Идет загрузка документа (10 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений к Правилам оформления и выдачи приглашений иностранцам и лицам без гражданства на получение визовых документов для въезда в Украину, утвержденным приказом МВД от 08.10.2008 N 524

МВД
Приказ от 23.08.2011 № 600
Утратил силу

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

23.08.2011

м. Київ

N 600

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
19 вересня 2011 р. за N 1104/19842

Про затвердження Змін до Правил оформлення і видачі запрошень іноземцям та особам без громадянства на отримання візових документів для в'їзду в Україну, затверджених наказом МВС від 08.10.2008 N 524

Наказ втратив чинність
(у зв'язку з втратою чинності
наказом Міністерства
 внутрішніх справ України від 8 жовтня 2008 року N 524
 згідно з наказом Міністерства внутрішніх справ України
 від 15 листопада 2013 року N 1104)

На виконання Указу Президента України від 06.04.2011 N 405 "Питання Державної міграційної служби України", відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 N 567 "Про затвердження Правил оформлення віз для в'їзду в Україну і транзитного проїзду через її територію"

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Правил оформлення і видачі запрошень іноземцям та особам без громадянства на отримання візових документів для в'їзду в Україну, затверджених наказом МВС від 08.10.2008 N 524, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 11.11.2008 за N 1096/15787, що додаються.

2. Виконання функції щодо оформлення запрошень іноземцям та особам без громадянства на отримання віз для в'їзду в Україну до завершення формування системи органів Державної міграційної служби України залишити за Державним департаментом у справах громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб МВС України.

3. Департаменту матеріального забезпечення (Шевчук О. М.) забезпечити територіальні органи та підрозділи Державного департаменту у справах громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб МВС України необхідною кількістю бланкової продукції.

4. Начальникам головних управлінь, управлінь МВС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі:

4.1. Організувати вивчення цього наказу особовим складом, який має відношення до роботи, пов'язаної з оформленням і видачею запрошень іноземцям та особам без громадянства на отримання віз для в'їзду в Україну, і забезпечити неухильне виконання його вимог.

4.2. Надіслати в місячний строк з дня набрання чинності цим наказом до Державного департаменту у справах громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб МВС України зразки печаток та підписів посадових осіб, уповноважених оформлювати запрошення, із зазначенням їх прізвищ, імен, по батькові та посад для передачі зазначеної інформації до закордонних дипломатичних установ України через Міністерство закордонних справ України.

5. Державній міграційній службі України (Забрудський О. В.) організувати вивчення цього наказу особовим складом, який має відношення до роботи, пов'язаної з оформленням і видачею запрошень іноземцям та особам без громадянства на отримання віз для в'їзду в Україну, і забезпечити неухильне дотримання їх вимог.

6. Державному департаменту у справах громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб МВС України (Мамонов Є. В.) у п'ятиденний строк після підписання цього наказу забезпечити його подання на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра - керівника апарату Ворону Д. М.

8. Цей наказ надіслати за належністю.

9. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Міністр
генерал-лейтенант міліції

А. В. Могильов

ПОГОДЖЕНО:

 

Т. в. о. Міністра
закордонних справ України

Р. М. Демченко

 

ЗМІНИ
до Правил оформлення і видачі запрошень іноземцям та особам без громадянства на отримання візових документів для в'їзду в Україну

1. У заголовку, тексті цих Правил та додатків до них слова "візові документи" у всіх відмінках замінити словом "віза" у відповідному відмінку.

2. У розділі I:

2.1. У пункті 1.1 слова "Державного департаменту у справах громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб (далі - Департамент)" замінити словами "Державної міграційної служби України (далі - ДМС України)".

2.2. У пункті 1.3:

абзац другий викласти в такій редакції:

"територіальні органи ДМС України - головні управління (управління) міграційної служби в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі;";

абзац третій викласти в такій редакції:

"територіальні підрозділи ДМС України - управління, відділи (сектори) міграційної служби в районах, районах у містах, містах обласного, республіканського (Автономної Республіки Крим) значення;";

абзац сьомий викласти в такій редакції:

"запрошення - оформлений відповідно до цих Правил документ, який є підставою для оформлення в дипломатичному представництві або консульській установі України за кордоном короткострокової візи із зазначенням мети поїздки, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України. Мета поїздки позначається цифрами: 01 - службова, ділова; 03 - приватна; 07 - культурний та спортивний обмін, інша;".

2.3. У пункті 1.10 слова та цифру "що не перевищує 1 місяць з дня звернення" замінити словами "що не перевищує двадцять днів з дня звернення".

3. Доповнити пункт 2.1 розділу II новим підпунктом такого змісту:

"2.1.8. Копія сторінки паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує особу без громадянства, з особистими даними особи, що запрошується, з перекладом українською мовою, засвідченим у встановленому порядку".

4. Доповнити пункт 3.1 розділу III новим підпунктом такого змісту:

"3.1.6. Копія сторінки паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує особу без громадянства, з особистими даними особи, що запрошується, з перекладом українською мовою, засвідченим у встановленому порядку".

5. Доповнити розділ IV після пункту 4.3 новим пунктом 4.4:

"4.4. При оформленні бланка запрошення відповідно до інформації, вказаної в клопотанні юридичної особи, у рядку "Мета в'їзду в Україну" зазначається мета поїздки шляхом викреслення позначкою "Х" зайвих клітинок. У разі оформлення запрошення фізичною особою незакресленою залишається клітинка з цифрами "03".

У зв'язку з цим пункти 4.4, 4.5 вважати пунктами 4.5, 4.6 відповідно.

6. У тексті Правил слова "територіальні органи або підрозділи Державного департаменту у справах громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб" в усіх відмінках замінити словами "територіальні органи або територіальні підрозділи міграційної служби" у відповідних відмінках; абревіатуру "МВС" замінити абревіатурою "ДМС"; слова "Директор департаменту" в усіх відмінках замінити словами "Голова ДМС України" у відповідних відмінках.

7. У додатку 1 до Правил після слів "на отримання" доповнити словом "короткострокової", слова "дійсне для в'їзду до" замінити словами "дійсне до", у рядку "Мета в'їзду в Україну" слова "приватна" та "ділова" замінити клітинками з цифрами: "01", "03", "07".

 

Директор Державного департаменту
у справах громадянства, імміграції та
реєстрації фізичних осіб МВС України
полковник міліції

Є. В. Мамонов

Опрос