Идет загрузка документа (69 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка замены свидетельства (свидетельств) о регистрации выпуска (выпусков) эмиссионных ценных бумаг в связи с изменением наименования эмитента и/или изменением формы существования акций

Государственная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку
Порядок, Решение от 30.08.2011 № 1180
Утратил силу

ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

30.08.2011

м. Київ

N 1180

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
7 листопада 2011 р. за N 1275/20013

Про затвердження Порядку заміни свідоцтва (свідоцтв) про реєстрацію випуску (випусків) емісійних цінних паперів у зв'язку зі зміною найменування емітента та/або зміною форми існування акцій

Рішення втратило чинність
(згідно з рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 23 квітня 2013 року N 736)

Відповідно до пунктів 1, 3, 5 частини другої статті 7, пункту 13 статті 8 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", статті 90 і частини третьої статті 152 Цивільного кодексу України, частини четвертої статті 3 Закону України "Про акціонерні товариства" та з метою встановлення порядку заміни свідоцтва (свідоцтв) про реєстрацію випуску (випусків) емісійних цінних паперів у зв'язку зі зміною найменування емітента та/або зміною форми існування акцій Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Порядок заміни свідоцтва (свідоцтв) про реєстрацію випуску (випусків) емісійних цінних паперів у зв'язку зі зміною найменування емітента та/або зміною форми існування акцій, що додається.

2. Визнати такими, що втратили чинність:

рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 27.12.2000 N 244 "Про затвердження Порядку реєстрації випуску акцій акціонерними товариствами, які створені в процесі приватизації (корпоратизації) і 100 відсотків акцій яких належать державі, при зміні форми випуску", зареєстроване у Міністерстві юстиції України 25.01.2001 за N 71/5262;

рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 26.01.2005 N 21 "Про затвердження Положення про порядок заміни свідоцтва про реєстрацію випуску акцій у зв'язку зі зміною форми випуску", зареєстроване у Міністерстві юстиції України 25.02.2005 за N 267/10547;

рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 30.12.2009 N 1638 "Про затвердження Положення про порядок заміни свідоцтва (свідоцтв) про реєстрацію випуску (випусків) емісійних цінних паперів у зв'язку зі зміною найменування акціонерного товариства", зареєстроване у Міністерстві юстиції України 09.02.2010 за N 145/17440.

3. Департаменту корпоративних відносин (А. Амелін) забезпечити подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Управлінню із забезпечення діяльності Голови Комісії, організації роботи засідань Комісії та міжнародних зв'язків (Н. Піскун) забезпечити опублікування цього рішення відповідно до вимог законодавства України.

5. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.

 

Голова Комісії

Д. Тевелєв

ПОГОДЖЕНО:

 

В. о. Першого заступника Голови
Державного комітету України
з питань  регуляторної
політики та підприємництва

С. І. Свищева 

 

 

Порядок
заміни свідоцтва (свідоцтв) про реєстрацію випуску (випусків) емісійних цінних паперів у зв'язку зі зміною найменування емітента та/або зміною форми існування акцій

I. Загальні положення

1. Цей Порядок установлює:

а) строки та порядок заміни або відмови у заміні Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку (далі - Комісія) свідоцтва (свідоцтв) про реєстрацію випуску (випусків) акцій (крім акцій корпоративних інвестиційних фондів), облігацій підприємств, іпотечних сертифікатів, іпотечних облігацій, сертифікатів фонду операцій з нерухомістю (далі - емісійні цінні папери) у зв'язку з прийняттям уповноваженим органом емітента емісійних цінних паперів рішення про зміну найменування емітента та/або рішення про зміну форми існування акцій;

б) перелік документів, які подаються для заміни свідоцтва (свідоцтв) про реєстрацію випуску (випусків) емісійних цінних паперів (далі - свідоцтво (свідоцтва)), та вимоги до оформлення таких документів.

2. Дія цього Порядку поширюється на емітентів емісійних цінних паперів (далі - емітенти), уповноважений орган яких прийняв рішення про внесення змін до установчих документів емітента, пов'язаних зі зміною найменування емітента, та/або рішення про зміну форми існування акцій, у разі якщо загальна сума випуску (випусків), вид, тип, клас (класи), номінальна вартість, кількість цінних паперів випуску залишаються незмінними.

Цей Порядок застосовується у випадках зміни найменування емітента та/або зміни форми існування акцій та не поширюється на емітентів у разі їх припинення шляхом реорганізації.

3. Емітент зобов'язаний здійснити заміну свідоцтва (свідоцтв) у разі зміни найменування та/або зміни форми існування акцій.

У разі розміщення емітентом більше ніж одного випуску емісійних цінних паперів здійснюється заміна свідоцтва за кожним випуском.

4. Документи для заміни свідоцтва (свідоцтв) подаються емітентом до центрального апарату Комісії або її територіальних органів, які відповідно до повноважень, делегованих Комісією, зареєстрували відповідний випуск (випуски) емісійних цінних паперів емітента.

Емітент подає документи для заміни свідоцтва (свідоцтв) не пізніше 60 календарних днів з дати державної реєстрації в органах державної реєстрації змін до установчих документів емітента, пов'язаних зі зміною його найменування, і не пізніше 30 календарних днів з дати прийняття уповноваженим органом емітента рішення про зміну форми існування акцій.

5. Заміна свідоцтва (свідоцтв) або відмова у заміні свідоцтва (свідоцтв) здійснюються шляхом прийняття відповідних рішень.

Рішення про заміну свідоцтва (свідоцтв) або про відмову в заміні свідоцтва (свідоцтв) приймається Комісією, відповідними підрозділами центрального апарату Комісії або її територіальними органами, які зареєстрували випуск (випуски) емісійних цінних паперів та видали свідоцтво (свідоцтва), що підлягає (підлягають) заміні. У разі прийняття рішення про заміну свідоцтва (свідоцтв) або про відмову в заміні свідоцтва (свідоцтв) підрозділом центрального апарату або територіальним органом Комісії таке рішення оформлюється відповідним розпорядженням (додатки 1, 2).

На підставі рішення про заміну свідоцтва (свідоцтв) центральним апаратом Комісії або відповідним територіальним органом Комісії оформлюється (оформлюються) та видається (видаються) свідоцтво (свідоцтва) установленого зразка (додатки 3 - 9).

Загальна сума випуску (випусків), вид, тип, клас (класи), номінальна вартість, кількість, реєстраційний номер (номери) та дата реєстрації повинні відповідати раніше виданому (виданим) свідоцтву (свідоцтвам).

У новому (нових) свідоцтві (свідоцтвах) зазначається дата видачі свідоцтва (свідоцтв), якою є дата прийняття рішення про заміну свідоцтва (свідоцтв).

6. Рішення про заміну свідоцтва (свідоцтв) або про відмову в заміні свідоцтва (свідоцтв) приймається протягом 10 робочих днів після отримання центральним апаратом Комісії або її територіальними органами заяви та необхідних документів для заміни свідоцтва (свідоцтв).

Датою отримання заяви та документів є дата їх реєстрації у підрозділі центрального апарату Комісії або її територіального органу, який виконує функції реєстрації вхідної кореспонденції.

7. Заміна свідоцтва (свідоцтв) є підставою для внесення відповідної інформації до Державного реєстру випусків цінних паперів.

Рішення про заміну свідоцтва у зв'язку зі зміною форми існування акцій на бездокументарну публікується в офіційному друкованому виданні Комісії протягом 15 днів з дати прийняття такого рішення.

8. Підставами для відмови в заміні свідоцтва (свідоцтв) є:

а) невідповідність поданих документів вимогам законодавства;

б) відсутність будь-якого з документів, визначених у пункті 1 розділу II цього Порядку.

9. Рішення про відмову в заміні свідоцтва (свідоцтв) доводиться до відома емітента письмово і має містити правове обґрунтування такої відмови.

10. Центральний апарат Комісії або її територіальні органи мають право здійснювати перевірку відомостей, що містяться в поданих документах, а також повноважень органів емітента.

До закінчення строку, встановленого для заміни свідоцтва (свідоцтв), і до прийняття відповідного рішення про заміну або відмову в заміні свідоцтва (свідоцтв) уповноважена особа Комісії відповідно до наданих повноважень може запросити надання додаткових документів, які підтверджують дані, наведені в документах, наданих емітентом для заміни свідоцтва (свідоцтв).

11. За письмовим зверненням емітента, отриманим центральним апаратом Комісії або її територіальним органом до прийняття рішення про заміну свідоцтва (свідоцтв) або відмову в заміні свідоцтва (свідоцтв), центральний апарат Комісії або її територіальний орган повертає всі документи, подані для заміни свідоцтва (свідоцтв), на доопрацювання.

Після доопрацювання емітент подає документи для заміни свідоцтва (свідоцтв) у загальному порядку.

12. У разі коли в заміні свідоцтва відмовлено з мотивів, які емітент уважає необґрунтованими, він може звернутися до суду.

II. Документи, які подаються для заміни свідоцтва (свідоцтв)

1. Для заміни свідоцтва (свідоцтв) емітентом подаються:

1.1. Заява про заміну свідоцтва (свідоцтв) про реєстрацію випуску (випусків) емісійних цінних паперів у зв'язку зі зміною найменування емітента (додаток 10) та/або заява про заміну свідоцтва (свідоцтв) про реєстрацію випуску (випусків) акцій у зв'язку зі зміною форми існування акцій (додаток 11).

1.2. Протокол, або копія протоколу, або виписка з протоколу уповноваженого органу емітента, наказ або інше рішення суб'єкта управління об'єктами державної власності (у разі якщо 100 відсотків акцій емітента належать державі), рішення акціонера (для акціонерного товариства з одним акціонером) з питання внесення змін до установчих документів емітента, які, зокрема, передбачають зміну найменування емітента, та/або з питання зміни форми існування акцій, із зазначенням кількості та відсотків голосів учасників (членів) уповноваженого органу емітента, які беруть участь у засіданні цього органу (у разі прийняття рішення загальними зборами акціонерів - кількості та відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах), кількості та відсотків голосів учасників (членів) уповноваженого органу емітента, які голосували за прийняття такого рішення (рішень).

У разі прийняття рішення про зміну форми існування акцій на бездокументарну таке рішення (протокол, наказ тощо) має містити відомості, передбачені Положенням про порядок переведення випуску іменних акцій документарної форми існування у бездокументарну форму існування, затвердженим рішенням Комісії від 30.06.2000 N 98, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 12.10.2000 за N 706/4927.

Копія протоколу або виписка з протоколу уповноваженого органу емітента повинні бути пронумеровані, прошнуровані та засвідчені підписом керівника й печаткою емітента. Протокол загальних зборів акціонерів повинен бути підписаний головою та секретарем зборів, скріплений печаткою товариства та підписом голови колегіального виконавчого органу товариства (у разі колегіального виконавчого органу) або одноособового виконавчого органу.

У разі якщо акціонером емітента є одна особа, рішення з питання внесення змін до статуту, які, зокрема, передбачають зміну найменування емітента, та/або з питання зміни форми існування акцій, оформляється письмово (у формі рішення) та засвідчується печаткою емітента або нотаріально.

1.3. Нотаріально засвідчена копія зареєстрованих в органах державної реєстрації установчих документів емітента.

1.4. Оригінал (оригінали) свідоцтва (свідоцтв) про реєстрацію випуску (випусків) емісійних цінних паперів, що підлягають заміні.

1.5. Копія публікації повідомлення про проведення загальних зборів учасників емітента, на яких прийнято рішення про внесення змін до установчих документів емітента, пов'язаних зі зміною найменування та/або зміною форми існування акцій, опублікованого згідно з вимогами закону, засвідчена підписом керівника та печаткою емітента (у разі якщо така публікація передбачена законом).

1.6. Складена у довільній формі довідка про персональне повідомлення учасників емітента про проведення загальних зборів учасників емітента, на яких прийнято рішення про затвердження змін до установчих документів емітента, пов'язаних зі зміною найменування та/або зміною форми існування акцій, засвідчена підписом керівника та печаткою емітента (у разі якщо персональне повідомлення передбачене законом).

1.7. Довідка про наявність державної частки у статутному капіталі емітента на дату прийняття рішення щодо переведення акцій в іншу форму існування, засвідчена підписом керівника та печаткою емітента (подається емітентом, якщо 100 відсотків акцій належать державі).

2. У разі відмови в заміні свідоцтва (свідоцтв) усі подані документи залишаються в центральному апараті Комісії або її територіальних органах, крім оригіналу (оригіналів) свідоцтва (свідоцтв) про реєстрацію випуску емісійних цінних паперів, який (які) направляється (направляються) емітенту одночасно з відмовою.

 

Директор департаменту
корпоративних відносин

А. Амелін

 

ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ N ____- З

"___" _________ 20___ року

м. _____________

  Уповноважена особа Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку - ____________________________________________________________________________________,
                                                                                          (посада, прізвище, ім'я, по батькові)
що діє на підставі доручення _______________________________, під час розгляду документів, наданих _____________________________________________________________________________
                                                                 (найменування емітента, місцезнаходження, код за ЄДРПОУ)
на заміну свідоцтва (свідоцтв) про реєстрацію випуску (випусків) _________________________________________ у зв'язку __________________________________,
             (перелік емісійних цінних паперів)

УСТАНОВИЛА:

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

     Враховуючи вищевикладене та на підставі пункту 5 розділу I Порядку заміни свідоцтва (свідоцтв) про реєстрацію випуску (випусків) емісійних цінних паперів у зв'язку зі зміною найменування емітента та/або зміною форми існування акцій, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 30.08.2011 N 1180,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

     видати ___________________________________________________________________
                                                                             (найменування емітента, код за ЄДРПОУ)
свідоцтво (свідоцтва) про реєстрацію випуску (випусків) ____________________________________
                                                                                                                                                        (перелік емісійних цінних паперів)
у зв'язку з _________________________.

_____________________
                   (посада)

_________________
(підпис)
М. П.

_____________________________________
(ініціали, прізвище уповноваженої особи)

 

ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ N ____- В

"____" _________ 20___ року

м. _____________

  Уповноважена особа Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку - ___________________________________________________________________________________,
                                                                                   (посада, прізвище, ім'я, по батькові)
що діє на підставі доручення _______________________________, під час розгляду документів, наданих ____________________________________________________________________________
                                                                   (найменування емітента, місцезнаходження, код за ЄДРПОУ)
на заміну свідоцтва (свідоцтв) про реєстрацію випуску (випусків) ____________________________________ у зв'язку _____________________________,
               (перелік емісійних цінних паперів)

УСТАНОВИЛА:

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

    Враховуючи вищевикладене та на підставі підпункту ___ пункту 8 розділу I Порядку заміни свідоцтва (свідоцтв) про реєстрацію випуску (випусків) емісійних цінних паперів у зв'язку зі зміною найменування емітента та/або зміною форми існування акцій, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 30.08.2011 N 1180,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

      відмовити __________________________________________________________________
                                                                               (найменування емітента, код за ЄДРПОУ)
в заміні свідоцтва (свідоцтв) про реєстрацію випуску (випусків) ____________________________ у
                                                                                                                                                       (перелік емісійних цінних паперів)
зв'язку ____________________.

_____________________
                   (посада)

_________________
(підпис)
М. П.

_____________________________________
(ініціали, прізвище уповноваженої особи)

 

ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

СВІДОЦТВО
про реєстрацію випуску акцій

    Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку засвідчує, що випуск простих іменних акцій, що здійснюється
___________________________________________________________________________________,
                                                                    (повне найменування емітента та код за ЄДРПОУ)

на загальну суму

____________________________________________
                                              (сума словами)

гривень,

номінальною вартістю

____________________________________________
                                              (сума словами)

гривень,

у кількості

____________________________________________
                                           (кількість словами)

штук,

форма існування

_____________________________________________________,

унесено до Державного реєстру випусків цінних паперів.

Реєстраційний N ___/1/ __

Дата реєстрації "___" __________ 20__ року

Дата видачі "___" __________ 20__ року

_____________________
                   (посада)

_________________
(підпис)

М. П.

_____________________________________
(ініціали, прізвище уповноваженої особи)

 

ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

СВІДОЦТВО
про реєстрацію випуску акцій

     Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку засвідчує, що випуск привілейованих іменних акцій, що здійснюється
___________________________________________________________________________________,
                                                                      (повне найменування емітента та код за ЄДРПОУ)

на загальну суму

____________________________________________
                                              (сума словами)

гривень,

номінальною вартістю

____________________________________________
                                              (сума словами)

гривень,

у кількості

____________________________________________
                                          (кількість словами)

штук,

форма існування

__________________________________________________________,

у тому числі:

 

 

класу ______________

____________________________________________
                                           (кількість словами)

штук

на суму

____________________________________________
                                              (сума словами)

гривень,

класу ______________

____________________________________________
                                          (кількість словами)

штук

на суму

____________________________________________
                                              (сума словами)

гривень,

класу ______________

____________________________________________
                                          (кількість словами)

штук

на суму

____________________________________________
                                              (сума словами)

гривень,

унесено до Державного реєстру випусків цінних паперів.

Реєстраційний N ___/1/ __

Дата реєстрації "___" __________ 20__ року

Дата видачі "___" __________ 20__ року

______________
           (посада)

____________
(підпис)

М. П.

_____________________________________
(ініціали, прізвище уповноваженої особи)

 

ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

СВІДОЦТВО
про реєстрацію випуску облігацій підприємств

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку засвідчує, що випуск облігацій, який здійснюється ______________________________________________________________________,
                                                                                   (повне найменування емітента та код за ЄДРПОУ)

на загальну суму

_____________________________________________
                                              (сума словами)

гривень,

номінальною вартістю

_____________________________________________
                                              (сума словами)

гривень,

форма існування ____________________________________________________________________,

незабезпечених /забезпечених (звичайних):

 

відсоткових іменних _______________________________________________
                                                                                            (кількість словами)

штук

на суму

___________________________________________________________
                                                            (сума словами)

гривень,

 

відсоткових на пред'явника _________________________________________
                                                                                            (кількість словами)

штук

на суму

___________________________________________________________
                                                           (сума словами)

гривень,

 

дисконтних іменних _______________________________________________
                                                                                            (кількість словами)

штук

на суму

___________________________________________________________
                                                          (сума словами)

гривень,

 

дисконтних на пред'явника _________________________________________
                                                                                            (кількість словами)

штук

на суму

__________________________________________________________
                                                          (сума словами)

гривень,

 

цільових іменних _________________________________________________
                                                                                            (кількість словами)

штук

на суму

__________________________________________________________
                                                         (сума словами)

гривень,

унесено до Державного реєстру випусків цінних паперів.

Реєстраційний N ___/2/___

Дата реєстрації "___" __________ 20__ року

Дата видачі "___" __________ 20__ року

_____________________
                   (посада)

_________________
(підпис)
М. П.

_____________________________________
(ініціали, прізвище уповноваженої особи)

 

ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

СВІДОЦТВО
про реєстрацію випуску звичайних іпотечних облігацій

     Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку засвідчує, що випуск іпотечних облігацій __________, що здійснюється
       (серія)
__________________________________________________________________________________,
                              (повне найменування емітента та код за ЄДРПОУ)

на загальну суму

_____________________________________________
                                              (сума словами)

гривень,

номінальною вартістю

_____________________________________________
                                              (сума словами)

гривень,

розмір іпотечного
покриття, що
забезпечує випуск
(серії) звичайних
іпотечних облігацій

 
 
 
 
_____________________________________________
                                              (сума словами)

 
 
 
 
гривень,

іменних з фіксованим
процентом

_____________________________________________
                                           (кількість словами)

штук,

іменних з плаваючим
процентом

_____________________________________________
                                           (кількість словами)

штук,

на суму

_____________________________________________
                                              (сума словами)

гривень,

унесено до окремого реєстру випуску іпотечних цінних паперів.

Реєстраційний N ___/4/___

Дата реєстрації "___" __________ 20__ року

Дата видачі "___" __________ 20__ року

_______________
            (посада)

____________
(підпис)

М. П.

__________________________________
(ініціали, прізвище уповноваженої особи)

 

ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

СВІДОЦТВО
про реєстрацію випуску іпотечних сертифікатів з фіксованою дохідністю

    Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку засвідчує, що випуск іпотечних сертифікатів з фіксованою дохідністю, який здійснюється
_________________________________________________________________________________,
                                                       (повне найменування емітента та код за ЄДРПОУ)

на загальну суму

______________________________________________
                                                (сума словами)

гривень,

номінальною вартістю

______________________________________________
                                                (сума словами)

гривень,

форма існування бездокументарна,

іменних

______________________________________________
                                                (кількість словами)

штук

на суму

______________________________________________
                                                (сума словами)

гривень,

унесено до Державного реєстру випусків цінних паперів.

Реєстраційний N _____

Дата реєстрації "___" __________ 20__ року

Дата видачі "___" __________ 20__ року

________________
            (посада)

____________
(підпис)

М. П.

__________________________________
(ініціали, прізвище уповноваженої особи)

 

ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

СВІДОЦТВО
про реєстрацію випуску іпотечних сертифікатів участі

    Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку засвідчує, що випуск іпотечних сертифікатів участі, який здійснюється
___________________________________________________________________________________,
                                                                   (повне найменування емітента та код за ЄДРПОУ)

на загальну суму

____________________________________________
                                                (сума словами)

гривень,

частка консолідованого
іпотечного боргу, що
припадає на один
сертифікат участі

 
 
 
____________________________________________
                                                (сума словами)

 
 
 
гривень,

загальна сума
іпотечних активів, які
забезпечують випуск
іпотечних сертифікатів

 
 
 
____________________________________________
                                                (сума словами)

 
 
 
гривень,

форма існування бездокументарна,

іменних

___________________________________________
                                           (кількість словами)

штук

на суму

___________________________________________
                                                (сума словами)

гривень,

унесено до Державного реєстру випусків цінних паперів.

Реєстраційний N _____

Дата реєстрації "___" __________ 20__ року

Дата видачі "___" __________ 20__ року

_____________________
                   (посада)

_________________
(підпис)

М. П.

_____________________________________
(ініціали, прізвище уповноваженої особи)

 

ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

СВІДОЦТВО
про реєстрацію випуску сертифікатів фонду операцій з нерухомістю

   Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку засвідчує, що випуск ____________________ сертифікатів фонду операцій з нерухомістю, що здійснюється
                       (серії)
___________________________________________________________________________________,
                                                            (повне найменування емітента та код за ЄДРПОУ)
___________________________________________________________________________________,
                                                              (найменування фонду операцій з нерухомістю)

на загальну суму

_____________________________________________
                                                (сума словами)

гривень,

номінальною вартістю

_____________________________________________
                                                (сума словами)

гривень,

форма існування бездокументарна,

іменних

_____________________________________________
                                                (кількість словами)

штук,

унесено до Державного реєстру випусків цінних паперів.

Реєстраційний N ____/3/____

Дата реєстрації "___" __________ 20__ року

Дата видачі "___" __________ 20__ року

_____________________
                   (посада)

_________________
(підпис)

М. П.

_____________________________________
(ініціали, прізвище уповноваженої особи)

 

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку
"___" ___________ 20__ року
         (дата подання заяви)

ЗАЯВА
про заміну свідоцтва (свідоцтв) про реєстрацію випуску (випусків) емісійних цінних паперів у зв'язку зі зміною найменування емітента

Найменування емітента

 

Попереднє найменування емітента

 

Код за ЄДРПОУ

 

Місцезнаходження

 

Телефон, факс

 

Номер поточного рахунку та найменування банку, у якому відкрито рахунок

 

Дані про випуск (випуски) емісійних цінних паперів, свідоцтво (свідоцтва) про реєстрацію якого (яких) підлягає (підлягають) заміні (за кожним випуском окремо):

 

реквізити свідоцтва про реєстрацію випуску емісійних цінних паперів, яке підлягає заміні (реєстраційний номер, дата реєстрації, дата видачі /у разі наявності/)

 

вид емісійних цінних паперів

 

форма випуску

 

форма існування

 

тип (для акцій)

 

клас (для акцій у разі розміщення привілейованих акцій з поділом на класи)

 

серія (для облігацій підприємств, сертифікатів фонду операцій з нерухомістю, звичайних іпотечних облігацій, іпотечних сертифікатів)

 

різновид (для облігацій підприємств - відсоткові, дисконтні або цільові, незабезпечені/забезпечені (звичайні); для звичайних іпотечних облігацій - з фіксованим процентом або з плаваючим процентом; для іпотечних сертифікатів - сертифікати з фіксованою дохідністю або сертифікати участі)

 

загальна сума випуску,
у тому числі для звичайних іпотечних облігацій та іпотечних сертифікатів участі - загальна сума іпотечних активів, які забезпечують випуск, грн.

 

номінальна вартість одного цінного папера (для іпотечних сертифікатів участі - частка консолідованого боргу, що припадає на один сертифікат участі), грн.

 

кількість цінних паперів, шт.

 

_____________________
                   (посада)

_________________
(підпис)

М. П.

_____________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

 

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку
"___" ___________ 20__ року
       (дата подання заяви)

ЗАЯВА
про заміну свідоцтва (свідоцтв) про реєстрацію випуску (випусків) акцій у зв'язку зі зміною форми існування акцій

Найменування емітента

 

Код за ЄДРПОУ

 

Місцезнаходження

 

Телефон, факс

 

Номер поточного рахунку та найменування банку, у якому відкрито рахунок

 

Розмір статутного капіталу

 

Дані про випуск (випуски) акцій, свідоцтво (свідоцтва) про реєстрацію якого (яких) підлягає (підлягають) заміні (за кожним випуском окремо):

 

реквізити свідоцтва про реєстрацію випуску акцій, яке підлягає заміні (реєстраційний номер, дата реєстрації, дата видачі (у разі наявності))

 

форма випуску

 

нова форма існування акцій

 

тип акцій

 

клас (у разі розміщення привілейованих акцій з поділом на класи)

 

_______________
             (посада)

_____________
(підпис)

_________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

____________

Опрос