Идет загрузка документа (9 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О порядке отбора специалистов для стажировки в ведущих клиниках мира

Министерство здравоохранения
Порядок, Приказ от 08.08.2011 № 488
действует с 23.09.2011

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

08.08.2011

м. Київ

N 488

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
31 серпня 2011 р. за N 1027/19765

Про порядок відбору фахівців для стажування у провідних клініках світу

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 28 березня 2011 року N 326 "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів з обміну та вивчення досвіду у провідних клініках світу"

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити:

1.1. Порядок відбору фахівців для стажування у провідних клініках світу (додається).

1.2. Перелік напрямів та спеціальностей, з яких здійснюється стажування у провідних клініках світу (додається).

1.3. Форму Реєстраційної картки фахівця на проходження стажування у провідних клініках світу (додається).

1.4. Інструкцію щодо порядку заповнення Реєстраційної картки фахівця на проходження стажування у провідних клініках світу (додається).

1.5. Положення про комісію Міністерства охорони здоров'я України з відбору фахівців для стажування у провідних клініках світу (додається).

2. Департаменту лікувально-профілактичної допомоги (Хобзей М. К.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Моісеєнко Р. О.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Міністр

О. В. Аніщенко

 

Порядок відбору фахівців для стажування у провідних клініках світу

1. Цим Порядком визначаються організаційні засади відбору та вимоги до фахівців (далі - претенденти) для стажування у провідних клініках світу.

2. Вимоги до претендентів на стажування у провідних клініках світу:

1) повна вища освіта (спеціаліст, магістр) за напрямом підготовки "Медицина", спеціальністю "Лікувальна справа", "Педіатрія";

2) спеціалізація за спеціальністю чи напрямом стажування в інтернатурі чи на курсах спеціалізації з отриманням сертифіката лікаря-спеціаліста;

3) стаж роботи за спеціальністю чи напрямом стажування не менше 10 років у державних і комунальних закладах охорони здоров'я, наявність першої або вищої кваліфікаційної категорії;

4) вільне володіння мовою країни світу, до якої направляється на стажування претендент;

5) володіння сучасними технологіями надання медичної допомоги населенню за спеціальністю.

3. Відбір претендентів здійснюється комісією Міністерства охорони здоров'я України з відбору претендентів для стажування у провідних клініках світу (далі - комісія) за поданням головних позаштатних спеціалістів МОЗ України, керівників закладів охорони здоров'я, безпосередньо підпорядкованих МОЗ України, керівників Головних управлінь охорони здоров'я і Управлінь охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.

До подання додаються:

автобіографічна довідка (довільної форми) претендента, заповнена українською мовою та у разі необхідності мовою країни світу, до якої направляється на стажування претендент, з детальним зазначенням етапів професійної діяльності;

завірені в установленому порядку копії:

диплома про вищу медичну освіту (спеціаліста, магістра);

сертифіката лікаря-спеціаліста;

посвідчення про наявність кваліфікаційної категорії;

документів про підвищення кваліфікації за останні 5 років;

документів про наявність наукового ступеня, вченого звання;

трудової книжки;

закордонного паспорта.

4. Секретар комісії узагальнює подані матеріали претендентів, формує досьє та після погодження з членами комісії вносить пропозиції на розгляд комісії.

5. Після внесення інформації про претендента у досьє секретарем у письмовій формі повідомляється претенденту про його права, визначені Законом України "Про захист персональних даних", мету збору даних та осіб, яким передаються його персональні дані.

6. Комісія проводить своє засідання не пізніше 10-денного строку з дня надходження досьє претендентів.

7. За результатами розгляду документів комісія приймає такі рішення:

рекомендує претендента на стажування;

відмовляє у направленні претендента на стажування.

8. Протокол з рішенням комісії у 5-денний строк затверджується наказом МОЗ України.

9. Про прийняте рішення секретар комісії у 10-денний строк після затвердження наказу МОЗ України у письмовій формі інформує претендента та його керівника.

10. Відрядження рекомендованих комісією претендентів здійснюється на підставі наказу МОЗ України відповідно до вимог чинного законодавства.

11. Претендент проходить стажування у провідних клініках світу відповідно до технічного завдання, затвердженого керівником претендента.

12. Фінансування та відшкодування витрат, пов'язаних з відрядженням, здійснюються Управлінням бухгалтерського обліку МОЗ України.

13. Претенденти, що повернулися з відрядження, в тижневий строк подають звіти про відрядження до відділу міжнародних договорів, євроінтеграції та систематизації законодавства Департаменту нормативно-правового забезпечення МОЗ України.

14. Звіти групуються за напрямами стажування відділом міжнародних договорів, євроінтеграції та систематизації законодавства Департаменту нормативно-правового забезпечення та в 5-денний строк подаються до Департаменту лікувально-профілактичної допомоги для аналізу та підготовки пропозицій.

15. Опрацьовані звіти приєднуються до досьє особи, яка пройшла стажування, і зберігаються у порядку, визначеному законодавством.

16. Основним критерієм для відбору претендентів комісією є відповідність претендентів вимогам, наведеним у пункті 2 цього Порядку.

17. Підставою для відмови у направленні претендента на стажування у провідних клініках світу є недотримання вимог пункту 3 цього Порядку та процедури подання і заповнення реєстраційної картки фахівця на проходження стажування у провідних клініках світу.

 

В. о. директора Департаменту
кадрової політики, освіти, науки
та запобігання корупції

І. І. Фещенко

Опрос