
 Пенсійного фонду України від 11.08.2014 р. N 16-1)

 

Порядок заповнення та подання
державному реєстраторові форм повідомлень про початок проведення позапланової перевірки, про неможливість проведення позапланової перевірки, про наявність заперечень проти проведення державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті її ліквідації

(назва Порядку із змінами, внесеними згідно з постановою
правління Пенсійного фонду України від 11.08.2014 р. N 16-1)

I. Загальні положення

1.1. Цей Порядок визначає механізм заповнення та подання державному реєстраторові форм повідомлень: про початок проведення позапланової перевірки, призначеної у зв'язку з рішенням про припинення юридичної особи в результаті її ліквідації (далі - повідомлення про початок проведення позапланової перевірки), про неможливість проведення позапланової перевірки, призначеної у зв'язку з рішенням про припинення юридичної особи в результаті її ліквідації (далі - повідомлення про неможливість проведення позапланової перевірки), про наявність заперечень проти проведення державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті її ліквідації, що надається органу Пенсійного фонду України (далі - повідомлення про наявність заперечень, що надається органу Пенсійного фонду України), про наявність заперечень проти проведення державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті її ліквідації, що надається державному реєстраторові (далі - повідомлення про наявність заперечень, що надається державному реєстраторові), про відкликання заперечень проти проведення державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті її ліквідації (далі - повідомлення про відкликання заперечень), передбачених статтею 36 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців".

(пункт 1.1 у редакції постанови правління
 Пенсійного фонду України від 11.08.2014 р. N 16-1)

1.2. Внесення даних у форми повідомлень здійснюється на підставі облікових даних карток особових рахунків платників страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, наказів органів Пенсійного фонду України про проведення позапланових перевірок, встановлення інших обставин щодо неможливості проведення позапланової перевірки платника, а щодо сум заборгованості платника до фондів соціального страхування - на підставі довідок робочих органів виконавчих дирекцій Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України (далі - робочі органи виконавчих дирекцій фондів соціального страхування).

(пункт 1.2 із змінами, внесеними згідно з постановою
 правління Пенсійного фонду України від 21.10.2013 р. N 19-2)

1.3. Копії направлених державному реєстратору повідомлень підшиваються до справи платника.

II. Подання органами Пенсійного фонду України повідомлень державному реєстраторові у разі проведення державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті її ліквідації

2.1. У разі отримання від державного реєстратора повідомлення про рішення засновників (учасників) юридичної особи або уповноваженого ними органу щодо припинення юридичної особи орган Пенсійного фонду України в 10-денний строк з дня отримання такого повідомлення проводить документальну позапланову перевірку платника страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування.

(пункт 2.1 із змінами, внесеними згідно з постановою
 правління Пенсійного фонду України від 21.10.2013 р. N 19-2)

2.2. Наступного робочого дня з дня отримання зазначеного повідомлення орган Пенсійного фонду України інформує про рішення засновників (учасників) юридичної особи або уповноваженого ними органу щодо припинення юридичної особи відповідні робочі органи виконавчих дирекцій фондів соціального страхування в електронному вигляді відповідно до порядку обміну інформацією.

2.3. Про початок проведення позапланової перевірки орган Пенсійного фонду України надсилає в електронній формі та на паперовому носії державному реєстраторові повідомлення про початок проведення позапланової перевірки за встановленою формою. Зазначене повідомлення надсилається протягом десяти робочих днів з дати публікації повідомлення про рішення засновників (учасників) юридичної особи або уповноваженого ними органу щодо припинення юридичної особи.

2.4. У разі неможливості проведення позапланової перевірки (ненадання ліквідаційною комісією (ліквідатором) документів юридичної особи (її філій, представництв), у тому числі бухгалтерських книг, звітів, кошторисів та інших документів про нарахування, обчислення та сплату страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування або з інших причин) орган Пенсійного фонду України надсилає в електронній формі та на паперовому носії державному реєстраторові повідомлення про неможливість проведення позапланової перевірки за встановленою формою. Зазначене повідомлення надсилається протягом десяти робочих днів з дати публікації повідомлення про рішення засновників (учасників) юридичної особи або уповноваженого ними органу щодо припинення юридичної особи.

(пункт 2.4 із змінами, внесеними згідно з постановою
 правління Пенсійного фонду України від 21.10.2013 р. N 19-2)

2.5. У разі надіслання державному реєстраторові повідомлення про неможливість проведення позапланової перевірки таке повідомлення не пізніше двох місяців з дати публікації повідомлення про рішення засновників (учасників) юридичної особи або уповноваженого ними органу щодо припинення юридичної особи має бути замінено відповідним органом Пенсійного фонду України повідомленням про проведення позапланової перевірки або про наявність заперечень, що надається державному реєстраторові, за встановленою формою.

Якщо позапланову перевірку проведено, проте платник не здійснив остаточні розрахунки з Пенсійним фондом, або не подав звітність за період до затвердження ліквідаційного балансу ліквідаційною комісією (ліквідатором), або у разі надання інформації про наявність заперечень від відповідних робочих органів виконавчих дирекцій фондів соціального страхування за встановленою формою, орган Пенсійного фонду України не пізніше двох місяців з дати публікації повідомлення про рішення засновників (учасників) юридичної особи або уповноваженого ними органу щодо припинення юридичної особи надсилає державному реєстраторові повідомлення про наявність заперечень, що надається державному реєстраторові, за встановленою формою.

Повідомлення про наявність заперечень, що надається органу Пенсійного фонду України, відповідні робочі органи виконавчих дирекцій фондів соціального страхування надсилають органам Пенсійного фонду України в електронній формі та на паперовому носії із зазначенням всіх обґрунтованих обставин.

2.6. Повідомлення про наявність заперечень, що надається державному реєстраторові, органами Пенсійного фонду України надсилаються державному реєстраторові в електронній формі та на паперовому носії із зазначенням обґрунтованих обставин, які підтверджують проведення перевірки або неможливість її проведення, наявність грошових зобов'язань або заборгованості із сплати страхових коштів до Пенсійного фонду України та фондів соціального страхування або наявність інших обставин, за яких юридичну особу не може бути припинено.

(пункт 2.6 із змінами, внесеними згідно з постановою
 правління Пенсійного фонду України від 21.10.2013 р. N 19-2)

2.7. У разі якщо протягом двох місяців з дати публікації повідомлення про рішення засновників (учасників) юридичної особи або уповноваженого ними органу щодо припинення юридичної особи інформація про наявність заперечень, що надається органам Пенсійного фонду України, від робочих органів виконавчих дирекцій фондів соціального страхування не надійшла, до повідомлення про наявність заперечень, що надається державному реєстраторові, вноситься відповідний запис.

2.8. Органи Пенсійного фонду України зобов'язані не пізніше десяти робочих днів з дати, коли вони дізналися про усунення усіх обставин, які були підставою заперечень проти проведення державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті її ліквідації, у тому числі за інформацією відповідних робочих органів виконавчих дирекцій фондів соціального страхування, відкликати повідомлення про наявність заперечень, що надається державному реєстраторові, шляхом направлення державному реєстраторові повідомлення про відкликання заперечень за встановленою формою.

III. Розділ III виключено

(розділ III із змінами, внесеними згідно з постановою
 правління Пенсійного фонду України від 21.10.2013 р. N 19-2,
виключено згідно з постановою Пенсійного
 фонду України від 11.08.2014 р. N 16-1)

 

Заступник директора
департаменту надходження доходів

Т. М. Андрійчук

Опрос