Идет загрузка документа (87 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении форм регистрационных карточек

Минюст
Форма, Приказ от 14.10.2011 № 3178/5
Утратил силу

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

14.10.2011

м. Київ

N 3178/5

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
19 жовтня 2011 р. за N 1207/19945

Про затвердження форм реєстраційних карток

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
наказами Міністерства юстиції України
 від 12 травня 2014 року N 749/5
,
 від 18 червня 2014 року N 966/5
(зміни, внесені наказом Міністерства юстиції України від 18 червня 2014 року N 966/5,
 в частині повідомлення про результати розгляду державним реєстратором поданих
 документів через електронну пошту набирають чинності з
11 серпня 2014 року;
 в частині надсилання смс-повідомлення про результати розгляду
 державним реєстратором поданих документів - з
1 вересня 2014 року),
 від 30 липня 2014 року N 1240/5
,
 від 3 грудня 2014 року N 2046/5
,
 від 10 квітня 2015 року N 529/5
,
 від 17 червня 2015 року N 992/5

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства юстиції України
 від 2 листопада 2015 року N 2140/5)

Відповідно до частини другої статті 7 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" та підпункту 1 пункту 4 Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого Указом Президента України від 06.04.2011 N 395,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити форми реєстраційних карток, що додаються:

1.1. Форма 1 - реєстраційна картка на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування нової юридичної особи.

1.2. Форма 2 - реєстраційна картка на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом реорганізації діючої (діючих) юридичної особи (юридичних осіб) у результаті злиття, поділу, виділу або перетворення.

1.3. Форма 3 - реєстраційна картка на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи.

1.4. Форма 4 - реєстраційна картка про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.

1.5. Форма 5 - реєстраційна картка про створення відокремленого підрозділу юридичної особи.

1.6. Форма 6 - реєстраційна картка про підтвердження відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.

1.7. Форма 7 - реєстраційна картка на проведення державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті її ліквідації або на підставі судового рішення щодо припинення юридичної особи, що не пов'язано з банкрутством.

1.8. Форма 8 - реєстраційна картка на проведення державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті злиття, приєднання, поділу, перетворення.

1.9. Форма 9 - реєстраційна картка про проведення державної реєстрації припинення юридичної особи за судовим рішенням щодо визнання юридичної особи банкрутом.

1.10. Форма 10 - реєстраційна картка на проведення державної реєстрації фізичної особи - підприємця.

1.11. Форма 11 - реєстраційна картка на проведення державної реєстрації змін до відомостей про фізичну особу - підприємця, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.

1.12. Форма 12 - реєстраційна картка на проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця за її рішенням або за судовим рішенням, що не пов'язано з банкрутством.

1.13. Форма 13 - реєстраційна картка на проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця у разі її смерті, оголошення її померлою або визнання фізичної особи - підприємця безвісно відсутньою.

1.14. Форма 14 - реєстраційна картка про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця за судовим рішенням щодо визнання фізичної особи - підприємця банкрутом.

1.15. Форма 15 - реєстраційна картка про включення відомостей про фізичну особу - підприємця.

1.16. Форма 16 - реєстраційна картка про включення відомостей про юридичну особу.

2. Департаменту взаємодії з органами влади (Зеркаль О. В.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03.10.92 N 493 "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади".

3. Державній реєстраційній службі України (Єфіменко Л. В.) довести цей наказ до відома державних реєстраторів виконавчих комітетів міських рад міст обласного значення, районних, районних в містах Києві та Севастополі державних адміністрацій та забезпечити його виконання.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування, крім абзацу третього розділу II форм 7, 8, 12, який набирає чинності з 19 грудня 2011 року.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора Департаменту взаємодії з органами влади Зеркаль О. В.

 

Міністр

О. Лавринович

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної реєстраційної
служби України

Л. В. Єфіменко

 

____________
* Зазначається тип приміщення - квартира, кімната, кабінет або офіс тощо.

Сторінку заповнив ____________________________________________________________________
                                                                              (прізвище, ініціали)                               (підпис)                          (дата)

Продовження реєстраційної картки форми 1

____________
* Зазначаються тільки для осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та мають відмітку в паспорті.

** Заповнюється, якщо є інший орган управління юридичної особи, передбачений установчими документами цієї юридичної особи.

Сторінку заповнив ____________________________________________________________________
                                                                              (прізвище, ініціали)                               (підпис)                          (дата)

Продовження реєстраційної картки форми 1

____________
* Якщо засновників більше одного, заповнюється відповідна кількість аркушів третьої сторінки реєстраційної картки форми 1.

** Зазначаються серія та номер паспорта громадянина України або паспортного документа іноземця.

*** Якщо засновником виступає іноземна юридична особа, зазначене поле не заповнюється.

**** Зазначається тип приміщення - квартира, кімната, кабінет або офіс тощо.

Сторінку заповнив ____________________________________________________________________
                                                                              (прізвище, ініціали)                               (підпис)                          (дата)

Продовження реєстраційної картки форми 1

____________
* Не заповнюються щодо політичних партій, творчих спілок та їх територіальних осередків, адвокатських об'єднань, торгово-промислових палат, державних органів, органів місцевого самоврядування та їх асоціацій.

** Якщо фізичних осіб - власників істотної участі більше однієї, заповнюється відповідна кількість аркушів четвертої сторінки реєстраційної картки форми 1.

*** Зазначаються серія та номер паспорта громадянина України або паспортного документа іноземця.

**** Зазначається тип приміщення - квартира, кімната, кабінет або офіс тощо.

Сторінку заповнив ____________________________________________________________________
                                                                              (прізвище, ініціали)                               (підпис)                          (дата)

Продовження реєстраційної картки форми 1

____________
* Не заповнюються щодо політичних партій, творчих спілок та їх територіальних осередків, адвокатських об'єднань, торгово-промислових палат, державних органів, органів місцевого самоврядування та їх асоціацій, релігійних організацій, державних та комунальних підприємств.

** Якщо кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) більше одного, заповнюється відповідна кількість аркушів п'ятої сторінки реєстраційної картки форми 1.

*** Зазначаються серія та номер паспорта громадянина України або паспортного документа іноземця.

**** Зазначається тип приміщення - квартира, кімната, кабінет або офіс тощо.

Сторінку заповнив ____________________________________________________________________
                                                                              (прізвище, ініціали)                               (підпис)                          (дата)

Продовження реєстраційної картки форми 1

Сторінку заповнив ____________________________________________________________________
                                                                              (прізвище, ініціали)                               (підпис)                          (дата)

Продовження реєстраційної картки форми 1 (заявниками не подається)

 

Директор Департаменту
державної реєстрації

С. В. Бенедисюк

(форма 1 у редакції наказу Міністерства
 юстиції України від 12.05.2014 р. N 749/5
,
 із змінами, внесеними згідно з
наказами
 Міністерства юстиції України від 18.06.2014 р. N 966/5,
від 30.07.2014 р. N 1240/5
,
 у редакції
наказів Міністерства
 юстиції України від 03.12.2014 р. N 2046/5
,
 від 10.04.2015 р. N 529/5
,
 від 17.06.2015 р. N 992/5)

 

____________
* Зазначається тип приміщення - квартира, кімната, кабінет або офіс тощо.

Сторінку заповнив ____________________________________________________________________
                                                                              (прізвище, ініціали)                               (підпис)                          (дата)

Продовження реєстраційної картки форми 2

____________
* Зазначаються тільки для осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та мають відмітку в паспорті.

** Заповнюється, якщо є інший орган управління юридичної особи, передбачений установчими документами цієї юридичної особи.

Сторінку заповнив ____________________________________________________________________
                                                                              (прізвище, ініціали)                               (підпис)                          (дата)

Продовження реєстраційної картки форми 2

____________
* Якщо засновників більше одного, заповнюється відповідна кількість аркушів третьої сторінки реєстраційної картки форми 2.

** Зазначаються серія та номер паспорта громадянина України або паспортного документа іноземця.

*** Якщо засновником виступає іноземна юридична особа, зазначене поле не заповнюється.

**** Зазначається тип приміщення - квартира, кімната, кабінет або офіс тощо.

Сторінку заповнив ____________________________________________________________________
                                                                              (прізвище, ініціали)                               (підпис)                          (дата)

Продовження реєстраційної картки форми 2

____________
* Не заповнюються щодо політичних партій, творчих спілок та їх територіальних осередків, адвокатських об'єднань, торгово-промислових палат, державних органів місцевого самоврядування та їх асоціацій.

** Якщо фізичних осіб - власників істотної участі більше однієї, заповнюється відповідна кількість аркушів четвертої сторінки реєстраційної картки форми 2.

*** Зазначаються серія та номер паспорта громадянина України або паспортного документа іноземця.

**** Зазначається тип приміщення - квартира, кімната, кабінет або офіс тощо.

Сторінку заповнив ____________________________________________________________________
                                                                              (прізвище, ініціали)                               (підпис)                          (дата)

Продовження реєстраційної картки форми 2

* Не заповнюються щодо політичних партій, творчих спілок та їх територіальних осередків, адвокатських об'єднань, торгово-промислових палат, державних органів, органів місцевого самоврядування та їх асоціацій, релігійних організацій, державних та комунальних підприємств.

** Якщо кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) більше одного, заповнюється відповідна кількість аркушів п'ятої сторінки реєстраційної картки форми 2.

*** Зазначаються серія та номер паспорта громадянина України або паспортного документа іноземця.

**** Зазначається тип приміщення - квартира, кімната, кабінет або офіс тощо.

Сторінку заповнив ____________________________________________________________________
                                                                              (прізвище, ініціали)                               (підпис)                          (дата)

Продовження реєстраційної картки форми 2

Сторінку заповнив ____________________________________________________________________
                                                                              (прізвище, ініціали)                               (підпис)                          (дата)

Продовження реєстраційної картки форми 2

____________
* Якщо юридичних осіб більше п'яти, заповнюється відповідна кількість аркушів сьомої сторінки реєстраційної картки форми 2.

Сторінку заповнив ____________________________________________________________________
                                                                              (прізвище, ініціали)                               (підпис)                          (дата)

Продовження реєстраційної картки форми 2 (заявниками не подається)

 

Директор Департаменту
державної реєстрації

С. В. Бенедисюк

(форма 2 у редакції наказу Міністерства
 юстиції України від 12.05.2014 р. N 749/5
,
 із змінами, внесеними згідно з
наказами
 Міністерства юстиції України від 18.06.2014 р. N 966/5,
 від 30.07.2014 р. N 1240/5
,
 у редакції
наказів Міністерства
 юстиції України від 03.12.2014 р. N 2046/5
,
 від 10.04.2015 р. N 529/5
,
 від 17.06.2015 р. N 992/5)

 

Сторінку заповнив _____________________________________________________________________
                                                                       (прізвище, ініціали)                             (підпис)                        (дата)

Продовження реєстраційної картки форми 3

____________
* Зазначаються лише відомості, які змінилися.

** Зазначається тип приміщення - квартира, кімната, кабінет або офіс тощо.

*** Заповнюється, якщо є інший орган управління юридичної особи, передбачений установчими документами цієї юридичної особи.

Сторінку заповнив _____________________________________________________________________
                                                                       (прізвище, ініціали)                             (підпис)                        (дата)

Продовження реєстраційної картки форми 3

____________
* Якщо засновників більше одного, заповнюється відповідна кількість аркушів третьої сторінки реєстраційної картки форми 3.

** Зазначаються серія та номер паспорта громадянина України або паспортного документа іноземця.

*** Якщо засновником виступає іноземна юридична особа, зазначене поле не заповнюється.

**** Зазначається тип приміщення - квартира, кімната, кабінет або офіс тощо.

Сторінку заповнив _____________________________________________________________________
                                                                       (прізвище, ініціали)                             (підпис)                        (дата)

Продовження реєстраційної картки форми 3

Сторінку заповнив _____________________________________________________________________
                                                                       (прізвище, ініціали)                             (підпис)                        (дата)

Продовження реєстраційної картки форми 3 (заявниками не подається)

 

Директор Департаменту
взаємодії з органами влади

Н. А. Козловська

(форма 3 у редакції наказу Міністерства
 юстиції України від 12.05.2014 р. N 749/5
,
 із змінами, внесеними згідно з
наказами
 Міністерства юстиції України від 18.06.2014 р. N 966/5,
 від 30.07.2014 р. N 1240/5
,
 у редакції наказу Міністерства
 юстиції України від 03.12.2014 р. N 2046/5)

 

________________________________________
(прізвище, ініціали)

___________________
(підпис)

____________
(дата)

____________
* Підпис уповноваженої особи за довіреністю засвідчую:

___________________________
(посада особи, яка засвідчує підпис)

___________________
(прізвище, ініціали)

______________
(підпис)

____________
(дата)

Продовження реєстраційної картки форми 4

____________
* Зазначаються відомості з урахуванням змін, зазначаються лише відомості, які змінилися.

** Зазначається тип приміщення - квартира, кімната, кабінет або офіс тощо.

________________________________________
(прізвище, ініціали)

___________________
(підпис)

____________
(дата)

Підпис уповноваженої особи за довіреністю засвідчую:

___________________________
(посада особи, яка засвідчує підпис)

___________________
(прізвище, ініціали)

______________
(підпис)

____________
(дата)

Продовження реєстраційної картки форми 4

____________
* Зазначаються відомості з урахуванням змін, зазначаються лише відомості, які змінилися.

** Якщо таких осіб більше однієї, заповнюється відповідна кількість аркушів цієї сторінки реєстраційної картки форми 4.

*** Зазначаються тільки для осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та мають відмітку в паспорті.

________________________________________
(прізвище, ініціали)

___________________
(підпис)

____________
(дата)

Підпис уповноваженої особи за довіреністю засвідчую:

___________________________
(посада особи, яка засвідчує підпис)

___________________
(прізвище, ініціали)

______________
(підпис)

____________
(дата)

Продовження реєстраційної картки форми 4

____________
* Зазначаються відомості з урахуванням змін, зазначаються лише відомості, які змінилися.

** Не заповнюються щодо політичних партій, творчих спілок та їх територіальних осередків, адвокатських об'єднань, торгово-промислових палат, державних органів, органів місцевого самоврядування та їх асоціацій, релігійних організацій, державних та комунальних підприємств.

*** Якщо кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) більше одного, заповнюється відповідна кількість аркушів цієї сторінки реєстраційної картки форми 4.

**** Зазначаються серія та номер паспорта громадянина України або паспортного документа іноземця.

***** Зазначається тип приміщення - квартира, кімната, кабінет або офіс тощо.

________________________________________
(прізвище, ініціали)

___________________
(підпис)

____________
(дата)

Підпис уповноваженої особи за довіреністю засвідчую:

___________________________
(посада особи, яка засвідчує підпис)

___________________
(прізвище, ініціали)

______________
(підпис)

____________
(дата)

Продовження реєстраційної картки форми 4

____________
* Зазначаються відомості з урахуванням змін, зазначаються лише відомості, які змінилися.

** Не заповнюються щодо політичних партій, творчих спілок та їх територіальних осередків, адвокатських об'єднань, торгово-промислових палат, державних органів, органів місцевого самоврядування та їх асоціацій.

*** Якщо фізичних осіб - власників істотної участі більше однієї, заповнюється відповідна кількість аркушів цієї сторінки реєстраційної картки форми 4.

**** Зазначаються серія та номер паспорта громадянина України або паспортного документа іноземця.

***** Зазначається тип приміщення - квартира, кімната, кабінет або офіс тощо.

________________________________________
(прізвище, ініціали)

___________________
(підпис)

____________
(дата)

Підпис уповноваженої особи за довіреністю засвідчую:

___________________________
(посада особи, яка засвідчує підпис)

___________________
(прізвище, ініціали)

______________
(підпис)

____________
(дата)

Продовження реєстраційної картки форми 4

____________
* Зазначаються відомості з урахуванням змін, зазначаються лише відомості, які змінилися.

________________________________________
(прізвище, ініціали)

___________________
(підпис)

____________
(дата)

Підпис уповноваженої особи за довіреністю засвідчую:

___________________________
(посада особи, яка засвідчує підпис)

___________________
(прізвище, ініціали)

______________
(підпис)

____________
(дата)

Продовження реєстраційної картки форми 4

____________
* Зазначаються відомості з урахуванням змін, зазначаються лише відомості, які змінилися.

** Якщо засновників більше одного, заповнюється відповідна кількість аркушів цієї сторінки реєстраційної картки форми 4.

*** Якщо засновником виступає іноземна юридична особа, зазначене поле не заповнюється.

**** Зазначаються серія та номер паспорта громадянина України або паспортного документа іноземця.

***** Зазначається тип приміщення - квартира, кімната, кабінет або офіс тощо.

________________________________________
(прізвище, ініціали)

___________________
(підпис)

____________
(дата)

Підпис уповноваженої особи за довіреністю засвідчую:

___________________________
(посада особи, яка засвідчує підпис)

___________________
(прізвище, ініціали)

______________
(підпис)

____________
(дата)

Продовження реєстраційної картки форми 4

____________
* Якщо відокремлених підрозділів більше одного, заповнюється відповідна кількість цієї та наступної сторінок.

** Зазначається тільки для резидентів.

*** Зазначаються відомості з урахуванням змін, зазначаються лише відомості, які змінилися.

**** Зазначається тип приміщення - квартира, кімната, кабінет або офіс тощо.

________________________________________
(прізвище, ініціали)

___________________
(підпис)

____________
(дата)

Підпис уповноваженої особи за довіреністю засвідчую:

___________________________
(посада особи, яка засвідчує підпис)

___________________
(прізвище, ініціали)

______________
(підпис)

____________
(дата)

Продовження реєстраційної картки форми 4

____________
* Зазначаються відомості з урахуванням змін, зазначаються лише відомості, які змінилися.

** Зазначаються тільки для осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та мають відмітку в паспорті.

________________________________________
(прізвище, ініціали)

___________________
(підпис)

____________
(дата)

Підпис уповноваженої особи за довіреністю засвідчую:

___________________________
(посада особи, яка засвідчує підпис)

___________________
(прізвище, ініціали)

______________
(підпис)

____________
(дата)

Продовження реєстраційної картки форми 4 (заявниками не подається)

 

Директор Департаменту
державної реєстрації

С. В. Бенедисюк

(форма 4 у редакції наказу Міністерства
 юстиції України від 12.05.2014 р. N 749/5
,
 із змінами, внесеними згідно з
наказами
 Міністерства юстиції України від 18.06.2014 р. N 966/5,
 від 30.07.2014 р. N 1240/5
,
 у редакції
наказів Міністерства
 юстиції України від 03.12.2014 р. N 2046/5
,
 від 10.04.2015 р. N 529/5
,
 від 17.06.2015 р. N 992/5)

 

Форма 5 - Реєстраційна картка про створення відокремленого підрозділу юридичної особи

(див. окремо в базі)

    

Опрос