Идет загрузка документа (14 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка составления и представления запросов на информацию

Антимонопольный комитет
Распоряжение, Порядок от 17.08.2011 № 439-р
Утратил силу

АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

17.08.2011

м. Київ

N 439-р

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
12 жовтня 2011 р. за N 1176/19914

Про затвердження Порядку складання та подання запитів на інформацію

Розпорядження втратило чинність
(згідно з розпорядженням Антимонопольного комітету України
 від 16 березня 2018 року N 6-рп)

Відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації", Указу Президента України від 5 травня 2011 року N 547 "Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації" та пункту 4 постанови Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 року N 583 "Питання виконання Закону України "Про доступ до публічної інформації" в Секретаріаті Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органах виконавчої влади" Антимонопольний комітет України

ПОСТАНОВИВ:

1. Затвердити Порядок складання та подання запитів на інформацію, що додається.

2. Юридичному департаменту подати це розпорядження на державну реєстрацію в установленому порядку.

3. Це розпорядження набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

В. о. Голови Комітету

Р. І. Кузьмін

 

ПОРЯДОК
складання та подання запитів на інформацію

1. Запит на інформацію подається Антимонопольному комітету України фізичною або юридичною особою, об'єднанням громадян без статусу юридичної особи в усній чи письмовій формі під час особистого прийому або шляхом надсилання поштою, електронною поштою, телефаксом або в усній формі по телефону.

2. Запит на інформацію подається в довільній формі.

3. Запит на інформацію повинен містити:

прізвище, ім'я, по батькові (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв'язку (якщо такий є);

загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит (якщо запитувачу це відомо);

підпис і дату (за умови подання письмового запиту).

4. Для подання письмового запиту запитувач може використати форму, наведену в додатку до цього Порядку, яку розміщено на офіційному веб-сайті Антимонопольного комітету України.

5. Запит на інформацію може бути подано:

особисто до Сектору забезпечення доступу до публічної інформації Антимонопольного комітету України за адресою: м. Київ, вул. Урицького, 45, в робочий час згідно з правилами внутрішнього трудового розпорядку;

письмово на адресу: Антимонопольний комітет України, 03035, м. Київ, вул. Урицького, 45 (на конверті зазначити "Публічна інформація");

електронною поштою: public.info@amku.gov.ua;

по телефону/факсом: (044) 251-62-69.

6. Під час подання запиту на інформацію запитувач зазначає зручну для нього форму отримання інформації.

7. У разі коли з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит на інформацію, його оформлює відповідальна особа, яка організовує у встановленому порядку доступ до публічної інформації, якою володіє Антимонопольний комітет України, та надає копію запиту особі, яка його подала.

8. На вимогу запитувача на першому аркуші копії запиту проставляється відбиток штампа Антимонопольного комітету України із зазначенням дати надходження та вхідного номера запиту. Така копія повертається запитувачу.

 

Перший заступник Голови Комітету

Ю. Г. Кравченко

 

Антимонопольний комітет України

Запитувач

__________________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові - для фізичних осіб, найменування організації,
__________________________________________________________________________
прізвище, ім'я, по батькові представника організації - для юридичних
__________________________________________________________________________
осіб та об'єднань громадян, що не мають статусу юридичної особи,
__________________________________________________________________________
поштова адреса або електронна адреса, контактний телефон)

ЗАПИТ НА ІНФОРМАЦІЮ

Прошу відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації" надати
___________________________________________________________________________________
                                                    (загальний опис інформації або вид, назва чи зміст документа)
__________________________________________________________________________________

Запитувану інформацію прошу надати у визначений законом строк

(необхідне зазначити):

на поштову адресу

____________________________________________________________
(поштовий індекс, область, район, населений пункт, вулиця,
____________________________________________________________
будинок, корпус, квартира)

на електронну адресу

____________________________________________________________

телефаксом

____________________________________________________________

за телефоном

____________________________________________________________


(або)

Надати можливість для роботи з документом у спеціально визначеному приміщенні Антимонопольного комітету України

_____________________________
(зазначити необхідне: "так" або "ні")

___________________
(дата подання запиту)

 

__________________
(підпис)


Відомості про відповідальну особу Антимонопольного комітету України, яка оформила запит (у випадках, передбачених частиною сьомою статті 19 Закону України "Про доступ до публічної інформації", або якщо запит поданий за телефоном):

Посада ____________________________________________________________________________

П. І. Б. ____________________________________________________________________________

Номер контактного телефону _________________________________________________________

____________________
(дата оформлення запиту)

 

__________________
(підпис)


 

Примітки: 1. Офіційний веб-сайт Антимонопольного комітету України: www.amc.gov.ua.

2. Запит на інформацію може бути поданий:

на поштову адресу: 03035, м. Київ, вул. Урицького, 45;

на електронну адресу: public.info@amku.gov.ua;

за телефоном/факсом: (044) 251-62-69.

3. Запит може бути поданий безпосередньо до Сектору забезпечення доступу до публічної інформації Антимонопольного комітету України за адресою: м. Київ, вул. Урицького, 45, каб. N 303, щодня з 9.00 до 18.00, у п'ятницю з 9.00 до 16.45, крім вихідних та святкових днів.

4. У запиті необхідно зазначити спосіб отримання інформації.

5. Відповідь на запит надається протягом п'яти робочих днів з дня надходження запиту у спосіб, обраний запитувачем.

6. У разі коли запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, інформації про стан навколишнього природного середовища, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних ситуацій, що сталися або можуть статися і загрожують безпеці громадян, відповідь надається протягом 48 годин з дня отримання запиту.

7. У разі коли запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк його розгляду може бути продовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку розгляду запитувачу повідомляється в письмовій формі не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту.

8. Інформація на запит надається безоплатно.

9. У разі коли запитувана інформація містить документи обсягом понад 10 сторінок, про це повідомляється протягом п'яти робочих днів з дня надходження запиту запитувачу із зазначенням обсягу фактичних витрат, пов'язаних із копіюванням або друком документів, та реквізитів і порядку відшкодування таких витрат. Надання інформації здійснюється протягом трьох робочих днів після підтвердження оплати вартості фактичних витрат.

10. У задоволенні запиту може бути відмовлено в таких випадках:

10.1. Розпорядник інформації не володіє і не зобов'язаний відповідно до його компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит.

10.2. Інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом.

10.3. Запитувач не оплатив фактичні витрати, пов'язані з копіюванням або друком документів, відповідно до пункту 9 цих приміток.

10.4. Недотримання вимог до оформлення та подання запиту на інформацію, передбачених частиною п'ятою статті 19 Закону України "Про доступ до публічної інформації", а саме не зазначено:

прізвище, ім'я, по батькові (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв'язку (якщо такий є);

загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит (якщо запитувачу це відомо);

підпис і дату (за умови подання письмового запиту).

____________

Опрос