Идет загрузка документа (29 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Положение о порядке предоставления информации по финансовым показателям деятельности лиц, осуществляющих деятельность по управлению активами институционных инвесторов (деятельность по управлению активами)

Государственная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку
Порядок, Решение от 18.08.2011 № 1098
редакция действует с 01.01.2013

ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

18.08.2011

м. Київ

N 1098

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
17 листопада 2011 р. за N 1315/20053

Про внесення змін до Положення про порядок подання інформації щодо фінансових показників діяльності осіб, які здійснюють діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами)

Із змінами і доповненнями, внесеними
рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 2 жовтня 2012 року N 1343

Відповідно до пункту 10 частини другої статті 7 та пункту 13 статті 8 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", статті 52 Закону України "Про недержавне пенсійне забезпечення" та Закону України "Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)" Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку

ВИРІШИЛА:

1. Пункт 1 втратив чинність

2. Затвердити Порядок заповнення особою, що здійснює діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами), електронних форм інформації, яка подається до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, що додається.

3. Управлінню спільного інвестування Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку (О. Симоненко) забезпечити подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Управлінню із забезпечення діяльності Голови Комісії, організації роботи засідань Комісії та міжнародних зв'язків (Н. Піскун) забезпечити опублікування цього рішення відповідно до законодавства.

5. Це рішення набирає чинності з 01.01.2012, але не раніше дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку М. Бурмаку.

 

Голова Комісії

Д. Тевелєв

ПОГОДЖЕНО:

 

Перший заступник Голови -
Голова ліквідаційної комісії

Г. М. Яцишина

 

 

Порядок
заповнення особою, що здійснює діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами), електронних форм інформації, яка подається до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку

1. Цей Порядок встановлює структуру файлів та опис полів заповнення особою, що здійснює діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами) (далі - Компанія), електронних форм інформації, яка подається до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі - інформація), відповідно до вимог Положення про порядок подання інформації щодо фінансових показників діяльності осіб, які здійснюють діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами), затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 04.10.2005 N 520, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27.10.2005 за N 1273/11553 (далі - Положення).

2. Електронна форма інформації складається за допомогою програмних засобів, які забезпечують формування файлів відповідно до Положення, підготовлених з використанням кодування RUS cp866 у форматі DBASE-IV.

3. Електронна форма місячної інформації Компанії складається з таких файлів: "TITUL.DBF", "PER_F.DBF", "DOV_SVK.DBF".

4. Електронна форма щоквартальної інформації Компанії складається з таких файлів: "TITUL.DBF", "PER_F.DBF", "DOV_SVK.DBF", "PER_IPOT.DBF", "BP_A.DBF", "BP_A.DBT", "BP_P.DBF", "FP.DBF", "FP.DBT".

5. Електронна форма щорічної інформації Компанії складається з таких файлів: "TITUL.DBF", "VK_1.DBF", "VK_2.DBF", "VK_3.DBF", "PER_F.DBF", "DOV_SVK.DBF", "PER_IPOT.DBF", "BP_A.DBF", "BP_A.DBT", "BP_P.DBF", "FP.DBF", "FP.DBT".

6. Усі реквізити типу "дата" в паперовій формі інформації заповнюються у форматі "дд/мм/рррр" або "дд.мм.рррр", у якому:

"дд" - двозначне число, що визначає календарний день у місяці;

"мм" - двозначне число, що визначає місяць року;

"рррр" - чотири цифри у числі року.

7. Електронна форма фінансової звітності встановлюється окремим наказом Голови Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

8. Файли інформації містять такі службові поля, які використовуються для сортування, пошуку або зв'язку із зовнішніми базами даних:

"E_EDRPOU" - ідентифікаційний код за ЄДРПОУ;

"ZVTYP" - вид інформації, що подається;

"ZV_DAT" - повідомлення за станом на дату;

"F_EDRPOU" - ідентифікаційний код за ЄДРПОУ для корпоративних фондів;

"F_VYD" - вид фонду;

"F_TYP" - тип фонду;

"F_REG_D" - дата реєстрації фонду;

"F_VIZ_D" - дата досягнення нормативів фонду.

 

Начальник управління
спільного інвестування

О. Симоненко

 

Таблиця 1. Структура файла "TITUL.DBF". Титульний аркуш

Ім'я поля

Найменування поля (зміст)

Тип поля

Розмір (знаків)

ZVTYP

Вид звіту: 3 - місячний; 2 - квартальний; 1 - річний

Числовий

1

E_EDRPOU

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

Текстовий

10

ZV_YEAR

Звітний рік

Текстовий

4

ZV_QUART

Звітний квартал

Текстовий

1

ZV_DAT

Повідомлення за станом на дату

Дата

 

E_NAME

Повне найменування Компанії

Текстовий

254

E_ADRES

Місцезнаходження Компанії

Текстовий

100

K_POS

Посада керівника

Текстовий

50

K_FIO

Прізвище, ім'я, по батькові керівника

Текстовий

100

C_SL

Серія ліцензії

Текстовий

2

C_NL

Номер ліцензії

Текстовий

10

C_DL

Дата видачі ліцензії

Дата

 

C_TL

Строк дії ліцензії

Дата

 

KON_POS

Посада уповноваженої особи, що діє від імені керівника

Текстовий

100

KON_FIO

Прізвище, ім'я, по батькові уповноваженої особи, що діє від імені керівника

Текстовий

100

KON_TEL

Міжміський код, телефон, факс уповноваженої особи, що діє від імені керівника

Текстовий

50

KON_MAIL

E-mail уповноваженої особи, що діє від імені керівника

Текстовий

50

Таблиця 2. Структура файла "DOV_SVK.DBF". Довідка про відповідність власного та статутного капіталу Компанії вимогам Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами)

Ім'я поля

Найменування поля (зміст)

Тип поля

Розмір (знаків)

ZVTYP

Вид звіту: 3 - місячний; 2 - квартальний; 1 - річний

Числовий

1

E_EDRPOU

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

Текстовий

10

ZV_YEAR

Звітний рік

Текстовий

4

ZV_QUART

Звітний квартал

Текстовий

1

ZV_DAT

Повідомлення за станом на дату

Дата

 

E_NAME

Повне найменування Компанії

Текстовий

254

R_VK1

Розмір власного капіталу Компанії на початок року, грн

Числовий

18 (5 знаків після коми)

R_VK3

Розмір власного капіталу Компанії на кінець звітного періоду, грн

Числовий

18 (5 знаків після коми)

RZ_STK_1

Розмір статутного капіталу Компанії на початок року, грн

Числовий

18 (5 знаків після коми)

RZ_STK_3

Розмір статутного капіталу Компанії на кінець звітного періоду, грн

Числовий

18 (5 знаків після коми)

RS_STK_1

Фактично сплачений розмір статутного капіталу Компанії на початок року, грн

Числовий

18 (5 знаків після коми)

RS_STK_3

Фактично сплачений розмір статутного капіталу Компанії на кінець звітного періоду, грн

Числовий

18 (5 знаків після коми)

Таблиця 3. Структура файла "PER_F.DBF". Перелік інституційних інвесторів, активами яких управляє Компанія

Ім'я поля

Найменування поля (зміст)

Тип поля

Розмір (знаків)

ZVTYP

Вид звіту: 3 - місячний; 2 - квартальний; 1 - річний

Числовий

1

E_EDRPOU

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

Текстовий

10

ZV_YEAR

Звітний рік

Текстовий

4

ZV_QUART

Звітний квартал

Текстовий

1

ZV_DAT

Повідомлення за станом на дату

Дата

 

E_NAME

Повне найменування Компанії

Текстовий

254

F_EDRICI

Код за ЄДРІСІ (для інституту спільного інвестування), ідентифікаційний код за ЄДРПОУ (для недержавних пенсійних фондів), ідентифікаційний код за ЄДРПОУ (для страхової компанії, страхові резерви якої знаходяться в управлінні)

Текстовий

10

F_EDRPOU

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ для корпоративних фондів

Текстовий

10

F_NAME

Повне найменування фонду / страхової компанії

Текстовий

254

F_VYD

Вид фонду

Текстовий

10

F_TYP

Тип фонду

Текстовий

10

F_REG_D

Дата реєстрації фонду

Дата

 

F_VIZ_D

Дата досягнення нормативів фонду

Дата

 

F_DOG_D

Дата укладання договору (для корпоративних інвестиційних фондів, недержавних пенсійних фондів, страхових компаній)

Дата

 

F_BVA

Балансова вартість активів в управлінні (грн)

Числовий

18 (5 знаків після коми)

Таблиця 4. Структура файла "PER_IPOT.DBF". Перелік емітентів звичайних іпотечних облігацій, іпотечним покриттям яких управляє Компанія

Ім'я поля

Найменування поля (зміст)

Тип поля

Розмір (знаків)

ZVTYP

Вид звіту: 3 - місячний; 2 - квартальний; 1 - річний

Числовий

1

E_EDRPOU

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

Текстовий

10

ZV_YEAR

Звітний рік

Текстовий

4

ZV_QUART

Звітний квартал

Текстовий

1

ZV_DAT

Повідомлення за станом на дату

Дата

 

E_NAME

Повне найменування Компанії

Текстовий

254

D_NAME

Найменування емітента звичайних іпотечних облігацій

Текстовий

254

D_EDRPOU

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента

Текстовий

10

ISIN

Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера

Текстовий

12

D_NomReg

Номер реєстрації в окремому реєстрі випусків іпотечних цінних паперів

Текстовий

50

D_DatReg

Дата укладання договору про управління іпотечним покриттям

Дата

 

D_NomDog

Номер договору про управління іпотечним покриттям

Текстовий

50

D_RozPok

Розмір іпотечного покриття в управлінні, грн

Числовий

18 (5 знаків після коми)

D_SumZob

Загальна сума зобов'язань за звичайними іпотечними облігаціями, грн

Числовий

18 (5 знаків після коми)

D_ZagDoh

Загальна вартість доходів від управління іпотечним покриттям, грн

Числовий

18 (5 знаків після коми)

D_DatFin

Дата погашення випуску (серії) звичайних іпотечних облігацій

Дата

 

Таблиця 5. Довідник - вид фонду

Код

Назва

01

Пайовий

02

Корпоративний

03

Пенсійний

04

Страхова компанія

Таблиця 6. Довідник - тип фонду

Код

Назва

02

Відкритий строковий диверсифікований

03

Інтервальний строковий диверсифікований

04

Відкритий безстроковий диверсифікований

05

Інтервальний безстроковий диверсифікований

06

Закритий строковий диверсифікований

07

Закритий строковий недиверсифікований

08

Закритий строковий недиверсифікований венчурний

09

Відкритий

10

Корпоративний

11

Професійний

12

Страхові резерви

13

Страхові активи

____________

Опрос