Идет загрузка документа (15 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении форм документов для предоставления финансовой поддержки фермерским хозяйствам

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины
Форма, Приказ от 14.09.2011 № 468
действует с 03.10.2011

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

14.09.2011

м. Київ

N 468

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
23 вересня 2011 р. за N 1116/19854

Про затвердження форм документів для надання фінансової підтримки фермерським господарствам

Відповідно до пунктів 8 та 9 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання підтримки фермерським господарствам, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.08.2004 N 1102 (із змінами),

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі форми документів для надання фінансової підтримки фермерським господарствам, що додаються:

1.1. Заявки на участь у конкурсі щодо отримання права фінансової підтримки фермерським господарствам, передбаченої у державному бюджеті.

1.2. Довідки щодо отримання права на надання фінансової підтримки фермерським господарствам, передбаченої у державному бюджеті.

2. Департаменту науково-освітнього забезпечення АПВ та розвитку сільських територій (Синявська І. М.):

2.1. Подати наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

2.2. В установленому порядку довести наказ до відома керівників структурних підрозділів Міністерства аграрної політики та продовольства України, Міністерства аграрної політики та продовольства Автономної Республіки Крим, головних управлінь агропромислового розвитку обласних державних адміністрацій, Управління промисловості, розвитку інфраструктури та агропромислового комплексу Севастопольської міської державної адміністрації, Українського державного фонду підтримки фермерських господарств і його регіональних відділень.

3. Українському державному фонду підтримки фермерських господарств (Стрижак М. І.) привести власні акти у відповідність з цим наказом.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Міністра Безуглого М. Д.

 

Міністр

М. В. Присяжнюк

 

Реєстраційний номер заявки _____

___ ____________ 20__ року

__________________________________
(найменування фермерського господарства)

__________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

ЗАЯВКА
на участь у конкурсі щодо отримання права фінансової підтримки фермерським господарствам, передбаченої у державному бюджеті

Прошу допустити _____________________________________________________________________
                                                                                (найменування фермерського господарства)
до участі у конкурсному відборі на отримання фінансової підтримки на безповоротній/поворотній основі (непотрібне закреслити)
для __________________________________________________________________________________
                                                                                         (мета отримання підтримки)
в сумі ____________________________________________________________________________ грн.
                                                                                          (сума цифрами та словами)

Відомості про фермерське господарство:

Місцезнаходження ____________________________________________________________________

Поштова адреса _______________________________________________________________________

Банківські реквізити ___________________________________________________________________

Код платника податків згідно з ЄДРПОУ __________________________________________________

Вид діяльності за КВЕД (основний) ______________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Дата і місце проведення державної реєстрації ______________________________________________

Відомості про керівника фермерського господарства:

Прізвище, ім'я, по батькові ______________________________________________________________

Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті)
_____________________________________________________________________________________

Місце проживання _____________________________________________________________________

Телефон _____________________________________________________________________________

З вимогами Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання підтримки фермерським господарствам, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.08.2004 N 1102 (зі змінами), та з умовами проведення конкурсу ознайомлений(а) і зобов'язуюсь їх виконувати.

____________
* У разі оскарження прийнятого регіональною комісією рішення заявка подається до комісії Українського державного фонду підтримки фермерських господарств.

Керівник

____________________
(підпис)

_______________________________
(ініціали та прізвище)

М. П.

 

 

 

Директор Департаменту
науково-освітнього забезпечення АПВ
та розвитку сільських територій

І. М. Синявська

 

Реєстраційний номер довідки _____

___ ____________ 20__ року

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України
14.09.2001 N 468

ДОВІДКА
щодо отримання права на надання фінансової підтримки фермерським господарствам, передбаченої у державному бюджеті

Видана ______________________________________________________________________________
                                                                     (найменування фермерського господарства)
_____________________________________________________________________________________
                                                                                        (місцезнаходження)
про те, що воно за результатами конкурсу _____________________________________________________________________________________
                       (дата та номер наказу Українського державного фонду підтримки фермерських господарств)

отримало право на фінансову підтримку (поворотна основа, безповоротна основа) (непотрібне закреслити) за рахунок державного бюджету відповідно до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання підтримки фермерським господарствам, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.08.2004 N 1102 (із змінами), в розмірі

_____________________________________________________________________________________
                                                                                      (сума цифрами та словами)
для __________________________________________________________________________________
                                                                       (цілі, на які надається фінансова підтримка)
_____________________________________________________________________________________

Голова комісії

____________________
(підпис)

_______________________________
(ініціали та прізвище)

Секретар комісії

____________________
(підпис)

_______________________________
(ініціали та прізвище)

М. П.

 

 

 

Директор Департаменту
науково-освітнього забезпечення АПВ
та розвитку сільських територій

І. М. Синявська

Опрос