Идет загрузка документа (56 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка проведения аттестации тренеров и спортивных судей, специалистов по вопросам физкультурно-спортивной реабилитации, участвующих в физкультурно-оздоровительных, физкультурно-реабилитационных и спортивных мероприятиях для инвалидов

Министерство образования и науки; молодежи и спорта Украины
Порядок, Приказ от 20.09.2011 № 1078
Утратил силу

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАКАЗ

20.09.2011

м. Київ

N 1078

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
10 жовтня 2011 р. за N 1158/19896

Про затвердження Порядку проведення атестації тренерів та спортивних суддів, фахівців з питань фізкультурно-спортивної реабілітації, які беруть участь у фізкультурно-оздоровчих, фізкультурно-реабілітаційних та спортивних заходах для інвалідів

Із змінами і доповненнями, внесеними
наказами Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України
від 16 січня 2012 року N 26
,
 від 19 липня 2012 року N 829

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства молоді та спорту України
 від 5 травня 2014 року N 1407)

Відповідно до статті 49 Закону України "Про фізичну культуру і спорт", постанови Кабінету Міністрів України від 20.07.2011 N 766 "Деякі питання центрів з фізичної культури і спорту інвалідів "Інваспорт" та з метою вдосконалення порядку проведення атестації тренерів та спортивних суддів, фахівців з питань фізкультурно-спортивної реабілітації, які беруть участь у фізкультурно-оздоровчих, фізкультурно-реабілітаційних та спортивних заходах для інвалідів,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок проведення атестації тренерів та спортивних суддів, фахівців з питань фізкультурно-спортивної реабілітації, які беруть участь у фізкультурно-оздоровчих, фізкультурно-реабілітаційних та спортивних заходах для інвалідів, що додається.

2. Українському центру з фізичної культури і спорту інвалідів "Інваспорт", регіональним центрам з фізичної культури і спорту інвалідів "Інваспорт" здійснювати атестацію тренерів та спортивних суддів, фахівців з питань фізкультурно-спортивної реабілітації, які беруть участь у фізкультурно-оздоровчих, фізкультурно-реабілітаційних та спортивних заходах для інвалідів, відповідно до вимог цього Порядку.

3. Українському центру з фізичної культури і спорту інвалідів "Інваспорт" (Скугарева О. А.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Пункт 4 втратив чинність

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Голову Державної служби молоді та спорту України Сафіулліна Р. С.

6. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Міністр освіти і науки,
молоді та спорту України

Д. В. Табачник

ПОГОДЖЕНО:

 

Перший заступник Голови
Спільного представницького органу
сторони роботодавців на
національному рівні

О. Мірошниченко

Перший заступник керівника
СПО, заступник Голови ФПУ

Г. В. Осовий

Голова Профспілки
працівників культури України

Л. Ф. Перелигіна

 

ПОРЯДОК
ПРОВЕДЕННЯ АТЕСТАЦЇЇ ТРЕНЕРІВ ТА СПОРТИВНИХ СУДДІВ, ФАХІВЦІВ З ПИТАНЬ ФІЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ, ЯКІ БЕРУТЬ УЧАСТЬ У ФІЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВЧИХ, ФІЗКУЛЬТУРНО-РЕАБІЛІТАЦІЙНИХ ТА СПОРТИВНИХ ЗАХОДАХ ДЛЯ ІНВАЛІДІВ

1. Цей Порядок розроблено відповідно до статті 49 Закону України "Про фізичну культуру і спорт", постанови Кабінету Міністрів України від 20.07.2011 N 766 "Деякі питання центрів з фізичної культури і спорту інвалідів "Інваспорт" з метою активізації їх професійної діяльності, стимулювання цілеспрямованого, безперервного підвищення рівня професійної компетентності атестованих.

2. Атестація тренерів та спортивних суддів, фахівців з питань фізкультурно-спортивної реабілітації, які беруть участь у фізкультурно-оздоровчих, фізкультурно-реабілітаційних та спортивних заходах для інвалідів (далі - Атестація), - це система заходів, спрямована на всебічне комплексне оцінювання їх діяльності, за якою визначаються відповідність займаній посаді, рівень кваліфікації, присвоюється кваліфікаційна категорія.

3. Основними принципами атестації є колегіальність, систематичність, цілісність критеріїв та умов, які забезпечують об'єктивне ставлення до тренерів та фахівців з питань фізкультурно-спортивної реабілітації, які беруть участь у фізкультурно-оздоровчих, фізкультурно-реабілітаційних та спортивних заходах для інвалідів.

4. Атестації підлягають:

спортивні судді, які залучаються до суддівства змагань серед інвалідів всеукраїнського рівня;

тренери штатної збірної команди України серед спортсменів-інвалідів;

тренери-викладачі та тренери з виду спорту (далі - тренер);

фахівці з питань фізкультурно-спортивної реабілітації, які беруть участь у фізкультурно-оздоровчих, фізкультурно-реабілітаційних та спортивних заходах для інвалідів та працюють у бюджетних установах та організаціях у сфері фізичної культури і спорту інвалідів (далі - фахівець).

5. Кваліфікаційну категорію спортивним суддям присвоюють спортивні федерації з видів спорту, які визначають умови і вимоги до них, а також ведуть облік спортивної діяльності спортивних суддів, відповідно до Порядку присвоєння кваліфікаційних категорій спортивним суддям, затвердженого наказом Міністерства сім'ї, молоді та спорту України від 31.05.2010 N 1518, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 17.06.2010 за N 401/17696 (із змінами).

6. Атестації не підлягають тренери та фахівці, які працюють менше ніж один рік; тренери та фахівці, які перебувають у відпустці у зв'язку з вагітністю, пологами і доглядом за дитиною, проходять атестацію не раніше як через рік після виходу на роботу.

7. Атестація проводиться один раз на чотири роки. Відповідно до вимог підпункту 10.4 пункту 10 цього Порядку може бути проведена позачергова атестація.

8. Встановлюються такі види атестації:

атестація на визначення знань і практичних навиків відповідно до займаної посади тренера штатної збірної команди України серед спортсменів-інвалідів;

атестація на визначення знань і практичних навиків відповідно до займаної посади фахівця;

атестація на присвоєння (підтвердження) кваліфікаційної категорії тренера.

9. Атестація на визначення знань і практичних навиків відповідно до зайнятої посади тренера штатної збірної команди України серед спортсменів-інвалідів проводиться Українським центром з фізичної культури і спорту інвалідів "Інваспорт" (далі - Укрцентр "Інваспорт").

9.1. Атестація на визначення знань і практичних навиків відповідно до зайнятої посади тренера та фахівця проводиться регіональними центрами з фізичної культури і спорту інвалідів "Інваспорт" (далі - регіональні центри "Інваспорт").

9.2. Наказами начальника Укрцентру "Інваспорт" та начальників регіональних центрів "Інваспорт" утворюється атестаційна комісія (далі - Комісія) та визначаються її кількісний та персональний склад.

9.3. Періодичність засідань та порядок роботи Комісії визначаються Укрцентром "Інваспорт" та регіональними центрами "Інваспорт" залежно від поданих документів.

9.4. Для атестації подаються такі документи:

автобіографія;

копії 1 та 2 сторінок паспорта громадянина України;

копії диплома про освіту та посвідчень про почесні, спортивні звання;

характеристика з місця роботи.

9.5. Подані документи розглядаються на засіданні Комісії із заслуховуванням безпосереднього керівника про роботу особи, яка атестується, а також заслуховуванням самої особи, яка атестується. У разі відсутності особи, яка атестується, на засіданні Комісії, Комісія вправі провести атестацію без неї на підставі поданих документів.

9.6. Атестація і голосування проводяться за участю у засіданні не менше 2/3 членів затвердженого складу Комісії. Результати голосування визначаються більшістю голосів. У разі рівного розподілу голосів голос голови Комісії є вирішальним.

9.7. Результати атестації доводяться до відома особи, яка атестується, після голосування та оформляються протоколом засідання атестаційної комісії (додаток 1) і заносяться в атестаційний лист (додаток 2), який зберігається в її особовій справі.

10. Атестацію на присвоєння (підтвердження) кваліфікаційної категорії тренера проводить комісія регіональних центрів "Інваспорт".

10.1. Перелік документів, необхідних для присвоєння кваліфікаційних категорій:

заява про присвоєння кваліфікаційної категорії (додаток 3);

характеристика з місця роботи;

копії диплома, посвідчення (сертифікат) про спеціальну освіту або підготовку, виданих акредитованим навчальним закладом;

відомості про кількість підготовлених спортсменів-інвалідів та виборені ними місця (додаток 4).

10.2. Комісією присвоюються (підтверджуються) такі кваліфікаційні категорії: вища, перша та друга категорії відповідно до вимог виконання умов присвоєння (підтвердження) кваліфікаційних категорій та вимог для працівників організацій та установ фізкультурно-спортивної спрямованості, які переходять на посаду тренерів зі спорту, тренерів-викладачів зі спорту або поєднують її за сумісництвом, викладених у додатках 5 і 6 до цього Порядку.

10.3. Комісія приймає рішення про присвоєння (підтвердження) кваліфікаційних категорій тренерам за результатами їх роботи на підставі розгляду поданих ними документів.

10.4. При виконанні тренером кваліфікаційних вимог, які дають йому право на отримання кваліфікаційної категорії вищого рівня, він може подати до Комісії документи, зазначені у підпункті 10.1 пункту 10 цього Порядку, до закінчення строку дії раніше присвоєної йому кваліфікаційної категорії.

10.5. Випускникам акредитованих навчальних закладів за наявності диплома присвоюється друга кваліфікаційна категорія.

10.6. Спортсменам-інвалідам - членам національних збірних команд України з видів спорту, що завершили професійну спортивну діяльність, мають відповідну освіту, спортивне звання і титули чемпіонів або призерів Паралімпійських, Дефлімпійських ігор, при переході на посаду тренера може бути присвоєно першу кваліфікаційну категорію.

10.7. Перша і вища кваліфікаційні категорії можуть бути присвоєні повторно на один термін тренерам, які мають почесне спортивне звання "Заслужений тренер України" або за підготовку члена національної збірної команди України, кандидата до національної збірної команди України за умови виконання ними вимог другої кваліфікаційної категорії.

10.8. Результати переведеного до іншого тренера спортсмена-інваліда зараховуються тренеру протягом усього паралімпійського, дефлімпійського циклу, який минув після його переведення.

10.9. Тренерам, які перейшли на організаційно-методичну і адміністративну роботу в установи, заклади та організації у сфері фізичної культури і спорту інвалідів і не підпадають під вимоги для працівників організацій та установ фізкультурно-спортивної спрямованості, які переходять на посаду тренерів або поєднують її за сумісництвом, передбачених додатком 6 до цього Порядку, а потім знову приступили до роботи на посаді тренера, їх кваліфікаційна категорія зберігається, яка була на строк, відповідний до стажу роботи в цих організаціях, але не більше ніж на 4 роки.

10.10. Тренери-викладачі та тренери з виду спорту, які працюють у бюджетних установах та організаціях в сфері фізичної культури і спорту України, які вже мають кваліфікаційні категорії, можуть працювати за цими кваліфікаційними категоріями у сфері фізичної культури і спорту інвалідів "Інваспорт" України.

10.11. Тренерам, які не мають спеціальної освіти, надано право отримання кваліфікаційної категорії за умови виконання встановлених вимог виконання умов присвоєння (підтвердження) кваліфікаційних категорій та вимог для працівників організацій та установ фізкультурно-спортивної спрямованості, які переходять на посаду тренерів зі спорту, тренерів-викладачів зі спорту або поєднують її за сумісництвом, викладених у додатках 5 і 6 до цього Порядку.

10.12. За підсумками проведення атестації видається посвідчення (додаток 7).

 

Перший заступник Голови
Державної служби молоді
та спорту України

С. В. Глущенко

 

Протокол засідання атестаційної комісії

N з/п

П. І. Б.

Місце роботи

Посада

Результат голосування

Рішення атестаційної комісії

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

Голова атестаційної комісії

____________
(підпис)

_______________________
(П. І. Б.)

 

М. П.

 

Секретар

____________
(підпис)

_______________________
(П. І. Б.)

Члени комісії:

____________
(підпис)

_______________________
(П. І. Б.)

 

____________
(підпис)

_______________________
(П. І. Б.)

 

____________
(підпис)

_______________________
(П. І. Б.)

 

Атестаційний лист

I. Загальні дані

1. Прізвище, ім'я, по батькові ____________________________________________________________

2. Дата народження ____________________________________________________________________

3. Освіта, коли і який заклад закінчив/ла __________________________________________________

4. Загальний стаж _____________________________________________________________________

5. Стаж роботи за спеціальністю _________________________________________________________

6. Кваліфікаційна категорія (коли, ким присвоєна) __________________________________________

7. Займана посада на момент атестації і дата призначення на цю посаду ________________________
_____________________________________________________________________________________

II. Результати атестації

За підсумками голосування атестаційної комісії:

відповідає займаній посаді (за ___, проти ___)
відповідає займаній посаді за умови ______________________________________________________
_______________________ (за ___, проти ___)
не відповідає займаній посаді (за ___, проти ___)

Рішення атестаційної комісії _____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Рекомендації атестаційної комісії (із зазначенням мотивів, за якими вони даються)

Дата проведення атестації "___" _____________ 20__ року

Секретар

____________
(підпис)

 ___________________
(П. І. Б.)

Голова атестаційної комісії

____________
(підпис)

___________________
(П. І. Б.)

М. П. 

  

 

З результатом атестації ознайомлений(а) _________________________________________________                                                                                                         (підпис працівника, дата) 

 

Заява
про присвоєння (підтвердження) кваліфікаційної категорії

Прошу присвоїти (підтвердити) мені вищу (першу, другу) кваліфікаційну категорію тренера-викладача з виду спорту, тренера з виду спорту.

Пакет документів додається.

"___" _____________ 20__ року

____________
(підпис)

 

Відомості
про кількість підготовлених спортсменів-інвалідів та виборені ними місця

тренером з ___________________________
                           (вид спорту, нозологія)
_______________________________________________
(П. І. Б.)

Місце роботи ______________________________________________________________
                                           (найменування підприємства, установи, організації, у якій працює заявник)

N
з/п

П. І. Б. підготовленого спортсмена-інваліда

Рік народження спортсмена-інваліда

Стаж роботи тренера зі спортсменом-інвалідом

Підтвердний документ

Спортивні результати спортсмена-інваліда

Підтвердний документ

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

Керівник
(підприємства, установи, організації,
у якій працює заявник)

____________
(підпис)

_______________________
(П. І. Б.)

"___" ____________ 20__ року

 

 

М. П.

 

 

 

Вимоги виконання умов присвоєння (підтвердження) кваліфікаційних категорій

N з/п

Критерії оцінки

Місце, виборене спортсменом-
інвалідом на змаганнях

Мінімальна кількість осіб

Мінімальний період роботи тренера, рік

вища категорія

I категорія

II категорія

1

2

3

4

5

6

7

1

Підготовка:

 

 

 

 

 

членів основного складу національної збірної команди України;

-

4

3

1

-

-

6

2

-

-

кандидатів до національної збірної команди України;

-

3

-

2

-

резерву національної збірної команди України

-

5

-

2

-

2

Місце, виборене спортсменом:

 

 

 

 

 

на Паралімпійських та Дефлімпійських іграх;

1

1

3

2

-

2 - 4

2

3

2

-

на чемпіонатах світу, Глобальних іграх, Всесвітніх іграх інвалідів;

1 - 6

3

3

2

-

на чемпіонатах Європи, Всесвітніх шахових Олімпіадах та Кубках світу;

1 - 3

2

3

2

-

4 - 6

3

3

2

-

на чемпіонатах світу, Європи серед юніорів та юніорок;

1 - 3

2

3

2

-

на чемпіонатах України

1

3

4

3

2

2 - 3

4

4

3

2

3

Стабільність контингенту груп на етапах у відсотках:

 

 

 

 

 

а) фізкультурно-реабілітаційної підготовки;

70 %

-

-

-

3

б) початкової підготовки;

70 %

-

-

-

3

в) попередньої базової підготовки;

80 %

-

-

-

3

г) спеціалізованої базової підготовки;

90 %

-

-

-

3

ґ) підготовки до вищих досягнень

100 %

-

-

-

3

(додаток 5 у редакції наказу Міністерства освіти і
науки, молоді та спорту України від 16.01.2012 р. N 26)

 

Вимоги для працівників організацій та установ фізкультурно-спортивної спрямованості, які переходять на посаду тренерів зі спорту, тренерів-викладачів зі спорту або поєднують її за сумісництвом

N
з/п

Характер роботи

Мінімальний період роботи на посаді, необхідний для присвоєння кваліфікаційної категорії

вища категорія

I категорія

II категорія

1

2

3

4

5

1

Організаційно-методична й адміністративна робота, яка пов'язана з розвитком видів спорту інвалідів, підготовкою збірних команд у:
місцевих органах управління фізичною культурою і спортом, регіональних центрах з фізичної культури і спорту інвалідів "Інваспорт", спортклубах тощо

-

6

2

2

Робота у дитячо-юнацьких спортивних школах для інвалідів, спеціалізованих дитячо-юнацьких спортивних школах для інвалідів паралімпійського та дефлімпійського резерву, навчальних спортивних закладах на посадах начальника, заступника начальника, начальника відділу з навчально-спортивної роботи, якщо в них працюють 5 тренерів з вищою категорією та за наявності стабільного виконання спортсменами-інвалідами шкіл високих спортивних результатів згідно з додатком 5 до цього Порядку

-

4

1

 

ПОСВІДЧЕННЯ N ___________
про присвоєння (підтвердження) кваліфікаційної категорії

Прізвище, ім'я, по батькові _______________________________________________________________
наказом _______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
від "___" _____________ 20__ року N ______________________________________________________
присвоєна (підтверджена) ___________________________________________________ кваліфікаційна
категорія.

                                                                                              (категорія словами)

Дійсна до "___" _____________ 20__ року

М. П.

                                                                                                                     "___" _____________ 20__ року
                                                                                                                                              дата видачі посвідчення

____________

Опрос