Идет загрузка документа (12 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Инструкция относительно порядка заполнения Регистрационной карточки специалиста на прохождение стажировки в ведущих клиниках мира

Министерство здравоохранения
Форма, Приказ, Инструкция от 08.08.2011 № 488
действует с 23.09.2011

Форма

Реєстраційна картка
фахівця на проходження стажування у провідних клініках світу

1. Прізвище, ім'я, по батькові: ___________________________________________________________

2. Місце роботи і посада: _______________________________________________________________

3. Число, місяць, рік і місце народження: __________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

4. Сімейний стан: ________ Діти (прізвище, ім'я, по батькові) ________________________________
___________________________ Вік ______________________________________________________

Додати ______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

5. Освіта: ____________________________________________________________________________

6. Диплом: серія _________ номер ________________ Спеціальність (Лікувальна справа, Педіатрія)

7. Сертифікат лікаря-спеціаліста: серія _____ номер ___________, дата видачі (ч. м. р.) __________

Спеціалізація: ________________________________________________________________________

8. Кваліфікаційна категорія (перша, вища) за спеціальністю _________, дійсна до (ч. м. р.) ________

9. Підвищення кваліфікації за останні 5 років: _____________________________________________
_____________________________________________________________________________________

10. Закордонний паспорт: серія _____ номер ________________, дійсний до ____________________

11. Науковий ступінь: __________________, вчене звання: __________________________________

12. Володіння мовою: англійською ___________, німецькою ______________, іншою ____________

13. Документ про освіту, що підтверджує вивчення іноземної мови (за наявності) _______________
_____________________________________________________________________________________

14. Місце проживання ____________________________, домашній тел. _______________________,
мобільний тел. ______________________, e-mail ___________________________________________

15. Місцезнаходження, за наявності e-mail закладу охорони здоров'я, в якому працює претендент
_____________________________________________________________________________________,
службовий тел. _______________________________________________________________________

16. Трудова книжка: серія _______ номер ___________, дата видачі ___________________________

17. Стаж роботи за спеціальністю: _________________, загальний стаж ________________________

18. Досягнення у професійній діяльності (у тому числі патенти, медичні нововведення тощо):
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

19. Якими практичними навичками вважаєте за доцільне оволодіти протягом стажування:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

20. Я (прізвище, ім'я, по батькові) __________________________________, надаю згоду на обробку моїх персональних даних відповідно до наказу МОЗ України від 08.08.2011 N 488 "Про порядок відбору фахівців для стажування у провідних клініках світу"

Претендент (прізвище, ім'я, по батькові) __________________________________________________

Дані, зазначені в Реєстраційній картці, підтверджую.

Керівник закладу охорони здоров'я (прізвище, ім'я, по батькові) ______________________________

Дата заповнення ___________

Відправити

 

ІНСТРУКЦІЯ
щодо порядку заповнення Реєстраційної картки фахівця на проходження стажування у провідних клініках світу

I. Загальні положення

1.1. Ця Інструкція встановлює порядок заповнення Реєстраційної картки фахівця (далі - претендент) на проходження стажування у провідних клініках світу, затвердженої наказом МОЗ України від 08.08.2011 N 488 (далі - Реєстраційна картка).

1.2. Реєстраційна картка засвідчує бажання претендента пройти стажування у провідній клініці світу і заповнюється в електронному вигляді з використанням мережі Інтернет на сайті www.med-kadr.com.ua.

1.3. Реєстраційна картка повинна бути оформлена в порядку, встановленому цією Інструкцією.

1.4. Заповнення Реєстраційної картки здійснюється українською мовою. Дати у записах вносяться арабськими цифрами - число, місяць, рік (наприклад "07.04.2001").

1.5. Реєстрація надісланих до МОЗ України Реєстраційних карток здійснюється в закладах охорони здоров'я в журналі реєстрації, де зазначаються порядковий номер Реєстраційної картки, прізвище, ім'я, по батькові, займана посада претендента, дата заповнення.

1.6. У разі збою в роботі мережі Інтернет Реєстраційна картка надсилається повторно.

1.7. Відомості про претендента на проходження стажування у провідних клініках світу, оформлені в іншій формі та надані до розгляду МОЗ України, не розглядаються.

II. Порядок заповнення Реєстраційної картки претендента на проходження стажування у провідних клініках світу

2.1. Заповнення Реєстраційної картки здійснюється відповідно до визначених граф. У разі відсутності даних відповідна графа не заповнюється.

2.2. Повне найменування, поштова адреса та адреса електронної скриньки закладу охорони здоров'я, в якому працює претендент на проходження стажування у провідних клініках світу, фіксуються у перших трьох рядках Реєстраційної картки.

2.3. Відомості про претендента заносяться до граф 1 - 3 Реєстраційної картки. Прізвище, ім'я, по батькові, число, місяць, рік і місце народження вносяться на підставі даних паспорта; відомості про місце роботи - на підставі даних трудової книжки.

2.4. Сімейний стан вказується у графі 4 шляхом вибору одного з запропонованих варіантів згідно з даними свідоцтва про реєстрацію/розірвання шлюбу. Прізвище, ім'я, по батькові дітей та їх вік вказуються відповідно до свідоцтва про народження/паспорта дитини. У випадку наявності більше ніж однієї дитини необхідно натиснути "Додати".

2.5. Відомості про освіту вносяться у графу 5. У графи 6, 7 заносяться серія, номер, спеціальність згідно з дипломом про освіту, серія, номер, дата видачі сертифіката лікаря-спеціаліста. Кваліфікаційна категорія вказується у графі 8 шляхом вибору одного з запропонованих варіантів, також зазначаються спеціальність та термін дії кваліфікаційної категорії.

2.6. У графу 9 вносяться відомості про підвищення кваліфікації претендента за останні 5 років, а саме: участь у конференціях, семінарах, симпозіумах тощо.

2.7. Серія, номер, термін дії закордонного паспорта вказуються у графі 10.

2.8. У графі 11 вказуються науковий ступінь та вчене звання претендента (за наявності).

2.9. Відомості про знання іноземних мов фіксуються у графі 12 шляхом вибору мови/мов. У колонці "Іншою" вносяться мови, яких немає серед запропонованих та якими володіє претендент.

2.10. У графу 13 вносяться відомості про серію, номер документа про освіту, що підтверджує вивчення іноземної мови (за наявності), а також найменування навчального закладу, яким видано зазначений документ.

2.11. Відомості про місце проживання претендента вносяться у графу 14 на підставі даних про реєстрацію, зазначених у паспорті. У цю саму графу вносяться номери домашнього та мобільного телефонів та адреса особистої електронної скриньки.

2.12. Відомості про місцезнаходження закладу охорони здоров'я, в якому працює претендент, службовий телефон та за наявності адреса електронної скриньки закладу охорони здоров'я, в якому працює претендент, зазначаються у графі 15.

2.13. У графу 16 вносяться відомості про серію, номер і дату видачі трудової книжки претендента.

2.14. Відомості про стаж за спеціальністю та загальний стаж зазначаються у роках відповідно до записів трудової книжки претендента у графі 17.

2.15. У графі 18 описуються досягнення претендента у медичній діяльності (зареєстровані претендентом патенти, медичні нововведення тощо).

2.16. У графі 19 претендент зазначає у довільній формі практичні навички, якими вважає за доцільне оволодіти протягом стажування.

2.17. У кінці Реєстраційної картки зазначаються прізвище, ім'я, по батькові претендента, а також прізвище, ім'я, по батькові керівника закладу охорони здоров'я, в якому працює претендент, та вказується дата заповнення Реєстраційної картки.

2.18. Зміна записів у Реєстраційній картці можлива до натиснення "Відправити".

2.19. Після перевірки претендентом відомостей, зазначених у Реєстраційній картці, внесення у разі необхідності змін претендент повинен натиснути "Відправити", що знаходиться в кінці Реєстраційної картки.

 

В. о. директора Департаменту
кадрової політики, освіти, науки
та запобігання корупції

І. І. Фещенко

Опрос