Идет загрузка документа (10 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О замещении в Государственной пограничной службе Украины отдельных военных должностей гражданскими лицами

Администрация Государственной пограничной службы
Порядок, Приказ от 08.08.2011 № 572
редакция действует с 17.11.2017

АДМІНІСТРАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

08.08.2011

м. Київ

N 572

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
31 серпня 2011 р. за N 1025/19763

Про заміщення в Державній прикордонній службі України окремих військових посад цивільними особами

Із змінами і доповненнями, внесеними 
наказами Адміністрації Державної прикордонної служби України 
від 12 березня 2012 року N 167
,
 від 17 грудня 2012 року N 1085
,
наказом Міністерства внутрішніх справ України
 від 2 жовтня 2017 року N 816

Відповідно до частини третьої статті 6 глави I та пункту 3 глави XII Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" та пункту 133 Положення про проходження громадянами України військової служби в Державній прикордонній службі України, затвердженого Указом Президента України від 29.12.2009 N 1115,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок заміщення в мирний час окремих військових посад у Державній прикордонній службі України цивільними особами на умовах строкового трудового договору (додається).

2. Затвердити Перелік військових посад Державної прикордонної служби України, які в мирний час можуть бути заміщені цивільними особами на умовах строкового трудового договору (додається).

3. Строкові трудові договори, укладені з цивільними особами відповідно до вимог частини третьої статті 6 глави I та пункту 3 глави XII Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" до набрання чинності цим Порядком, продовжують діяти до закінчення строку, на який їх було укладено.

4. Управлінню кадрів разом з управлінням правового забезпечення Міжнародно-правового департаменту подати наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

5. Контроль за виконанням наказу покласти на управління кадрів Адміністрації Державної прикордонної служби України.

6. Наказ довести до відома особового складу Державної прикордонної служби України в частині, що його стосується.

7. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Голова Державної прикордонної
служби України
генерал армії України

М. М. Литвин

ПОГОДЖЕНО:

 

Заступник Міністра
соціальної політики України -
керівник апарату

В. М. Коломієць

 

Порядок
заміщення в мирний час окремих військових посад у Державній прикордонній службі України цивільними особами на умовах строкового трудового договору

I. Загальні питання

1.1. Цей Порядок визначає правові та організаційні засади заміщення в мирний час окремих військових посад у Державній прикордонній службі України цивільними особами на умовах строкового трудового договору.

1.2. В органах Державної прикордонної служби України (далі - органи Держприкордонслужби) в мирний час можуть заміщатися цивільними особами окремі військові посади, які включені у Перелік військових посад Державної прикордонної служби України, які в мирний час можуть бути заміщені цивільними особами на умовах строкового трудового договору (далі - Перелік), у тому числі посади, укомплектовані військовослужбовцями-жінками, на період їх відпусток у зв'язку з вагітністю та пологами, а також посади, укомплектовані військовослужбовцями, на період їх відпусток по догляду за дитиною.

1.3. На посаду може бути прийнято лише працівника, який має споріднену спеціальність, що відповідає коду Класифікатора професій (ДК 003:2010), затвердженого наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 28.07.2010 N 327, зазначеному в Переліку.

1.4. Регулювання трудових відносин працівників, які призначені на посади, що заміщують військові посади відповідно до Переліку, здійснюється відповідно до чинного законодавства.

II. Посадові особи, уповноважені укладати трудовий договір

2.1. Заміщення військових посад цивільними особами здійснюється на умовах строкового трудового договору, який укладається з працівником начальником органу Держприкордонслужби, в штаті якого перебуває посада, що підлягає заміщенню.

2.2. У разі якщо є потреба призначити працівника на військову посаду, яку згідно з номенклатурою посад призначення військовослужбовців віднесено до компетенції старшого начальника, то прийняття працівника на цю посаду здійснюється начальником органу Держприкордонслужби лише після отримання письмового дозволу відповідного старшого начальника.

2.3. У разі якщо така посада підлягає заміщенню на підставі проведеного конкурсу, то конкурс на її заміщення може бути оголошено органом Держприкордонслужби, у штаті якого перебуває така посада, лише після погодження та отримання письмового дозволу начальника, до номенклатури посад призначення військовослужбовців якого віднесено таку посаду.

III. Особливості укладання строкового трудового договору

3.1. З метою забезпечення можливості розподілу та своєчасного призначення на військові посади випускників військових навчальних закладів, а також здійснення пов'язаних з цим переміщень військовослужбовців для завчасного вивільнення первинних офіцерських посад перший строковий трудовий договір з цивільними особами, які приймаються на посади офіцерського складу, укладається до 15 квітня року, що настає за тим, у якому його було укладено. З цими працівниками начальником органу Держприкордонслужби кожного року за місяць до закінчення терміну чинного договору укладається новий строковий договір з терміном дії до 15 квітня наступного року.

3.2. У разі прийняття працівників на посади, які укомплектовані військовослужбовцями-жінками, на період їх відпусток у зв'язку з вагітністю та пологами, а також посади, укомплектовані військовослужбовцями, на період їх відпусток по догляду за дитиною термін дії строкового трудового договору з цими працівниками визначається до повернення військовослужбовців, які займають ці посади, з відпусток у зв'язку з вагітністю та пологами чи відпусток по догляду за дитиною.

IV. Особливості звільнення працівників

4.1. Звільнення працівників, яких було прийнято на посади, що заміщують військові посади відповідно до Переліку, здійснюється відповідно до чинного законодавства.

4.2. У разі проведення в органі Держприкордонслужби організаційно-штатних заходів, що передбачають скорочення рівних посад у межах їх загальної чисельності, які згідно зі штатом підлягають заміщенню військовослужбовцями з однаковою професійною (фаховою) підготовкою за відповідним напрямом чи основною або спорідненою спеціальністю та освітньо-кваліфікаційним рівнем, звільненню насамперед підлягають цивільні особи, які під час проведення організаційно-штатних заходів заміщують такі посади на умовах строкового трудового договору.

 

Начальник управління кадрів
Адміністрації Державної
прикордонної служби України
генерал-майор

Д. В. Іщенко

Опрос