Идет загрузка документа (24 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в приказы МЗ Украины

Министерство здравоохранения
Приказ от 06.09.2011 № 568
редакция действует с 19.06.2015

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

06.09.2011

м. Київ

N 568

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
29 вересня 2011 р. за N 1130/19868

Про внесення змін до наказів МОЗ України

Із змінами і доповненнями, внесеними
наказами Міністерства охорони здоров'я України
від 22 листопада 2011 року N 809
,
 від 17 жовтня 2012 року N 812
,
 від 7 грудня 2012 року N 1008
,
 від 29 вересня 2014 року N 677
,
 від 3 березня 2015 року N 108
,
 від 24 квітня 2015 року N 242

Відповідно до Положення про Державну службу України з лікарських засобів, затвердженого Указом Президента України від 08.04.2011 N 440, та Положення про Міністерство охорони здоров'я України, затвердженого Указом Президента України від 13.04.2011 N 467, з метою приведення власних нормативно-правових актів у відповідність до чинного законодавства України

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни, що вносяться до нормативно-правових актів:

Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення законодавства України щодо забезпечення якості лікарських засобів, затвердженої наказом МОЗ України від 26.10.2001 N 428, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 18.01.2002 за N 47/6335;

Абзац третій пункту 1 втратив чинність

Абзац четвертий пункту 1 втратив чинність

Правил зберігання та проведення контролю якості лікарських засобів у лікувально-профілактичних закладах, затверджених наказом МОЗ України від 16.12.2003 N 584, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 03.03.2004 за N 275/8874;

Абзац шостий пункту 1 втратив чинність

Порядку проведення галузевої атестації лабораторій з контролю якості та безпеки лікарських засобів, затвердженого наказом МОЗ України від 14.01.2004 N 10, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30.01.2004 за N 130/8729;

Абзац восьмий пункту 1 втратив чинність

Абзац дев'ятий пункту 1 втратив чинність

Абзац десятий пункту 1 втратив чинність 

Порядку проведення сертифікації підприємств, які здійснюють оптову реалізацію (дистрибуцію) лікарських засобів, затвердженого наказом МОЗ України від 23.08.2005 N 421, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07.09.2005 за N 1013/11293;

Положення про порядок проведення атестації провізорів, затвердженого наказом МОЗ України від 12.12.2006 N 818, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.12.2006 за N 1366/13240;

Положення про порядок проведення атестації фармацевтів, затвердженого наказом МОЗ України від 12.12.2006 N 818, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.12.2006 за N 1368/13242;

Порядку здійснення нагляду за побічними реакціями лікарських засобів, дозволених до медичного застосування, затвердженого наказом МОЗ України від 27.12.2006 N 898, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29.01.2007 за N 73/13340, що додаються.

2. Пункт 2 втратив чинність 

3. Заступнику директора Департаменту контролю якості медичних послуг, регуляторної політики та санітарно-епідемічного благополуччя - начальнику Управління розвитку фармацевтичного сектору галузі охорони здоров'я Стеціву В. В. забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

5. Наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Міністр

О. В. Аніщенко

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної служби України
з лікарських засобів 

О. С. Соловйов

Т. в. о. Голови Державної
митної служби України

О. М. Дороховський

 

ЗМІНИ,
що вносяться до нормативно-правових актів

1. Внести до Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення законодавства України щодо забезпечення якості лікарських засобів, затвердженої наказом МОЗ України від 26.10.2001 N 428, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 18.01.2002 за N 47/6335, такі зміни:

1.1. У тексті Інструкції слова "Державна інспекція з контролю якості лікарських засобів Міністерства охорони здоров'я України", "Держлікінспекція МОЗ" у всіх відмінках замінити відповідно словами "Державна служба України з лікарських засобів", "Держлікслужба України" у відповідних відмінках.

1.2. У додатках до Інструкції слова "Державна інспекція з контролю якості лікарських засобів в ______________________" в усіх відмінках замінити словами "Державна служба з лікарських засобів в ________________" у відповідних відмінках.

2. Пункт 2 втратив чинність

3. Пункт 3 втратив чинність

4. Внести до Правил зберігання та проведення контролю якості лікарських засобів у лікувально-профілактичних закладах, затверджених наказом МОЗ України від 16.12.2003 N 584, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 03.03.2004 за N 275/8874, такі зміни:

4.1. У тексті Правил слова "Держлікінспекція МОЗ" у всіх відмінках замінити відповідно словами "Держлікслужба України" у відповідних відмінках.

4.2. У пункті 1.3 Правил слова "Державною інспекцією з контролю якості лікарських засобів Міністерства охорони здоров'я України" замінити словами "Державною службою України з лікарських засобів".

4.3. У додатку 1 до Правил слова "Державної інспекції з контролю якості лікарських засобів в ___________________________________" замінити словами "Державної служби з лікарських засобів в ____________________________".

5. Пункт 5 втратив чинність

6. Внести до Порядку проведення галузевої атестації лабораторій з контролю якості та безпеки лікарських засобів, затвердженого наказом МОЗ України від 14.01.2004 N 10, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30.01.2004 за N 130/8729, такі зміни:

6.1. У тексті Порядку та додатках до нього слова "Державна інспекція з контролю якості лікарських засобів Міністерства охорони здоров'я України" та "Держлікінспекція МОЗ" у всіх відмінках замінити відповідно словами "Державна служба з лікарських засобів" та "Держлікслужба України" у відповідних відмінках.

6.2. У пункті 1.1 Порядку слова та цифри "Положення про Державну інспекцію з контролю якості лікарських засобів Міністерства охорони здоров'я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.12.2008 N 1121" замінити словами та цифрами "Положення про Державну службу України з лікарських засобів, затвердженого Указом Президента України від 08.04.2011 N 440".

7. Пункт 7 втратив чинність

8. Пункт 8 втратив чинність

9. Пункт 9 втратив чинність 

10. Внести до Порядку проведення сертифікації підприємств, які здійснюють оптову реалізацію (дистрибуцію) лікарських засобів, затвердженого наказом МОЗ України від 23.08.2005 N 421, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07.09.2005 за N 1013/11293, такі зміни:

10.1. У тексті Порядку та додатках до нього слова "Держлікінспекція МОЗ" у всіх відмінках замінити відповідно словами "Держлікслужба України" у відповідних відмінках.

10.2. У пункті 1.3 Порядку слова "Державною інспекцією з контролю якості лікарських засобів Міністерства охорони здоров'я України" замінити словами "Державною службою України з лікарських засобів".

10.3. У додатку 1 до Порядку слова "Державна інспекція з контролю якості лікарських засобів" замінити словами "Державною службою України з лікарських засобів".

10.4. У додатку 7 до Порядку слова "Державна інспекція з контролю якості лікарських засобів Міністерства охорони здоров'я України", "State Inspectorate for Quality Control of Medicines Ministry of Health of Ukraine", "State Inspectorate MOH" замінити словами "Державна служба України з лікарських засобів" та "State Administration of Ukraine on Medicines (SAUM)" відповідно.

11. Внести до Положення про порядок проведення атестації провізорів, затвердженого наказом МОЗ України від 12.12.2006 N 818, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.12.2006 за N 1366/13240, такі зміни:

11.1. У пункті 1.8 та абзаці другому пункту 3.12 Положення слова "Державна інспекція з контролю якості лікарських засобів Міністерства охорони здоров'я України" замінити словами "Державна служба України з лікарських засобів".

12. Внести до Положення про порядок проведення атестації фармацевтів, затвердженого наказом МОЗ України від 12.12.2006 N 818, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.12.2006 за N 1368/13242, такі зміни:

12.1. У тексті Положення слова "державні інспекції з контролю якості лікарських засобів" та "Державна інспекція" у всіх відмінках замінити словами "державні служби з лікарських засобів" та "Державна служба" у відповідних відмінках.

12.2. У пункті 2.9 Положення:

12.2.1. В абзаці першому слова "Державної інспекції з контролю якості лікарських засобів" замінити словами "Державної служби з лікарських засобів" відповідно;

12.2.2. В абзаці другому слова "Державної інспекції з контролю якості лікарських засобів Міністерства охорони здоров'я України" замінити словами "Державної служби України з лікарських засобів" відповідно.

13. Внести до Порядку здійснення нагляду за побічними реакціями лікарських засобів, дозволених до медичного застосування, затвердженого наказом МОЗ України від 27.12.2006 N 898, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29.01.2007 за N 73/13340, такі зміни:

13.1. У тексті Порядку слова "Державна інспекція з контролю якості лікарських засобів Міністерства охорони здоров'я України" у всіх відмінках замінити словами "Державна служба України з лікарських засобів" у відповідних відмінках.

13.2. У тексті Порядку та додатках до нього слова "Державний фармакологічний центр Міністерства охорони здоров'я України" та "Державний фармакологічний центр МОЗ України" у всіх відмінках замінити відповідно словами "Державний експертний центр МОЗ України" у відповідних відмінках.

 

Заступник директора Департаменту
контролю якості медичних послуг,
регуляторної політики та
санітарно-епідемічного благополуччя -
начальник Управління розвитку
фармацевтичного сектору галузі
охорони здоров'я

В. В. Стеців

Опрос