Идет загрузка документа (63 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Порядок плановой замены военнослужащих Государственной пограничной службы Украины на должностях с установленными предельными сроками пребывания на них

Администрация Государственной пограничной службы
Порядок, Приказ от 29.09.2011 № 720
действует с 28.10.2011

Порядок
планової заміни військовослужбовців Державної прикордонної служби України на посадах з установленими граничними строками перебування на них

I. Загальні положення

1.1. Цей Порядок визначає процедуру планової заміни військовослужбовців Державної прикордонної служби України (далі - Держприкордонслужба) на посадах з установленими граничними строками перебування на них.

1.2. Військовослужбовець, призначений наказом на штатну посаду, включену до Переліку посад військовослужбовців Державної прикордонної служби України з установленими граничними строками перебування на них (далі - Перелік), після закінчення зазначеного у цьому Переліку строку перебування на посаді призначається у порядку планової заміни (далі - заміна) на іншу рівну посаду згідно з Переліком посад, на які військовослужбовці Державної прикордонної служби України можуть призначатися у порядку заміни (додаток 1) чи за наявності підстав, передбачених пунктом 93 Положення про проходження громадянами України військової служби в Державній прикордонній службі України, затвердженого Указом Президента України від 29.12.2009 N 1115, на вищу або нижчу посаду.

У разі якщо є потреба призначити військовослужбовця у порядку заміни на посаду, призначення на яку можливе після проходження ним додаткової підготовки в межах наявної у нього професійної (фахової) підготовки за відповідним напрямом підготовки чи основною або спорідненою спеціальністю, і військовослужбовець не заперечує проти цього, його призначенню на таку посаду має передувати відповідна підготовка (перепідготовка).

У випадках, передбачених підпунктами 2, 4 - 6 пункту 93 Положення про проходження громадянами України військової служби в Державній прикордонній службі України, затвердженого Указом Президента України від 29.12.2009 N 1115, військовослужбовця може бути призначено на іншу посаду до закінчення цього строку.

1.3. Строки перебування військовослужбовців на посадах, включених до Переліку, продовжуються стосовно:

осіб офіцерського складу - Головою Держприкордонслужби;

осіб сержантського складу органів, підпорядкованих регіональному управлінню, - начальником регіонального управління;

осіб сержантського складу окремого контрольно-пропускного пункту - начальником окремого контрольно-пропускного пункту - за погодженням з Адміністрацією Держприкордонслужби.

Строки перебування військовослужбовців на посадах, включених до Переліку, продовжуються у разі:

коли призначення військовослужбовця у порядку заміни передбачає зміну місця проживання членів його сім'ї, а дружина (чоловік) цього військовослужбовця також проходить військову службу в органі Держприкордонслужби - до вирішення питання щодо переміщення у цю саму місцевість іншого з подружжя (на його особисте прохання) або призначення військовослужбовця у порядку заміни на іншу вакантну посаду (у зв'язку із звільненням такої) у цій самій місцевості;

наявності підтверджених відповідними документами підстав, за яких військовослужбовець може бути звільнений з військової служби за сімейними обставинами або з інших поважних причин, перелік яких затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 04.03.94 N 150 "Про затвердження переліку сімейних обставин та інших поважних причин, що можуть бути підставою для звільнення з військової служби військовослужбовців, які проходять службу за контрактом", та подання таким військовослужбовцем (до закінчення граничного строку перебування на посаді) рапорту про звільнення.

Строк перебування військовослужбовця на посаді, включеній до Переліку, в разі службової необхідності продовжується посадовою особою, зазначеною в абзацах другому - четвертому цього пункту.

1.4. Строк перебування військовослужбовців на включених до Переліку посадах органів (підрозділів) Держприкордонслужби, які дислоковані в місцевостях з установленим строком військової служби, не може бути більшим за встановлений законодавством строк військової служби в цих місцевостях.

II. Обчислення фактичного строку перебування на посаді

2.1. Фактичний строк перебування військовослужбовця на включеній до Переліку посаді обчислюється з дня, зазначеного у наказі про прийняття ним цієї посади.

2.2. Строк безперервного проходження військовослужбовцем військової служби на включеній у Перелік посаді, на якій він перебував на час набрання чинності цим Порядком, зараховується до фактичного строку перебування на цій посаді.

2.3. Фактичний строк перебування на включеній у Перелік посаді обчислюється незалежно від організаційних змін у підпорядкуванні, зміни найменування чи структури органу (підрозділу) Держприкордонслужби, до штату якого включено цю посаду.

2.4. Військовослужбовцям-жінкам, які перебувають у відпустці у зв'язку з вагітністю та пологами, або військовослужбовцям, які перебувають у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку або у відпустці по догляду за хворою дитиною не більш як до досягнення дитиною шестирічного віку, час перебування у такій відпустці до фактичного строку перебування на включеній до Переліку посаді не зараховується.

III. Планування переміщення військовослужбовців у порядку заміни

3.1. У прикордонному загоні, окремому контрольно-пропускному пункті, загоні Морської охорони, органі забезпечення, навчальному центрі, вищому військовому навчальному закладі (далі - органи Держприкордонслужби), регіональному управлінні та Адміністрації Держприкордонслужби України щороку у визначеному цим розділом порядку складаються контрольні списки військовослужбовців, які досягають у наступному році граничного строку перебування на посадах з установленими граничними строками перебування на них (далі - контрольні списки), за формою згідно з додатком 2 до цього Порядку.

3.2. Контрольні списки складаються кадровим підрозділом органу Держприкордонслужби, регіонального управління, Адміністрації Держприкордонслужби України до 15 жовтня року, що передує року, в якому закінчується граничний строк перебування військовослужбовців на включених до Переліку посадах:

а) в органі Держприкордонслужби - на усіх військовослужбовців, які проходять військову службу на включених до Переліку посадах цього органу (крім начальника (командира) органу);

б) у регіональному управлінні - на усіх військовослужбовців, які проходять військову службу на включених до Переліку посадах цього регіонального управління (крім начальника управління), а також на начальників (командирів), підпорядкованих цьому регіональному управлінню органів Держприкордонслужби;

в) в Адміністрації Держприкордонслужби України - на військовослужбовців, які проходять військову службу на посадах начальників регіональних управлінь, органів Держприкордонслужби, які безпосередньо підпорядковуються Адміністрації Держприкордонслужби України, а також у підрозділах внутрішньої безпеки (далі - органи Держприкордонслужби центрального підпорядкування).

3.3. Начальником (командиром) (далі - начальник) органу Держприкордонслужби, зазначеним у пункті 3.1 цього розділу, регіонального управління до контрольного списку в межах наданих повноважень вносяться пропозиції щодо призначення військовослужбовців у порядку заміни із зазначенням найменування посади, на яку пропонується призначити цих військовослужбовців, органу Держприкордонслужби та строку, у який планується здійснити таке призначення.

Пропозиції щодо призначення військовослужбовців у порядку заміни готуються за попереднім узгодженням:

начальниками структурних підрозділів управління органу Держприкордонслужби в межах номенклатури посад начальника органу Держприкордонслужби - за напрямом діяльності з заступниками начальника цього самого органу Держприкордонслужби;

начальником органу Держприкордонслужби, підпорядкованого регіональному управлінню в межах номенклатури посад начальника цього регіонального управління, - з начальником регіонального управління;

начальником регіонального управління в межах номенклатури посад начальника іншого регіонального управління або Голови Держприкордонслужби - з управлінням кадрів Адміністрації Держприкордонслужби України;

ректором вищого військового навчального закладу Держприкордонслужби - з управлінням кадрів Адміністрації Держприкордонслужби України.

3.4. Пропозиції до контрольного списку Адміністрації Держприкордонслужби України про призначення у порядку заміни можуть вносити щодо:

начальників регіональних управлінь - перший заступник, заступник Голови Держприкордонслужби;

начальників органів Держприкордонслужби центрального підпорядкування - перший заступник, заступник Голови Держприкордонслужби, а також (відповідно до розподілу повноважень за напрямом діяльності) - директор департаменту Адміністрації Держприкордонслужби України;

військовослужбовців підрозділів внутрішньої безпеки Держприкордонслужби - начальник управління внутрішньої безпеки Адміністрації Держприкордонслужби України.

3.5. Пропозиції щодо призначення військовослужбовців у порядку заміни мають забезпечувати:

безперервність управління органами (підрозділами) Держприкордонслужби;

збереження належного рівня оперативно-службової та адміністративно-господарської діяльності органів (підрозділів) Держприкордонслужби і навчально-виховного процесу в навчальних закладах;

варіативність використання військовослужбовців відповідно до набутої ними професійної (фахової) підготовки за відповідним напрямом чи основною або спорідненою спеціальністю та освітньо-кваліфікаційним рівнем, зміну напряму (профілю) службової діяльності та регіону служби;

реалізацію кадрового резерву для призначення на керівні посади та атестаційних висновків військовослужбовців;

дотримання під час проведення заміни військовослужбовців вимог законодавства з питань проходження військової служби та їх соціального захисту.

У разі якщо призначення військовослужбовця у порядку заміни передбачає зміну місця проживання членів його сім'ї, а дружина (чоловік) цього військовослужбовця також проходить військову службу в цьому самому органі Держприкордонслужби, питання щодо переміщення у цю саму місцевість іншого з подружжя вирішується у порядку, встановленому пунктом 125 Положення про проходження громадянами України військової служби в Державній прикордонній службі України, затвердженого Указом Президента України від 29.12.2009 N 1115.

3.6. До 1 листопада року, що передує року, у якому закінчується граничний строк перебування військовослужбовців на включених до Переліку посадах, контрольні списки надсилаються:

а) до регіонального управління - начальником органу Держприкордонслужби, який підпорядкований цьому регіональному управлінню:

на осіб офіцерського складу, які проходять військову службу в цьому органі на посадах номенклатури призначення начальника регіонального управління та Голови Держприкордонслужби;

на осіб сержантського складу, які проходять військову службу в цьому органі, і плануються до переміщення в інший орган цього самого регіонального управління;

б) до Адміністрації Держприкордонслужби України:

начальником регіонального управління - на усіх військовослужбовців, які проходять військову службу в регіональному управлінні та підпорядкованих йому органах Держприкордонслужби на посадах номенклатури призначення Голови Держприкордонслужби;

начальником органу Держприкордонслужби центрального підпорядкування - на усіх військовослужбовців, які проходять військову службу в цьому органі на посадах номенклатури призначення Голови Держприкордонслужби.

У цей самий строк посадові особи, визначені пунктом 3.4 цього розділу, вносять до управління кадрів Адміністрації Держприкордонслужби України пропозиції до контрольного списку Адміністрації Держприкордонслужби України щодо призначення військовослужбовців у порядку заміни.

3.7. Контрольні списки узагальнюються:

а) у регіональному управлінні:

на осіб офіцерського складу, які проходять військову службу в цьому органі на посадах номенклатури призначення начальника регіонального управління та Голови Держприкордонслужби;

на осіб сержантського складу, які проходять військову службу в органі, підпорядкованому регіональному управлінню, і плануються до переміщення в інший орган, підпорядкований цьому самому регіональному управлінню;

б) в Адміністрації Держприкордонслужби України - на усіх військовослужбовців Держприкордонслужби, які проходять військову службу на посадах:

номенклатури призначення Голови Держприкордонслужби;

номенклатури призначення ректора вищого військового навчального закладу.

3.8. Після отримання (складання) контрольних списків та їх узагальнення кадрові підрозділи органу, регіонального управління, Адміністрації Держприкордонслужби України до 20 листопада року, що передує року, у якому закінчується граничний строк перебування військовослужбовців на включених до Переліку посадах, формують проект плану переміщення військовослужбовців у порядку заміни за формою згідно з додатком 3 до цього Порядку (далі - План переміщення):

у регіональному управлінні:

на осіб офіцерського складу відповідно до номенклатури посад призначення начальника регіонального управління;

на осіб сержантського складу, які проходять військову службу в цьому органі і плануються до переміщення в інший орган цього самого регіонального управління;

в Адміністрації Держприкордонслужби України - відповідно до номенклатури посад призначення Голови Держприкордонслужби та начальника (ректора) вищого навчального закладу.

3.9. Проект Плану переміщення відповідно до номенклатури посад призначення розглядається (за напрямом діяльності) структурними підрозділами Адміністрації Держприкордонслужби України (регіонального управління), за результатами якого внесені до проекту пропозиції щодо призначення військовослужбовців можуть бути скореговані (змінені). Після цього уточнений проект Плану переміщення виноситься на розгляд відповідними атестаційними комісіями.

3.10. Проект Плану переміщення військовослужбовців номенклатури начальника регіонального управління перед затвердженням узгоджується з Адміністрацією Держприкордонслужби України. При цьому з урахуванням пропозицій начальників структурних підрозділів Адміністрації Держприкордонслужби України у зв'язку із службовою необхідністю (у тому числі переміщення військовослужбовців у порядку заміни з одного органу Держприкордонслужби (регіонального управління) до іншого) до нього можуть вноситися зміни, які є обов'язковими для начальника регіонального управління.

3.11. План переміщення затверджується не пізніше ніж 30 грудня року, що передує року, у якому закінчується граничний строк перебування військовослужбовців на включених до Переліку посадах:

в Адміністрації Держприкордонслужби України - Головою Держприкордонслужби;

у регіональному управлінні - начальником регіонального управління;

в органі Держприкордонслужби - начальником органу.

3.12. За наявності підстав, визначених пунктом 1.3 розділу I цього Порядку, клопотання про продовження підлеглим військовослужбовцям строку перебування на включених до Переліку посадах (далі - клопотання) порушує:

начальник органу Держприкордонслужби стосовно військовослужбовців цього самого органу - перед начальником регіонального управління;

начальник регіонального управління, органу Держприкордонслужби центрального підпорядкування стосовно осіб офіцерського складу цього самого регіонального управління та підпорядкованих йому органів (органу центрального підпорядкування) - перед Головою Держприкордонслужби.

3.13. Начальник окремого контрольно-пропускного пункту за наявності підстав, визначених пунктом 1.3 розділу I цього Порядку, продовжує підлеглим особам сержантського складу строк перебування на включених до Переліку посадах за погодженням з Першим заступником Голови Держприкордонслужби (директором департаменту Адміністрації Держприкордонслужби за напрямом діяльності).

Клопотання (погодження) подається до Адміністрації Держприкордонслужби України (регіонального управління) у строк, встановлений пунктом 3.6 цього розділу. До клопотання додаються документи, що обґрунтовують (підтверджують) необхідність продовження військовослужбовцю строку перебування на посаді.

3.14. Надіслані клопотання (погодження) узагальнюються кадровим підрозділом Адміністрації Держприкордонслужби України (регіонального управління) і вносяться для розгляду атестаційною комісією (колегією) Адміністрації Держприкордонслужби України (регіонального управління).

3.15. Рішення про продовження військовослужбовцю строку перебування на включеній до Переліку посаді приймається не пізніше 10 грудня року, що передує року, у якому закінчується граничний строк перебування такого військовослужбовця на посаді, про що видається наказ, який доводиться в установленому порядку до відома заінтересованих осіб.

За виняткових обставин рішення про продовження строку перебування військовослужбовця на включеній до Переліку посаді може бути прийняте з дотриманням визначеної пунктами 3.12 - 3.14 цього розділу процедури протягом року, в якому закінчується граничний строк його перебування на такій посаді.

3.16. За відсутності підстав для продовження строку перебування військовослужбовця на включеній до Переліку посаді такий військовослужбовець включається до Плану переміщення у строк, зазначений у пункті 3.11 цього розділу.

Пропозиції щодо призначення у порядку заміни такого військовослужбовця із зазначенням найменування посади, органу (підрозділу) Держприкордонслужби та строку, у який такі особи призначатимуться на інші посади, готуються та вносяться за напрямом діяльності відповідним департаментом Адміністрації Держприкордонслужби України, структурним підрозділом регіонального управління.

IV. Реалізація Плану переміщення військовослужбовців у порядку заміни

4.1. Витяг з Плану переміщення протягом 10 днів від дати його затвердження надсилається до відповідного органу Держприкордонслужби, регіонального управління, підрозділу внутрішньої безпеки Адміністрації Держприкордонслужби України (в частині, що їх стосується).

4.2. Після отримання витягу з Плану переміщення (затвердження Плану переміщення) начальники зазначених у пункті 4.1 цього розділу органів забезпечують невідкладне інформування включених до Плану переміщення військовослужбовців про посади, органи (підрозділи) Держприкордонслужби та строки, у які відбуватиметься призначення, у порядку заміни в частині, що їх стосується.

4.3. Подання до призначення військовослужбовця у порядку заміни складається кадровим підрозділом органу Держприкордонслужби, регіонального управління, у якому військовослужбовець проходить військову службу, та подається начальником цього органу за підпорядкованістю посадовій особі, уповноваженій призначати на передбачену Планом переміщення посаду, не пізніше ніж за один місяць до досягнення такою особою граничного строку перебування на включеній у Перелік посаді.

Подання до призначення у порядку заміни військовослужбовця підрозділу внутрішньої безпеки подається начальником підрозділу внутрішньої безпеки Адміністрації Держприкордонслужби України у строк, передбачений абзацом першим цього пункту.

4.4. Призначення військовослужбовця у порядку заміни на посаду, передбачену Планом переміщення, здійснюється протягом одного місяця після закінчення граничного строку перебування на посаді, включеній у Перелік.

4.5. У разі якщо включеним до Плану переміщення військовослужбовцем за наявності підстав, визначених частиною шостою або сьомою статті 26 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу", у встановленому порядку подано рапорт про звільнення з військової служби, строк його перебування на посаді подовжується на час, необхідний для прийняття рішення та його звільнення, але не більше ніж три місяці. Начальник органу Держприкордонслужби, регіонального управління, у якому такий військовослужбовець проходить військову службу, невідкладно доповідає в установленому порядку до Адміністрації Держприкордонслужби України (регіонального управління).

4.6. Планування та здійснення переміщення у порядку заміни військовослужбовців, строк перебування яких на включеній до Переліку посаді на час набрання чинності цим Порядком закінчився, здійснюються з урахуванням таких особливостей:

складання відповідно до пункту 3.2 розділу III цього Порядку контрольних списків та їх надсилання до органів, визначених пунктом 3.7 розділу III цього Порядку, для узагальнення здійснюються протягом двох місяців з дати набрання чинності цим Порядком;

формування проектів Планів переміщення, їх розгляд структурними підрозділами регіонального управління, Адміністрації Держприкордонслужби України, атестаційними комісіями та затвердження проводяться протягом двох місяців з дня отримання контрольних списків;

витяги з Плану переміщення надсилаються до відповідного органу Держприкордонслужби, регіонального управління, підрозділу внутрішньої безпеки Адміністрації Держприкордонслужби України (у частині, що їх стосується) протягом 10 днів від дати його затвердження.

V. Особливості призначення у порядку заміни військовослужбовців вищого військового навчального закладу та навчальних центрів

5.1. У вищому військовому навчальному закладі, навчальних центрах (далі - навчальні заклади) планування заміни військовослужбовців, які проходять військову службу на включених до Переліку посадах, здійснюється відповідно до вимог та строків, визначених розділом III цього Порядку, з урахуванням передбачених цим розділом особливостей для певних категорій військовослужбовців.

5.2. План переміщень військовослужбовців навчальних закладів у порядку заміни реалізовується з дотриманням вимог та строків, передбачених розділом IV цього Порядку.

5.3. Військовослужбовці вищого військового навчального закладу Держприкордонслужби (далі - ВВНЗ), які проходять військову службу на включених до Переліку посадах командирів навчальних дивізіонів та їх заступників, начальників центрів (курсів) факультетів та їх заступників, викладачів кафедр ВВНЗ, не пізніше 15 березня року, що передує року, у якому закінчується граничний строк перебування таких військовослужбовців на посадах, ректором ВВНЗ подаються до Адміністрації Держприкордонслужби України кандидатами до зарахування у кадровий резерв для призначення на відповідні керівні посади відділів прикордонної служби, органів та навчальних закладів Держприкордонслужби.

5.4. Військовослужбовці навчальних центрів Держприкордонслужби, які проходять військову службу на посадах начальника циклу, відділу (відділення) підготовки (перепідготовки) усіх найменувань, їх заступників, старшого офіцера - старшого викладача, офіцера-викладача, у строк, передбачений пунктом 5.3 цього розділу, згідно з номенклатурою посад подаються начальником навчального центру, в якому такі військовослужбовці проходять військову службу, для зарахування кандидатами у кадровий резерв для призначення на керівні посади відділів прикордонної служби та органів Держприкордонслужби.

5.5. Військовослужбовці ВВНЗ, які проходять військову службу на посадах заступників усіх найменувань, а саме: ректора ВВНЗ, начальника факультету або кафедри, заступника усіх найменувань начальника факультету або кафедри, професора, доцента, старшого викладача усіх найменувань кафедри, після досягнення граничного строку перебування на посаді для набуття практичного досвіду управлінської діяльності в прикордонних загонах, окремому контрольно-пропускному пункті, регіональних управліннях, науково-дослідній установі, Адміністрації Держприкордонслужби України призначаються у порядку заміни на посади згідно з додатком 1 до цього Порядку на період від 6 місяців до одного року.

5.6. Фактичний строк перебування військовослужбовців, визначених у пункті 5.5 цього розділу, на посаді, призначення на яку відбулось у порядку заміни, обчислюється з дня, визначеного наказом про прийняття такими військовослужбовцями посад.

5.7. Посада, що звільняється у ВВНЗ у зв'язку із призначенням у порядку заміни військовослужбовця, може бути залишена вакантною.

5.8. Військовослужбовці, визначені пунктом 5.5 цього розділу, на їх особисте прохання можуть бути повернені на попередню (рівну) посаду у ВВНЗ.

5.9. Начальник органу Держприкордонслужби, регіонального управління, директор департаменту Адміністрації Держприкордонслужби України, у якому проходить військову службу військовослужбовець, призначений у порядку заміни на період, передбачений пунктом 5.5 цього розділу, після закінчення такого періоду, в разі звернення цього військовослужбовця з проханням про повернення до ВВНЗ, порушує відповідне клопотання та подає до Адміністрації Держприкордонслужби України в установленому законодавством порядку матеріали щодо призначення такого військовослужбовця на посаду у ВВНЗ.

 

Начальник управління кадрів
Адміністрації Державної прикордонної
служби України
генерал-майор

Д. В. Іщенко

 

Перелік
посад, на які військовослужбовці Державної прикордонної служби України можуть призначатися у порядку заміни

Найменування посади

Посади, на які у порядку заміни можуть призначатися військовослужбовці

Дільничний інспектор прикордонної служби 1, 2 категорій відділу прикордонної служби усіх категорій та типів прикордонного загону

Посада у цьому самому відділі прикордонної служби з іншим сектором відповідальності або за іншим напрямом діяльності, посада в іншому відділі прикордонної служби або підрозділі забезпечення цього самого прикордонного загону, окремого контрольно-пропускного пункту, у тому числі за іншим напрямом діяльності

Інспектор прикордонної служби 1, 2 категорій усіх найменувань відділу прикордонної служби усіх категорій та типів прикордонного загону, окремого контрольно-пропускного пункту

Посада у цьому самому відділі прикордонної служби за іншим напрямом діяльності, посада в іншому відділі прикордонної служби або підрозділі забезпечення цього самого прикордонного загону, окремого контрольно-пропускного пункту, у тому числі за іншим напрямом діяльності

Старшина - начальник відділення логістики відділу прикордонної служби усіх категорій та типів прикордонного загону, окремого контрольно-пропускного пункту

Посада у цьому самому відділі прикордонної служби за іншим напрямом діяльності, посада в іншому відділі прикордонної служби або підрозділі забезпечення цього самого прикордонного загону, окремого контрольно-пропускного пункту, у тому числі за іншим напрямом діяльності

Старший технік - начальник групи автоматизованих систем управління відділу прикордонної служби усіх категорій та типів прикордонного загону, окремого контрольно-пропускного пункту

Посада у цьому самому відділі прикордонної служби за іншим напрямом діяльності, посада в іншому відділі прикордонної служби або підрозділі забезпечення цього самого прикордонного загону, окремого контрольно-пропускного пункту, у тому числі за іншим напрямом діяльності

Технік групи автоматизованих систем управління відділу прикордонної служби усіх категорій та типів прикордонного загону, окремого контрольно-пропускного пункту

Посада у цьому самому відділі прикордонної служби за іншим напрямом діяльності, посада в іншому відділі прикордонної служби або підрозділі забезпечення цього самого прикордонного загону, окремого контрольно-пропускного пункту, у тому числі за іншим напрямом діяльності

Старший інспектор прикордонної служби усіх найменувань відділу прикордонної служби усіх категорій та типів прикордонного загону, окремого контрольно-пропускного пункту

Посада у цьому самому відділі прикордонної служби за іншим напрямом діяльності, посада в іншому відділі прикордонної служби, управлінні або підрозділі забезпечення цього самого прикордонного загону, окремого контрольно-пропускного пункту, у тому числі за іншим напрямом діяльності, посада в іншому прикордонному загоні, у тому числі за іншим напрямом діяльності, посада у навчальному центрі

Начальник групи усіх найменувань, прикордонного (інспекторського, контролерського) поста відділу прикордонної служби усіх категорій та типів прикордонного загону, окремого контрольно-пропускного пункту

Посада у цьому самому відділі прикордонної служби за іншим напрямом діяльності, посада в іншому відділі прикордонної служби, управлінні або підрозділі забезпечення цього самого прикордонного загону, окремого контрольно-пропускного пункту, у тому числі за іншим напрямом діяльності, посада у відділі прикордонної служби іншого прикордонного загону, у тому числі за іншим напрямом діяльності, посада у навчальному центрі, вищому військовому навчальному закладі

Заступник начальника відділення інспекторів прикордонної служби відділу прикордонної служби усіх категорій та типів прикордонного загону, окремого контрольно-пропускного пункту

Посада у цьому самому відділі прикордонної служби за іншим напрямом діяльності, посада в іншому відділі прикордонної служби, управлінні або підрозділі забезпечення цього самого прикордонного загону, окремого контрольно-пропускного пункту, у тому числі за іншим напрямом діяльності, посада у відділі прикордонної служби, в управлінні іншого прикордонного загону, у тому числі за іншим напрямом діяльності, посада у навчальному центрі, вищому військовому навчальному закладі

Начальник відділення інспекторів прикордонної служби (дільничних інспекторів, кінологічного відділення) відділу прикордонної служби усіх категорій та типів прикордонного загону, окремого контрольно-пропускного пункту

Посада у цьому самому відділі прикордонної служби за іншим напрямом діяльності, посада в іншому відділі прикордонної служби, в управлінні або підрозділі забезпечення цього самого прикордонного загону, окремого контрольно-пропускного пункту, у тому числі за іншим напрямом діяльності, посада у відділі прикордонної служби, в управлінні іншого прикордонного загону, у тому числі за іншим напрямом діяльності, посада у навчальному центрі, вищому військовому навчальному закладі

Перший заступник, заступник (помічник) усіх найменувань начальника відділу прикордонної служби усіх категорій та типів прикордонного загону, окремого контрольно-пропускного пункту

Посада у цьому самому відділі прикордонної служби за іншим напрямом діяльності, посада в іншому відділі прикордонної служби, управлінні або підрозділі забезпечення цього самого прикордонного загону, окремого контрольно-пропускного пункту, у тому числі за іншим напрямом діяльності, посада у відділі прикордонної служби, управлінні іншого прикордонного загону, у тому числі за іншим напрямом діяльності, посада у навчальному центрі, вищому військовому навчальному закладі, підрозділі внутрішньої безпеки

Начальник відділу прикордонної служби усіх категорій та типів прикордонного загону, окремого контрольно-пропускного пункту

Посада в управлінні цього самого прикордонного загону, окремого контрольно-пропускного пункту, у тому числі за іншим напрямом діяльності, посада у відділі прикордонної служби, в управлінні іншого прикордонного загону, посада у навчальному центрі, вищому військовому навчальному закладі, підрозділі внутрішньої безпеки, регіональному управлінні

Офіцер, старший офіцер групи відділення (відділу), відділення, відділу внутрішньої безпеки

Посада у відділі прикордонної служби, управлінні прикордонного загону, в окремому контрольно-пропускному пункті, органі забезпечення, навчальному центрі, вищому військовому навчальному закладі, у тому числі за іншим напрямом діяльності, посада в іншому відділенні, відділі внутрішньої безпеки

Заступник начальника відділення, відділу внутрішньої безпеки

Посада у відділі прикордонної служби, в управлінні прикордонного загону, в окремому контрольно-пропускному пункті, органі забезпечення, навчальному центрі, вищому навчальному закладі, регіональному управлінні, у тому числі за іншим напрямом діяльності, посада в іншому відділенні, відділі внутрішньої безпеки

Начальник групи відділення (відділу), відділення, відділу внутрішньої безпеки

Посада у відділі прикордонної служби, в управлінні прикордонного загону, в окремому контрольно-пропускному пункті, органі забезпечення, посада в навчальному центрі, вищому військовому навчальному закладі, регіональному управлінні, у тому числі за іншим напрямом діяльності, посада в іншому відділенні, відділі внутрішньої безпеки

Начальник відділення (відділу), циклу підготовки (перепідготовки) усіх найменувань, заступник усіх найменувань начальника відділення, відділу, циклу підготовки (перепідготовки) усіх найменувань навчального центру

Посада у відділі прикордонної служби, управлінні прикордонного загону, в окремому контрольно-пропускному пункті, посада у загоні Морської охорони, вищому навчальному закладі, підрозділі внутрішньої безпеки, регіональному управлінні

Заступник начальника оперативно-розшукового відділу прикордонного загону, окремого контрольно-пропускного пункту

Посада в управлінні цього самого прикордонного загону, в окремому контрольно-пропускному пункті за іншим напрямом діяльності, посада в управлінні іншого прикордонного загону, посада у навчальному центрі, вищому військовому навчальному закладі, підрозділі внутрішньої безпеки, регіональному управлінні, Адміністрації Держприкордонслужби, у тому числі за іншим напрямом діяльності

Начальник відділу управління прикордонного загону, окремого контрольно-пропускного пункту, загону Морської охорони, органу забезпечення, навчального центру

Посада в управлінні цього самого прикордонного загону, загону Морської охорони, в окремому контрольно-пропускному пункті за іншим напрямом діяльності, посада в управлінні іншого прикордонного загону, загону Морської охорони, в органі забезпечення, навчальному центрі, вищому військовому навчальному закладі, підрозділі внутрішньої безпеки, регіональному управлінні, Адміністрації Держприкордонслужби, у тому числі за іншим напрямом діяльності

Заступник начальника штабу - начальник відділу (прикордонної служби, прикордонного контролю) штабу прикордонного загону

Посада в управлінні цього самого прикордонного загону за іншим напрямом діяльності, посада в управлінні іншого прикордонного загону, посада в окремому контрольно-пропускному пункті, навчальному центрі, вищому військовому навчальному закладі, підрозділі внутрішньої безпеки, регіональному управлінні, Адміністрації Держприкордонслужби, у тому числі за іншим напрямом діяльності

Заступник начальника головного відділу - начальник відділу (прикордонної служби, прикордонного контролю) прикордонного загону, окремого контрольно-пропускного пункту

Посада в управлінні цього самого прикордонного загону, в окремому контрольно-пропускному пункті за іншим напрямом діяльності, посада в управлінні іншого прикордонного загону, посада в навчальному центрі, вищому військовому навчальному закладі, підрозділі внутрішньої безпеки, посада в регіональному управлінні, Адміністрації Держприкордонслужби, у тому числі за іншим напрямом діяльності

Офіцер-викладач, старший офіцер - старший викладач навчального центру

Посада у відділі прикордонної служби, в управлінні прикордонного загону, в окремому контрольно-пропускному пункті, загоні Морської охорони, у тому числі за іншим напрямом діяльності, посада у підрозділі внутрішньої безпеки

Викладач кафедри вищого військового навчального закладу

Посада в управлінні прикордонного загону, в окремому контрольно-пропускному пункті, навчальному центрі, посада в підрозділі внутрішньої безпеки, у регіональному управлінні

Начальник навчального відділення (курсовий офіцер) факультету вищого військового навчального закладу

Посада у відділі прикордонної служби, в управлінні прикордонного загону, окремому контрольно-пропускному пункті, навчальному центрі, органі забезпечення, підрозділі внутрішньої безпеки

Начальник відділення, відділу, циклу підготовки (перепідготовки) усіх найменувань навчального центру, заступник усіх найменувань начальника відділення, відділу, циклу підготовки (перепідготовки) усіх найменувань навчального центру

Посада в управлінні прикордонного загону, окремому контрольно-пропускному пункті, органі забезпечення, навчальному центрі, підрозділі внутрішньої безпеки, регіональному управлінні

Командир навчального дивізіону, заступник усіх найменувань командира навчального дивізіону вищого військового навчального закладу

Посада в управлінні прикордонного загону, окремому контрольно-пропускному пункті, органі забезпечення, навчальному центрі, підрозділі внутрішньої безпеки, регіональному управлінні

Начальник курсу (центру) усіх найменувань, заступник усіх найменувань начальника курсу (центру) в складі факультету вищого військового навчального закладу

Посада в управлінні прикордонного загону, в окремому контрольно-пропускному пункті, органі забезпечення, посада у навчальному центрі, підрозділі внутрішньої безпеки, регіональному управлінні

Доцент, професор, старший викладач усіх найменувань кафедри вищого військового навчального закладу

Посада в управлінні прикордонного загону, в окремому контрольно-пропускному пункті, у регіональному управлінні, науково-дослідній установі, Адміністрації Держприкордонслужби України

Заступник усіх найменувань начальника кафедри вищого військового навчального закладу

Посада в управлінні прикордонного загону, в окремому контрольно-пропускному пункті, у регіональному управлінні, науково-дослідній установі, Адміністрації Держприкордонслужби України

Начальник кафедри вищого військового навчального закладу

Посада в прикордонному загоні, окремому контрольно-пропускному пункті, у регіональному управлінні, науково-дослідній установі, Адміністрації Держприкордонслужби України

Начальник служби (відділення) тилу, технічної частини (відділу тилового, матеріального, матеріально-технічного, інженерного та технічного забезпечення, логістики) прикордонного загону, окремого контрольно-пропускного пункту, загону Морської охорони, органу забезпечення, навчального центру, вищого військового навчального закладу

Посада в іншій службі (відділенні) тилу (відділі тилового, матеріального, матеріально-технічного забезпечення, інженерного та технічного забезпечення), у тому числі в іншому прикордонному загоні, окремому контрольно-пропускному пункті, загоні Морської охорони, органі забезпечення, посада у навчальному центрі, вищому військовому навчальному закладі, у тому числі за іншим напрямом діяльності

Заступник усіх найменувань начальника тилу, технічної частини (відділу тилового, матеріального, матеріально-технічного, інженерного та технічного забезпечення, логістики) прикордонного загону, окремого контрольно-пропускного пункту, загону Морської охорони, органу забезпечення, вищого військового навчального закладу, навчального центру

Посада в управлінні іншого прикордонного загону, в окремому контрольно-пропускному пункті, загоні Морської охорони, органі забезпечення, навчальному центрі, вищому військовому навчальному закладі, регіональному управлінні, структурному підрозділі Адміністрації Держприкордонслужби України, у тому числі за іншим напрямом діяльності

Перший заступник, заступник усіх найменувань начальника прикордонного загону, окремого контрольно-пропускного пункту, загону Морської охорони, навчального центру, органу забезпечення

Посада у цьому самому прикордонному загоні, окремому контрольно-пропускному пункті, загоні Морської охорони, навчальному центрі за іншим напрямом діяльності, посада в іншому прикордонному загоні, загоні Морської охорони, навчальному центрі, посада в органі забезпечення, вищому військовому навчальному закладі, підрозділі внутрішньої безпеки, регіональному управлінні, Адміністрації Держприкордонслужби України, у тому числі за іншим напрямом діяльності

Начальник прикордонного загону, окремого контрольно-пропускного пункту

Посада в іншому прикордонному загоні, посада в органі забезпечення, навчальному центрі, вищому військовому навчальному закладі, науково-дослідній установі, регіональному управлінні, Адміністрації Держприкордонслужби України, у тому числі за іншим напрямом діяльності

Командир загону Морської охорони, начальник навчального центру

Посада в іншому загоні Морської охорони, посада в органі забезпечення, навчальному центрі, вищому навчальному закладі, регіональному управлінні, Адміністрації Держприкордонслужби України

Начальник центральної бази зберігання та постачання, складу пального, голова центральної військово-лікарської комісії

Посада в іншому органі забезпечення, вищому навчальному закладі, регіональному управлінні, Адміністрації Держприкордонслужби України

Заступник усіх найменувань начальника факультету вищого військового навчального закладу

Посада в прикордонному загоні, окремому контрольно-пропускному пункті, у регіональному управлінні, науково-дослідній установі, Адміністрації Держприкордонслужби України

Начальник факультету вищого військового навчального закладу

Посада в регіональному управлінні, науково-дослідній установі, Адміністрації Держприкордонслужби України

Перший заступник, заступник усіх найменувань начальника (ректора) вищого військового навчального закладу

Посада в регіональному управлінні, науково-дослідній установі, Адміністрації Держприкордонслужби України

Перший заступник, заступник усіх найменувань начальника регіонального управління

Посада в регіональному управлінні за іншим напрямом діяльності, посада в іншому регіональному управлінні, посада у вищому навчальному закладі, в Адміністрації Держприкордонслужби України, у тому числі за іншим напрямом діяльності

Начальник регіонального управління

Посада в іншому регіональному управлінні, посада у вищому військовому навчальному закладі, в Адміністрації Держприкордонслужби України

Начальник (ректор) вищого військового навчального закладу

Посада в регіональному управлінні, посада в Адміністрації Держприкордонслужби України

До навчальних центрів, зазначених у цьому Переліку, належать Навчальний центр Державної прикордонної служби України, Кінологічний навчальний центр, Навчально-тренувальний центр Морської охорони.

 

Начальник управління кадрів
Адміністрації Державної прикордонної
служби України
генерал-майор

Д. В. Іщенко

 

КОНТРОЛЬНИЙ СПИСОК
військовослужбовців ____________________________,
                                                 (найменування органу Держприкордонслужби)
які досягають у 20__ році граничного строку перебування на посадах з установленими строками перебування на них

N з/п

Військове звання, прізвище, ім'я та по батькові, особистий номер

Найменування посади, підрозділу органу, з якого часу перебуває на посаді

Фактичний строк перебування на посаді на час складання списку, дата, коли закінчується граничний строк перебування на посаді

Посада, на яку планується здійснити призначення у порядку заміни, орган Держприкордонслужби

Термін, в який планується здійснити призначення

Номенклатура посад Голови Держприкордонслужби

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

Номенклатура посад начальника регіонального управління (ректора вищого військового навчального закладу)

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

Номенклатура посад начальника органу Держприкордонслужби

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник ______________________________
                        (найменування органу Держприкордонслужби) 

  

____________________
          (військове звання) 

_________________________
 (прізвище та ініціали) 

"___" ____________ 20__ року 

  

ПЛАН
переміщення військовослужбовців у порядку заміни _________________________________________________
(найменування органу Держприкордонслужби)
у 20__ році

N з/п

Військове звання, прізвище, ім'я та по батькові, особистий номер

Найменування посади, підрозділу органу, яку займає військовослужбовець

Найменування посади, на яку планується призначити військовослужбовця у порядку заміни, органу Держприкордонслужби

Термін, у який мають бути подані матеріали щодо призначення

Термін, у який планується здійснити призначення

Відмітка про призначення

Найменування органу Держприкордонслужби

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник кадрового підрозділу ______________________________
                                                                          (найменування органу Держприкордонслужби) 

____________________
           (військове звання) 

_________________________
(прізвище та ініціали) 

____________

 

Опрос