Идет загрузка документа (12 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка согласования назначения на должности руководителей органов специальной связи, подразделений по вопросам связи, информатизации и защиты информации органов государственной власти, Национального банка Украины и Генеральной прокуратуры Украины

Администрация Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины
Порядок, Приказ от 19.10.2011 № 288
редакция действует с 12.07.2013

АДМІНІСТРАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ СПЕЦІАЛЬНОГО ЗВ'ЯЗКУ ТА ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

19.10.2011

м. Київ

N 288

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
14 листопада 2011 р. за N 1293/20031

Про затвердження Порядку погодження призначення на посади керівників органів спеціального зв'язку, підрозділів з питань зв'язку, інформатизації та захисту інформації органів державної влади, Національного банку України і Генеральної прокуратури України

Із змінами і доповненнями, внесеними
наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України
від 22 травня 2013 року N 279

Відповідно до підпункту 75 пункту 4 Положення про Адміністрацію Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, затвердженого Указом Президента України від 30.06.2011 N 717, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок погодження призначення на посади керівників органів спеціального зв'язку, підрозділів з питань зв'язку, інформатизації та захисту інформації органів державної влади, Національного банку України і Генеральної прокуратури України, що додається.

2. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

3. Департаменту організації та контролю службової діяльності Адміністрації Держспецзв'язку спільно з Юридичним управлінням Адміністрації Держспецзв'язку подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Голови Держспецзв'язку України.

 

Голова Служби

Л. І. Нетудихата

 

ПОРЯДОК
погодження призначення на посади керівників органів спеціального зв'язку, підрозділів з питань зв'язку, інформатизації та захисту інформації органів державної влади, Національного банку України і Генеральної прокуратури України

1. Цей Порядок застосовується під час розгляду питань призначення на посади керівників органів спеціального зв'язку, підрозділів з питань зв'язку, інформатизації та захисту інформації органів державної влади, Національного банку України і Генеральної прокуратури України.

2. Питання погодження Адміністрацією Держспецзв'язку кандидатури для призначення на посаду керівника органу спеціального зв'язку, підрозділів з питань зв'язку, інформатизації та захисту інформації (далі - Підрозділ) органів державної влади, Національного банку України і Генеральної прокуратури України порушується керівником відповідного державного органу за наявності вакансії на відповідну посаду.

3. Погодження Адміністрацією Держспецзв'язку кандидатури керівника відповідного Підрозділу державного органу має на меті визначення рівня його фахової та професійної підготовки, необхідного для забезпечення виконання покладених на нього завдань.

4. Для погодження кандидатури керівника Підрозділу державні органи звертаються до Адміністрації Держспецзв'язку з поданням, у якому зазначаються посада, на яку рекомендований кандидат, інформація про рівень його фахової і професійної підготовки, відомості про перебування в кадровому резерві, ділові та моральні якості.

До подання щодо погодження призначення додаються:

копія особової картки (форма П-2ДС, затверджена наказом Міністерства статистики України від 26 грудня 1995 року N 343, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 28 грудня 1995 року за N 484/1020) із відповідними додатками і фотокарткою розміром 4 х 6 см;

засвідчені в установленому порядку копії трудової книжки та документів про вищу освіту, копії сторінок паспорта з даними про прізвище, ім'я та по батькові, місце і дату видачі;

копія біографічної довідки, засвідченої кадровою службою.

До подання щодо погодження призначення на посаду керівника підрозділів з питань зв'язку, інформатизації та захисту інформації, крім документів, зазначених в абзацах другому - п'ятому цього пункту, додається копія положення про Підрозділ.

(пункт 4 у редакції наказу Адміністрації Державної служби
спеціального зв'язку та захисту інформації України від 22.05.2013 р. N 279)

5. У разі коли документи, що додаються до подання, оформлено з порушенням установленого порядку, весь комплект протягом 5-ти робочих днів після надходження до Адміністрації Держспецзв'язку повертається на доопрацювання. У супровідному листі зазначається причина повернення.

6. У разі коли внаслідок зміни структури державного органу здійснюється погодження призначення особи, щодо якої Адміністрацією Держспецзв'язку вже надавався висновок про погодження призначення, разом із поданням щодо погодження призначення на посаду керівника Підрозділу до Адміністрації Держспецзв'язку надсилаються засвідчені копії біографічної довідки і документів, які підтверджують зміни даних порівняно з попередніми.

7. Департамент організації та контролю службової діяльності Адміністрації Держспецзв'язку (далі - ДК СД) спільно з Департаментом кадрового забезпечення Адміністрації Держспецзв'язку попередньо розглядає документи, що надійшли на погодження, та організовує проведення співбесіди керівника відповідного структурного підрозділу Адміністрації Держспецзв'язку з кандидатом. Результат співбесіди фіксується у картці погодження кандидатури для призначення на посаду, що додається.

8. Співбесіда проводиться з метою визначення рівня знань кандидата з питань, віднесених до сфери його діяльності, а саме:

організації та забезпечення безпеки спеціального зв'язку;

захисту інформації, що циркулює в інформаційних, телекомунікаційних та/або інформаційно-телекомунікаційних системах державних органів;

зв'язку та інформатизації.

9. За результатами співбесіди та вивчення документів, що подавалися для погодження призначення, ДК СД готує і подає на розгляд Голові Держспецзв'язку України пропозиції, за результатами розгляду яких Голова Держспецзв'язку України приймає відповідне рішення, яке оформлюється висновком та надсилається листом керівнику відповідного державного органу протягом місяця з дня отримання подання, зазначеного у пункті 4 цього Порядку.

10. У разі коли кандидат на посаду керівника Підрозділу державного органу не має відповідної професійної освіти, досвіду діяльності чи роботи на керівних посадах у відповідних сферах діяльності, Адміністрація Держспецзв'язку обґрунтовано відмовляє в погодженні.

У разі відмови в погодженні призначення на посаду державним органом подаються документи на нового кандидата відповідно до пункту 4 цього Порядку.

11. Державний орган інформує Адміністрацію Держспецзв'язку про призначення на посаду керівника відповідного Підрозділу шляхом надсилання до Адміністрації Держспецзв'язку копії наказу про його призначення.

 

Директор Департаменту
організації та контролю службової діяльності
Адміністрації Держспецзв'язку

В. В. Балюк

 

КАРТКА
погодження кандидатури для призначення на посаду

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Прізвище, ім'я, по батькові ______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Дата народження ______________________________________________________________________

Громадянство _________________________________________________________________________

Освіта _______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Стаж роботи за фахом __________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Назва посади, на яку здійснюється погодження кандидатури
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Місце роботи та посада,
яку займає на цей час (з якого року) ______________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Висновки за результатами співбесіди

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

____________

Опрос