Идет загрузка документа (61 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Типового положения о службе морской безопасности

Министерство инфраструктуры Украины
Положение, Приказ от 25.08.2011 № 339
редакция действует с 11.09.2018

МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

25.08.2011

м. Київ

N 339

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
26 жовтня 2011 р. за N 1233/19971

Про затвердження Типового положення про службу морської безпеки

(заголовок у редакції наказу Міністерства
 інфраструктури України від 15.04.2013 р. N 220)

Із змінами і доповненнями, внесеними
наказами Міністерства інфраструктури України
від 15 квітня 2013 року N 220
,
 від 16 серпня 2016 року N 278
,
від 6 серпня 2018 року N 354

Відповідно до підпункту 4.9.108 підпункту 4.9 пункту 4 Положення про Міністерство інфраструктури України, затвердженого Указом Президента України від 12.05.2011 N 581, глави XI-2 Додатка до Міжнародної конвенції з охорони людського життя на морі 1974 року з поправками, пункту 3.6 розділу 16 частини A, пунктів 3.1, 8.1 розділу 16 частини B Міжнародного Кодексу з охорони суден та портових засобів

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Типове положення про службу морської безпеки, що додається.

(пункт 1 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства інфраструктури України від 15.04.2013 р. N 220)

2. Начальникам портів в термін до 01.01.2012 привести організаційну структуру портів у відповідність із цим наказом.

3. Державній адміністрації морського і річкового транспорту (Козир Б. Ю.):

3.1. Забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3.2. Довести цей наказ до відома всіх зацікавлених підприємств, установ і організацій.

4. ДП "Агентство морської безпеки" (Волошин В. Е.) під час проведення перевірок систем охорони портових засобів забезпечити контроль за впровадженням цього наказу в портах і портових засобах та щомісячно надавати узагальнену інформацію щодо його виконання до Міністерства інфраструктури України.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Єфименка К. О.

 

Віце-прем'єр-міністр України -
Міністр інфраструктури України

Б. Колесніков

ПОГОДЖЕНО:

 

Т. в. о. Голови Державної
прикордонної служби України

О. Г. Мельников

Т. в. о. Голови Служби
безпеки України

В. Породько

Т. в. о. Голови Державної
митної служби України

О. М. Дороховський

 

Типове положення про службу морської безпеки порту

(заголовок Положення у редакції наказу Міністерства
 інфраструктури України від 15.04.2013 р. N 220)

(У тексті Типового положення слово "Укрморрічінспекція" у всіх відмінках замінено словом "Укртрансбезпека" у відповідному відмінку згідно з наказом Міністерства інфраструктури України від 16 серпня 2016 року N 278)

(У тексті Типового положення слова "Державна служба України з безпеки на транспорті", "Укртрансбезпека", "Департамент безпеки на транспорті" у всіх відмінках замінено відповідно словами "Державна служба морського та річкового транспорту України", "Морська адміністрація", "Директорат з безпеки на транспорті" у відповідних відмінках; слова "Департамент безпеки" у всіх відмінках замінено словами "Директорат з безпеки на транспорті" у відповідних відмінках згідно з наказом Міністерства інфраструктури України від 6 серпня 2018 року N 354)

I. Загальні положення

1.1. Це Положення регламентує основні завдання, функції, права, структуру та організацію роботи служби морської безпеки (далі - СМБ) порту (морського, річкового, спеціалізованого) або портового засобу.

1.2. Дія цього Положення поширюється на:

портові засоби, у тому числі термінали (далі - ПЗ);

(абзац другий пункту 1.2 у редакції наказу Міністерства
 інфраструктури України від 15.04.2013 р. N 220)

порти (морські, річкові, спеціалізовані), на території (в акваторії) або у зоні відповідальності з морської безпеки яких розташовані ПЗ;

адміністрацію морських портів України;

(пункт 1.2 доповнено абзацом четвертим згідно з наказом
 Міністерства інфраструктури України від 15.04.2013 р. N 220)

портових операторів.

(пункт 1.2 доповнено абзацом п'ятим згідно з наказом
 Міністерства інфраструктури України від 15.04.2013 р. N 220)

1.3. СМБ створюється у встановленому законом порядку адміністрацією морських портів України, власниками морських терміналів та портовими операторами.

(розділ І доповнено новим пунктом 1.3 згідно з наказом
 Міністерства інфраструктури України від 15.04.2013 р. N 220,
у зв'язку з цим пункти 1.3 - 1.6
 вважати відповідно пунктами 1.4 - 1.7)

1.4. СМБ є структурним підрозділом адміністрації морських портів України, морського термінала або портового оператора, який відповідає за впровадження й підтримання належного рівня морської безпеки в адміністрації морських портів України, морського термінала або портового оператора, підтримання режиму перебування в порту, захист об'єктів портової інфраструктури, суден, що перебувають у адміністрації морських портів України, морського термінала або портового оператора, їх екіпажів і пасажирів від актів піратства, тероризму, актів незаконного втручання та інших протиправних дій.

(абзац перший пункту 1.4 із змінами, внесеними згідно з
наказом Міністерства інфраструктури України від 15.04.2013 р. N 220)

СМБ порту координує та контролює діяльність щодо реалізації вимог глави XI-2 Додатка до Конвенції СОЛАС-74 та Кодексу ОСПЗ усіх ПЗ, які розташовані на території (в акваторії) або у зоні відповідальності порту з морської безпеки.

1.5. СМБ порту може здійснювати діяльність із підтримання належного рівня морської безпеки в ПЗ, розташованих на території (в акваторії) порту або у зоні відповідальності порту з морської безпеки, які перебувають під управлінням портових операторів, за умови наявності достатніх ресурсів для належного впровадження відповідних заходів.

СМБ ПЗ може здійснювати діяльність із підтримання належного рівня морської безпеки в іншому ПЗ.

У таких випадках плани охорони ПЗ повинні містити відповідну інформацію.

1.6. СМБ в ПЗ може не створюватися за умови:

підтримання належного рівня морської безпеки в ПЗ силами СМБ адміністрації морських портів України, морського термінала або портового оператора;

(абзац другий пункту 1.6 із змінами, внесеними згідно з
наказом Міністерства інфраструктури України від 15.04.2013 р. N 220)

неможливості створення служби через розташування, призначення та характер здійснюваних в ПЗ операцій (місця якірних стоянок, підходи з моря тощо).

Висновки щодо необхідності створення СМБ в ПЗ робляться визнаною організацією у сфері охорони суден та портових засобів на морі під час проведення оцінки охорони ПЗ та розроблення плану охорони ПЗ і містяться в цих документах.

1.7. У портах або ПЗ, на території яких створені та функціонують пункти пропуску (пункти контролю) через державний кордон, СМБ функціонують з дотриманням норм законодавства у сфері безпеки державного кордону та законодавства України з питань митної справи.

Взаємодія контрольних органів і служб, загальний порядок та послідовність проведення всіх видів контролю в пункті пропуску через державний кордон визначаються Типовою технологічною схемою пропуску через державний кордон осіб, автомобільних, водних, залізничних та повітряних транспортних засобів перевізників і товарів, що переміщуються ними, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 24.12.2003 N 1989 (зі змінами).

Порядок допуску працівників СМБ у зони митного контролю визначається митним органом, у зоні діяльності якого створені ці зони, в установленому законодавством порядку.

Порядок допуску працівників СМБ у зону прикордонного контролю визначається начальником органу охорони державного кордону, на ділянці відповідальності якого функціонує цей пункт пропуску.

II. Терміни та їх визначення

У цьому Положенні наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:

акт незаконного втручання (далі - АНВ) - подія, яка порушує стан морської безпеки на судні, в порту або в ПЗ у вигляді:

незаконного проникнення, доставки та переміщення на територію (з території) ПЗ або судна людей, транспортних засобів, вантажів, зброї, небезпечних шкідливих речовин та матеріалів, які можуть призвести до пошкодження чи руйнування судна та споруд ПЗ або загрожувати безпечній роботі ПЗ;

випадків насильства, завдання травм або поранень людям, незаконного використання (або спроби) вибухового пристрою, хімічних, біологічних або шкідливих речовин, вогнепальної або холодної зброї;

руйнування, пошкодження (або їх спроб) засобів регулювання рухом суден, навігаційно-гідрографічного обладнання, технічних засобів охорони і спостереження, устаткування і систем зв'язку або несанкціонованого втручання в їх діяльність та експлуатацію;

проведення незаконних операцій з вантажем, транспортними засобами, устаткуванням, контейнерами, крадіжок, хабарництва, розкрадань;

операцій з наркотиками й іншими забороненими препаратами та матеріалами;

випадків виявлення сторонніх предметів у ПЗ або на судні;

випадків несанкціонованого фотографування або відеозйомки розташування споруд ПЗ, районів обмеженого доступу або системи охорони ПЗ;

випадків несанкціонованого швартування плавзасобів до ПЗ або до суден;

повідомлення недостовірних відомостей, які створюють загрозу безпеці ПЗ або безпечному плаванню судна;

несанкціонованого або свідомого неправдивого поширення офіційних матеріалів, які є комерційною таємницею або службовою та конфіденційною інформацією;

загрози з метою примусити фізичну або юридичну особу вчинити вищезазначені дії або злочин;

зона відповідальності порту з морської безпеки - перелік ПЗ, закріплених Міністерством інфраструктури України за портом для взаємодії з питань морської безпеки;

комітет безпеки порту - консультативно-дорадчий орган, який створюється для забезпечення взаємодії з питань забезпечення морської безпеки, адміністрації морських портів України, власників морських терміналів та портових операторів, а також правоохоронних органів, органів державного митного та прикордонного контролю, що здійснюють свою діяльність у межах порту;

(абзац п'ятнадцятий розділу II у редакції наказу
 Міністерства інфраструктури України від 15.04.2013 р. N 220)

портовий засіб - ПЗ, у якому впроваджені й виконуються спеціальні заходи з охорони від актів піратства, тероризму й АНВ згідно з розробленим і схваленим у встановленому порядку планом охорони ПЗ, що засвідчується Актом про відповідність ПЗ;

(абзац шістнадцятий розділу II із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства інфраструктури України від 15.04.2013 р. N 220)

контроль на безпеку - спеціальні заходи щодо запобігання незаконному внесенню на територію порту або ПЗ, а також на борт судна зброї, вибухових речовин та інших небезпечних предметів, які можуть бути використані для вчинення актів піратства, тероризму та АНВ, або речовин, предметів чи пристроїв, заборонених відповідно до чинного законодавства до несанкціонованого перевезення морським транспортом або ввезення на територію (в акваторію) порту чи ПЗ;

морська безпека - постійно підтримуваний стан захищеності морського та річкового транспорту України від загроз піратства, тероризму й АНВ;

оцінка охорони ПЗ - оцінка вразливості ПЗ щодо інцидентів, пов'язаних з охороною, яка є невід'ємною складовою розроблення і оновлення плану охорони ПЗ;

план охорони ПЗ - план, розроблений у встановленому законодавством порядку з метою забезпечення вживання заходів із захисту ПЗ й суден, людей, вантажу, вантажних транспортних одиниць і суднових запасів у межах ПЗ від небезпеки інциденту, пов'язаного з охороною;

абзац двадцять перший розділу II виключено

(згідно з наказом Міністерства
 інфраструктури України від 15.04.2013 р. N 220,
у зв'язку з цим абзаци двадцять другий - двадцять п'ятий
 вважати відповідно абзацами двадцять першим - двадцять четвертим)

СМБ - спеціалізований структурний підрозділ порту або ПЗ, призначений для захисту інфраструктури порту або ПЗ, суден, їх екіпажів та вантажу, що перебувають у порту або ПЗ, від актів піратства, тероризму та АНВ;

судно - судно, яке підпадає під дію Кодексу ОСПЗ.

Термін "небезпечні вантажі" в цьому Положенні вживається у значенні, наведеному в статті 1 Закону України "Про перевезення небезпечних вантажів".

Інші терміни вживаються у значеннях, наведених у главі XI-2 Додатка до Конвенції СОЛАС-74 і Кодексі ОСПЗ.

III. Завдання та права СМБ

3.1. Основними завданнями СМБ є:

3.1.1. Реалізація в портах та ПЗ норм, правил, стандартів і процедур глави XI-2 Додатка до Конвенції СОЛАС-74, Кодексу ОСПЗ, інших міжнародних та національних нормативних актів з морської безпеки.

3.1.2. Здійснення комплексу організаційних, адміністративних, режимних і технічних заходів для запобігання, виявлення і припинення актів піратства, тероризму та АНВ у діяльність порту або ПЗ.

3.1.3. Організація, контроль та забезпечення підтримання відповідного перепускного та внутрішньооб'єктового режиму в порту або ПЗ.

3.1.4. Підтримання встановленого Міністерством інфраструктури України рівня охорони ПЗ.

3.1.5. Вжиття превентивних заходів для запобігання виникненню загроз портам, ПЗ та суднам, що в них обслуговуються.

3.1.6. Забезпечення охорони і захисту інфраструктури порту або ПЗ, суден, які в них обслуговуються, їх екіпажів і пасажирів, а також вантажів, що обробляються, здійснення заходів з охорони і контролю, зокрема щодо:

в'їзду, стоянки, завантаження і вивантаження транспортних засобів;

переміщення і складування вантажів і суднових запасів;

несупроводжуваного багажу або особистих речей;

районів посадки і висадки, зон очікування і перевірки пасажирів та суднового персоналу, включаючи місця огляду;

ділянок завантаження, вивантаження або складування вантажу або запасів;

місць зберігання конфіденційної інформації з питань охорони, включаючи вантажні документи;

районів зберігання небезпечних вантажів і шкідливих речовин;

диспетчерських центрів системи управління рухом суден, засобів навігаційної огорожі та будівлі управління порту, включаючи приміщення управління охороною і спостереженням;

районів зберігання або розташування устаткування з охорони і спостереження;

важливих електричних установок, устаткування радіозв'язку та інших видів зв'язку, системи водопостачання;

операцій з обробки вантажу;

операцій з обробки суднових запасів;

вантажу і навантажувально-розвантажувального устаткування.

3.1.7. Виконання процедур із:

спостереження за ПЗ, включаючи райони якірних стоянок і швартування;

спостереження за районами обмеженого доступу з метою забезпечення тільки авторизованого доступу до них;

обмеження доступу людей та транспортних засобів на територію (в акваторію) порту (ПЗ) або до певних районів порту (ПЗ) у разі виникнення загрози охороні або скоєння актів піратства, тероризму та АНВ;

евакуації людей у разі виникнення загрози охороні або скоєння актів піратства, тероризму та АНВ.

3.1.8. Здійснення заходів з впровадження схвалених у встановленому порядку планів охорони ПЗ.

3.1.9. Надання консультацій з питань морської безпеки посадовим особам підприємств морського транспорту, судноплавних компаній, інших організацій, які розташовані на території (в акваторії) порту або ПЗ чи взаємодіють з адміністрацією морських портів України, власниками морських терміналів та портовими операторами.

(підпункт 3.1.9 пункту 3.1 із змінами, внесеними згідно з
наказом Міністерства інфраструктури України від 15.04.2013 р. N 220)

3.1.10. Здійснення перевірок суден, які зайшли в порт або ПЗ, щодо відповідності вимогам глави XI-2 Додатка до Конвенції СОЛАС-74 та Кодексу ОСПЗ. Участь у роботі комісії, що здійснює державний контроль у пунктах пропуску через державний кордон.

3.1.11. Впровадження заходів з посилення морської безпеки.

СМБ порту контролює стан впровадження заходів з посилення морської безпеки на ПЗ, які перебувають на території (в акваторії) порту та у зоні відповідальності порту з морської безпеки.

3.1.12. Здійснення взаємодії згідно із схваленими в установленому порядку планами охорони ПЗ та чинним законодавством з відповідними службами адміністрації морських портів України, морських терміналів та портових операторів, правоохоронними структурами, органами, відповідальними за безпеку, а також ліквідацію наслідків актів піратства, тероризму та АНВ.

(абзац перший підпункту 3.1.12 пункту 3.1 із змінами, внесеними згідно з 
наказом Міністерства інфраструктури України від 15.04.2013 р. N 220)

Координація спільних з ними дій у випадках виникнення або загрози виникнення актів піратства, тероризму та АНВ, а також ліквідації їх наслідків тощо.

3.1.13. Здійснення контролю за посадкою та висадкою пасажирів, забезпечення виключення контактів пасажирів, які пройшли контроль на безпеку, з особами, які його не пройшли.

3.1.14. У взаємодії відповідно до чинного законодавства із підрозділами прикордонного, митного контролю, правоохоронними органами, а також відповідно до схвалених у встановленому порядку планів охорони ПЗ:

виявлення та запобігання несанкціонованому потраплянню на територію порту або ПЗ та борт суден зброї, вибухових речовин, наркотичних і хімічних речовин, інших небезпечних предметів та контрабанди;

здійснення контролю за доступом людей та потраплянням речей на територію порту або ПЗ шляхом перевірки транспортних засобів, суднових та вантажних документів, багажу, суднових запасів, квитків пасажирів та документів моряків, посвідчень особи персоналу порту або ПЗ, представників аварійних служб, комунальних підприємств, розташованих на території порту або ПЗ, представників вантажовласників, інших осіб, що проходять на територію порту або ПЗ, представників юридичних осіб, що займаються постачанням, тощо;

здійснення у разі потреби з дотриманням вимог чинного законодавства огляду людей та їх особистих речей;

забезпечення у випадках, передбачених Кодексом ОСПЗ та схваленим у встановленому порядку планом охорони ПЗ, супроводження відвідувачів та транспортних засобів по території порту або ПЗ;

впровадження заходів із запобігання проведенню нелегальних операцій з вантажем, устаткуванням, контейнерами, сировиною, охоронними системами, технологічним устаткуванням і системами зв'язку, які порушують діяльність адміністрації морських портів України, морських терміналів та портових операторів, а також заходів із запобігання іншим протиправним діям.

(абзац шостий підпункту 3.1.14 пункту 3.1 із змінами, внесеними згідно з 
наказом Міністерства інфраструктури України від 15.04.2013 р. N 220)

3.1.15. Ведення реєстраційної документації та надання звітів керівнику адміністрації морських портів України, морського термінала та портового оператора та державному підприємству "Агентство морської безпеки" (далі - ДП "АМБ") (інформація щодо суднозаходжень, звіти щодо стану морської безпеки в адміністрації морських портів України, морського термінала та портового оператора, рапорти посадових осіб адміністрації морських портів України, морського термінала та портового оператора стосовно актів піратства, тероризму та АНВ, документація щодо матеріально-технічного забезпечення тощо). ДП "АМБ" після аналізу та узагальнення передає зазначену інформацію до Державної служби морського та річкового транспорту України та Директорату з безпеки на транспорті Міністерства інфраструктури України.

(підпункт 3.1.15 пункту 3.1 із змінами, внесеними згідно з 
наказами Міністерства інфраструктури України від 15.04.2013 р. N 220,
 від 16.08.2016 р. N 278)

3.1.16. Участь за дорученням Міністерства інфраструктури України та Морської адміністрації у проведенні службових розслідувань за фактами вчинення (спроб вчинення) актів піратства, тероризму та АНВ, порушення вимог з морської безпеки, інших протиправних посягань на об'єкти, комунікації, служби, працівників адміністрації морських портів України, морських терміналів та портових операторів з оформленням відповідних документів за результатами таких розслідувань.

(підпункт 3.1.16 пункту 3.1 із змінами, внесеними згідно з 
наказом Міністерства інфраструктури України від 15.04.2013 р. N 220)

3.1.17. Надання висновків керівникам адміністрації морських портів України, морських терміналів та портових операторів за погодженням з ДП "АМБ" щодо можливості використання обладнання і технічних засобів захисту і охорони, що розробляються або придбані для забезпечення морської безпеки в портах або ПЗ.

(підпункт 3.1.17 пункту 3.1 із змінами, внесеними згідно з 
наказом Міністерства інфраструктури України від 15.04.2013 р. N 220)

3.1.18. Повідомлення у встановлений строк керівника адміністрації морських портів України, морського термінала або портового оператора та ДП "АМБ" про виникнення інцидентів, пов'язаних з охороною, про підвищення ризику створення кризової ситуації, а також про вчинення і загрозу вчинення актів піратства, тероризму та АНВ.

(абзац перший підпункту 3.1.18 пункту 3.1 із змінами, внесеними згідно з 
наказом Міністерства інфраструктури України від 15.04.2013 р. N 220)

У разі виникнення таких інцидентів або вчинення (спроби) актів піратства, тероризму та АНВ на території ПЗ, який перебуває під управлінням ПО або у зоні відповідальності порту з морської безпеки, СМБ або офіцер охорони такого ПЗ інформує про це також СМБ порту, термінала або портового оператора.

(абзац другий підпункту 3.1.18 пункту 3.1 із змінами, внесеними згідно з 
наказом Міністерства інфраструктури України від 15.04.2013 р. N 220)

3.1.19. Подання до ДП "АМБ" інформації щодо виявлених на суднах порушень, скоєних (спроб скоєння) актів піратства, тероризму та АНВ.

СМБ порту щодня подає до ДП "АМБ" інформацію щодо здійснених суднозаходжень у порт і ПЗ, розташовані на території (в акваторії) або у зоні відповідальності порту з морської безпеки, а також щодо складених Декларацій з охорони.

СМБ ПЗ щодня надає зазначену інформацію до СМБ відповідного порту.

ДП "АМБ" після аналізу та узагальнення передає зазначену інформацію до Морської адміністрації та Директорату з безпеки на транспорті Міністерства інфраструктури України.

3.1.20. Організація навчання та підготовки працівників адміністрації морських портів України, морських терміналів та портових операторів з питань морської безпеки відповідно до існуючих програм та методик підготовки з морської безпеки.

(підпункт 3.1.20 пункту 3.1 із змінами, внесеними згідно з 
наказом Міністерства інфраструктури України від 15.04.2013 р. N 220)

3.2. Під час виконання покладених на неї завдань СМБ має право:

3.2.1. З дотриманням режимних правил, встановлених для місць і приміщень, де здійснюється прикордонний контроль, входити на територію об'єктів і в приміщення, будівлі та споруди підприємств і організацій, розташованих на території порту або ПЗ, а також на борт суден, що обробляються в порту або ПЗ, для проведення огляду та виконання необхідних процедур з метою забезпечення морської безпеки.

СМБ порту має право доступу на територію всіх ПЗ, які розташовані на території (в акваторії) або у зоні відповідальності порту з морської безпеки, для здійснення контролю за станом та впровадженням заходів з морської безпеки.

3.2.2. Вимагати і контролювати дотримання персоналом портів або ПЗ вимог з морської безпеки.

3.2.3. Надавати пропозиції в межах компетенції керівнику адміністрації морських портів України, морського термінала або портового оператора, зокрема щодо встановлення огорожі, освітлення, організації пунктів пропуску під час будівництва чи реконструкції порту або ПЗ.

(підпункт 3.2.3 пункту 3.2 із змінами, внесеними згідно з 
наказом Міністерства інфраструктури України від 15.04.2013 р. N 220)

3.2.4. Надавати звіти ДП "АМБ" щодо стану виконання вимог з морської безпеки на ПЗ, розташованих на території (в акваторії) або у зоні відповідальності порту з морської безпеки.

ДП "АМБ" після аналізу та узагальнення передає зазначену інформацію до Морської адміністрації та Директорату з безпеки на транспорті Міністерства інфраструктури України.

3.2.5. Здійснювати з дотриманням вимог чинного законодавства, у тому числі за допомогою технічного обладнання і засобів, контроль на безпеку членів екіпажів суден, пасажирів, їх речей, багажу, вантажу, суднових запасів, транспортних засобів.

3.2.6. Взаємодіяти відповідно до чинного законодавства з підрозділами прикордонного, митного контролю, а також правоохоронними органами, що перебувають на території порту або ПЗ, під час виконання покладених на СМБ завдань.

3.2.7. Не допускати на територію порту або портового засобу пасажирів у разі їх відмови від проведення контролю на безпеку або пред'явлення для такого контролю багажу.

3.2.8. Не допускати до завантаження на судно багажу, вантажу, суднових запасів у разі відмови відправника від проведення контролю на безпеку.

3.2.9. У разі виявлення працівниками СМБ незаконного переміщення за межі порту (ПЗ) або в межах порту (ПЗ) товарів і транспортних засобів, що перебувають під митним контролем і митне оформлення яких не завершено, СМБ повідомляє про це відповідний митний орган.

IV. Структура СМБ

4.1. Залежно від типу та специфіки порту або ПЗ СМБ складається з підрозділів, що здійснюють діяльність із:

охорони порту (загальна охорона, в тому числі воєнізована, берегова патрульна служба, морська патрульна служба, охорона периметра тощо);

забезпечення безпеки небезпечних вантажів;

забезпечення технічними засобами охорони та зв'язку;

охорони суден (вочманська служба);

патрулювання;

інших підрозділів.

Відомості про структуру СМБ повинні міститися в плані охорони ПЗ.

4.2. Офіцери охорони ПЗ, які входять до складу порту, є працівниками СМБ порту, що підпорядковуються начальнику СМБ порту.

Одна особа може бути призначена офіцером охорони ПЗ для одного чи більше ПЗ.

4.3. Якщо на території морського порту розташовані ПЗ, які перебувають під управлінням ПО, або у зоні відповідальності порту з морської безпеки розташовані ПЗ, які мають власні СМБ, діяльність таких СМБ координується та контролюється начальником СМБ відповідного порту в рамках забезпечення належного рівня морської безпеки в порту.

У разі відсутності окремих СМБ у таких ПЗ діяльність офіцерів охорони цих ПЗ координується та контролюється начальником СМБ відповідного порту.

4.4. Структура й чисельність СМБ встановлюються адміністрацією морських портів України, керівником морського термінала або портового оператора.

(пункт 4.4 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства інфраструктури України від 15.04.2013 р. N 220)

4.5. Чисельність працівників підрозділів СМБ повинна встановлюватися відповідно до технології здійснюваної ними діяльності і бути такою, щоб забезпечити цілодобове підтримування в порту або ПЗ належного рівня морської безпеки, в тому числі здійснення цілодобового контролю суден, що намагаються зайти в порт (ПЗ) або перебувають у порту (ПЗ).

4.6. Чисельність СМБ повинна забезпечувати цілодобове підтримання рівня охорони 3, передбаченого підпунктом 11 пункту 2.1 розділу 2 частини A Кодексу ОСПЗ.

4.7. Для забезпечення підтримання необхідного рівня морської безпеки в порту (ПЗ) можуть залучатися згідно з чинним законодавством охоронні організації, діяльність яких пов'язана з охороною державної та іншої власності, а також громадян (далі - охоронні організації).

4.7.1. Співробітники охоронних організацій повинні пройти підготовку або інструктаж з питань морської безпеки в обсязі, що відповідає типу діяльності, для здійснення якої вони залучаються.

4.7.2. Під час виконання своїх обов'язків на території порту або ПЗ співробітники охоронних організацій підпорядковані начальнику СМБ, що обумовлюється договорами, укладеними між адміністрацією морських портів України, морським терміналом або портовим оператором та відповідними охоронними організаціями.

(абзац перший підпункту 4.7.2 пункту 4.7 із змінами, внесеними згідно з 
наказом Міністерства інфраструктури України від 15.04.2013 р. N 220)

Взаємодія охоронних організацій з іншими структурними підрозділами СМБ здійснюється в порядку, встановленому адміністрацією морських портів України, керівником морського термінала або портового оператора.

(абзац другий підпункту 4.7.2 пункту 4.7 із змінами, внесеними згідно з 
наказом Міністерства інфраструктури України від 15.04.2013 р. N 220)

4.7.3. Відомості про охоронні організації, конкретні функції і обов'язки, які вони виконують у порту або ПЗ, інформація щодо підготовки їх співробітників з питань морської безпеки повинні міститися в плані охорони ПЗ.

V. Вимоги до працівників СМБ

5.1. До роботи в СМБ залучаються особи, що мають відповідні знання та пройшли підготовку згідно з вимогами розділу 18 частини B Кодексу ОСПЗ, іншими відповідними вимогами IMO, а також національних нормативних актів.

5.2. Працівники СМБ повинні знати свої завдання й обов'язки з охорони відповідно до планів охорони ПЗ, а також володіти знаннями і пройти підготовку відповідно до критеріїв, встановлених IMO, за такими напрямами:

підтримання стану відповідності вимогам, встановленим у плані охорони ПЗ;

знання існуючих загроз охороні;

діяльність, пов'язана із здійсненням контролю, нагляду та проведенням перевірок;

належне використання відповідного охоронного обладнання та систем;

взаємодія органів виконавчої влади в пункті пропуску через державний кордон.

5.3. З метою забезпечення компетентного й ефективного виконання персоналом СМБ процедур, зазначених в планах охорони ПЗ, та інших завдань з охорони регулярно проводяться заняття, тренування, навчання та інструктажі.

Заняття, навчання та інструктажі проводяться через належні проміжки часу, із врахуванням типів операцій, що здійснюються в порту або ПЗ, змін у складі персоналу СМБ, типів суден, які обслуговуються в порту або ПЗ, та інших обставин.

5.4. Начальник СМБ організовує підбір кандидатів на обіймання посад працівників СМБ у порядку, визначеному законодавством.

VI. Керівництво СМБ

6.1. Керівництво СМБ здійснює начальник СМБ.

6.1.1. Начальник СМБ призначається та звільняється в установленому законодавством порядку.

6.1.2. Інформація щодо призначеного начальника СМБ, а також офіцерів охорони надається у триденний строк з дати призначення до ДП "АМБ" для подальшого оновлення бази даних з питань морської безпеки Міжнародної морської організації.

(пункт 6.1 у редакції наказу Міністерства
 інфраструктури України від 15.04.2013 р. N 220)

6.2. Начальник СМБ у своїй діяльності підпорядкований безпосередньо керівнику морського термінала, портового оператора або адміністрації морських портів України.

(пункт 6.2 у редакції наказу Міністерства
 інфраструктури України від 15.04.2013 р. N 220)

6.3. Начальник СМБ відповідає за реалізацію в порту або ПЗ норм, правил та процедур глави XI-2 Додатка до Конвенції СОЛАС-74, Кодексу ОСПЗ, інших міжнародних та національних актів з морської безпеки, здійснення комплексу організаційних, адміністративних, режимних і технічних заходів для запобігання, виявлення, захисту від актів піратства, тероризму та АНВ.

6.4. Начальник СМБ:

виконує завдання та функції, передбачені цим Положенням;

організовує підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації та перевірку компетентності працівників СМБ з питань морської безпеки;

розподіляє обов'язки між працівниками СМБ;

надає пропозиції адміністрації морських портів України, керівнику морського термінала або портового оператора щодо залучення охоронних організацій для забезпечення підтримання належного рівня морської безпеки;

(абзац п'ятий пункту 6.4 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства інфраструктури України від 15.04.2013 р. N 220)

проводить попередні службові розслідування щодо порушень, невиконання або виконання неналежним чином відповідними працівниками вимог з морської безпеки і спричинених цим наслідків;

веде записи про події, що становлять загрозу для захисту і охорони порту або ПЗ;

інформує у встановлений строк ДП "АМБ" про випадки здійснення актів піратства, тероризму та АНВ, а також порушення вимог морської безпеки на території порту або ПЗ;

подає пропозиції адміністрації морських портів України, керівнику морського термінала або портового оператора про призначення на посаду або звільнення з посади працівників СМБ;

(абзац дев'ятий пункту 6.4 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства інфраструктури України від 15.04.2013 р. N 220)

виконує інші обов'язки, покладені адміністрацією морських портів України, керівником морського термінала або портовим оператором, Міністерством інфраструктури України, Морською адміністрацією і ДП "АМБ".

(абзац десятий пункту 6.4 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства інфраструктури України від 15.04.2013 р. N 220)

VII. Кваліфікаційні вимоги до начальника СМБ

7.1. Кандидат на зайняття посади начальника СМБ повинен:

мати вищу освіту (освітньо-кваліфікаційний рівень - спеціаліст, магістр);

мати післядипломну освіту в галузі управління;

мати підготовку, що документально підтверджена Сертифікатом про проходження курсу навчання відповідно до положень розділів 17 і 18 частини A Кодексу ОСПЗ, типового курсу IMO MODEL COURSE 3.21 "Port Facility Security Officer" та за програмою, схваленою Міністерством інфраструктури України;

володіти англійською мовою на рівні, необхідному для ведення ділового спілкування, листування та оформлення відповідних документів;

мати стаж роботи на аналогічних посадах: для осіб з освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра - не менше 3 років, спеціаліста - не менше 5 років.

7.2. Начальник СМБ повинен володіти знаннями і пройти підготовку відповідно до критеріїв, встановлених IMO, за такими напрямами:

розроблення, підтримання та нагляд за впровадженням плану охорони ПЗ;

оцінка вразливості та загроз охороні;

здійснення регулярних перевірок порту (ПЗ) для забезпечення впровадження і підтримування відповідних заходів з охорони;

калібровка, перевірка і використання обладнання з охорони;

підтримання обізнаності та пильності щодо охорони.

VIII. Права начальника СМБ

8.1. Під час виконання своїх функціональних обов'язків начальник СМБ у рамках покладеної на нього відповідальності щодо захисту й охорони порту або ПЗ відповідно до вимог глави XI-2 Додатка до Конвенції СОЛАС-74, Кодексу ОСПЗ має право:

перевіряти судна, що перебувають у порту або ПЗ, відповідно до вимог правила 9 глави XI-2 Додатка до Конвенції СОЛАС-74;

вживати заходів щодо усунення порушень вимог морської безпеки, що створюють загрозу захисту й охороні порту;

брати участь у спільних навчаннях (тренуваннях) з екіпажами суден з відпрацювання навичок із спільного захисту і охорони;

затверджувати посадові інструкції для персоналу СМБ та посадових осіб, що виконують обов'язки із захисту й охорони в порту або ПЗ;

керувати діяльністю співробітників охоронних організацій, які здійснюють охорону порту або ПЗ, що обумовлюється договорами, укладеними між портом або ПЗ та відповідними охоронними організаціями;

брати участь у засіданнях Комітету безпеки порту;

брати участь у нарадах, конференціях, семінарах з питань удосконалення системи морської безпеки порту або ПЗ;

бути представником у державних та інших органах з питань, що належать до його компетенції;

виконувати інші функції, передбачені чинним законодавством.

8.2. Начальник СМБ порту з дотриманням вимог законодавства щодо функціонування пунктів пропуску через державний кордон має право відвідувати підприємства, установи, організації, що розташовані на території (в акваторії) порту або ПЗ, з метою контролю за дотриманням ними вимог з морської безпеки.

8.3. Начальник СМБ видає розпорядження та веде листування в межах своєї компетенції.

8.4. Розпорядження начальника СМБ з питань забезпечення морської безпеки в порту або ПЗ, що належать до його компетенції, підлягають виконанню усіма суднами, юридичними і фізичними особами, які перебувають на території та в акваторії порту або ПЗ.

8.5. Начальник СМБ у разі наявності явних підстав вважати, що судно, яке зайшло або планує зайти в порт (ПЗ), не виконує вимоги, визначені в главі XI-2 Додатка до Конвенції СОЛАС-74 чи в Кодексі ОСПЗ, або несе загрозу безпеці порту або ПЗ, має право:

вимагати від судна усунення невідповідностей;

вжити додаткових альтернативних або адміністративних заходів, передбачених правилом 9 глави XI-2 Додатка до Конвенції СОЛАС-74.

8.5.1. У разі (запланованого) заходження судна в ПЗ, який перебуває під управлінням ПО або у зоні відповідальності порту з морської безпеки, інформація від судна щодо питань морської безпеки, передбачена пунктом 2.1 правила 9 глави XI-2 Додатка до Конвенції СОЛАС-74, надається капітану порту, начальнику СМБ порту та начальнику СМБ (офіцеру охорони) такого ПЗ безпосередньо або через суднового агента.

Начальник СМБ порту та начальник СМБ ПЗ (або офіцер охорони ПЗ) аналізують надану інформацію та приймають рішення щодо можливості допуску судна в ПЗ.

У разі наявності явних підстав вважати, що судно не виконує вимоги, визначені главою XI-2 Додатка до Конвенції СОЛАС-74 або Кодексом ОСПЗ, чи несе загрозу безпеці порту або ПЗ, начальник СМБ порту надає капітану порту висновки щодо необхідності застосування заходів, передбачених правилом 9 (пункти 2.4 і 2.5) глави XI-2 Додатка до Конвенції СОЛАС-74, таких як:

вимога до судна перейти до конкретного місця в територіальному морі або внутрішніх водах України у разі неможливості огляду судна в порту або ПЗ;

обмеження судна у діях, включно з переміщенням у порту або ПЗ і обмеженням суднових операцій;

видалення судна з порту або ПЗ;

відмова судну в заході в порт або ПЗ.

Висновки подаються письмово в довільній формі та підписуються начальником СМБ.

8.5.2. Процедура та вимоги щодо обміну інформацією між начальником СМБ порту та капітаном порту стосовно допуску судна в порт, переміщення судна в межах акваторії порту або затримки (заборони) виходу з порту в разі наявності явних підстав вважати, що судно не виконує вимоги глави XI-2 Додатка до Конвенції СОЛАС-74 або Кодексу ОСПЗ або несе загрозу безпеці порту чи ПЗ, містяться в планах охорони ПЗ та в обов'язкових постановах по порту, враховуючи положення правила 9 глави XI-2 Додатка до Конвенції СОЛАС-74.

IX. Організація роботи СМБ

9.1. Для виконання завдань і функцій, передбачених цим Положенням, працівники СМБ забезпечуються приміщенням, офісною технікою з доступом до мережі Інтернет, засобами захисту, зв'язку, нагляду і контролю, необхідним транспортом і плавзасобами згідно з вимогами чинного законодавства.

9.2. Особовий склад СМБ має право на носіння форменого одягу.

 

Директор Департаменту безпеки

Ю. Гержод

Опрос