Идет загрузка документа (4 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Положение о комиссии Министерства здравоохранения Украины по отбору специалистов для стажировки в ведущих клиниках мира

Министерство здравоохранения
Положение, Приказ от 08.08.2011 № 488
действует с 23.09.2011

Положення
про комісію Міністерства охорони здоров'я України з відбору фахівців для стажування у провідних клініках світу

1. Це Положення визначає загальні засади утворення і діяльності комісії Міністерства охорони здоров'я України з відбору фахівців (далі - претенденти) для стажування у провідних клініках світу (далі - комісія).

2. Комісія є дорадчим органом і утворюється за наказом МОЗ України для вирішення питань, пов'язаних зі стажуванням претендентів у провідних клініках світу.

3. У своїй роботі комісія керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами інших центральних органів виконавчої влади, а також наказами МОЗ України.

4. Комісія розглядає питання щодо відбору та направлення претендентів для проходження стажування у провідних клініках світу.

5. До складу комісії входять:

Перший заступник Міністра охорони здоров'я України (голова комісії);

заступник Міністра охорони здоров'я України (заступник голови комісії);

керівники структурних підрозділів Міністерства охорони здоров'я України;

секретар комісії.

Персональний склад комісії затверджується наказом МОЗ України.

6. Організаційною формою роботи комісії є засідання.

Дата, час, місце проведення, порядок денний засідання визначаються головою комісії.

Підготовка проекту порядку денного та протоколу засідання комісії здійснюється секретарем комісії.

На розгляд комісії подається проект протоколу засідання комісії з визначенням доповідача з кожного питання.

Членам комісії матеріали подають не пізніше ніж за один день до засідання.

Секретар комісії відповідає за підготовку та подання матеріалів на засідання комісії.

7. Засідання комісії веде її голова, а у разі його відсутності - заступник голови комісії.

Засідання комісії проводиться у разі, коли в ньому беруть участь не менше ніж дві третини загальної кількості членів комісії.

Члени комісії беруть участь у засіданнях комісії особисто.

Члени комісії і запрошені особи беруть участь у розгляді окремих питань, в їх обговоренні, вносять пропозиції, дають необхідні пояснення.

Комісія проводить засідання не пізніше 10 днів з дня надходження досьє претендентів.

Рішення комісії приймаються з кожного питання порядку денного відкритим голосуванням більшістю голосів присутніх на засіданні членів комісії.

У разі рівної кількості голосів голос голови комісії є вирішальним.

Комісія веде протоколи своїх засідань. Протоколи та документи претендентів підлягають збереженню в установленому порядку. Комісія розглядає на своїх засіданнях стан виконання прийнятих нею рішень.

Після засідання комісії секретар доопрацьовує проект рішення з урахуванням зауважень і пропозицій, висловлених під час засідання.

Рішення комісії оформляється протоколом, який підписується головуючим та всіма членами комісії.

Протокол комісії затверджується наказом МОЗ України.

 

В. о. директора Департаменту
кадрової політики, освіти, науки
та запобігання корупції

І. І. Фещенко

Опрос