Идет загрузка документа (140 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении формы Налоговой декларации о результатах совместной деятельности на территории Украины без создания юридического лица и Порядка ведения учета результатов совместной деятельности на территории Украины без создания юридического лица

Минфин
Порядок, Форма, Приказ от 28.10.2011 № 1352
Утратил силу

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

28.10.2011

м. Київ

N 1352

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
11 листопада 2011 р. за N 1290/20028

Про затвердження форми Податкової декларації про результати спільної діяльності на території України без створення юридичної особи та Порядку ведення обліку результатів спільної діяльності на території України без створення юридичної особи

Із змінами і доповненнями, внесеними
наказами Міністерства фінансів України
від 21 грудня 2011 року N 1684
,
 від 5 грудня 2012 року N 1281

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства фінансів України
 від 16 грудня 2013 року N 1107)

Відповідно до положень пункту 46.5 статті 46 розділу II та пункту 153.14 статті 153 розділу III Податкового кодексу України

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити:

форму Податкової декларації про результати спільної діяльності на території України без створення юридичної особи (далі - Податкова декларація), що додається;

Порядок ведення обліку результатів спільної діяльності на території України без створення юридичної особи, що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Державної податкової адміністрації України від 28.02.2011 N 113 "Про затвердження форми Податкової декларації про результати спільної діяльності на території України без створення юридичної особи та Порядку ведення обліку результатів спільної діяльності на території України без створення юридичної особи", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 29.03.2011 за N 412/19150.

3. Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку Міністерства фінансів України (Чмерук М. О.), Департаменту оподаткування юридичних осіб Державної податкової служби України (Любченко О. М.) у встановленому порядку забезпечити:

3.1. Подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3.2. Оприлюднення цього наказу.

4. Державній податковій службі України (Захарченко В. Ю.):

4.1. У тримісячний строк від дня державної реєстрації цього наказу у Міністерстві юстиції України забезпечити розробку алгоритмів контролю за прийманням та автоматизованою обробкою Податкової декларації.

4.2. Доопрацювати програмне забезпечення із приймання та обробки податкової звітності платників податків у частині обробки даних Податкової декларації у порядку та терміни, визначені для створення інформаційних систем.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Мярковського А. І.

 

Міністр

Ф. Ярошенко

ПОГОДЖЕНО:

 

Перший заступник Голови -
Голова ліквідаційної комісії
Державного комітету України з
питань регуляторної
політики та підприємництва

Г. Яцишина

 

Відмітка про одержання
(штамп органу державної
податкової служби) 


3

Договір про спільну діяльність             від                                                     N

Податковий номер, наданий для обліку договору про спільну діяльність на території України без створення юридичної особи (далі - Договір)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Повне найменування уповноваженого платника податку

 

5

Код за ЄДРПОУ уповноваженого платника податку

 

 

 

 

 

 

 

 

Код виду економічної діяльності (КВЕД)

 

 

 

 

 

 

 

6

Місцезнаходження уповноваженого платника податку

Поштовий індекс

 

 

 

 

 

 

Телефон

 

 

Факс1

 

 

E-mail1

 

7

До органу державної податкової служби в

 

(грн.)

ПОКАЗНИКИ

Код рядка

Сума

1

2

3

Доходи від здійснення спільної діяльності (рядок 02 + рядок 03):

01

 

Дохід від операційної діяльності (дохід від реалізації товарів (робіт, послуг))

02

 

Інші доходи

03 ІД

 

Витрати у зв'язку з проведенням спільної діяльності (рядок 05 + рядок 06)

04

 

Витрати операційної діяльності, в тому числі:

05

 

Собівартість придбаних (виготовлених) та реалізованих товарів (робіт, послуг)

05.1

 

Інші витрати (сума рядків 06.1 - 06.5)

06

 

Адміністративні витрати

06.1

 

Витрати на збут

06.2

 

Фінансові витрати відповідно до підпункту 138.10.5 пункту 138.10 статті 138 розділу III Податкового кодексу України, у тому числі:

06.3

 

проценти, що включаються до витрат з урахуванням обмежень, встановлених пунктом 141.2 статті 141 розділу III Податкового кодексу України

06.3.1

 

Інші витрати звичайної діяльності та інші операційні витрати

06.4 ІВ

 

Від'ємне значення об'єкта оподаткування попереднього звітного (податкового) року (від'ємне значення рядка 07 Податкової декларації за попередній звітний (податковий) рік)

06.5

 

Результат спільної діяльності (рядок 01- рядок 04) (+, -)

07

 

Прибуток від спільної діяльності, який розподілено між учасниками протягом звітного (податкового) періоду

08

 

Прибуток від спільної діяльності, який не розподілено між учасниками протягом звітного (податкового) періоду (позитивне значення (рядок 07 - рядок 08))

09

 

Податкове зобов'язання з податку на прибуток від спільної діяльності ((рядок 08 + рядок 09) х ставка податку / 100)

10

 

Податкове зобов'язання з податку на прибуток від спільної діяльності за попередній звітний (податковий) період поточного року з урахуванням уточнень (рядок 10 Податкової декларації за попередній звітний (податковий) період)

11

 

Податкове зобов'язання з податку на прибуток від спільної діяльності за останній календарний квартал звітного (податкового) періоду (рядок 10 - рядок 11) (+, -)

12

 

Сума податків, які утримуються при виплаті доходів (прибутків) нерезидентам за звітний (податковий) період

13 ПН

 

Сума податків, які утримуються при виплаті доходів (прибутків) нерезидентам за результатами попереднього звітного (податкового) періоду поточного року з урахуванням уточнень (рядок 13 Податкової декларації за попередній звітний (податковий) період)

14

 

Сума податків, які утримуються при виплаті доходів (прибутків) нерезидентам, нарахована за результатами останнього календарного кварталу звітного (податкового) періоду (рядок 13 - рядок 14)

15

 

Самостійне виправлення помилок відповідно до абзаців "а" та "б" пункту 50.1 статті 50 розділу II Податкового кодексу України2

Збільшення податкового зобов'язання звітного(их) (податкового(их)) періоду(ів), що уточнюється(ються) (позитивне значення (рядок 12 - рядок 12 Податкової декларації, яка уточнюється) або рядок (сума рядків) 16 додатка(ів) ВП до рядків 16 - 19 та 21 - 24 Податкової декларації)

16

 

Сума штрафу при відображенні недоплати у складі Податкової декларації, що подається за звітний (податковий) період, наступний за періодом, у якому виявлено факт заниження податкового зобов'язання (повинна дорівнювати рядку (сумі рядків) 17 додатка(ів) ВП до рядків 16 - 19 та 21 - 24 Податкової декларації)

17

 

Пеня, нарахована на виконання вимог підпункту 129.1.2 пункту 129.1 статті 129 розділу II Податкового кодексу України (у разі виправлення помилки(ок) у складі звітної/звітної нової Податкової декларації (повинна дорівнювати рядку (сумі рядків) 18 додатка(ів) ВП до рядків 16 - 19 та 21 - 24 Податкової декларації))

18

 

Зменшення податкового зобов'язання звітного(их) (податкового(их)) періоду(ів), що уточнюється(ються) (від'ємне значення (рядок 12 - рядок 12 Податкової декларації, яка уточнюється) або рядок (сума рядків) 19 додатка(ів) ВП до рядків 16 - 19 та 21 - 24 Податкової декларації)

19

 

Сума штрафу при наданні уточнюючої Податкової декларації (рядок 16 х 3 %)

20

 

Збільшення податкового зобов'язання звітного(их) (податкового(их)) періоду(ів), що уточнюється(ються) (позитивне значення (рядок 15 - рядок 15 Податкової декларації, яка уточнюється) або рядок (сума рядків) 20 додатка(ів) ВП до рядків 16 - 19 та 21 - 24 Податкової декларації)

21

 

Сума штрафу при відображенні недоплати у складі Податкової декларації з цього податку, що подається за звітний (податковий) період, наступний за періодом, у якому виявлено факт заниження податкового зобов'язання (повинна дорівнювати рядку (сумі рядків) 21 додатка(ів) ВП до рядків 16-19 та 21 - 24 Податкової декларації)

22

 

Пеня, нарахована на виконання вимог підпункту 129.1.2 пункту 129.1 статті 129 розділу II Податкового кодексу України (у разі виправлення помилки(ок) у складі звітної/звітної нової Податкової декларації (повинна дорівнювати рядку (сумі рядків) 22 додатка(ів) ВП до рядків 16 - 19 та 21 - 24 Податкової декларації))

23

 

Зменшення податкового зобов'язання звітного(их) (податкового(их)) періоду(ів), що уточнюється(ються) (від'ємне значення (рядок 15 - рядок 15 Податкової декларації, яка уточнюється) або рядок (сума рядків) 23 додатка(ів) ВП до рядків 16 - 19 та 21 - 24 Податкової декларації)

24

 

Сума штрафу при наданні уточнюючої Податкової декларації (рядок 21 х 3 %)

25

 

Розрахунок авансового внеску з податку на прибуток3

Загальна сума нарахованого до сплати податку на прибуток за звітний (податковий) рік (рядок 10)

26

 

Авансовий внесок (1/12 нарахованої до сплати загальної суми податку на прибуток за звітний (податковий) рік), що підлягатиме сплаті щомісяця у березні - грудні 20____ року та січні - лютому 20___ року (рядок 26/12)

27

 

Доповнення до податкової декларації (заповнюється і подається відповідно до пункту 46.4 статті 46 розділу II Податкового кодексу України) на

 

арк.

  

____________
* Звітні (податкові) періоди, що використовувались у 2011 році.

1 Заповнюється за бажанням платника податку.

2 Заповнюється у разі самостійного виправлення помилок шляхом уточнення показників Податкової декларації відповідно до статті 50 розділу II Податкового кодексу України.

3 Заповнюється платниками податку у Податковій декларації за рік (крім новостворених, виробників сільськогосподарської продукції та платників податків, у яких доходи, що враховуються при визначенні об'єкта оподаткування, за останній річний звітний податковий період не перевищують 10 мільйонів гривень).

4 У відповідних клітинках проставляється позначка "х", крім клітинок під літерами "СБ", "ПН" та "ВП", в яких проставляється кількість поданих додатків СБ, ПН та ВП до Податкової декларації.

5 Цей додаток подається виключно за наслідками звітного (податкового) року.

6 Цей (ці) додато(ки) подається(ються) у разі виправлення помилки(ок) у складі звітної/звітної нової Податкової декларації. За кожний звітний (податковий) період, у якому виявлено помилку(ки), подається окремий додаток.

7 Зазначається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті.

Ця частина Податкової декларації заповнюється посадовими особами органу державної податкової служби

 

 

Директор Департаменту
податкової, митної політики
та методології бухгалтерського обліку

М. О. Чмерук

(форма із змінами, внесеними згідно з наказами
 Міністерства фінансів України від 21.12.2011 р. N 1684,
 від 05.12.2012 р. N 1281)

 

  

Звітна 

  

Звітна нова 

  

Уточнююча 


Додаток ІД
до рядка 03 Податкової декларації про результати спільної діяльності на території України без створення юридичної особи

Податковий номер, наданий для
обліку Договору

Звітний період 20__ року

  

I квартал 

  

Півріччя 

  

Три квартали 

  

Рік 

 

 

 

II квартал*

 

II - III квартали*

 

II - IV квартали*


 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Інші доходи

Показники

Код
рядка

Сума

1

2

3

Інші доходи (сума рядків 03.1 - 03.20)

03

 

Проценти

03.1

 

Роялті

03.2

 

Доходи від володіння борговими вимогами

03.3

 

Доходи, отримані при першому відступленні права вимоги

03.4

 

Прибуток, отриманий при наступному відступленні права вимоги

03.5

 

Доходи від операцій оренди/лізингу

03.6

 

Суми штрафів (неустойки, пені)

03.7

 

Вартість товарів (робіт, послуг), безоплатно отриманих у звітному (податковому) періоді

03.8

 

Сума безповоротної фінансової допомоги, отриманої у звітному (податковому) періоді, в тому числі:

03.9

 

умовно нараховані проценти на суму поворотної фінансової допомоги, що залишилась неповернутою на кінець звітного (податкового) періоду

03.9.1

 

Суми врегулювання сумнівної та безнадійної заборгованості (+, -)

03.10 СБ

 

Суми поворотної фінансової допомоги, отриманої у звітному (податковому) періоді

03.11

 

Фактично отримані суми державного мита, попередньо сплаченого позивачем

03.12

 

Дохід від виконання довгострокових договорів відповідно до пункту 137.3 статті 137 розділу III Податкового кодексу України

03.13

 

Дохід, визначений відповідно до статті 146 розділу III Податкового кодексу України

03.14

 

Позитивне значення курсових різниць

03.15

 

Суми страхового відшкодування

03.16

 

Суми безнадійної кредиторської заборгованості

03.17

 

Перерахунок доходів у разі зміни суми компенсації вартості товарів (робіт, послуг) (+, -)

03.18

 

Перерахунок доходів у разі визнання правочину недійсним (+, -)

03.19

 

Інші доходи

03.20

 

____________

* Звітні (податкові) періоди, що використовувались у 2011 році.

Керівник уповноваженої особи

_______________________
(підпис)

___________________
(ініціали, прізвище)

 

М. П.

 

Головний бухгалтер

_______________________
(підпис)

____________________
(ініціали, прізвище)

(додаток ІД із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 21.12.2011 р. N 1684)

 

  

Звітна 

  

Звітна нова 

  

Уточнююча 


Додаток СБ
до рядка 03.10 додатка ІД до рядка 03 Податкової декларації про результати спільної діяльності на території України без створення юридичної особи та до рядка 06.4.8 додатка ІВ до рядка 06.5 Податкової декларації про результати спільної діяльності на території України без створення юридичної особи

Податковий номер, наданий для
обліку Договору

Звітний період 20__ року

  

I квартал 

  

Півріччя 

  

Три квартали 

  

Рік 

 

 

 

II квартал*

 

II - III квартали*

 

II - IV квартали*


 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Суми врегулювання сумнівної та безнадійної заборгованості

Показники

Код
рядка

Сума

1

2

3

Коригування суми доходів (+, -)

03.10

 

Коригування суми витрат (+, -)

06.4.8

 

Пеня, нарахована на виконання вимог підпункту 159.1.2 пункту 159.1 статті 159 розділу III Податкового кодексу України або пункту 5 підрозділу 4 розділу XX Податкового кодексу України за звітний (податковий) період

П

 

Пеня, нарахована на виконання вимог підпункту 159.1.2 пункту 159.1 статті 159 розділу III Податкового кодексу України або пункту 5 підрозділу 4 розділу XX Податкового кодексу України за результатами попереднього звітного (податкового) періоду поточного року з урахуванням уточнень

П1

 

Пеня, нарахована на виконання вимог підпункту 159.1.2 пункту 159.1 статті 159 розділу III Податкового кодексу України або пункту 5 підрозділу 4 розділу XX Податкового кодексу України за результатами останнього календарного кварталу звітного (податкового) періоду (рядок П - рядок П1)

П2

 

Коригування здійснюється у зв'язку:
з невиконанням умов договору від "___" ____________ 20__ року, N _____, укладеного з:
_______________________________________________________________________________________
(найменування юридичної особи (для фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові) та код за ЄДРПОУ (для юридичної особи))
_______________________________________________________________________________________,
(місцезнаходження юридичної особи (для фізичної особи - місце проживання))
__________________________________________________________________________________________,

в якому платник
податку є

Продавцем

 


Покупцем

 


потрібне позначити

Коригування здійснюється на підставі:
положень підпунктів 159.1.1 та 159.1.2 пункту 159.1 статті 159 розділу III Податкового кодексу України або пункту 5 підрозділу 4 розділу XX Податкового кодексу України:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________;
таких документів:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

____________

* Звітні (податкові) періоди, що використовувались у 2011 році.

Керівник уповноваженої
особи

________________
(підпис)

____________________
(ініціали, прізвище)

 

М. П.

 

Головний бухгалтер

________________
(підпис)

____________________
(ініціали, прізвище)

(додаток СБ із змінами, внесеними згідно з наказами
 Міністерства фінансів України від 21.12.2011 р. N 1684,
 від 05.12.2012 р. N 1281)

 

  

Звітна 

  

Звітна нова 

  

Уточнююча 


Додаток АМ
до рядка 06.4.11 додатка ІВ до рядка 06.4 Податкової декларації про результати спільної діяльності на території України без створення юридичної особи

Податковий номер, наданий для
обліку Договору

Звітний період 20__ року

  

I квартал 

  

Півріччя 

  

Три квартали 

  

Рік 

 

 

 

II квартал*

 

II - III квартали*

 

II - IV квартали*


 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Таблиця 1. Нарахована амортизація за звітний період

Нарахована
амортизація
за звітний
(податковий) період

 у тому числі

основних засобів та інших необоротних активів

нематеріальних активів

витрат, пов'язаних із видобутком корисних
копалин

тимчасової податкової різниці, яка виникла за результатами інвентаризації основних засобів станом на 01.04.20111

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

Таблиця 2. Сума витрат на ремонт та поліпшення основних засобів відповідно до пункту 146.12 статті 146 розділу III Податкового кодексу України

Балансова вартість основних засобів на початок звітного (податкового) року

Сума ліміту витрат на поліпшення на звітний (податковий) рік
(графа 1 х 10 %)

Фактичні обсяги витрат на поліпшення на звітний
(податковий)
період

Сума, що враховується до складу витрат звітного (податкового) періоду
(графа 3 в межах графи 2)

1

2

3

4

 

 

 

 

Таблиця 3. Витрати на реконструкцію, модернізацію та інші поліпшення свердловин відповідно до пункту 148.5 статті 148 розділу III Податкового кодексу України

Об'єкти поліпшення

Первісна вартість
свердловини

Сума ліміту витрат від первісної вартості окремої свердловини на звітний (податковий)
рік (графа 2 х 10 %)

Фактичні обсяги витрат на поліпшення на звітний
(податковий) період

Сума, що враховується до складу витрат звітного (податкового) періоду
(графа 4 в межах графи 3)

1

2

3

4

5

Свердловина

 

 

 

 

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n

 

 

 

 

Х

Разом

 

 

 

____________
* Звітні (податкові) періоди, що використовувались у 2011 році.

1 Значення графи 5 таблиці 1 заноситься до рядка 06.4.11 додатка ІВ до рядка 06.4 Податкової декларації про результати спільної діяльності на території України без створення юридичної особи.

Керівник уповноваженої особи

________________
(підпис)

____________________
(ініціали, прізвище)

 

М. П.

 

Головний бухгалтер

________________
(підпис)

____________________
(ініціали, прізвище)

(додаток АМ із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 21.12.2011 р. N 1684)

 

  

Звітна 

  

Звітна нова 

  

Уточнююча 


Додаток ВО
до рядка 06.4.17 додатка ІВ до рядка 06.4 Податкової декларації про результати спільної діяльності на території України без створення юридичної особи

Податковий номер, наданий для
обліку Договору

Звітний період 20__ року

  

I квартал 

  

Півріччя 

  

Три квартали 

  

Рік 

 

 

 

II квартал*

 

II - III квартали*

 

II - IV квартали*


 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Розрахунок витрат при здійсненні операцій з нерезидентом, що має офшорний статус

Код рядка

Реквізити договору (контракту), найменування та місцезнаходження нерезидента, що має офшорний статус

Загальна вартість придбаних товарів (робіт, послуг) у нерезидента, що має офшорний статус

Витрати на оплату вартості таких товарів (робіт, послуг), які включаються до витрат покупця
(графа 3 х 0,85)

у тому числі, що включаються до

собівартості придбаних (виготовлених) та реалізованих товарів (робіт, послуг)

інших витрат

1

2

3

4

5

6

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n

 

 

 

 

 

 

 

 

06.4.17

Частина вартості товарів (робіт, послуг), що відображається у рядку 06.4.17 додатка ІВ до рядка 06.4 Податкової декларації про результати спільної діяльності на території України без створення юридичної особи
(сума рядків 1 - n графи 6)

х

х

 

____________

* Звітні (податкові) періоди, що використовувались у 2011 році.

Керівник уповноваженої особи

________________
(підпис)

____________________
(ініціали, прізвище)

 

М. П.

 

Головний бухгалтер

________________
(підпис)

____________________
(ініціали, прізвище)

(додаток ВО із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 21.12.2011 р. N 1684)

 

  

Звітна 

  

Звітна нова 

  

Уточнююча 


Додаток ІВ
до рядка 06.4 Податкової декларації про результати спільної діяльності на території України без створення юридичної особи

Податковий номер, наданий для
обліку Договору

Звітний період 20__ року

  

I квартал 

  

Півріччя 

  

Три квартали 

  

Рік 

 

 

 

II квартал*

 

II - III квартали*

 

II - IV квартали*


 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Інші витрати звичайної діяльності та інші операційні витрати

Показники

Код
рядка

Сума, грн.

1

2

3

Інші витрати звичайної діяльності та інші операційні витрати (сума рядків 06.4.1 - 06.4.25)

06.4

 

Витрати платника податку, пов'язані з утриманням та експлуатацією фондів природоохоронного призначення, які перебувають у його власності; витрати на самостійне зберігання, переробку, захоронення або придбання послуг із збирання, зберігання, перевезення, знешкодження, видалення і захоронення відходів від виробничої діяльності платника податку, що надаються сторонніми організаціями, з очищення стічних вод; інші витрати на збереження екологічних систем, які перебувають під негативним впливом господарської діяльності платника податку

06.4.1

 

Від'ємне значення курсових різниць згідно зі статтею 153 розділу III Податкового кодексу України

06.4.2

 

Витрати, визначені відповідно до статті 146 розділу III Податкового кодексу України

06.4.3

 

Витрати за операціями з борговими вимогами та зобов'язаннями

06.4.4

 

Витрати на операції оренди/лізингу

06.4.5

 

Витрати, понесені при першому відступленні права вимоги відповідно до пункту 153.5 статті 153 розділу III Податкового кодексу України

06.4.6

 

Витрати, пов'язані з довготривалим (більше 1 року) технологічним циклом виробництва відповідно до пункту 138.2 статті 138 розділу III Податкового кодексу України

06.4.7

 

Суми врегулювання сумнівної та безнадійної заборгованості (+, -)

06.4.8 СБ

 

Перерахунок витрат у разі зміни суми компенсації вартості товарів (робіт, послуг) (+, -)

06.4.9

 

Перерахунок витрат у разі визнання правочину недійсним (+, -)

06.4.10

 

Амортизація тимчасової податкової різниці, яка виникла за результатами інвентаризації основних засобів станом на 01.04.2011

06.4.11 АМ

 

Витрати на придбання послуг (робіт) з інжинірингу, в тому числі:

06.4.12

 

витрати, понесені (нараховані) у зв'язку із придбанням у нерезидента послуг (робіт) з інжинірингу в обсязі, що не перевищує 5 відсотків митної вартості обладнання, імпортованого згідно з відповідним контрактом

06.4.12.1

 

Нараховані роялті, в тому числі:

06.4.13

 

роялті, нараховані на користь нерезидента в обсязі, що не перевищує 4 відсотки доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за рік, що передує звітному

06.4.13.1

 

Витрати на консалтинг, у тому числі:

06.4.14

 

витрати, понесені (нараховані) у зв'язку із придбанням у нерезидента послуг (робіт) з консалтингу в обсязі, що не перевищує 4 відсотки доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за рік, що передує звітному

06.4.14.1

 

Сума фактично повернутої поворотної фінансової допомоги

06.4.15

 

Суми списаної безнадійної дебіторської заборгованості

06.4.16

 

Частина витрат із загальної суми 85-відсоткової вартості товарів (робіт, послуг), придбаних у нерезидентів, що мають офшорний статус

06.4.17 ВО

 

Витрати на інформаційне забезпечення господарської діяльності платника податку, в тому числі з питань законодавства, на придбання літератури, оплату Інтернет-послуг і передплату спеціалізованих періодичних видань

06.4.18

 

Суми коштів або вартість товарів, виконаних робіт, наданих послуг, добровільно перераховані (передані) протягом звітного року до Державного бюджету України або бюджетів місцевого самоврядування, до неприбуткових організацій у розмірі, що не перевищує 4 відсотки оподатковуваного прибутку попереднього звітного року

06.4.19

 

Витрати на створення резерву сумнівної заборгованості

06.4.20

 

Суми коштів або вартість майна, добровільно перераховані/передані для цільового використання з метою охорони культурної спадщини установам науки, освіти, культури, заповідникам, музеям, музеям-заповідникам у розмірі, що не перевищує 10 відсотків оподатковуваного прибутку за попередній звітний рік

06.4.21

 

Суми коштів або вартість майна, добровільно перераховані/передані на користь резидентів для цільового використання з метою виробництва національних фільмів (у тому числі анімаційних) та аудіовізуальних творів, але не більше 10 відсотків оподатковуваного прибутку за попередній податковий рік

06.4.22

 

Сума витрат на ремонт та поліпшення необоротних активів, що надані в оперативну оренду відповідно до пункту 146.12 статті 146 розділу III Податкового кодексу України

06.4.23

 

Суми нарахованих податків та зборів, установлених Податковим кодексом України, а також інших обов'язкових платежів, встановлених законодавчими актами

06.4.24

 

Інші витрати господарської діяльності, до яких розділом III Податкового кодексу України прямо не встановлено обмежень щодо віднесення до складу витрат

06.4.25

 

____________

* Звітні (податкові) періоди, що використовувались у 2011 році.

Керівник підприємства

________________
(підпис)

____________________
(ініціали, прізвище)

 

М. П.

 

Головний бухгалтер

________________
(підпис)

____________________
(ініціали, прізвище)

(додаток ІВ із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 21.12.2011 р. N 1684)

 

  

Звітна 

  

Звітна нова 

  

Уточнююча 


Додаток ПН
до рядка 13 Податкової декларації про результати спільної діяльності на території України без створення юридичної особи

Податковий номер, наданий для
обліку Договору

Звітний період 20__ року

  

I квартал 

  

Півріччя 

  

Три квартали 

  

Рік 

 

 

 

II квартал*

 

II - III квартали*

 

II - IV квартали*


 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Повне найменування нерезидента ______________________________________
______________________________________

Місцезнаходження нерезидента ______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________ 

Назва країни резиденції (за Класифікатором держав світу, українською мовою)
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________ 

Код країни (за Класифікатором держав світу

 

 

 

Код нерезидента в країні резиденції 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відмітка про наявність офшорного статусу1 

 

Таблиця 1. Розрахунок (звіт) податкових зобов'язань нерезидентів, якими отримано доходи із джерелом їх походження з України2

Види доходів

Код рядка

Сума доходів

Ставка податку (%) згідно з Податковим кодексом України

Ставка податку (%) згідно з міжнародним договором3

Сума податку (графа 3 х графу 4 / 100 або графа 5 / 100)4

1

2

3

4

5

6

Проценти, дисконтні доходи

1

 

15

 

 

Дивіденди

2

 

15

 

 

Роялті

3

 

15

 

 

Фрахт

4

 

6

 

 

Доходи від інжинірингу

5

 

15

 

 

Лізингова/орендна плата

6

 

15

 

 

Доходи від продажу нерухомого майна

7

 

15

 

 

Прибуток від здійснення операцій із торгівлі цінними паперами, деривативами або іншими корпоративними правами

8

 

15

 

 

Доходи, отримані від спільної діяльності

9

 

15

 

 

Внески та премії на страхування або перестрахування ризиків в Україні або страхування резидентів від ризиків за межами України

10

 

15

 

 

Винагорода за провадження культурної, освітньої, релігійної, спортивної, розважальної діяльності

11

 

15

 

 

Брокерська, комісійна, агентська винагорода

12

 

15

 

 

Доходи, одержані від діяльності у сфері розваг (крім діяльності з проведення державної грошової лотереї)

13

 

15

 

 

Доходи у вигляді благодійних внесків та пожертв на користь нерезидентів

14

 

15

 

 

Інші доходи

15

 

15

 

 

Прибуток від операцій з безпроцентними (дисконтними) облігаціями чи казначейськими зобов'язаннями5

16

 

___6

 

 

Проценти, дохід (дисконт) на державні цінні папери, або облігації місцевих позик, або боргові цінні папери, виконання зобов'язань за якими забезпечено державними або місцевими гарантіями, які продані (розміщені) нерезидентами за межами території України

17

 

Х

Х

Х

Проценти за отримані державою або до бюджету Автономної Республіки Крим чи міського бюджету позики (кредити або зовнішні запозичення), які відображаються в Державному бюджеті України або місцевих бюджетах чи кошторисі Національного банку України, або кредити (позики), які отримані суб'єктами господарювання та виконання яких забезпечено державними або місцевими гарантіями

18

 

Х

Х

Х

Доходи за виробництво та/або розповсюдження реклами

19

 

20

 

 

Всього

20

 

Х

Х

 

Таблиця 2. Розрахунок прибутку від операцій з безпроцентними (дисконтними) облігаціями чи казначейськими зобов'язаннями (рядок 16 таблиці 1)

N з/п

Дата придбання цінних паперів

Ціна придбання цінних паперів

Номінальна вартість цінних паперів

Сума прибутку
(графа 4 - графа 3)

Сума податку
(графа 5 х ___6 : 100)

1

2

3

4

5

6

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n

 

 

 

 

 

16

Х

Х

Х

 

 

____________
* Звітні (податкові) періоди, що використовувались у 2011 році.

1 Згідно з переліком офшорних зон, встановленим Кабінетом Міністрів України.

2 Додаток заповнюється окремо по кожному нерезиденту, якому виплачуються доходи.

3 У разі застосування міжнародного договору вказати його назву та норму, за якою застосовується передбаченим договором ставка податку (порядок застосування міжнародного договору України про уникнення подвійного оподаткування відповідно до статті 103 розділу II Податкового кодексу України): ___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________

4 Значення графи 6 рядка 20 таблиці 1 переноситься до рядка 13 Податкової декларації про результати спільної діяльності на території України без створення юридичної особи.

5 Значення рядка 16 графи 3 таблиці 1 відповідає сумі в рядку 16 графи 5 таблиці 2. Значення рядка 16 графи 6 таблиці 1 відповідає сумі в рядку 16 графи 6 таблиці 2.

6 Зазначається основна ставка податку на прибуток, встановлена пунктом 151.1 статті 151 розділу III Податкового кодексу України.

Керівник уповноваженої особи

________________
(підпис)

____________________
(ініціали, прізвище)

 

М. П.

 

Головний бухгалтер

________________
(підпис)

____________________
(ініціали, прізвище)

(додаток ПН із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 21.12.2011 р. N 1684)

 

 

Звітна

 

Звітна нова

 

Консолідована


Податковий номер, наданий для обліку 
                          Договору

  

  

  

  

  

  

  

  

  


Додаток ВП
до рядків 16 - 19 та 21 - 24 Податкової декларації про результати спільної діяльності на території України без створення юридичної особи

Звітний період, у якому виявлено помилку(и)

1

Звітний рік
20__

 

I квартал

 

Півріччя

 

Три квартали

 

Рік

 

 

 

II квартал*

 

II - III квартали*

 

II - IV квартали*

Звітний період, за який виявлено помилку(и)

2

Звітний рік
20__

 

I квартал

 

Півріччя

 

Три квартали

 

Рік

 

-

 

II квартал1

 

II - III квартали1

 

II - IV квартали1

Розрахунок податкових зобов'язань за період, у якому виявлено помилку(и)2

ПОКАЗНИКИ

Код рядка

Сума

1

2

3

Доходи від здійснення спільної діяльності (рядок 02 + рядок 03)

01

 

Дохід від операційної діяльності (дохід від реалізації товарів (робіт, послуг))

02

 

Інші доходи

03 ІД

 

Витрати у зв'язку з проведенням спільної діяльності (рядок 05 + рядок 06)

04

 

Витрати операційної діяльності, в тому числі:

05

 

собівартість придбаних (виготовлених) та реалізованих товарів (робіт, послуг)

05.1

 

Інші витрати (сума рядків 06.1 - 06.5)

06

 

Адміністративні витрати

06.1

 

Витрати на збут

06.2

 

Фінансові витрати відповідно до підпункту 138.10.5 пункту 138.10 статті 138 розділу III Податкового кодексу України, у тому числі:

06.3

 

проценти, що включаються до витрат з урахуванням обмежень, встановлених пунктом 141.2 статті 141 розділу III Податкового кодексу України

06.3.1

 

Інші витрати звичайної діяльності та інші операційні витрати

06.4 ІВ

 

Від'ємне значення об'єкта оподаткування попереднього звітного (податкового) року (від'ємне значення рядка 07 Податкової декларації за попередній звітний (податковий) рік)

06.5

 

Результат спільної діяльності (рядок 01 - рядок 04) (+, -)

07

 

Прибуток від спільної діяльності, який розподілено між учасниками протягом звітного (податкового) періоду

08

 

Прибуток від спільної діяльності, який не розподілено між учасниками протягом звітного (податкового) періоду (позитивне значення (рядок 07 - рядок 08))

09

 

Податкове зобов'язання з податку на прибуток від спільної діяльності ((рядок 08 + рядок 09) х ставка податку / 100)

10

 

Податкове зобов'язання з податку на прибуток від спільної діяльності за попередній звітний (податковий) період поточного року з урахуванням уточнень (рядок 10 Податкової декларації за попередній звітний (податковий) період)

11

 

Податкове зобов'язання з податку на прибуток від спільної діяльності за останній календарний квартал звітного (податкового) періоду (рядок 10 - рядок 11) (+, -)

12

 

Сума податків, які утримуються при виплаті доходів (прибутків) нерезидентам за звітний (податковий) період

13 ПН

 

Сума податків, які утримуються при виплаті доходів (прибутків) нерезидентам за результатами попереднього звітного (податкового) періоду поточного року з урахуванням уточнень (рядок 13 Податкової декларації за попередній звітний (податковий) період)

14

 

Сума податків, які утримуються при виплаті доходів (прибутків) нерезидентам, нарахована за результатами останнього календарного кварталу звітного (податкового) періоду (рядок 13 - рядок 14)

15

 

Збільшення податкового зобов'язання звітного(их) (податкового(их)) періоду(ів), що уточнюється(ються) (позитивне значення (рядок 12 - рядок 12 Податкової декларації, яка уточнюється)) (переноситься до рядка 16 Податкової декларації (звітної/звітної нової))

16

 

Сума штрафу при відображенні недоплати у складі Податкової декларації, що подається за звітний (податковий) період, наступний за періодом, у якому виявлено факт заниження податкового зобов'язання (рядок 16 х 5 %) (переноситься до рядка 17 Податкової декларації (звітної/звітної нової))

17

 

Пеня, нарахована на виконання вимог підпункту 129.1.2 пункту 129.1 статті 129 розділу II Податкового кодексу України (переноситься до рядка 18 Податкової декларації (звітної/звітної нової))

18

 

Зменшення податкового зобов'язання звітного(их) (податкового(их)) періоду(ів), що уточнюється(ються) (від'ємне значення (рядок 12 - рядок 12 Податкової декларації, яка уточнюється)) (переноситься до рядка 19 Податкової декларації (звітної/звітної нової))

19

 

Збільшення податкового зобов'язання звітного(их) (податкового(их)) періоду(ів), що уточнюється(ються) (позитивне значення (рядок 15 - рядок 15 Податкової декларації, яка уточнюється)) (переноситься до рядка 21 Податкової декларації (звітної/звітної нової))

21

 

Сума штрафу при відображенні недоплати у складі Податкової декларації з цього податку, що подається за податковий період, наступний за періодом, у якому виявлено факт заниження податкового зобов'язання (рядок 21 х 5 %) (переноситься до рядка 22 Податкової декларації (звітної/звітної нової))

22

 

Пеня, нарахована на виконання вимог підпункту 129.1.2 пункту 129.1 статті 129 розділу II Податкового кодексу України (переноситься до рядка 23 Податкової декларації (звітної/звітної нової))

23

 

Зменшення податкового зобов'язання звітного(их) (податкового(их)) періоду(ів), що уточнюється(ються) (від'ємне значення (рядок 15 - рядок 15 Податкової декларації, яка уточнюється)) (переноситься до рядка 24 Податкової декларації (звітної/звітної нової))

24

 

____________
* Звітні (податкові) періоди, що використовувались у 2011 році.

1 Звітні (податкові) періоди, що використовуються у 2011 році.

2 Заповнюється у разі самостійного виправлення помилок шляхом уточнення показників Податкової декларації відповідно до статті 50 розділу II Податкового кодексу України.

Керівник уповноваженої особи

________________
(підпис)

____________________
(ініціали, прізвище)

 

М. П.

 

Головний бухгалтер

________________
(підпис)

____________________
(ініціали, прізвище)

(додаток ВП із змінами, внесеними згідно з наказами
 Міністерства фінансів України від 21.12.2011 р. N 1684,
 від 05.12.2012 р. N 1281)

 

 

Звітна

 

Звітна нова

 

Уточнююча


 

Додаток ОК
до Податкової декларації про результати спільної діяльності на території України без створення юридичної особи


 

Додаток ОК виключено

(форму доповнено додатком ОК згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 21.12.2011 р. N 1684
,
 додаток ОК виключено згідно з наказом
Міністерства фінансів України від 05.12.2012 р. N 1281)

 

ПОРЯДОК
ведення обліку результатів спільної діяльності на території України без створення юридичної особи

1. Цей Порядок розроблено згідно з пунктом 153.14 статті 153 розділу III Податкового кодексу України (далі - Кодекс).

2. Цей Порядок застосовується особою, яка уповноважена іншими сторонами згідно з умовами договору про спільну діяльність вести облік результатів спільної діяльності (далі - уповноважений платник).

3. Цей Порядок застосовується до тих договорів про спільну діяльність, за якими провадиться господарська діяльність на території України, або метою яких є отримання доходів, що підлягають оподаткуванню відповідно до розділу III Кодексу.

Якщо договір про спільну діяльність укладено між платником (платниками) податку на прибуток підприємств (далі - податок) та особою (особами), що не є платником (платниками) податку, то уповноваженим платником у частині ведення обліку може бути виключно особа, що є платником податку.

4. Якщо уповноважений платник здійснює на користь нерезидента-учасника договору про спільну діяльність виплату доходу з джерелом його походженння з України, отриманого таким нерезидентом від здійснення спільної діяльності на території України (у тому числі на рахунки нерезидента, що ведуться у національній валюті), то цей платник зобов'язаний утримувати податок з таких доходів за ставкою у розмірі, встановленому Кодексом.

5. У разі коли основні засоби платника податку - учасника спільної діяльності використовуються як у власній господарській діяльності, так і в спільній діяльності, частина амортизаційних відрахувань за цими основними засобами відображається у Податковій декларації про результати спільної діяльності на території України без створення юридичної особи та відповідному додатку до неї в сумі, яка так відноситься до загальної суми нарахованих амортизаційних відрахувань звітного періоду за цими засобами, як сума доходів, отриманих від спільної діяльності, відноситься до загальної суми таких доходів.

6. Розподіл витрат платника податку - учасника спільної діяльності, які включаються до складу витрат та одночасно пов'язані як з власною господарською діяльністю такого платника, так і зі спільною діяльністю, відбувається аналогічно до вимог пункту 5 цього Порядку.

 

Директор Департаменту
податкової, митної політики
та методології бухгалтерського обліку

М. О. Чмерук

Опрос