Идет загрузка документа (15 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении формы представления предложения относительно осуществления государственно-частного партнерства

Министерство экономического развития и торговли Украины
Форма, Приказ от 16.08.2011 № 40
Утратил силу

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

16.08.2011

м. Київ

N 40

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
20 жовтня 2011 р. за N 1217/19955

Про затвердження форми подання пропозиції щодо здійснення державно-приватного партнерства

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
 від 30 січня 2017 року N 94)

На виконання пункту 4 Порядку проведення аналізу ефективності здійснення державно-приватного партнерства, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11.04.2011 N 384 "Деякі питання організації здійснення державно-приватного партнерства",

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити форму подання пропозиції щодо здійснення державно-приватного партнерства, що додається.

2. Департаменту інвестиційно-інноваційної політики та розвитку державно-приватного партнерства:

забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднити цей наказ на офіційному веб-сайті Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Копилова В. А.

 

Міністр

А. П. Клюєв

ПОГОДЖЕНО:

 

Перший заступник Голови -
Голова ліквідаційної комісії
Державного комітету України з
питань регуляторної
політики та підприємництва

Г. Яцишина

 

ФОРМА
подання пропозиції щодо здійснення державно-приватного партнерства

1. Інформація про об'єкт державно-приватного партнерства (далі - ДПП)

1.1. Об'єкт ДПП: _______________________________________________________________________

1.2. Найменування державного партнера (відповідно Закону України "Про державно-приватне партнерство"): _________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

1.3. Найменування підприємства, установи, організації, в управлінні/власності якої перебуває об'єкт ДПП (далі - підприємство): ______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

1.4. Код за ЄДРПОУ, види діяльності за КВЕД об'єкта ДПП/підприємства: ______________________
_____________________________________________________________________________________

1.5. Дата державної реєстрації об'єкта ДПП/підприємства: ____________________________________

1.6. Форма власності об'єкта ДПП: ________________________________________________________

1.7. Місцезнаходження, поштова адреса об'єкта ДПП/підприємства: ____________________________
______________________________________________________________________________________

1.8. Прізвище, ім'я, по батькові керівника об'єкта ДПП/підприємства: ___________________________
_____________________________________________________________________________________

1.9. Контактний телефон, факс та адреса електронної пошти об'єкта ДПП/підприємства: ___________
______________________________________________________________________________________

1.10. Характеристика об'єкта ДПП: ________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

2. Інформація про особу, яка подає пропозицію щодо здійснення ДПП (далі - особа)

2.1. Найменування/прізвище, ім'я, по батькові особи: _________________________________________
______________________________________________________________________________________

2.2. Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті); види діяльності за КВЕД: _____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

2.3. Дата державної реєстрації: ___________________________________________________________

2.4. Місцезнаходження (місце проживання), поштова адреса: _________________________________
_____________________________________________________________________________________

2.5. Прізвище, ім'я, по батькові керівника: __________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

2.6. Контактний телефон, факс та адреса електронної пошти: _________________________________
_____________________________________________________________________________________

2.7. Досвід роботи у сфері здійснення ДПП: ________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

2.8. Засновники особи (зазначаються для юридичної особи): _________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

3. Інформація про проект, що передбачається реалізувати у рамках ДПП

3.1. Назва проекту, що планується реалізуватись у рамках ДПП: _______________________________
_____________________________________________________________________________________

3.2. Мета проекту: _____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

3.3. Строк реалізації проекту: ____________________________________________________________

3.4. Форма здійснення ДПП: ____________________________________________________________

3.5. Загальна вартість проекту, тис. гривень: _______________________________________________

3.6. Прогнозована сума інвестицій, яку планує інвестувати особа, тис. гривень: __________________
_____________________________________________________________________________________

3.7. Фінансові результати реалізації проекту ДПП (за строк реалізації проекту):

Внутрішня норма дохідності (IRR), %

Чиста дисконтована вартість (NPV), тис. гривень

Строк окупності проекту, роки

Надходження до бюджету, тис. гривень

 

 

 

 

3.8. Перелік робіт/товарів/послуг, які планує здійснювати під час реалізації проекту ДПП особа (якісні та кількісні показники): __________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

3.9. Наявність інноваційної складової проекту, що передбачається реалізувати в рамках ДПП: ______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

3.10. Перелік ризиків, які особа готова взяти на себе під час реалізації проекту ДПП: _______________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

3.11. Сума та вид державної підтримки, які необхідні особі для реалізації проекту, тис. гривень: ______
______________________________________________________________________________________

3.12. Інформація про земельну ділянку, якщо земельна ділянка необхідна для реалізації ДПП: ______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

4. Історія та поточний стан проекту

4.1. Підстави для реалізації проекту (державні програми, програми розвитку регіонів, стратегії розвитку галузі, інші документи): __________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

4.2. Інформація про проведені зустрічі, переговори, підписані із суб'єктами господарювання договори або інші документи, що стосуються проекту:

Дата

Прізвище, ім'я, по батькові, посада

Предмет переговорів, листів-відповідей із зазначеного питання

 

 

 

4.3. Інформація про проведені зустрічі, переговори, підписані договори або інші документи, отримані листи-відповіді від представників органів управління, що стосуються об'єкта ДПП:

Дата

Прізвище, ім'я, по батькові, посада

Предмет переговорів, листів-відповідей із зазначеного питання

 

 

 

4.4. Інша інформація, яку Ви бажаєте подати для розгляду: _____________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

"___" ____________ 20__ року

______________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові особи, яка заповнила пропозицію)

______________________________________________
(посада)

           М. П.*

_____________________________________________
(посада)

____________
* Для юридичної особи.

 

Заступник директора
департаменту інвестиційної та
інноваційної політики

Т. М. Лисиця

Опрос