Идет загрузка документа (59 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Порядок заполнения лицом, осуществляющим управление активами негосударственного пенсионного фонда (открытого, корпоративного, профессионального), электронных форм данных, представляемых в Государственную комиссию по ценным бумагам и фондовому рынку

Государственная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку
Порядок, Решение от 15.07.2011 № 955
Утратил силу

Порядок заповнення особою, що здійснює управління активами недержавного пенсійного фонду (відкритого, корпоративного, професійного), електронних форм даних, які подаються до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку

Порядок втратив чинність
(згідно з рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 3 червня 2014 року N 729)

1. Цей Порядок встановлює структуру файлів та опис полів заповнення особою, що здійснює управління активами недержавного пенсійного фонду (відкритого, корпоративного, професійного), електронних форм адміністративних даних, які подаються до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі - Дані) відповідно до вимог Положення про порядок подання адміністративних даних особою, що здійснює управління активами недержавного пенсійного фонду (відкритого, корпоративного, професійного), затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 11.08.2004 N 340, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 31.01.2005 за N 117/10397 (далі - Положення).

2. Електронна форма Даних складається за допомогою програмних засобів, які забезпечують формування файлів, відповідно до Положення, підготовлених з використанням кодування RUS cp866 у форматі DBASE-IV.

3. Електронна форма щомісячних Даних недержавних пенсійних фондів складається з файлів: "TBLCP.dbf", "TBLNEDV.dbf", "TBLCASH.dbf", "TBLMETAL.dbf", "TBLOTHER.dbf", "TBLINPF.dbf".

4. Електронна форма щоквартальних Даних недержавних пенсійних фондів складається з файлів: "TITUL_P.dbf", "INF_NPF.dbf", "INF_NPFU.dbf", "TBLCP.dbf", "TBLNEDV.dbf", "TBLCASH.dbf", "TBLMETAL.dbf", "TBLOTHER.dbf", "TBLINPF.dbf.

5. Електронна форма щорічних Даних недержавних пенсійних фондів складається з файлів: "TITUL_P.dbf", "CH_AKTIV.dbf", "TBLPWIN.dbf".

6. Усі реквізити типу "дата" в електронній формі Даних заповнюються у форматі "дд.мм.рррр" або "дд/мм/рррр", де:

"дд" - двозначне число, що визначає календарний день у місяці;

"мм" - двозначне число, що визначає місяць року;

"рррр" - чотири цифри у числі року.

7. Електронна форма Даних має бути надіслана електронною поштою до центрального апарату Комісії на адресу: npf@ssmsc.gov.ua.

8. Файли Даних містять індексні поля, які використовуються для сортування або пошуку даних:

"E_EDRPOU" - зазначаються ідентифікаційний код за ЄДРПОУ особи, що здійснює управління активами недержавного пенсійного фонду;

"F_EDRPOU" - зазначається ідентифікаційний код за ЄДРПОУ недержавного пенсійного фонду;

"ZVTYP" - зазначається вид Даних, що подається до Комісії;

"ZV_YEAR" - зазначається звітний рік;

"ZV_QUART" - зазначається звітний квартал.

 

Директор департаменту
моніторингу фондового ринку

О. Табала

 

Таблиця 1. Структура файла "TITUL_P.dbf". Титульний аркуш

 Ім'я поля

Найменування поля (зміст)

Тип поля

Розмір (знаків)

E_EDRPOU

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ особи, що здійснює управління активами недержавного пенсійного фонду

Текстовий

10

F_EDRPOU

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ недержавного пенсійного фонду

Текстовий

10

ZVTYP

Вид Даних: 2 - щоквартальні; 1 - щорічні

Числовий

1

ZV_YEAR

Звітний рік

Текстовий

4

ZV_QUART

Звітний квартал

Текстовий

1

C_NAME

Повне найменування особи, що здійснює управління активами недержавного пенсійного фонду

Текстовий

254

K_POS

Посада керівника

Текстовий

50

K_FIO

Прізвище, ім'я, по батькові керівника

Текстовий

100

K_DATE

Дата підтвердження Даних

Дата

8

F_NAME

Повне найменування недержавного пенсійного фонду

Текстовий

100

KON_POS

Посада, підрозділ контактної особи з питань складених Даних

Текстовий

100

KON_FIO

Прізвище, ім'я, по батькові контактної особи з питань складених Даних

Текстовий

100

KON_TEL

Міжміський код, телефон, факс контактної особи з питань складених Даних

Текстовий

50

KON_MAIL

E-mail контактної особи з питань складених Даних

Текстовий

50

Таблиця 2. Структура файла "Inf_NPF.dbf". Інформація про недержавний пенсійний фонд

Ім'я поля

Найменування поля (зміст)

Тип поля

Розмір (знаків)

E_EDRPOU

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ особи, що здійснює управління активами недержавного пенсійного фонду

Текстовий

10

F_EDRPOU

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ недержавного пенсійного фонду

Текстовий

10

ZVTYP

Вид Даних: 2 - щоквартальні

Числовий

1

ZV_YEAR

Звітний рік

Текстовий

4

ZV_QUART

Звітний квартал

Текстовий

1

F_NAME

Повне найменування недержавного пенсійного фонду

Текстовий

100

RI1

Вид фонду (табл. 13)

Текстовий

50

N_SV

Номер свідоцтва про державну реєстрацію недержавного пенсійного фонду

Числовий

50

D_SV

Дата видачі свідоцтва про державну реєстрацію недержавного пенсійного фонду

Дата

8

F_KOATUU

Код території за КОАТУУ

Текстовий

20

F_REGION

Територія (область) (табл. 14)

Текстовий

20

F_ADRES

Місцезнаходження недержавного пенсійного фонду

Текстовий

50

F_TEL_KD

Код міжміського телефонного зв'язку

Текстовий

8

F_TEL

Телефон

Текстовий

20

F_FAX

Факс

Текстовий

20

F_MAIL

E-mail

Текстовий

30

F_WWW

www-адреса

Текстовий

30

F_KVED

Код за КВЕД

Текстовий

20

Таблиця 3. Структура файла "Inf_npfu.dbf". Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується недержавний пенсійний фонд

Ім'я поля

Найменування поля (зміст)

Тип поля

Розмір (знаків)

E_EDRPOU

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ особи, що здійснює управління активами недержавного пенсійного фонду

Текстовий

10

F_EDRPOU

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ недержавного пенсійного фонду

Текстовий

10

ZVTYP

Вид Даних: 2 - щоквартальні

Числовий

1

ZV_YEAR

Звітний рік

Текстовий

4

ZV_QUART

Звітний квартал

Текстовий

1

U_EDRPOU

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

Текстовий

10

U_TYP

Юридична особа: адміністратор - 1, особа, що здійснює управління активами недержавного пенсійного фонду - 2; зберігач цінних паперів - 3; торговець цінними паперами - 4; аудиторська фірма - 5

Текстовий

1

U_NAME

Найменування юридичної особи

Текстовий

254

U_DOCINF

Назва, номер та серія документа, що підтверджує повноваження особи

Текстовий

100

U_ADRESA

Місцезнаходження юридичної особи

Текстовий

100

Таблиця 4. Структура файла "TBLCP.dbf". Перелік інвестицій у цінні папери

Ім'я поля

Найменування поля (зміст)

Тип поля

Розмір (знаків)

E_EDRPOU

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ особи, що здійснює управління активами недержавного пенсійного фонду

Текстовий

10

F_EDRPOU

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ недержавного пенсійного фонду

Текстовий

10

ZVTYP

Вид Даних: 3- щомісячні; 2 - щоквартальні

Числовий

1

ZV_YEAR

Звітний рік

Текстовий

4

ZV_QUART

Звітний квартал

Текстовий

1

ZVIT_Dat

Повідомлення станом на дату

Дата

8

F_NAME

Повне найменування недержавного пенсійного фонду

Текстовий

100

F_N

Номер з/п

Текстовий

10

St_Type

Вид цінного папера (табл. 12)

Текстовий

4

Em_EDRP

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента (резидента)

Текстовий

10

Em_Name

Найменування емітента (резидента/нерезидента)

Текстовий

100

ISIN

Міжнародний ідентифікаційний код цінного папера (ISIN)

Текстовий

20

St_Quant

Кількість цінних паперів (шт.)

Числовий

18 (5 знаків після коми)

St_Expense

Номінальна вартість одного цінного папера (грн.)

Числовий

18 (5 знаків після коми)

Bal_cost

Загальна номінальна вартість цінних паперів (грн.)

Числовий

18 (5 знаків після коми)

Expense

Загальна оцінна вартість цінних паперів (грн.)

Числовий

18 (5 знаків після коми)

PeAllAkF

Частка в загальній балансовій вартості активів фонду (%)

Числовий

18 (5 знаків після коми)

Таблиця 5. Структура файла "TBLNEDV.dbf". Перелік інвестицій в об'єкти нерухомого майна

Ім'я поля

Найменування поля (зміст)

Тип поля

Розмір (знаків)

E_EDRPOU

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ особи, що здійснює управління активами недержавного пенсійного фонду

Текстовий

10

F_EDRPOU

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ недержавного пенсійного фонду

Текстовий

10

ZVTYP

Вид Даних: 3 - щомісячні; 2 - щоквартальні

Числовий

1

ZV_YEAR

Звітний рік

Текстовий

4

ZV_QUART

Звітний квартал

Текстовий

1

ZVIT_Dat

Повідомлення станом на дату

Дата

8

F_NAME

Повне найменування недержавного пенсійного фонду

Текстовий

100

F_N

Номер з/п

Текстовий

10

ONM_Name

Найменування об'єкта нерухомого майна

Текстовий

50

ONM_Adr

Місцезнаходження об'єкта нерухомого майна

Текстовий

50

CostBal

Балансова вартість (тис. грн.)

Числовий

18 (5 знаків після коми)

Expense

Оцінна вартість (тис. грн.)

Числовий

18 (5 знаків після коми)

PeBalAkF

Частка в загальній балансовій вартості активів (%)

Числовий

18 (5 знаків після коми)

Таблиця 6. Структура файла "TblCash.dbf". Грошові кошти на поточному та/або депозитному рахунках у банківських установах

Ім'я поля

Найменування поля (зміст)

Тип поля

Розмір (знаків)

E_EDRPOU

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ особи, що здійснює управління активами недержавного пенсійного фонду

Текстовий

10

F_EDRPOU

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ недержавного пенсійного фонду

Текстовий

10

ZVTYP

Вид Даних: 3 - щомісячні; 2 - щоквартальні

Числовий

1

ZV_YEAR

Звітний рік

Текстовий

4

ZV_QUART

Звітний квартал

Текстовий

1

ZVIT_Dat

Повідомлення станом на дату

Дата

8

F_NAME

Повне найменування недержавного пенсійного фонду

Текстовий

100

F_N

Номер з/п

Текстовий

10

CostGRN

Сума грошових коштів у гривнях (грн.)

Числовий

18 (5 знаків після коми)

CostFrg

Сума грошових коштів в іноземній валюті (грн.)

Числовий

18 (5 знаків після коми)

BankName

Назва банківської установи

Текстовий

50

DepGRN

Депозитна ставка (вклади у гривнях) (%)

Числовий

18 (5 знаків після коми)

DepFrg

Депозитна ставка (вклади в іноземній валюті) (%)

Числовий

18 (5 знаків після коми)

StartDat

Дата початку розміщення

Дата

8

FinDat

Дата кінця розміщення

Дата

8

PeBalAkF

Частка в загальній балансовій вартості активів (%)

Числовий

18 (5 знаків після коми)

Таблиця 7. Структура файла "tblMetal.dbf". Перелік інвестицій в банківські метали

Ім'я поля

Найменування поля (зміст)

Тип поля

Розмір (знаків)

E_EDRPOU

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ особи, що здійснює управління активами недержавного пенсійного фонду

Текстовий

10

F_EDRPOU

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ недержавного пенсійного фонду

Текстовий

10

ZVTYP

Вид Даних: 3 - щомісячні; 2 - щоквартальні

Числовий

1

ZV_YEAR

Звітний рік

Текстовий

4

ZV_QUART

Звітний квартал

Текстовий

1

ZVIT_Dat

Повідомлення станом на дату

Дата

8

F_NAME

Повне найменування недержавного пенсійного фонду

Текстовий

100

F_N

Номер з/п

Текстовий

10

B_EDRPOU

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ банківської установи

Текстовий

10

BankName

Назва банківської установи

Текстовий

50

CostBal

Балансова вартість (тис. грн.)

Числовий

18 (5 знаків після коми)

PeBalAkF

Частка в загальній балансовій вартості активів (%)

Числовий

18 (5 знаків після коми)

Таблиця 8. Структура файла "TBLOTHER.dbf". Перелік інших інвестицій

Ім'я поля

Найменування поля (зміст)

Тип поля

Розмір (знаків)

E_EDRPOU

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ особи, що здійснює управління активами недержавного пенсійного фонду

Текстовий

10

F_EDRPOU

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ недержавного пенсійного фонду

Текстовий

10

ZVTYP

Вид Даних: 3 - щомісячні; 2 - щоквартальні

Числовий

1

ZV_YEAR

Звітний рік

Текстовий

4

ZV_QUART

Звітний квартал

Текстовий

1

ZVIT_Dat

Повідомлення станом на дату

Дата

8

F_NAME

Повне найменування недержавного пенсійного фонду

Текстовий

100

F_N

Номер з/п

Текстовий

10

ObjectIC

Об'єкт інвестування

Текстовий

50

CostBal

Балансова вартість (тис. грн.)

Числовий

18 (5 знаків після коми)

PeBalAkF

Частка в загальній балансовій вартості активів (%)

Числовий

18 (5 знаків після коми)

Таблиця 9. Структура файла "TBLINPF.dbf". Загальна вартість активів недержавного пенсійного фонду

Ім'я поля

Найменування поля (зміст)

Тип поля

Розмір (знаків)

E_EDRPOU

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ особи, що здійснює управління активами недержавного пенсійного фонду

Текстовий

10

F_EDRPOU

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ недержавного пенсійного фонду

Текстовий

10

ZVTYP

Вид Даних: 3 - щомісячні; 2 - щоквартальні

Числовий

1

ZV_YEAR

Звітний рік

Текстовий

4

ZV_QUART

Звітний квартал

Текстовий

1

ZV_DAT

Повідомлення станом на дату

Дата

8

F_NAME

Повне найменування недержавного пенсійного фонду

Текстовий

100

InvCP

Балансова вартість інвестицій в цінні папери (тис. грн.)

Числовий

18 (5 знаків після коми)

InvNM

Балансова вартість інвестицій в об'єкти нерухомого майна (тис. грн.)

Числовий

18 (5 знаків після коми)

Groshi

Балансова вартість грошових коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банківських установах (тис. грн.)

Числовий

18 (5 знаків після коми)

InvMet

Балансова вартість інвестицій в банківські метали (тис. грн.)

Числовий

18 (5 знаків після коми)

InvInshi

Балансова вартість інших інвестицій (тис. грн.)

Числовий

18 (5 знаків після коми)

AllInv

Разом (тис. грн.)

Числовий

18 (5 знаків після коми)

K_FIO

Прізвище, ім'я, по батькові керівника особи, що здійснює управління активами недержавного пенсійного фонду

Текстовий

100

B_FIO

Прізвище, ім'я, по батькові головного бухгалтера особи, що здійснює управління активами недержавного пенсійного фонду

Текстовий

100

Таблиця 10. Структура файла "CH_AKTIV_P.dbf". Довідка щодо надання електронної форми Даних до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку про склад, структуру та вартість активів недержавного пенсійного фонду

Ім'я поля

Найменування поля (зміст)

Тип поля

Розмір (знаків)

E_EDRPOU

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ особи, що здійснює управління активами недержавного пенсійного фонду

Текстовий

10

F_EDRPOU

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ недержавного пенсійного фонду

Текстовий

10

ZVTYP

Вид Даних: 1 - щорічні

Числовий

1

ZV_YEAR

Звітний рік

Текстовий

4

ZV_QUART

Звітний квартал

Текстовий

1

F_NAME

Повне найменування недержавного пенсійного фонду

Текстовий

100

F_N

Номер з/п

Текстовий

10

F_DATA

Дата надання електронної форми Даних щодо складу, структури та вартості активів недержавного пенсійного фонду

Дата

8

F_R_N

Реєстраційний номер наданої електронної форми Даних щодо складу, структури та вартості активів недержавного пенсійного фонду

Текстовий

50

F_CH_AKT

Вартість активів недержавного пенсійного фонду на кінець кожного місяця (грн.)

Числовий

18 (5 знаків після коми)

F_KER_C

Керівник особи, що здійснює управління активами недержавного пенсійного фонду

Текстовий

50

F_KER_2B

Керівник зберігача недержавного пенсійного фонду

Текстовий

50

Таблиця 11. Структура файла "tblPWin.dbf". Довідка про нарахування винагороди особі, що здійснює управління активами недержавного пенсійного фонду

Ім'я поля

Найменування поля (зміст)

Тип поля

Розмір (знаків)

E_EDRPOU

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ особи, що здійснює управління активами недержавного пенсійного фонду

Текстовий

10

F_EDRPOU

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ недержавного пенсійного фонду

Текстовий

10

ZVTYP

Вид Даних: 1 - щорічні

Числовий

1

ZV_YEAR

Звітний рік

Текстовий

4

ZV_QUART

Звітний квартал

Текстовий

1

F_NAME

Повне найменування недержавного пенсійного фонду

Текстовий

100

Allsnv

Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду

Числовий

18 (5 знаків після коми)

Allwin

Сума винагороди за рік

Числовий

18 (5 знаків після коми)

snv01

Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду за січень (грн.)

Числовий

18 (5 знаків після коми)

snv02

Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду за лютий (грн.)

Числовий

18 (5 знаків після коми)

snv03

Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду за березень (грн.)

Числовий

18 (5 знаків після коми)

snv04

Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду за квітень (грн.)

Числовий

18 (5 знаків після коми)

snv05

Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду за травень (грн.)

Числовий

18 (5 знаків після коми)

snv06

Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду за червень (грн.)

Числовий

18 (5 знаків після коми)

snv07

Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду за липень (грн.)

Числовий

18 (5 знаків після коми)

snv08

Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду за серпень (грн.)

Числовий

18 (5 знаків після коми)

snv09

Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду за вересень (грн.)

Числовий

18 (5 знаків після коми)

snv10

Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду за жовтень (грн.)

Числовий

18 (5 знаків після коми)

snv11

Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду за листопад (грн.)

Числовий

18 (5 знаків після коми)

snv12

Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду за грудень (грн.)

Числовий

18 (5 знаків після коми)

winper01

Відсоток від чистої вартості активів недержавного пенсійного фонду для нарахування винагороди за січень, %

Числовий

18 (5 знаків після коми)

winper02

Відсоток від чистої вартості активів недержавного пенсійного фонду для нарахування винагороди за лютий, %

Числовий

18 (5 знаків після коми)

winper03

Відсоток від чистої вартості активів недержавного пенсійного фонду для нарахування винагороди за березень, %

Числовий

18 (5 знаків після коми)

winper04

Відсоток від чистої вартості активів недержавного пенсійного фонду для нарахування винагороди за квітень, %

Числовий

18 (5 знаків після коми)

winper05

Відсоток від чистої вартості активів недержавного пенсійного фонду для нарахування винагороди за травень, %

Числовий

18 (5 знаків після коми)

winper06

Відсоток від чистої вартості активів недержавного пенсійного фонду для нарахування винагороди за червень, %

Числовий

18 (5 знаків після коми)

winper07

Відсоток від чистої вартості активів недержавного пенсійного фонду для нарахування винагороди за липень, %

Числовий

18 (5 знаків після коми)

winper08

Відсоток від чистої вартості активів недержавного пенсійного фонду для нарахування винагороди за серпень, %

Числовий

18 (5 знаків після коми)

winper09

Відсоток від чистої вартості активів недержавного пенсійного фонду для нарахування винагороди за вересень, %

Числовий

18 (5 знаків після коми)

winper10

Відсоток від чистої вартості активів недержавного пенсійного фонду для нарахування винагороди за жовтень, %

Числовий

18 (5 знаків після коми)

winper11

Відсоток від чистої вартості активів недержавного пенсійного фонду для нарахування винагороди за листопад, %

Числовий

18 (5 знаків після коми)

winper12

Відсоток від чистої вартості активів недержавного пенсійного фонду для нарахування винагороди за грудень, %

Числовий

18 (5 знаків після коми)

monwin01

Сума винагороди за січень (грн.)

Числовий

18 (5 знаків після коми)

monwin02

Сума винагороди за лютий (грн.)

Числовий

18 (5 знаків після коми)

monwin03

Сума винагороди за березень (грн.)

Числовий

18 (5 знаків після коми)

monwin04

Сума винагороди за квітень (грн.)

Числовий

18 (5 знаків після коми)

monwin05

Сума винагороди за травень (грн.)

Числовий

18 (5 знаків після коми)

monwin06

Сума винагороди за червень (грн.)

Числовий

18 (5 знаків після коми)

monwin07

Сума винагороди за липень (грн.)

Числовий

18 (5 знаків після коми)

monwin08

Сума винагороди за серпень (грн.)

Числовий

18 (5 знаків після коми)

monwin09

Сума винагороди за вересень (грн.)

Числовий

18 (5 знаків після коми)

monwin10

Сума винагороди за жовтень (грн.)

Числовий

18 (5 знаків після коми)

monwin11

Сума винагороди за листопад (грн.)

Числовий

18 (5 знаків після коми)

monwin12

Сума винагороди за грудень (грн.)

Числовий

18 (5 знаків після коми)

K_FIO

Прізвище, ім'я, по батькові керівника особи, що здійснює управління активами недержавного пенсійного фонду

Текстовий

100

Таблиця 12. Довідник цінних паперів - види цінних паперів

Код

Вид цінних паперів

010

Акції

020

Облігації підприємств

030

Облігації внутрішньої державної позики України

040

Облігації зовнішньої державної позики України

050

Облігації місцевих позик

060

Інвестиційні сертифікати

070

Ощадні (депозитні) сертифікати

080

Похідні цінні папери (деривативи)

100

Іпотечні облігації

110

Іпотечні сертифікати

120

Сертифікати ФОН

130

Казначейські зобов'язання України

140

Векселі

150

Заставні

160

Приватизаційні цінні папери

170

Товаророзпорядчі цінні папери

180

Інше

200

Опціонний сертифікат (базовий актив - цінні папери)

210

Опціонний сертифікат (базовий актив - фінансові ресурси)

Таблиця 13. Довідник - вид фонду

Код

Назва

01

Відкритий

02

Корпоративний

03

Професійний

Таблиця 14. Перелік та коди територій (областей) України

Код території

Територія (область)

01000

Автономна Республіка Крим

05000

Вінницька

07000

Волинська

12000

Дніпропетровська

14000

Донецька

18000

Житомирська

21000

Закарпатська

23000

Запорізька

26000

Івано-Франківська

32000

Київська

35000

Кіровоградська

44000

Луганська

46000

Львівська

48000

Миколаївська

51000

Одеська

53000

Полтавська

56000

Рівненська

59000

Сумська

61000

Тернопільська

63000

Харківська

65000

Херсонська

68000

Хмельницька

71000

Черкаська

73000

Чернівецька

74000

Чернігівська

80000

м. Київ

85000

м. Севастополь

____________

Опрос