Идет загрузка документа (120 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения о порядке предоставления банкам и филиалам иностранных банков генеральных лицензий на осуществление валютных операций

Национальный банк
Положение, Постановление от 15.08.2011 № 281
Утратил силу

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

15.08.2011

м. Київ

N 281

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
6 вересня 2011 р. за N 1054/19792

Про затвердження Положення про порядок надання банкам і філіям іноземних банків генеральних ліцензій на здійснення валютних операцій

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
постановами Правління Національного банку України
від 8 вересня 2011 року N 306
,
 від 22 грудня 2011 року N 464
,
 від 3 грудня 2012 року N 500
,
 від 14 квітня 2015 року N 234
,
 від 21 травня 2015 року N 332
,
 від 19 червня 2015 року N 392
,
від 11 серпня 2015 року N 517
,
 від 5 вересня 2016 року N 380
,
від 24 травня 2017 року N 40,
від 28 листопада 2018 року N 131

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Правління Національного банку України
 від 3 січня 2019 року N 13)

Відповідно до вимог Закону України від 15.02.2011 N 3024-VI "Про внесення змін до деяких законів України щодо регулювання діяльності банків", а також згідно із Законом України "Про банки і банківську діяльність", статтями 7, 44 Закону України "Про Національний банк України", Законом України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", статтями 5, 11, 13 Декрету Кабінету Міністрів України від 19.02.93 N 15-93 "Про систему валютного регулювання і валютного контролю" та законодавством України Правління Національного банку України постановляє:

1. Затвердити Положення про порядок надання банкам і філіям іноземних банків генеральних ліцензій на здійснення валютних операцій, що додається.

2. Унести до Переліку і тарифів послуг з реєстрації установ банків, надання ліцензій (дозволів) на здійснення банківських операцій, операцій з валютними цінностями та інших послуг, що надаються Національним банком України та його територіальними управліннями, затверджених постановою Правління Національного банку України від 12.08.2003 N 333, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 10.09.2003 за N 787/8108 (зі змінами), такі зміни:

2.1. Рядок 25 викласти в такій редакції:

"

25

Надання небанківській фінансовій установі, національному оператору поштового зв'язку генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій (у тому числі у зв'язку з наміром продовжувати здійснювати валютні операції після закінчення строку дії раніше наданої генеральної ліцензії чи у зв'язку з розширенням/зміною переліку валютних операцій, які планують здійснювати небанківська фінансова установа, національний оператор поштового зв'язку, або в разі зміни найменування, коду за ЄДРПОУ, місцезнаходження небанківської фінансової установи, національного оператора поштового зв'язку)

1700

".

2.2. Рядок 38 виключити.

2.3. Рядок 59 викласти в такій редакції:

"

59

Унесення змін до раніше наданої індивідуальної ліцензії, спеціального дозволу і погодження на здійснення операцій з валютними цінностями

У розмірі 50 % від тарифу на видачу відповідної індивідуальної ліцензії, дозволу, погодження

".

2.4. Таблицю доповнити новим рядком такого змісту:

"

86

Надання банку, філії іноземного банку генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій (у тому числі у зв'язку з розширенням/зміною переліку валютних операцій або в разі зміни найменування, коду за ЄДРПОУ, місцезнаходження банку, філії іноземного банку), за винятком переоформлення письмового дозволу на здійснення операцій з валютними цінностями на генеральну ліцензію на здійснення валютних операцій

2210

".

3. Пункт 3 втратив чинність

(згідно з постановою Правління
Національного банку України від 08.09.2011 р. N 306)

4. Департаменту контролю, методології та ліцензування валютних операцій (Пасенова Н. О.):

у місячний строк з дати набрання чинності цією постановою розробити графік проведення переоформлення письмових дозволів на право здійснення окремих операцій у частині здійснення операцій з валютними цінностями (далі - письмові дозволи) на генеральні ліцензії на здійснення валютних операцій, передбачені Декретом Кабінету Міністрів України від 19.02.93 N 15-93 "Про систему валютного регулювання і валютного контролю" (далі - генеральні ліцензії), та довести його до відома банків і філій іноземних банків;

у строки, визначені абзацом четвертим пункту 1 розділу II Закону України від 15.02.2011 N 3024-VI "Про внесення змін до деяких законів України щодо регулювання діяльності банків", переоформити банкам раніше отримані письмові дозволи на генеральні ліцензії.

5. Банкам згідно з наявними в них письмовими дозволами визначити перелік операцій, на здійснення яких їм необхідно мати генеральну ліцензію, та згідно з графіком проведення переоформлення письмових дозволів на генеральні ліцензії звернутися до Департаменту контролю, методології та ліцензування валютних операцій з клопотанням про переоформлення наявних письмових дозволів на генеральні ліцензії.

На банки, які звернулися до Департаменту контролю, методології та ліцензування валютних операцій з клопотанням про переоформлення наявних письмових дозволів на генеральні ліцензії (без розширення або зміни переліку валютних операцій), на увесь строк розгляду відповідного клопотання та прийняття рішення про переоформлення письмового дозволу не розповсюджуються вимоги та спеціальні вимоги, установлені розділом III Положення про порядок надання банкам і філіям іноземних банків генеральних ліцензій на здійснення валютних операцій.

6. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови Національного банку України Соркіна І. В. і Департамент контролю, методології та ліцензування валютних операцій (Пасенова Н. О.).

7. Постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.

 

Голова

С. Г. Арбузов

 

Положення про порядок надання банкам і філіям іноземних банків генеральних ліцензій на здійснення валютних операцій

(У тексті Положення та додатках до нього слова "або фінансуванню тероризму" замінено словами "фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" згідно з постановою Правління Національного банку України від 24 травня 2017 року N 40)

З метою підвищення надійності та стабільності банківської системи України, розвитку ринків банківських, фінансових послуг та іншої діяльності і забезпечення захисту інтересів їх учасників, приведення нормативно-правових актів у відповідність до Закону України від 15.02.2011 N 3024-VI "Про внесення змін до деяких законів України щодо регулювання діяльності банків", а також згідно із Законом України "Про банки і банківську діяльність", статтями 7, 44 Закону України "Про Національний банк України", Законом України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", статтями 5, 11, 13 Декрету Кабінету Міністрів України від 19.02.93 N 15-93 "Про систему валютного регулювання і валютного контролю" (далі - Декрет) Національний банк України (далі - Національний банк) визначає порядок надання банкам і філіям іноземних банків (далі - банки) генеральних ліцензій на здійснення валютних операцій.

I. Загальні положення

1.1. У цьому Положенні терміни вживаються в такому значенні:

генеральна ліцензія на здійснення валютних операцій (далі - генеральна ліцензія) - документ Національного банку, що надається банкам та дозволяє здійснювати валютні операції, які не потребують індивідуальної ліцензії;

дата відкликання генеральної ліцензії - дата реєстрації рішення Правління Національного банку про відкликання генеральної ліцензії;

(абзац третій пункту 1.1 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 28.11.2018 р. N 131)

дата надходження пакета документів - дата реєстрації в Національному банку шляхом проставлення реєстраційного індексу на супровідному листі до пакета документів, зазначеного в пункті 3.2 розділу III або в абзацах п'ятому - восьмому пункту 4.6 розділу IV цього Положення.

(абзац четвертий пункту 1.1 із змінами, внесеними згідно з
постановою Правління Національного банку України від 22.12.2011 р. N 464)

Інші терміни та поняття в цьому Положенні вживаються відповідно до значень, наведених у Законах України "Про банки і банківську діяльність", "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" та Декреті.

1.2. Банк має право надавати банківські та інші фінансові послуги, передбачені Законами України "Про банки і банківську діяльність", "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", якщо вони є валютними операціями, тільки після отримання генеральної ліцензії згідно з пунктом 2 статті 5 Декрету.

1.3. Копії документів, що подаються до Національного банку для отримання генеральної ліцензії (дубліката генеральної ліцензії) згідно з вимогами розділів III - V цього Положення, мають засвідчуватися банком у встановленому законодавством України порядку.

Банк здійснює оплату за розгляд пакета документів щодо надання генеральної ліцензії (щодо видачі дубліката генеральної ліцензії) у розмірі, установленому нормативно-правовими актами Національного банку з питань тарифів на послуги з реєстрації та ліцензування, що надаються Національним банком.

Послуга за цим Положенням є наданою, а плата за розгляд пакета документів для отримання генеральної ліцензії (за видачу дубліката генеральної ліцензії) не підлягає поверненню, якщо після розгляду пакета документів Національним банком було прийняте рішення про надання чи відмову в наданні банку генеральної ліцензії (про видачу чи відмову у видачі дубліката генеральної ліцензії) або якщо пакет документів щодо надання генеральної ліцензії (видачі дубліката генеральної ліцензії) було повернуто заявнику згідно з цим Положенням.

(розділ І доповнено новим пунктом 1.3 згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 24.05.2017 р. N 40,
 у зв'язку з цим пункти 1.3 - 1.6 уважати відповідно пунктами 1.4 - 1.7)

1.4. Банк здійснює валютні операції за правилами та в порядку, визначеними законодавством України, у тому числі нормативно-правовими актами Національного банку і розробленими відповідно до них внутрішніми положеннями банку, а також у межах переліку видів операцій, зазначених у генеральній ліцензії.

Банк має забезпечити виконання зобов'язань за укладеними ним договорами, у тому числі договорами, що укладені ним до дати отримання копії рішення Правління Національного банку про відкликання генеральної ліцензії, з метою повернення валютних коштів вкладникам (основної суми вкладу та процентів).

(абзац другий пункту 1.4 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 28.11.2018 р. N 131)

1.5. Банк, який отримав генеральну ліцензію, зобов'язаний подавати звітність про валютні операції в порядку та терміни, що визначаються Національним банком за погодженням з Державною службою статистики України з урахуванням вимог законодавства України.

1.6. Відокремлені підрозділи банку - філії, відділення - здійснюють операції відповідно до затвердженого банком положення про філію, відділення.

1.7. Банк не має права передавати генеральну ліцензію третім особам.

II. Операції, що може здійснювати банк на підставі генеральної ліцензії

Національний банк надає банкам генеральні ліцензії для здійснення таких валютних операцій:

неторговельні операції з валютними цінностями;

операції з готівковою іноземною валютою та чеками (купівля, продаж, обмін, прийняття на інкасо), що здійснюються в касах і пунктах обміну іноземної валюти банків;

операції з готівковою іноземною валютою (купівля, продаж, обмін), що здійснюються в пунктах обміну іноземної валюти, які працюють на підставі укладених банками агентських договорів з юридичними особами-резидентами;

ведення рахунків клієнтів (резидентів і нерезидентів) в іноземній валюті та клієнтів-нерезидентів у грошовій одиниці України;

ведення кореспондентських рахунків банків (резидентів і нерезидентів) в іноземній валюті;

ведення кореспондентських рахунків банків (нерезидентів) у грошовій одиниці України;

відкриття кореспондентських рахунків в уповноважених банках України в іноземній валюті та здійснення операцій за ними;

відкриття кореспондентських рахунків у банках (нерезидентах) в іноземній валюті та здійснення операцій за ними;

залучення та розміщення іноземної валюти на валютному ринку України;

залучення та розміщення іноземної валюти на міжнародних ринках;

торгівля іноземною валютою на валютному ринку України [за винятком операцій з готівковою іноземною валютою та чеками (купівля, продаж, обмін), що здійснюється в касах і пунктах обміну іноземної валюти банків і агентів];

торгівля іноземною валютою на міжнародних ринках;

залучення та розміщення банківських металів на валютному ринку України;

залучення та розміщення банківських металів на міжнародних ринках;

торгівля банківськими металами на валютному ринку України;

торгівля банківськими металами на міжнародних ринках;

валютні операції на валютному ринку України, які належать до фінансових послуг згідно зі статтею 4 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" та не зазначені в абзацах другому - сімнадцятому цього розділу;

валютні операції на міжнародних ринках, які належать до фінансових послуг згідно зі статтею 4 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" та не зазначені в абзацах другому - сімнадцятому цього розділу.

III. Умови, за яких банк має право отримати генеральну ліцензію, та перелік документів, що подаються ним для її отримання

3.1. Національний банк надає банку генеральну ліцензію на здійснення передбачених розділом II цього Положення операцій за таких умов:

а) розмір регулятивного капіталу банку не менший, ніж установлений нормативно-правовими актами Національного банку мінімальний розмір регулятивного капіталу;

(підпункт "а" пункту 3.1 у редакції постанови Правління
Національного банку України від 22.12.2011 р. N 464)

б) банк не є об'єктом застосування заходів впливу або штрафних санкцій за порушення вимог банківського законодавства України, валютного законодавства України, законодавства України з питань регулювання ринків фінансових послуг, у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, у тому числі нормативно-правових актів Національного банку, протягом трьох місяців, що передують зверненню банку до Національного банку з клопотанням про надання генеральної ліцензії, та під час розгляду клопотання банку про надання генеральної ліцензії;

(підпункт "б" пункту 3.1 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 05.09.2016 р. N 380)

в) структура власності банку не визнана Національним банком непрозорою;

г) банк не визнано Національним банком проблемним;

ґ) наявність затверджених керівником банку (уповноваженою ним особою) положень банку щодо виконання відповідних операцій.

(підпункт "в" пункту 3.1 замінено новими підпунктами "в" - "ґ" згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 05.09.2016 р. N 380)

3.2. Пункт 3.2 виключено

(згідно з постановою Правління
Національного банку України від 22.12.2011 р. N 464,
у зв'язку з цим пункти 3.3, 3.4
уважати відповідно пунктами 3.2, 3.3)

3.2. Банк для отримання генеральної ліцензії подає до Національного банку такі документи:

а) клопотання банку про надання генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій за підписом керівника банку (уповноваженої ним особи) (додаток 1);

б) відповідні внутрішні положення банку, що регулюють виконання ним операцій, право на здійснення яких надає йому генеральна ліцензія, що відповідають вимогам законодавства України;

в) копію платіжного документа, який підтверджує оплату послуги Національного банку з розгляду пакета документів для отримання генеральної ліцензії.

(пункт 3.2 доповнено підпунктом "в" згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 24.05.2017 р. N 40)

3.3. Пункт 3.3 виключено

(згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 24.05.2017 р. N 40)

IV. Порядок розгляду Національним банком документів, що подані банком для отримання генеральної ліцензії

4.1. Національний банк протягом 15 робочих днів з дати надходження пакета документів від банку перевіряє пакет документів щодо його комплектності відповідно до переліку, зазначеного в пункті 3.2 розділу III цього Положення, та відповідності умовам пункту 3.1 розділу III цього Положення.

(абзац перший пункту 4.1 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 22.12.2011 р. N 464)

Національний банк повертає пакет документів банку із супровідним листом з обґрунтуванням підстав повернення, якщо:

1) у пакеті документів немає хоча б одного документа з переліку, зазначеного в пункті 3.2 розділу III цього Положення, - протягом 15 робочих днів із дня надходження відповідного пакета документів від банку;

2) банк не відповідає умовам пункту 3.1 розділу III цього Положення - протягом 15 робочих днів із дня надходження відповідного пакета документів від банку;

3) банк надіслав клопотання про повернення пакета документів без розгляду - протягом п'яти робочих днів із дня надходження відповідного клопотання від банку.

(абзац другий пункту 4.1 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 22.12.2011 р. N 464
,
замінено чотирма абзацами згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 24.05.2017 р. N 40)

Абзац третій пункту 4.1 виключено

(абзац третій пункту 4.1 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 22.12.2011 р. N 464
,
 виключено згідно з постановою Правління
Національного банку України від 03.12.2012 р. N 500)

4.2. Національний банк протягом 30 робочих днів з дати надходження пакета документів приймає рішення про надання або відмову в наданні банку генеральної ліцензії.

(абзац перший пункту 4.2 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 03.12.2012 р. N 500)

Абзац другий пункту 4.2 виключено

(згідно з постановою Правління
Національного банку України від 03.12.2012 р. N 500)

4.3. Національний банк у разі прийняття Комітетом з питань нагляду та регулювання діяльності банків, нагляду (оверсайту) платіжних систем (далі - Комітет з питань нагляду) рішення про надання банку генеральної ліцензії (додатки 2, 3) оформляє її на пронумерованому бланку генеральної ліцензії Національного банку за підписом Голови Національного банку або уповноваженої особи Національного банку, який засвідчується відбитком гербової печатки Національного банку.

(пункт 4.3 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Правління Національного банку України від 14.04.2015 р. N 234,
 від 19.06.2015 р. N 392
,
від 11.08.2015 р. N 517
,
від 24.05.2017 р. N 40)

4.4. Генеральна ліцензія набирає чинності з дати проставлення реєстраційного номера на пронумерованому бланку генеральної ліцензії Національного банку, на якому вона оформлена.

(пункт 4.4 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 24.05.2017 р. N 40)

4.5. Національний банк у разі прийняття Комітетом з питань нагляду рішення про надання банку генеральної ліцензії реєструє її в журналі реєстрації генеральних ліцензій та передає належним чином оформлену генеральну ліцензію під підпис уповноваженому представникові банку на підставі належним чином оформленої довіреності (крім голови правління банку).

(абзац перший пункту 4.5 із змінами, внесеними згідно з
постановами Правління Національного банку України від 19.06.2015 р. N 392,
від 11.08.2015 р. N 517
,
від 24.05.2017 р. N 40)

Абзац другий пункту 4.5 виключено

(згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 24.05.2017 р. N 40)

4.6. Банк має право звернутися до Національного банку з клопотанням про надання нової генеральної ліцензії в разі:

розширення/зміни переліку валютних операцій, які планує здійснювати банк;

зміни найменування, коду за ЄДРПОУ банку.

(абзац третій пункту 4.6 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 05.09.2016 р. N 380)

Банк для одержання нової генеральної ліцензії має подати до Національного банку:

клопотання банку про надання нової генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій у зв'язку з розширенням/зміною переліку валютних операцій (додаток 4) або клопотання банку про надання нової генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій у разі зміни найменування, коду за ЄДРПОУ банку (додаток 5);

(абзац п'ятий пункту 4.6 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 05.09.2016 р. N 380)

документ, визначений у підпункті "б" пункту 3.2 розділу III цього Положення, у випадках, передбачених абзацом другим цього пункту;

(абзац шостий пункту 4.6 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 22.12.2011 р. N 464)

документи (їх копії), які підтверджують необхідність одержання нової генеральної ліцензії, у випадках, передбачених абзацом третім цього пункту;

(абзац сьомий пункту 4.6 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління  Національного банку України від 24.05.2017 р. N 40)

копію платіжного документа, який підтверджує оплату послуги Національного банку з розгляду пакета документів для отримання генеральної ліцензії.

(пункт 4.6 доповнено новим абзацом восьмим згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 24.05.2017 р. N 40,
 у зв'язку з цим абзаци  восьмий - двадцятий уважати
 відповідно абзацами дев'ятим - двадцять першим)

Банк подає до Національного банку документи, передбачені абзацами п'ятим - восьмим пункту 4.6 розділу IV цього Положення, з дотриманням вимог абзацу першого пункту 1.3 розділу I цього Положення.

(абзац дев'ятий пункту 4.6 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 22.12.2011 р. N 464
,
у редакції постанови Правління  Національного
 банку України від 24.05.2017 р. N 40)

Умовами для розширення зазначеного в генеральній ліцензії переліку валютних операцій є:

банк не є об'єктом застосування заходів впливу або штрафних санкцій за порушення вимог банківського законодавства України, валютного законодавства України, законодавства України з питань регулювання ринків фінансових послуг, у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, у тому числі нормативно-правових актів Національного банку, протягом трьох місяців, що передують зверненню банку до Національного банку з клопотанням про розширення переліку операцій у генеральній ліцензії, та під час розгляду клопотання банку про надання генеральної ліцензії;

(абзац одинадцятий пункту 4.6 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 05.09.2016 р. N 380)

структура власності банку не визнана Національним банком непрозорою;

(пункт 4.6 доповнено новим абзацом дванадцятим згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 05.09.2016 р. N 380)

банк не визнано Національним банком проблемним;

(пункт 4.6 доповнено новим абзацом тринадцятим згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 05.09.2016 р. N 380
,
 у зв'язку з цим абзаци одинадцятий - вісімнадцятий
 уважати відповідно абзацами тринадцятим - двадцятим
)

розмір регулятивного капіталу банку не менший, ніж установлений нормативно-правовими актами Національного банку мінімальний розмір регулятивного капіталу;

(абзац чотирнадцятий пункту 4.6 у редакції постанови
 Правління Національного банку України від 22.12.2011 р. N 464)

наявність внутрішнього положення банку, що регулює здійснення зазначених операцій та відповідає вимогам законодавства України.

Національний банк протягом 15 робочих днів з дати надходження пакета документів від банку перевіряє пакет документів щодо його комплектності:

у випадках, передбачених абзацом другим пункту 4.6 розділу IV цього Положення, відповідно до переліку, зазначеного в абзацах п'ятому, шостому, восьмому пункту 4.6 розділу IV цього Положення, та відповідності його умовам абзаців десятого - п'ятнадцятого пункту 4.6 розділу IV цього Положення;

(абзац сімнадцятий пункту 4.6 із змінами, внесеними згідно з
постановою Правління Національного банку України від 22.12.2011 р. N 464
,
у редакції постанови Правління Національного
 банку України від 24.05.2017 р. N 40)

у випадках, передбачених абзацом третім цього пункту, відповідно до переліку, зазначеного в абзацах п'ятому, сьомому, восьмому цього пункту.

(абзац вісімнадцятий пункту 4.6 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 24.05.2017 р. N 40)

Національний банк повертає пакет документів банку із супровідним листом з обґрунтуванням підстав повернення, якщо:

1) у пакеті документів немає хоча б одного документа з переліку, зазначеного в пункті 4.6 розділу IV цього Положення, - протягом 15 робочих днів із дня надходження відповідного пакета документів від банку;

2) банк не відповідає умовам пункту 4.6 розділу IV цього Положення - протягом 15 робочих днів із дня надходження пакета документів від банку;

3) від банку надійшло клопотання про повернення пакета документів без розгляду - протягом п'яти робочих днів із дня надходження відповідного клопотання від банку.

(абзац дев'ятнадцятий пункту 4.6 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 05.09.2016 р. N 380
,
замінено чотирма новими абзацами згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 24.05.2017 р. N 40)

Абзац сімнадцятий пункту 4.6 виключено

(згідно з постановою Правління
Національного банку України від 03.12.2012 р. N 500,
у зв'язку з цим абзаци вісімнадцятий, дев'ятнадцятий
 уважати відповідно абзацами сімнадцятим, вісімнадцятим)

Національний банк згідно з вимогами цього розділу розглядає пакет документів і приймає рішення про надання чи відмову в наданні банку нової генеральної ліцензії.

Банк повертає раніше надану генеральну ліцензію в разі прийняття Національним банком рішення про надання нової генеральної ліцензії.

4.7. Національний банк має право відмовити в наданні генеральної ліцензії, якщо:

(абзац перший пункту 4.7 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 05.09.2016 р. N 380)

а) розмір регулятивного капіталу банку менший, ніж установлений нормативно-правовими актами Національного банку мінімальний розмір регулятивного капіталу;

(підпункт "а" пункту 4.7 у редакції постанови Правління
Національного банку України від 22.12.2011 р. N 464)

б) за результатами розгляду пакета документів установлено, що банк надав недостовірну або неповну інформацію;

в) банк не дотримався вимог цього Положення;

г) протягом трьох місяців, що передують даті надходження пакета документів, або під час розгляду клопотання банку про надання генеральної ліцензії установлено факти порушення (або за наявності в Національного банку документально підтвердженої інформації від спеціальних органів по боротьбі з організованою злочинністю чи органів державної влади про порушення) банком вимог банківського законодавства України, валютного законодавства України, законодавства України з питань регулювання ринків фінансових послуг, у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, у тому числі нормативно-правових актів Національного банку, та/або до банку застосовано заходи впливу або штрафні санкції за порушення вищезазначеного законодавства України;

(підпункт "ґ" пункту 4.7 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 05.09.2016 р. N 380)

ґ) структура власності банку визнана Національним банком непрозорою;

(пункт 4.7 доповнено підпунктом "ґ" згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 21.05.2015 р. N 332
,
 у зв'язку з цим абзаци шостий, сьомий
 уважати відповідно абзацами сьомим, восьмим
,
 підпункт "ґ" пункту 4.7 у редакції постанови
 Правління Національного банку України від 05.09.2016 р. N 380)

д) банк визнано Національним банком проблемним.

(пункт 4.7 доповнено підпунктом "д" згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 05.09.2016 р. N 380
,
 у зв'язку з цим абзаци сьомий, восьмий
 уважати відповідно абзацами восьмим, дев'ятим
)

Національний банк приймає рішення про відмову в наданні банку генеральної ліцензії без урахування умов підпунктів "а", "в", "г", "ґ", "д" цього пункту у випадках, передбачених абзацом третім пункту 4.6 цього розділу.

(абзац восьмий пункту 4.7 у редакції постанов Правління 
Національного банку України від 22.12.2011 р. N 464
,
 від 03.12.2012 р. N 500
,
 із змінами, внесеними згідно з
постановами
 Правління Національного банку України від 21.05.2015 р. N 332,
 від 05.09.2016 р. N 380)

Національний банк повідомляє банк про відмову в наданні генеральної ліцензії в письмовій формі із зазначенням причин відмови.

4.8. Національний банк відкликає генеральну ліцензію в разі:

а) відкликання банківської ліцензії;

(підпункт "а" пункту 4.8 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 22.12.2011 р. N 464)

б) установлення факту подання банком для отримання генеральної ліцензії документів, що містять недостовірну інформацію.

в) підпункт "в" пункту 4.8 виключено

(згідно з постановою Правління
Національного банку України від 22.12.2011 р. N 464,
 у зв'язку з цим абзац п'ятий уважати абзацом четвертим)

Національний банк у разі установлення фактів порушень (або наявності в Національного банку документально підтвердженої інформації від спеціальних органів по боротьбі з організованою злочинністю чи органів державної влади про порушення) банком вимог банківського законодавства, валютного законодавства України, законодавства України з питань регулювання ринків фінансових послуг, у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, у тому числі нормативно-правових актів Національного банку, та/або у разі застосування до банку заходів впливу або штрафних санкцій за порушення вищезазначеного законодавства України та/або визнання структури власності банку непрозорою та/або визнання банку проблемним має право розглянути питання про відкликання в банку генеральної ліцензії з урахуванням такої інформації.

(абзац четвертий пункту 4.8 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 05.09.2016 р. N 380)

4.9. Національний банк відкликає генеральну ліцензію згідно з рішенням Правління Національного банку.

(абзац перший пункту 4.9 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 28.11.2018 р. N 131)

Національний банк повідомляє про відкликання генеральної ліцензії:

власника генеральної ліцензії за його місцезнаходженням у письмовій формі (додаток 6) із зазначенням підстав;

(абзац третій пункту 4.9 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 19.06.2015 р. N 392
,
 у редакції постанови Правління Національного
 банку України від 05.09.2016 р. N 380
,
із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 28.11.2018 р. N 131)

банки України електронною поштою та громадськість через засоби масової інформації.

Банк зобов'язаний повернути оригінал генеральної ліцензії в десятиденний строк з дати її відкликання.

Банк зобов'язаний припинити зазначені в генеральній ліцензії операції з дати отримання копії рішення Правління Національного банку про відкликання генеральної ліцензії.

(абзац шостий пункту 4.9 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 28.11.2018 р. N 131)

Банк з дати отримання копії рішення Правління Національного банку про відкликання генеральної ліцензії не може укладати нові договори або продовжувати дію вже укладених договорів, предметом яких є банківські та інші фінансові послуги, передбачені Законами України "Про банки і банківську діяльність" і "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", якщо вони є валютними операціями.

(абзац сьомий пункту 4.9 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 28.11.2018 р. N 131)

4.10. Порушення банком умов генеральної ліцензії та/або порушення вимог цього Положення (у тому числі здійснення валютних операцій після відкликання Національним банком генеральної ліцензії) тягне за собою відповідальність згідно із законодавством України.

V. Порядок розгляду Національним банком документів, що подані банком для отримання дубліката генеральної ліцензії

1. Національний банк видає банку дублікат генеральної ліцензії в разі втрати або значного пошкодження генеральної ліцензії, унаслідок якого вона стає непридатною для користування, на підставі відповідного клопотання та пакета документів, що подається банком згідно з вимогами розділу V цього Положення.

2. Банк у разі виявлення втрати генеральної ліцензії зобов'язаний невідкладно (не пізніше наступного робочого дня) письмово повідомити про це Національний банк.

Банк для отримання дубліката генеральної ліцензії в разі її втрати звертається до Національного банку та подає такі документи:

1) клопотання про видачу дубліката генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій (додаток 7);

(підпункт 1 пункту 2 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 28.11.2018 р. N 131)

2) копію платіжного документа, що підтверджує оплату послуги Національного банку з розгляду пакета документів з видачі дубліката генеральної ліцензії.

Банк протягом 10 робочих днів із дня подання до Національного банку клопотання про видачу дубліката генеральної ліцензії зобов'язаний опублікувати оголошення про втрату генеральної ліцензії в друкованих засобах масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження та у строк, що не перевищує трьох днів із дня публікації, надіслати Національному банку примірник/копію такої публікації.

3. Банк для отримання дубліката генеральної ліцензії внаслідок її значного пошкодження звертається до Національного банку та подає такі документи:

1) клопотання про видачу дубліката генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій (додаток 7);

(підпункт 1 пункту 3 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 28.11.2018 р. N 131)

2) пошкоджену генеральну ліцензію;

3) копію платіжного документа, що підтверджує оплату послуги Національного банку з розгляду пакета документів з видачі дубліката генеральної ліцензії.

4. Національний банк протягом 10 робочих днів із дня надходження пакета документів від банку перевіряє пакет документів щодо його комплектності відповідно до переліку, зазначеного в підпунктах 1, 2 пункту 2 розділу V цього Положення, або відповідно до переліку, зазначеного в підпунктах 1 - 3 пункту 3 розділу V цього Положення.

Національний банк повертає пакет документів банку із супровідним листом з обґрунтуванням підстав повернення, якщо:

1) у пакеті документів немає хоча б одного документа з переліку, зазначеного в підпунктах 1, 2 пункту 2 розділу V цього Положення (у разі втрати генеральної ліцензії), або з переліку, зазначеного в підпунктах 1 - 3 пункту 3 розділу V цього Положення (у разі значного пошкодження генеральної ліцензії), - протягом 10 робочих днів із дня надходження відповідного пакета документів від банку;

2) від банку надійшло клопотання про повернення пакета документів без розгляду - протягом п'яти робочих днів із дня надходження відповідного клопотання від банку.

5. Національний банк приймає рішення про видачу дубліката генеральної ліцензії протягом 10 робочих днів з моменту встановлення повноти поданого на розгляд пакета документів.

6. У разі прийняття Національним банком рішення про видачу дубліката генеральної ліцензії генеральна ліцензія, що була втрачена або пошкоджена, визнається такою, що втратила чинність, про що робиться відповідна відмітка в журналі реєстрації генеральних ліцензій.

7. Національний банк у разі прийняття відповідного рішення оформляє банку дублікат генеральної ліцензії на пронумерованому бланку генеральної ліцензії Національного банку за підписом Голови Національного банку або уповноваженої особи Національного банку, який засвідчується відбитком гербової печатки Національного банку.

У дублікаті генеральної ліцензії зберігаються попередній текст генеральної ліцензії, номер генеральної ліцензії, дата її видачі, реєстраційний номер. На дублікаті генеральної ліцензії робиться відмітка "Дублікат".

8. Національний банк передає належним чином оформлений дублікат генеральної ліцензії під підпис уповноваженому представникові банку на підставі належним чином оформленої довіреності (крім голови правління банку).

9. Національний банк має право відмовити у видачі дубліката генеральної ліцензії, якщо:

1) документи, подані банком для видачі дубліката генеральної ліцензії, не відповідають вимогам цього Положення;

2) інформація в документах, поданих банком для видачі дубліката генеральної ліцензії, недостовірна;

3) інформація в документах, поданих банком для видачі дубліката генеральної ліцензії, неповна;

4) банк не виконав вимог, установлених абзацом п'ятим пункту 2 розділу V цього Положення.

(Положення доповнено розділом V згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 24.05.2017 р. N 40)

Директор Департаменту
контролю, методології та
ліцензування валютних операцій

Н. О. Пасенова

 

Клопотання банку про надання генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій

"___" ____________ 20__ року N __________

Національний банк України

Банк _______________________________________, код за ЄДРПОУ __________________________,
                                                (найменування)
який розташований ____________________________________________________________________,
                                                                                                              (місцезнаходження)
в особі керівника банку (уповноваженої ним особи) _________________________________________,
                                                                                                                                                 (прізвище, ім'я, по батькові)
який діє на підставі статуту банку, має банківську ліцензію від _________________ N _______, звертається до Національного банку України з проханням про надання генеральної ліцензії на здійснення операцій, передбачених розділом II Положення про порядок надання банкам і філіям іноземних банків генеральних ліцензій на здійснення валютних операцій, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 15 серпня 2011 року N 281, а саме:
_____________________________________________________________________________________.
                                                                                          (перелік видів операцій)

Розмір регулятивного капіталу банку відповідає вимогам Національного банку України та становить ___________ млн. грн.

Банк не є об'єктом застосування заходів впливу або штрафних санкцій за порушення вимог банківського законодавства України, валютного законодавства України, законодавства України з питань регулювання ринків фінансових послуг, у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, у тому числі нормативно-правових актів Національного банку України, протягом трьох місяців, що передують цьому клопотанню про надання генеральної ліцензії.

Структура власності банку не визнана Національним банком України непрозорою.

Банк не визнано Національним банком України проблемним.

Банк _________________________________________________________________________________
                                                                                                     (найменування)
забезпечений потрібним обладнанням, комп'ютерною технікою, програмним забезпеченням і комунікаційними засобами, необхідними для проведення валютних операцій, на право здійснення яких подається це клопотання.

Прошу надати генеральну ліцензію на здійснення валютних операцій.

Я,
 ____________________________________________________________________________________,
                                                                                (прізвище, ім'я, по батькові)
несу персональну відповідальність за достовірність усіх поданих документів. Мені відомо, що надання недостовірної інформації та приховування будь-яких відомостей у зв'язку з цим клопотанням і додатками до нього тягнуть за собою відмову в наданні генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій.

У разі виникнення будь-яких питань стосовно цього клопотання або документів, що додаються до нього, прошу звертатися до ____________________________________________________________.
                                                                                                (прізвище, ініціали, місцезнаходження, номер телефону)

Додаток: документи, що зазначені в підпунктах "б", "в" пункту 3.2 розділу III Положення про порядок надання банкам і філіям іноземних банків генеральних ліцензій на здійснення валютних операцій, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 15 серпня 2011 року N 281.

Керівник банку
(уповноважена ним особа)

                      
______________________
      (підпис, ініціали, прізвище)

(додаток 1 із змінами, внесеними згідно з постановою
Правління Національного банку України від 22.12.2011 р. N 464
,
 у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 05.09.2016 р. N 380
,
із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 24.05.2017 р. N 40)

 

Генеральна ліцензія на здійснення валютних операцій
від ____________ N ____

     Видана ____________________________________________________________________
                                                               (повне найменування банку; код за ЄДРПОУ)
_____________________________________________________________________________
                                                                                   
на право здійснення валютних операцій згідно з додатком.

  Власник цієї генеральної ліцензії зобов'язаний дотримуватися встановлених законодавством України і Національним банком України вимог щодо проведення зазначених у ній валютних операцій.

     Генеральна ліцензія не дійсна без додатка.

Голова Національного банку України
або уповноважена особа Національного банку України

 
 
 
 
 
 
___________________
(підпис, ініціали, прізвище)
М. П.

(додаток 2 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Правління Національного банку України від 14.04.2015 р. N 234,
 від 05.09.2016 р. N 380)

 

Додаток до генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій
від ____________ N ____

     _________________________________________________________________________
                    (перелік видів операцій із числа встановлених розділом II Положення про порядок
____________________________________________________________________________
              надання банкам і філіям іноземних банків генеральних ліцензій на здійснення валютних
____________________________________________________________________________
                операцій, затвердженого постановою Правління Національного банку України
____________________________________________________________________________
                                                                                від 15.08.2011 N 281)

Голова Національного банку України
або уповноважена особа Національного банку України

 
 
 
 
 
 
____________________
(підпис, ініціали, прізвище)
М. П.

(додаток 3 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 14.04.2015 р. N 234)

 

Клопотання банку про надання нової генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій у зв'язку з розширенням/зміною переліку валютних операцій

"___" ____________ 20__ року N __________

Національний банк України

У зв'язку з ________________________________________________________________________________
                                                            (зазначаються підстави для звернення за отриманням нової генеральної
______________________________________________________________________________________________________
                                                 ліцензії, передбачені абзацом другим пункту 4.6 розділу IV Положення про
______________________________________________________________________________________________________
                                                порядок надання банкам і філіям іноземних банків генеральних ліцензій на
______________________________________________________________________________________________________
                                               здійснення валютних операцій, затвердженого постановою Правління
______________________________________________________________________________________________________
                                                         Національного банку України від 15 серпня 2011 року N 281)

банк _________________________________________, код за ЄДРПОУ ____________________________,
                                       (найменування)
розташований ____________________________________________________________________________,
                                                                                               (місцезнаходження банку)
в особі керівника банку (уповноваженої ним особи) ____________________________________________,
                                                                                                                                                        (прізвище, ім'я, по батькові)
який діє на підставі статуту банку, має банківську ліцензію від _______________ N ___________, звертається до Національного банку України з проханням про надання генеральної ліцензії на здійснення операцій, передбачених розділом II Положення про порядок надання банкам і філіям іноземних банків генеральних ліцензій на здійснення валютних операцій, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 15 серпня 2011 року N 281, а саме:
________________________________________________________________________.
                                                                                             (перелік видів операцій)
Розмір регулятивного капіталу банку відповідає вимогам Національного банку України та становить ________ млн. грн.

Банк не є об'єктом застосування заходів впливу або штрафних санкцій за порушення вимог банківського законодавства України, валютного законодавства України, законодавства України з питань регулювання ринків фінансових послуг, у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, у тому числі нормативно-правових актів Національного банку України, протягом трьох місяців, що передують цьому клопотанню.

Структура власності банку не визнана Національним банком України непрозорою.

Банк не визнано Національним банком України проблемним.

Банк ____________________________________________________________________________________
                                                                                             (повне найменування банку)

забезпечений потрібним обладнанням, комп'ютерною технікою, програмним забезпеченням і комунікаційними засобами, необхідними для проведення валютних операцій, на право здійснення яких подається це клопотання.

Прошу надати генеральну ліцензію на здійснення валютних операцій.

Я, ______________________________________________________________________________________,
                                                                                              (прізвище, ім'я, по батькові)
несу персональну відповідальність за достовірність усіх поданих документів. Мені відомо, що надання недостовірної інформації та приховування будь-яких відомостей у зв'язку з цим клопотанням і додатками до нього тягне за собою відмову в наданні генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій.

У разі виникнення будь-яких питань стосовно цього клопотання або документів, що додаються до нього, прошу звертатися до _________________________________________________________________.
                                                                                       (прізвище, ініціали, місцезнаходження, номер телефону)

Додатки: документи, що зазначені в абзацах шостому, восьмому пункту 4.6 розділу IV Положення про порядок надання банкам і філіям іноземних банків генеральних ліцензій на здійснення валютних операцій, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 15 серпня 2011 року N 281.

Керівник банку
(уповноважена ним особа)

                      ________________________
                                     (підпис, ініціали, прізвище)

(додаток 4 у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 05.09.2016 р. N 380
,
із змінами, внесеними згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 24.05.2017 р. N 40)

 

Клопотання
банку про надання нової генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій у разі зміни найменування, коду за ЄДРПОУ банку

     "___" _________ 20___ року N ________

     Національний банк України

     У зв'язку з _____________________________________________________________
                                       (зазначаються підстави для звернення за отриманням нової генеральної
_________________________________________________________________________
       ліцензії, передбачені абзацом третім пункту 4.6 розділу IV Положення про порядок надання
_________________________________________________________________________
                банкам і філіям іноземних банків генеральних ліцензій на здійснення валютних
_________________________________________________________________________
                операцій, затвердженого постановою Правління Національного банку України
_________________________________________________________________________
                                                                      від 15.08.2011 N 281)
банк ____________________________________________________________________,
                                                            (повне найменування банку)
розташований ____________________________________________________________,
                                                                              (місцезнаходження банку)
в особі керівника банку (уповноваженої ним особи) ____________________________,
                                                                                                                           (прізвище, ім'я, по батькові)
який діє на підставі статуту банку, звертається до Національного банку України з проханням замість раніше наданої генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій від _______ N ____ надати нову генеральну ліцензію на здійснення валютних операцій.

     Я, ___________________________________________________________________,
                                                               (прізвище, ім'я, по батькові)
несу персональну відповідальність за достовірність усіх поданих документів. Мені відомо, що надання недостовірної інформації та приховування будь-яких відомостей у зв'язку з цим клопотанням і додатками до нього тягне за собою відмову в наданні нової генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій.

    У разі виникнення будь-яких питань стосовно цього клопотання або документів, що додаються до нього, прошу звертатися до
________________________________________________________________________.
                                (прізвище, ініціали, місцезнаходження, номер телефону)

     Додатки: документи, що зазначені в абзацах сьомому, восьмому пункту 4.6 розділу IV Положення про порядок надання банкам і філіям іноземних банків генеральних ліцензій на здійснення валютних операцій, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 15.08.2011 N 281.

Керівник банку
(уповноважена ним особа)

 
___________________
(підпис, ініціали, прізвище)

(додаток 5 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Правління Національного банку України від 05.09.2016 р. N 380,
від 24.05.2017 р. N 40)

 

НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Додаток 6 виключено

(додаток 6 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 14.04.2015 р. N 234
,
виключено згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 28.11.2018 р. N 131,
у зв'язку з цим додатки 7, 8 вважати відповідно додатками 6, 7)

 

 
 
 
 

____________________________________
                   (власник генеральної ліцензії)
____________________________________
                           (місцезнаходження)

      Національний банк України повідомляє таке.
      У зв'язку з _____________________________________________________________
                                             (зазначаються підстави для відкликання генеральної ліцензії)
та на підставі ______________________________________________________________
                                     (посилання на абзаци пункту 4.8 розділу IV, у яких зазначені підстави для
__________________________________________________________________________
відкликання генеральної ліцензії)
Положення про порядок надання банкам і філіям іноземних банків генеральних ліцензій на здійснення валютних операцій, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 15.08.2011 N 281, згідно з рішенням Правління Національного банку України від _______________ N ____ генеральна ліцензія від _____._____.20____ N ____ на здійснення валютних операцій (далі - генеральна ліцензія) відкликається.

    Оригінал генеральної ліцензії в десятиденний строк з дати її відкликання підлягає поверненню Національному банку України.

    Додаток: копія рішення Правління Національного банку України від ____________ N ______ - на ______ арк.

Голова Національного банку України
або уповноважена особа Національного банку України

 
 
 
 
 
 
___________________
(підпис, ініціали, прізвище)
М. П.

(додаток 6 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Правління Національного банку України від 14.04.2015 р. N 234,
 від 19.06.2015 р. N 392
,
від 24.05.2017 р. N 40
,
від 28.11.2018 р. N 131)

 

 
"___" ____________ 20__ року N ______

Національний банк України

Клопотання про видачу дубліката генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій

Банк _________________________________________________________________________________,
                                                                                              (найменування)
код за ЄДРПОУ _______________________________________________________________________,
                                                                                                         (номер)
який розташований ____________________________________________________________________,
                                                                                                         (місцезнаходження)
в особі керівника банку (уповноваженої ним особи) _________________________________________,
                                                                                                                                                  (прізвище, ім'я, по батькові)
який діє на підставі статуту банку, має банківську ліцензію від __________________ N ____________, звертається до Національного банку України з проханням видати дублікат генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій (далі - генеральна ліцензія) у зв'язку з (зазначити необхідне):

втратою генеральної ліцензії;

значним пошкодженням генеральної ліцензії.

Додатки:

документи, що зазначені в підпунктах 1, 2 пункту 2 розділу V Положення про порядок надання банкам і філіям іноземних банків генеральних ліцензій на здійснення валютних операцій, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 15 серпня 2011 року N 281, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06 вересня 2011 року за N 1054/19792 (зі змінами) (далі - Положення), - у разі втрати генеральної ліцензії;

документи, що зазначені в підпунктах 1 - 3 пункту 3 розділу V Положення, - у разі значного пошкодження генеральної ліцензії.

Керівник банку
(уповноважена ним особа)

___________________________
(підпис, ініціали, прізвище).

(Положення доповнено додатком 7 згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 24.05.2017 р. N 40)

____________

Опрос