Идет загрузка документа (20 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О порядке выдачи заключений о том, что товары, используемые для развития производства и обеспечения потребления биологических видов топлива, не производятся и не имеют аналогов в Украине

Министерство экономического развития и торговли Украины
Порядок, Форма, Приказ от 23.08.2011 № 42
редакция действует с 26.06.2015

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

23.08.2011

Київ

N 42

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
2 вересня 2011 р. за N 1044/19782

Про порядок видачі висновків про те, що товари, які використовуються для розвитку виробництва і забезпечення споживання біологічних видів палива, не виробляються та не мають аналогів в Україні

Із змінами і доповненнями, внесеними
 наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
 від 26 травня 2015 року N 538

Відповідно до підпункту 2 пункту 3 Порядку ввезення на митну територію України техніки, обладнання, устатковання, технічних та транспортних засобів, що використовуються для розвитку виробництва і забезпечення споживання біологічних видів палива, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18.05.2011 N 581,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити:

Порядок видачі висновків про те, що товари, які використовуються для розвитку виробництва і забезпечення споживання біологічних видів палива, не виробляються та не мають аналогів в Україні (додається);

форму висновку про те, що товари, які використовуються для розвитку виробництва і забезпечення споживання біологічних видів палива, не виробляються та не мають аналогів в Україні (додається).

2. Уповноважити підписувати висновок або лист-відмову в його видачі директора департаменту зовнішньоекономічної діяльності. У разі відсутності директора департаменту регулювання зовнішньоекономічної діяльності висновок або лист-відмову в його видачі підписує особа, що його заміщує.

(пункт 2 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства
 економічного розвитку і торгівлі України від 26.05.2015 р. N 538)

3. Департаменту зовнішньоекономічної діяльності подати в установленому порядку цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора департаменту зовнішньоекономічної діяльності.

 

Перший віце-прем'єр-міністр України -
Міністр економічного
розвитку і торгівлі України

А. П. Клюєв

ПОГОДЖЕНО:

 

В. о. Першого заступника Голови
Державного комітету України
з питань регуляторної
політики та підприємництва

С. Свищева

 

ПОРЯДОК
видачі висновків про те, що товари, які використовуються для розвитку виробництва і забезпечення споживання біологічних видів палива, не виробляються та не мають аналогів в Україні

1. Цей Порядок визначає процедуру видачі Міністерством економічного розвитку і торгівлі України (далі - Міністерство) висновків про те, що техніка, обладнання та устатковання, що використовуються для реконструкції існуючих і будівництва нових підприємств з виробництва біологічних видів палива, виготовлення і реконструкції (переобладнання) технічних та транспортних засобів з метою забезпечення споживання біологічних видів палива, і технічні та транспортні засоби, у тому числі самохідні сільськогосподарські машини, що працюють з використанням біологічних видів палива, які класифікуються за кодами згідно з УКТЗЕД, визначеними у статті 7 Закону України "Про альтернативні види палива", а також визначені Кабінетом Міністрів України відповідно до пункту 2 розділу II "Прикінцеві положення" Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо сприяння виробництву та використанню біологічних видів палива" (далі - товари), не виробляються та не мають аналогів в Україні (далі - висновок).

2. Дія цього Порядку поширюється на всіх резидентів - суб'єктів господарювання незалежно від форми власності.

3. Для одержання висновків суб'єкти господарювання надсилають до Міністерства такі документи:

1) лист-звернення щодо видачі висновку у довільній формі на офіційному бланку суб'єкта господарювання за підписом керівника (або особи, яка виконує його обов'язки), скріплений печаткою суб'єкта господарювання (за наявності);

2) засвідчені підписом керівника (або особи, яка виконує його обов'язки) та печаткою (за наявності) суб'єкта господарювання копії та офіційні переклади (у разі коли документи укладено лише іноземною мовою):

зовнішньоекономічного договору (контракту) з усіма додатками та специфікаціями або іншого документа, який є підставою для ввезення товару на митну територію України;

технічного паспорта або іншого документа заводу - виробника товару, у якому зазначено, що товар призначений для виробництва та/або споживання біологічних видів палива;

довідки або виписки з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ);

3) оригінал експертного висновку Торгово-промислової палати України або регіональної торгово-промислової палати щодо визначення кодів товарів згідно з УКТЗЕД.

4. Достовірність інформації, наведеної в поданих на розгляд документах, забезпечує установа, яка їх видала, та суб'єкт господарювання, за зверненням якого надається висновок.

5. Підготовку висновку здійснює департамент регулювання зовнішньоекономічної діяльності Міністерства.

(пункт 5 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства
 економічного розвитку і торгівлі України від 26.05.2015 р. N 538)

6. Висновок або лист-відмова в його видачі протягом 30 календарних днів з дати реєстрації документів у Міністерстві надається засобами поштового зв'язку або безпосередньо суб'єкту господарювання чи його представникові за умови надання оригіналу належним чином оформленої довіреності на його отримання та документа, що посвідчує особу.

7. Розгляд поданих документів здійснюється у такому порядку:

відділ правового забезпечення зовнішньоекономічної діяльності здійснює аналіз наданих документів на відповідність законодавству;

відділ інструментів регулювання зовнішньоекономічної діяльності здійснює розгляд документів на предмет того, що товари, які використовуються для розвитку виробництва та забезпечення споживання біологічних видів палива, не виробляються та не мають аналогів в Україні, та готує висновок або обґрунтовану відмову (у формі листа) в його видачі.

(абзац третій пункту 7 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 26.05.2015 р. N 538)

8. Якщо результати розгляду поданих документів не дають можливості прийняти обґрунтоване рішення щодо видачі висновку, Міністерство може звернутися до галузевих центральних органів виконавчої влади, Торгово-промислової палати України та інших спеціалізованих (експертних) установ або підприємств для отримання інформації стосовно виробництва товарів або їх аналогів в Україні, необхідної для видачі висновку. У такому разі строк видачі висновку, зазначений у пункті 6 Порядку, продовжується до надходження інформації від вказаних установ або підприємств, але не більше ніж на 30 календарних днів, про що Міністерство письмово повідомляє заявника.

9. У видачі висновку може бути відмовлено у разі, якщо:

документи подано з порушенням вимог пункту 3 цього Порядку;

за результатами розгляду встановлено, що товари виробляються або мають аналоги в Україні;

положення зовнішньоекономічного договору (контракту) та додатків і специфікацій до нього щодо номера і дати цих документів, назви товару, його маркування, кількісних і вартісних показників, а також технічних характеристик не узгоджуються між собою та/або з технічним паспортом, іншим документом заводу - виробника товару;

подані документи містять неповну та/або недостовірну інформацію та/або не відповідають законодавству.

10. У разі виявлення при розгляді документів підстав для відмови у видачі висновку заявникові надсилається лист з обґрунтуванням причин такої відмови.

11. Заявник має право оскаржити рішення Міністерства про відмову у видачі висновку в порядку, установленому законодавством України.

12. Висновок або лист-відмова в його видачі друкується на бланку Міністерства встановленого зразка та реєструється в порядку, визначеному для реєстрації вихідної кореспонденції.

13. У разі усунення недоліків, що стали підставою для відмови у видачі висновку, суб'єкт господарювання може повторно звернутися до Міністерства для отримання висновку.

14. Висновок дійсний до завершення митного оформлення товару, але не більше як один рік з дати його видачі. Після завершення цього строку суб'єкт господарювання може повторно звернутися за висновком.

15. У разі виявлення недостовірної інформації в документах, на підставі яких видано висновок, Міністерство приймає рішення про його скасування з дати видачі, про що письмово повідомляє суб'єкта господарювання та Державну фіскальну службу України із зазначенням підстави протягом п'яти робочих днів з дати прийняття такого рішення.

(пункт 15 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства
 економічного розвитку і торгівлі України від 26.05.2015 р. N 538)

16. У разі зміни найменування суб'єкта господарювання висновок підлягає переоформленню. Для переоформлення висновку суб'єкт господарювання зобов'язаний протягом 10 робочих днів подати до Міністерства:

лист-звернення, оформлений відповідно до підпункту 1 пункту 3 Порядку;

висновок, що підлягає переоформленню;

довідки або виписки з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ).

17. Переоформлення висновку здійснюється Міністерством протягом п'яти робочих днів з дати подання документів до Міністерства. Після переоформлення попередній висновок вважається недійсним.

18. Висновок видається безоплатно.

19. Висновок не може бути переданий іншим юридичним особам.

 

Заступник Міністра економічного
розвитку і торгівлі України -
керівник апарату

В. П. Павленко

 

Форма

ВИСНОВОК
про те, що товари, які використовуються для розвитку виробництва і забезпечення споживання біологічних видів палива, не виробляються та не мають аналогів в Україні

Видано _______________________________________________________________________________
                                                 (повне найменування (прізвище, ім'я, по батькові) суб'єкта господарювання, код
                                                    за ЄДРПОУ або реєстраційний номер облікової картки платника податків або
                                                 серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання
                                                  відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника
                                                   податків та повідомили про це відповідний
територіальний орган Державної
                                                                 
фіскальної служби України і мають відмітку у паспорті))

Договір (контракт) _____________________________________________________________________
                                                                  (номер, дата, загальна сума договору (контракту), номери специфікацій та
                                                                   номери додаткових договорів, укладених на момент отримання висновку)

Постачальник (виробник) ________________________________________________________________
                                                                                             (повне найменування (прізвище, ім'я, по батькові), країна)

Предмет висновку ______________________________________________________________________
                                                                   (із зазначенням коду товару згідно з УКТЗЕД та назви товару відповідно до
                                                                                            договору (контракту), його кількості та вартості)

Примітка ______________________________________________________________________________

 

_________________________________
     (посада відповідальної особи Міністерства
      економічного розвитку і торгівлі України)

____________
(підпис)

__________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

 

Заступник Міністра економічного
розвитку і торгівлі України -
керівник апарату

В. П. Павленко

(форма висновку із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 26.05.2015 р. N 538)

Опрос