Идет загрузка документа (281 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Порядок частичного финансирования санаториев-профилакториев за счет средств Фонда социального страхования по временной утрате трудоспособности

Фонд социального страхования по временной утрате трудоспособности
Порядок, Постановление от 16.06.2011 № 31
действует с 07.10.2011

ФОНД СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ З ТИМЧАСОВОЇ ВТРАТИ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ
ПРАВЛІННЯ

ПОСТАНОВА

16.06.2011

м. Київ

N 31

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
15 вересня 2011 р. за N 1091/19829

Про внесення змін до Порядку часткового фінансування санаторіїв-профілакторіїв за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності

Відповідно до статті 48 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням" правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності

ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Унести зміни до Порядку часткового фінансування санаторіїв-профілакторіїв за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, затвердженого постановою правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності від 25.02.2009 N 16, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30.04.2009 за N 394/16410, виклавши його у новій редакції, що додається.

2. Виконавчим дирекціям відділень Фонду довести цю постанову до відома районних, міжрайонних, міських виконавчих дирекцій відділень Фонду, страхувальників, які є власниками санаторіїв-профілакторіїв, та санаторіїв-профілакторіїв, що частково фінансуються за рахунок коштів Фонду.

3. Ця постанова набирає чинності з дня офіційного опублікування.

 

Голова правління

І. М. Рішняк

ПОГОДЖЕНО:

 

В. о. Першого заступника Голови
Державного комітету України
з питань регуляторної політики та
підприємництва

С. Свищева

Міністр
охорони здоров'я України

О. В. Аніщенко

 

ПОРЯДОК
часткового фінансування санаторіїв-профілакторіїв за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності

I. Загальні положення

1.1. Цей Порядок визначає умови часткового фінансування санаторіїв-профілакторіїв підприємств, установ, навчальних закладів та організацій (далі - санаторій-профілакторій) за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності (далі - Фонд) відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням".

1.2. Власниками санаторіїв-профілакторіїв, що частково фінансуються за рахунок коштів Фонду згідно з Порядком часткового фінансування санаторіїв-профілакторіїв за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності (далі - Порядок), є підприємства, установи, навчальні заклади та організації (далі - власник).

1.3. Часткове фінансування санаторіїв-профілакторіїв за рахунок коштів Фонду здійснюється в межах асигнувань, передбачених бюджетом Фонду за статтею "Оздоровчі заходи" та кошторисами програм відділень Фонду щодо відновлення здоров'я застрахованих осіб і членів їх сімей.

1.4. За рахунок коштів Фонду передбачаються витрати (часткове фінансування):

1.4.1. На харчування, лікування застрахованих осіб і членів їх сімей, осіб, які навчаються у вищих навчальних закладах з денною формою навчання, та учнів професійно-технічних навчальних закладів, проведення медичних консультацій спеціалістами, проходження передатестаційних циклів, атестації щодо присвоєння (підтвердження) кваліфікаційних категорій.

1.4.2. На культобслуговування осіб, які навчаються у вищих навчальних закладах з денною формою навчання, і учнів професійно-технічних навчальних закладів державної форми власності, оплату послуг та інших видатків санаторіїв-профілакторіїв вищих навчальних закладів та професійно-технічних навчальних закладів державної форми власності.

1.4.3. На оплату праці медичних працівників санаторіїв-профілакторіїв, які частково фінансуються за рахунок коштів Фонду, а також на оплату праці адміністративного, обслуговуючого персоналу та працівників блоку харчування санаторіїв-профілакторіїв вищих навчальних закладів та професійно-технічних навчальних закладів державної форми власності, які частково фінансуються за рахунок коштів Фонду.

1.5. Норми витрат на харчування, лікування, культобслуговування, проведення медичних консультацій спеціалістами за рахунок коштів Фонду затверджуються правлінням Фонду.

1.6. Придбання за рахунок коштів Фонду продуктів харчування, готових лікарських засобів, лікувальних трав (зборів трав), лікарських та природного походження препаратів для ванн, парафіну, озокериту, лікувальної глини, лікувальної грязі, шприців разового використання, рукавичок хірургічних, перев'язувального матеріалу здійснюється санаторієм-профілакторієм відповідно до законодавства.

1.7. Витрати на проходження передатестаційних циклів, атестації щодо присвоєння (підтвердження) кваліфікаційних категорій медичним працівникам санаторіїв-профілакторіїв, які утримуються за рахунок коштів Фонду, здійснюються виконавчими дирекціями відділень Фонду.

II. Умови часткового фінансування санаторію-профілакторію за рахунок коштів Фонду

2.1. Підставою для надання санаторієм-профілакторієм послуг із санаторно-курортного лікування та оздоровлення застрахованим особам та членам їх сімей, а також особам, які навчаються у вищому навчальному закладі, та учням професійно-технічних навчальних закладів є заповнена відповідним чином путівка, форма якої затверджена наказом Міністерства охорони здоров'я України від 22.01.2002 N 19 "Про затвердження зразка санаторно-курортної путівки".

2.2. Санаторій-профілакторій повинен:

бути відокремленим підрозділом підприємства, установи, навчального закладу або організації та діяти на основі положення про нього, затвердженого власником санаторію-профілакторію або уповноваженим ним органом;

мати поточний рахунок, відкритий власником в установі банку через цей відокремлений підрозділ, або спеціальний реєстраційний рахунок, відкритий в органі Державної казначейської служби України для надходження та здійснення витрат за коштами Фонду.

2.3. Санаторій-профілакторій підприємств, установ та організацій функціонує як заклад стаціонарного, амбулаторного без харчування та змішаного типу із стаціонарною і амбулаторною формами обслуговування з безперервним або сезонним графіком роботи.

2.4. Санаторій-профілакторій вищого навчального закладу та професійно-технічного навчального закладу державної форми власності функціонує як заклад стаціонарного, амбулаторного (з харчуванням або без харчування) та змішаного типу із стаціонарною і амбулаторною формами обслуговування з безперервним або сезонним графіком роботи.

2.5. Кількість місць у санаторії-профілакторії встановлюється власником, але не менше п'ятдесяти.

2.6. Термін санаторно-курортного лікування хворих у санаторії-профілакторії становить 18, 21 або 24 дні.

Між заїздами встановлюється перерва до 2 днів для проведення санітарної обробки приміщень санаторію-профілакторію.

2.7. Власник повинен мати ліцензію Міністерства охорони здоров'я України на право провадження медичної практики, а санаторій-профілакторій - акредитаційний сертифікат.

2.8. Часткове фінансування санаторію-профілакторію підприємства, установи та організації за рахунок коштів Фонду здійснюється за умови його попереднього фінансування власником на рівні не менше від обсягу коштів, що мають бути виділені з бюджету Фонду.

III. Часткове фінансування санаторіїв-профілакторіїв за рахунок коштів Фонду

3.1. Часткове фінансування санаторію-профілакторію підприємства, установи та організації за рахунок коштів Фонду здійснюється відповідно до кошторису санаторію-профілакторію підприємства, установи, організації, що частково фінансується за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності за формою 15-ФСС з ТВП, заповненого згідно з додатком 1 до цього Порядку.

Часткове фінансування санаторію-профілакторію вищого навчального закладу, професійно-технічного навчального закладу державної форми власності, що частково фінансується за рахунок коштів Фонду, здійснюється відповідно до кошторису санаторію-профілакторію вищого навчального закладу, професійно-технічного навчального закладу державної форми власності, що частково фінансується за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності за формою 15-ФСС з ТВП/1, заповненого згідно з додатком 2 до цього Порядку, який затверджується власником та погоджується виконавчою дирекцією відділення Фонду.

3.2. Кошторис складається санаторієм-профілакторієм у межах асигнувань, передбачених кошторисом програми відділення Фонду щодо відновлення здоров'я застрахованих осіб і членів їх сімей на часткове фінансування санаторіїв-профілакторіїв за рахунок коштів Фонду, і містить:

3.2.1. Перелік посад працівників санаторію-профілакторію.

Перелік посад працівників санаторіїв-профілакторіїв, що частково фінансуються за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, наведено в додатку 3 до цього Порядку;

3.2.2. Фонд оплати праці працівників санаторію-профілакторію, що утримуються за рахунок коштів Фонду.

При обчисленні заробітної плати працівників санаторіїв-профілакторіїв застосовуються умови оплати праці працівників закладів охорони здоров'я та установ соціального захисту населення;

3.2.3. Кількість людино-днів, передбачену на поточний фінансовий рік.

При обчисленні кількості людино-днів враховується кількість місць у санаторії-профілакторії та кількість запланованих заїздів;

3.2.4. Витрати на харчування на один людино-день;

3.2.5. Витрати на лікування на один людино-день з розрахунку на заїзд;

3.2.6. Витрати на культобслуговування осіб, які навчаються у вищих навчальних закладах з денною формою навчання, та учнів професійно-технічних навчальних закладів на один людино-день з розрахунку на заїзд;

3.2.7. Витрати на проведення медичних консультацій спеціалістами на одну путівку з розрахунку на заїзд.

При обчисленні оплати праці медичних працівників, які залучаються санаторієм-профілакторієм для проведення консультацій, застосовуються умови оплати праці працівників закладів охорони здоров'я та установ соціального захисту населення;

3.2.8. Витрати на проходження передатестаційних циклів, атестації щодо присвоєння (підтвердження) кваліфікаційних категорій медичних працівників санаторіїв-профілакторіїв, які утримуються за рахунок коштів Фонду.

Витрати передбачаються на відрядження медичних працівників в межах України з метою проходження передатестаційних циклів, атестації щодо присвоєння (підтвердження) кваліфікаційних категорій та розраховуються відповідно до сум витрат на відрядження державних службовців, а також інших осіб, що направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 02.02.2011 N 98 "Про суми та склад витрат на відрядження державних службовців, а також інших осіб, що направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів";

3.2.9. Витрати на оплату послуг та інших видатків санаторіїв-профілакторіїв вищих навчальних закладів та професійно-технічних навчальних закладів державної форми власності.

Передбачаються витрати на оплату виконаних уповноваженим банком розрахунково-касових операцій за коштами Фонду та надання банківських послуг, обов'язкові платежі до бюджету з фонду оплати праці працівників санаторію-профілакторію за рахунок коштів Фонду, придбання дискет та дисків для подання державним органам звітів в електронному вигляді, відрядження працівників санаторію-профілакторію до виконавчих дирекцій відділень Фонду з метою погодження кошторисів та подання звітів санаторіїв-профілакторіїв, які частково фінансуються за рахунок коштів Фонду.

3.3. У разі потреби санаторій-профілакторій за погодженням з виконавчою дирекцією відділення Фонду може вносити зміни до кошторису в межах передбачених асигнувань.

3.4. Кошти Фонду згідно із затвердженим кошторисом щомісяця перераховуються на рахунок санаторію-профілакторію виконавчою дирекцією відділення Фонду відповідно до договору, укладеного із власником санаторію-профілакторію.

3.5. У разі коли на базі санаторію-профілакторію організоване санаторно-курортне лікування та оздоровлення застрахованих осіб і членів їх сімей відокремлених підрозділів власника, часткове фінансування санаторію-профілакторію за рахунок коштів Фонду здійснюється централізовано виконавчою дирекцією відділення Фонду на підставі укладеного договору між власником та виконавчою дирекцією відділення Фонду.

3.6. У разі коли на базі санаторію-профілакторію власника організовується санаторно-курортне лікування та оздоровлення застрахованих осіб і членів їх сімей страхувальника, який не має санаторію-профілакторію, часткове фінансування за рахунок коштів Фонду здійснюється централізовано виконавчою дирекцією відділення Фонду на підставі укладеного договору між власником санаторію-профілакторію, страхувальником та виконавчою дирекцією відділення Фонду.

3.7. Відкриття або відновлення часткового фінансування санаторію-профілакторію за рахунок коштів Фонду здійснюється згідно з наказом Виконавчої дирекції Фонду за зверненням власника та правління відділення Фонду за умови виконання вимог цього Порядку.

До звернення додаються такі документи:

гарантійний лист власника щодо адміністративно-господарського утримання санаторію-профілакторію;

копії документів щодо метрологічної атестації або повірки засобів вимірювальної техніки;

копії ліцензії Міністерства охорони здоров'я України на право провадження медичної практики та акредитаційного сертифіката (отриманого не пізніше ніж через два роки від початку здійснення діяльності);

копія положення про санаторій-профілакторій;

копії статуту (положення) власника, виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців;

довідка банківської установи про відкриття поточного рахунку або довідка органу Державної казначейської служби України про відкриття спеціального реєстраційного рахунку санаторію-профілакторію.

3.8. Зменшення або збільшення обсягів часткового фінансування санаторію-профілакторію за рахунок коштів Фонду здійснюється згідно з наказом Виконавчої дирекції Фонду при збільшенні або зменшенні в санаторії-профілакторії кількості місць, а також при виділенні додаткових посад за рахунок коштів Фонду за умови:

3.8.1. Звернення виконавчої дирекції відділення Фонду та власника щодо зміни кількості місць у санаторії-профілакторії, виділення додаткових посад у зв'язку з відкриттям нових лікувальних кабінетів;

3.8.2. Надання довідки виконавчою дирекцією відділення Фонду щодо зменшення обсягів часткового фінансування санаторію-профілакторію за рахунок коштів Фонду з одночасним коригуванням штатів медичних працівників і кількості місць при систематичному невиконанні санаторієм-профілакторієм плану лікування, встановлених норм навантаження для медперсоналу протягом фінансового року, зменшенні лікувальної бази або відсутності попиту на путівки.

3.9. Припинення часткового фінансування санаторію-профілакторію за рахунок коштів Фонду здійснюється згідно з наказом Виконавчої дирекції Фонду за умови:

3.9.1. Звернення власника та виконавчої дирекції відділення Фонду при:

припиненні функціонування санаторію-профілакторію або закритті його на капітальний ремонт;

реорганізації санаторію-профілакторію в окрему юридичну особу або здійсненні його фінансування за рахунок коштів власника в повному обсязі;

неможливості забезпечення власником (підприємством, установою, організацією) попереднього фінансування санаторію-профілакторію на рівні не менше від обсягу коштів, що мають бути виділені з бюджету Фонду;

3.9.2. Звернення виконавчої дирекції відділення Фонду при:

відсутності коштів у власника (підприємства, установи, організації) на попереднє фінансування санаторію-профілакторію на рівні не менше від обсягу коштів, що мають бути виділені з бюджету Фонду;

відсутності коштів у власника (вищого навчального закладу або професійно-технічного навчального закладу державної форми власності) на господарське утримання санаторію-профілакторію терміном більше двох місяців;

відсутності ліцензії Міністерства охорони здоров'я України на право провадження медичної практики або акредитаційного сертифіката;

неповерненні коштів Фонду, що були витрачені санаторієм-профілакторієм з порушенням вимог цього Порядку.

3.10. У разі припинення часткового фінансування санаторію-профілакторію при встановленні факту використання ним коштів Фонду з порушенням цього Порядку відновлення його часткового фінансування за кошти Фонду здійснюється згідно з наказом Виконавчої дирекції Фонду за зверненням виконавчої дирекції відділення Фонду після повернення у повному обсязі коштів Фонду, використаних їх одержувачем не за цільовим призначенням, на рахунок виконавчої дирекції відділення Фонду.

IV. Порядок обліку та звітності за коштами Фонду

4.1. Облік коштів Фонду на часткове фінансування санаторіїв-профілакторіїв здійснюється їх одержувачем на окремих субрахунках бухгалтерського обліку.

4.2. До 20 числа місяця, наступного за звітним кварталом, санаторій-профілакторій підприємства, установи, організації надає виконавчій дирекції відділення Фонду звіт санаторію-профілакторію підприємства, установи, організації, що частково фінансується за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності за формою 16-ФСС з ТВП згідно з додатком 4 до цього Порядку в двох примірниках, один із яких після перевірки спеціалістами виконавчої дирекції відділення Фонду повертається санаторію-профілакторію.

До 20 числа місяця, наступного за звітним кварталом, санаторій-профілакторій вищого навчального закладу, професійно-технічного навчального закладу державної форми власності надає виконавчій дирекції відділення Фонду звіт санаторію-профілакторію вищого навчального закладу, професійно-технічного навчального закладу державної форми власності за формою 16-ФСС з ТВП/1 згідно з додатком 5 до цього Порядку в двох примірниках, один із яких після перевірки спеціалістами виконавчої дирекції відділення Фонду повертається санаторію-профілакторію.

Звіт за рік санаторій-профілакторій надає виконавчій дирекції відділення Фонду у трьох примірниках. Один примірник залишається у виконавчій дирекції відділення Фонду, другий після перевірки спеціалістами виконавчої дирекції відділення Фонду повертається санаторію-профілакторію, а третій надається Виконавчій дирекції Фонду.

4.3. Суми відсотків, нарахованих банком на залишки коштів Фонду, перераховуються санаторієм-профілакторієм на рахунок виконавчої дирекції відділення Фонду не пізніше 5 числа наступного за звітним періодом місяця.

4.4. Не використані за звітний рік кошти Фонду повертаються санаторієм-профілакторієм на рахунок виконавчої дирекції відділення Фонду не пізніше останнього дня звітного року.

V. Контроль за використанням коштів Фонду

5.1. Контроль за використанням коштів Фонду санаторіями-профілакторіями за призначенням здійснюють Виконавча дирекція Фонду та виконавчі дирекції відділень Фонду.

5.2. Кошти Фонду, що були витрачені санаторієм-профілакторієм з порушенням вимог цього Порядку, повинні бути повернені на рахунок виконавчої дирекції відділення Фонду в десятиденний строк з дня отримання відповідного рішення.

5.3. У разі ліквідації або реорганізації санаторію-профілакторію його власник не пізніше ніж за місяць повідомляє виконавчу дирекцію відділення Фонду про зміни в організації його діяльності, яка протягом зазначеного періоду здійснює перевірку санаторію-профілакторію за коштами Фонду та у разі їх невикористання або використання з порушенням вимог цього Порядку санаторієм-профілакторієм вживає заходів щодо їх повернення на свій рахунок.

 

Начальник управління
з питань соціальних послуг

О. В. Бондар

 

Форма 15-ФСС з ТВП

КОШТОРИС
санаторію-профілакторію підприємства, установи, організації, що частково фінансується за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності

при _________________________________________________________________________________
                                                                    (найменування підприємства, установи, організації) 
_____________________________________________________________________________________

на ________ рік

Місцезнаходження санаторію-профілакторію _______________________________________________
Номер поточного рахунку ____________

Найменування установи, в якій відкрито рахунок ___________________________________________
МФО _____________

Код за ЄДРПОУ _________________________________________

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

"ПОГОДЖЕНО"

Виконавча дирекція

Власник санаторію-профілакторію

_________________________________________
(відділення Фонду соціального страхування
з тимчасової втрати працездатності)

_______________________________________
(підпис, П. І. Б.)

_______________________________________
(підпис, П. І. Б.)

М. П.

М. П.

Головний лікар
санаторію-профілакторію

Головний бухгалтер
санаторію-профілакторію

________________________________________
(підпис, П. І. Б.)

________________________________________
(підпис, П. І. Б.)

М. П.

Таблиця 1 кошторису санаторію-профілакторію
Джерела фінансування та видатки санаторію-профілакторію

N
з/п

Найменування

У розрахунку на один(ну) людино-день/путівку
(грн)

Затверджено на рік
(грн)

1

2

3

4

1

Сума вартості двотижневого запасу ліків та продуктів харчування

х

 

 

Джерела фінансування

 

 

2

Фінансування за рахунок коштів Фонду

х

 

3

Інші надходження, у тому числі:

х

 

3.1

від продажу путівок

х

 

3.2

фінансування власником санаторію-профілакторію (на адміністративно-господарські витрати, капітальні вкладення тощо)

х

 

4

Усього надходжень із залишком (рядки 1 - 3)

х

 

 

Видатки

 

 

5

Харчування

 

 

6

Лікування

 

 

7

Проведення медичних консультацій

х

 

8

Оплата праці медичних працівників санаторію-профілакторію, які утримуються за рахунок коштів Фонду

х

 

8.1

Заробітна плата, у тому числі:

х

 

 

матеріальна допомога

х

 

8.2

Виплати по тимчасовій непрацездатності за перші 5 днів

х

 

9

Нарахування на заробітну плату

х

 

10

Нарахування на виплати по тимчасовій непрацездатності

х

 

11

Витрати на проходження передатестаційних циклів, атестації щодо присвоєння (підтвердження) кваліфікаційних категорій медичних працівників санаторію-профілакторію

х

 

12

Усього видатків (рядки 5 - 11)

х

 

Таблиця 2 кошторису санаторію-профілакторію
Розподіл видатків на утримання санаторію-профілакторію наростаючим підсумком з початку року

Періоди

Сума (грн)

1

2

I квартал

 

6 місяців

 

9 місяців

 

Усього на рік

 

Таблиця 3 кошторису санаторію-профілакторію
Показники для планування витрат у санаторії-профілакторії

N
з/п

Найменування

Термін зміни (дні)

Усього

18

21

24

1

2

3

4

5

6

1

Кількість місць (усього), у тому числі:

х

х

х

 

1.1

стаціонарних

х

х

х

 

1.2

амбулаторних без харчування

х

х

х

 

2

Кількість змін (усього), у тому числі:

х

х

х

х

2.1

стаціонарних

 

 

 

 

2.2

амбулаторних без харчування

 

 

 

 

3

Кількість путівок (усього), у тому числі:

х

х

х

 

3.1

стаціонарних

 

 

 

 

3.2

амбулаторних без харчування

 

 

 

 

4

Кількість людино-днів (усього), у тому числі:

х

х

х

 

4.1

стаціонарних

 

 

 

 

4.2

амбулаторних без харчування

 

 

 

 

Таблиця 4 кошторису санаторію-профілакторію
Перелік посад медичних працівників санаторію-профілакторію

N
з/п

Найменування посади

Найменування відділення (кабінету)

Кількість штатних одиниць

Фонд заробітної плати за місяць (грн)

Кількість місяців

Фонд заробітної плати за рік (грн)

1

2

3

4

5

6

7

 

Адміністративний персонал

 

 

 

 

 

1

Головний лікар

 

 

 

 

 

2

Разом (рядок 1)

 

 

 

Х

 

 

Лікарський персонал

 

 

 

 

 

3

Лікар-терапевт

 

 

 

 

 

4

Лікар-фізіотерапевт

 

 

 

 

 

5

Лікар-стоматолог

 

 

 

 

 

6

Лікар-психотерапевт

 

 

 

 

 

7

Лікар з функціональної діагностики

 

 

 

 

 

8

Разом (рядки 3 - 7)

 

 

 

Х

 

 

Середній медичний персонал

 

 

 

 

 

9

Сестра медична старша

 

 

 

 

 

10

Сестра медична

процедурний кабінет

 

 

 

 

11

Сестра медична

кабінет функціональної діагностики

 

 

 

 

12

Сестра медична з фізіотерапії

 

 

 

 

 

13

Сестра медична зі стоматології

 

 

 

 

 

14

Акушерка

 

 

 

 

 

15

Сестра медична з масажу

 

 

 

 

 

16

Сестра медична з лікувальної фізкультури (або інструктор ЛФК з середньою освітою)

 

 

 

 

 

17

Сестра медична з дієтичного харчування

 

 

 

 

 

18

Сестра медична

гінекологічний кабінет

 

 

 

 

19

Сестра медична

відділення лікувальних ванн

 

 

 

 

20

Сестра медична

кабінет підводного душу-масажу

 

 

 

 

21

Сестра медична

кабінет грязелікування

 

 

 

 

22

Сестра медична

кабінет теплолікування

 

 

 

 

23

Сестра медична

інгаляторій

 

 

 

 

24

Разом (рядки 9 - 23)

 

 

 

Х

 

 

Молодший медичний персонал

 

 

 

 

 

25

Сестра-господиня

 

 

 

 

 

26

Молодша медична сестра (санітарка-прибиральниця)

 

 

 

 

 

27

Молодша медична сестра

відділення лікувальних ванн

 

 

 

 

28

Молодша медична сестра

відділення лікувальних душів

 

 

 

 

29

Молодша медична сестра

кабінет грязелікування

 

 

 

 

30

Молодша медична сестра

стоматологічний кабінет

 

 

 

 

31

Молодша медична сестра

кабінет кишкових промивань

 

 

 

 

32

Молодша медична сестра

гінекологічний кабінет

 

 

 

 

33

Молодша медична сестра

кабінет теплолікування

 

 

 

 

34

Молодша медична сестра

інгаляторій

 

 

 

 

35

Разом (рядки 25 - 34)

 

 

 

Х

 

36

Усього фонд заробітної плати (рядки 2, 8, 24, 35)

 

 

 

Х

 

Таблиця 5 кошторису санаторію-профілакторію
План роботи санаторію-профілакторію

N
з/п

Зміни (місяць) за кварталами року

Терміни зміни

Кількість днів

Кількість місць

Кількість путівок

Кількість людино-днів

початок

завершення

стаціо-
нарних

амбула-
торних без харчування

усього

стаціо-
нарних

амбула-
торних без харчування

усього

стаціо-
нарних

амбула-
торних без харчування

усього

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом за I кв.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом за II кв.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом за III кв.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом за IV кв.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього за рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Форма 15-ФСС з ТВП/1

КОШТОРИС
санаторію-профілакторію вищого навчального закладу, професійно-технічного навчального закладу державної форми власності, що частково фінансується за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності

при _________________________________________________________________________________
(найменування навчального закладу)
_____________________________________________________________________________________

на ________ рік

Місцезнаходження санаторію-профілакторію _______________________________________________
Номер поточного рахунку ____________

Найменування установи, в якій відкрито рахунок ___________________________________________
МФО _____________

Код за ЄДРПОУ _________________________________________

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

"ПОГОДЖЕНО"

Виконавча дирекція

Власник санаторію-профілакторію

________________________________________
(відділення Фонду соціального страхування
з тимчасової втрати працездатності)

________________________________________
(підпис, П. І. Б.)

________________________________________
(підпис, П. І. Б.)

М. П.

М. П.

Головний лікар
санаторію-профілакторію

Головний бухгалтер
санаторію-профілакторію

_______________________________________
(підпис, П. І. Б.)

_________________________________________
(підпис, П. І. Б.)

М. П.

Таблиця 1 кошторису санаторію-профілакторію
Джерела фінансування та видатки санаторію-профілакторію

N
з/п

Найменування

У розрахунку на один(ну) людино-день/путівку
(грн)

Затверджено на рік
(грн)

1

2

3

4

1

Сума вартості двотижневого запасу ліків та продуктів харчування

х

 

 

Джерела фінансування

 

 

2

Фінансування за рахунок коштів Фонду

х

 

3

Інші надходження, у тому числі:

х

 

3.1

від продажу путівок

х

 

3.2

фінансування власником санаторію-профілакторію (на адміністративно-господарські витрати, капітальні вкладення тощо)

х

 

4

Усього надходжень із залишком (рядки 1 - 3)

х

 

 

Видатки

 

 

5

Харчування

 

 

6

Лікування

 

 

7

Культобслуговування

 

 

8

Проведення медичних консультацій

х

 

9

Оплата праці працівників санаторію-профілакторію, які утримуються за рахунок коштів Фонду

х

 

9.1

Заробітна плата, у тому числі:

х

 

 

матеріальна допомога

х

 

9.2

Виплати по тимчасовій непрацездатності за перші 5 днів

х

 

10

Нарахування на заробітну плату

х

 

11

Нарахування на виплати по тимчасовій непрацездатності

х

 

12

Витрати на проходження передатестаційних циклів, атестації щодо присвоєння (підтвердження) кваліфікаційних категорій медичних працівників санаторію-профілакторію

х

 

13

Оплата послуг та інші видатки

х

 

14

Усього видатків (рядки 5 - 13)

х

 

Таблиця 2 кошторису санаторію-профілакторію
Розподіл видатків на утримання санаторію-профілакторію наростаючим підсумком з початку року

Періоди

Сума (грн)

1

2

I квартал

 

6 місяців

 

9 місяців

 

Усього на рік

 

Таблиця 3 кошторису санаторію-профілакторію
Показники для планування витрат у санаторії-профілакторії

N
з/п

Найменування

Термін зміни (дні)

Усього

18

21

24

1

2

3

4

5

6

1

Кількість місць (усього), у тому числі:

х

х

х

 

1.1

стаціонарних

х

х

х

 

1.2

амбулаторних з харчуванням

х

х

х

 

1.3

амбулаторних без харчування

х

х

х

 

2

Кількість змін (усього), у тому числі:

х

х

х

х

2.1

стаціонарних

 

 

 

 

2.2

амбулаторних з харчуванням

 

 

 

 

2.3

амбулаторних без харчування

 

 

 

 

3

Кількість путівок (усього), у тому числі:

х

х

х

 

3.1

стаціонарних

 

 

 

 

3.2

амбулаторних з харчуванням

 

 

 

 

3.3

амбулаторних без харчування

 

 

 

 

4

Кількість людино-днів (усього), у тому числі:

х

х

х

 

4.1

стаціонарних

 

 

 

 

4.2

амбулаторних з харчуванням

 

 

 

 

4.3

амбулаторних без харчування

 

 

 

 

Таблиця 4 кошторису санаторію-профілакторію
Перелік посад санаторію-профілакторію

N
з/п

Найменування посади

Найменування відділення (кабінету)

Кількість штатних одиниць

Фонд заробітної плати за місяць (грн.)

Кількість місяців

Фонд заробітної плати за рік (грн.)

1

2

3

4

5

6

7

 

Адміністративно-
господарський персонал

 

 

 

 

 

1

Головний лікар

 

 

 

 

 

2

Завідувач господарства

 

 

 

 

 

3

Головний бухгалтер

 

 

 

 

 

4

Касир (на підприємстві, в установі, організації)

 

 

 

 

 

5

Машиніст із прання та ремонту спецодягу

 

 

 

 

 

6

Разом (рядки 1 - 5)

 

 

 

Х

 

 

Лікарський персонал

 

 

 

 

 

7

Лікар-терапевт

 

 

 

 

 

8

Лікар-фізіотерапевт

 

 

 

 

 

9

Лікар-стоматолог

 

 

 

 

 

10

Лікар-психотерапевт

 

 

 

 

 

11

Лікар з функціональної діагностики

 

 

 

 

 

12

Разом (рядки 7 - 11)

 

 

 

Х

 

 

Середній медичний персонал

 

 

 

 

 

13

Сестра медична старша

 

 

 

 

 

14

Сестра медична

процедурний кабінет

 

 

 

 

15

Сестра медична

кабінет функціональної діагностики

 

 

 

 

16

Сестра медична з фізіотерапії

 

 

 

 

 

17

Сестра медична зі стоматології

 

 

 

 

 

18

Акушерка

 

 

 

 

 

19

Сестра медична з масажу

 

 

 

 

 

20

Сестра медична з лікувальної фізкультури (або інструктор ЛФК з середньою освітою)

 

 

 

 

 

21

Сестра медична з дієтичного харчування

 

 

 

 

 

22

Сестра медична

гінекологічний кабінет

 

 

 

 

23

Сестра медична

відділення лікувальних ванн

 

 

 

 

24

Сестра медична

кабінет підводного душу-масажу

 

 

 

 

25

Сестра медична

кабінет грязелікування

 

 

 

 

26

Сестра медична

кабінет теплолікування

 

 

 

 

27

Сестра медична

інгаляторій

 

 

 

 

28

Разом (рядки 13 - 27)

 

 

 

Х

 

 

Молодший медичний персонал

 

 

 

 

 

29

Сестра-господиня

 

 

 

 

 

30

Молодша медична сестра (санітарка-прибиральниця)

 

 

 

 

 

31

Молодша медична сестра

відділення лікувальних ванн

 

 

 

 

32

Молодша медична сестра

відділення лікувальних душів

 

 

 

 

33

Молодша медична сестра

кабінет грязелікування

 

 

 

 

34

Молодша медична сестра

стоматологічний кабінет

 

 

 

 

35

Молодша медична сестра

кабінет кишкових промивань

 

 

 

 

36

Молодша медична сестра

гінекологічний кабінет

 

 

 

 

37

Молодша медична сестра

кабінет теплолікування

 

 

 

 

38

Молодша медична сестра

інгаляторій

 

 

 

 

39

Разом (рядки 29 - 38)

 

 

 

Х

 

 

Персонал блоку харчування

 

 

 

 

 

40

Завідувач виробництва

 

 

 

 

 

41

Шеф-кухар

 

 

 

 

 

42

Кухар

 

 

 

 

 

43

Офіціант

 

 

 

 

 

44

Кухонний робітник

 

 

 

 

 

45

Комірник

 

 

 

 

 

46

Разом (рядки 40 - 45)

 

 

 

Х

 

47

Усього фонд заробітної плати (рядки 6, 12, 28, 39, 46)

 

 

 

Х

 

Таблиця 5 кошторису санаторію-профілакторію
План роботи санаторію-профілакторію

N
з/п

Зміни (місяць) за кварталами року

Терміни зміни

Кількість днів

Кількість місць

Кількість путівок

Кількість людино-днів

поча-
ток

завер-
шення

стаціо-
нарних

амбулаторних

усього

стаціо-
нарних

амбулаторних

усього

стаціо-
нарних

амбулаторних

усього

з харчу-
ванням

без харчу-
вання

з харчу-
ванням

без харчу-
вання

з харчу-
ванням

без харчу-
вання

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом за I кв.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом за II кв.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом за III кв.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом за IV кв.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього за рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перелік посад працівників
санаторіїв-профілакторіїв, що частково фінансуються за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності

1. Залежно від кількості місць у санаторіях-профілакторіях, що частково фінансуються за рахунок коштів Фонду, встановлюються такі категорії санаторіїв-профілакторіїв:

Кількість місць у санаторії-профілакторії

50 - 74

75 - 99

100 - 149

150 - 199

200 і більше

Категорія санаторію-профілакторію

V

IV

III

II

I

2. В санаторії-профілакторії встановлюється посада головного лікаря, яка утримується за рахунок коштів Фонду.

2.1. У санаторіях-профілакторіях V категорії головний лікар повинен мати вищу медичну освіту за спеціальністю "лікувальна справа" та вести лікування 25 хворих у свій робочий час.

3. Залежно від категорії санаторію-профілакторію:

3.1. У санаторіях-профілакторіях вищих навчальних закладів та професійно-технічних навчальних закладів державної форми власності встановлюється така кількість штатних одиниць адміністративного та обслуговуючого персоналу, які утримуються за рахунок коштів Фонду:

Адміністративний та обслуговуючий персонал

Категорія санаторію-профілакторію

V

IV

III

II

I

Найменування посад

Кількість штатних одиниць

Завідувач господарства

-

-

1,0

1,0

1,0

Головний бухгалтер

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

Касир

-

-

-

1,0

1,0

Машиніст із прання та ремонту спецодягу (білизни)

0,5

0,5

1,0

1,0

1,0

3.2. У санаторіях-профілакторіях встановлюється така кількість штатних одиниць медичного персоналу, які утримуються за рахунок коштів Фонду:

Медичний персонал

Категорія санаторію-профілакторію

V

IV

III

II

I

Найменування посад

Кількість штатних одиниць

Лікар-терапевт

0,5

1,0

2,0

2,5

3,0

Лікар-фізіотерапевт

-

-

-

0,5

1,0

Сестра медична старша

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

Сестра медична

1,5

2,5

4,0

4,5

5,0

Сестра медична процедурного кабінету

-

-

-

0,5

1,0

Сестра медична фізіотерапевтичного кабінету

0,5

0,5

1,0

1,0

1,5

Сестра медична з масажу

1,0

1,0

1,0

1,5

2,0

Сестра медична з лікувальної фізкультури (або інструктор ЛФК з середньою освітою)

-

-

0,5

1,0

1,0

Сестра медична з дієтичного харчування

0,5

0,5

1,0

1,0

1,0

Сестра-господиня

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

Молодша медична сестра (санітарка-прибиральниця)

3,0

3,5

4,0

5,0

6,0

Примітки:

1. Посада сестри медичної фізіотерапевтичного кабінету встановлюється за наявності повного набору медичної апаратури (згідно з табелем оснащення) і за умови виконання 15000 умовних одиниць навантаження на рік.

2. Лікар-фізіотерапевт, крім основної роботи, веде 50 % хворих до встановленої норми навантаження на лікаря.

3.3. У санаторіях-профілакторіях вищих навчальних закладів та професійно-технічних навчальних закладів державної форми власності встановлюється така кількість штатних одиниць персоналу блоку харчування, які утримуються за рахунок коштів Фонду:

Персонал блоку харчування

Категорія санаторію-профілакторію

V

IV

III

II

I

Найменування посад

Кількість штатних одиниць

Завідувач виробництва (шеф-кухар)

-

-

0,5

1,0

1,0

Кухар

2,0

3,0

3,0

4,0

5,0

Офіціант

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

Комірник

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

Кухонний робітник

2,0

3,0

4,0

4,0

5,0

Примітка. Зазначені штатні нормативи встановлюються в санаторіях-профілакторіях вищих навчальних закладів та професійно-технічних навчальних закладів державної форми власності незалежно від графіка їх роботи.

4. У санаторіях-профілакторіях I категорії (на кожні 50 місць понад 201) установлюються додаткові посади:

Найменування посад

Кількість штатних одиниць

Лікар-терапевт

0,5

Сестра медична

1,0

Молодша медична сестра (санітарка-прибиральниця)

1,0

Офіціант

1,0

Кухар

1,0

Кухонний робітник

1,0

Примітка. Посади офіціанта, кухаря, кухонного робітника встановлюються в санаторіях-профілакторіях вищих навчальних закладів та професійно-технічних навчальних закладів державної форми власності.

5. При відкритті нових обладнаних спеціалізованих лікувальних кабінетів у санаторіях-профілакторіях можна встановлювати додаткові посади лікарів, середнього та молодшого медичного персоналу згідно з наведеними нормативами:

5.1. Щодо лікарського персоналу:

5.1.1. Посада лікаря-стоматолога встановлюється з розрахунку:

санаторій-профілакторій V - IV категорій

- 0,5 штатної одиниці;

санаторій-профілакторій III - II категорій

- 1,0 штатна одиниця;

санаторій-профілакторій I категорії

- 1,5 штатної одиниці;

5.1.2. У санаторіях-профілакторіях III - I категорій встановлюється 0,5 штатної одиниці посади лікаря-психотерапевта;

5.1.3. У санаторіях-профілакторіях I категорії встановлюється 1,0 штатна одиниця посади лікаря з функціональної діагностики. На лікаря з функціональної діагностики, крім виконання фахової роботи, покладається ведення 50 % хворих до встановленої норми навантаження на лікаря.

Примітка. На посаду лікаря-стоматолога, лікаря-фізіотерапевта, лікаря-психотерапевта, лікаря з функціональної діагностики приймається особа, яка має сертифікат лікаря-спеціаліста та спеціалізацію за даним медичним профілем;

5.1.4. У санаторіях-профілакторіях на період організації санаторно-курортного лікування та оздоровлення батьків з дітьми посада одного з лікарів-терапевтів може бути замінена на посаду лікаря-педіатра з розрахунку 1,0 штатна одиниця на 50 дітей.

Утримання за рахунок коштів Фонду інших посад лікарів (невропатолог, гінеколог, отоларинголог, рефлексотерапевт тощо) штатним розписом не передбачається.

5.2. Щодо середнього медичного персоналу:

5.2.1. У гінекологічному кабінеті встановлюється 1,0 штатна одиниця посади сестри медичної (акушерки);

5.2.2. У стоматологічному кабінеті штатна одиниця посади сестри медичної встановлюється відповідно до штатної одиниці посади лікаря-стоматолога;

5.2.3. У кабінеті функціональної діагностики штатна одиниця посади сестри медичної встановлюється відповідно до штатної одиниці посади лікаря з функціональної діагностики;

5.2.4. У відділенні лікувальних ванн з кількістю не менше 5 ванн, кабінетах грязелікування та теплолікування за наявності в кожному з них не менше 4 кушеток з розрахунку на кожні 7500 умовних одиниць навантаження на рік, інгаляторії за наявності не менше 5 точок у ньому встановлюється 0,5 штатної одиниці посади сестри медичної;

5.2.5. Для обслуговування басейну для лікувального плавання і лікувальної гімнастики у воді встановлюється 0,5 штатної одиниці посади сестри медичної з лікувальної фізкультури або інструктора ЛФК (із середньою освітою);

5.2.6. Для обслуговування кабінетів підводного душу-масажу та кабінету кишкових промивань встановлюються по 0,5 штатної одиниці посади сестри медичної.

5.3. Щодо молодшого медичного персоналу:

5.3.1. У відділенні лікувальних душів встановлюється 1,0 штатна одиниця посади молодшої медичної сестри душової;

5.3.2. У відділенні лікувальних ванн встановлюється 1,0 штатна одиниця:

на кожні 4 ванни - посади молодшої медичної сестри;

на кожні 10 ванн - посади молодшої медичної сестри (санітарки-прибиральниці);

5.3.3. У кабінеті кишкових промивань встановлюється 1,0 штатна одиниця посади молодшої медичної сестри;

5.3.4. У кабінеті грязелікування та теплолікування встановлюється 1,0 штатна одиниця:

на кожні 4 кушетки - посади молодшої медичної сестри з накладання аплікацій;

на кожні 10 кушеток - посади молодшої медичної сестри (санітарки-прибиральниці);

5.3.5. У стоматологічному кабінеті встановлюється 0,5 штатної одиниці посади молодшої медичної сестри відповідно до 1,0 - 1,5 штатної одиниці посади лікаря-стоматолога;

5.3.6. У гінекологічному кабінеті встановлюється 0,5 штатної одиниці посади молодшої медичної сестри.

6. При організації в санаторіях-профілакторіях вищих навчальних закладів та професійно-технічних навчальних закладів державної форми власності амбулаторного лікування з харчуванням штати встановлюються з урахуванням загальної кількості контингенту, який лікується за зміну.

7. При організації в санаторіях-профілакторіях вищих навчальних закладів та професійно-технічних навчальних закладів державної форми власності амбулаторного лікування без харчування штати встановлюються тільки для медичного і адміністративно-господарського персоналу з урахуванням загальної кількості контингенту, який лікується за зміну.

8. У разі виробничої необхідності головний лікар санаторію-профілакторію може змінювати в межах загальної чисельності та фонду оплати праці штати медичних працівників санаторію-профілакторію, які фінансуються за рахунок коштів Фонду, крім додатково виділених для роботи в спеціалізованих лікувальних кабінетах.

Заміна посад медичних працівників може здійснюватися лише в межах однієї категорії (лікарі, середній медичний персонал, молодший медичний персонал). При цьому не допускається введення посад таких найменувань, що не передбачені чинними штатними нормативами, а для лікарського персоналу, крім того, діючою номенклатурою лікарських посад.

 

 

Форма 16-ФСС з ТВП

ЗВІТ
санаторію-профілакторію підприємства, установи, організації, що частково фінансується за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності

з

по

_____________________________________________________________________________________
(найменування власника санаторію-профілакторію)
_____________________________________________________________________________________
(найменування санаторію-профілакторію)
_____________________________________________________________________________________
(місцезнаходження санаторію-профілакторію, номер телефону)

Директор виконавчої дирекції
_________________________________________
відділення Фонду соціального страхування з
тимчасової втрати працездатності

_________________________________________
(підпис, П. І. Б.)

Завідувач фінансового відділу виконавчої
дирекції _________________________________
відділення Фонду соціального страхування
з тимчасової втрати працездатності
__________________________________________
                                        (підпис, П. І. Б.) 

Керівник підприємства, установи, організації -
власника санаторію-профілакторію

________________________________________
(підпис, П. І. Б.)

Головний лікар санаторію-профілакторію
________________________________________
(підпис, П. І. Б.)

Головний бухгалтер
санаторію-профілакторію

________________________________________
(підпис, П. І. Б.)

Звіт прийнято

___________________ року

________________________________________
(підпис, П. І. Б.)

Звіт про надходження та використання коштів санаторієм-профілакторієм (грн)

N
з/п

Найменування

Затверджено на рік
(на звітний період)

Виконання з початку року

Витрати в середньому на людино-день/путівку

усього

у тому числі за рахунок коштів Фонду

за планом

фактично

усього

у тому числі за рахунок коштів Фонду

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Сума вартості двотижневого запасу ліків та продуктів харчування на початок року

 

 

 

х

х

х

 

Надходження

 

 

 

 

 

 

2

Фінансування за рахунок коштів Фонду

 

 

 

х

х

х

3

Інші надходження, у тому числі:

 

 

 

х

х

х

3.1

від продажу путівок

 

 

х

 

 

 

3.2

фінансування власником санаторію-профілакторію (на адміністративно-господарські витрати, капітальні вкладення тощо)

 

 

х

х

х

х

4

Нарахування банком відсотків на залишки коштів Фонду

х

 

 

х

х

х

5

Усього надходжень із залишком (рядки 1 - 4)

 

 

 

х

х

х

 

Видатки

 

 

 

 

 

 

6

Харчування

 

 

 

 

 

 

7

Лікування

 

 

 

 

 

 

8

Проведення медичних консультацій

 

 

 

 

 

 

9

Оплата праці медичних працівників санаторію-профілакторію, які утримуються за рахунок коштів Фонду (рядки 9.1, 9.2)

 

 

 

х

х

х

9.1

Заробітна плата, у тому числі:

 

 

 

х

х

х

 

матеріальна допомога

 

 

 

х

х

х

9.2

Виплати по тимчасовій непрацездатності за перші 5 днів

 

 

 

х

х

х

10

Нарахування на заробітну плату

 

 

 

х

х

х

11

Нарахування на виплати по тимчасовій непрацездатності

 

 

 

х

х

х

12

Витрати на проходження передатестаційних циклів, атестації щодо присвоєння (підтвердження) кваліфікаційних категорій медичних працівників санаторію-профілакторію

 

 

 

 

 

 

13

Усього видатків (рядки 6 - 12)

 

 

 

х

х

х

14

Перераховано виконавчій дирекції відділення Фонду суми нарахованих банком відсотків на залишки коштів Фонду

х

 

 

х

х

х

15

Повернуто виконавчій дирекції відділення Фонду невикористані кошти Фонду

х

 

 

 

 

 

16

Сума вартості двотижневого запасу ліків та продуктів харчування на кінець звітного періоду

х

 

 

х

х

х

Виконання плану роботи санаторієм-профілакторієм

N
з/п

Назва показника

За планом

Фактично

У тому числі за рахунок коштів Фонду

1

2

3

4

5

1

Кількість санаторіїв-профілакторіїв

 

 

х

2

Кількість місць (усього), у тому числі:

 

 

х

2.1

стаціонарних (ліжок)

 

 

х

2.2

амбулаторних без харчування

 

 

х

3

Кількість людино-днів лікування за путівками (всього), у тому числі:

 

 

 

3.1

при стаціонарному лікуванні

 

 

 

3.2

при амбулаторному лікуванні без харчування

 

 

 

4

Терміни функціонування санаторію-профілакторію в звітному періоді

початок періоду функціонування

 

 

х

завершення періоду функціонування

 

 

х

початок періоду функціонування

 

 

х

завершення періоду функціонування

 

 

х

початок періоду функціонування

 

 

х

завершення періоду функціонування

 

 

х

початок періоду функціонування

 

 

х

завершення періоду функціонування

 

 

х

5

Кількість змін функціонування санаторію-профілакторію в звітному періоді

24 дні

 

 

х

6

21 день

 

 

х

7

18 днів

 

 

х

Відомості про кількість осіб, які отримали лікування в санаторії-профілакторії

N з/п

Назва показника

Усього

У тому числі в амбулаторних умовах без харчування

1

2

3

4

1

Затверджено планом, усього

 

 

1.1

у т. ч. за рахунок коштів Фонду

 

 

2

Оздоровлено з початку року, усього

 

 

2.1

у т. ч. за рахунок коштів Фонду

 

 

 

серед них:

2.1.1

працюючих - застрахованих осіб, у т. ч.:

 

 

2.1.1.1

працюючих на роботах з важкими і шкідливими умовами праці

 

 

2.1.1.2

хворих, які знаходяться на диспансерному обліку

 

 

2.1.2

дітей шкільного віку

 

 

2.1.3

осіб, які навчаються у вищих навчальних закладах з денною формою навчання, та учнів професійно-технічних навчальних закладів

 

 

3

Оздоровлено за рахунок проданих путівок

 

 

Штати медичних працівників санаторію-профілакторію, які утримуються за рахунок коштів Фонду

N
з/п

Назва показника

Кількість посад

Кількість фізичних осіб

штатних

зайнятих

1

2

3

4

5

1

Головний-лікар

 

 

 

2

Медичний персонал:

 

 

 

2.1

лікарі

 

 

 

2.2

сестри медичні

 

 

 

2.3

молодші медичні сестри

 

 

 

3

Усього (рядки 1, 2)

 

 

 

Відомості про проведення перевірки

N
з/п

Назва показника

Кількість або сума

1

2

3

1

Кількість санаторіїв-профілакторіїв, у яких проведені у поточному році перевірки

 

2

Кількість проведених перевірок

 

3

Сума коштів Фонду, витрачених з порушенням вимог цього Порядку, виявлених перевіркою (грн)

 

4

Фактично відшкодована сума (грн)

 

5

Залишок неповернутих коштів Фонду, витрачених з порушенням вимог цього Порядку, на початок року (грн)

 

6

Залишок неповернутих коштів Фонду, витрачених з порушенням вимог цього Порядку, на кінець року (грн)

 

Відомості про проведення акредитації та ліцензування на право провадження медичної практики

N
з/п

Назва показника

Кількість

1

2

3

1

Кількість санаторіїв-профілакторіїв, які пройшли державну акредитацію

 

2

Кількість санаторіїв-профілакторіїв, які отримали категорію акредитацій:

 

2.1

другу

 

2.2

першу

 

2.3

вищу

 

3

Кількість санаторіїв-профілакторіїв, власники яких отримали ліцензію на право провадження медичної практики

 

Лікувальна база і обсяг лікувально-профілактичної роботи

N
з/п

Назва показника

Оснащення

Кількість осіб, які користувалися даним видом лікування

Кількість отриманих процедур

Кількість умовних одиниць

одиниця виміру

кількість

1

2

3

4

5

6

7

1

Відділення лікувальних ванн

ванни

 

 

 

 

2

Відділення лікувальних душів

установки

 

 

 

 

3

Кабінет підводного душу-масажу

ванни

 

 

 

 

4

Лікувальний плавальний басейн

х

 

 

 

х

5

Сауна

х

 

 

 

х

6

Фізіотерапевтичний кабінет

апарати

 

 

 

 

7

Кабінет теплолікування

кушетки

 

 

 

 

8

Кабінет грязелікування

кушетки

 

 

 

 

9

Кабінет оксигенотерапії

х

 

 

 

х

10

Інгаляторій

точки

 

 

 

 

11

Кабінет масажу

кушетки

 

 

 

 

12

Процедурний кабінет

х

 

 

 

х

13

Стоматологічний кабінет

крісла

 

 

 

 

14

Кабінет психотерапії

х

 

 

 

х

15

Кабінет фітотерапії

х

 

 

 

х

16

Гінекологічний кабінет

крісла

 

 

 

х

17

Кабінет електросну

апарати

 

 

 

 

18

Кабінет аероіонотерапії

апарати

 

 

 

 

19

Кабінет кишкових промивань

апарати

 

 

 

 

20

Бювет з приміщенням для розливу мінеральної води

х

 

 

 

х

21

Кабінет механотерапії

х

 

 

 

х

22

Кабінет лікувальної фізкультури

х

 

 

 

х

23

Кабінет спелеотерапії

апарати

 

 

 

х

24

Кабінет функціональної діагностики

апарати

 

 

 

х

Інші

25

Кабінет мануальної терапії

кушетки

 

 

 

 

26

Кабінет Су-Джок терапії

кушетки

 

 

 

х

27

 

х

 

 

 

х

28

 

 

 

 

 

 

29

 

 

 

 

 

 

 

Форма 16-ФСС з ТВП/1

ЗВІТ
санаторію-профілакторію вищого навчального закладу, професійно-технічного навчального закладу державної форми власності, що частково фінансується за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності

з

по

_____________________________________________________________________________________
(найменування власника санаторію-профілакторію)
_____________________________________________________________________________________
(найменування санаторію-профілакторію)
_____________________________________________________________________________________
(місцезнаходження санаторію-профілакторію, номер телефону)

Директор виконавчої дирекції
__________________________________________
відділення Фонду соціального страхування з
тимчасової втрати працездатності

_________________________________________
(підпис, П. І. Б.)

Завідувач фінансового відділу виконавчої
дирекції __________________________________
відділення Фонду соціального страхування
з тимчасової втрати працездатності
__________________________________________
                                         (підпис, П. І. Б.) 

Керівник навчального закладу -
власника санаторію-профілакторію

__________________________________________
(підпис, П. І. Б.)

Головний лікар санаторію-профілакторію
__________________________________________
                                          (підпис, П. І. Б.)

Головний бухгалтер
санаторію-профілакторію

__________________________________________
(підпис, П. І. Б.)

Звіт прийнято

___________________ року

_________________________________________
(підпис, П. І. Б.)

Звіт про надходження та використання коштів санаторієм-профілакторієм (грн)

N
з/п

Найменування

Затверджено на рік
(на звітний період)

Виконання з початку року

Витрати в середньому на людино-день/путівку

усього

у тому числі за рахунок коштів Фонду

за планом

фактично

усього

у тому числі за рахунок коштів Фонду

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Сума вартості двотижневого запасу ліків та продуктів харчування на початок року

 

 

 

х

х

х

 

Надходження

 

 

 

 

 

 

2

Фінансування за рахунок коштів Фонду

 

 

 

х

х

х

3

Інші надходження, у тому числі:

 

 

 

х

х

х

3.1

від продажу путівок

 

 

х

 

 

 

3.2

фінансування власником санаторію-профілакторію (на адміністративно-господарські витрати, капітальні вкладення тощо)

 

 

х

х

х

х

4

Нарахування банком відсотків на залишки коштів Фонду

х

 

 

х

х

х

5

Усього надходжень із залишком (рядки 1 - 4)

 

 

 

х

х

х

 

Видатки

 

 

 

 

 

 

6

Харчування

 

 

 

 

 

 

7

Лікування

 

 

 

 

 

 

8

Культобслуговування

 

 

 

 

 

 

9

Проведення медичних консультацій

 

 

 

 

 

 

10

Оплата праці працівників санаторію-профілакторію, які утримуються за рахунок коштів Фонду (рядки 10.1, 10.2)

 

 

 

х

х

х

10.1

Заробітна плата, у тому числі:

 

 

 

х

х

х

 

матеріальна допомога

 

 

 

х

х

х

10.2

Виплати по тимчасовій непрацездатності за перші 5 днів

 

 

 

х

х

х

11

Нарахування на заробітну плату

 

 

 

х

х

х

12

Нарахування на виплати по тимчасовій непрацездатності

 

 

 

х

х

х

13

Витрати на проходження передатестаційних циклів, атестації щодо присвоєння (підтвердження) кваліфікаційних категорій медичних працівників санаторію-профілакторію

 

 

 

 

 

 

14

Оплата послуг та інших видатків

 

 

 

 

 

 

15

Усього видатків (рядки 6 - 14)

 

 

 

х

х

х

16

Перераховано виконавчій дирекції відділення Фонду суми нарахованих банком відсотків на залишки коштів Фонду

х

 

 

х

х

х

17

Повернуто виконавчій дирекції відділення Фонду невикористані кошти Фонду

х

 

 

 

 

 

18

Сума вартості двотижневого запасу ліків та продуктів харчування на кінець звітного періоду

х

 

 

х

х

х

Виконання плану роботи санаторієм-профілакторієм

N
з/п

Назва показника

За планом

Фактично

У тому числі за рахунок коштів Фонду

1

2

3

4

5

1

Кількість санаторіїв-профілакторіїв

 

 

х

2

Кількість місць (усього), у тому числі:

 

 

х

2.1

стаціонарних (ліжок)

 

 

х

2.2

амбулаторних з харчуванням

 

 

 

2.3

амбулаторних без харчування

 

 

х

3

Кількість людино-днів лікування за путівками (всього), у тому числі:

 

 

 

3.1

при стаціонарному лікуванні

 

 

 

3.2

при амбулаторному лікуванні з харчуванням

 

 

 

3.3

при амбулаторному лікуванні без харчування

 

 

 

4

Терміни функціонування санаторію-профілакторію в звітному періоді

початок періоду функціонування

 

 

х

завершення періоду функціонування

 

 

х

початок періоду функціонування

 

 

х

завершення періоду функціонування

 

 

х

початок періоду функціонування

 

 

х

завершення періоду функціонування

 

 

х

початок періоду функціонування

 

 

х

завершення періоду функціонування

 

 

х

5

Кількість змін функціонування санаторію-профілакторію в звітному періоді

24 дні

 

 

х

6

21 день

 

 

х

7

18 днів

 

 

х

Відомості про кількість осіб, які отримали лікування в санаторії-профілакторії

N з/п

Назва показника

Усього

У тому числі в амбулаторних умовах без харчування

1

2

3

4

1

Затверджено планом, усього

 

 

1.1

у т. ч. за рахунок коштів Фонду

 

 

2

Оздоровлено з початку року, усього

 

 

2.1

у т. ч. за рахунок коштів Фонду

 

 

 

серед них:

2.1.1

осіб, які навчаються у вищих навчальних закладах з денною формою навчання, та учнів професійно-технічних навчальних закладів

 

 

3

Оздоровлено за рахунок проданих путівок

 

 

Штати медичних працівників санаторію-профілакторію, які утримуються за рахунок коштів Фонду

N
з/п

Назва показника

Кількість посад

Кількість фізичних осіб

штатних

зайнятих

1

2

3

4

5

1

Адміністративно-господарський персонал

 

 

 

2

Медичний персонал:

 

 

 

2.1

лікарі

 

 

 

2.2

сестри медичні

 

 

 

2.3

молодші медичні сестри

 

 

 

3

Працівники блоку харчування

 

 

 

4

Усього (рядки 1 - 3)

 

 

 

Відомості про проведення перевірки

N
з/п

Назва показника

Кількість або сума

1

2

3

1

Кількість санаторіїв-профілакторіїв, у яких проведені у поточному році перевірки

 

2

Кількість проведених перевірок

 

3

Сума коштів Фонду, витрачених з порушенням вимог цього Порядку, виявлених перевіркою (грн)

 

4

Фактично відшкодована сума (грн)

 

5

Залишок неповернутих коштів Фонду, витрачених з порушенням вимог цього Порядку, на початок року (грн)

 

6

Залишок неповернутих коштів Фонду, витрачених з порушенням вимог цього Порядку, на кінець року (грн)

 

Відомості про проведення акредитації та ліцензування на право провадження медичної практики

N
з/п

Назва показника

Кількість

1

2

3

1

Кількість санаторіїв-профілакторіїв, які пройшли державну акредитацію

 

2

Кількість санаторіїв-профілакторіїв, які отримали категорію акредитацій:

 

2.1

другу

 

2.2

першу

 

2.3

вищу

 

3

Кількість санаторіїв-профілакторіїв, власники яких отримали ліцензію на право провадження медичної практики

 

Лікувальна база і обсяг лікувально-профілактичної роботи

N
з/п

Назва показника

Оснащення

Кількість осіб, які користувалися даним видом лікування

Кількість отриманих процедур

Кількість умовних одиниць

одиниця виміру

кількість

1

2

3

4

5

6

7

1

Відділення лікувальних ванн

ванни

 

 

 

 

2

Відділення лікувальних душів

установки

 

 

 

 

3

Кабінет підводного душу-масажу

ванни

 

 

 

 

4

Лікувальний плавальний басейн

х

 

 

 

х

5

Сауна

х

 

 

 

х

6

Фізіотерапевтичний кабінет

апарати

 

 

 

 

7

Кабінет теплолікування

кушетки

 

 

 

 

8

Кабінет грязелікування

кушетки

 

 

 

 

9

Кабінет оксигенотерапії

х

 

 

 

х

10

Інгаляторій

точки

 

 

 

 

11

Кабінет масажу

кушетки

 

 

 

 

12

Процедурний кабінет

х

 

 

 

х

13

Стоматологічний кабінет

крісла

 

 

 

 

14

Кабінет психотерапії

х

 

 

 

х

15

Кабінет фітотерапії

х

 

 

 

х

16

Гінекологічний кабінет

крісла

 

 

 

х

17

Кабінет електросну

апарати

 

 

 

 

18

Кабінет аероіонотерапії

апарати

 

 

 

 

19

Кабінет кишкових промивань

апарати

 

 

 

 

20

Бювет з приміщенням для розливу мінеральної води

х

 

 

 

х

21

Кабінет механотерапії

х

 

 

 

х

22

Кабінет лікувальної фізкультури

х

 

 

 

х

23

Кабінет спелеотерапії

апарати

 

 

 

х

24

Кабінет функціональної діагностики

апарати

 

 

 

х

Інші

25

Кабінет мануальної терапії

кушетки

 

 

 

 

26

Кабінет Су-Джок терапії

кушетки

 

 

 

х

27

 

х

 

 

 

х

28

 

 

 

 

 

 

29

 

 

 

 

 

 

____________

Опрос